Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL VIII

8. SISTEME LOGICE INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE


PENTRU INSTRUMENTE / APARATE / ECHIPAMENTE ŞI
INSTALAŢII INTELIGENTE / MECATRONICE ŞI
INTEGRONICE CU SENZORI / MICROSENZORI ŞI
TRADUCTOARE / MICROTRADUCTOARE

8.1. SISTEME LOGICE INFORMAŢIONALE PENTRU


INSTRUMENTE DIGITALE INTELIGENTE

Realizarea unui „sistem logic informaţional” pentru instrumente şi


aparate digitale şi inteligente , presupune, proiectarea configuraţiei sistemului,
având la bază tipizarea ieşirilor şi tipizarea interfaţării , alături de utilizarea
aceluiaşi sistem informatic.
Aşadar, în schema logică, din figura 8.1, se integrează ca instrumente
digitale : şublerul digital, micrometrul digital, alezometru digital şi aparatul
digital de măsurat pe verticală.

Fig. 8.1

Pe linia transmiterii semnalelor unificate, se interconectează ieşirile


grupului de instrumente digitale la unitatea procesorală şi la echipamentul
periferic, ca şi ieşirea aparatului digital de măsurat pe verticală, la aceiaşi

53
unitate procesorală şi la echipamentul periferic , prin aceiaşi interfaţă
electronică (de obicei RS 232).
În cadrul schemei logice, se interconectează şi ieşirile echipamentului
periferic la unitatea procesorală, dându-se posibilitatea, ca în baza unei
proceduri, să se facă analize statistice, de la simplu la complex, afişându-se şi
reprezentându-se grafic şi histogramic rezultatele prelucrate, în aşa fel încât,
sinteza matricială şi protocolară a rezultatelor măsurărilor sa fie acceptată ca
fiind „decizia finală şi corectă” , a procesului de măsurare respectiv.
Această logică arătată în figura menţionată , permite ca în cadrul unei
linii de fabricaţii, să se stăpânească stabilitatea procesului de execuţie, în limi-
tele câmpului de toleranţe admis de proiectant şi de standardele de calitate.

8.1.1. Sistem logic de achiziţie date dedicat instrumentelor /


aparatelor şi echipamentelor digitale

Realizarea unui sistem logic de achiziţie date dedicat


instrumentelor, digitale , în vederea definirii unui program de măsurare ,
presupune utilizarea unui set de instrumente digitale (şubler, micrometru
,alezometru), unui set de aparate digitale (aparat de ,măsurat pe verticală) şi
unui set de echipamente inteligente (microscop digital, etc) de măsurare, ale
căror ieşiri sunt introduse printr-o interfaţă electronică comună la unităţile
procesorale şi la echipamentele periferice ale acestora.
Acest sistem logic de achiziţie date dedicat instrumentelor /
aparatelor şi echipamentelor digitale (vezi figura 8.2), va permite printr-o gamă
de funcţii matematice, nanogramă de control şi histograme realizate în timp
real, evidenţierea atributelor intrărilor numerice într-o serie de sinteze ce pot
să caracterizeze procesul de măsurare respectiv.

Fig. 8.2

54
După cum este arătat în sistemul logic de achiziţie date, sunt
prelucrate şi reprezentate sintezele măsurărilor, sub formă de grafice, sub
formă de distribuţii şi sub formă de histograme.
Aşadar, acest sistem logic de achiziţie date, arătat , va defini şi va
gestiona programele de măsurare, în mai multe posturi (fie spre exemplu în 8
posturi, 4 maşini şi cca 64 cote), va conexa direct instrumentele / aparatele şi
echipamentele digitale şi inteligente, va conexa grupele de instrumente /
aparate şi va achiziţiona măsurări, afişări numerice şi grafice.
De asemenea , sistemul logic de achiziţie date, va realiza protocolul de
control Xr / Xs , şi histograma în timp real, testele de normalitate, şi testele
instrumentelor / aparatelor / echipamentelor digitale.
Totodată, sistemul logic de achiziţie date, va arhiva pe dischete şi pe
CD şi va dialoga pe INTERNET.
Asemenea sisteme logice de achiziţie date, vor sprijini evaluarea şi
monitorizarea proceselor de măsurare în vederea evaluării şi monitorizării
proceselor de fabricaţie pentru realizarea unei calităţi totale la produsele astfel
realizate.

