Sunteți pe pagina 1din 12

INEGALITAŢI

I. Termeni pozitivi
x ≥ 0 ; ∀x ∈ 
2

egalitatea are loc ⇔ x =


0.

N
x12 + x22 + ... + xn2 ≥ 0 ; ∀xk ∈  =
, k 1, n , n ∈  , n ≥ 2
egalitatea are loc ⇔ x1 = x2 =... = xn = 0.
II. Suma de 3 pătrate
x + y + z 2 ≥ xy + xz + yz ; ∀x , y , z ∈ 
2 2

egalitatea are loc ⇔ x = y = z.


III. Termen adunat cu inversul
1

IA
x+ ≥ 2 , ∀x ∈ *+
x
egalitatea are loc ⇔ x =
1
x y
+ ≥ 2 , ∀x, y ∈ *+
y x
egalitatea are loc ⇔ x =y.
IV. Produs de sume cu termeni inverşi
1 1
( x + y) +  ≥ 22 , ∀x, y ∈ *+
x y
egalitatea are loc ⇔ x =y.
1 1 1 2
( x + y + z) + +  ≥ 3 , ∀x, y, z ∈ *+
A
x y z
egalitatea are loc ⇔ x = y = z.
1 1 1
( x1 + x2 + ... + xn ) 
+ + ... +  ≥ n 2 , ∀xk ∈ *+ =
, k 1, n , n ∈ , n ≥ 2
 x1 x2 xn 
egalitatea are loc ⇔ x1 = x2 =... = xn .
V. Inegalitatea mediilor
R

max( x, y ) ≥ m p ≥ ma ≥ mg ≥ mh ≥ min( x, y ) , ∀x, y ∈ *+


egalitatea are loc ⇔ x = y.
x , x ≤ y
min( x, y ) =  , cel mai mic dintre numerele x şi y,
y, x > y
2
mh = , media armonică a numerelor x şi y,
1 1
+
x y
T

mg = xy , media geometrică a numerelor x şi y,


x+ y
ma = , media aritmetică a numerelor x şi y,
2
x2 + y 2
mp = , media pătratică a numerelor x şi y,
2
y, x ≤ y
max( x, y ) =  , cel mai mare dintre numerele x şi y.
x , x > y

VI. Inegalitatea Titu Andreescu


( a + b ) , ∀a, b ∈ , ∀x, y ∈ *
2 2 2
a b
+ ≥ +
x y x+ y

N
a b
egalitatea are loc ⇔ =.
x y
a 2 b2 c2 ( a + b + c )
2

+ + ≥ , ∀a, b, c ∈ , ∀x, y, z ∈ *+


x y z x+ y+z
a b c
egalitatea are loc ⇔ = = .
x y z

an2 ( a1 + a2 + ... + an )

IA
2 2 2 2
a12 a22
+ + ... + ≥ , ∀ak ∈ , ∀xk ∈ *+ ,=
k 1, n, n ≥ 2
x1 x2 x3 x1 + x2 + ... + xn
a1 a2 a
egalitatea are loc ⇔ = =... = n
x1 x2 xn
VII. Inegalitatea Cauchy-Buniakovschi-Schwarz (CBS)
(a 2
+b 2
)( x 2
+ y 2 ) ≥ ( ax + by ) , ∀a, b, x, y ∈ 
2

a b
egalitatea are loc ⇔ =.
x y
(a 2
+ b 2 + c 2 )( x 2 + y 2 + z 2 ) ≥ ( ax + by + cz ) , ∀a, b, c, x, y, z ∈ 
2
A
a b c
egalitatea are loc ⇔ = = .
x y z
(a2
1 + a22 + ... + an2 )( x12 + x22 + ... + xn2 ) ≥ ( a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn ) , ∀ak , xk ∈ ,=
2
k 1, n , n ≥ 2
a1 a2 a
egalitatea are loc ⇔ = =... = n .
x1 x2 xn
Observaţie: se obţin inegalităţi folositoare pentru cazurile x=y=1,…
VIII. Inegalitate CBS cu radicali
R

