Sunteți pe pagina 1din 11

ANEXA nr.

1
la Decizia nr. 1365/22.12.2010

NORME ANUALE DE VENIT- 2011


pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod
individual, cf. art. 49 din Codul fiscal
RON
Nr.c Denumire activitate din Denumire activitate cod CAEN REV. 2 Municipi Orasele Comunele Comun
rt. OMFP nr. 1847/2003 ul Alesd, mari si ele mici
Oradea Beius, oraşele si
Marghita Vaşcau orasul
, Valea lui Nucet
Salonta, Mihai şi
Stei Săcueni
1 Brodare 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. 7200 7200 7200 7200
2 Boiangerie 1330: Finisarea materialelor textile 7200 7200 7200 7200
3 Cărăuşie cu mijl. de transport cu tracţiune animala

cu un cal 4941: Transporturi rutiere de mărfuri 7200 7200 7200 7200


4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
cu doi cai 4941: Transporturi rutiere de mărfuri 7200 7200 7200 7200
4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4 Ceaprăzărie şi sau şepcărie 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a- ptr 7200 7200 7200 7200
ceaprăzărie
1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
accesorii n.c.a.- ptr şepcărie
5 Comerţ cu plante 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 7200 7200 7200 7200
medicinale, seminţe de seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
legume, fructe si flori companie şi a hranei pentru acestea, in magazine
specializate
4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
6 Comerţ cu produse agricole 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor 7200 7200 7200 7200
şi alimentare alimentare,băuturilor şi produselor din tutun efectuat
prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor
proaspete, în magazine specializate
4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor
şi moluştelor, în magazine specializate
4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate
4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate -ptr lapte şi ouă
Comerţ cu carne 4722: Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor 10800 10500 9700 9600
din carne, în magazine specializate
7 Comerţ cu obiecte de uz 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi 8600 7200 7200 7200
casnic si unelte pieţe al altor produse
gospodăreşti 4759: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate
- toată grupa 475
8 Comerţ cu îmbrăcăminte şi 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 7200 7200 7200 7200
încălţăminte noua şi uzată magazine specializate
4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
articolelor din piele, în magazine specializate
4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine (bunuri second-hand)
4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
9 Comerţ cu ambalaje din 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, 7200 7200 7200 7200
sticla al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
10 Comert cu casete audio 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor 7200 7200 7200 7200
video CD si DVD magnetice cu sau fără înregistrări audio/video in
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
11 Comerţ cu animale si păsări 4611 :Intermedieri în comerţul cu materii prime 7200 7200 7200 7200
vii agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semifabricate
4623 :Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
12 Comert cu lana, piei crude 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al 7200 7200 7200 7200
pieilor prelucrate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
13 Comerţ cu peşti exotici si 0321:Acvacultură maritimă 7200 7200 7200 7200
accesorii de 0322:Acvacultură în ape dulci
acvaristica,inclusiv hrana
14 Conf. şi com. de 1520 :Fabricarea încălţămintei 7200 7200 7200 7200
încălţăminte 4772:Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
articolelor din piele, în magazine specializate
4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
15 Conf. com. şi/sau reparare 1629 :Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 8600 7250 7200 7200
de ob. din lemn fire textile, articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
materiale textile, deşeuri împletite
textile, piele, plastic, 1392 :Fabricarea de articole confecţionate din textile
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
ceramica,aluminiu, cupru, 1395 :Fabricarea de textile neţesute şi articole din
sarma, cauciuc, sticla, fibra acestea, cu excepţia confecţiilor de
de sticla îmbracaminte
1399 :Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 :Fabricarea articolelor de imbrăcaminte din piele
9523 :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
2229 :Fabricarea altor produse din material plastic
2341 : Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental
2593 :Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2599 :Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2219 : Fabricarea altor produse din cauciuc
2313:Fabricarea articolelor din sticlă
9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
4751:Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine
specializate
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
16 Conf. flori artificiale si 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 7200 7200 7200 7200
aranjamente florale din flori
artificiale
17 Conf. şi sau rep. de ob. de 1722 :Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi 7200 7200 7200 7200
uz casnic şi gospodăreşti sanitar, din hârtie sau carton
9521 :Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 :Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi
a echipamentelor pentru casa si gradina
9529 :Repararea articolelor de uz personal şi
gospodăresc n.c.a.
