Sunteți pe pagina 1din 9

Grile Admitere Medicina 2019

SISTEMUL OSOS. GRILE TESTE GENERALE


COMPLEMENT SIMPLU B. Se interpun între corpii vertebrali
1. Despre osificarea epifizelor se poate C. Se suprapun apofizei spinoase
afirma: D. Sunt alcătuite din ţesut cartilaginos elastic
A. Se realizează pe seama cartilajelor de E . Delimitează orificiile intervertebrale
creștere
B. Începe în jurul vârstei de 20 de ani 7. NU se clasifică intre diartroze articulația:
C . Începe odată cu apropierea epifizelor de A.Articulația genunchiului
dimensiunile definitive B.Articulația cotului
D. Începe odată cu apropierea diafizelor de C.Articulația radiocarpiana
dimensiunile definitive D.Articulația gelznei
E. Precede osificarea diafizelor E.Simfiza pubiană

2. După încetarea procesului de creștere, 8. Despre etmoid NU este adevarată


diafizele sunt înconjurate de: afirmația:
A. Periost A.Este un os median,nepereche
B. Un strat subțire de cartilaj hialin B.Aparține viscerocraniului
C. Cartilaj de creștere C.Are raport anatomic cu frontalul
D. Cartilaj articular D.Este străbătut de nervii olfactivi
E. Țesut osos E.Participă la peretele medial al orbitei

3. Diafiza lipsește la: 9. În orbite trec urmatorii nervi cu EXCEPȚIA:


A. Femur A.Nervii oculomotori
B. Claviculă B.Nervii trohleari
C. Tibie C.Nervii optici
D. Radius D.Ramurile oftalmice trigeminale
E. Ulnă E.Ramurile maxilare trigeminale

4. Scheletul trunchiului NU include: 10. Se articulează cu osul maxilar următoarele


A. Coloana vertebrală osoase, cu excepția:
B. Coastele A. nazal
C. Osul sacru B. lacrimal
D. Humerusul C. zigomatic
E. Ilionul D. frontal
E. mandibula
5. Următoarea afirmaţie despre orificiile de
conjugare este adevărată: 11. Osul temporal nu se articulează cu :
A. Se formează prin suprapunerea corpilor A. frontalul
vertebrali B. sfenoidul
B. Formează prin suprapunere un canal ce C. occipitalul
adăpostește măduva spinării D. parietalul
C. Sunt traversate de nervii spinali E. mandibula
D. Lipsesc din regiunea lombară
E. Conțin lichid cefalorahidian 12. Nu realizează minim patru articulații osul :
A. sacru
6. Discurile intervertebrale: B. ulna
A. Acoperă pediculii vertebrali C. tibie

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 1


Grile Admitere Medicina 2019

D. manubriu sternal
E. femur 19. Despre artrodii este adevărată următoarea
afirmaţie :
13. Despre epifiza proximală a radiusului sunt A. sunt articulaţii semimobile
corecte următoarele afirmații, exceptând: B. prezintă suprafeţe articulare plane
A.se formează dintr-un cartilaj hialin C. sunt sincondroze osificate cu vârsta
B.are ţesut osos spongios D. se împart în diartroze şi amfiartroze
C.îşi termină osificarea la 20-25 de ani E. au o membrană sinovială
D.participă la realizarea unei artrodii
E.se articulează cu humerusul și cu ulna 20. Osul sacru este:
A. Medial, nepereche, triunghiular
14. Despre etmoid este incorect să se afirme: B. Curbat în plan sagital realizând lordoza
A.participă la delimitarea orbitei sacrală
B.aparține neurocraniului C. Format prin sudarea celor 4-5 vertebre
C.este în tavanul cavității nazale sacrale
D.se formează prin osificare de membrană D. Articulat la nivelul bazei cu oasele coxale
E.este un os nepereche E. Articulat cu alte 4 oase

15. Coxalul are una dintre caracteristicile 21. La nivelul epifizelor oaselor lungi, in timpul
următoare, exceptând: osteogenezei nu se afla:
A. conţine măduvă hematogenă A.Cartilaj hialin
B. se articulează atât fix, cât şi mobil B.Centrii secundari de osificare
C. este format din 3 oase C.Capilare sangvine
D. intervine în hematopoieză D.Tesut osos haversian
E. se articulează cu două oase E. Tesut osos spongios

