Sunteți pe pagina 1din 6

FiŞa cursului

TITLU: Regimul politic al Uniunii Europene


TITULAR: Prof. univ. dr. Radu CARP
DESCRIERE SINTETICÃ A PROGRAMEI CURSULUI

Acest curs îşi propune o introducere în studiul teoriilor integrării europene, a procesul de constituţionalizare şi
al instituţiilor Uniunii Europene, fiind avute în vedere cele mai recente evoluţii teoretice şi practice din domeniu. În
prima parte a cursului sunt expuse izvoarele, principiile şi actele comunitare. Felul în care conceptele constituţionale din
dreptul statelor membre este translatat la nivelul Uniunii Europene face obiectul unei analize separate. În acest context
este examinat raportul între dreptul intern şi dreptul comunitar.
În continuare, sunt prezentate principalele teorii ale integrării europene (funcţionalism, interguvernamentalism,
federalism, neofuncţionalism, interguvernamentalism liberal), fiind expuse şi unele proiecte de reorganizare politică a
Uniunii Europene (Joschka Fischer, Guy Verhofstadt, Nicolas Sarkozy, Vytautas Landsbergis). Teoriile privind
procesul de constituţionalizare a UE (constituţionalism la mai multe niveluri - Ingolf Pernice, respectiv
constituţionalism întrepătruns – Jacques Ziller) sunt prezentate în contextul prezentării principiului subsidiarităţii care
este privit din punct de vedere teoretic şi al formelor sale concrete de manifestare (state – UE ; parlamente naţionale –
Parlamentul European). În acelaşi context este prezentat şi felul în care este definit la nivelul Uniunii Europene
(Comisie, Comitetul Regiunilor) conceptul de bună guvernare.
Un alt subiect care face obiectul acestui curs este cetăţenia europeană, fiind discutate prevederile din tratatul de
la Lisabona, precum şi dezbaterea teoretică în jurul acestui concept.
O atenţie specială este acordată metodelor de negociere care au fost şi sunt utilizate pentru revizuirea tratatelor.
În cadrul acestui curs sunt analizate principalele inovaţii incluse în Tratatul de la Lisabona şi sunt prezentate
cele mai importante reflecţii privind viitorul instituţional al integrării europene.
În continuare sunt prezentate instituţiile UE (Comisia, Consiliul, Parlamentul European, Curtea de Justiţie) şi
procesul de luare a a deciziilor din cadrul acestora în contextul Tratatului de la Lisabona. O atenţie specială este
acordată dezbaterii privind alocarea de voturi pentru fiecare stat membru în cadrul Consiliului, respectiv de locuri în
Parlamentul European, fiind prezentată soluţia Tratatului de la Lisabona dar şi unele soluţii alternative.
Cu toate că acest curs nu are drept scop prezentarea politicilor comune europene, acţiunea externă a Uniunii
Europene face obiectul unei tratări speciale, datorită implicaţiilor instituţionale pe care le are reforma PESC şi PESA).
Tot din acelaşi motiv, este făcută o prezentare a conceptului de diplomaţie comună europeană şi a dezbaterilor privind
crearea Serviciului European de Acţiune Externă.
Ultima parte a cursului este dedicată prezentării unei teme care ajută la înţelegerea actualelor provocări ale
procesului de europenizare – locul religiei în spaţiul public european.

BIBLIOGRAFIA GENERALÃ A CURSULUI

Lucrări obligatorii

Radu CARP, Proiectul politic european. De la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
2006.
Guillaume COURTY, Guillaume DEVIN, Construcţia europeană, Editura C.N.I. “Coresi” S.A., Bucureşti, f.a.
Dacian Cosmin DRAGOŞ, Uniunea Europeanǎ. Instituţii. Mecanisme, C.H. Beck, ediţia 3, Bucureşti, 2007.
Sionaidh DOUGLAS – SCOTT, Constitutional Law of the European Union, Longman, London, 2002.
Simon HIX, Abdul G. NOURY, Gérard ROLAND, Democratic Politics in the European Parliament, Cambridge
University Press, Cambridge, 2007 (varianta în limba română: Politica democratică în Parlamentul European,
traducere de Mihaela COPREAN şi Raluca POP, CA Publishing, Cluj Napoca, 2010).
Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London, 2005.
Paul MAGNETTE, Europa politicǎ. Cetǎţenie, constituţie, democraţie (traducere de Ramona COMAN şi Ana Maria
DOBRE), Institutul European, Iaşi, 2003.
Paul MAGNETTE, Le régime politique de l’Union Européenne, 2e édition, Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, Paris, 2006.
Ben ROSAMOND, Theories of European Integration, Palgrave MacMillan, New York, 2000.