18 Conf. şi sau com. de 1629 :Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 7200 7200 7200 7200
obiecte din hârtie, papura, articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
nuiele, trestie, paie, iasca, împletite
foi de porumb, ceara, os, 1729 : Fabricarea altor articole din hârtie şi carton
n.c.a.
sfoara, pluta, stuf 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
19 Conf. şi sau com. de 2219 :Fabricarea altor produse din cauciuc 7200 7200 7200 7200
garnituri pt. etanşare 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
20 Conf. şi sau com. de 2511 :Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 7200 7200 7200 7200
obiecte metalice şi de componente ale structurilor metalice
mecanică fină 2512 :Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2573 :Fabricarea uneltelor
2599 :Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
21 Conf. şi sau com. de ob. din 2332 :Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 7200 7200 7200 7200
beton,marmură,piatră,ipsos, pentru construcţii din argilă arsă
argilă şi din alte materiale 2341:Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
de construcţii gospodăresc şi ornamental (olărit)
2361:Fabricarea produselor din beton pentru
construcţii
2362 :Fabricarea produselor din ipsos pentru
construcţii
2369 :Fabricarea altor articole din beton, ciment şi
ipsos
2370:Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (marmura)
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
22 Conf. şi sau com. de hamuri 1512 : Fabricarea, articolelor de voiaj şi marochinarie 7200 7200 7200 7200
şi harnaşamente şi a articolelor de harnaşament
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
23 Conf. şi sau reparare de 1420:Fabricarea articolelor din blană 7200 7200 7200 7200
obiecte din blană şi 9529:Repararea articolelor de uz personal şi
cojocărie gospodăresc n.c.a.
24 Conf. şi sau reparare de 3212 : Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din 7700 7200 7200 7200
bijuterii din metale şi pietre metale şi pietre preţioase
preţioase 9525 : Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
25 Conf. si sau com. de 3213 : Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole 7200 7200 7200 7200
gablonţuri, mărţişoare si similare
felicitări 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
26 Conf. si sau com. de pălării 1419 : Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 7200 7200 7200 7200
accesorii n.c.a.
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
27 Conf. si sau com. de rame, 1629 :Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 7200 7200 7200 7200
încadrări, tablouri si oglinzi articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
28 Conf. si sau reparaţii de 1512 : Fabricarea, articolelor de voiaj şi marochinarie 7200 7200 7200 7200
articole de marochinărie si şi a articolelor de harnaşament
de voiaj de orice fel 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
29 Conf. acordări si sau 3220:Fabricarea instrumentelor muzicale 7200 7200 7200 7200
reparaţii de instrumente 9529:Repararea articolelor de uz personal şi
muzicale gospodăresc n.c.a
30 Conf. si sau com. de maturi 3291 : Fabricarea măturilor şi periilor 7200 7200 7200 7200
de sorg 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
Conf. si sau com. de maturi 3291 : Fabricarea măturilor şi periilor 7200 7200 7200 7200
de nuiele 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
Conf. si sau com. de perii 3291 : Fabricarea măturilor şi periilor 7200 7200 7200 7200
4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
31 Conf. si sau com. de unelte 3299 : Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 7200 7200 7200 7200
de pescuit 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
32 Conf. com si sau reparaţii 3011 : Construcţia de nave şi structuri plutitoare 7200 7200 7200 7200
ambarcaţiuni 3012 : Construcţia de ambarcatiuni sportive şi de
agrement
3315 : Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
33 Copiere de acte 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a 7350 7200 7200 7200
documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat
34 Corsetărie 1414:Fabricarea de articole de lenjerie de corp 7200 7200 7200 7200
35 Com. câinilor şi pisicilor de 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 7200 7200 7200 7200
rasă, păsărilor ornamentale, seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
broaştelor ţestoase, a companie şi a hranei pentru acestea, in magazine
animalelor pentru blană şi a specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
altor animale de companie, pieţe al altor produse
inclusiv hrana acestora
36 Com. de flori naturale si 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 7350 7200 7200 7200
aranjamente florale din flori seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
naturale companie şi a hranei pentru acestea, in magazine
specializate
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
37 Croitorie 1413: Fabricarea altor articole de imbrăcăminte 8100 7200 7200 7200
exclusiv lenjeria de corp
1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
accesorii n.c.a.