16. Ţesutul conjunctiv cartilaginos: 22. Substanta fundamentala osoasa:


A. Este un ţesut de tip dur A.Contine in special o substanta organica
B. Este de tip hialin în pavilionul urechii numita hidroxiapatita
C. Este de tip elastic în cartilajele costale B. Se gaseste intre lamele externa si interna a
D. Este de tip fibros în meniscurile articulare oaselor late
E. Este de tip hialin în epiglotă C.Reprezinta 5- 10 % din matricea organica a
osului
17. În alcătuirea unei artrodii nu se găsesc: D.Reprezinta un mediu omogen alcatuit din
A. membrana sinoviala fibre de colagen
B. meniscuri E. Reprezinta 80% din compozitia chimica a
C. ligamente articulare oaselor
D. capsula articulară
E. țesut cartilaginos elastic între suprafețele 23. Parghia de ordinul II:
articulare A. Prezinta punctul de sprijin (S) la mijloc, intre
rezistenta(R) anterior si forta ( F) posterior
18. Despre coxal nu se poate afirma că: B. Prezinta punctul de sprijin (S) anterior, la
A. aparține scheletului membrului inferior mijloc rezistenta(R) orientate in jos si posterior
B. conține măduvă hematogenă forta ( F) orientate in sus
C. se formează prin osificare de cartilaj C. Prezinta punctul de sprijin (S) anterior, la
D. este adaptat stațiunii bipede mijloc rezistenta(R) orientate in jos si posterior
E. participă doar la formarea sinartrozelor forta ( F) orientate in jos

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 2


Grile Admitere Medicina 2019

D. Se realizeaza la nivelul articulatiei dintre


oasele gambei si coapsa 29. Următoarele afirmaţii privind epifizele
E. Se realizeaza la nivelul articulatiei dintre osul oaselor lungi sunt adevărate, cu excepţia:
bratului si cele ale antebratului A. Osificarea lor începe înainte de a ajunge la
dimensiunile definitive
24. Amfiartrozele se caracterizează prin: B. Sunt alcătuite din ţesut osos spongios
A. Sunt articulaţii sinoviale C. Sunt acoperite de cartilaj hialin
B. Prezintă cavitate articulară D. În jurul vârstei de 20-25 ani se sudează la
C. Sunt articulaţii mobile diafize
D. Între oasele care le formează se interpune E. La nivelul lor apar centri secundari de
numai ţesut cartilaginos osificare
E. Sunt un tip de diartroze
30. Oasele care aparţin gambei sunt:
25. Omul prezintă: A. Femur
A. 14 metatarsiene B. Tibia şi fibulă
B. 14 falange C. Radius şi ulna
C. 14 oase la nivelul viscerocraniului D. Humerus
D. 6 falange de haluce E. Oase carpiene
E. 6 vertebre cervicale
31. Despre osificarea desmală putem afirma că
26. Despre articulaţiile intervertebrale putem este:
afirma: A. Osificarea de cartilaj
A. Sunt de tip de tip diartrozic B. Responsabilă de creșterea în lungime a osului
B. Presupun interpunerea unor discuri C. Întâlnită în dezvoltarea mandibulei
intervertebrale formate din ţesut cartilaginos D. Întâlnită în dezvoltarea humerusului
hialin E. Realizată la nivelul cartilajului de creștere
C. Sunt de tip sincondrozic
D. Prezintă capsula articulară 32. Coloana vertebrală este alcătuită din:
E. Sunt articulaţii mobile A. 5 vertebre cervicale
B. 11 vertebre toracale
27. Alegeţi afirmaţia falsă despre vertebre şi C. 7 vertebre coccigiene
coloana vertebrală: D. 5 vertebre sacrale
A. Coloana vertebrală cuprinde 5 regiuni E. 4 vertebre lombare
B. Între corpul vertebral şi corpul vertebral se
află orificiul vertebral 33. Osificarea desmală poate dă naștere
C. Coccisul se formează prin fuziunea celor 4-5 oaselor :
vertebre coccigiene A. Femur
D. Nervul spinal trece prin gaura de conjugare şi B. Tibie
apoi ventral de procesul transvers C. Fibulă
E. Lordoza lombară are convexitatea anterior D. Partial a claviculei
E. Toate variantele de mai sus
28. Despre etmoid nu se poate afirma că:
A. Se observă pe peretele intern al orbitei 34. Canalul vertebral:
B. Este os nepereche al craniului A. Este format prin suprapunerea corpurilor
C. Se articulează cu lacrimalul vertebrale
D.Se găsește în tavanul cavității nazale
E. Este străbătut de tractul olfactiv

