Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Un ameste cofrmat din 4 moli de n-butan si 1 mol de izobutan se incalzeste la 100 grade
Celsius in prezenta de AlCl3 umedia. In conditiile in care are loc reactia constanta de
echilibru Kc este 4. Amestecul rezultat in urma reactiei contine un procent de butan egal cu
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 40%
E. 50%
2. n reacia de esterificare catalizat dintre acidul acetic i etanol, constanta de
echilibru K = 4 , l a t = 2 5 oC. Ce cantiti de ester se vor forma n amestecul final
dac se pornete de la: 1 m o l a c i d i 2 m o l i a l c o o l
A. 0 , 8 4 5 m o l i
B. 0 , 7 2 5 m o l i
C. 0 , 5 m o l i
D. 0, 645 moli
E. 0,220 moli
3. I d e m p r e c e d e n t a d a r i n i t i a l : 1 mol acid, 2 moli alcool, 0 moli ester, 2 moli ap;
A. 0,33
B. 0,44
C. 0,55
D. 0,66
E. 0,77
4. Se supun esterificarii 12g de CH3 - COOH cu etanol. Constanta de
echilibru a reactiei de esterificare este 4 si la echilibru se gasesc
0,15 moli de acetat de etil. Calculeaza masa de etanol supusa
esterificarii.
A. 10,12 g
B. 11,34 g
C. 12,075g
D. 13,4 g
E. 14,5 g
5. Constanta de echilibru a reaciei de esterificare a acidului acetic cu etanolul este 4. tiind c
se supun esterificrii 48 g de acid acetic i 46 g de etanol, calculeaz procentul molar de acid
la echilibru
A. 11,66%
B. 12,5%
C. 20%
D. 35%
E. 50%

Probleme - constante

Page 1