Sunteți pe pagina 1din 6

Elemente de rationament analitic

22 de intrebari

Pe Strada Principala sunt cinci semafoare, unul la fiecare din cele cinci intersectii cu strazile Horezu,
Jupiter, Kogalniceanu, Negresti si Olari. Luminile semafoarelor arata verde, rosu sau galben, in orice
moment dat, potrivit urmatoarelor conditii:
Semafoarele de la intersectiile cu strazile Kogalniceanu si Negresti nu arata aceeasi culoare.
Semafoarele de la intersectiile cu strazile Jupiter si Olari arata aceeasi culoare.
Daca semaforul de la intersectia cu strada Kogalniceanu arata rosu, atunci nici un alt semafor nu arata
rosu.
Daca semaforul de la intersectia cu strada Horezu arata verde, atunci semaforul la intersectia cu Olari
arata rosu.
Daca semaforul la intersectia cu Negresti nu arata verde, atunci semaforul la intersectia cu Jupiter arata
galben.

1. Care dintre urmatoarele variante ar putea reprezenta o succesiune corecta a culorilor celor cinci
semafoare la un moment dat?
(A) Horezu: verde. Jupiter: rosu. Kogalniceanu: verde. Negresti: verde. Olari: rosu.
(B) Horezu: verde. Jupiter: rosu. Kogalniceanu: verde. Negresti: galben. Olari: rosu.
(C) Horezu: verde. Jupiter: galben. Kogalniceanu: galben. Negresti: rosu. Olari: galben.
(D) Horezu: rosu. Jupiter: rosu. Kogalniceanu: galben. Negresti: verde. Olari: rosu.
(E) Horezu: rosu. Jupiter: galben. Kogalniceanu: rosu. Negresti: verde. Olari: galben.

2. Care este numarul maxim de semafoare care ar putea arata culoarea verde in acelasi timp?
(A) Unul singur.
(B) Doua.
(C) Trei.
(D) Patru.
(E) Cinci.

3. Care dintre urmatoarele variante trebuie sa fie falsa?


(A) Semafoarele de la intersectia cu strazile Horezu si Jupiter arata amandoua rosu in acelasi timp.
(B) Semafoarele de la intersectia cu strazile Horezu si Olari arata amandoua galben in acelasi timp.
(C) Semafoarele de la intersectia cu strazile Jupiter si Negresti arata amandoua verde in acelasi timp.
(D) Semafoarele de la intersectia cu strazile Kogalniceanu si Olari arata amandoua galben in acelasi timp.

(E) Semafoarele de la intersectia cu strazile Negresti si Olari arata amandoua rosu in acelasi timp.

4. Daca semaforul de la intersectia cu strada Kogalniceanu arata culoarea verde, atunci care dintre
urmatoarele afirmatii ar putea fi adevarata?
(A) Semaforul de la intersectia cu strada Horezu arata culoarea verde.
(B) Semaforul de la intersectia cu strada Jupiter arata culoarea rosie.
(C) Semaforul de la intersectia cu strada Negresti arata culoarea galbena.
(D) Semaforul de la intersectia cu strada Olari arata culoarea verde.
(E) Semaforul de la intersectia cu strada Olari arata culoarea rosie.

5. Daca semaforul de la intersectia cu strada Olari arata culoarea verde, atunci care dintre urmatoarele
afirmatii trebuie sa fie adevarata?
(A) Semaforul de la intersectia cu strada Horezu arata culoarea rosie.
(B) Semaforul de la intersectia cu strada Horezu arata culoarea galbena.
(C) Semaforul de la intersectia cu strada Kogalniceanu arata culoarea rosie.
(D) Semaforul de la intersectia cu strada Kogalniceanu arata culoarea galbena.
(E) Semaforul de la intersectia cu strada Negresti arata culoarea verde.

Un numar de exact sapte angajati - Florin, Georgiana, Horia, Izabela, Kati, Liviu si Mihai - conduc pe rand
o furgoneta. Fiecarui angajat ii vine randul o singura data. Ordinea in care ei conduc trebuie sa
corespunda urmatoarelor conditii:
Mihai este al doilea sau al treilea la rand.
Izabela nu este prima.
Horia nu este al treilea.
Dintre angajatele Georgiana, Kati si Izabela, una este prima, alta este a patra si alta este a saptea.
Lui Horia si Kati le vine randul unul dupa celalalt.
Lui Liviu si Georgianei nu le vine randul unul dupa celalalt.
_________________

INTEBARIILE 6 - 14

6. Care este numarul total de angajati dintre care oricine poate fi al cincilea?
(A) Doi.
(B) Trei.
(C) Patru.
(D) Cinci.
(E) Sase.

