Sunteți pe pagina 1din 8

Publicatpe04/04/2012deCuvantulOrtodox(www.cuvantulortodox.

ro)

IPSHierotheosVlachos:oradiografieortodoxaaUTOPIEIUNIUNII
EUROPENE.Ortodocsiicarevorsaparaeuropenitradeaza

Romfea:MitropolituldeNafpatkos,Ierotheos:SituatiaactualaaUniunii
Europene
IntrareaGrecieiinUniuneaEuropeanaacreatnoistandardedeviatasiuntipdiferitde
probleme,pecaretrebuiesaleabordam.Unadintreacesteproblemeestelegatade
infrastructuraculturalaaEuropeisilegaturadintreaceastasiculturagreaca,in
cemasurasiinceaspecteafostinfluentataEuropadeculturagreacasiincemasurao
exprima,sicaresuntconditiileUniuniiEuropeneinzilelenoastre.Acestsubiecteste

importantsitrebuiesafieinteles.
Incontinuarevoiprezentacatevascurteganduri,faraafaceoanalizasuplimentarasi
faraaaveapretentiacadetinadevarulabsolut.

1.Termeniiunificariisiintegrarii
DupacumremarcasiProfesorulPanagiotisIoakimidis,carecunoasteindeaproapetemele
europene,termenuldeunificarealEuropeiestefolositdecatreComisia
Europeanaaproapecuacelasisenscutermenuldeintegrare.Totusi,frecvents
afolosittermenuldeunificareinsensulsaueconomic,facandreferirelaunificarea
economica,iartermenuldeintegraresafolositinsensulsaupoliticcureferirela
integrareapolitica.
Dacaprivestiacestsubiectdinpunctdevederelingvistic,veiconstatacaunificarea
provinedelaverbulaunicareinseamnacreareauneiunitati,sitermenul
integrareprovinedelaverbulaintegracareinseamnacombinareadiferitelor
partiintrunintregsiinseamnaprocescareconducelacreareauneistructuri
supranationale.
Acestfaptneducecugandullafaptulcaunificareaarecaobiectiv,economicsau
politic,unitateapopoarelorsianatiunilorsauunitateaunorstructuri
supranationalesi,prinextindere,intelegemcesedoreste:FederatiaEuropeanasau
confederatiapopoareloreuropene.Acestlucruarelegaturasicuaspecteleculturalesicu
specificulfiecaruipopor.SipeaceastatemaarelocointreagadiscutieastaziinEuropa
intreaxafrancogermanasiceaanglosaxona,farasafiajunspanaacumlaoanumita
intelegere.

2.Subteraneleunificariiintegrare
MultiausubliniatcaideeadeintegrareaEuropeiesteoamintireviecaredominaEuropa
datoritapopoarelornordicesivesteuropene,aceastafiindideealuiCarolcelMare.Pe
langadiversestudiispecializate,ziarulKathimerini,introeditiespecialamaiveche,sa
referitlaacestsubiectsiastransdiverseparerialeunoroamenidestiintasubtitlul:
CarolcelMaresiideeaEuropei.Materialelestransepentruacestsubiect
concluzioneazacalapopoarelevesticeestelargraspanditaideeapersonalitatii
luiCarolcelMarecareesteconsideratparinteleEuropeiUnite.Pentruacest
motivcladireacentraladinBruxellesaprimitnumelemareluiimparatalVestului,sa
instituitpremiulCarolcelMarepentruceicarelucreazapentruunitateaEuropei,sau
acordatbursedestudiucunumelesau,esteconsiderattatalsistemuluideinvatamant
occidentalsipatronalstudentilor.
Acestlucruestedemndesubliniat,deoareceCarolcelMarearefacutSfantul
ImperiuRomanalnatiuniiGermane,arepudiatdeciziileceluidealVIIlea
SinodEcumenic,aintrodusFilioquesisaimpotrivitromanitatiibizantine.
AceastatematrebuiediscutatadinpunctuldevederealOrtodoxieisialelenismului,
deoarecesereferaladiferenteculturale.Deasemeneaesteimportantsaspunemca
dintimpintimpaparinEuropamiscariunificatoarecareimpartasescviziunea
luiCarolcelMare,dovadacaacestconducatoralfrancilorseregasestein
subconstientulEuropei.
ParinteleIoannisRomanides,inurmacercetarilorpecareleafacutpeaceastatema,a
descoperitca
incadrulrugaciunilorspusedupaceremoniadeincoronarealuiNapoleon,dindata
de2Decembrie1804,saamintitdecatevaorinumeleluiCarolcelMare.
Deasemenea,mareleNapoleon,inscrisoareaadresataCardinaluluiFes,depe1
Ianuarie1806,spunea:
Nu ii urmez lui Ludovic al XIVlea, ci lui Carol cel Mare. Sunt Carol cel Mare,
deoarece ca si acesta am unit toate coroanele Franciei cu Lombardia si
ImparatiameaarecagranitaOrientul.
AcestlucruinseamnacaideeasiviziunealuiCarolcelMarenuaudisparutdin

