Sunteți pe pagina 1din 5

GHID TURISM

Cod CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610


(cod CAEN vechi 5530, 5523, 5522, 5521,5510)
Hoteluri, campinguri (inclusiv parcuri pentru rulote), alte mijloace de cazare,
restaurante
In conformitate cu prevederile HOTRRII nr. 112 din 18 februarie
2009 privind organizarea i funcionarea Grzii Naionale de Mediu, cadrul legal
in care comisarii Garzii de Mediu isi desfasoara activitatea, la:
CAPITOLUL I: Dispoziii generale
Art. 5
(2)Comisarul i desfoar activitatea profesional n interesul i n scopul proteciei
mediului exclusiv pe baza i n aplicarea prevederilor legale n domeniu, cu
respectarea principiilor imparialitii, nediscriminrii, proporionalitii i
gradualitii;
CAPITOLUL III: Atribuiile GNM, respectiv ale Comisariatului General i
ale structurilor teritoriale subordonate
Art. 14
(1)GNM are urmtoarele atribuii principale:
a)elaboreaz, promoveaz i reactualizeaz periodic, mpreun cu autoritatea
public central pentru protecia mediului, dup caz, reglementri, ghiduri i norme
tehnice privind activitatea de control i inspecie;
Conform art.5, alin.(2) din Hotararea 112/2009 se vor explicita urmatorii termeni
acceptati si definiti de Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, editia 1984.
A)-Impartialitate=nepartinire, obiectivitate(pg.DEX, 417/ed.1984).
- obiectivitate=insusire a ceea ce este obiectiv;
- obiectiv=insusirea de a reda realitatea in chip nefalsificat,
detasat de impresii subiective(pg.614/DEX, ed.1984).
B)-Nediscriminare=a nu separa, a nu face distinctie, a nu face
deosebire, a nu distinge(pg.269/DEX, ed.1984).
C)-Proportionalitate=insusire a lucrurilor, a fenomenelor, a
notiunilor, etc., de a forma o proportie(pg.752/DEX, ed.1984).
- proportie=raport intre dimensiunile unor obiecte.
D)-Gradualitate=crestere sau scadere treptata(termenul nu se
gaseste in editia DEX/1984 si a fost preluat din GOOGLE-DEX.RO), editie online.
CODURI CAEN-pentru activitati cu impact asupra mediului ce necesita
desfasurarea activitatii in baza unei Autorizatii de Mediu se va face corelarea intre
ORDINUL nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu si
ORDINUL nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificrii
activitilor din economia naional CAEN.
Pg.1

CAEN:- 5510-Hoteluri (OM 1798/2007)=5510-Hoteluri si alte facilitati de


cazare similare( OM 337/2007).
- 5522-Campinguri, inclusiv parcuri de rulote (OM 1798/2007)=5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere (OM 337/2007).
- 5523-Alte mijloace de cazare (OM 1798/2007) cu observatia:
Numai pentru sate de vacanta, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursa
proprie de alimentare cu apa potabila si sisteme individuale de epurare
corespunzatoare a apelor uzate=5590-Alte servicii cazare (OM 337/2007).
- 5530-Restaurante capacitate >100 locuri (OM 1798/2007)=5610Restaurante (OM 337/2007) .
La controlul efectuat se vor cere urmatoarele documente:

1. Acte necesare cu caracter general:


- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului pentru activitatea
desfasurata cod CAEN 5510, 5522, 5523, 5530 (capacitate mai mare de 100 locuri),
pentru sediul social, desfasurarea oricarei activitati cu nerespectarea Legii nr.
359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala conform Legii nr. 359/2004.
- Registrul unic de control; lipsa acestuia constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala, neprezentarea acestuia constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform Legii nr.
252/2003.
- Certificat constatator pentru punctul de lucru sau sediul secundar, atunci
cand sediul social al societatii nu coincide cu acesta desfasurarea oricarei activitati cu
nerespectarea Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala conform Legii nr.
359/2004.

2. Acte de reglementare necesare desfasurarii acestei activitati:


- Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate - OM nr. 1798/2007,
Anexa nr. 1, nr. curent 262 Hoteluri; 263- Campinguri, inclusiv parcuri pentru
rulote; 264 Alte mijloace de cazare; 265 Restaurante (> 100 locuri); lipsa acesteia
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala conform OUG
nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Autorizatie de gospodarirea apelor- cand alimentarea cu apa se realizeaza
din sursa proprie (foraj propriu, captarea de suprafata) sau evacuarea apelor uzate se
face in statii proprii de epurare; lipsa acesteia constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala conform L 107/1996;

Pg.2

3. Contracte obligatorii:
-Contract de colectare, reutilizare, reciclare, transport si eliminare deseuri
contractat cu unitati specializate daca aceste activitati nu se pot executa cu
mijloace proprii- lipsa acestuia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala conform OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;
-Contract de alimentare cu apa potabila si preluarea apelor uzate-daca
alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate se face din si in reteaua
centralizata a localitatii;