9529: Repararea articolelor de uz personal şi
gospodăresc n.c.a
38 Cositorie 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor 7200 7200 7200 7200
39 Dactilografiere si 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a 7200 7200 7200 7200
stenografiere documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat
8299: Alte activităţi de servicii suport pentru
întreprinderi nca
40 Dărăcit 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 7200 7200 7200 7200
41 Decoratorie în piele 1411 :Fabricarea articolelor de imbrăcaminte din piele 7200 7200 7200 7200
42 Dezmembrări de 3831:Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a 7350 7350 7200 7200
autovehicule si com. de echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
piese auto uzate materialelor
4677 : Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
43 Dogărie 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn 7200 7200 7200 7200
44 Dresura de animale 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 7200 7200 7200 7200
45 Dulgherie 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 7400 7200 7200 7200
46 Extr. şi com. pietrei, 0811 :Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 7700 7350 7200 7200
pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase,
pietrişului, nisipului, argilei
gipsului, cretei si a ardeziei
0812 :Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei
şi caolinului
47 Fântânărie 4313:Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 7200 7200 7200 7200
4399:Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
48 Fierărie - potcovărie 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animale lor 7200 7200 7200 7200
2573:Fabricarea uneltelor
49 Fotografiere, fotocopiere si 7420: Activităţi fotografice 8100 7200 7200 7200
fotoceramica 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a
documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat
50 Geamgiu 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de 7200 7200 7200 7200
geamuri
51 Instalare montare, reparare, 3320 : Instalarea maşinilor şi echipamentelor 7200 7200 7200 7200
închiriere de aparate de industriale
măsura si control
52 Închiriere de cort si sau 7721 : Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri 7200 7200 7200 7200
vesela recreaţionale şi echipament sportiv
7729 : Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri
personale şi gospodăreşti n.c.a.
53 Închiriere de rochii de gala, 7729 : Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri 7700 7200 7200 7200
de mireasa si pt. diferite personale şi gospodăreşti n.c.a.
ocazii
54 Închiriere de material 7721 : Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri 7200 7200 7200 7200
sportiv recreaţionale şi echipament sportiv

55 Închirieri de casete audio- 7722 : Închirierea de casete video şi discuri (CD- 8100 7350 7350 7200
video CD si DVD uri,DVD-uri)
56 Închirieri de camere in scop 5590: Alte servicii de cazare 1600 1600 1700 1600
turistic * 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade
de scurtă durată
57 Închirieri de terenuri pt. 5530 : Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 7200 7200 7200 7200
amplasare de corturi , rulote
si altele
58 Închirieri de biciclete, 5010:Transporturi maritime şi costiere de pasageri 7200 7200 7200 7200
motoscutere mijl. de 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile
transport auto si pe apa, interioare
parapante, ski-jeturi 7711: Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme
şi autovehicule rutiere uşoare
7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri
recreaţionale şi echipament sportiv
Închirieri mijloace de 7711: Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme 7350 7200 7200 7200
transport auto şi autovehicule rutiere uşoare
7712 : Activităţi de închiriere şi leasing cu
autovehicule rutiere grele
59 Întreţinere si reparare
autovehicule
Mecanic auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 8700 7400 7200 7200
Depanare auto ambulanţi 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 7700 7200 7200 7200
Întreţinere si reparare utilaje 3312: Repararea maşinilor 8700 7200 7200 7200
agricole
60 Intermedieri in turism 7990:Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7200 7200 7200 7200
61 Lăcătuşerie 2572: Fabricarea articolelor de feronerie 7200 7200 7200 7200
2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
8020: Activităţi de servicii privind sistemele de
securizare
62 Legare de cărţi 1814: Legătorie şi servicii conexe 7200 7200 7200 7200
9529: Repararea articolelor de uz personal şi
gospodăresc n.c.a.