EuropaOccidentala,asacum
vedemsiazidindiverse
actiunisimiscari,sise
manifestaindiferitemoduri,
chiarsiprinteoriaconflictului
dintrecivilizatii.Deasemenea,
astazitrebuiecercetatesidiferitele
curentereligioasecare
predominainEuropa
(papismul,protestantismul),
darsidirectiileumanistesi
ateistecarecreeazaprobleme
atatpersoanelordinOccidentcat
siTraditieiOrtodoxe.

3.RelatiadintreTraditia
GrecoOrtodoxasicultura
europeana
Inimportantacartealui
KonstantinosVamvakaintitulata:
Fondatoriigandiriiapusenese
aratafaptulcagandireafilosofilorprosocraticiapusbazelefilozofieimodernedinvest.
Desigurauexistatsialtepunctedevedereconformcaroragandireaoccidentalaafost
influentatadefizicieniiionienisaudeProtagorassiceaascolasticilordeEpicur,Platonsi
Aristotel.Adevarulesteca,dinpunctdevedereculturalsiideologic,curentelecaresau
impussiseimpuninEuropasuntnumeroase,datfiindfaptulcaEuropaatrecut
succesivdelaperioadascolasticalareforma,apoiantireforma,umanism,
renastere,iluminism,romantism,modernismsiacumlapostmodernism.Toate
acestecurentesuntreprezentatesiastazideganditorieuropenisisuntexperimentatede
cetatenieuropeniinpractica,astfelincatpotfiobservatemaimultetendintecumarfi:
metafizicismul,agnosticism,deism,misticism,ateismetc.
Deasemenea,sielenismulsaexprimatdealungulsecolelorprindiverseforme
precumarfi:religiilemagice,antropomorfism,fizicieniiionieni,sofismul,misticismul,
interpretareaontologicaanaturii,idealismul,perioadaneoclasica(stoicii,epicuriii),neo
platonismul.
AcestlucruinseamnacainEuropa,inceeaceprivestecivilizatiagreaca,seregasesc
multeexpresiialeelenismului.Inprincipalpaganism,rationalism,idealismsi
misticism.Ingeneralsepoateidentificaatatspiritulapolinicalelenismuluicu
rationalismul,catsielementuldionisiaccuextazulmistic.Prinurmare,estedificil
saidentificamcareexpresieaelenismuluiainfluentatEuropa:crestinismulelenizat
(Charnak)sauelenismulcrestinat(Florovski).
Nuasdoritotusisafiupesimist.Credca,asacumelenismulsaexprimatindiverse
moduridealungulsecolelor,totastfel,introfazaaexistenteisale,saumplut
deOrtodoxiaPatristicasisaexprimatcatraditieGrecoortodoxa.Inesenta,
intrebarileexistentialesicosmognicepecaresileaupusfilozofiianticiaugasitraspuns
inteologiarevelatoareaParintilorBisericii.Credcaastazi,inEuropa,existateologicare
marturisescaceastaTraditieGrecoOrtodoxa,totasaprecumsuntsimulticareocauta.
Esteotraditiecarenevorbestedesprevaloareaomului,despreuniversalitate,
despreacceptareaceluilalt,respectullibertatii,respingerea
fundamentalismului,esteotraditiecarevorbestedespreocaledeosebitade
apropierefatadeDumnezeu,anumeisihasmul,careestedescrisinFilocalie,si
otraditiecareabordeazaproblemeleduhovnicestialeomului,cumarfisensul
vietiisialmortii.Deasemenea,studiindscrierileSfintilorParinti,comuniuneadincadrul
Bisericii,careapastratmodeleanticegrecesti,intelegemdiferenteledintretraditiile

