Sunteți pe pagina 1din 4

CONDITII GENERALE DE TRANSPORT INTERNATIONAL RUTIER DE PERSOANE

S.C. "TABITA TOUR" S.R.L


1. Toi pasagerii au obligaia de a respecta att Condiiile Generale de Transport Tabita Tour, ct i
prevederile aflate n vigoare privind Legea Transporturilor din Romnia i a celorlalte state prin care
pasagerii cltoresc.
2. Este obligatorie prezena cltorilor cu 30 min. nainte de plecare n scopul verificrii actelor i a
mbarcrii. ntrzierea cltorilor la plecare nu va influena orarul deja stabilit. n cazul neprezentrii
cltorului la mbarcare, locul su va trece n gestiunea personal a transportatorului.
3. Transportatorul se oblig s depun eforturi pentru a transporta cltorul i bagajele n timp util. Orele
indicate pe biletele de cltorie, tichete de rezervare, pliante sau alte materiale promoionale nu sunt
garantate i nu fac parte din contractul de transport. Orarele pot suferi modificri fr preaviz.
4. Trecerile prin vmi condiioneaza/pot influena orele de sosire, transportatorul nerspunznd pentru
eventualele ntrzieri la sosire. De asemenea, ntrzierile pot fi cauzate i de diferii factori externi i
independeni de voina transportatorului, cum ar fi: drumuri n lucru, osele supra aglomerate, accidente,
etc. pentru care transportatorul nu i asum responsabilitatea.
5. Tabita Tour se obliga ca in situatia in care vehiculele cu care transporta calatorii sunt imobilizate pe
traseu , sa asigure preluarea calatorilor transportati in termen de maxim 3 ore in judet, 5 ore in tara si 16
ore in cazul transporturilor rutiere in trafic international.
6. Documentele de trecere a vmilor (necorespunztoare sau incomplete) vor fi rspunderea direct i
exclusiv a cltorului. Transportatorul nu-i asum responsabilitatea pentru situaiile de acest gen.
Transportatorul poate refuza mbarcarea calatorului in cazul in care acesta nu are documentele necesare
calatoriei valabile, corecte si complete
7. Pasagerul este obligat s se informeze i s respecte legislaia n vigoare cu privire la greutatea i
coninutul bagajelor, inclusiv rspunderea vamal, pentru care transportatorul nu-i asum nici o
responsabilitate.In pretul biletului este inclusa o greutate a bagajului de 40 de kg; orice depasire a
greutatii maxime de 40 de kg/bagaj/calator se taxeaza suplimentar la imbarcare conform tarifelor
existente la data imbarcarii. Neplata taxei suplimentare da dreptul transportatorului de a nu permite
imbarcarea.
8. Biletele de cltorie sunt nominale, acestea neputnd fi transmise altei persoane i trebuie s fie
prezentate la cererea att a autoritilor, ct i a personalului firmei. Biletele de cltorie reprezint
dovada ncheierii contractului de transport ntre cltorul al crui nume este trecut pe bilet i
transportator.
9. Cltorul are obligaia s numere filele biletului la momentul cumprrii sau returnrii dup efectuarea
controlului, n caz contrar firma nu-i asum responsabilitatea. Detaarea cupoanelor din bilet se face de
ctre personalul abilitat al firmei de transport. Cupoanele desprinse necorespunztor vor conine o
meniune n acest sens.
10. Biletele netampilate nu sunt valabile.
11. Locul nscris pe bilet este orientativ.
12. Tariful biletelor de cltorie nu include asigurarea medical, iar informaii complete privind tarifele,
ofertele, reducerile i facilitile acordate de ctre tranportator se pot obine n oricare din ageniile
societii sau de la ageniile partenere Tabita Tour.
13. Nu va fi posibil nlocuirea biletelor de cltorie pierdute, distruse sau furate. Nu se vor emite
duplicate, iar n acest caz pasagerul nu poate fi despgubit.
14. Toate rezervrile sunt obligatorii, iar pentru ca acestea s fie valabile trebuie s se efectueze cu cu
cel puin 7 zile nainte pentru biletele Dus i cu 15 zile nainte de data plecrii pentru segmentul de
ntoarcere, n cazul biletelor Dus/ntors sau a biletelor care au dat fix de ntoarcere.
15. Pasagerii au obligaia de a confirma rezervarea pentru orice bilet Dus/ntors, cu minim 10 zile nainte
de data plecrii n perioada iunie-decembrie, i cu 7 zile nainte n perioada ianuarie-mai, a fiecrui an.
16. Transportatorul i rezerv dreptul de a vinde locurile neconfirmate, nu garanteaz existena locurilor
libere la data dorit de pasageri i nu se face responsabil pentru daunele suferite de pasageri, rezultate
n urma neefecturii cltoriei la data dorit de acetia.
17. Transportatorul i rezerv dreptul de a face modificri la tarifele i graficele de circulaie.
18. Tariful biletului nu include i asigurarea medical, aceasta din urm putnd fi ncheiat separat n
oricare din ageniile Tabita Tour.