5
Loukas TSOUKALIS, What kind of Europe?, Oxford University Press, Oxford, 2003 (varianta în limba română : Ce fel
de Europă?, traducere şi note de Lena CĂLINOIU, Bic All, Bucureşti, 2005).
Diego VARELA, Guvernarea Uniunii Europene, traducere de Lavinia ARMAŞU, Institutul European, Iaşi, 2008.
Joseph H. H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1999 (varianta în limba
română: Constituţia Europei, traducere de Alina VASILE şi Cristina ARION, Polirom, 2009).

Lucrări recomandate

Alberto ALESINA, Francesco GIAVAZZI, The Future of Europe - Reform or Decline, The MIT Press, Cambridge –
Massachusetts, 2006 (varianta în limba română: Viitorul Europei: reformă sau declin, traducere de Vasile LEVIŢCHI,
Arc, Chişinău, 2008).
Radu CARP, Simona ŞANDRU, Dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal. De la acquis-ul
comunitar la legislaţia românească, All Beck, Bucureşti, 2004.
Radu CARP (coord.) Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasǎ a unui proiect politic, Editura Fundaţiei
Anastasia, Bucureşti, 2005.
Radu CARP, Manuela NEVACI, Mariana NICOLAE, Camelia RUNCEANU, Nicolae SARAMANDU, Multilingvism
şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. O viziune românească/Multilingualism and Intercultural Dialogue. A
Romanian perspective, Institutul European din România, Bucureşti, 2008.
Radu CARP, Dumnezeu la Ruxelles. Religia în spaţiul public european, Eikon, Cluj, 2009.
Paul CRAIG, Grainne DE BURCA, European Union Law - Text, Cases and Materials, 4th edition, Oxford University
Press, Oxford, 2007 (varianta în limba română: Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină,
Hamangiu, Bucureşti, 2009).
Gyula FÁBIÁN, Nicolae MIHU, Emöd VERESS, Parlamentul European, Wolters Kluwer, România, Bucureşti, 2007.
Luciana – Alexandra GHICA (coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Meronia, Bucureşti, 2005.
Jürgen HABERMAS, Sur l’Europe, Bayard, Paris, 2006.
Anthony GIDDENS, Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge, 2007.
Christian JOERGES, Yves MÉNY, Joseph H.H. WEILER (eds.), What Kind of Constitution for What Kind of Polity –
Responses to Joschka Fischer, European University Institute, 2000 (http://www.jeanmonnetprogram.org).
Octavian MANOLACHE, Tratat de drept comunitar, ediţia 5, C.H. Beck, Bucureşti, 2006.
Iulia MOTOC, Uniunea Europeană: dreptul şi politica extinderii la Est, Paideia, Bucureşti, 2001.
Neil NUGENT, The Government and Politics of the European Union, 7th edition, Palgrave MacMillan, New York,
2010.
Ben TONRA, Thomas CHRISTIANSEN (eds.), Rethinking European Union Foreign Policy, Manchester University
Press, Manchester, 2004.
Henri WALLACE, William WALLACE, Mark A. POLLACK (eds.), Policy - Making in the European Union, 5th
edition, Oxford University Press, Oxford, 2005 (varianta în limba română: Elaborarea politicilor în Uniunea
Europeană, traducere de Filip GÂDIUŢĂ, Institutul European din România, Bucureşti, 2005).

Reviste de specialitate

a. în limba română: Revista Română de Drept Comunitar, Romanian Journal of European Affairs, Revista
Românǎ de Studii Internaţionale, Revista de Drept Public, Studia Politica.
b. în limba engleză: Romanian Journal of European Studies, European Law Review, European Constitutional
Law Review, Journal of Common Market Studies, Common Market Law Review.

Tratate ale Uniunii Europene

Beatrice ANDREŞAN GRIGORIU, Tudorel ŞTEFAN (ed.), Tratatele Uniunii Europene, Hamangiu, Bucureşti, 2010.
Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, Institutul European din România, Bucureşti, 2004.