63 Lucrări de escavare 4312: Lucrari de pregătire a terenului 7200 7200 7200 7200
64 Organizare de cursuri 9313 : Activităţi ale centrelor de fitness 7200 7200 7200 7200
sportive, de activităţi de 9319 :Alte activităţi sportive
întreţinere şi înfr. Fizica 9604 :Activităţi de întreţinere corporală
65 Org. de activ. distractive in 9321 : Bâlciuri şi parcuri de distracţii 7200 7200 7200 7200
discoteci,distracţii pop. şi 9329 : Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
zodiac cu papagal
66 Panificaţie, patiserie, 1071 : Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 7200 7200 7200 7200
gogoşerie, covrigărie, produselor proaspete de patiserie
cofetărie 1072 : Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
67 Pictare de tablouri, firme si 9003 : Activităţi de creaţie artistică 7200 7200 7200 7200
alte materiale in scop de
reclama
68 Pirogravare 9003: Activităţi de creaţie artistică 7200 7200 7200 7200
69 Plapumărie 1392:Fabricarea de articole confecţionate din textile 7200 7200 7200 7200
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
70 Prelucrare de piei 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi 7200 7200 7200 7200
vopsirea blănurilor
71 Prepararea cărbunelui din 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de 7700 7200 7200 7200
lemn bază
72 Producere si sau com. de 2352 : Fabricarea varului şi ipsosului 7400 7200 7200 7200
var
73 Prod. si sau com. de bârne, 1623 : Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 10000 7200 7200 7200
grinzi suporţi pt. construcţii tâmplărie, pentru construcţii
74 Prod. si sau com. de 2332 : Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 7700 7200 7200 7200
cărămizi din argila arsa, pentru construcţii din argilă arsă
cărămida nearsa, vălătuci
75 Prod. si sau rep. de cazane 2521 : Producţia de radiatoare şi cazane pentru 7200 7200 7200 7200
si căldări încălzire centrală
2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
produse similare din oţel
76 Prod. si sau com. de 2572 : Fabricarea articolelor de feronerie 8600 7200 7200 7200
articole de feronerie 4752 : Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie,
al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
77 Prod. si sau com. de 1089 : Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 7200 7200 7200 7200
floricele de porumb, 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
castane prăjite, porumb pieţe al altor produse
fiert, seminţe prăjite de
floarea soarelui si dovleac,
dovleac copt, vata de
zahar, borş
78 Prod. si sau com. de 1039:Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 7350 7200 7200 7200
îngheţată, gemuri, legumelor n.c.a.
marmelade, jeleuri si 1052 : Fabricarea îngheţatei
conservare a fructelor prin 4729:Comerţ cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate
uscare 4781:Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
79 Prod. si sau com. de paste 1073 : Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului 7200 7200 7200 7200
făinoase, macaroane, şi a altor produse făinoase similare
spaghete, tăieţei 4729:Comerţ cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate
4781:Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
80 Prod. si sau com. de 1320: Producţia de ţesături 7200 7200 7200 7200
obiecte de artizanat 1629 :Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
2341 : Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental
4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
magazine specializate
4789:Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
81 Prod. şi sau com. de 1394:Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 7200 7200 7200 7200
frânghii, sfori şi şnururi din 4778:Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi,în
fibre sau fâşii textile magazine specializate
4789:Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi
pieţe al altor produse
82 Prod. şi sau com. de 3102 : Fabricarea de mobilă pentru bucătării 8700 7200 7200 7200
scaune, banchete, fotolii, 3109 : Fabricarea de mobilă n.c.a.
