Sunteți pe pagina 1din 3

Publicatpe28/12/2015deCuvantulOrtodox(www.cuvantulortodox.

ro)

Altereactiialemitropolitilorgrecifatadelegalizareauniunilor
homosexuale.IPSPAVELdeSiatista:MASIMTCAUNREFUGIATINTARA
MEA.AmalessaneotravimsinguricuLEGIOBSCENE.IPSNICOLAEal
Fthiotidei:PrigonitoriiBisericiipoarta,azi,mascacivilizatieimoderne,a
progresului

Romfea.gr:
MitropolituldeSiatisti:NuvoiprimiinMitropoliepeceiceauvotatParteneriatele
InSfantaManastireSchimbarealaFataaDomnuluidinDrouvounoacinstitastazi,
Duminica, 27 Decembrie, ziua Sfantului Protomartir Arhidiacon Stefan, Prea
Sfintitul Mitropolit din Kastoria, kir Serafim, impreuna cu Mitropolitul Sisaniou si
Siatisti,kirPavlos.()
KirSerafimaexplicatcumSfantulStefanafostvasalesalDuhuluiSfant,omalcredintei,al
iubirii,aldaruiriisialjertfei.Afostvasalesdeoareceeleraunomalcuvantului,alcredintei
desavarsite in puterea lui Dumnezeu, care facea mari minuni in popor, vas ales deoarece a
fost recunoscut pentru sfintenia sa pe care a pecetluito prin martiriul sau si mai ales prin
rugaciunea sa pentru prigonitori, rugaciune care a dat nastere epistolelor Sfantului apostol
Pavel.()
Salutari a transmis si Mitropolitul Siatistei, kir Pavlos, care a multumit IPS Serafim, frate si
vecinalsau,pentrucuvantulacestuia,sinuaezitatinacelasitimpsasereferesilaultimele
evenimentecareauavutlocintarasimaialeslavotulpentruParteneriateleCivile.KirPavlos

aafirmaturmatoarelemasimtcaunrefugiatintaramea,nudeoarecemauprigonit
strainii, ci deoarece am ales singuri sa ne otravim cu legile obscene pe care lea
votatparlamentulnostru.
SiaconcluzionatcanuvaprimipenimeniinBisericadintreceicareauvotatlegea
ParteneriatelorCiviledincadrulmitropolieisale.
MitropolitulFthiotidei:AvemobligatiasalucrammereucunadejdealaDumnezeu
InBisericaSfantaParaschevadinLamiaaslujitsiapredicatPreasfintitulMitropolit
alFthiotidei,kirNikolaos,indumincaurmatoareCraciunului,pe27decembrie.
Inpredicasa,PreasfintitulsareferitlapericopadinEvangheliesubliniindfaptulca
fuga lui Hristos in Egipt si toate prigoanele prin care a trecut in viata Sa pe
pamantm culminand cu moartea pe cruce, este o forma a razboiului care se duce
incepandcuvremeacaderiiomului,intreputerileintunericuluisicelealeluminii.
Aceeasi soarta o are si Biserica Sa. Desigur ca azi prigonitorii crestinilor poarta
mascacivilizatieimoderne,aprogresului.
Nu emit edicte, ci cu viclenie lucreaza pe furis la distrugere si invrajbire, pentru a
creatulburareinBiserica.
Mereuvorexistaoamenicarenevorcreagreutatisicaresevorpurtacudusmanie
deoarececredeminDumnezeusiurmamporuncilorSale.
Noi nu trebuie sa fim sovaielnici, ci saI dam slava lui Dumnezeu si mai ales sa nu
deznadajduim,deoarecedupadurereurmeazabucuria,dupamartiriuurmeazaslava.
AsacumaproniatDumnezeusalvareaFiuluiSauprigonitprinfugadinEgiptasavaproniasi
traiectoriavietiinoastre.
Noi avem obligatia sa lucram mereu cu credinta in Dumnezeu, Cel Care va avea
ultimulcuvant.()
traduceridee.p.pentrucuvantulortodox.ro

MitropolitulIeremiadeGortinadesprePARTENERIATELECIVILE
HOMOSEXUALE:Gata,DumnezeuvaluaHarulSaudelanoi,deoareceam
tradatlegeaSasiamvotatlegeaspucarciunii!/IPSSerafimdePireu:SE
ACTIONEAZAINSENSULDISTRUGERIIOMULUI.MitropolitulacuzaAMERICA
siFUNDATIADESOROSdeimplicareincampaniadepromovarea

PARTENERIATELORGAY(Video)
VesteteribilainajundeCraciun:GRECIAALEGALIZATPARTENERIATELE
CIVILEHOMOSEXUALE!precedentgravpentrutarileortodoxesiSEMN
TULBURATORALAPROPIERIISFARSITULUI.RevolutiaantiTroicaaateului
Tsiprassatransformatinrevolutiegay.Protestevehementedinpartea
ierarhilorBisericiiGrecieisiaMunteluiAthos.PREGATITIVADEPOGROMURI
IMPOTRIVAHOMOFOBILOR
ArhimandritulVasiliuBacoianisdesprePACATULHOMOSEXUALITATII.Omilie
tinutaincontextullegiferariiPARTENERIATELORCIVILEGAY

ArticolpublicatdeCuvntulOrtodox:http://www.cuvantulortodox.ro/recomandari
Linkulcatrearticol:
http://www.cuvantulortodox.ro/recomandari/2015/12/28/altereactiialemitropolitilorgreci
ipspaveldesiatistamasimtcaunrefugiatintarameaamalessaneotravimsinguricu
legiobsceneipsnicolaealfthiotideiprigonitoriibisericii/