Sunteți pe pagina 1din 1

T E M AT I C A

INSTRUCTAJULUI LA LOCUL DE MUNCA


IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Manual pentru pregatirea populatiei , salariatilor , elevilor si studentilor , in caz


de dezastre sau alte situatii de urgenta :
Tema 13 Masuri si reguli de comportare la receptionarea semnalelor de
alarma .
Ghid orientativ de protectie impotriva accidentelor chimice , poluarilor
accidentale , armelor chimice , biologice si radiologice .
ORDIN nr. 163 / 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare
impotriva incendiilor
Anexa 5 Principalele tipuri de mijloace tehnice de PSI .
NP 073 02 Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din
domeniul lucrarilor publice , transporturilor si locuintei :
Capitolul IV Reguli si masuri comune de prevenire si stingere a incendiilor in
sectoarele de activitate :
- Sectiunea I Lucrarile cu foc deschis ;
- Sectiunea II Fumatul ;
- Sectiunea III Sudarea si taierea metalelor ;
- Sectiunea IV Colectarea si distrugerea deseurilor
combustibile ;
- Sectiunea V Masuri pentru sezonul rece si cald .
Demonstratie practica cu mijloacele tehnice de interventie din dotarea locului de
munca .

Data : 11.02.2008