a + b ⋅ x + y ≥ ax + by , ∀a, b, x, y ∈  +
a b
egalitatea are loc ⇔ =.
x y
a + b + c ⋅ x + y + z ≥ ax + by + cz , ∀a, b, c, x, y, z ∈  +
a b c
egalitatea are loc ⇔ = = .
x y z
T

a1 + a2 + ... + an ⋅ x1 + x2 + ... + xn ≥ a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn , ∀ak , xk ∈  + ,=


k 1, n , n ≥ 2
a1 a2 a
egalitatea are loc ⇔ == ...= n .
x1 x2 xn
1. Arătaţi că :
a) 9a 2 + 25 ≥ 30a ; ∀a ∈ 
b) 16a 2 + 9 ≥ 24a ; ∀a ∈ 
c) 100a 2 + 121 ≥ 220a ; ∀a ∈ 
2. Arătaţi că :

N
a) 16a 2 + 25b 2 ≥ 40ab ; ∀a, b ∈ 
b) 64a 2 + 49b 2 ≥ 112ab ; ∀a, b ∈ 
c) 16a 2 + 625b 2 ≥ 200ab ; ∀a, b ∈ 
3. Arătaţi că :
a) a + 7 ≥ 2 7 a ; ∀a ∈  +
b) 3a + 5 ≥ 60a ; ∀a ∈  +

4. Arătaţi că :
a)

b)

c)
a+5
2
a + 2b
2
4a + 9b
2
5. Arătaţi că :
IA
c) 10a + 1 ≥ 40a ; ∀a ∈  +

≥ 5a ; ∀a ∈  +

≥ 2ab ; ∀a, b ∈  +

≥ 6 ab ; ∀a, b ∈  +

a) 5a + 7b ≥ 2 35ab ; ∀a, b ∈  +
A
b) 2a + 5b ≥ 2 40ab ; ∀a, b ∈  +
c) 11a + 10b ≥ 440ab ; ∀a, b ∈  +
6. Arătaţi că :
a) 8a 2 + 9b 2 ≥ 228ab ; ∀a, b ∈  +
b) 10a 2 + 11b 2 ≥ 440ab ; ∀a, b ∈  +
c) 12a 2 + 13b 2 ≥ 2 156ab ; ∀a, b ∈  +
R

7. Arătaţi că :
a+b a+ b
a) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2
a + 2b a + 2b
b) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2
2a + 3b 2a + 3b
T

c) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2

8. Arătaţi că :
3a 2 + 5b 2 3a + 5b
a) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2
6 a 2 + 7b 2 6 a + 7b
b) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2
4a 2 + 9b 2 2a + 3b

N
c) ≥ ; ∀a, b ∈  +
2 2
9. Arătaţi că :
1 2
a) ≥ ; ∀a, b ∈ *+
ab a + b
1 2
b) ≥ ; ∀a, b ∈ *+
3ab a + 3b

IA
1 2
c) ≥ ; ∀a, b ∈ *+
10 ab 25a + 4b
10.Arătaţi că :
1
a) 3a + ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
3a
1
b) 4a 2 + 2 ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
4a
1
c) 7 a + ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
7 a
11.Arătaţi că :
A
a 3
a) + ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
3 a
4a 5
b) + ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
5 4a
7 a
c) + ≥ 2 ; ∀a ∈ *+
a 7
12.Arătaţi că :
R

1
a) 2ab + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
2ab
1
b) 2ab + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
2ab
1
c) 7 ab 2 + 2
≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
7 ab
T

13.Arătaţi că :
2a 3b
a) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
3b 2a
3a 2010b
b) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
2010b 3a
2 a 3b
c) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
3b 2 a
14.Arătaţi că :
a b
a) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
b a

N
5a 3b
b) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
3b 5a
2010a 2011b
c) + ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
2011b 2010a
15.Arătaţi că :
a) a 2 − 3ab + 4b 2 ≥ 0 ; ∀a, b ∈ 