19. Cererile de returnare, despgubire i/sau reclamaiile privind cltoria efectuat (exceptnd cele
pentru bagajele pierdute) se vor depune n scris la agenia de unde s-a achiziionat biletul de cltorie,
ntr-un interval de o lun de la data plecrii nscris pe bilet, pentru biletele Dus/ntors inclusiv pentru cele
cu dat fix de ntoarcere i maxim 15 zile de la data plecrii pentru biletele Dus. Reclamaiile ulterioare
nu se vor lua n considerare.Orice restituire se acord numai titularului de bilet i doar n condiiile
prevzute n regulamentul de restituire a biletelor Tabita Tour disponibil n agenii. Cltorul nu poate
primi mai mult de 100% din valoarea biletului sau a tronsonului cltoriei nerealizate, indiferent de
motivele invocate. Pentru detalii, v rugm s luai legatura cu ageniile societii noastre. Pentru biletele
dus-ntors calatorul nu poate primi mai mult de 100% din valoarea biletului aferent tronsonului de
calatorie la care s-a renunat.
20. La biletele cu tarif promoional nu se acord reduceri i nu se fac restituiri, cu excepia cazurilor n
care se renun integral la cltoria Dus/ntors.
21. Biletele cu tarif promoional nu beneficiaz de discount sau reduceri suplimentare.
22. Pasagerii au obligaia de a depune n scris la oricare din ageniile societii reclamaiile cu privire la
daunele datorate transportului n termen de maxim 15 zile de la data cltoriei.
23. Reclamaiile privind deteriorarea, pierderea sau furtul bagajelor se depun imediat dup sosire la
responsabilul de autocar i vor fi confirmate n scris n maxim 48 de ore de la sosire. Reclamaiile
ulterioare nu se vor lua n considerare.
24. Nu se asigur despgubiri pentru bagajele de mn deteriorate sau pierdute (doar n cazul n care
vinovaia transportatorului se poate dovedi). Pentru a prentmpina astfel de situaii se recomand
deinerea unei asigurri pentru bagaje.
25. Cuantumul maxim al despagubirii acordate per bagaj in caz de deteriorare, pierdere sau furt este in
limita a 50 de euro.Daca calatorul considera ca bagajul are o valoare mai mare de 50 de euro va face
mentiuni exprese la imbarcare cu privire la valoarea estimata a bagajului .
26. Cltorii au obligaia s nu dezlipeasc tichetele de bagaje.
27. Nu este permis transportul animalelor.
28. SC Tabita Tour, n calitate de transportator, nu i asum responsabilitatea n cazul n care pasagerii
nu respect prevederile din Condiiile Generale de Transport.
29. Prezentele conditii generale de transportator sunt valabile la data emiterii biletului de calatorie .

