Sunteți pe pagina 1din 12

LA CAPĂTUL DURERII E DUMNEZEU - Maica Siluana Vlad

Maica Siluana:
Când ai gustat iadul în tine şi nu îl mai proiectezi pe ceilalţi, nu mai poţi să uiţi şi nu mai poţi să-L
cauţi decât pe Dumnezeu şi cum uiţi să zici Doamne ajută-mă, Doamne miluieşte-mă, cum
năpădeşte groaza aceea pe tine din nou şi o vezi în tine. Chiar când te uiţi la celălalt care face
ceva rău, tot înlăuntrul tău o simţi.

Pentru lumea secularizată în care trăim „iadul” este un cuvânt „de groază” care face parte mai
degrabă din terminologia hollywoodiană, decât a vieţii reale. Pentru omul creştin însă, iadul
este o realitate de la care, de multe ori, porneşte chiar viaţa noastră duhovnicească. Şi
dacă pentru lumea secularizatã „iadul” este un capăt de drum, pentru lumea creştină
iadul poate fi chiar începutul unui drum a cãrui continuare este, paradoxal, bucuria.

Toată lumea ştie că bucuria este darul lui Dumnezeu, dar e paradoxal felul în care l-am
dobândit, cum l-am primit, căci Dumnezeu îl dă tuturor şi ne cheamă pe toţi să-l luăm. A fost un
moment în care am realizat că eu nu pot să fac nimic bun, că eu nu pot să fiu fericită, că orice aş
face nu iese bine și că oricât m-aş strădui şi că oricât m-aş ambiţiona şi oricât m-aş ruga,
sfârşesc prin a face ceva care mă întristează, care mă face să-mi fie ruşine, care mă face să mă
simt stingherită, cel puţin în fața mea, dacă nu în faţa celorlalţi, unde să zicem că-mi făceam rost
de o justificare. Eu m-am întors în biserică târziu după ce am trăit mult şi profund în această
lume, gustând din toate durerile ei, din toate deznădejdile ei, dar şi din toate bunătăţile,
frumuseţile câte puţin, cât am putut, dar din toate dimensiunile creaţiei omeneşti am gustat. Şi
eram deja deznădăjduită că nu există bine.

În momentul în care te întâlneşti cu tine, reacţionezi neaşteptat, fie în bine, fie în rău, în
faţa celui mai mic eveniment exterior şi iar cazi în deznădejde pentru că nu poţi să trăieşti
la nivelul discursului pe care l-ai consumat cu atâta admiraţie, plăcere, până a te
identifica cu acel discurs.

Când am intrat în biserică şi am văzut că fac acelaşi lucru, că iau putere de la Dumnezeu,
înţelepciune de la Dumnezeu şi că repet aceleaşi căderi şi că ispita deznădejdii era la îndemâna
mea la fel ca și înainte, atunci a murit în mine orice formă de pietism sau de evlavie emoţională.
Ştiam că oricât ar fi de puternică trăirea bazată pe efervescenţa emoţională, într-un
eveniment mai dur emoţiile zise rele, de fapt negative, mă vor răsturna. Şi atunci m-am
aşezat în faţa lui Dumnezeu şi am zis:

„Doamne, ajută-mă să înţeleg ce se întâmplă, de ce e aşa, ştiu că eşti Dumnezeu, ştiu că Te


oferi nouă, ştiu că-mi dai tot harul, dar la gândul că ar trebui să postesc şi să fac mătănii şi să
mă rog şi să stau în încordarea asta ca să obţin bucuria şi apoi să o pierd, întâlnindu-mă cu
mine, nu am să pot, nu rezist, am stofa de om slab”.
Şi atunci Dumnezeu mi-a vorbit o vreme, nu la ureche sau inimă, ci citind din Sfânta Scriptura
am primit răspunsul, adică am auzit pentru prima dată cuvântul Lui: „Fără Mine nu puteţi
face nimic”. Orice tentativă a mea de a face ceva se bazează pe o ideologie, pe o părere a
mea, pe un sistem de gânduri şi credinţe ale mele, care sunt construite pe „eu pot” .

Întâlnirea cu propriul sine

Pr. Sabin Vodă: Pe părerea de sine.

