Sunteți pe pagina 1din 2

Cap.

65
DESPRE DATA VENIRII A DOUA A DOMNULUI

Sectarul: Pentru ce voi, ortodocşii, învăţaţi pe


oameni că nimeni nu poate şti data exactă a venirii
a doua a Domnului, de vreme ce creştinii au de la
Duhul Sfânt lumina cunoştinţei, prin care pot
cunoaşte şi data venirii a doua a Domnului? Însuşi
Mântuitorul S-a făgăduit apostolilor Săi că le va
trimite pe Sfântul Duh, Care îi va învăţa toate şi le
va descoperi totul. Iată cuvântul Domnului: Încă
multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le
purtaţi, ci când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă
va învăţa pe voi tot adevărul; căci nu va vorbi de la
Sine, ci va vorbi ce I s-a spus şi cele viitoare va
vesti vouă (Ioan 16, 12–13; 14, 26; I Ioan 2, 27 ş.a.).
Deci este clar că adevăratul creştin prin învăţătura
de la Duhul Sfânt poate să ştie şi cele viitoare.
Aşadar, care vă sunt vouă, ortodocşilor,
temeiurile biblice în susţinerea învăţăturii voastre
despre neştiinţa sfârşitului lumii?
Preotul: Data exactă a venirii a doua a
Domnului şi a sfârşitului lumii, nimeni nu o poate şti
mai dinainte cu precizie. Mărturiile biblice în
această chestiune sunt clare:
1. Însuşi Mântuitorul a spus: Iar de ziua şi de
ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri,
nici Fiul (după omenitate), ci numai Tatăl... (Matei
24, 36–51).
2. Iarăşi Mântuitorul arătând neştiinţa
noastră despre ziua şi ceasul sfârşitului şi a venirii
Sale celei de a doua, zice: Drept aceea,
privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul. Când vine
Fiul Omului (Matei 25, 13).
249 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

3. Nici chiar alte soroace ale timpului nu s-a


dat a le şti cineva după cum arată Mântuitorul,
zicând către apostolii Săi: Nu este al vostru a şti
anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus întru a sa
stăpânire (Fapte 1, 7).
4. Şi marele Apostol Pavel, arătând că nu i s-
a dat omului să ştie soroacele, vremurile şi ceasul
sfârşitului, zice: Iar despre ani şi despre vremuri,
fraţilor, nu este nevoie să vă scriem, căci singuri
ştiţi bine, că ziua Domnului vine aşa, ca un fur
noaptea (I Tes. 5, 1–2).
5. Şi marele Apostol Petru, arătând acelaşi
lucru despre neştiinţa noastră în cele ale
sfârşitului şi al venirii a doua a Domnului, zice: Iar
ziua Domnului va veni ca un fur (II Petru 3, 10).
6. Aşadar data venirii a doua a Domnului nu
poate fi cunoscută mai dinainte cu precizie, căci
precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până
la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului (Matei 24,
27).
7. Numai apropierea venirii a doua poate fi
cunoscută după semnele care vor trebui să se arate
(vezi Matei cap. 24; Rom. 11, 25; II Tes. 2, 3–11; I
Ioan 2, 18; Apoc. 13, 1–18; 20, 1–10 ş.a.).
(Despre venirea a doua a Domnului, a se
vedea mai pe larg la cap. 29 al lucrării).