Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare

Exam 60%
Nota finala 100%

Seminar 40%

Din ce se compune nota de la seminar ?

• 10% test (dat in penultimul seminar)


• 10% teme saptamanale
• 10% activitate seminar
• 10% recenzie (la una din cartile recomandate mai jos)

Tema:
• va fi pregatita pentru fiecare seminar şi va conţine
aplicaţiile atât din seminarul trimis pe mail cat şi acele
aplicaţii din culegerea catedrei indicate de profesorul de
la seminar;
• se va preda la sfarsitul fiecarui seminar, pe prima
pagina fiind mentionate numele şi grupa studentului

Bibiografie :

- Economie. Manual universitar. Editia a VIII-a, Ed. Economica,


Bucuresti, (ca autori avem intreg colectivul catedrei)
- Economie. Aplicatii. Editia a VI-a, Ed Economica, Bucuresti, (ca
autori avem intreg colectivul catedrei)
- R. LIPSEY SI ALEC CHRYSTAL, Principiile economiei. Ed.
Economica, Buc, 2002 ;
- R. LIPSEY SI ALEC CHRYSTAL, Economie pozitiva, Ed. Economica,
Buc, 2001 ;
- PAUL HEYNE, Modul economic de gandire, Edit. Didactica si
Pedagogica, 1991
- CIUCUR, D., GAVRILĂ, I., POPESCU, C. - Economie, Ed.
Economică, Bucureşti, 2000.
Recenzie:

Întocmirea recenziei va ţine seama de unele condiţii, după cum


urmează:

• dimensiune: 5-6 pagini, Times New Roman, font 12, interspaţiere


la 1,15 rânduri;

• tratarea punctuală, nedisimulată a ideilor din cartea respectivă;

• inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conţină opiniile


autorului recenziei cu privire la problematica analizată;

Pentru realizarea recenziei va recomandam urmatoarele carti:

BALCEROWICZ, Leszek Libertate şi dezvoltare, Ed. Compania, Bucureşti,


1998.

Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, Editions Romillat,


BASTIAT, Frédéric Paris, 1993, online la:
http://www.econlib.org/library/Bastiat/BasEss1.html
pentru varianta în limba engleză

BECKER, Gary Comportamentul uman - o abordare economică,


Ed. All, Bucureşti, 1994

BLOCK, Walter Reconstrucţia Libertăţii, Libertas Publishing, Bucureşti,


2008

BLOCK, Walter Pledoarii imposibile, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998.

BRENNAN, Geoffrey; The Power to Tax, Cambridge University Press, online


BUCHANAN, James la:
http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv9Conte
nts.html

DĂIANU, Daniel - Transformarea ca proces real, IRLI, Bucureşti, 1996

DRUCKER, Peter Inovaţia si sistemul antreprenorial, Ed.


Enciclopedica, 1992.

FRIEDMAN, Milton Capitalism şi libertate, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,


1995.

FRIEDMAN, Milton Liber să alegi. Un punct de vedere personal, Ed.


All, Bucureşti, 1998.

GWARTNEY, James, Economie şi Prosperitate. Introducere în teoria şi


STROUP, Richard practica progresului economic, Ed. Alutus-D,
Bucureşti, 1995.

GWARTNEY, James; Liberalismul economic. O introducere, Editura


STROUP, Richard; LEE Humanitas, Bucureşti, 2008, online la:
Dwight http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/

HAUSMAN, Daniel Filozofia stiintei economice. Antologie. Edit.


Humanits, Buc, 1993

HAYEK, Friedrich Drumul către servitute, Ed. Humanitas, Bucureşti,


1997.

HAYEK, Friedrich A. Von Constituţia libertăţii, Institutul European, Iaşi, 1998;

HAZLITT, Henry Lecţia de economie, Edit. Business Tech


International, Bucureşti, 1994.

HAZLITT, Henry The Failure of the "New Economics". An Analysis of


Keynesian Fallacies, D. van Nostrand Company Inc.,
Princeton, 1959, online la:
http://www.mises.org/books/failureofneweconomics.pdf

HEILBRONER, Robert Filosofii lucrurilor pământeşti, Ed. Humanitas,


Bucureşti, 1993.

KEYNES, John Maynard Teoria folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor,


Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

MARINESCU Cosmin Economia de piaţă. Fundamentele instituţionale


ale prosperităţii, Editura ASE, Bucureşti, 2007
STAICU Gabriel, PANĂ
Marius ş.a.

MARINESCU, Cosmin Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Editura


Economică, Bucuresti, 2004

MISES, Ludwig von Capitalismul şi duşmanii săi, Ed. Nemira, Bucureşti,


1998.

MISES, Ludwig von - Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de
mâine, Edit. Nemira, Bucureşti, 1998, online la:
http://misesromania.org/162/

POHOAŢĂ, Ion Capitalismul. Itinerare economice, Editura Polirom,


Bucureşti, 2000

POPPER, Karl Lecţia acestui secol, Ed. Nemira, 1998

ROTHBARD, Murray N. America's Great Depression, The Ludwig von Mises


Institute, 2000, online la:
http://www.mises.org/rothbard/agd.pdf

ROTHBARD, Murray N. - Ce le-a făcut statul banilor noştri?, Institutul Ludwig


von Mises România, Bucureşti, 2005, online la:
http://www.mises.org/rothbard/rothmoney.pdf

SCHOTTER, Andrew Free market economics. Teoria pieţei libere, Ed.


Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996.

SEN, Amartya Dezvoltarea ca libertate, Ed. Economica, BUC, 2004

SMITH, Adam Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi


cauzelor sale, Ed. Universitas, Chişinău, 1992.

Tasnadi A si Doltu C. Mirajul neoclasicismului, Ed. Economica (sau ASE),


Buc, 2002

Adrese internet :

Reviste pe net www.cato.org; www.economist.com

Biblioteci virtuale www.econlib.org; www.mises.org;


www.fraserinstitute.org

Organisme naţionale şi www.imf.org; www.insse.ro; www.nber.org; www.bnr.ro


internaţionale