M.S.: Da. Şi când am înţeles că soluţia ar fi să renunţ la toate acestea, să renunţ la aceasta


constructie, atunci a început chinul. Chinul omului de a intra în împărăţie este de fapt chinul
lepădării de sine; şi lepădarea sa de sine este moarte, nu metaforă, şi iarăşi am văzut că nu
pot şi am spus „Doamne, omoară-mă Tu, că eu nu pot să mor. Ajută-mă, Tu, te rog, iar când
vezi că nu mă ţin de treabă, sileşte-mă”, cum zice părintele Sofronie într-o rugăciune de
dimineaţă. Şi am trăit ceea ce, citind cândva, am văzut că se numeşte trecerea prin vămile
văzduhului. Eu aveam o privire înduioşată în fața acestor texte mai ales când erau redate
imagini cu draci care vin cu furca şi care erau aşa… Însă când am descoperit înlăuntrul meu
aceşti draci și aceste furci care nu aveau coadă şi coarne… ci erau nişte puteri potrivnice atunci
am înţeles cât de cumplite sunt acele vămi. Acum, cu adevărat, nu ştiu dacă le-am trecut sau
nu, la orice coborâre dau de ele şi nu pare a fi o călătorie pe care ai terminat-o vreodată. Dar în
momentul acela am văzut că eu nu pot face nimic bun şi am înţeles ce Dumnezeu bun avem. Un
Dumnezeu care vrea să facă ceva bun cu mine, care mă iubeşte aşa cum sunt. Şi a venit
bucuria că avem un asemenea Dumnezeu care ne iubeşte şi nu aşteaptă de la noi nicio
performanţă, căci poruncile Lui nu sunt strigăte, „Haide, fă acuma că, dacă nu faci asta şi nu iei
10, nu te mai iubesc si nu te recompensez”. Nu, poruncile Lui sunt mâini întinse, putere întinsă
către noi.

O altă metodă concretă a lucrării minţii şi a sufletului nostru este aceea de a tăcea.
Citisem la Părinţi că tăcerea este o cale către Dumnezeu. Şi orice începător care tace
descoperă ce învălmăşeală de gânduri avem, ce neputinţă de a tăcea avem, câtă nevoie avem
să fie gălăgie în noi, măcar muzică psaltică, dacă nu alt zgomot, numai şi numai să nu rămânem
singuri cu noi. Aceasta este frica de propria noastră conştiinţă, ce ne mustră pe noi şi ne ceartă
că nu am făcut bine.

Pr. S.V.: Aici voiam să ajungem, Maică Siluana. Am putea noi să ne regăsim pe noi înşine,
pentru că, prin tot ceea ce în primul rând am primit ca moştenire genetică şi nu numai genetică,
ci şi de la părinţii noştri, toată încărcătura duhovnicească, apoi cultura în care ne-am format şi
care este în mare parte secularizată, tot acest ansamblu de elemente, de realităţi s-au grefat pe
existenţa noastră, pe trupul şi sufletul nostru. Noi, de unde mai ştim care suntem noi şi cum ne
putem recunoaşte propriul sine?

M.S.: În faţa lui Dumnezeu, în faţa Sfântului Potir, în faţa icoanei, ce ştiu este că asta nu sunt eu
la început şi în această lepădare de mine descopăr prin rugăciune că, de fapt, e o nevoie de a
fugi de mine aşa cum fug de un câine care ar vrea să mă muşte sau de cineva care vrea să îmi
facă rău. Atâta timp cât eu neg, „nu sunt eu acela care m-am înfuriat adineauri, nu sunt eu
cea care a minţit adineauri, nu sunt eu aceea căreia îi este frică, nu, nu, nu”, aceasta este
o moştenire de la mama mea şi de la tatăl meu, de la comunismul pe care l-am trăit, de la
şcoala la care m-am trudit. Nu pot spune: „Vezi, Doamne, sunt nevinovat“, pentru că toate
acestea le-am învăţat împins de instinctul de supravieţuire şi de mentalităţile părinţilor.
Nu.

Acum singura mea şansă ca să ajung la mine este să îmi asum toate acestea şi să le fac
ale mele.

Pr. S.V.: Să zic că de fapt asta am devenit.

M.S.: Exact. A mă lepăda de mine nu înseamnă a mă lepăda de cel ce sunt, de ce sunt acum,


de trupul meu, de sinapsele mele, ci de a mi le însuşi ca Dumnezeu să le transforme. Şi zic:

„Uite Doamne, uite ce gândesc eu, schimbă tu gândul acesta. Doamne, uite ce simt eu, sfinţeşte
tu simţirea asta!”

Nu-i spun lui Dumnezeu:

„Ştii Doamne, noi nu mai avem grâu acela din care se făceau prescurile la început, făina
aceasta e îmbunătăţită cu amelioratori şi Ție nu o să-ţi placă aşa că nu-Ți mai facem Liturghie,
îţi cânt şi eu Aleluia şi am terminat”! Nu.