noastresifeudalismulEuropean.
Inprincipal,astazi,Europaarenevoienudoardeelenismcisidetraditiaelinoortodoxa,
indouaprivinte.PrimulaspectesteideeadePersoanaaluiDumnezeu,carese
opunedumnezeuluimetafiziciioccidentale(TomadeAquino)sifeudalismului
(AnselmdeCantebury),precumsicunoastereavaloriiomului.
AldoilealucrudecarearenevoieastaziEuropaestetraditiaisihastnepticainintregul
intelesalcuvantului,asacumestedescrisainFilocalie,tradusainenglezadePalmer
SherrardsiWare,subindrumarealaureatuluipremiuluiNobel,poetulEliot.Desigur,
acestlucrunuintrainconflictcuSfantaEuharistiesicuBiserica,ciesteo
conditiedebazaatrairiisipartasieilaaceasta.Deacesteaarenevoieomul
modernoccidentalsistiuastadinexperientapersonala.CeicareauiubitGreciasi
OrtodoxiaaufacutodatoritaParintilorNeptici,dupaceaucunoscutSfantulMunte,care
exprimaaceastatraditie.Asadarastazi,Europanuarenevoiedeosimpla
ideologie,metafizica,sociologiesicuvintefrumoase,nudeouniuneeconomica
simonetara,ciarenevoiedeViatapecareoexprimaTraditiaGrecoortodoxa,
arenevoiedeunelenismcaresabotezatdecatreteologiaortodoxaisihasta.
Acestlucruparesafieexprimatdeexistentialism,suprarealismsipsihanaliza(curente
caresuntsemnealenevoilorprofundealeapusenilorn.n.).Prinurmarenoi,grecii,
nusuntemrudelesaracealeEuropei,nusuntemfalimentari,cisuntemceicare
detinotraditieputernicasiputemajutalagasireaunuisenspentruviata
multoroamenicarecautacevamaibun.Nutrebuiesasimtimcanegasimpeo
pozitieinferioara,dincauzarecesiunii,citrebuiesastimcasuntemdetinatoriiunei
formesuperioaredecivilizatie.

