Sunteți pe pagina 1din 7

O MODALITATE DE A DEMONSTRA UNELE

INEGALITĂŢI
Lecţia de mai jos se bazează pe articolul omonim publicat ı̂n RMT nr. 3/2014 de
Titu Zvonaru şi Neculai Stanciu.
Ideea autorilor este următoarea:

Fie o inegalitate de forma M S ≥ M D. Folosind o inegalitate cunoscută, obţinem o


minorare M S ≥ E. Dacă E ≥ M D, am demonstrat inegalitatea dorită. De multe
ori ı̂nsă, după această minorare, obţinem că de fapt M D ≥ E. În acest caz scriem
inegalitatea de la care am plecat sub forma M S − E ≥ M D − E, (∗) şi ı̂ncercăm
apoi să demonstrăm, eventual prin ,,spargere”, inegalitatea (∗).

Ce ascunde această idee? Majoritatea inegalităţilor clasice ı̂n trei variabile dar
şi unele mai puţin clasice, au cazul de egalitate a = b = c şi se pot demonstra
scriindu-le sub forma Sa (b − c)2 + Sb (c − a)2 + Sc (a − b)2 ≥ 0 unde Sa , Sb , Sc sunt
expresii nenegative care depind de a, b, c.

De exemplu, a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca se scrie sub forma de mai sus cu


1 a b c 3
Sa = Sb = Sc = > 0, iar + + ≥ se scrie sub forma de
2 b+c c+a a+b 2
1
mai sus cu Sa = > 0 şi analoagele.
2(a + b)(a + c)
De obicei, dificultatea constă ı̂n găsirea respectivelor scrieri. O a doua dificultate
(de care se ocupă metoda SOS - Sum Of Squares) este: ce mai putem spera dacă
nu toţi coeficienţii Sa , Sb , Sc sunt nenegativi? Metoda SOS ne spune că:

Teoremă: Dacă are loc vreuna din condiţiile de mai jos, atunci are loc inegalitatea
Sa (b − c)2 + Sb (c − a)2 + Sc (a − b)2 ≥ 0.
(i) Sa , Sc , Sa + 2Sb , Sc + 2Sb sunt toate nenengative;
(ii) a ≤ b ≤ c şi Sb , Sa + Sb , Sc + Sb sunt nenegative;
(iii) a ≤ b ≤ c şi Sa , Sb , b2 Sc + c2 Sb sunt nenegative.
Demonstraţia acestei teoreme poate fi găsită ı̂n [4].

Revenind la prima dificultate: cum găsim coeficienţii Sa , Sb , Sc ? Foarte des, coefi-


cienţii sunt mai uşor de ghicit dacă ı̂n loc să comparăm diferenţa dintre MS şi MD
cu 0, comparăm diferenţele dintre MS şi o cantitate cunoscută ca fiind comparabilă
cu MS, respectiv MD şi respectiva cantitate.
Să vedem câteva exemple:

a3 + b 3 + c 3
 
a b c
1. Dacă a, b, c > 0, atunci ≥2 + + .
abc b+c c+a a+b
Hint: Atât MS cât şi MD ne invită să le comparăm cu 3.

1
a3 + b 3 + c 3
Soluţie: Aplicând inegalitatea mediilor, avem > 3.
abc
a b c 3
Deoarece + + > (inegalitatea lui Nesbitt), suntem exact ı̂n
b+c c+a a+b 2
situaţia descrisă la ı̂nceput. Scriem inegalitatea sub forma

a3 + b 3 + c 3
 
a b c 3
−3>2 + + − ⇔
abc b+c c+a a+b 2

(a + b + c)(a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca) X a 
1
>2 − ⇔
abc b+c 2
X
(a − b)2 X (a − b)2
(a + b + c) · > .
2abc (a + c)(b + c)
(a − b)2 (a − b)2
Se observă că este suficient să demonstrăm că (a+b+c)· > .
2abc (a + c)(b + c)
a+b+c
Dacă a = b, avem egalitate; dacă a 6= b, rămâne de arătat că >
2abc
1
⇔ (a+b+c)(a+c)(b+c) > 2abc ⇔ (a+b+c)(c2 +ab+bc+ca) > 2abc,
(a + c)(b + c)
care este adevărată deoarece, aplicând inegalitatea mediilor, avem (a + b + c)(ab +
bc + ca) > 9abc.