IA
b) a 2 − 5ab + 7b 2 ≥ 0 ; ∀a, b ∈ 
c) a 2 − ab + 2b 2 ≥ 0 ; ∀a, b ∈ 
16.Arătaţi că :
a) 9a 2 + 6a + 2 > 0 ; ∀a ∈ 
b) 4a 2 − 4a + 5 > 0 ; ∀a ∈ 
c) 100a 2 − 100a + 27 > 0 ; ∀a ∈ 
17.Arătaţi că :
a) a 2 − a + 1 > 0 ; ∀a ∈ 
b) a 2 − 3a + 5 > 0 ; ∀a ∈ 
A
c) a 2 − 5a + 13 > 0 ; ∀a ∈ 
18.Arătaţi că :
2
a) a 2 + 49b 2 + 16c 2 + d 2 ≥ ( 7 ab + 4ac + ad + 28bc + 7bd + 4cd ) ; ∀a, b, c, d ∈ 
3
2
b) a 2 + b 2 + 9c 2 + 25d 2 ≥ ( ab + 3ac + 5ad + 3bc + 5bd + 15cd ) ; ∀a, b, c, d ∈ 
3
2
c) a 2 + 9b 2 + c 2 + 25d 2 ≥ ( 3ab + ac + 5ad + 3bc + 15bd + 5cd ) ; ∀a, b, c, d ∈ 
R

3
19.Arătaţi că :
a) a 2 + b 2 + 4c 2 ≥ ab + 2ac + 2bc ; ∀a, b, c ∈ 
b) a 2 + 4b 2 + 9c 2 ≥ 2ab + 3ac + 6bc ; ∀a, b, c ∈ 
c) 25a 2 + 9b 2 + c 2 ≥ 15ab + 5ac + 3bc ; ∀a, b, c ∈ 
20.Arătaţi că :
T

a) ( a + b + c ) ≥ 3 ( ab + ac + bc ) ; ∀a, b, c ∈ 
2

( a + 2b + c ) ≥ 3( 2ab + ac + 2bc ) ; ∀a, b, c ∈ 


2
b)
( a + 2b + 3c ) ≥ 3( 2ab + 3ac + 6bc ) ; ∀a, b, c ∈ 
2
c)
21.Arătaţi că :
a) a + b + c ≥ ab + ac + bc ; ∀a, b, c ∈  +
a b c b c a
b) + + ≥ + + ; ∀a, b, c ∈ *+
b c a a b c
1 1 1 1 1 1
c) + + ≥ + + ; ∀a, b, c ∈ *+
a b c ab ac bc

N
22.Arătaţi că :
1 1 1 1 1 1
a) 2
+ 2+ 2≥ + + ; ∀a, b, c ∈ *+
a b c ab ac bc
ab ac bc
b) + + ≥ a + b + c ; ∀a, b, c ∈ *+
c b a
2 2
a b c2 a b c
c) 2
+ 2+ 2≥ + + ; ∀a, b, c ∈ *+
b c a c a b
23.Arătaţi că :
a)

b)

c)
1 1
+ ≥
a b a+b
1 1 1
+ + ≥ 2
a b c
2+ 3
6
24.Arătaţi că :
+
4

 1
IA
; ∀a, b ∈ *+

+
a+b a+c b+c 
3+ 4
12
+
1

4+ 5
20
+
1 

(
 ; ∀a, b, c ∈  +

>2 5− 2 )
*

a+b a+ b
a) ≥ ; ∀a, b ∈  +
A
2 2
a+b a+c b+c
b) + + ≥ a + b + c ; ∀a, b, c ∈  +
2 2 2
c) 1 + 2 + ... + 7 < 14
25.Arătaţi că :
1 2
a) ≥ ; ∀a, b ∈ *+
R

ab a + b
1 1 1  1 1 1 
b) + + ≥ 2 + +  ; ∀a, b, c ∈  +
*

ab ac bc a+b a+c b+c


1 1 1 1
c) + + + >2
3 5 7 11
26.Arătaţi că :
a 11 1
T

a) ≤  +  ; ∀a, b, c ∈ *+
a + bc 4  b c 
2

1 1 1  a b c 
b) + + ≥ 2 2 + 2 + 2  ; ∀a, b, c ∈  +
*

a b c  a + bc b + ac c + ab 
c)
(2 + 15 )( 3+ 5 )> 30
4
27.Arătaţi că :
( a + b ) 
1 1 2
a) +  ≥ 2 ; ∀a, b ∈ *+
a b