TRANSPORTATOR
S.C. TABITA TOUR S.R.L.
STIMAI PASAGERI, TABITA TOUR V RECOMAND S NU INTRAI N CONTACT CU
PERSOANE NEAUTORIZATE PENTRU A EVITA POSIBILE JAFURI SAU ALTE PREJUDICII FIZICE
SAU MORALE. CONTACTAI AGENII NOTRI PENTRU A VERIFICA TOATE INFORMAIILE
NAINTE DE MBARCARE!

CONDICIONES GENERALES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS POR


CARRETERA S.C. "TABITA TOUR" S.R.L
1. Todos los pasajeros estn obligados a cumplir tanto con las Condiciones Generales de Transporte de
Tabita Tour, que con las disposiciones vigentes la Ley del transporte en Rumana y de los otros pases
por las cuales los pasajeros viajan.
2. Es obligatoria la presencia de los viajeros con 30 minutos antes de la salida para verificar los
documentos y el embarque. El retraso de los viajeros no afectar el horario ya establecido. En caso de
ausencia al embarque de algn pasajero, su plazo pasara en la gestin personal del transportista.
3. El transportista se compromete a realizar esfuerzos para transportar al pasajero y su equipaje a
tiempo. Las horas indicadas en los billetes, reservaciones de billetes, folletos u otros materiales
promocionales no se garantizan, ni forman parte del contrato de transporte. Los horarios estn sujetos a
cambios sin previo aviso.
4. Los trnsitos en aduanas condicionan/pueden influir los horarios de llegada, el transportista no siendo
responsable de los eventuales retrasos de llegada. Asimismo, los retrasos pueden deberse a diversos
factores externos, independientes a la voluntad del transportista, como: las carreteras en construccin,
las carreteras sobrepobladas, accidentes, etc. Por las cuales el transportista no es responsable.
5. Tabita Tour se obliga, si los vehculos con los cuales transporta los viajeros son inmovilizadas en la
va, a asegurar la toma de los pasajeros transportados, en plazo de mximo 3 horas en la provincia, 5
horas en el pas y 16 horas en caso de los transportes por carretera de trfico internacional.
6. Los documentos de transito de las Aduanas (insuficientes o incompletos), sern la responsabilidad
directa y exclusiva del viajero. El transportista no asumir la responsabilidad en este tipo de situaciones.
El transportista puede negarse a los pasajeros a bordo si ellos no tienen los documentos de viaje vlidos,
exactos y completos
7. El pasajero debe informarse y cumplir con la legislacin de peso del equipaje y de su contenido,
incluida la responsabilidad de aduana, para la cual el transportista no se asume ninguna responsabilidad.
El precio del billete incluye un peso de 40 kg de equipaje; todo lo que exceda el peso mximo de 40 kg
/equipaje/viajero se tasa adicionalmente, de acuerdo a las tarifas existentes en la fecha del embarque. La
falta de pago de la cuota adicional da derecho al transportista de prevenir el abordaje.
8. Los billetes de viaje son nominales, no se puede transmitir a otra persona y deben ser presentadas a
peticin de las autoridades y del personal de la empresa. Los billetes representan una prueba del
contrato de transporte entre el pasajero cuyo nombre figura en el billete y el transportista.
9. El viajero est obligado a contar las hojas del billete en el momento de la compra o de devolver
despus de la verificacin, de lo contrario la empresa no puede aceptar ninguna responsabilidad. El
destacamento de los cupones de los boletos se hace por el personal autorizado de la empresa de
transporte. Los cupones destacados indebidamente contendrn una mencin al efecto.
10. Los billetes no sellados no son vlidos.
11. La sede social del billete es indicativa.
12. El precio del billete no incluye el seguro mdico de viaje, e informacin completa sobre las tarifas,
ofertas, descuentos y facilidades ofrecidas por el trasportista se puede obtener en cualquier agencia de
la sociedad y de las agencias colaboradoras de Tabita Tour.
13. No ser posible sustituir los billetes de viaje extraviados, destruidos o robados. No se emitirn
duplicados, en cuyo caso el pasajero no puede ser compensado.
14. Todos los nombramientos se requieren, y para que sean vlidos deben hacerse con al menos 7 das
antes para los boletos SALIDA y 15 das antes de la salida para el segmento de vuelta, in caso de los
billetes Ida-Vuelta o de los billetes que no tiene fecha fija de regreso.
15. Los pasajeros estn obligados a confirmar su reserva para cualquier billete de Ida/Vuelta, al menos
10 das antes de la salida entre junio y diciembre, y 7 das antes en el perodo de enero a mayo de cada
ao.
16. El transportista se reserva el derecho de vender los asientos no confirmados, no garantiza la
existencia de vacantes en el momento necesario para los pasajeros y no es responsable por los daos
sufridos por los pasajeros, como resultado de no realizar el viaje en la fecha deseada.
17. El transportista se reserva el derecho de hacer cambios en las tarifas y en los horarios de servicio.
18. El precio del billete no incluye seguro mdico, ste se puede hacer por separado en cualquiera de las
agencias de Tabita Tour.

