Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:………………………………………………………

Mă verific!

1. Notează trei însuşiri ale apei:


*…………………………………………………….
*…………………………………………………….
*…………………………………………………….
2. Completează:
Solul este un corp…………………………….., aerul este…………………………… iar apa
este……………………….. .
Prin evaporare, apa trece din stare…………………… în stare …………………………… .
Topirea este fenomenul prin care un corp trece din stare ……………….. în
stare …………………………. .
Lacul este o apă ……………………………….. iar râul una ………………………………….. .
3. Adevărat sau fals?
Apa poate exista în stare solidă, gazoasă şi lichidă.
Fluviul este o apă stătătoare.
Prin condensare, apa trece din stare de vapori în stare lichidă (picături).
Rufele se usucă mai repede când este frig.
4. Scrie:
• două ape curgătoare –
• două ape stătătoare –
• două corpuri care nu pot reveni la starea iniţială dacă au suferit
o transformare –
• două corpuri care pot reveni la starea iniţială dacă au suferit o
transformare –
• patru foloase ale apei –
-
-
-
• patru precipitaţii –
5. De ce se usucă rufele?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cum se formează zăpada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Desenează, pe verso, circuitul apei în natură.