8.2. SISTEME UNIVERSALE LOGICE DE ACHIZIŢIE DATE


PRIN SPC / CAQ

Realizarea unui sistem universal logic de achiziţie date prin SPC /


CAQ, în vederea definirii unor programe de măsurări, presupune în primul
rând, integrarea unor instrumente digitale, tampoane de măsurare şi / sau
dispozitive multicote complexe, pentru efectuarea unor seturi de măsurări
pentru definirea unor forme şi funcţiuni geometrice non-liniare, utilizate pentru
asigurarea proceselor de producţie şi a echipamentelor tehnologice aferente
acestora.
Un astfel de sistem universal logic de achiziţie date prin SPC / CAQ,
este redat în figura 8.3:
În conformitate cu figura menţionată, se defineşte şi se gestionează
programele de măsurare (spre exemplu, 8 posturi, 4 maşini şi 64 cote), se
conexează direct instrumentele / aparatele şi echipamentele multicote digitale,
se conectează aceste instrumente / aparate şi echipamente prin module
electronice, se testează şi se pun la zero aceste instrumente / aparate şi
echipamente digitale, se achiziţionează măsurările statice şi dinamice,
afişajele numerice şi graficele, se realizează protocolul de control Xr / Xs,
histogramele în timp real, se realizează testul de normalitate, se integrează cu
automatele programabile şi / sau telecomandate, se arhivează pe dischete, pe
CD şi se dialoghează prin INTERNET.

55
Fig. 8.3

Aceste sisteme universale logice de achiziţionare prin SPC / CAQ,


permit evaluarea şi monitorizarea unor staţii de lucru utilizate în servicii libere
şi sunt ideale pentru personalul din atelierele de producţie pentru urmărirea
producţiei şi a preciziei de fabricaţie.

8.2.1. Sistem logic complet şi dezvoltat pentru aplicaţii


speciale de măsurare

Realizarea unui sistem logic complet şi dezvoltat pentru aplicaţii


speciale de măsurare, presupune utilizarea unui sistem informatic compatibil
IBM PC / AT, integrat la „centrele de măsurare PCI” pentru utilizări în secţiile
de fabricaţie.
Astfel de sistem logic complet şi dezvoltat pentru aplicaţii speciale de
măsurare este arătat în figura 8.4:

Fig. 8.4

56
În conformitate cu figura menţionată, se arată funcţionalitatea necesară
problemelor de măsurare complexă, se permite controlul direct al
echipamentelor, maşinilor tehnologice prin PC şi se efectuează controlul
normal prin utilizarea automatelor programabile adiţionale.
Acest sistem logic complet şi dezvoltat, utilizează software la nivel înalt
dedicat rezolvării problemelor metrologice, are flexibilitate în programarea
permanentă a personalului pentru aplicaţii, integrează conceptul calităţii totale,
efectuează controlul direct asupra maşinilor de măsurare şi interfaţează
maşinile – unelte pentru corecţia uzurii acestora.
Acest sistem logic complet şi dezvoltat, se arată aplicat în procesul de
fabricaţie a unor arbori cotiţi (figura 8.5).

Fig. 8.5

În conformitate cu figura menţionată, sistemul logic complet şi


dezvoltat, dialoghează cu procesul de fabricaţie prin programele software de
nivel înalt, asigurând transmiterea rezultatelor obţinute, direct procesului de
fabricaţie, prin maşinile tehnologice aferente procesului şi evaluând în
continuare comportarea acestora în procesul de fabricaţie.
Astfel de sisteme logice complete şi dezvoltate, asigură procesele de
fabricaţie în obţinerea calităţii totale pentru reperele fabricate şi asigură
managementul proceselor de fabricaţie.

57
8.3. SISTEME LOGICE SPC GENERALIZATE PENTRU
ÎNTREAGA GAMĂ DE INSTRUMENTE / APARATE /
ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII INTELIGENTE
MECATRONICE DE MĂSURARE

