Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.

Necula Bianca-Eliza 1
Sistemul osos si Sistemul muscular

Fişă de evaluare – Sistemul osos şi Sistemul muscular

SUBIECTUL I 30 puncte

A 4 puncte
Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Neurocraniul este format din două oase perechi: oasele ............................ şi oasele ............................ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de oase, iar coloana A regiuni ale scheletului membrului inferior.
Realizaţi asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. scheletul coapsei a) tibie
2. scheletul gambei b) femur
3. scheletul piciorului c) metacarpiene
d) tarsiene

C 10 puncte
Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Intră în structura centurii pelviene:


a) coxalul;
b) clavicula;
c) carpienele;
d) cartilajul costal.

2. Secusa:
a) apare ca urmare a aplicării unui stimul unic;
b) are o durată de 1 secundă;
c) este caracteristică muşchilor netezi;
d) se produce ca urmare a aplicării stimulilor cu frecvenţă mare.

3. Oboseala musculară:
a) apare în absenţa CO2;
b) determină creşterea randamentului energetic;
c) se datorează acumulării de acid lactic;
d) se manifestă prin creşterea travaliului muscular.

4. Sunt în număr de 10:


a) falangele;
b) metacarpienele;
c) perechile de coaste adevărate;
d) tarsienele.

5. Contracţiile izometrice:
a) determină mişcările corpului;
b) se produc prin modificarea dimensiunilor muşchiului;
c) se materializează prin creşterea tensiunii musculare;
d) realizează lucru mecanic.
Prof. Necula Bianca-Eliza 2
Sistemul osos si Sistemul muscular

D 10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină
adevărată.

1. Creşterea în grosime a oaselor se realizează prin activitatea periostului.


2. Parietalele şi occipitalul sunt oase late şi aparţin viscerocraniului.
3. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului superior.
4. Membrul superior liber este legat de trunchi prin centura scapulară.
5. Centura scapulară este formată din omoplat şi coxal.
6. Sternul este un os lat, median şi impar.

SUBIECTUL II 30 puncte

A 20 puncte
1. Scheletul corpului prezintă trei părţi componente: scheletul capului, scheletul trunchiului şi
scheletul membrelor.
a) Denumiţi două oase ale viscerocraniului.
b) Enumeraţi componentele scheletului trunchiului.
c) Argumentaţi importanţa prezenţei în alimentaţie a calciului şi a vitaminei D.

2. Creşterea oaselor se realizează atât în lungime, cât şi în grosime.


a) Denumiţi structurile prin intermediul cărora se realizează cele două tipuri de creştere.
b) Enumeraţi patru roluri ale oaselor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: STH, tiroxină, gonade, creştere armonioasă.

B 10 puncte
Un atlet aleargă 2 kilometri cu o viteză medie.
a) Precizaţi cinci sisteme de organe implicate în realizarea mişcării.
b) Enumeraţi o cauză şi o manifestare a oboselii musculare.
c) Calculaţi numărul total de oase ale membrelor inferioare.

SUBIECTUL III 30 puncte


Alcătuiţi un eseu cu tema „Mişcarea”, după următorul plan:
- Muşchii scheletici de la nivelul membrelor: enumerarea grupelor principale, patru exemple;
- Contracţiile musculare: denumirea a două tipuri de contracţii, precizarea a câte două
caracteristici pentru fiecare tip de contracţie;
- Secusa musculară şi tetanosul muscular complet: o asemănare, două deosebiri;
- Luxaţia şi fractura: definiţii, două cauze, respectiv a unui simptom pentru luxaţii;
- Relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare: denumirea căilor nervoase, enumerarea a
trei organe nervoase implicate în această relaţie.
Prof. Necula Bianca-Eliza 3
Sistemul osos si Sistemul muscular

Sistemul nervos – Barem

SUBIECTUL I 30 puncte

A 4 puncte
Neurocraniul este format din două oase perechi: oasele parietale şi oasele temporale.
2 x 2 p. = 4 puncte