N
1 1 1
b) ( a + b + c )  + +  ≥ 32 ; ∀a, b, c ∈ *+
a b c
1 1 1 1
c) ( a + b + c + d )  + + +  ≥ 42 ; ∀a, b, c, d ∈ *+
a b c d 
28.Arătaţi că :
1 1 4
a) + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
a + b b + c a + 2b + c
b)

c)
2
+
2

+
+
a+b b+c c+a a+b+c
3 3
2

+
IA
a+b+c a+b+d a+c+d b+c+d a+b+c+d
29.Arătaţi că :
1 1
9

3
; ∀a, b, c ∈ *+

a) ( a + b ) ( a 2 + b 2 )  +  ≥ 8ab ; ∀a, b ∈ *+


a b
3

16
; ∀a, b, c, d ∈ *+

b) ( a + b )( a + c )( b + c ) ( a 2 + b 2 )( a 2 + c 2 )( b 2 + c 2 ) ≥ 64a 3b3c 3 ; ∀a, b, c ∈ *+

( a + b )( a + c )( b + c ) 
1 1  1 1  1 1 
+  +  +  ≥ 64 ; ∀a, b, c ∈ *+
A
c)
 a b  a c  b c 

30.Arătaţi că :
a) 2 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + b ) ; ∀a, b ∈ 
2

b) 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ ( a + b + c ) ; ∀a, b, c ∈ 
2

4 ( a 2 + b2 + c2 + d 2 ) ≥ ( a + b + c + d ) ; ∀a, b, c, d ∈ 
2
R

c)
31.Arătaţi că :
a) 5 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + 2b ) ; ∀a, b ∈ 
2

b) 14 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ ( a + 2b + 3c ) ; ∀a, b, c ∈ 
2

39 ( a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ) ≥ ( a + 2b + 3c + 5d ) ; ∀a, b, c, d ∈ 
2
c)
32.Fie a, b, c, d , e ∈ ( 0, ∞ ) . Arătaţi că :
T

a) a + b ≥ 2c dacă a + 2011 + b + 2011 = 2 c + 2011


b) a + b + c ≥ 3d dacă a + 2011 + b + 2011 + c + 2011 =3 d + 2011
c) a + b + c + d ≥ 4e dacă
a + 2011 + b + 2011 + c + 2011 + d + 2011 =4 e + 2011
33.Arătaţi că :
a 3 + b3 a 2 + b 2
a) ≥ ; ∀a, b ∈ *+
a +b
2 2
a+b
a +b +c
3 3 3
a 2 + b2 + c2
b) ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
a +b +c
2 2 2
a+b+c

N
a +b +c +d
3 3 3 3
a 2 + b2 + c2 + d 2
c) ≥ ; ∀a, b, c, d ∈ *+
a +b +c +d
2 2 2 2
a+b+c+d
34.Arătaţi că :
a 2 b2
a) + ≥ a + b ; ∀a, b ∈ *+
b a
2
a b2 c2
b) + + ≥ a + b + c ; ∀a, b, c ∈ *+
b c a

IA
2 2
a b c2 d 2
c) + + + ≥ a + b + c + d ; ∀a, b, c, d ∈ *+
b c d a
35.Arătaţi că :
a 2 + b2 b2 + c2 c2 + a 2
a) + + ≥ a + b + c ; ∀a, b, c ∈ *+
a+b b+c c+a
a 2 + b2 b2 + c2 c2 + d 2 d 2 + a 2
b) + + + ≥ a + b + c + d ; ∀a, b, c, d ∈ *+
a+b b+c c+d d +a
a +b b +c
2 2 2 2
c +d
2 2
d 2 + e2 e2 + a 2
c) + + + + ≥ a + b + c + d + e ; ∀a, b, c, d , e ∈ *+
a+b b+c c+d d +e e+a
A
36.Arătaţi că :
2a + b 2a + c b + c
a) + + ≥ 6 ; ∀a, b, c ∈ *+
c b 2a
a + 3b a + c 3b + c
b) + + ≥ 6 ; ∀a, b, c ∈ *+
c 3b a
5a + 3b 5a + 2c 3b + 2c
c) + + ≥ 6 ; ∀a, b, c ∈ *+
R