canapele, mese,dulapuri 4759:Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelorde
iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a. in magazine
specializate
83 Producţie, com. şi reparare 3240 : Fabricarea jocurilor si jucăriilor 7200 7200 7200 7200
jocuri si jucării 4765 : Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în
magazine specializate
9529: Repararea articolelor de uz personal şi
gospodăresc n.c.a.
84 Prod. şi sau com. de 1084 : Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 7200 7200 7200 7200
coloranţi, esenţe alim. 4729:Comerţ cu amănuntul al altor produse
condimente, şi boia de alimentare, în magazine specializate
ardei
85 Paza şi îngrijirea 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 7200 7200 7200 7200
animalelor, inclusiv in stâni 9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de
sau cirezi angajator de personal casnic
86 Pescuit şi com. de peşti 0312 : Pescuitul în ape dulci 7200 7200 7200 7200
4723 : Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor
şi moluştelor, în magazine specializate
87 Recondiţionare piese auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 7200 7200 7200 7200
88 Recondiţionare mobila 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 7200 7200 7200 7200
89 Remaiere ciorapi 9529: Repararea articolelor de uz personal şi 7200 7200 7200 7200
gospodăresc n.c.a.
90 Reparare brichete, montat 9529 : Repararea articolelor de uz personal şi 7200 7200 7200 7200
supapa si umplere cu gaz gospodăresc n.c.a.
91 Reparare ceasuri, stilouri, 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 7200 7200 7200 7200
umbrele, ochelari 9529 : Repararea articolelor de uz personal şi
gospodăresc n.c.a.
92 Reparare aparate foto, 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice 8100 7200 7200 7200
radio Tv , calculatoare, 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor
telefoane, ob. de uz casnic periferice
9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
93 Reparare maşini de scris, 3312: Repararea maşinilor 7200 7200 7200 7200
cantare
94 Reparare si întreţinere 9529: Repararea articolelor de uz personal şi 7200 7200 7200 7200
moto-velo gospodăresc n.c.a.
4540:Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii
aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
95 Reparare si recondiţionare 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 7200 7200 7200 7200
încălţăminte
96 Reparare si sau întreţinere 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 7200 7200 7200 7200
ascensoare de per. si de
mărfuri
97 Rotărie si sau executare de 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 7200 7200 7200 7200
caroserii din lemn
98 Recoltare si com. de stuf 4776:Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 7200 7200 7200 7200
seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine
specializate
99 Restaurare de manuscrisuri 9003:Activităţi de creaţie artistică 7200 7200 7200 7200
şi tablouri
100 Servicii de bătut porumb cu 0163 : Activităţi după recoltare 7200 7200 7200 7200
maşina
101 Serv. de afumare carne si 1013 : Fabricarea produselor din carne (inclusiv din 7200 7200 7200 7200
slănina carne de pasăre)
102 Serv. de cântărire 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 7200 7200 7200 7200
103 Serv. de sonorizare 1820: Reproducerea înregistrărilor 7200 7200 7200 7200
muzicala 9329:Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
104 Serv. de informatica 6311: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 8100 7200 7200 7200
web şi activităţi conexe
6312: Activităţi ale portalurilor web
105 Serv. de formatare si 3314: Repararea echipamentelor electrice 8700 7200 7200 7200
încărcare baterii auto,
acumulator si pile electrice
106 Serv. exec. de proprietarii 1101 : Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
de cazane pt. fabricat alcoolice
rachiuri naturale
107 Serv. frigotehnice si de 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi 7700 7200 7200 7200
electricitate a echipamentelor pentru casa si gradina
108 Serv. de strungărie, 2562:Operaţiuni de mecanică generala 7200 7200 7200 7200
frezare,alezare
109 Serv. de încărcat 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare 7200 7200 7200 7200
stingătoare generală n.c.a.