Resurse Internet

Uniunea Europeană : http://www.europa.eu


Parlamentul European : http://www.europarl.europa.eu
European Research Papers Archive: http://eiop.or.at/erpa

5
Centre for European Policy Studies: http://www.ceps.be
Federal Trust: http://www.fedtrust.co.uk
Arena – Centre for European Studies, University of Oslo: http://www.sv.uio.no/arena
Netherlands Institute for International Relations Clingendael: http://www.clingendael.nl
Jean Monnet Program: http://www.jeanmonnetprogram.org
Institutul European din România: http://www.ier.ro

FORME ŞI CRITERII DE EVALUARE A STUDENŢILOR


Pentru acordarea creditelor aferente acestui curs se va ţine cont de :

● participare activă la curs – 30 %


● un referat la mijlocul semestrului având una dintre următoarele teme :
a) definirea unei strategii de campanie electorală a unui partid politic care participă la alegerile pentru Parlamentul
European ;
b) identificarea unei soluţii de reprezentare echitabilă a statelor membre UE la nivelul Parlamentului European ;
c) identificarea unei soluţii de reprezentare echitabilă a statelor membre UE la nivelul Consiliului U.E. – 40 %;
● participare la simularea privind alegerea Preşedintelui Consiliului U.E. – 30 %.

Studenţii care obţin creditele vor trebui să susţină la sfârşitul acestui curs un examen scris.

PROGRAMUL CURSULUI

Săptămâna 1
Izvoarele şi principiile dreptului comunitar. Actele comunitare
Bibliografie: Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet &
Maxwell, London, 2005, pp. 100 - 138;
Dacian Cosmin DRAGOŞ, Uniunea Europeanǎ. Instituţii. Mecanisme, C.H. Beck, ediţia 3, Bucureşti, 2007, pp. 94 -
120;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 288 - 292.

Saptămâna 2
Raportul între dreptul intern, constituţiile statelor membre şi dreptul comunitar
Bibliografie: Jacques ZILLER, National constitutional concepts in the new Constitution for Europe, European
Constitutional Law Review, vol. I, issue 2/2005, pp. 247 - 271; issue 3/2005, pp. 452 - 480;
Camillo B. SCHUTTE; Guy CARCASSONNE; Jan Herman REESTMAN – Case Notes, European Constitutional Law
Review, op. cit., pp. 281 - 317.

Săptămâna 3
Teorii ale integrării europene
Bibliografie: Ben ROSAMOND, Theories of European Integration, Palgrave MacMillan, New York, 2000, pp.
136 - 147;
Andrew MORAVCSIK, Is there a ‘Democratic Deficit’ in World Politics? A Framework for Analysis, Government and
Opposition, vol. 39, issue 2/2004, pp. 336 - 363;
Radu CARP, Integrarea europeană şi teoriile ei (I: funcţionalismul lui David Mitrany; II: interguvernamentalismul; III:
federalismul; IV: neofuncţionalismul), mss.;
Discursul lui Joschka Fischer ţinut la Universitatea Humboldt din Berlin, 12 mai 2000, în Iulia MOTOC, Uniunea
Europeană: dreptul şi politica extinderii la Est, Paideia, Bucureşti, 2001, pp. 159 - 177;
Intervention de Nicolas Sarkozy devant Amis de l’Europe,
http://www.friendsofeurope.org/download/Sarkozy_080906.pdf;
Guy VERHOFSTADT, The United States of Europe, Federal Trust, London, 2006, pp. 7 - 75;
Katharina GNATH, Guy Verhofstadt and the ‘United States of Europe’. The Eurozone as a new core Europe?,
European Policy Brief, issue no. 22/2006, http://www.fedtrust.co.uk/admin/uploads/PolicyBrief22.pdf;
Vytautas LANSBERGIS, Crossroad of Europe, Vilnius, 2008, pp. 169 - 181.