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 3


Grile Admitere Medicina 2019

B. Este ocupat în întregime de măduva spinării B. Vascular


C. Prezintă două regiuni mai voluminoase care C. Respirator
corespund membrelor D. Endocrin
D. Este separat de substanţa cenuşie a măduvei E. Toate răspunsurile sunt corecte
spinării prin meningele vertebrale
E. Prezintă curburi în plan sagittal 41. Oasele pereche ale neurocraniului sunt:
A. Cornetul nazal inferior
35. Nu se articulează cu osul temporal: B. Occipitalul
A. Osul parietal C. Mandibula
B. Osul zigomatic D. Maxilarul
C. Osul sfenoid E. Temporalul
D. Osul occipital
E. Osul frontal 42. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt:
A. Parietalul
36. Osificarea desmală realizează : B. Palatinul
A.Creşterea oaselor membrelor C. Vomerul
B. Creşterea oaselor scurte şi oaselor bazei D. Maxilarul
craniului E. Etmoidul
C. Creşterea oaselor bolţii cutiei craniene
D. Creşterea în lungime a osului 43. Neurocraniul este format din:
E. Dezvoltarea cartilajului diafizo-epifizar A. 8 oase
B. 6 oase
37. Osificarea encondrală realizează: C. 6 - 8 oase
A. Creşterea oaselor bolţii cutiei craniene D. 7 - 8 oase
B. Creşterea oaselor membrelor E. 4 oase pereche şi 3 oase nepereche.
C. Creşterea claviculei şi a mandibulei
D. Creşterea în grosime a oaselor lungi 44. La oasele lungi predomină:
E. Creşterea cavităţii medulare osoase A. Lăţimea
B. Lăţimea şi lungimea
38. Neurocraniul NU adăposteşte: C. înălţimea şi lăţimea
A. Encefalul D. Lungimea
B. Măduva spinării E. Nici una din cele de mai sus
C. O parte a sistemului nervos somatic
D. O parte din sistemul nervos central 45. Coloana vertebrală are un număr de
E. Le adăposteşte pe toate vertebre egal cu:
A. 3 3 -3 4
39. Viscerocraniul conţine segmentele B. 3 2 -3 4
periferice ale analizatorilor: C. 3 0 -3 2
A. Auditiv D. 3 0 -3 4
B. Vestibul ar E. 3 1 -3 4
C. Acustico-vestibular
D. Cutanat 46. Specificaţi numărul corect de vertebre:
E. Nici un răspuns corect A. 7 cervicale
B. 5 lombare
40. Viscerocraniul conţine segmentele iniţiale C. 5 sacrate
ale aparatelor: D. 4 - 5 coccigiene
A. Cardiac E. Toate răspunsurile sunt corecte

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 4


Grile Admitere Medicina 2019

47. Vertebrele diferitelor regiuni sunt în 53. Prin osificare de membrană se formează
număr de: urmatoarele oase mai puţin:
A. 1 0 -1 2 toracale A. Parietalul
B. 4 - 5 lombare B. Frontalul
C. 4 -5 sacrate C. Mandibula
D. 4 - 5 coccigiene D. O parte din claviculă
E. Toate răspunsurile sunt corecte E. Femurul

48. Vertebrele au următoarele caractere cu o 54. Care dintre următoarele oase nu este un os
excepţie: lung:
A. Sunt dispuse una deasupra alteia A. fibula
B. Sunt dispuse metameric B. femurul
C. Se impart după regiunile cărora le aparţin C. humerusul
D. Prezintă 5 regiuni D. clavicula
E. Formează coloana vertebrală E. tibia

