Sunteți pe pagina 1din 2

10.04.

2008
Curs 3- Morală

Caracteristicile moralei creştine


- continuare -

Dumnezeu a venit pentru ai face pe oameni prieteni ai Săi – din Pildă


Săracului Lazăr, vedem că evreii credeau în viaţă veşnică.
Credinţa şi mărturisirea ei (Mt. 10.32-33) constituie condiţia pentru
împărtăşirea de viaţă noua în interiorul Bisericii, trup al lui Iisus Hristos. Scopul
moralei creştine este cultivarea vieţii în Hristos, iar această este cu putinţă prin
împlinirea poruncilor rezumate de Mântuitorul, prin poruncă iubirii de Dumnezeu
şi a aproapelui.
Măsura iubirii aproapelui este aşa cum ne învăţa Mântuitorul, iubirea Sa
faţă de prieteni, iubirea crucificată, jertfelnica. Mântuitorul ne-a slujit prin cuvânt,
faptă şi jertfă de Şine.

Fiind una care se împlineşte în trupul tainic al lui Hristos, morala creştină
este profund clezială. Părintele Sofronie de Essex scria că nu există creştinism
autentic care să nu fie ascetic, dogmatic şi clezial. Creştinismul nu poate fi
neeclezial pentru că ar minimaliză prezenţa permanentă a lui Hristos şi a Duhului
Sf. în Biserică. Hristos este prezent prin Duhul Sf. în inimi. Prin botez omul
devine mădular al trupului mistic al lui Hristos, adică al Bisericii. Biserică este
împlinirea intenţionalităţii spre comuniune a omului. Este comuniunea deplină
între oameni şi a oamenilor cu Dumnezeu. În Biserică etos-ul creştin primeşte
dimensiuni pe care nu i le poate oferi societatea umană. Omul nu este simplă fiinţă
socială ci fiinţă clezială.
Întâlnirea cu semenii, împărtăşirea de Hristos prin Duhul Sf. împreună cu
ei înseamnă împlinirea umanului prin împărtăşirea de Hristos, viaţă de comuniune
a Sf. Treimi devine viaţă lumii. Biserică cerească devine Biserică pământească.

Morală ortodoxă este morală Sf. Liturghii. În Sf. Liturghie Mântuitorul


Hristos ni se împărtăşeşte prin cuvânt, prin faptă şi prin trupul şi sângele Său.
Morala este liturgică pentru că este morala împărtăşirii, a cuminecării, a unirii cu
Hristos şi cu oamenii. Prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Domnului, suntem
părtaşi la moartea şi Învierea Sa, actualizate prin Duhul Sf. până la sfârşitul
veacurilor. Liturghia ni-L face pe Hristos contemporan. În Sf. Liturghie ne
împărtăşim nu doar de un Hristos al istoriei trecute, ci şi de Hristosul prezentului
de Hristos eshatologic.
Viaţa creştină se întemeiază şi creşte din dialogul liturgic cultic al omului
cu Dumnezeu.

Curs 3- Morala
by Ioan Iustin Vadana
Morala creştină este modul de mântuire în Hristos şi în Biserică Sa, prin Sf.
Taine şi viaţă mistică a Bisericii.

Morala creştină este profund marcată de etos-ul monahal; de-a lungul


istoriei creştine monahii cu viaţă aleasă s-au dovedit a fi culmi ale vieţii creştine.
Viaţă monahală este o viaţă de trăire pentru Dumnezeu şi numai prin El pentru
lume. Singură grijă, unică preocupare a monahului trebuie să fie unirea cu
Hristos. Monahii împlinesc prin viaţă lor chemarea Mântuitorului de a caută mai
întâi împărăţia lui Dumnezeu. Acest tip de vieţuire nu este antisocial, ci este
căutarea comuniunii cu Dumnezeu pentru o curată şi sfântă comuniune cu semenii.

Latură socială a moralei creştine nu este despărţită de morală personală şi


de dimensiunea duhovnicească a moralei.
Biserică cuprinde omul şi societatea. Sf. Maxim Mărturisitorul ne spune
că harul lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor împreună şi asupra fiecăruia în
parte. Omul este membru al societăţii şi deopotrivă mădular al trupului mistic al
lui Iisus Hristos. Prezenţa creştinului în viaţă liturgică a Bisericii trebuie extinsă
apoi asupra întregii societăţi. Părintele Ioan Bria afirmă că Liturghia ortodoxă nu
se încheie cu otpustul, ci se deschide prin fapte către viaţă socială, spunând că
adevăratul creştin trăieşte în viaţă socială o liturghie de după liturghie. În acest
sens crestinul trebuie să fie prezent liturgic în viaţă socială; transfigurarea prin
împărtăşirea de Hristos trebuie să rodească în viaţă socială. În acest fel Biserica şi
societatea pot coexista perihoretic. Societatea oferă adesea întrebări, frământări,
angoase lumii creştine iar lumea creştină este chemată să dea răspuns tuturor
acestor frământări şi să se aplece asupra durerii lumii întregi, oferind nu un simplu
răspuns ci soluţia mântuitoare, adică pe Iisus Hristos.

Curs 3- Morala
by Ioan Iustin Vadana