Săptămâna 4
Constituţionalism şi subsidiaritate în Uniunea Europeană. Conceptul de bună guvernare

5
Ingolf PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, European Law Review, no. 27/2002, pp. 511 -
529;
Paul MAGNETTE, Le régime politique de l’Union Européenne, 2e édition, Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, Paris, 2006, pp. 90 - 96 ;
Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 5;
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona;
Comisia Comunităţilor Europene, Guvernanţa europeană: o Carte Albă, COM (2001) 428 final, Bruxelles, 25.7.2001.
Comunicarea Comisiei Comunităţilor Europene, În direcţia unei culturi întărite a consultării şi a dialogului –
Principiile generale şi normele minimale aplicabile consultărilor angajate de Comisie cu părţile interesate, COM
(2002) 704 final, Bruxelles, 11.12.2002.
Cartea Albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanţa pe mai multe niveluri,
http://www.cor.europa.eu/pages/DetailTemplate.aspx?view=detail&id=aa252e53-5110-401c-9790-2c3999bd37e5.

Săptămâna 5
Cetăţenia Uniunii Europene
Bibliografie: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 9 ;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 20 - 25 ;
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 39 - 46 ;
Sionaidh DOUGLAS – SCOTT, Constitutional Law of the European Union, Longman, London, 2002, pp. 479 - 514;
Paul MAGNETTE, Europa politicǎ. Cetǎţenie, constituţie, democraţie (traducere de Ramona COMAN şi Ana Maria
DOBRE), Institutul European, Iaşi, 2003, pp. 7 - 82;
Jo SHAW, Sovereignty at the Boundaries of the Polity, ARENA working paper 02/16,
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-
papers2002/wp02_16.htm.

Săptămâna 6
Metode de negociere în vederea modificării cadrului instituţional al Uniunii Europene
Bibliografie: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 48;
Radu CARP, Constituţionalizarea Uniunii Europene, între trecut şi viitor, în Radu CARP, Proiectul politic european.
De la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 19 - 28;
Derek BEACH, Towards a New Method of Constitutional Bargaining? Federal Trust online paper 13/03, 2003;
Thomas RISSE, Mareike KLEINE, Assessing the Legitimacy of the EU’s Treaty Revision Methods, Journal of Common
Market Studies, vol. 45, No.1, March 2007, pp. 69 - 80.

Săptămâna 7
Tratatul de la Lisabona. Reflecţia actuală asupra viitorului integrării europene
Bibliografie: Radu CARP, Uniunea Europeană, la ora compromisului (anti)constituţional, mss.;
Sergio DELLAVALLE, Constitutionalism beyond the Constitution : The Treaty of Lisbon in the Light of Post-National
Public Law, Jean Monnet Working Paper 03/09, http://www.jeanmonnetprogram.org;
Jürgen HABERMAS, Sur l’Europe, Bayard, Paris, 2006, pp. 57 - 70;
Alberto ALESINA, Francesco GIAVAZZI, Viitorul Europei: reformă sau declin, traducere de Vasile Leviţchi, Arc,
Chişinău, 2008, pp. 113 - 126; 157 - 163;
Anthony GIDDENS, Europe in the Global Age, Polity Press, Cambridge, 2007, pp. 199 - 230.

Săptămâna 8
Comisia Uniunii Europene
Bibliografie: Dacian Cosmin DRAGOŞ, op. cit., pp. 44 - 52;
Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 17;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 244 - 250.

Săptămâna 9
Consiliul European şi Consiliul. Simulare - alegerea Preşedintelui Consiliului European
Bibliografie: Dacian Cosmin DRAGOŞ, op. cit., pp. 52 - 60;
Tratat privind Uniunea Europeană, art. 15 - 16;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 235 - 243;
Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii, anexat Tratatului de la Lisabona ;
Werner KIRSCH, Moshé MACHOVER, Wojciech SŁOMCZYNSKI, Karol ZYCZKOWSKI, Voting in the EU
Council – A Scientific Approach, http://www.ruhr_uni_bocum.de/mathphys/publikationen/voting.pdf;

5
Dan S. FELSENTHAL, Moshé MACHOVER, Analysis of QM Rule adopted by the EU Inter-Governmental
Conference Brussels, 18 June 2004, LSE Research Online, http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000431;
Idem, Qualified Majority Voting Explained, Homo Economicus, Institute of SocioEconomics, vol. 21, 2004, pp. 573
-576.