Dumnezeu nu vrea asta, noi ne ducem cu ce avem, cu pâinea noastră şi o oferim şi cu adevărat
(…) deci eu însămi pot să mă transform în ce vrea Dumnezeu să mă prefacă, din păcătos în
sfânt sau din păcătos în om drept slăvitor, drept credincios, numai dacă îmi asum acestea, ce
am primit de la părinţi, ei mi-au dat ce este mai bun şi eu trebuie să iau acest mai bun şi să dau
lui Dumnezeu să-l facă bun cu adevărat.
Pe noi ne doare lipsa bucuriei

Pr. S.V.: Cred că aceasta este lucrarea cea mai grea, este ceea ce spunea Părintele Rafail, să
ne recunoaştem: ”ăsta sunt, Doamne, ăsta sunt!”

M.S.: Şi dacă nu ştiu ce să zic: „Doamne, nu ştiu cine sunt, uită-te la mine ce simt”. Dumnezeu
nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu şi această întoarcere este să mă dau
pe mâna Lui cu păcatele mele, cu neputinţele mele — şi atunci vine ceva extraordinar. Pe
măsură ce eu spun „Doamne, eu mint”, eu nu mai sunt mincinosul acela. Este uimitor, de abia
acceptând ce sunt, eu mă detaşez; e o minune pe care şi oamenii din afara bisericii o pot
pricepe, dacă sunt atenţi. Deci mintea omului e făcută de Dumnezeu în aşa fel, încât poate
să se identifice cu ce trăieşte, simte, gândeşte sau să fie martor. Este atenţia aceea, este
trezvia de care vorbesc Părinţii. Este darul lui Dumnezeu făcut omului. Deodată simt că nu
sunt doar păcatul pe care l-am făcut, doar reuşita pe care am avut-o. Este o mişcare a duhului
din noi despre care este greu să vorbeşti. Cum am ajuns eu acolo? Pe mine durerea m-a durut
şi eu am renunţat la un moment dat la anestezie, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să nu
mă doară şi atunci am început să ascult durerea: „Ce vrei de la mine, cine eşti?”.

Pr. S.V.: Vă referiţi nu doar la durerea trupului, ci în special la durerea sufletului, a conştiinţei.

M.S.: Durerea sufletului e, că nu am avut atunci nicio durere a trupului, durerile trupului au venit
de-abia acum…

Pr. S.V.: Cum putem noi anestezia o frământare, o durere a conştiinţei?

M.S.: Cum o anesteziem? În primul rând îl acuzăm pe celălalt: „Am făcut prostia aceea
pentru că tatăl meu a bătut-o pe mama sau pentru că şeful meu s-a uitat urât la mine etc.” Deci
mai întâi mă justific pe mine sau acuz pe cineva. Aceasta este anestezia de bază când nu
mai pot să fac un lucru.

Sau mă desfiinţez înghiţind ceva, beau o ţuică, vin, fumez o ţigară, toate aceste substanţe
lucrează de fapt la anestezierea mea, a durerii mele de a fi, pentru că durerea mea, mergând pe
fir, am descoperit că este durerea că sunt.
Mergând pe firul durerii, eu am învăţat de la ea să ajung la Dumnezeu. Acum eu spun,
mărturisesc ca o realitate, că durerea omului este vocea lui Dumnezeu din om, este
glasul lui Dumnezeu care a rămas în mine, este vocea lui Dumnezeu pe care nici o
tehnică umană de anesteziere nu reuşeşte încă să o închidă, e glasul conştiinţei care
străbate prin toate falsificările mele, prin toate construcţiile acestea ale egoului care mă
despart de mine. Durerea strigă la mine: „Ştii, eu sunt aici, pe mine mă doare ce faci tu”.

Mergând pe firul durerii am devenit un terapeut, ca să zic aşa, aceasta înainte de a-L cunoaşte
pe Dumnezeu, şi am văzut că singura posibilitate să nu mori de durere este să o trăieşti, să
o accepţi. Cu cât te împotriveşti şi te zbaţi mai mult, cu atât este mai chinuitoare, dar dacă zic
doare-mă şi fă-ţi lucrarea şi sfârşeşte cu mine, apare o bucurie, este încetarea unei
împotriviri şi trecerea la un alt nivel de conştiinţă. Conştiinţa te trezeşte, se lărgeşte, se
adânceşte.

Pr. S.V.: De ce nu avem răbdare să ducem până la capăt o durere?

M.S.: Pentru că nu vrem, pentru că ne este frică.

Pr. S.V.: De ce ne este frică?

