Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE Rector,

I MEDICIN VETERINAR – BUCURE TI Prof. univ. dr. tefan DIACONESCU


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDII DE LICEN : TEHNOLOGIA PRELUCR RII PRODUSELOR AGRICOLE
Forma de înv$t$mânt: curs de zi

PLAN DE ÎNV MÂNT


Anul universitar 2009-2010
Anul de studii I

Nr Codul DENUMIREA SEMESTRUL 1 (14 s-pt-mâni) SEMESTRUL 2 (14 s-pt-mâni)


crt discipli- DISCIPLINEI Forma Cre- Forma Cre-
C S LP Pr C S Lp Pr
nei eval. dite eval. dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Anatomie, histologie,
1 T11001 3 - 2 - Ex 5 1 - 2 - Ex 3
embriologie**
2 T11002 Biochimie* 3 - 2 - Ex 6 1 - 2 - Ex 3
3 T11003 Matematic( * 1 2 - - Ex 6 - - - - - -
4 T11004 Biostatistic( * - - - - - - 2 3 - - Ex 3
Istoria zootehniei ,i a
5 T11105 2 - - - C 3 - - - - - -
industriei alimentare *
Ra/ionalizarea ,i protec/ia
6 T11106 2 - - - C 3 - - - - - -
muncii *
7 T11207 Agricultur( general(* - - - - - - 2 - 1 - Ex 3
8 T11208 Fiziologie animal( ** - - - - - - 2 - 2 - Ex 4
9 T11209 Microbiologie general( * - - - - - - 2 - 1 - C 3
10 T11210 Construc/ii ** - - - - - - 1 - 2 - C 3
Ecologie ,i protec/ia
11 T11111 2 - 1 - C 3 - - - - - -
mediului *
12 T11012 Limbi str(ine - 2 - - C 2 - 2 - - C 2
13 T11013 Educa/ie fizic( ,i sport - - 2 - C 2 - - 2 - C 2
Practic( condus(
14 T11214 - - - - - - - - - - C 4
(4 s(pt(mâni)
13 4 7 - 3e/5c 30 11 5 12 - 5e/5c 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
15 T31115 Fizic( aplicat( * 2 - 1 - C 3 - - - - - -
Informatic( ,i operare în
16 T31116 1 - 2 - C 3 - - - - - -
P.C. *
17 T31217 Biologie celular( * - - - - - - 2 - 1 - C 3
18 T31218 Conducerea tractorului * - - - - - - 1 - 2 - C 3

* Trunchi comun cu programele de studii: „Zootehnie” (anul I), ”Piscicultur i acvacultur ” (anul I)
”Cinegetic ” (anul I);
** Trunchi comun cu programele de studii:: „Zootehnie” (anul I), ”Cinegetic ” (anul I)

D e c a n,
Prof. dr. VAN Ilie
UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE Rector,
I MEDICIN VETERINAR – BUCURE TI Prof. univ. dr. tefan DIACONESCU
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDII DE LICEN : TEHNOLOGIA PRELUCR RII PRODUSELOR AGRICOLE
Forma de înv$t$mânt: curs de zi

PLAN DE ÎNV MÂNT


Anul universitar 2009-2010
Anul de studii II

Nr Codul DENUMIREA SEMESTRUL 3 (14 s-pt-mâni) SEMESTRUL 4 (14 s-pt-mâni)


crt discipli- DISCIPLINEI Forma Cre- Forma Cre-
C S LP Pr C S Lp Pr
nei eval. dite eval. dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 T12101 Chimie anorganic( 2 - 2 - Ex 5 - - - - - -
2 T12202 Chimie organic( - - - - - - 2 - 2 - Ex 4
3 T12103 Chimie analitic( 2 - 2 - Ex 5 - - - - - -
4 T12204 Chimie fizic( ,i coloidal( - - - - - - 2 - 2 - Ex 4
Tehnologii generale în
5 T12105 2 - 2 - Ex 4 - - - - - -
industria alimentar(
6 T12006 Utilaje în industria alimentar( 2 - 1 - Ex 4 1 - 2 - Ex 3
Opera/ii ,i aparate în
7 T12007 2 - 1 - C 4 1 - 2 - Ex 3
industria alimentar(
Microbiologia produselor
8 T12108 2 - 2 - Ex 4 - - - - - -
alimentare
9 T12209 Materii prime agroalimentare - - - - - - 2 - 2 - C 4
10 T12210 Chimia alimentului - - - - - - 2 - 2 - Ex 4
11 T12011 Limbi str(ine - 2 - - C 2 - 2 - - C 2
12 T12012 Educa/ie fizic( ,i sport - - 2 - C 2 - - 2 - C 2
Practic( condus(
13 T12213 - - - - - - - - - - C 4
(4 s(pt(mâni)
12 2 12 - 5e/3c 30 10 2 14 - 5e/4c 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Geometrie descriptiv( ,i
14 T32114 2 - 2 - C 4 - - - - - -
desen tehnic

D e c a n,
Prof. dr. VAN Ilie
UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE Rector,
I MEDICIN VETERINAR – BUCURE TI Prof. univ. dr. tefan DIACONESCU
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDII DE LICEN : TEHNOLOGIA PRELUCR RII PRODUSELOR AGRICOLE
Forma de înv$t$mânt: curs de zi

