Sunteți pe pagina 1din 4

M1

GRILE
1. Pronumele personale de persoana I si a II-a nu au forme pentru cazul:
a) Dativ
b) Nominativ
c) Genitiv
2. In propozitia Tacerea-i de aur, cuvantul tacerea este:
a) Subiect
b) Complement direct
c) Nume predicative
3. Substantivele colective formate doar prin derivare sunt in seria:
a) Pietris, frunzis, macris
b) Porumbiste, muncitorime, faget
c) Taranime, invatamant, fratie
4. In propozitia Spre dimineata luna stralucea palid, cuvantul subliniat este:
a) Adjectiv
b) Nume predicativ
c) Adverb
5. Adjectivele posesive din enunturile A ridicat satul contra noastra, Din cauza voastra nam sosit la timp. sunt in cazul:
a) Dativ
b) Acuzativ
c) Genitiv
6. Urmatoarele adjective nu pot avea grade de comparatie:
a) Mic, mare, lin
b) Suprem, intreg, unic
c) Curat, bogat, frumos
7. In propozitia Colega mea e toba de carte. numele predicativ este exprimat printr-o:
a) Locutiune substantivala
b) Locutiune adjectivala
c) Locutiune adverbial
8. Formele accentuate si neaccentuate ale pronumelui reflexive de persoana a III-a singular,
cazul dativ sunt:
a) Imi, mi-, ne
b) Va, v-, iti, tic) Siesi-, -si-, isi, sie
9. Urmatoarele prepozitii si locutiuni prepozitionale se folosesc numai cu dativul:
a) Conform, multumita, gratie, datorita
b) Asupra, contra, deasupra, in ciuda
c) In toiul, in fruntea, in jurul, pe deasupra

M1
10. In propozitia interogativa Al cui este copilul acesta? pronumele interogativ se afla in
cazul:
a) Acuzativ
b) Vocativ
c) Genitiv
11. Este nerecomandabila folosirea prepozitiei datorita in contextul:
a) A indragit matematica datorita profesorului.
b) A decedat datorita unei boli necrutatoare.
c) Am ajuns la timp datorita fratelui meu.
12. In expresia N-a vazut pe cine dorea. pronumele relativ sta in cazul:
a) Nominativ
b) Acuzativ
c) Vocativ
13. Cuvantul subliniat din propozitia Am ajuns unde am dorit. are functia sintactica de:
a) Atribut
b) Complement direct
c) Complement de loc
14. Formarea cuvintelor PECO, COMTIM, ROMPRES s-a facut prin:
a) Compunere prin unire
b) Compunere prin alaturare
c) Compunere prin abreviere
15. Urmatoarele moduri verbale sunt predicative:
a) Imperativul, infinitivul, conjunctivul
b) Indicativul, imperativul, conditionalul-optativ
c) Gerunziul, supinul, participial
16. In propozitia Magazinele sunt pline de marfa substantivul marfa are functia sintactica
de:
a) Complement de agent
b) Complement indirect
c) Nume predicativ
17. In expresia Vorba-i vorba, cuvantul i este ca parte de vorbire:
a) Articol
b) Pronume personal
c) Verb
18. Adjectivul interogativ din propozitia Care film a primit anul acesta premiul Oscar? are
functia sintactica de:
a) Atribut adjectival
b) Subiect
c) Atribut pronominal

M1
19. In versul Deasupra-mi teiul sfant/ Sa-si scuture creanga, pronumele -mi este la cazul:
a) Genitiv
b) Dativ
c) Acuzativ
20. Contin diftongi cuvintele:
a) Istorie, respectuos, continua
b) Cutii, mai, tei
c) Masa, a dori, fata
21. Pot fi predicative interjectiile:
a) Iata, poftim, hai
b) Aoleo! Hait! Brr!
c) Vai! O! a!
22. Verbul la gerunziu din propozitia Nu ne mai saturam privindu-l. indeplineste functia
sintactica de:
a) Complement indirect
b) Complement circumstantial de cauza
c) Complement circumstantial de agent
23. Verbul din propozitia Averea tarii este acaparata de politicieni verosi se afla la diateza:
a) Activa
b) Reflexiv
c) Pasiva
24. Urmatoarea fraza: Daca vazura si vazura ca nimic nu-i este pep lac, fata cea mare isi lua
inima in dinti si-l intreba intr-o zi la masa de ce este suparat. Are:
a) Sase predicate verbale
b) Patru predicate verbale
c) Cinci predicate verbale
25. Cuvantul al sau din formularea Merge cu Ionel al sau la plimbare este folosit cu
functia:
a) Atribut pronominal
b) Atribut adjectival
c) Complement indirect
26. Au grade de comparatie:
a) Numai adjectivele
b) Numai adverbele
c) Unele adverbe si adjective
27. Zvarr este interjectie cu valoare verbala in situatia:
a) Am auzit scandura zvarr, pe la ureche.
b) Am auzit zvarr, scandura pe la ureche.
c) Iar el zvarr! cu scandura in urma noastra.

M1
28. Desemnati propozitia simpla:
a) Hotul o luase la sanatoasa.
b) L-ai felicitate.
c) Ziua ninge.
29. Apartine familiei lexicale a cuvantului milion seria:
a) Milionar, milionime, multimilionar
b) Milimetru, militar, mime
c) Militaria, milostivi, milos
30. In care constructive verbul a ramane are functia de predicat verbal:
a) Copiii raman copii.
b) Vrabiile raman iarna la noi.
c) Ramai sanatos!
31. Cuvantul cartea din contextul Cartea este izvor de intelepciune este:
a) Subiect
b) Complement direct
c) Nume predicativ
32. In contextul Comertul de acest gen adduce profituri inzecite. numeralul multiplicativ
are valoare:
a) Substantivala
b) Adjectivala
c) Adverbial
33. Cuvantul lui din propozitia In luna lui mai se coc ciresele este:
a) Articol hotarat
b) Pronume personal in genitiv
c) Articol genitival
34. In fraza Intreaba orice doreste, cuvantul orice este:
a) Pronume relativ in acuzativ
b) Adjectiv pronominal nehotarat in acuzativ
c) Pronume nehotarat in acuzativ
35. Cuvantul ale caror din propozitia Ale caror elevi sunt aceste carti? este ca parte de
vorbire:
a) Adjective relativ
b) Adjective interogativ
c) Pronume relativ

S-ar putea să vă placă și