8425:Activităti de luptă împotriva incendiilor şi de
prevenire a acestora
110 Serv. exec. pt. instalaţii de 4321 :Lucrări de instalaţii electrice 8100 7200 7200 7200
apa, gaz, încălzire termica, 4322:Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de
canal, electricitate, izolaţii la aer condiţionat
construcţii 4329:Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
111 Serv. de înregistrare audio 1820:Reproducerea înregistrărilor 7200 7200 7200 7200
sau video 5920: Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi
activităţi de editare muzicală
112 Serv. de încărcat sifoane 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; 7200 7200 7200 7200
producţia de ape minerale şi alte ape
îmbuteliate
113 Serv. de incubare oua 0147: Creşterea pasărilor 7200 7200 7200 7200
114 Serv. de reproducţie şi 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 7700 7300 7200 7200
selecţia în creşterea
animalelor
115 Serv. de menaj casnic 9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de 7200 7200 7200 7200
angajator de personal casnic
116 Serv. exec. ipsosari 4331: Lucrări de ipsoserie 7200 7200 7200 7200
117 Serv. exec. pt. decorări 7410: Activităţi de design specializat 7200 7200 7200 7200
interioare sau vitrine
118 Serv. exec. de lustragii 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 7200 7200 7200 7200
119 Serv. exec. de maseuri, 8690 : Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 7200 7200 7200 7200
terapeuţi
120 Serv. exec. de tehnicieni 7500 : Activităţi veterinare
veterinari
121 Serv. exec. de lustruitori de 9524 : Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 7200 7200 7200 7200
mobila
122 Serv. de frizerie 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 7200 7200 7200 7200
Frizerie-coafura 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9100 7200 7200 7200
Coafura 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9100 7200 7200 7200
Cosmetica 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 8700 7200 7200 7200
Manichiura-pedichiura 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 7700 7200 7200 7200
Masaj 9604: Activităţi de întreţinere corporală 7200 7200 7200 7200
123 Serv. exec. de măcelari 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii 7200 7200 7200 7200
1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
carne de pasăre)
124 Serv. de morărit si urluit 1061: Fabricarea produselor de morărit 7200 7200 7200 7200
1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor de fermă
125 Serv. exec. de mozaicari, 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 9600 7350 7200 7200
faianţari, zidari 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de
geamuri
4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Parchetari 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 7700 7200 7200 7200
Zugravi 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de 9600 7400 7200 7200
geamuri
126 Serv. de pardosire si 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 8200 7350 7200 7200
placare a pereţilor
127 Serv. de întreţinere si 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7200 7200 7200 7200
curăţare a clădirilor 8122: Activităţi specializate de curăţenie
128 Serv. exec. pt. învelirea 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la 7700 7350 7200 7200
construcţiilor cu tabla , ţigla, construcţii
sita etc.
129 Serv. de dezinfecţie, 8129: Alte activităţi de curăţenie 8700 8000 7200 7200
dezinsecţie si deratizare
130 Serv. exec. de muzicanţi 9001: Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 7700 7200 7200 7200
131 Serv. executate de 9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de 7350 7200 7200 7200
meditatori angajator de personal casnic
132 Serv. exec. de organizatori 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 7200 7200 7200 7200
de expoziţii congreselor
Serv. executate de 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 7200 7200 7200 7200
organizatori de spectacole
133 Serv. de plisat, gofrat, 9529: Repararea articolelor de uz personal şi 7200 7200 7200 7200
ajurat, stopări gospodăresc n.c.a.