PLAN DE ÎNV MÂNT


Anul universitar 2009-2010
Anul de studii III

Nr Codul DENUMIREA SEMESTRUL 5 (14 s-pt-mâni) SEMESTRUL 6 (14 s-pt-mâni)


crt disciplinei DISCIPLINEI Forma Cre- Forma Cre-
C S LP Pr C S Lp Pr
eval. dite eval. dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Tehnologia laptelui ,i a
1 T13001 2 - 2 - Ex 6 2 - 2 1 Ex 6
produselor lactate
Tehnologia c(rnii ,i a produselor
2 T13002 2 - 2 - Ex 6 2 - 2 1 Ex 6
din carne
3 T13203 Tehnologia produselor avicole - - - - - - 3 - 2 - Ex 5
4 T13204 Tehnologia produselor piscicole - - - - - - 2 - 2 - Ex 3
Instala/ii de frig ,i climatizare în
5 T13005 1 - 2 - Ex 3 2 - 2 - Ex 3
industria alimentar(
6 T13106 Aditivi alimentari 2 - 2 - C 5 - - - - - -
Igiena întreprinderilor
7 T13207 - - - - - - 2 - 2 - C 3
agroalimentare
Tehnologii extractive ,i
8 T13108 2 - 2 - Ex 5 - - - - - -
fermentative
Tehnologia mor(ritului ,i
10 T13109 2 - 2 - Ex 5 - - - - - -
panifica/iei
Practic( condus(
11 T13210 - - - - - - - - - - C 4
(4 s(pt(mâni)
11 - 12 - 5e/2c 30 13 - 12 2 5e/2c 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
12 T33111 Elemente de inginerie mecanic( 2 - 2 - C 4 - - - - - -
Electrotehnic( ,i electronic(
13 T33212 - - - - - - 2 - 2 - C 4
aplicat( în industria alimentar(
14 T33213 Legisla/ie în industria alimentar( - - - - - - 2 - - - C 2
Seminar pedagogic: *
15 T33114 1 2 - - C 4 - - - - - -
Managementul clasei de elevi
Seminar pedagogic: *
16 T33015 - - 3 - - - - - 3 - C 5
Practic( pedagogic(
Seminar pedagogic: *
17 T33216 Evaluare final( – portofoliu - - - - - - - 1 - - Ex 1
didactic

* Trunchi comun cu programele de studii: „Zootehnie” (anul III),


„Piscicultur i acvacultur ” (anul III), „Cinegetic ” (anul III);

D e c a n,
Prof. dr. VAN Ilie
UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE Rector,
I MEDICIN VETERINAR – BUCURE TI Prof. univ. dr. tefan DIACONESCU
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDII DE LICEN : TEHNOLOGIA PRELUCR RII PRODUSELOR AGRICOLE
Forma de înv$t$mânt: curs de zi

PLAN DE ÎNV MÂNT


Anul universitar 2009-2010
Anul de studii IV

Nr Codul DENUMIREA SEMESTRUL 7 (14 s-pt-mâni) SEMESTRUL 8 (14 s-pt-mâni)


crt disciplinei DISCIPLINEI Forma Cre- Forma Cre-
C S LP Pr C S Lp Pr
eval. dite eval. dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 T14101 Nutri/ie uman( 3 - 2 1 Ex 6 - - - - - -
Toxicologia produselor
2 T14202 - - - - - - 1 - 2 - Ex 3
alimentare
Controlul calit(/ii produselor
3 T14003 2 - 1 - Ex 4 1 - 2 - Ex 3
agroalimentare
4 T14104 Tehnologia produselor apicole 2 - 2 - Ex 5 - - - - - -
Tehnici de conservare
5 T14005 2 - 1 - C 5 1 - 2 - Ex 3
agroalimentare
Ambalaje ,i design în
6 T14206 - - - - - - 2 - 2 - C 4
industria alimentar(
7 T14007 Management* 2 - 2 - Ex 5 2 - 2 - Ex 4
8 T14208 Marketing* - - - - - - 2 - 1 - C 3
9 T14209 Contabilitate* - - - - - - 1 - 2 - C 3
Practic(
10 T14210 - - - - - - - - - - C 4
(4 s(pt(mâni)
11 T24011 Discipline op/ionale 2 - 2 - C 5 2 - 1 - C 3
13 - 10 1 5e/2c 30 12 - 14 - 3e/5c 30
DISCIPLINE OP IONALE
T24111a Biotehnologii alimentare 2 - 2 - C - - - - -
T24111b Catering 2 - 2 - C - - - - -
Tehnologii speciale în
T24211c - - - - - 2 - 1 - C
industria alimentar(
Trasabilitatea produselor
T24211d - - - - - 2 - 1 - C
alimentare
DISCIPLINE FACULTATIVE
Elemente de proiectare în
12 T34112 2 - 1 1 C 4 - - - - - -
industria alimentar(
Conducerea
13 T34013 1 - 2 - - - 1 - 2 - C 6
autovehiculelor*
EXAMEN DE LICEN
Elaborarea ,i sus/inerea
14 proiectului de licen/( 10

* Trunchi comun cu programele de studii:: „Zootehnie” (anul IV), „Piscicultur i acvacultur ” (anul IV),
„Cinegetic ” (anul IV).

D e c a n,
Prof. dr. VAN Ilie