Sunteți pe pagina 1din 12
Universitatea „ Ș tefan cel Mare” din Suceava Facultatea de Inginerie Alimentară Departamentul de Tehnologii
Universitatea „ Ș tefan cel Mare” din Suceava Facultatea de Inginerie Alimentară Departamentul de Tehnologii

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Facultatea de Inginerie Alimentară Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului

IA6
IA6
Informatică aplicată și grafică asistată pe calculator
Informatică aplicată și
grafică asistată pe calculator
Analiza datelor în Microsoft Office Excel Silviu-Gabriel STROE silvius@fia.usv.ro
Analiza datelor în Microsoft Office Excel
Silviu-Gabriel STROE
silvius@fia.usv.ro
IA6 2 - - -
IA6
2
-
-
-

Obiective:

Scopul şi obiectivele cursului 6
Scopul şi obiectivele cursului 6

Scop: cunoaşterea instrumentelor de analiza datelor în MS Office Excel.

Utilizarea instrumentelor de analiză a datelor ştiinţifice Data Analysis

Utilizarea instrumentului de analiză circumstanţială Solver

Utilizarea analizei circumstanţiale pentru căutarea unui rezultat Goal Seek

IA6 3
IA6
3
IA6 4 trebuie mai completare
IA6
4
trebuie
mai
completare

întâi

IA6 4 trebuie mai completare întâi Pentru prelucrarea unui set de date memorat într-un document Excel

Pentru prelucrarea unui set de date memorat într-un document Excel se pot utiliza

atât funcţiile statistice ale aplicaţiei, cât si procedurile obţinute prin Date Analiză date.

procedurile ob ţ inute prin Date – Analiz ă date . Pentru a folosi pachetul Analiză

Pentru a folosi pachetul Analiză date acesta

instalat.

Pentru

aceasta

deschideţi Fişier – Opţiuni – Programe de

IA6 5
IA6
5
IA6 5 În fereastra de dialog Data Analysis sunt accesibile o serie de prelucr ă ri

În fereastra de dialog Data Analysis sunt accesibile o serie de prelucrări statistice

conduse prin dialogurile asociate. Descriptive Statistics va produce indicatorii statistici ai unei variabile continue.

prin dialogurile asociate. Descriptive Statistics va produce indicatorii statistici ai unei variabile continue.
IA6 6
IA6
6
IA6 6 Input Range con ţ ine adresa domeniului – valorilor variabilei studiate Grouped By –

Input

Range

conţine

adresa

domeniului

valorilor variabilei studiate

Grouped By

se selectează Columnsi Rows, după caz

sau

Labels in First Row se bifează în cazul în care

domeniul cu datele de intrare conşine şi capul de coloană

Out Options este de preferat se opteze pentru New Worksheet Ply

Se va bifa Summary statistics pentru opţinerea tabelului cu sumarul statistic al valorilor

Se va bifa Confidence Level for Mean

pentru stabilirea valorii de 95%

IA6 7
IA6
7
IA6 7 De asemenea, Comanda Date – Analiză date va deschide dialogul Data Analysis din care

De asemenea, Comanda Date – Analiză date va deschide dialogul Data Analysis din care se poate realiza o histograma. Din fereastra de dialog Data Analysis se alege Histogram. Apoi Ok.

Analysis din care se poate realiza o histograma. Din fereastra de dialog Data Analysis se alege
Analysis din care se poate realiza o histograma. Din fereastra de dialog Data Analysis se alege
IA6 8 • • • •
IA6
8
IA6 8 • • • • Instrument de analiză circumstanţială pentru găsirea unei valori optime într-o
IA6 8 • • • • Instrument de analiză circumstanţială pentru găsirea unei valori optime într-o

Instrument de analiză circumstanţială pentru găsirea unei valori optime într-o celulă ţintă - SOLVER.

Cu Solver-ul se pot rezolva tot felul de probleme de programare liniară şi neliniară:

probleme de maximizare a câstigurilor

probleme de transport

probleme de amestec

probleme de minimizare a costurilor

IA6 9
IA6
9
IA6 9 Caseta text Stabilire obiectiv va conţine adresa celulei în care Rezolvitorul va căuta valoarea

Caseta text Stabilire obiectiv va conţine adresa celulei în care Rezolvitorul va căuta valoarea optimă.

În caseta text Prin modificarea celulelor variabile se vor indica celulele sau domeniul de celule pe care Rezolvitorul le va modifica pentru a obţine valoarea optima.

Caseta Subiect al restricţiilor va conţine restricţiile problemei. Pentru a adauga o restricţie se execută click pe butonul Adăugare.

Pe ecran apare o nouă casetă de dialog, Adăugare restricţie în care se

pot introduce restricţiile problemei.

IA6 10 - - - -
IA6
10
-
-
-
-
IA6 10 - - - - În caseta text Referinţă celulă se va specifica celula care
IA6 10 - - - - În caseta text Referinţă celulă se va specifica celula care

În caseta text Referinţă celulă se va specifica celula care conţine formula pe care se bazeaza restricţia.

Se execută click pe săgeata derulantă pentru a vedea lista cu operatori pentru restricţii si se selecteaza operatorul corespunzator.

În ultima caseta text se scrie valoarea restricţiei ce trebuie respectată.

Se execută click pe butonul Adăugare pentru a introduce şi alte restricţii.

- Pentru a reveni în caseta de dialog Parametri Rezolvitor se execută click pe butonul OK.

IA6 11
IA6
11
IA6 11 Excel introduce solu ţ iile în foaia de calcul: - Daca se alege op

Excel introduce soluţiile în foaia de calcul:

- Daca se alege opţiunea Păstrare soluţie Rezolvitor Excel va păstra în foaia de calcul soluţia calculată. - Dacă se selectează opţiunea Restabilire valori iniţiale, se va reveni la valorile iniţiale

ă . - Dac ă se selecteaz ă op ţ iunea Restabilire valori iniţiale , se
IA6 12
IA6
12
IA6 12 Instrumentul Goal Seek este folosit pentru rezolvarea unor probleme de tipul – se cunoaşte

Instrumentul Goal Seek este folosit pentru rezolvarea unor probleme de

tipul se cunoaşte rezultatul la care se doreşte a ajunge, problema de rezolvat

este cea a valorilor de pornire.

problema de rezolvat este cea a valorilor de pornire. În linia Se setează celula se introduce

În linia Se setează celula se introduce adresa celulei

obiectiv

În linia La valoarea se introduce valoarea dorită a fi obţinută în celula obiectiv

În

linia

Modificând

celulei de start.

celula

de

introduce

adresa