4.Uniuneaeconomicasimonetara
Inultimavreme,dincauzacrizeieconomicecearelocinGrecia,darsiinaltetarisud
europene,sevorbestefoartemultfiedespresolidaritateadintrestate,fiedespre
necesitateadeascoateGreciadinuniuneamonetaraaEuropei.Desiguraceastaesteo
problemaimportantacudouaperspectivedistincte.Primaperspectivaestelegatade
intrebareadacavaramaneuniuneaEuropeanacauniuneeconomicasauva
continuacaouniunepolitica.Toatediscutiilecaresepoartasuntdespreuniunea
economicasimonetarasinudespreuniuneapolitica.Desigur,aceastauniuneare
legaturacustatesuveranesistatedetipvasale,protectoratesiusorde
subminat,banulsiintereseleeconomiceneavandoduratalimitataintimp.
Adouaperspectiva,legatadeprima,este
daca se vor forma Statele Unite ale Europei sau va ramane un soi de Sfant
Imperiu Roman modern, un amestec de geografii, care mai devreme sau mai
tarziusevadizolva(NiallFerguson,profesorlaHarvard,TaNea,1011Martie2012).
DominantiaGermanieiinEuropaestedovadauneitendintespreautocratie.
Adevarulestecanoi,grecii,spunemcafacempartedinEuropa,suntemmembriaiuniunii
monetare,sitotusinunecomportamcaeuropenii,nuavemoorganizareinstitutionala
functionala,nuavemdisciplinafatadelegisijustitie,intaranoastraprevalanddreptul
dreptulceluimaitaresitendintadeasubminaprincipiilededreptsilegislative.In
general,trebuiesubliniatfaptulcainEuropapredominacurentulumanist,
indiferentasireligiozitateaimpersonala.Inprivintacrestinismului,Europase
compunedinscolasticismulpapismului,moralismulprotestantsiunmic
procentdeortodoxie.
Aceastadiviziunearelegaturacupoliticaeconomica,deoarececapitalismulpredomina
acoloundepredominacalvinismul,caresebazeazapebunurimateriale,asa
cumafostsustinutargumentatdeMaxWeber.Sigur,inziuadeaziproblemelesunt
complexe,sefacjocurigeopolitice,dominadreptulceluiputernicsiintoateacestea
esteimplicatasiistoriapersonalaafiecaruia.Unadinabordarilegeopoliticearelegatura
curidicareaniveluluieconomicaltarilordinorient.Dupaceldealdoilearazboimondial,
vesticiisiautransferatopartedincapitaluriinJaponia,China,Taiwan,etc.,deoarece
costuldeproductieinacestetarierascazut.Acestlucruaavutcarezultat,pedeo

parte,ridicareaniveluluieconomicalnatiunilorOrientului(Extremn.n.)si
umplereapietelordinvestcuproduseleacestora,sipedealtaparteprabusirea
economieitariloroccidentale.
Astfel,dinceeacepare,estenecesaruntransferalcapitalurilordinOrientinVest,pentru
areaduceechilibrulpepiataeconomica.Darpentruaseputeaintamplaacestlucru
trebuiesascadaingeneralcostuldeviataaloamenilor.Sigurestecaunitatea
Europeisebazeazapefactorieconomicisimodelepoliticecarenuaunicio
legaturacuelinoortodoxiasicaresuntimpregnatedeumanismulateistsi
crestinismulvestic,cutoateramificatiilesale.PoatecatotiaceiOrtodocsicare
dorescsafieconsideratieuropeniseindeparteazadeproprialoridentitate
culturalasispirituala.Poatecaastareprezintatradareamoderna.