Pe plan internaţional şi mondial, există firme renumite în tehnica


măsurării şi în sisteme logice de prelucrare şi reprezentare a rezultatelor
măsurării, precum TESA din Elveţia şi Mitutoyo din Japonia, care au elaborat
la nivele de generaţii superioare, sisteme logice SPC generalizate pentru
întreaga gamă de instrumente / aparate / echipamente şi instalaţii inteligente
mecatronice de măsurare ce au la bază senzorii / microsenzorii şi
traductoarele / microtraductoarele.
Un astfel de sistem logic SPC generalizat pentru întreaga gamă de
instrumente / aparate / echipamente şi instalaţii inteligente mecatronice de
măsurare este arătat în figurile 8.6 şi 8.7.
În conformitate cu figura menţionată, macrosistemul logic SPC
generalizat pentru întreaga gamă de instrumente / aparate / echipamente şi
instalaţii inteligente mecatronice de măsurare, este structurat pe mai multe
nivele, astfel:
(1) nivelul 1, reprezentat de întreaga gamă de instrumente / aparate /
echipamente şi instalaţii inteligente mecatronice de măsurare:
(1.1) grupa de instrumente şi aparate inteligente mecatronice
formată din: şublere digitale, micrometre digitale, alezometre
digitale şi aparate digitale de măsurare pe verticală, ale căror
ieşiri sunt conexate la o unitate electronică de protocolare
a procesului de măsurare de la primul nivel şi dirijate către
nivelul 2 al megasistemului logic SPC, reprezentat de unităţi
procesorale;
(1.2) grupa de instrumente şi aparate inteligente mecatronice,
cu aceeaşi structură de la (1.1), conexate prin unităţi
electronice subprocesorale, la unităţile procesorale, din
nivelul 2 al megasistemului logic SPC generalizat;
(1.3) grupa de instrumente / aparate şi instalaţii inteligente
mecatronice formată din: şublere digitale, micrometre
digitale, alezometre digitale şi instalaţii inteligente de
măsurare multicote, ale căror ieşiri sunt conexate la
unităţile electronice de unificare semnale şi apoi dirijate
către unităţile procesorale din nivelul 2 al megasistemului
logic SPC generalizat;
(1.4) grupa de echipamente inteligente mecatronice de
măsurare structurate pe subansamble mecanice funcţio-
nale şi subansamble electronice şi procesorale proprii,
ale căror ieşiri (informaţii definite) sunt conexate la

58
unităţile procesorale pentru sistem din nivelul 2 al
megasistemului logic SPC generalizat;
(1.5) grupa de instrumente / aparate şi instalaţii inteligente
mecatronice, cu aceeaşi structură de la (1.3), conexate la
unităţile electronice de unificare semnale (informaţii), afişare
digitală şi reprezentare pe display-ul unităţilor procesorale
din nivelul 2 al megasistemului logic SPC generalizat;

Fig. 8.6

(1.6) grupa de aparate şi echipamente inteligente mecatronice


structurată pe microscoape şi proiectoare inteligente, ale
căror ieşiri sunt dirijate direct către unităţile procesorale,
pentru măsurare şi sintetizare rezultate ale proceselor de
măsurare, din nivelul 2 al megasistemului logic SPC
generalizat;
(1.7) grupa echipamentelor şi maşinilor de măsurare 3D cu
NC şi CNC, ale căror ieşiri sunt conexate direct la unităţile
procesorale din nivelul 2 al megasistemului logic SPC
generalizat;
(1.8) grupa de instrumente / aparate şi instalaţii inteligente
mecatronice de măsurare cu aceeaşi structură de la (1.2)
şi (1.3), conexate, fie prin unităţi electronice de unificare
semnale, fie direct, la subunităţile microprocesurale de

59
afişare şi reprezentare şi dirijate apoi la staţiile locale de
prelucrare şi protocolare, precum şi la unităţile procesurale
de sintetizare şi reprezentare, din nivelul 2 al megasistemului
logic SPC generalizat;

Fig. 8.7

(2) nivelul 2, reprezentat de unităţile procesorale de prelucrare,


reprezentare şi sintetizare a rezultatelor proceselor de măsurare,
rezultate de la grupele (1.1)÷(1.8);
La grupele (1.2), (1.3), (1.5) şi (1.8), la nivelul 2 al megasistemului logic
SPC generalizat, intervin ca „terminale logice”, alte unităţi procesorale şi
echipamente periferice de unificare a sintezelor şi reprezentărilor protocoalelor
de măsurare;
(3) nivelul 3, reprezentat de „liniile de transport” a datelor şi
rezultatelor de la nivelul 2, către bazele de date, analizele statistice,
editări ale proceselor de control, etc., deservite de servere
specializate şi/sau servere generale;
(4) nivelul 4, reprezentat de „deciziile finale”, luate ca urmare a
prelucrării datelor din „bazele de date” şi din „analizele statistice” şi
concluzionate astfel:
(4.1) în nivelul de calitate al fabricaţiei controlate în baza
megasistemului logic SPC generalizat;
(4.2) în gestionarea reclamaţiilor; etc.
Asemenea megasisteme logice SPC generalizate pentru integrarea
în întreaga gamă de instrumente / aparate / echipamente şi instalaţii
inteligente mecatronice de măsurare având la bază senzorii / microsenzorii şi
traductoarele/microtraductoarele, contribuie la îmbunătăţirea managementului

60
proceselor de măsurare şi control şi la ridicarea nivelului de calitate la
generaţia controlului total.

61