Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE ANUALĂ

PROFESOR:
UNITATEA DE INVATAMANT:
AN DE STUDIU: 2010 - 2011
DISCIPLINA: limba latină
CLASA: a VIII-a

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajelor orale/scrise;
2. Producerea mesajelor orale/scrise;
3. Valori si atitudini fata de studiul limbii latine si al civilizatiei greco-romane.

VALORI SI ATITUDINI:
-asumarea constienta a unor repere fundametale din patrimoniul spiritual european;
-constientizarea contributiei limbii latine si a civilizatiei romane la elaborarea modelului cultural
european;
-dezvoltarea unei gandiri logice si critice prin descoperirea elementelor si structurilor specifice
limbii latine si civilizatiei romane prezente in diverse domenii ale cunoasterii si actiunii umane.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA:
1. Doina Ionescu, Ciresica Vladulescu, Despina Mincu-Georgescu, Limba latina, manual pentru
clasa a VIII a, Editura Aramis, Bucuresti, 2005
2. ***,Ghid metodologic de aplicare a programei de limbă latină, CNC-MEC, Bucureşti, 2002.
3. MEC - Programe scolare. Limba latina. Clasa a VIII-a, Bucuresti, 2009 (sursa: www.edu.ro)

Lecţii de predare- Lecţii de recapitulare- Total ore


învăţare evaluare
Semestrul I
(18 săptămâni) 14 ore 3 ore 17 ore
Semestrul II
(18 săptămâni) 15 ore 3 ore 18 ore

1
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


crt. învăţare specifice ore
1 Introducere 3.1 Latina si familia limbilor indo – 1 13 – 19 IX
in studiul europene
limbii latine Latina – limba Romei si a Imperiului
Roman
Latina si limbile romanice
Latina si romana
2 Roma 1.1 Textul „Roma” 3 20 - 26 IX
1.2 Scrierea, accentul si pronuntarea 27IX - 3X Test
1.3 Legenda intemeierii Romei 4 – 10X
2.1 Reguli de topica si de traducere
2.2 Verbul “esse” – indicativ prezent
2.3 Morfologie – substantivul si verbul
3.1 D  eclinarea I a substantivelor
3 Villa rustica 1.1 Textul “Villa rustica” – citit si tradus 2 11 - 17 X
1.2 Informatii – Familia romană; locuinţa 18 – 24 X
1.3 romană
2.1 D  eclinarea a II-a pentru substantive
2.2 masculine şi feminine în “-us”
2.3 Verbul: indicativ prezent activ –
3.1 conjugările I şi a II-a
4 Romanae 1.1 Textul “Romanae nuptiae” – citit şi 3 25 X – 31 X
nuptiae 1.2 tradus 1 – 7 XI
1.3 Substantive de declinarea a II-a: 8 - 14 XI
2.1 masculine in “er”/”ir” şi neutre
2.2 A  djectivul din clasa I
2.3 Declinarea unor sintagme substantiv –
3.1 adjectiv
Civilizatie: casatoria si nasterea in
Roma antica; numele romane
5 Romani et 1.1 Textul “Romani et sabini” – citit şi 2 15 – 21 XI
Sabini 1.2 tradus 22 - 28 XI Test
1.3 Indicativul prezent activ– conjugările a
2.1 III-a şi a IV-a
2.2 Pronumele personal şi reflexiv
2.3 Răpirea sabinelor
3.1
6 Pugna 1.1 Textul „Pugna” 1 29XI – 5 XII
1.2 Indicativul imperfect al verbului „esse” 6 - 12 XII
1.3 Pronumele şi adjectivul posesiv
2.1 Spectacolele la romani
2.2
2.3

2
3.1
7 Novus 1.1 Textul: “Novus populus” 2 13 – 19 XII
populus 1.2 Indicativul imperfect activ 20 XII – 9 I
1.3 Armata romană
2.1
2.2
2.3
3.1
8 Puer et fidus 1.1 Textul: “Puer et fidus delphinus” 3 10 – 16 I
delphinus 1.2 Exerciţii recapitulative 17 – 23 I
1.3 Delfinul în antichitatea greco-romană 24 – 30 I
2.1
2.2
2.3
3.1

SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


crt. învăţare specifice ore
9 Salve, 1.1 Textul: “Salve, magister!” 2 7 - 13 II
magister! 1.2 Indicativul viitor al verbului „esse” 14 - 20 II
1.3 Numeralul cardinal şi ordinal
2.1 Calendarul roman
2.2 Învăţământul roman
2.3
3.1
10 Cicada et 1.1 Textul: „Cicada et formica” 2 21 – 27 II
formica 1.2 Indicativul viitor activ 28 II - 6 III
1.3 Fabula
2.1
2.2
2.3
3.1
11 Iunonis 1.1 Textul: „Iunonis anseres” 2 7 - 13 III
anseres 1.2 Declinarea a III-a imparisilabică a 14 - 20 III
1.3 substantivelor
2.1 Iunona
2.2 Celţii
2.3
3.1

3
12 In foro 1.1 Textul: „In foro” 2 21 – 27 III
1.2 Substantive de declinarea a III-a 28 III - 3 IV
1.3 parisilabică
2.1 Imperativul prezent
2.2 Forul roman
2.3 Panteonul greco-roman
3.1
13 De Bellis 1.1 Textul: „De bellis punicis” 2 4 – 10 IV Test
Punicis 1.2 Adjectivele din clasa a II-a 11 - 17 IV
1.3 Războaiele punice
2.1
2.2
2.3
3.1
14 Oratio 1.1 Textul: „Oratio Hannibalis” 2 25 IV – 1 V
Hannibalis 1.2 Gradele de comparaţie ale adjectivelor 2-8V
1.3 Hannibal
2.1
2.2
2.3
3.1
15 Hannibalis 1.1 Textul: „Hannibalis mors” 2 9 – 15 V
mors 1.2 Conjunctivul prezent activ 16 – 22 V
1.3 Personalităţi romane
2.1 Viaţa militară
2.2 Concepte morale romane
2.3
3.1

16 Discamus 1.1 Textul: „Discamus cum poeta: Vulpes 1 23 - 29 V


cum 1.2 et corvus”
poeta: 1.3 Conjunctivul imperfect activ
Vulpes et 2.1 Fedru
corvus 2.2 Corbul şi vulpea
2.3
3.1
17 Rideamus 1.1 Textul: „Rideamus cum Plauto” 3 30 V – 5 VI
cum 1.2 Exerciţii recapitulative 6 - 12 VI
Plauto 1.3 Gaudeamus igitur 13 - 19 VI
2.1 Adeste fideles
2.2 Teatrul la romani
2.3
3.1