Xp q X
2. Să se arate că dacă x, y, z > 0, atunci x2 − xy + y 2 > 3 x2 .

Marian Cucoaneş şi Leonard Giugiuc, G.M.-B, nr. 1/2014 (enunţ uşor modificat)
Hint: Atât MS cât şi MD ne invită să le comparăm cu x + y + z.
Soluţie: Expresia x2 − xy + y 2 ne duce cu gândul la inegalitatea

(x + y)2
x2 − xy + y 2 > .
4
Xp Xx + y X
Folosind această inegalitate, obţinem x2 − xy + y 2 > = x.
2
Pe de altă parte, conform inegalităţii dintre media aritmetică şi media pătratică,
X q X
avem x 6 3 x2 . Scriem inegalitatea dorită sub forma

X p x + y
 q X X
x2 − xy + y 2 − > 3 x2 − x.
2

2 2 (x + y)2
x+y x − xy + y −
Avem
p
x2 − xy + y 2 − = p 4
2 2 2
x +y =
x − xy + y +
2

2
3(x − y)2
p (1) şi
4 x2 − xy + y 2 + 2(x + y)
X X 2 X
q X X 3 x2 − x (x − y)2
2
3 x − x= q X X =q X X (2).
2
3 x + x 3 x2 + x
Folosind (1) şi (2), se observă uşor că este suficient să demonstrăm că
3(x − y)2 (x − y)2
p >q X X .
4 x2 − xy + y 2 + 2(x + y) 3 x2 + x
q X X
Dacă x = y, avem egalitate; dacă x 6= y, rămâne de arătat că 3 3 x2 + 3 x >
p q X p
4 x2 − xy + y 2 + 2(x + y) ⇔ 3 3 x2 + x + y + 3z > 4 x2 − xy + y 2 . Deoarece
q X p
x, y, z > 0, este suficient să demonstrăm că 3 3 x2 > 4 x2 − xy + y 2 ⇔
27x2 +27y 2 +27z 2 > 16x2 −16xy +16y 2 ⇔ 11x2 +16xy +11y 2 +27z 2 > 0, adevărat.
Demonstraţia de mai sus permite o rafinare a inegalităţii de la care am plecat, şi
anume X
Xp q X 2 (x − y)2
x2 − xy + y 2 > 3 x2 + q X X .
7 3 x2 + x
X
x2 2X x
3. Dacă x, y, z > 0, arătaţi că X > .
xy 3 y+z
Hint: Atât MS cât
Xşi MD ne invită să le comparăm cu 1.
x2 X x 3
Soluţie: Avem X > 1 şi > (Nesbitt).
xy y+z 2
Scriem inegalitatea dorită sub forma
X X X
x2 − xy 2 X 
x 1
 (x − y)2 X (x − y)2
X > − ⇔ X > .
xy 3 y+z 2 2 xy 3(x + z)(y + z)
(x − y)2 (x − y)2
Este suficient să demonstrăm că X > .
2 xy 3(x + z)(y + z)
Dacă x = y, avem egalitate; dacă x 6= y, rămâne de arătat că
1 1 X X
X > ⇔ 3z 2 + 3 xy > 2 xy, ceea ce este evident.
2 xy 3(x + z)(y + z)
X
3 a3 X X1
4. Dacă a, b, c > 0, arătaţi că > a .
abc a