134 Serv. exec. cu pive 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din 7200 7200 7200 7200
acestea, cu excepţia confecţiilor de imbracaminte
135 Serv. de presare metale la 2432: Laminare la rece a benzilor înguste 7200 7200 7200 7200
rece, bobinare 2433: Producţia de profile obţinute la rece
2434: Trefilarea firelor la rece
2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin
deformare plastică; metalurgia pulberilor
2593: Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi
transformatoarelor electrice
136 Serv. exec. de uleiniţe 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 7200 7200 7200 7200
137 Serv. exec. de bucătari 9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate de 7200 7200 7200 7200
angajator de personal casnic
138 Serv. de pompe funebre 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare 7200 7200 7200 7200
139 Serv. exec. de instructori 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)
auto
140 Serv. exec. in agricultura
cu mijl. mecanice
Plug,disc,semănat 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 7200 7200 7200 7200
Recoltat păioase cu 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 7200 7200 7350 7200
combina
141 Serv. exec. de rectificatori, 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor 7200 7200 7200 7200
sculeri, matriţeri, sudori, 2562: Operaţiuni de mecanică generala
machetişti, fierari - betonişti, 2573: Fabricarea uneltelor
tinichigii 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
produse similare din oţel
2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2594: Fabricarea de şuruburi, bidoane şi alte
articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
142 Serv. exec. de sobari 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 7200 7200 7200 7200
Cosari 8122: Activităţi specializate de curăţenie 7200 7200 7200 7200
143 Serv. exec. de teracotari 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 7200 7200 7200 7200
4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
144 Serv. exec. de topografi 7112: Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică
legate de acestea
145 Serv. exec. de vornici 9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate 7200 7200 7200 7200
de angajator de personal casnic
146 Serv. de spălătorie si 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor 7200 7200 7200 7200
curăţătorie chimica textile şi a produselor din blană
147 Serv. de spălătorie auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 7200 7200 7200 7200
148 Serv. de tinichigerie auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 9900 7250 7200 7200
Vopsitorie auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 10800 7500 7200 7200
Electricitate auto 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 7700 7200 7200 7200
149 Serv. de vânzare de ziare, 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, in magazine 7200 7200 7200 7200
reviste si cărţi specializate
4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor
de papetărie, in magazine specializate
150 Serv. de supraveghere si 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, 7200 7200 7200 7200
îngrijire pt. copii sau alte pentru bătrâni şi persoane aflate in
pers. aflate la nevoie incapacitate de a se îngriji singure
8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
9700: Activităţi ale gospodăriilor private in calitate
de angajator de personal casnic
151 Tăiat lemne cu ferestrău 0220: Exploatarea forestieră 7200 7200 7200 7200
portabil sau circular 1629: Fabricarea altor produse din lemn;
152 Taiere si şlefuire piatra 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 7200 7200 7200 7200
153 Tapiţare 3103: Fabricarea de saltele şi somiere 7200 7200 7200 7200
154 Ţesut covoare, presuri 1393: Fabricarea de covoare şi mochete 7200 7200 7200 7200
155 Tescuire 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 7200 7200 7200 7200
1102: Fabricarea vinurilor din struguri
1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute
prin fermentare
156 Tâmplărie 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 10500 7250 7200 7200
157 Tinichigerie (fără auto) 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la 7900 7400 7250 7200
construcţii
158 Tocilărie 2562: Operaţiuni de mecanică generala 7200 7200 7200 7200
159 Toarcere 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 7200 7200 7200 7200
160 Taximetrie auto pt. mărfuri 4932: Transporturi cu taxiuri
si pers, mai puţin cea efec.
in regim de maxi-taxi
161 Transport cu barca 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile 7200 7200 7200 7200
interioare
5040: Transportul de marfa pe căi navigabile
interioare
162 Vulcanizare 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 7250 7200 7200 7200
163 Vopsire si emailare 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor 7200 7200 7200 7200

* NOTA: Normele de venit de la poziţia 56 "închirieri de camere in scop turistic" sunt pe an, pe camera

MARIUS FANDLY IOAN DRUŢA

director executiv adj. şef birou

Carmelia Bandui/Norme venit CAEN 2011/08.12.2010