Sunteți pe pagina 1din 1

APLICAŢIE

La disciplina Auditul SSM

Pentru firma la care lucraţi:

Să se enumere secţiile (min 2-3): ................................................................................................

Locurile de muncă delimitate în cadrul secţiilor:.......................................................................

Secţia 1 : .......................
locuri de muncă ...............................................................................................................

Secţia 2 : .......................
locuri de muncă ..............................................................................................................

Secţia 3 : .......................
locuri de muncă ..............................................................................................................

Din rândul locurilor de muncă enumerate să se aleagă unul: ........................................

pentru care să se efectueze:


- evaluarea nivelului de securitate;
- identificarea neconformităţilor faţă de prevederile reglementărilor în vigoare;
- elaborarea fişelor de sinteză a neconformităţilor;
- elaborarea unui program de măsuri pentru eliminarea neconformităţilor.

Cu ajutorul fişelor pentru riscuri generale, alăturate.

Să se efectueze auditul securităţii şi sănătăţii la nivelul întreprinderii cu ajutorul celor


cinci fişe:
1- implicarea conducerii;
2- strategia, planurile şi procedurile privind securitatea si sănătatea în muncă;
3- consultarea salariaţilor;
4- identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor;
5- instruirea, perfecţionarea şi formarea personalului şi propaganda în domeniul securităţii
sănătăţii în muncă ;