M.S.: Ne este frică că vom muri, ne e frică de moarte. Îmi amintesc că în faţa unei dureri am zis
că „nu mai pot, crăp” şi mi-am zis: „crapă” şi s-a crăpat de ziuă. Deci a fost un răsărit ontologic
în mine. După aceea, însă, mi-am dat seama că oamenii nu pot face ca mine, nu vor să facă ca
mine, nu au răbdare, sunt prinşi în alte treburi şi atunci când am ajuns la Dumnezeu, primul
lucru pe care Îl cer lui Dumnezeu este acesta - să mă înveţe cum să-i învăţ eu pe oameni să
crape de durere, ca să ajungă la bucurie. Că nu poţi altfel. Şi am descoperit atunci că toată
inteligenţa umană seculară este îndreptată în două direcţii: prima să anestezieze durerea, să ne
scape de ea, să ne ofere surogate de bucurie.

Pr. S.V.: Şi de existenţă.

M.S.: Da, şi a doua – o inteligenţă care rămâne onestă cu sine…

Pr. S.V.: Care duce spre gândul lui Dumnezeu.


M.S.: Exact. Care spune de ce mă doare, unde mă duc. Trebuie să recunosc că şi inteligența
seculară, când pune întrebarea de ce şi se uită în sufletul omului, a început să vadă din ce în ce
mai mult. E adevărat, pe calea ei, a ştiinţei, care vede, probează, măsoară, cântăreşte. Este
uimitor totuşi ce au descoperit psihologii adâncurilor, apoi neurologii care acum au descoperit
toate mecanismele fiziologice ale fiinţei umane de a fugi de întâlnirea cu propria sa conştiinţă.
Acum se fotografiază neuro-transmiţătorii din creier cu tomograf, cu tot felul de tehnici din
acestea moderne şi se vede care sunt hormonii plăcerii, cum funcţionează, unde se duc, ce
mecanism avem să apelăm la producerea lor…

Pr. S.V.: Sunt şi hormoni ai durerii sau puncte ale durerii, centre ale durerii? De fapt, ce ne
doare pe noi când ne doare?

M.S.: Pe noi ne doare lipsa bucuriei şi aceasta încă nu s-a descifrat, că bucuria este un
sentiment pe care specialiştii nu ştiu unde să-l localizeze, să-l aplice. Dar avem centri ai
dezgustului, avem centri de plăcere şi substanţa care ne produce plăcere în creier, cum spune
Sfântul Maxim Mărturisitorul:

„Fuga de durere şi alergarea după plăcere, aceasta este activitatea minţii, a minţii căzute”.

Cunoscând aceste realităţi care vor fi pipăite în creierul meu, în fiinţa mea, mie mi se dărâmă
eşafodajul iluziei că eu aş putea „dacă” şi nu mai pot să cred că este de vină tata pentru felul
meu de a fi.

Pr. S.V.: Pe de altă parte trebuie apoi să ne asumăm această responsabilitate a împreună
lucrării cu Dumnezeu.

M.S.: Despre un om care este gata să moară nu mai zici că îşi asumă responsabilitatea să-i pui
tubul de oxigen la nas. Nu, ci pur şi simplu el trage din tub, el trage aer. Deci, când ajungi să
vezi cât eşti de neputincios, cât eşti de structurat pentru neputinţă, zici: „Vino Doamne!”. Aici
trebuie să ajungem, să conştientizăm cât suntem de neputincioşi, atunci nu te învaţă
nimeni cum să te rogi, pur şi simplu ajungi acasă şi te rogi“.

Pentru om, pentru omul căzut, întâlnirea cu Dumnezeu se realizează în anumite condiţii, după
ce omul parcurge un anumit drum. Un drum de loc uşor, deoarece este un drum prin propriile
sale neputinţe, prin iadul sufletului său. Este o coborâre în iadul său. La capătul lui aşteaptă însă
Hristos, învierea şi înălţarea.

Talanţii mei sunt toate aceste defecte, toată această moştenire, această drojdie a
paharului vieţii care a ajuns la mine; paharul drojdiei păcatelor, a păcatului dinăuntru
dobândit ca neputinţă a firii de la părinţi, şi păcatul provenit din afară prin învăţarea
deprinderilor păcătoase. Drojdia aceasta trebuie dată lui Dumnezeu să o transforme în
vin curat. Presiunea aceasta, şi dinăuntru, şi din afară, a făcut ca sângele meu, ca viaţa
mea să fie încărcată de mizerie şi în clipa în care zic „Doamne eu nu pot să fac nimic",
trăirea acestei convingeri este rugăciunea, începutul rugăciunii. Aceasta este coborârea
în iadul din mine, conştientizarea totalei neputinţe şi a suferinţei pe care ne-o produce
iluzia că aş putea să fac ceva fără Dumnezeu. Sau să fac ceva eu, de genul „Doamne, stai
aşa că mai întâi mă las de fumat şi apoi vin la biserică". Aici este iluzia egoului, în care ne
duce egoul, care nu se îndură să renunţe la plăcerile acelea cu care înlocuieşte setea mea
de bucurie.