19. Las solicitudes de rembolso, de compensacin y/o reclamacin sobre el viaje (excepto las por la
prdida de equipaje) se presentarn por escrito a la agencia de donde se compr el billete, en un mes a
partir de la fecha de salida indicada en el billete, por la entradas Ida/Vuelta, incluyendo aquellos con
fecha fija de regreso y un plazo de mximo 15 das de la salida para los billetes de Ida. Otras demandas
no son tenidas en cuenta. Cualquier devolucin se conceder solamente al titular del billete y slo
conforme a lo dispuesto en las normas para el rembolso de los billetes Tabita Tour disponible en las
agencias. El viajero no puede recibir ms del 100% del billete o de la seccin del viaje no realizado,
independientemente de las razones invocadas. Para ms detalles, pngase en contacto con las agencias
de nuestra sociedad. Para los boletos de viaje ida y vuelta el pasajero no puede recibir ms del 100% de
la tarifa de la seccin de viajes a la cual se renunci.
20. 19. En los billetes con tarifa promocional no se conceden descuentos y devoluciones, a menos que
se renuncia por completo al viaje ida / vuelta.
21. Los billetes con tarifa promocional no gozan de descuento o de ms reducciones.
22. Los pasajeros estn obligados a presentar cualquier queja por escrito en las agencias de la sociedad
sobre los daos causados por el transporte dentro de los 15 das a partir de la fecha del viaje.
23. Las reclamaciones por dao, prdida o robo del equipaje debern presentarse inmediatamente a su
llegada al encargado del autobs y se confirmarn por escrito dentro de 48 horas de su llegada. Otras
reclamaciones no se tendrn en cuenta.
24. No se proporcionan compensaciones por el equipaje de mano daado o perdido (slo si se
demuestra culpabilidad de la compaa). Para evitar estas situaciones se recomienda la celebracin de
un seguro de equipaje.
25. El importe mximo de la indemnizacin concedida por bolsa en caso de dao, prdida o robo se
limita a 50 euros. Si el pasajero cree que el equipaje tiene un valor mayor a 50 euros el deber
mencionar expresamente al embarque con respecto al valor estimado del equipaje.
26. Los viajeros estn obligados a no destacar los tiquetes del equipaje.
27. No se permite el transporte de animales.
28. SC Tabita Tour, como transportista, no es responsable si los pasajeros no cumplen con las
Condiciones Generales de Transporte.
29. Estas condiciones de transporte estn disponibles a partir de la fecha de emisin del billete de viaje.
TRANSPORTISTA
S.C. TABITA TOUR S.R.L.
ESTIMADOS PASAJEROS, TABITA TOUR RECOMIENDA NO ENTRAR EN CONTACTO CON
PERSONAS NO AUTORIZADAS, PARA EVITAR LOS EVENTUALES ROBOS U OTROS PREJUICIOS
FSICOS O MORALES. CONTACTIS NUESTROS AGENTES PARA COMPROBAR TODA LA