5.UtopiaunitatiiEuropei
TotianalistiispuncaproblemaEuropeinuestedoarGrecia,nicidoaranumitetari
dinsud,ciingeneralintreguledificiualEuropeisiinspecialzonaeuro.In
editorialuldin28.11.2011,ziarulEstiaasubliniatfaptulcazonaeurosedestramasiin
generalstructuraUniuniiEuropeneestenefunctionala.Editorialulspunecaumanistii
EuropeiUnitesiarhitectiiactualuluiedificiuaucomisgreseliistorice.Suntsubliniate
treidintreacestea.
PrimagresealaafostextindereaUniuniiiEuropenesifaptulcaaderareaunornoi
statemembresafacutfaraaseasiguradelainceputfunctionalitateaacesteia.
ComunitateaEuropeana,acelor6statemembre,careafostinfiintatainanii50prin
tratatuldelaRoma,salargitinanii70la9statemembre,inanii80la12state,inanii
90la15membrisiin2000saextinsla27demembri.Unaestesafieluatedecizii
deconducatoriia610statecareauinteresemaimultsaumaiputincomunesi
altaestesafieluatedeciziideconducatoriia27destatecuintereseopuse.De
anumitelucruriesteinteresataGermaniasialtestatedezvoltatedinnord,de
altelucruritariledinsudulEuropeisidecutotulaltcevatariledinfostulbloc
comunistdinEuropadeEst.Altcevaisidorescgermaniisitariledezvoltatedinnord,
altcevatariledinsudulEuropeisicutotulaltcevacautatarilefostcomunistedinestul
Europei.Inacestcontextsifaranistereguliclareesteimposibildeformulatopolitica
comuna.
AdouagresealaistoricasereferalaConstitutiaEuropeanacarevaguverna
functionareasa.
Incepandcuanul2000ainceputsaseelaborezeCartaUniuniiEuropene.In2003,cand
Atena a semnat Tratatul de aderare al celor 10 noi state, in urma caruia Uniunea
Europeanaselargeadela15la25demembri,arhitectulConstitutieisifostulpreedinte
francezGiscarddEstaingafostintrebatdecenuafostvotataConstitutiainaintea
extinderii. El a raspuns ca, din motive democratice, era mai corect sa fie de acord cu
Constitutia europeana toate statele membre si nu doar cele 15 state vechi, pentru ca
apoicele10noistatesafieinvitatesaosemnezeulterior.Rezultatulafostca,incele
din urma, sa fie acordat un vot impotriva Constitutiei astfel ca Uniunea Europeana sa
largitfaraamaibeneficiadeundocumentconstitutional.
AtreiamaregresealaconstaindiferentacareexistaintreUniuneaEuropeanasi
zonaeuro.Undesamaiauzitsafunctionezeouniuneeconomicapentru27detarisi,
dintreacestea,saaibamonedacomunadoarjumatatesauputinmaimultdejumatate?
Atuncicandafostintrodusmonedaunica,in2002,auparticipatlaaceastadoar12
state,careastaziaudevenit17.Totusi,incadruluniuniiexistasiadversari
declaratiaimonedeiuniceprecumesteMareaBritanie.Prinurmare,cumsa
functionezecorectsistemulcandjumatatesuntininteriorsijumatateinafara
acestuia?Vedeticeseintampladefiecaredatacandseintalnesclideriieuropenila
Bruxelles?AltediscutiiincadrulConsiliuluiEuropean,lacareparticipacele27destate
membre,alterelatiiincadrulEurogrupului,compusdin17membri.Cumsasepoatalua
deciziiinacesteconditii?
Acestetreigreselicriticeinarhitecturasievolutiaintegrariieuropenenuaufostvizibile

