Sunteți pe pagina 1din 7

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

Aplicaie seminar 9 Angajarea, administrarea de personal i legislaia muncii

Cititi cu atentie situatiile de mai jos. Pe baza acestora, selectati, din actele puse la dispozitie (folder
Aplicatii), pe cele pe care trebuie sa le completati pentru a gestiona una din situaiile descrise mai jos.
Completati documentele.

1. Sunteti responsabil pentru gestiunea resurselor umane din Restaurantul UAU. Tocmai ati finalizat
procesul de recrutare si selectie pentru postul de Ospatar . Postul presupune angajarea cu 12 ore pe zi,
program in schimburi (o zi da, una nu). Contractul este incheiat pe o perioada determinata (1 an),la
punctul de lucru situat in B-dul carol I, nr 125, Iasi. Salariul de angajare este cel minim pe economie,
corespunzator nivelului de studii cerut de post. Dupa 6 luni de la angajare, angajatorul doreste
modificarea CIM (contractului individual de munca) pentru cresterea salariului cu 100 lei. Dupa un an,
contractul de munca se incheie de drept.

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

S.C. __Restaurant UAU________________ S.R.L.

CUI _____________________
Nr. inreg. _____/____________

CONT RACT INDI VI DUAL DE M UNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 388..../27.03.2015...n registrul general de eviden a
salariailor
A. Prile contractului
AngajatorPersoana
juridic/fizic......SC.Restaurant
UAU.SRL..............................................., cu sediul/domiciliul n ...IA I, n B-dul
carol
I,
nr
125.,
nregistrat
la
registrul
comerului/autoritile
administraiei
publice
din
IA I..,
sub
numrul
J13./1128/1999., cod fiscal 11766322..., telefon -.., reprezentat
legal
prin
ROU
MIRELA...,
n
calitate
de
..
ADMINISTRATOR...............................,
i
salariatul/salariata

domnul/doamna
Surigiu
Mdlina..
.............................., domiciliat() n localitatea ...DOROHOI...........................,
str. .ALEEA MRULUI....................... nr. ......16......, judeul .BOTOSANI...................
, posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ...XT.......,
nr. ..534654......, eliberat/eliberat de ...POLI IA DOROHOI..................................... la
data de ......17.03.2014..........., CNP 294031500456756.., autorizaie de
munca/permis edere in scop de munca seria .. nr. .. din data..,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B. Obiectul contractului: desfurarea, pentru angajator i sub autoriatea angajatorului, a activit ilor
stabilite conform prezentului contract i fiei postului, n condi iile stabilite conform prezentului contract
individual de munc i a regulamentului de ordine interioar.

C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ........SURIGIU MADALINA............................. urmnd
s nceap activitatea la data de ........27.03.2015...............;
b) determinat, de .....12.........luni, pe perioada cuprins ntre data de .....
27.03.2015............. i data de ......27.03.2016............../pe perioada suspendrii
contractului individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
RESTAURANTUL UAU din sediul social/punct de
lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului .. .
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:
..

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie


E. Felul muncii
Funcia/meseria ..OSPTAR............................... conform Clasificrii Ocupaiilor
din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:

.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr.
31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit
Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de ....12...... ore/zi 36.. ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz 4h zilnic. (ore
zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de ore/zi , ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore zi/ore
noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de ...21....... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii
(norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: .....975.................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii NU..;
b1). Prestaii suplimentare in bani .
b2). Modalitatea prestaiilor suplimentare in natura .. .
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......15 ALE LUNII URMATOARE................... .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie ...........NU ESTE CAZUL............................;
b). echipament individual de lucru .............. NU ESTE CAZUL...............................;
c).
Materiale
igienico-sanitare
.......SAPUN
200
GR.LUNAR,
HARTIE
IGIENICA.........................................;
d). alimentaie de protecie .......... NU ESTE CAZUL...........................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de NUzile calendaristice;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20zile lucrtoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20.zile lucrtoare, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc
aplicabil;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de
munc;
e). alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si
specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. 2895./
20.12.2006.. la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeului/municipiului
IAI./Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de
munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor
in care o asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.
Angajator,
Sc.Restaurant UAU.SRL..
SemnaturaROU MIRELA

Salariat,
SURIGIU
Data

.
Reprezentant legal,
..
Pe data 27.03.2016. prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea nr. 53-2003 Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,

Am primit un exemplar,
Nume si prenume .
SemnaturaSURIGIU Data .

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

SC ___RESTAURANT UAU________________________SRL
Cod unic (cod fiscal ) _11766322_______________
Act aditional nr._______/_________________
La Contractul Individual De Munca
inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu nr.____388_____
___\_27.03.2015__________________si in registrul general de evidenta a salariatilor la
fila nr.______
Angajatorul SC ___RESTAURANT UAU__________________________SRL, cod unic
(cod
fiscal
)________
11766322______________________cu
sediul
in
____IASI______, str._IN B-DUL CAROL I_ nr._125__ reprezentant legal de d-NA ROSU
MIRELA__________________________in
calitatea
de
administrator
si
salariatul(a)_______SURIGIU MADALINA_____________________,
CNP __294031500456756_______________________
hotarasc de comun acord modificarea contractului individual de munca incepand cu
data ___27.09.2015_____________,dupa cum urmeaza:
CRESTEREA SALARIULUI CU 100 DE LEI
din (de la)____27.09.2015________________________in (la)
_27.03.2016_____________________________________.
Angajator,
Nume si Prenume
Rou Mirela

Salariat,
Nume si Prenume
Surigiu Mdlina

Petrinciuc Larisa, grupa 2, An 3, Psihologie

SC _RESTAURANT UAU________________SRL
Sediul: SERVICII
C.U.I
DECIZIE DE INCETARE A
CONTRACTULUI IDIVIDUAL DE MUNCA
CA URMARE A ACORDULUI PARTILOR
NR___258____DIN___27.03.2015_________
Subsemnatul(a) _____ROU MIRELA____________ reprezentant legal al
_SC.RESTAURANT UAU.SRL __________________ ,in calitate de administrator ,si
salariatul(a) ____SURIGIU MDLINA_____________________in temeiul prevederilor
art.55 lit b) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii.
DECID
1.Contractul
individual
de
munca
al
d-lui(d-nei)___SURIGIU
MDLINA_________________________ inregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Munca Iasi cu nr.____258_____/_27.03.2015_________ si in registrul general de
evidenta a salariatilor cu nr._388__/_27.03.2015___________,inceteaza la
data____27.03.2016___________,ca urmare a acordului partilor.
2.Compartimentele resurse umane si financiar contabil,vor duce la indeplinire prezenta
decizie.
3.Prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi in termen de
5 zile de la perfectare.
Conducatorul unitatii:
Numele si prenumele
Rou Mirela

Salariat:
Numele si prenumele
Surigiu Mdlina