Sunteți pe pagina 1din 1

FI DE IDENTIFICARE I EVALUARE A RISCURILOR LA LOCULUI DE MUNC

S.C. S.R.L.

FISA DE EVALUARE A

Num r de persoane expuse:

 

Locul de munc :

LOCULUI DE MUNCA

Durata expunerii:

Postul:

Echipa de evaluare:

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC

FACTORII DE RISC IDENTIFICA I

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

CONSECIN A MAXIM PREVIZIBILA

CLASA DE

GRAVITATE

CLASA DE

PROBABILI-

NIVEL

DE

TATE

RISC

0

1

2

3

4

5

6

EXECUTANT

           

SARCINA DE

           

MUNC

MIJLOACE DE

           

PRODUC IE

MEDIUL DE

           

MUNC