panaacumsinuau
pusinpericolexistenta
acesteia.Astaziinsas
auschimbatdatele
globale.Estiatitreaza:
astazicriza
economicaglobala
afecteazamaiales
Europa.Economiile
europenenupot
concuracueconomiile
incursdedezvoltare
dinOrientulindepartat
sipierdinmod
constantcotedindistributiaglobalaaveniturilor,activelorsialocurilordemunca.Pentru
aputeafacefataacesteisituatiiaunevoiedeobiectivesipoliticicomune.Unastfelde
lucrunuexistapanaacum.Altcevadorescfranceziisigermanii,altcevaisidoresctarile
slabe.Celputin,inceeaceprivestemonedacomuna,existaopoliticaunitara.Inconditiile
functionariiactuale,zonaeuronuparesapoatasupravietui.Crizaeconomicase
adanceste,celemaimultestateeuropenesuntsupraindatorate(veziGrecia),
pietelefinanciarepunpresiunesimaresccontinuuratelededobandaale
creditelorsiEuropacaformatiuneunitanureusestesaiadeciziilecorecte.
InciudainitiativelorMerkelSarkozy,pentrucreareaunornoiintelegeri,toate
circumstanteleindicafaptulcaunitateaeuropeanasezguduiedintemelii.Maialeszona
euroesteinpericoldedisolutie.
ParinteleIoannisRomanides,incadeacum30deani,din1975,scria:
Asa cum este in prezent construita Europa, niciodata nu va fi unita deoarece
este dominata de elemente rasiste, perturbatoare, care exploateaza spiritul
teuton ce urmareste innrobirea si exploatarea poparelor de catre mici grupuri
demercenari.
Prinurmare,considerautopicaunireaEuropeiinconditiileactuale,darisepareamaiputin
utopicsaseincerceunireaEuropeiavandcabazastramosiiromaniaipopoarelor
europene,lacareseregasestemandriaromanacafundatiearomanitatiivestice,astfel
incatsasepoataatenuaegoismulsiegocentrismuleuropenilordeastazi.Dinacestmotiv
asustinutcaUniuneaEuropeanaartrebuicreataplecanddelabazelevechiiromanitati
careadainuitsecoleinvest.Ascris:
VecheaFrancienumaiexista.Pecanddescendentiiromanilordinvestnunumaicaau
rasturnatprejudecataclaseisocialesiteologiafeudalismuluicuceritorilorlor,darauavut
si maturitatea sa se intoarca la radacinile romanitatii stramosilor lor, pe care romanii
orientaliaumentinutopanaastaziprinmultimeaobiceiurilorsievenimentelorculturale
careaveaulocsiinromanitateavestica.
Prinurmare,esteutopicsasevorbeascaastazidespreounitateeconomicasipoliticaa
Europei,darestemaiputinutopicaviziuneaca,prinintermediultraditieicomuneculturale
anticearomanitatii,careestecautatademultieuropeniastazi,saserealizezeintro
anumitamasuraounitateculturala.DacanusevapuneproblemaunitatiiEuropeilaun
nivelspiritualsiculturalaceastavafidistrusa,deoarecebunurileeconomicenupotfi
bazeleuneiuniuni.
Darcumpoatesaexisteotraditieculturalacomunaintrosocietatecareeste
distrusadinpunctdevederecultural?
Dezbatereaesteintensa.CumpoatementalitateagermanasaointeleagapeceaGreco
ortodoxasiinvers?Prinurmare,bazaunitatiiEuropeivorfibanii,ceeaceva
provocamereucutremuresiconflictecontinue,panacandtoataconstructiase
vaprabusi.
Inceledinurmasinoi,grecii,inlocsaasteptammereudelaaltiisisatraimca
rudelesarace,artrebuisainvatamsamuncimpentrureconstructia
institutionalaastatului,sanelepadamdementalitateaegoistasiiubitoarede

sinesisafimmandridetraditianoastraortodoxa,careestecomoaranepretuita
cetrebuiesanecalauzeascaintreagaviata.
traducerepentrurazbointrucuvantdeE.P.