7. Care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa fie falsa?


(A) Florin este primul si Mihai este al doilea.
(B) Georgiana este prima si Izabela este a patra.
(C) Georgiana este a patra si Liviu este al saselea.
(D) Izabela este a patra si Kati este a saptea.
(E) Mihai este al doilea si Izabela este a saptea.

8. Daca Liviu este al saselea la rand, atunci care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa fie adevarata?
(A) Georgiana este prima.
(B) Horia este al doilea.
(C) Izabela este a saptea.
(D) Kati este a patra.
(E) Mihai este al treilea.

9. Una dintre urmatoarele variante este o lista completa si corecta a momentelor in care i-ar putea veni
randul lui Liviu; care este aceasta?
(A) Primul, al treilea, al cincilea.
(B) Al doilea, al treilea, al cincilea, al saselea.
(C) Al treilea, al patrulea, al cincilea, al saselea.
(D) Al treilea, al cincilea.
(E) Al treilea, al cincilea, al saselea.

10. Daca Kati nu este prima, iar Liviu nu este al treilea, atunci care dintre urmatoarele variante este o
lista completa si corecta a momentelor in care i-ar putea veni randul lui Florin?
(A) Al doilea, al treilea.
(B) Al doilea, al treilea, al cincilea.
(C) Al treilea, al cincilea.
(D) Al treilea, al cincilea, al saselea.
(E) Al cincilea, al saselea.

11. Daca Kati nu este prima si Florin nu este al doilea, atunci care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa
fie adevarata?
(A) Mihai este al doilea.
(B) Kati este a patra.
(C) Izabela este a saptea.
(D) Lui Florin si lui Horia le vine randul unul dupa celalalt.
(E) Lui Liviu si Izabelei le vine randul unul dupa celalalt.
Noua institutii publice dintr-un oras candideaza pentru obtinerea unor fonduri europene. Acestea sunt
Scoala nr. 1, Scoala nr. 2, Scoala nr. 3, Scoala nr. 4, Centrul social "Sf. Ana", Centrul social "Sf. Maria",
Centrul social "Sf. Petru", Spitalul de Pediatrie si Spitalul de Urgenta. Alocarea fondurilor trebuie sa
respecte urmatoarele conditii:
Exact sase institutii dintre cele noua vor primi fonduri.
Cel mult doua centre sociale vor primi fonduri.
Daca toate scolile primesc fonduri, atunci cel mult un spital primeste fonduri.
Daca Spitalul de Urgenta primeste fonduri, atunci primeste fonduri si Spitalul de Pediatrie.
Daca Scoala nr. 3 nu primeste fonduri, atunci nu primeste fonduri nici Scoala nr. 4.

12. Care dintre urmatoarele este o lista acceptabila a institutiilor care primesc fonduri europene?
(A) Scoala nr. 1, Scoala nr. 2, Scoala nr. 4, Centrul social "Sf. Ana", Spitalul de Urgenta, Spitalul de
Pediatrie.
(B) Scoala nr. 3, Centrul social "Sf. Ana", Centrul social "Sf. Maria", Centrul social "Sf. Petru", Spitalul de
Urgenta, Spitalul de Pediatrie.
(C) Scoala nr. 1, Scoala nr. 3, Centrul social "Sf. Maria", Centrul social "Sf. Petru", Spitalul de Urgenta,
Spitalul de Pediatrie.
(D) Scoala nr. 1, Scoala nr. 2, Scoala nr. 3, Scoala nr. 4, Centrul social "Sf. Maria", Spitalul de Urgenta.
(E) Scoala nr. 1, Scoala nr. 2, Scoala nr. 3, Scoala nr. 4, Spitalul de Urgenta, Spitalul de Pediatrie.

13. Care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa fie adevarata?


(A) Cel putin trei scoli primesc fonduri.
(B) Cel putin un centru social primeste fonduri.
(C) Cel putin un spital primeste fonduri.
(D) Ambele spitale primesc fonduri.
(E) Cel mult trei scoli primesc fonduri.

