Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare Naionala.

Test - clasa a VIII-a , an scolar 2010-2011


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de doua ore . Prof Anghel Mihaita Giorgica
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 9(9 9:9) este
5p 2. Daca a=4 ,atunci 4a+4 este
5p 3. Solutia inecuatiei 8(x-8)+8 8 este
5p 4. Suma lungimilor liniilor mijlocii ale unui triunghi echilateral de latura 6m este
5p 5. Un patrat cu aria 1m2 are latura
5p 6. Un cerc cu diametrul de 4m are aria
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.(30 de puncte)
5p ugurlan avea in curte oi si rate, in total 35capete si 110 picioare.Cate oi si cate rate avea
5p 2.Sa se rezolve ecuatia: x2-3x+12=4x
5p 3.Aflati aria unui triunhgi dreptunghic isoscel inscris intr-un cerc de raza 12cm.
4.Curtea lui Blosu era un trapez dreptunghic ortodiagonal cu bazele de 90m si 40m.
5p a) Aflati aria trapezului.
5p b) Calculati perimetrul sau.
5p 5.Aflati produsul numerelor x si y stiind ca x+y=8 si x2+y2=34
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.(30 de puncte)
1. Se consider funcia f : R R, f(x) = 2x-5
5p a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de axe perpendiculare xoy.
5p b) Determinati coordonatele punctului A(a,a) astfel incat el sa apartina graficului
functiei .
5p c) Aflati aria triunghiului determinat de axe si graficul functiei.
2. Moromete si-a costruit o coverg triungiulara regulata cu latura BC=12m si VO=18m

5p a) Calculati aria laterala a piramidei.


5p b) Calculati aria totala a piramidei.
5p c) Aflati volumul piramidei