Legaturi:
MUSTRARILEMITROPOLITULUIHIEROTHEOSREFERITOARELA
DEPENDENTAGRECIEIDECAMATARIIMONDIALI:Vomasteptatotdeauna
delanegustoriimondialidesubstantenarcoticesanedeadozele?
MitropolitulAnthimosalTesalonicului:EUROPASADEMONIZAT!Cumse
traiesteacuminGreciadesubdictatuleconomiceuropean?
SinodulBisericiiGreciei,alaturidepopor,intromarturisireimpresionanta:
AJUNGARMATELEDESOMERI,AJUNGATATEATAXESIIMPOZITEASUPRA
CELORSARACI!
CATREPOPOR:MARTURISIREESENTIALASIPROFETICAASINODULUI
BISERICIIGRECIEIDESPRECAUZELECRIZEIECONOMICE,PLANULDE
INROBIREMONDIALASIREMEDIILEDUHOVNICESTI
InterviucuVladicaIerotheosVlachosdesprecauzelecrizeiactuale:
PARASIREAPORUNCILORLUIHRISTOSDECATRECRESTINISI
RASPANDIREAUNORIDEOLOGIIINUMANE,FEROCE
Crizasichemarealaschimbareavietii/UNDEESTECUNOASTEREAPECARE
AMPIERDUTOPRININFORMATIE?
PARINTELEMOISEAGHIORITULIITREZESTEPEGRECILAPOCAINTA:
Trebuiesaneschimbam!Salasamfotoliulmoale,televizorul,trandaviasi
confortul!
Grecia:ARMATA,alaturideBisericainrazboiulimpotrivaCRIZEI.
ArhiepiscopulIeronim:MESAJPENTRUCEIAJUNSILALIMITA
REZISTENTEI
ArhiepiscopulIeronimalGrecieilaAmbasadaRusieidinAtena:E
NECESARAUNITATEAPOPOARELORORTODOXE
ARHIEPISCOPULGRECIEI,IERONIM:Incearcasanetransformein
COLONIEBisericaetratataincelmairaumodcuputinta!
ArhiepiscopulIeronim:NUCUMVAACEASTACRIZANEESTESPRE
JUDECATA?
STRIGATULDEDUREREALARHIEPISCOPULUIIERONIMscrisoare
explozivacatreprimulministruPapademos.BisericaGreciei,alaturide
popor,punepiciorulinpraginfatasantajuluiUE!
InterviucuMitropolitulNicolaedeMessoghia:SUNTEMCONDUSICATREO
CATASTROFANATIONALA.CELMAIRAUECANUAPARSEMNECANEAM
TREZI!

***
IPSSerafimdePireu:TehnocratiiBilderberglucreazapentruinstaurarea
GUVERNULUIMONDIAL,ARELIGIEIUNIVERSALESIPREGATESCCALEA
LUIANTIHRIST(Video)
IPSSERAFIMDEPIREU:interviudesprepremierulPapademos,Rockefeller
siRotschild,lobbyulsionistsiDICTATURAGROAZEI(VIDEO)
MITROPOLITULSERAFIMDEPIREUnouinterviuincendiardesprebaze
militarerusestiinMareaEgeepentruaneutralizaTURCIAsicolaborareacu
ISRAEL(traducereintegrala)
*
PentruoviziunepreaputinortodoxaasupraEuropeisiunitatii,asevedeasi:

EUROPA,CHEMATADEPATRIARHULECUMENICBARTOLOMEUSA
DEPASEASCASCHISMADELA1054INTRECATOLICISIORTODOCSI
MitropolitulEmanuel(dinPatriarhiaecumenica)cheamacrestiniila
AVENTURACASEICOMUNEEUROPENEsicredeinCOMUNIUNEACU
VATICANUL
ConcluziasummituluireligiosmondialdelaBordeaux:AVEMNEVOIEDEO
CONDUCEREMONDIALAMAIPUTERNICA
Celalaltcapalimperialismului:contributiabisericilorlaDINAMICA
ZIDIRIIEUROPENEsiafirmareaideologiceiantihristiceaunitatiiin
diversitatelaintrunireaCMB(ConsiliulMondialalBisericilor)
*
PresedinteleTraianBasescutradarenationalapanalacedareamasiva
desuveranitate:ESTENECESARACREAREASTATELORUNITEALE
EUROPEI!
NIGELFARAGE:AderarealaUniuneaEuropeana,OGRESEALAISTORICA
URIASA.CearmaletalaastatlabazaImperiuluiEuropean?
NigelFarage:CEICAREVORBESCDESPRESTATELEUNITEALEEUROPEI
SUNTPLATITIPENTRUASTA/SaterminatcudemocratiainUE?
UniuneaEuropeanasauALPATRULEAREICH?

ArticolpublicatdeCuvntulOrtodox:http://www.cuvantulortodox.ro/recomandari
Linkulcatrearticol:
http://www.cuvantulortodox.ro/recomandari/2012/04/04/ipshierotheosvlachosuniunea
europeanaortodoxie/