3
X
3 a3 X X1
Soluţie: Cu inegalitatea mediilor obţinem > 9 şi a > 9.
abc a
Scriem inegalitatea din enunţ sub forma
X X X
3 a3 X X1 3 a (a − b)2 X (a − b)2
−9> a −9⇔ > .
abc a X 2abc ab
3 a (a − b)2 (a − b)2
Este suficient să demonstrăm că > .
2abc ab
Dacă a = b, avem egalitate; dacă a 6= b, rămâne de arătat că
X 
3 a 1 X
> ⇔ 3 a > 2c, ceea ce este adevărat.
2abc ab
Nu este greu de observat că este adevărată următoarea rafinare a inegalităţii din
enunţ: X X
3 a3 X X 1 3 (a − b)2 (a + b)
> a + .
abc a 2abc
X
3 a3 X X1
Inegalitatea > a (dar nu şi rafinarea) se poate demonstra foarte
abc a X X X
uşor folosind inegalitatea lui Cebâşev (3 a3 > a a2 ) şi binecunoscuta
X X
a2 > ab.

a2 b 2 c 2
q X
5. Dacă a, b, c > 0, arătaţi că + + > 3 a2 .
b c a
a2 b 2 c 2 (a+b+c)2
Soluţie: Aplicând inegalitatea lui Bergström obţinem + + > =
b c a a+b+c
a + b + c. Pe de altă parte, din inegalitatea dintre media aritmetică şi media
p
pătratică, avem 3(a2 + b2 + c2 ) > a + b + c.
a2 b 2 c 2
q X X
Scriem inegalitatea sub forma + + − a − b − c > 3 a2 − a⇔
b c a
X X 2
2
a 2
b 2
c 2 3 a − a
+ b − 2a + + c − 2b + + a − 2c > q X X ⇔
b c a 3 a + 2
a
X
(a − b) 2
(b − c) 2
(c − a) 2(a − b)2
+ + > q X .
b c a
X
3 a2 + a

(a − b)2 (a − b)2
Este suficient să demonstrăm că >q X X .
b 3 a2 + a

4
Dacă a = b, avem egalitate; dacă a 6= b, rămâne de arătat că
1 1
q X
2
>q X X ⇔ 3 a + a + c > 0, relaţie evident adevărată.
b 3 a + 2
a

O altă soluţie a acestei probleme, folosind inegalitatea lui Hölder se găseşte ı̂n [2].
Soluţia de mai sus are avantajul că ne permite obţinerea următoarei rafinări:
a2 b 2 c 2 X (a − b)2 (a + c)
q X
+ + > 3 a2 + q X X .
b c a b 3 a2 + a

6. Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi, arătaţi că


X a X a
>2 .
b+c−a b+c
X a
Soluţie: Avem > 3 (inegalitate cunoscută, reluată de mai multe ori
b+c−a
X a 3
ı̂n reviste) şi > (Nesbitt). Scriem inegalitatea sub forma
b+c 2
X 
X a a 3
−3>2 − ⇔
b+c−a b+c 2
X (a − b)2 X (a − b)2
2 > .
(c − a + b)(c + a − b) (a + c)(b + c)
2(a − b)2 (a − b)2
Este suficient să demonstrăm că > .
(c − a + b)(c + a − b) (a + c)(b + c)
Dacă a = b, avem egalitate; dacă nu, rămâne de arătat că
2 1 X
> ⇔ 2c2 + 2 ab > c2 − (a − b)2 ,
(c − a + b)(c + a − b) (a + c)(b + c)
ceea ce este adevărat.

7. Fie a, b, c numere reale strict pozitive. Demonstraţi că:


a+b b+c a+c 9 1 1 1 4 4 4
2
+ 2 + 2 ≥ + + + ≥ + + .
c a b a+b+c a b c a+b b+c c+a
Soluţie: Din inegalitatea rearanjamentelor,
 
a+b b+c a+c 1 1 1 T itu 9 1 1 1
2
+ 2 + 2 ≥2 + + ≥ + + + .
c a b a b c a+b+c a b c
 
