Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Cumparator SC POIANA SRL


Nr.ord.reg.com/an J39/410/2009
C.I.F RO1456783
Sediul Focani
Judetul Vrancea
Contul RO65BRDESU1201234511462

Furnizor SC MILCOV SRL


Nr.ord.reg.com./an J39/356/2008
C.I.F 201467892
Sediul Focani
Judetul Vrancea
RO45BRDESU141276318234
Banca BRD

Nr. Facturii 25
Data 24.11.2015
Aviz de insotire a marfii -

Banca BRD

Cota T.V.A 9 %
Nr
crt

Denumirea
produselor sau a
serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fin
Napolitane
Zahr
Fanta(2l)
Ciocolat Poiana
Biscuii
Nuga
Ciocolat rom

Kg
Buc.
Kg
Buc.
Buc.
Kg
Buc.
Buc.

120
90
70
36
120
150
80
54

3
2
3,50
3,40
1,60
12
1,30
0,30

360
180
245
122,40
192
1800
104
16,20

x
Semnatura
de primire

3019,6
Total de plata
3291,36

32,4
16,2
22,05
11,016
17,28
162
9,36
1,458

271,76