Sunteți pe pagina 1din 1

Structura anului universitar 2010/2011

Aprobată în şedinŃa Senatului din 23.06.2010

Semestrul Anul de studii PERIOADA ACTIVITATEA


1.10.2010 - Activitate didactică
22.12.2010
23.12.2010 – VacanŃă de iarnă
I, II,III, IV 03.01.2011
I 4.01.2011 – Activitate didactică
MASTER
15.01.2011
ŞCOALĂ DOCTORALA 16.01.2011 – Sesiune de examene
06.02.2011
07.02.2011 – VacanŃă intersemestrială
13.02.2011
17.01.2011 - Sesiune de licenŃă,
20.02.2011 disertaŃie
I, II – Bologna, III, IV. 14.02.2011 - Activitate didactică
pentru facultati cu 21.05.2011
durata de 4 si 5 ani, 22.05.2011 – Sesiune de examene*
scoala doctorala 19.06.2011
15.02.2011 – Activitate didactică
23.04.2011
II III- Bologna 24.04.2011 – Sesiune de examene
15.05.2011
IV (pentru facultatile cu 16.05.2011 – Pregătirea examenului de
durata de 4 ani) 14.06.2011 finalizare
16.05.2011 – Sesiune de
Masterat (2 şi 4 22.05.2011 examene restante
semestre)
23.05.2011 – Sesiune de
31.05.2011 reexaminare / (inclusiv
mariri de note)
15.06.2011 – Sesiune de licenŃă,
30.06.2011 disertaŃie
Şcoala doctorală 20.06.2011 – 04.09.2011 pregătirea proiectului de cercetare
Sesiune de toamnă 01.09.2011 - 20.09.2011

Şcoala doctorală 6.09.2011 – 20.09.2011 – susŃinerea proiectului de cercetare

* Structura se completează cu perioadele de practică stabilite de fiecare consiliu de


facultate.