2c 3b 5a
37.Arătaţi că :
a b 2c 3
a) + + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
b + 2c a + 2c a + b 2
a 3b c 3
b) + + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
3b + c a + c a + 3b 2
2a 3b 5c 3
+ + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
T

c)
3b + 5c 2a + 5c 2a + 3b 2
38.Arătaţi că :
a b c 3
a) + + ≤ ; ∀a, b, c ∈ *+
2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c 4
a b c 3
b) + + ≤ ; ∀a, b, c ∈ *+
3a + b + c a + 3b + c a + b + 3c 5
a b c 1
c) + + ≤ ; ∀a, b, c ∈ *+
4a + b + c a + 4b + c a + b + 4c 2
39.Arătaţi că :
a b c

N
a) + + ≥ 3 ; ∀a, b, c ∈ *+
b+c−a a −b+c a +b−c
a b c 3
b) + + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
a + 2b + 2c 2a + b + 2c 2a + 2b + c 5
a b c 3
c) + + ≥ ; ∀a, b, c ∈ *+
a + 2b + c a + b + 2c 2a + b + c 4
40.Arătaţi că :
a) ( a + b )( ab + 1) ≥ 4ab ; ∀a, b ∈  +
b)
c)
41.Arătaţi că :

b) )(
c+ b b a+ c
IA
( a + b )( ab + 4 ) ≥ 8ab ; ∀a, b ∈  +
( a + b )( ab + 1) ( a 2 + b2 ) ≥ 8a 2b2 ; ∀a, b ∈  +

a) ( a + b )( b + c )( a + c ) ≥ 8abc ; ∀a, b, c ∈  +
(a )( )
a + c b ≥ 8abc ; ∀a, b, c ∈  +
c) ( a + 2b )( b + 2c )( 2a + c ) ≥ 22abc ; ∀a, b, c ∈  +
42.Arătaţi că :
a) (1 + a )(1 + b ) ≥ 22 ab ; ∀a, b ∈  +
A
b) (1 + a )(1 + b )(1 + c ) ≥ 23 abc ; ∀a, b, c ∈  +
c) (1 + a )(1 + b )(1 + c )(1 + d ) ≥ 24 abcd ; ∀a, b, c, d ∈  +
43.Arătaţi că :
a b c
a) + + ≥ 2 ∀a, b, c > 0
b+c a+c a+b
R

x1 x2 x3 x4
b) + + + ≥ 2 , ∀xk > 0
x2 + x3 + x4 x1 + x3 + x4 x1 + x2 + x4 x1 + x2 + x3
x1 x2 xn
c) + + ... + ≥ 2 , ∀xk > 0
x2 + x3 + ... + xn x1 + x3 + ... + xn x1 + x2 + ... + xn−1
44.Arătaţi că :
a) a 3 + b3 + c3 ≥ ab ab + ac ac + bc bc ; ∀a, b, c ∈  +
T

b) a 4 + b 4 + c 4 ≥ abc ( a + b + c ) ; ∀a, b, c ∈  +
c) a 4 + b 4 + c 4 + d 4 < ( abcd ) + 3 ; ∀a, b, c, d > 1
4

45.Arătaţi că :
a) a + b ≤ 2 ⋅ a + b ; ∀a, b,∈  +
b) a + b + c ≤ 3 ⋅ a + b + c ; ∀a, b,∈  +
c) 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 ≤ 5 ⋅ 2010
46.Arătaţi că :
a) 2a + 1 + 2a + 3 ≤ 2 2 ⋅ a + 1 ; ∀a ∈  +
b) 3a + 1 + 3a + 3 + 3a + 5 ≤ 3 3 ⋅ a + 1 ; ∀a ∈  +