B 6 puncte
1b; 2a; 3d. 3 x 2 p. = 6 puncte

C 10 puncte
1a; 2a; 3c; 4b; 5c. 5 x 2 p. = 10 puncte

D 10 puncte
1A; 2F; 3A; 4A; 5F; 6A. 6 x 1 p. = 6 puncte

2. F Parietalele şi occipitalul sunt oase late şi aparţin neurocraniului.


5. F Centura scapulară este formată din omoplat şi claviculă. 2 x 2 p. = 4
puncte

SUBIECTUL II 30 puncte

A 20 puncte
1.
a) Două oase ale viscerocraniului: mandibulă, maxilar. 2 x 1 p. = 2 puncte
b) Componentele scheletului trunchiului: coastele, vertebrele şi sternul. 3 x 1 p. = 3 puncte
c) Vitamina D este importantă pentru prevenirea rahitismului, deoarece este indispensabilă fixării
calciului în organism. 2 puncte

2.
a) Creşterea în lungime se realizează prin intermediul cartilajelor metafizare (diafizo-epifizare).
3 puncte
Creşterea în grosime se realizează prin intermediul periostului, o membrană conjunctivo-vasculară
care are şi rolul de a hrăni osul. 3 puncte
b) Patru roluri ale oaselor: rol de protecţie al unor organe vitale (encefal, măduva spinării, inimă,
plămâni, etc.), servesc ca pârghii pentru muşchi, reprezintă o rezervă de săruri minerale pentru
organism, funcţie hematopoietică prin măduva roşie. 4 puncte
c) Creşterea armonioasă a organismului este efectul hormonilor secretaţi de gonade, al STH şi al
tiroxinei. 3 x 1 p. = 3 puncte

B 10 puncte
a) Cinci sisteme de organe implicate în realizarea mişcării: sistemul osos, sistemul muscular, sistemul
nervos, sistemul cardiovascular, sistemul respirator. 5 puncte
b) Oboseala musculară:
- o cauză: acumularea acidului lactic, datorită oxigenării insuficiente a ţesutului muscular scheletic;
1 punct
- o manifestare: contractura dureroasă, epuizarea rezervelor energetice. 1 punct
c) Centura pelviană: 1 os
Total cele două centuri = 2 oase 1 punct
Membrul inferior liber: femur + tibie + fibulă + patelă + 7 tarsiene + 5 metatarsiene + 14 falange = 30
Total oase membrele inferioare libere = 60 oase 1 punct
Total oase membrele inferioare = 60 + 2 = 62 oase 1 punct
Prof. Necula Bianca-Eliza 4
Sistemul osos si Sistemul muscular

SUBIECTUL III 30 puncte

Mişcarea

La nivelul membrelor superioare: muşchii umărului, muşchii braţului, muşchii antebraţului, muşchii
mâinii. 4 puncte
La nivelul membrelor inferioare: muşchii articulaţiei coxo-femurale, muşchii coapsei, muşchii gambei,
muşchii plantei. 4 puncte
Exemple: deltoid, biceps brahial, supinator al antebraţului, extensori ai degetelor, cvadriceps femural,
adductor lung, etc. 4 puncte
Denumirea a două tipuri de contracţii: contracţii izometrice şi contracţii izotonice. 2 puncte
Caracteristici ale contracţiei izometrice: muşhiul nu îşi scurtează lungimea, se modifică starea de
tensiune. 2 puncte
Caracteristici ale contracţiei izotonice: muşhiul îşi scurtează lungimea, tensiunea rămâne constantă.
2 puncte
Ambele apar la acţiunea unui stimul prag, secusa însă doar la acţiunea unui stimul unic, tetanosul la
acţiunea unor numeroşi stimuli cu frecvenţă mare. 3 puncte
Luxaţia reprezintă ruperea ligamentelor capsulei articulare, urmată de ieşirea epifizei din articulaţie.
Poate fi cauzată de o mişcare bruscă sau de un accident. Se manifestă prin dureri locale, determinate
de ruperea ligamentelor. 4 puncte
Fractura reprezină ruperea osului. 1 punct
Căile nervoase sunt cele piramidale, descendente, cu originea în ariile motorii ale scoarţei cerebrale.
Cerebelul, nucleii motori ai trunchiului cerebral şi nucleii bazali (corpii striaţi) sunt organe nervoase
implicate în această relaţie. 4 puncte