49. Vertebra este formată din: 55. Care dintre afirmaţiile următoare privind
A. Arc vertebral situat în partea ventrală găurile de conjugare sunt adevărate:
B. Corp vertebral situat în partea dorsală A. sunt situate pe feţele laterale ale sacrului
C. Gaură vertebrală situată lateral B. prin ele ies nervii spinali
D. Arc vertebral situat în partea dorsală C. prin suprapunere delimitează canalul
E. Corp vertebral situat posterior vertebral
D. se continuă cu gaura occipitală
50. Osul sacru provine din sudarea E. niciun răspuns corect
următoarelor oase:
A. ilion 56. La nivelul unei articulaţii mobile, mişcările
B. ischion depind de:
C. pubis A. axele de mişcare
D. coccis B. ligamentele articulare
E. celor cinci vertebre sacrale C. forma suprafeţelor articulare
D. interpunerea discurilor articulare
51. Oasele carpiene intră în componenţa E. membrana sinovială
scheletelui:
A. braţului 57. Osificarea encondrală dă naştere oaselor:
B. antebraţului A. Bolţii cutiei craniene
C. gambei B. Claviculelor
D. mâinii C. Mandibulei
E. piciorului D. Bazei craniene
E. Parietale
52. Centrii primari de osificare apar la nivelul:
A. periostului 58. Care din următoarele structuri este
B. diafizei oaselor lungi formată din ţesutul conjunctiv semidur
C. ţesutului osos al adultului flbros:
D. oaselor late A. Cartilajele articulare
E. epifizei oaselor lungi B. Meniscurile articulare
C. Cartilajele traheale
D. Cartilajele costale

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 5


Grile Admitere Medicina 2019

E. Cartilajele laringiale B. pubis


C. ischion
59. Indicaţi răspunsul incorect referitor la D. femur
osificarea desmală: E. toate
A. Constă în transformarea ţesutului cartilaginos
al embrionului în scheletul osos al adultului 64. Nu aparţine viscerocraniului:
B. Constă în transformarea ţesutului A. mandibula
conjunctivo-fibros al embrionului în scheletul B. etmoidul
osos al adultului C. oasele zigomatice
C. Osificarea desmală dă naştere parţial D. oasele palatine
claviculelor şi mandibulei E. vomerul
D. Osificarea desmală dă naştere oaselor bolţii
craniene 65. Neurocraniu nu cuprinde:
E. Realizează creşterea în grosime a oaselor A. os frontal
lungi prin zona internă, osteogenă, a periostului B. os etmoid
C. os lacrimal
60. Care dintre următoarele oase nu este os D. os sfenoid
lat: E. os occipital
A. Parietal
B. Frontal 66. Despre coaste sunt adevarate :
C. Sternul A. perechiile VIIL IX si X sunt flotante
D. Scapula B. perechiile XI si XII sunt false
E. Osul sacru C. perechiile I-VII sunt adevarate
D. sunt arcuri musculocartilaginoase
61. Indicaţi afirmaţia incorectă referitoare la E. se articulaza posterior cu sternul
osificarea encondrală:
A. Realizează creşterea în lungime a oaselor 67. Despre schelet, sunt adevarate
lungi urmatoarele:
B. Este stimulată de STH, prin intermediul unor A. scheletul mainii cuprinde 28 de oase
factori de creştere numiţi somatomedine B. sternul ramane cartilaginos dupa 40 de ani
C. Dă naştere oaselor membrelor, oaselor C. coloana vertebrala cuprinde 5 regiuni
scurte şi oaselor bazei craniului D. scheletul piciorului este format din27 de oase
D. Punctele de osificare primare apar în diafiză E. viscerocraniu, este format din 6 oase
E. Este exagerată în acromegalie neperechi

62. Indicaţi răspunsul incorect referitor la COMPLEMENT MULTIPLU


oasele cu care se articulează osul frontal:
La urmatoarele intrebari raspundeti cu:
A. Nazal
A- numai daca variantele 1,2 si 3 sunt corecte
B. Lacrimal
B- numai daca variantele 1 si 3 sunt corecte
C. Maxilar
C- numai daca variantele 2 si 4 sunt corecte
D. Temporal
D- numai daca variant 4 este corecta
E. Zigomatic
E- daca toate variantele sunt adevarate sau false
63. La alcătuirea scheletului membrului
inferior participă următoarele oase, cu 68. Porțiunea liberă a membrelor superioare
excepţia: cuprinde:
A. ileon 1. Braț