N
c) 8a + 1 + 8b + 1 + 8c + 1 + 8d + 1 ≤ 4 ⋅ 2 ( a + b + c + d ) + 1 ∀a, b, c, d ∈  +
47.Arătaţi că :
 b  c  a
a)  a +  b +  c +  ≥ 8 dacă a, b, c ∈ *+ şi abc = 1
 a  b  c
 b  c  a
b)  2a +  3b +  6c +  ≥ 48 dacă a, b, c ∈ *+ şi abc = 1
 a  b  c

48.Arătaţi că :
a)
b 
c)  2011a +  3b +
 a 

a 2 + b2 + a + b ≥ 2
IA
c 
2011b 

(
b) a 2 + b 2 + c 2 + ab + ac + bc ≥ 2
a
12c +  ≥ 48 dacă a, b, c ∈  + şi abc = 1
c

)
a + b dacă a, b ∈  + şi ab = 1

( )
*

a + b + c dacă a, b, c ∈  + şi abc = 1
c) a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd ≥ 10 dacă a, b, c, d ∈  + şi abcd = 1
49.Arătaţi că :
a 2 + b2
a) a + b + 2 2 ≥ 2 dacă a, b ∈ * şi a + b =
4 4
1
A
ab
a 4 + b4
b) a + b + 4 4 ≥ 2 dacă a, b ∈ * şi a + b =
6 6
1
ab
a 2010 + b 2010
c) a + b + 2010 2010 ≥ 2 dacă a, b ∈ * şi a + b =
2012 2012
1
a b
50.Arătaţi că :
a) 2 ( a 2 + b 2 ) ≥ ( a + b ) ; ∀a, b ∈ 
2
R

a+b
b) ≥ c dacă a, b, c > 0 şi a + b = 2 c
2
a+b
c) ≥ d dacă a, b, c, d > 0 şi a + c + b + c= 2 c + d
2
51.Arătaţi că :
a b 1 1
a) + 2≥ + ; ∀a, b ∈ *+
T

2
b a a b
a b a b
b) + ≥ + ; ∀a, b > 0
b a a b
a+b a+c b+c 1 1 1
c) + + ≥ 2  + +  ; ∀ a, b, c > 0
c2 b2 c2 a b c
52.Arătaţi că :
2ab
a) ab ≥ ; ∀a, b ∈ *+
a+b

N
a b 2c 8abc
b) + + ≥ ; ∀a, b, c > 0
bc ac ab a + b
1 1 1 1 a b c
c)  + + ≥ 2 + 2 + 2 ; ∀ a, b, c > 0
4  a b c  2a + b + c a + 2b + c a + b 2 + 2c 2
2 2 2 2

53.Arătaţi că :
a) a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc ; ∀a, b, c ∈  +
b) a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc dacă a + b + c ≥ 0

54.(2004) Arătaţi că :

55.(2005) Arătaţi că :
a)
a
b 2

z
a
x+ y
b 1 1
a b

56.(2006) Arătaţi că :
1
IA
c) a + b + c ≥ 0 dacă a 3 + b3 + c3 ≥ 3abc

a + b + c − abc ≤ 4 dacă a 2 + b 2 + c 2 =

+ 2 ≥ + ; ∀a, b ∈ *+

b) ∑ 2 ≥ 2∑ ; ∀x, y, z ∈ *+
x
3
A
1 1 1
∑ a 2 + bc ≤ 2 ∑ ab ; ∀a, b, c ∈ *+
57.(2009) Arătaţi că :
a 3 b3 ( a + b )
3

a) + ≥ ; ∀a, b ≥ 0 x, y > 0
x 2 y 2 ( x + y )2
a3
b) ∑ 2 ≥ ∑ a dacă a + b + c = x + y + z unde a, b, c ≥ 0; x, y, z > 0
R

x
1 , să se arate că sunt adevărate
58. (2009) Dacă a, b, c ∈  astfel încât a 2 + b 2 + c 2 =
inegalitaţile:
a) a + b + c ≤ 3
b) 1 − a 2 + 1 − b 2 + 1 − c 2 ≥ 2 ( a + b + c )
T
T
R
A
IA
N

S-ar putea să vă placă și