Sunteți pe pagina 1din 2

Curs Euro / leu 4.4509 din data de 25.11.

2015
Cheltuieli eligibile
Euro
Sursele de finantare necesare
realizrii proiectului din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

305
50,000
50,305

Cheltuieli neeligibile
Euro

Total
Euro

14,732

15,037
50,000
65,037

14,732