9 1 1 1 1 1 1
Vom demonstra că + + + −2 + + ≥
a+b+c a b c a b c
 
4 4 4 1 1 1
+ + −2 + + adică
a+b b+c c+a a b c

5
 
1 1 1 9 X 1 1 4
+ + − ≤ + − .
a b c a+b+c cicl
a b a+b
Asta revine la
(ab2 + ac2 − 2abc) + (bc2 + ba2 − 2abc) + (ca2 + cb2 − 2abc) X (a − b)2
≤ .
abc(a + b + c) cicl
ab(a + b)
c(a − b)2 (a − b)2
Este aşadar suficient să demonstrăm că ≤ şi analoagele,
abc(a + b + c) ab(a + b)
1 1
adică este suficient ca ≤ , ceea ce este evident.
ab(a + b + c) ab(a + b)
Temă:
2
1. Demonstraţi că dacă a, b > 0 satisfac a3 + b3 = 2, atunci 2a + b + ≥
p ab
5(3a2 + 2b2 ).

Marian Cucoaneş, RMT nr. 3/2016


2 a3 + b 3 ab(a + b)
Soluţie: 2a + b + = 2a + b + ≥ 2a + b = 3a + 2b şi totodată,
p ab ab ab
din CBS, (1 + 1 + 1 + 1 + 1)(a2 + a2 + a2 + b2 + b2 ) ≥ 3a + 2b. De aici ideea de
a scădea 3a + 2b din ambii membri.
a3 + b 3 (a − b)2 (a + b)
Avem M S − (3a + 2b) = −a−b= .
ab ab
Pe de altă parte,
5(3a2 + 2b2 ) − (3a + 2b)2 6(a − b)2
M D − (3a + 2b) = p =p .
5(3a2 + 2b2 ) + 3a + 2b 5(3a2 + 2b2 ) + 3a + 2b
a+b 6
Este astfel suficient să demonstrăm că ≥ p , adică
ab 5(3a 2 + 2b2 ) + 3a + 2b
p
( 5(3a2 + 2b2 ) + 3a + 2b)(a + b) ≥ 6ab. Ori deja (3a + 2b)(a + b) ≥ 6ab.

x2 y 2 p 2 3(x2 − y 2 )2
2. Dacă x, y > 0, arătaţi că + > 2(x + y 2 ) + p .
y x 4xy 2(x2 + y 2 ) + x + y
Titu Zvonaru şi Neculai Stanciu

(rafinare a problemei O.VIII.324 din RMT nr. 2/2013, autor Gheorghe Szöllősy)
Soluţie: Inegalitatea din enunţ se poate scrie
x2 y2 p 3(x2 − y 2 )2
+ y − 2x + + x − 2y > 2(x2 + y 2 ) − x − y + p ⇔
y x 4xy 2(x2 + y 2 ) + x + y
(x − y)2 (x + y) (x − y)2 3(x − y)2 (x + y)2
>p + p .
xy 2(x2 + y 2 ) + x + y 4xy 2(x2 + y 2 ) + x + y

6
Dacă x = y, avem egalitate; dacă nu, rămâne de arătat că
x+y 1 3(x + y)2
>p + p ⇔
xy 2(x2 + y 2 ) + x + y 4xy 2(x2 + y 2 ) + x + y
p 3
(x + y) 2(x2 + y 2 ) + (x + y)2 > xy + (x + y)2 ,
4
1 3
care rezultă din faptul că (x + y)2 − xy = x2 + xy + y 2 = (x − y)2 + (x + y)2 .
4 4
Avem egalitate dacă şi numai dacă x = y.
Remarcă: Această inegalitate nu poate fi demonstrată nici cu inegalitatea lui
Hölder, nici aşa cum a fost rezolvată problema O.VIII.324 ı̂n RMT nr. 3/2013,
dar soluţia de mai sus este complet elementară.

BIBLIOGRAFIE

[1] T. Zvonaru, N. Stanciu − O modalitate de a demonstra unele inegalităţi,


RMT nr. 3/2014, pag. 3-7

[2] T. Zvonaru, N. Stanciu − Bergström sau Hölder, RMT nr. 4/2013, pag. 10-12

[3] Pham Kim Hung − Sums of Squares


http://www.artofproblemsolving.com/Forum/viewtopic.php?f=55&t=80127.

[4] Evan Chen − SOS Dumbass