Sunteți pe pagina 1din 2

Cap.

45
DESPRE PREACINSTIREA FECIOAREI MARIA

Sectarul: Voi, ortodocşilor, faceţi încă o


mare greşeală când daţi prea multă cinste
Fecioarei Maria. Aş vrea să ştiu care sunt
temeiurile voastre din Sfânta Scriptură în această
privinţă.
Preotul: Noi creştinii ortodocşi din Biserica
dreptmăritoare a lui Hristos cinstim mai presus
decât toţi sfinţii şi îngerii pe Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria pentru
următoarele motive prea bine întemeiate pe
mărturiile Sfintei Scripturi şi anume:
1. Dumnezeu a vestit încă de la începutul lumii
că prin ea se va zdrobi capul şarpelui (diavolului)
(Fac. 3, 15).
2. Dumnezeiescul prooroc David a văzut-o pe
ea prin Duhul Sfânt ca împărăteasă stând de-a
dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi
prea înfrumuseţată (Ps. 44, 10-11).
3. Acelaşi Sfânt Prooroc şi strămoş al ei a
arătat prin Duhul Sfânt că numele ei se va păstra
din neam în neam şi noroadele o vor lăuda pe ea în
veacul veacului (Ps. 44, 21).
4. Marele prooroc al lui Dumnezeu Isaia a
proorocit că ea va naşte pe Emanuel-Dumnezeu
întru feciorie (Isaia 7, 14).
5. Despre fecioria ei a proorocit şi marele
prooroc al lui Dumnezeu, Iezechiel, arătând că şi
după naştere va rămâne fecioară (Iez. 44, 1-3).
6. Ei i s-a închinat Arhanghelul Gavriil la
Bunavestire şi a numit-o pe ea „plină de dar” şi
„binecuvântată între femei” (Luca 1, 28).
182 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

7. Ei i s-a închinat Sfânta Elisabeta, maica


Sfântului Ioan Botezătorul, şi a numit-o pe ea
„binecuvântată între femei” şi „Maica Domnului”
(Luca 1, 40-43).
8. Mulţimea norodului a fericit pântecele ei
care a purtat pe Mântuitorul lumii (Luca 11, 27-28).
9. Mântuitorul nostru Iisus Hristos o asculta pe
ea, când avea vreo cerere către El (Ioan 2, 3-10).
10. Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a îngrijit
de soarta sa chiar când era pe cruce răstignit,
încredinţând-o pe ea spre îngrijire celui mai iubit
ucenic al Său (Ioan 19, 26-27).
11. Însăşi ea prin Duhul Sfânt a proorocit că de
acum o vor ferici toate neamurile, pentru că i-a
făcut ei mărire Cel Puternic (Luca 1, 48-49).
12. Numele ei „Maria” se tâlcuieşte – după
înţelesul său în limba ebraică – „Doamnă”, adică
„Stăpână” sau „Distinsă”.
13. La zămislirea ei Duhul Sfânt a venit peste
dânsa şi puterea Celui Preaînalt o a umbrit pe ea
(Luca 1, 34-35).
14. Ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu (Luca 1,
34-35).
15. Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a supus
ei ca unei mame prea scumpe (Luca 2, 51).
16. Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare
care se compune din atâtea sute de milioane de
credincioşi o mărturiseşte pe ea a fi mai cinstită
decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare
decât serafimii (Vezi Axionul Maicii Domnului), încă
din primele veacuri creştine.
(Să se vadă mai pe larg despre Maica
Domnului la capitolul 6 al acestei lucrări, unde se
explică pe larg şi despre fraţii Domnului, cine au
fost şi ai cui fii erau.)