4. Obligatiile agentilor economici care desfasoara activitatile mai sus


enumerate:
- Sa se legitimeze la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control
prevazut in OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Sa asiste persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si
control;- nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Sa faciliteze verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari
sunt;- nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Sa salubrizze terenurile neocupate productiv sau functional, in special a
celor situate de-a lungul cailor de comunicati(cand locatia se afla in vecinatatea
acestora);- nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Sa nu degradeze mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Sa nu abandoneze deseuri pe teritoriul ariei protejate si sa le le evacueze de
pe suprafata acesteia (cand locatia se afla in vecinatatea acesteia);- nerespectarea
acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala,
conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid,
menajere;- nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda contraventionala, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;

Pg.3

-Sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, substante


petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase;- nerespectarea
acesteiea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala,
conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa nu arunce si sa nu depoziteze deseuri de orice fel, pe malurile, in albiile
raurilor, apelor de suprafata si in zonele umede;- aruncarea si/sau depozitarea
deseurilor de orice fel constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Sa respecte prevederile din actele de reglementare;- nerespectarea acestora
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform OUG
nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa realizeze in totalitate si la termen masurile dispuse cu ocazia
controalelor anterioare;- neindeplinirea acestora in totalitate si la termen constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala , conform OUG nr.
195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Sa prezinte rezultatele buletinelor de analiza, rapoartelor de incercare
pentru factorii de mediu impusi la monitorizare prin AUM;- neefectuarea de analize
pentru factorii de mediu monitorizati, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda contraventionala, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Sa tina evidenta gestiunii deseurilor;- conform HG nr. 856/2002; absenta
acesteia, inscrierea de date incorecte, neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in
Anexa nr. 2 din HG nr. 856/2002, precum si netransmiterea evidentei gestiunii
deseurilor autoritatilor publice teritoriale de protectia mediului la solicitarea acestora,
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform HG
nr. 856/2002;
- Sa transporte si sa elimine deseurile cu asigurarea masurilor de protectie a
sanatatii populatiei si mediului;- nerespectarea acestei prevederi constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform OUG nr
78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa aiba o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii si
eliminarii deseurilor nepericuloase;-, nerespectarea acesteia constituie contraventie
si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform OUG nr 78/2000 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Sa completeze formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase;necompletarea acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, conform HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa depuna lunar declaratia la Fondul pentru Mediu-daca are centrala termica
cu o capacitate>1MW;-nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform OU 196/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pg.4

-Sa informeze trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau
prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale
produselor lor asupra mediului;- nerespectarea acestei prevederi constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform HG 878/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare.
La primul control se vor verifica toate actele care au stat la baza emiterii
autorizatiei de mediu, respectiv:
- certificat de inregistrare-emis de ORC-pentru activitatea
principala;
- certificat constatator- emis de ORC-pentru sediul secundar(punct
de lucru);
- plan de situatie si plan de incadrare in zona;
- contracte de utilitati;
- in situaia n care titularul autorizaiei i schimb denumirea i/sau
forma juridic de organizare, autorizaia de mediu se transfer
pentru noul titular sau pentru noua denumire a societii, dac se
face dovada c activitile se desfoar n aceleai condiii pentru
care aceasta a fost emis;
- contract de vidanjare(daca este cazul);
- autorizatie/aviz/acord de gospodarirea apelor(daca este cazul);
Este de preferat sa nu se aplice amenda contraventionala ci sanctiune
principala conform OG 2/2001(avertisment, daca se constata nerespectarea
prevederilor legale dar cu stabilirea de masuri si termene rezonabile pentru
remedierea acestora).
Cu ocazia controlului efectuat, in baza OG nr. 2/2001 se pot aplica sanctiuni
complementare, informarea autoritatii de reglementare cu privire la suspendarea sau
anularea autorizatiilor/avizelor/acordurilor eliberate.
Continuarea activitatii dupa suspendarea autorizatiei de mediu constituie
infractiune (se pedepseste cu inchisoare sau amenda penala) conform OUG
nr.195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
Continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia constituie infractiune
(se pedepseste cu inchisoare sau amenda penala) conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare.
La sfarsitul controlului este obligatorie inscrierea numelor comisarilor care au
participat la inspectie in registrul unic de control al unitatii, a numerelor legitimatiilor
de control, a numerelor OD, a obiectivelor controlului, a legislatiei, a numarului si
datei NC/RI/Invitatiei la sediul GNM-CJ/CR/CG si eventual seria si numarul
PVCSC/data curenta.

Intocmit:

Cms. DOBRE Mircea Dan


Cms. MARIN Stefan

Pg. 5