Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL V

5. TEHNICA MĂSURĂRII CONTROLULUI ACTIV ŞI


AUTOMAT ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI
INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE

5.1. INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI


INFORMAŢIONALE A CONTROLULUI ACTIV ŞI AUTOMAT

În domeniul ingineriei instrumentaţiei inteligente a controlului activ şi


automat, sunt realizate aparate într-o construcţie tipizată şi care asigură intervale
mari de măsurare şi o precizie înaltă. Măsurarea cu astfel de aparate, (fig. 5.1.1.;
5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.; are loc direct la piesă, fie în poziţie de repaus, fie în
funcţionare şi aplică principiul Abbe (se aliniază scala şi axa aparatului). Sunt
utilizate la suprafeţe exterioare de revoluţie atât continui cât şi discontinui.
In domeniul industriei de roboţi industriali şi de control, sistemele incrementale şi
absolute, sunt utilizate în procent ridicat, asigurând poziţionările liniare şi
unghiulare pe coordonatele carteziene şi de rotaţie acestea fiind integrate complet
în sistemele de comandă ale roboţilor. Traductoarele incrementale de rotaţie sunt
montate prin intermediul cuplajelor elastice fie pe axul motorului, fie pe şurubul
conducător cu bile, fie traductoarele incrementale de deplasare sunt montate pe
ghidajele de translaţie partea mobilă fiind purtătorul capului de citire opto-
electronic.
În domeniul industriei AMC-urilor , sistemele incrementale sunt utilizate
pentru echiparea ca sisteme de măsurare liniară şi unghiulară a microscoapelor
de atelier, a maşinilor de măsurat în coordonate, a proiectoarelor de profil, etc.
Traductorul Phocosin a creat un sistem de măsurare cu o înaltă soluţionare şi
mare certitudine în funcţionare. Acest sistem poate căpăta diverse întrebuinţări.
Spre exemplu dispozitivul de măsurare cu iluminare Abbe (DZ 200), fără ca să se
epuizeze astfel toate variantele de utilizare a traductorului. În cadrul aparatului
Abbe (DZ 200) pinola de măsură poartă rigla de măsurare cu scară reticulară
pentru o lungime de 100mm şi în capul de măsurare este montat traductorul
Phocosin. Capul măsurător mai conţine preamplificatorul pentru semnalele
fotoelectrice şi reglatorul fluxului luminos.

33
Fig. 5.1.1.

Unităţile electronice sunt: interpolator, contor, aparatul de iluminare şi alte


dispozitive pentru comanda piniolei. Întrucât contorul poate fi adus la zero în orice
poziţie sau îi poate fi imprimată o altă valoare dorită, există posibilitatea alegerii
unui punct iniţial pe axele coordonate. De fapt practica indică în acest sens două
variante foarte interesante. În cazul măsurării este acţionat de fiecare dată un
punct iniţial şi un punct final al intervalului măsurării şi deplasarea de la punctul
iniţial către punctul final este mărimea măsurată. Dacă contorul este fixat la zero,
atunci când se pleacă din punctul iniţial, atunci contorul va indica în punctul final
al măsurării mărimea reală a obiectului măsurat. Dacă dimpotrivă în contor în
punctul iniţial al intervalului de măsurat mărimea nominală cu semn negativ,
atunci apare in punctul final al intervalului direct devierea obiectului de verificat
faţă de mărimea nominală, adică aparatul efectuează automat o comparaţie
valoare nominală / valoare reală.
Informaţiile furnizate de traductorul Phocosin pot fi folosite în dispozitivul
Abbe DZ 200 pentru poziţionare în loc de a fi folosite pentru afişare. Dacă se dă
contorului valoarea nominală, atunci pinola se îndreaptă către poziţia de lucru
corespunzătoare comenzii date prin acţionarea unei clape anumite. Contorul

34
însuşi posedă o ieşire BCD, aşa încât poate fi conectat un mecanism de
imprimare sau un perforator de bandă.

Fig. 5.1.2.

Deasemenea sistemele incrementate îşi găsesc o largă aplicabilitate în


industria electronică, la perforatoarele de bandă, în industria producţiei speciale
pentru determinarea exactă a ţintelor, în industria aerospaţială, etc.
Sinteza aplicabilităţii sistemelor incrementale este redată în fig. 5.1.3.

35
Fig. 5.1.3.

36
5.2. INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI
INFORMAŢIONALE PENTRU DETECŢIA ZGOMOTULUI
PRODUS LA IMPACTUL PIATRĂ ABRAZIVĂ – PIESĂ

În domeniul ingineriei instrumentaţiei inteligente este realizat echipamentul


pentru detecţia zgomotului produs la impactul piatră abrazivă – piesă destinat să
poată sesiza, la o precizie foarte ridicată, momentul real al contactului dintre
piatra abrazivă şi piesă, acestea determinând şi definind adevăratul “punct de
zero” pentru începerea procesului de prelucrare, care la rândul său poate
determina dimensiunile geometrice reale ale pietrei abrazive.
Pentru aceasta, echipamentul pentru detecţia zgomotului previne rebutul
şi previne orice eroare care ar conduce piesa spre rebut.
Echipamentul propriu-zis pentru detecţia zgomotului se prezintă în fig.
5.2.1.

Fig. 5.2.1.

Astfel piatra abrazivă (4) aflată într-o mişcare de rotaţie necesară


procesului de prelucrare şi adusă spre piesa de prelucrat (5) prin dispozitivul de
deplasare şi apropiere către piesă (7), în momentul contactului real cu piesa,
datorită zgomotului produs, deşi la un nivel de zgomot foarte redus şi cu
amplitudinea frecvenţei foarte joasă, acest moment este sesizat tehnic prin
intermediul senzorilor ultrasonici, plasaţi în spaţiul activ, şi afişat digital pe blocul
electronic (6).
Acest moment real de contact între piatra abrazivă şi piesă este sesizat
numai prin senzori de înaltă performanţă, orice altă tehnică utilizată fiind
neperformantă.

37
Pentru definirea cât mai reală a determinării nivelului zgomotului la
impactul piatră abrazivă – piesă, se identifică în fig. 5.2.2., schema de principiu a
părţii electronice.

Fig. 5.2.2.

38