14. Care dintre urmatoarele afirmatii poate sa fie adevarata?


(A) Numai una din scoli primeste fonduri.
(B) Nici Scoala nr. 3, nici Spitalul de Urgenta nu primesc fonduri.
(C) Scoala nr. 4 si Spitalul de Urgenta primesc fonduri.
(D) Numai unul din centrele sociale primeste fonduri, iar Spitalul de Pediatrie nu primeste fonduri.
(E) Dintre scoli, numai Scoala nr. 1, Scoala nr. 2 si Scoala nr. 4 primesc fonduri, iar Spitalul de Pediatrie
nu primeste fonduri.
_________________

INTREBARIILE 15 - 22

15. Daca Scoala nr. 1 si Spitalul de Urgenta sunt printre institutiile care primesc fonduri, care dintre
urmatoarele afirmatii NU poate sa fie adevarata?
(A) Scoala nr. 4 si Centrul social "Sf. Petru" primesc fonduri.
(B) Scoala nr. 3, Centrul social "Sf. Ana" si Centrul social "Sf. Petru" primesc fonduri.
(C) Scoala nr. 4, Centrul social "Sf. Ana" si Centrul social "Sf. Petru" primesc fonduri.
(D) Scoala nr. 2, Scoala nr. 3 si Centrul social "Sf. Petru" primesc fonduri.
(E) Scoala nr. 3, Centrul social "Sf. Petru" si Spitalul de Pediatrie primesc fonduri.

16. Daca Spitalul de Pediatrie primeste fonduri, care este numarul maxim de scoli care pot primi
fonduri?
(A) Niciuna.
(B) Una.
(C) Doua.
(D) Trei.
(E) Patru.

17. Daca Spitalul de Urgenta nu primeste fonduri, care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa fie
adevarata?
(A) Spitalul de Pediatrie primeste fonduri.
(B) Spitalul de Pediatrie nu primeste fonduri.
(C) Exact un centru social primeste fonduri.
(D) Cel putin trei scoli primesc fonduri.
(E) Exact doua centre sociale primesc fonduri.

In perioada verii, trei studenti doctoranzi - Maria, Victor, Zina - si doi studenti masteranzi - Hans, Ionel -
aleg fiecare exact unul din cele trei cursuri de matematica - geometrie fractala, logica matematica si
topologie - si exact unul din cele trei cursuri de limbi straine - portugheza, rusa, suedeza. Alegerea facuta
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Nici un student masterand nu alege geometria fractala.
Nici un student doctorand nu alege limba rusa.
Fiecare student care alege cursul de logica matematica alege si limba portugheza.
Nici unul dintre studentii care aleg portugheza nu alege si cursul de topologie.
Un singur student alege atat geometria fractala, cat si portugheza.
Exact doi studenti aleg topologia.
Victor alege limba suedeza, dar nici Ionel si nici Zina nu aleg aceasta limba.

18. Care din urmatoarele pot fi cursurile de matematica si respectiv de limbi straine alese de Hans si
Ionel?
(A) Hans: topologia, limba portugheza
Ionel: logica matematica, limba rusa
(B) Hans: topologia, limba rusa
Ionel: geometria fractala, limba rusa
(C) Hans: topologia, limba rusa
Ionel: topologia, limba rusa
(D) Hans: topologia, limba suedeza
Ionel: logica matematica, limba rusa
(E) Hans: topologia, limba suedeza
Ionel: topologia, limba suedeza

19. Care dintre urmatoarele variante ar putea fi adevarata?


(A) Hans este singurul dintre cei cinci studenti care alege limba suedeza.
(B) Ionel este singurul dintre cei cinci studenti care alege topologia.
(C) Maria este singura dintre cei cinci studenti care alege limba portugheza.
(D) Victor este singurul dintre cei cinci studenti care alege geometria fractala.
(E) Zina este singura dintre cei cinci studenti care alege logica matematica.

20. Care dintre urmatorii studenti NU POATE alege topologia?


(A) Hans
(B) Ionel
(C) Maria
(D) Victor
(E) Zina

21. Care dintre urmatoarele cursuri ar putea fi ales de toti studentii doctoranzi?
(A) geometria fractala
(B) limba portugheza
(C) logica matematica
(D) topologia
(E) limba suedeza

22. Daca Maria alege topologia, atunci care dintre urmatoarele afirmatii trebuie sa fie adevarata?
(A) Hans alege topologia.
(B) Ionel alege limba rusa.
(C) Ionel alege logica matematica.
(D) Victor alege geometria fractala.
(E) Zina alege geometria fractala.
_________________