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 6


Grile Admitere Medicina 2019

2. Antebraț 3. osul conține țesut adipos cu rol de rezervă


3. Mână 4. celulele cartilajelor de conjugare proliferează
4. Centură scapulară spre epifize realizând creșterea în lungime

69. Sunt pârghii de ordinul III articulațiile 74. Cifra 8 reprezinta :


dintre: 1. numărul oaselor perechi care alcătuiesc
1. Oasele gambei și picior neurocraniul
2. Oasele antebrațului și brațului 2. numărul nervului cu originea într-un ganglion
3. Oasele mâinii și antebrațului din stânca temporalului
4. Oasele gambei și coapsei 3. număr nucleilor de origine situați în
segmentul ponto-mezencefalic al trunchiului
70. Despre spațiile intrecostale afirmațiile cerebral
corecte sunt: 4. numărul oase tarsiene
1.Sângele de la nivelul lor e drenat de sistemul
Azygos 75. O vertebră se articulează cu vertebra
2.În aceste spații se gasesc mușchi respiratorii situată inferior de ea:
3.Anterior în intervalul costal III-VII se afla 1.printr-o articulaţie de tip amfiartroză
mamela 2.formând între pediculi orificiile de conjugare
4.În regiunea toracală se află ramurile ventrale 3.prin intermediul discului intervertebral
ale nervilor spinali 4.atât la nivelul corpului, cât și al arcului
vertebral
71. Alegeți afirmația adevărată privind
compoziția oaselor : 76. Care dintre următoarele oase sunt
1. matricea organică a osului conține 90 – 95 % traversate de nervi:
țesut conjunctiv reticulat 1. Mandibula
2. sărurile minerale ale osului sunt reprezentate 2. Osul etmoid
în special de carbonatul de calciu 3. Oasele maxilare
3. osul conține 25 % apă 4. Oasele temporale
4. țesutul osos spongios din cavitatea medulară
are în structura lui, la copil, măduvă roșie 77. Ţesutul osos compact formează:
hematogenă 1. Epifizele oaselor lungi
2. Diafizele oaselor late
72. Alegeți afirmațiile corecte legate de 3. Interiorul oaselor scurte
sistemul osos : 4. Oasele bazei craniului
1. coloana vertebrală este formată din 30
vertebre 78. Care dintre următoarele afirmaţii privind
2. bazinul poate prezenta articulații de tip osul frontal sunt adevărate:
sincondroză, amfiartroze și artrodii 1. Prezintă la interior o cavitate pneumatică
3. clavicula se osifică numai desmal 2. Se articulează cu osul etmoid
4. scheletul picioarelor conține 14 oase tarsiene 3. Este alcătuit din ţesut osos spongios
4. Vine în raport cu ţesut adipos
73. Este fals să afirmăm despre oase:
1. substanța fundamentală are afinitate pentru 79. Sfenoidul, prin intermediul sindesmozelor,
sărurile minerale se articulează cu osul :
2. la adult centura pelvină rezultă din 1. temporal
articularea sacrului cu cele 3 oase: ilion, ischion 2. parietal
și pubis 3. frontal

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 7


Grile Admitere Medicina 2019

4. zigomatic 86. Tibia se poate articula cu:


1. Extremitatea proximala a femurului
80. Este fals să afirmăm despre membrul 2. Extremitatea distala a fibulei
inferior : 3. Extremitatea superioara a rotulei
1. la articulația genunchiului participă trei oase : 4. Unul dintre oasele tarsiene
femur, tibie și fibulă
2. mușichii posterior ai gambei fac extensia 87. Sfenoidul se poate articula cu:
labei piciorului și flexia degetelor 1. Frontal
3. articulația dintre oasele gambei și piciorului 2. Parietal
este o articulație de ordinul III 3. Temporal
4. articulația șoldului este o artrodie în jurul 4. Occipital
căreia se găsesc mușchii fesieri
88. Claviculele se formeaza prin osificare:
81. Segmentul periferic al analizatorului vizual 1. Endoconjunctiva
se află într-o cavitate delimitată de: 2. Encondrala
1. lacrimal 3. Desmala
2. frontal 4. De cartilaj
3. zigomatic
4. etmoid 89. Despre vertebră putem afirma:
1.Prezintă în partea sa posterioară corpul
82. Care afirmaţii referitoare la radius sunt vertebral
adevărate : 2. Prezintă un singur pedicul vertebral
1. este un os lung 3. Un om are 6 vertebre cervicale
2. se articulează distal cu humerusul 4. A 2-a vertebră cervicală se numeşte axis
3. prezintă osificare encondrală
4. rămane cartilaginos până în jur de 40 de ani 90. Următoarele afirmaţii despre craniu sunt
false:
83. Unde se întâlneşte ţesut cartilaginos 1. Un om prezintă un singur etmoid
fibros: 2. Un om prezintă un singur vomer
1. cartilaje costale 3. Viscerocraniul prezintă în total 14 oase
2. meniscuri articulare 4. Meatul acustic extern se află la nivelul osului
3. epiglota temporal
4. discuri intervertebrale
91. Lordozele sunt întâlnite în următoarele
84. Care dintre următoarele oase sunt regiuni ale coloanei vertebrale:
nepereche: 1. Sacrală
1. temporalul 2. Lombară
2. occipitalul 3. Toracală
3. nazalul 4. Cervicală
4. frontalul
92. Alegeţi afirmaţiile greşite despre coloana
85. În scheletul toracelui întâlnim următoarele vertebrală:
tipuri de ţesuturi: 1. Se formează prin suprapunerea şi articularea
1. Cartilaginos fibros celor 33-34 vertebre
2. Conjunctiv semidur 2. În orificiile intervertebrale se adăposteşte
3. Conjunctiv dur măduva spinării
4. Cartilaginos hialin 3. Prin găurile de conjugare trec nervii spinali

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 8


Grile Admitere Medicina 2019

4. Curburile în plan frontal se numesc cifoze şi 99. Referitor la compoziția chimică a osului
lordoze sunt adevărate următoarele afirmații, cu
excepția:
93. Ţesutul osos trabecular se găseşte în : 1. Osul conține 20% matrice organică
1. Diafiza humerală 2. Cea mai importantă substanță cristalină este
2. Rotulă hidroxiapatita
3. Corpul tibiei 3. Oseina reprezintă 90-95% din matricea
4. Coaste organică a osului
4. Substanța fundamentală alături de fibrele de
94. Care oase se formează prin osificare colagen formează oseina
encondrală:
1. Humerus 100. Următoarele afirmații sunt FALSE:
2. Oasele bazei craniului 1.Omul are în total 30 de falange
3. Fibula 2.La cele 2 mâini omul are 16 oase tarsiene
4. Bolta craniană 3.La cele 2 mâini omul are 14 oase tarsiene
4.Cel mai lung os din corp este femurul
95. Posterior, scheletul toracelui este format
din: 101. Osul conține:
1. Stern 1.20% apă
2. 12 perechi de coaste 2.25% apă
3. Clavicula 3.80% reziduu uscat
4. 12 vertebre toracale 4.75% reziduu uscat

96. La nivelul unei artrodii, se pot găsi 102. O sinartroză este:


următoarele tipuri de ţesuturi: 1.O articulație parțial mobilă
1. Țesut conjunctiv lax 2.O articulație cu suprafață articulară plană sau
2. Țesut cartilaginos fibros ușor concavă
3. Țesut moale elastic 3.Un tip de articulație care se împarte în
4. Țesut moale fibros amfiartroze și artrodii
4.Un tip de articulație care posedă cavitate
97. Indicaţi afirmaţiile false referitoare la articulară
canalul medular:
1. Se formează prin suprapunerea orificiilor
vertebrale
2. La adult conţine ţesut adipos cu rol de
rezervă
3. Adăposteşte măduva spinării
4. Reprezintă cavitatea din interiorul diafizelor
oaselor lungi

98. Artrodiile au următoarele caracteristici:


1. Au mobilitate mare
2. Au mobilitate redusă
3. Se pot realiza în jurul unui ax, a două sau a
trei axe
4. Sunt articulații plane, ușor concave

GRILE SISTEMUL OSOS Pagina 9