Săptămâna 10
Parlamentul European. Alegerile pentru Parlamentul European
Bibliografie: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 14;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 223 - 234;
Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London, 2005,
pp. 389 - 409;
Gyula FÁBIÁN, Nicolae MIHU, Emöd VERESS, Parlamentul European, Wolters Kluwer, România, Bucureşti, 2007,
pp. 109 – 114.
Simon HIX, Abdul G. NOURY, Gérard ROLAND, Politica democratică în Parlamentul European, traducere de
Mihaela Coprean şi Raluca Pop, CA Publishing, Cluj Napoca 2010, pp. 56 - 67;
Decizii ale Consiliului: 76/787, 2002/772; Directiva Consiliului 93/109;
Decizii CJE: C-145/04 (Regatul Spaniei v. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), C- 300/04 (M.G. Eman şi
O.B. Sevinger v. College van burgemeester en wethouders van Den Haag);
Jo SHAW, The Political Representation of Europe’s Citizens: Developments, European Constitutional Law Review, no.
4/2008, pp. 162 - 186.
Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European nr. 33/2007, M.Of. nr. 28/16.01.2007;
Alina ANDRONE, Alegerile pentru Parlamentul European: studiu documentar de legislaţie comparată, Consiliul
Legislativ - Buletin de informare legislativă, nr. 1/2007, pp. 15-30.

Săptămâna 11
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 19;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 251 - 281;
Protocolul nr. 3 privind statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, anexat Tratatului de la Lisabona;
Diego VARELA, Guvernarea Uniunii Europene, traducere de Lavinia Armaşu, Institutul European, Iaşi, 2008, pp. 95 -
112.

Săptămâna 12
Acţiunea externă a Uniunii Europene. Iniţiativele Europa lărgită, Parteneriatul Estic, Sinergia Mării Negre
Bibliografie: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 21 - 41;
Brendan DONNELLY, Stephen HASSELER, Decision-making in European External Policy, Federal Trust Report,
2006;
Knud Erik JØRGENSEN, Theorising the European Union’s Foreign Policy, în Ben TONRA, Thomas
CHRISTIANSEN (eds.), Rethinking European Union Foreign Policy, Manchester University Press, Manchester, 2004,
pp. 10 - 25;
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Wider Europe – Neighbourhood: A
New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM (2003) 104 final;
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Eastern Partnership, SEC (2008)
2974;
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Black Sea Synergy – A New
Regional Cooperation Initiative, COM (2007) 160 final.

Săptămâna 13
Diplomaţia comună europeană. Serviciul European de Acţiune Externă
Bibliografie: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 27, alin. 3;
Council Decision establishing the organisation and functioning of the European External Action Service 2010/427/EU,
Jo L 201/30 - 40, 3.8.2010.
Radu CARP, Un concept în formare: diplomaţia comună europeană, în Radu CARP, Proiectul politic european. De la
valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, pp. 41 - 63;

5
Brian HOCKING, David SPENCE, Towards a European diplomatic system?, Netherlands Institute of International
Relations ‘Clingendael’, Discussion Papers in Diplomacy, no. 98/June 2005,
http://www.clingendael.nl/publications/2005/20050600_cli_paper_dip_issue_98.pdf;
Jeannette LADZIK, A European diplomatic service, European Policy Brief, issue no. 20/2006,
http://www.fedtrust.co.uk/admin/uploads/Policy Brief20.pdf.

Săptămâna 14
Religia în spaţiul public european
Bibliografie: Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 17;
Radu CARP, Controverse teologico-politice în cadrul Uniunii Europene în Radu CARP, Proiectul politic european. De
la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, pp. 64 - 87;
Idem, Strategia Lisabona: actori religioşi şi solidaritate socială, în Ibidem, pp. 113 - 148;
Idem, Miza unei dezbateri : Biserici/confesiuni şi Europa unitǎ, în Radu CARP (coord.) Un suflet pentru Europa.
Dimensiunea religioasǎ a unui proiect politic, Editura Fundaţiei Anasatasia, Bucureşti, 2005, pp. v - x;
Idem, Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spaţiul public european, Eikon, Cluj, 2009, pp. 103 - 175;
Idem, Religion in the Public Sphere: Is There a Common European model?, Journal for the Study of Religions and
Ideologies, vol. 10, no. 28, Spring 2011, pp. 3 - 26;
Bérengère MASSIGNON, La contribution des structures européennes religieuses et laïques a l’émergence d’un espace
public européen, în François FORET, L’espace public européen à l’épreuve du religieux, Editions de l’Université Libre
de Bruxelles, Bruxelles, 2007, pp. 209 - 228.