Pr. S.V.: Maică Siluana aţi spus să coborâm cu mintea în iadul nostru, dar ce facem după ce
ajungem să ne recunoaştem şi să ne vedem iadul nostru, ce este de făcut mai departe?

M.S.: Nu mai trebuie să facem nimic... deci toată „facerea" noastră este să pătrundem acolo, că
mai departe face Dumnezeu. El acolo ne aşteaptă. Şi uitaţi-vă la oameni când spun sau uitaţi-vă
la noi când spunem, când vedem la un moment dat ceva uluitor sau a apărut ceva straniu în faţa
noastră şi rămânem muţi în faţa acestei vederi şi zi cem: „Doamne". Deci această muţenie în
faţa unei realităţi scandaloase sau minunate este începutul rugăciunii. Nu trebuie să fac
nimic după ce am ajuns în iad, pentru că aceasta ar însemna că încă mai trăiesc cu iluzia că eu
aş putea să ies de acolo doar cu puterile mele, că îi dau eu ceva dracului să-mi deschidă poarta.
Nu există aşa ceva, din iadul meu nu mă poate scoate decât Hristos.

Pr. S.V.: Lucrul acesta trebuie să-l ştim şi trebuie să fim convinşi că Hristos este în iad!

M.S.: Şi iadul este în mine.

Omul hazna

Pr. S.V.: Lucrarea aceasta a Mântuitoru lui a fost începută încă de pe cruce, atunci când a fost
coborât şi viaţa Lui a coborât...
M.S.: Aceasta este calea, dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, noi trebuie să coborâm la iad.
Aceasta este mişcarea duhovniceas că: coborârea. Dumnezeu ne urcă. Noi coborâm,
Dumnezeu ne urcă. Libertatea noastră stă în coborâre. De ce? Nu ca să mă pedepsească
Dumnezeu. Eu sunt cel din beci, cel cu gunoaiele, cu haznaua. Adâncul meu este o hazna.
Cineva mi-a pus titlul unei conferinţe „Noi suntem o hazna".

Pr. S.V.: „Ţinerea de minte a răului sau omul hazna”.

M.S.: Exact. Atunci eu ce să fac? Trebuie să intru acolo în haznaua mea şi să ofer lui Dumnezeu
să o cureţe, să mă schimbe. Eu am citit undeva la un sfânt, nu mai ţin minte unde, că în rai,
înainte de cădere, fructele şi florile care mureau, care se veştejeau se transformau în mirosuri şi
atunci m-am gândit că omul mânca şi sigur elimina resturile, că avea nevoie să mănânce din
nou şi acelea erau mirosuri de bună mireasmă, pur şi simplu; dar acum am devenit o maşină de
stricăciune. Acesta a fost, cred, începutul durerii mele când am fost copil, mă întrebam de ce
mânca omul lucruri atât de bune şi oricât ar fi de bune sau de rele, fasole sau friptură, tot aşa
miroase... şi eram îngrozită. Ziceam: „Omul este făcător de caca, asta este tot ce poate omul să
facă?". Acuma gândul că Dumnezeu mă va transforma din nou într-un făcător de miresme, aşa
cum este Sfântul meu Siluan care, atunci când îi sărut bucăţica de moaşte, miroase miros de
bună mireasmă. Chiar dacă eu nu ajung cum au ajuns sfinţii, dar mă lipesc şi eu de Sfântul
Siluan, ne lipim acolo de Măicuţa Domnului şi de cei care anume miros a Dumnezeu. Eu merit
să fiu în adâncul iadului. De ce merit să fiu în adâncul iadului? Pentru că-L refuz pe Dumnezeu,
pentru că încă ne împotrivim Lui. Cuvântul de care mă ţin acum şi vreau să tac cu el este
acesta: noi nu vom intra în iad pentru păcatele noastre, ci datorită nesimţirii noastre de a
nu-L aduce pe Dumnezeu în iadul nostru, în haznaua noastră, de a nu-L întâlni acolo ca
să ne scape, ca să ne vindece, ca să ne lumineze, să ne sfinţească.

Pr. S.V.: Maică Siluana, nu aş vrea să vă las să tăceţi chiar acum, vă mai provoc doar cu câteva
întrebări şi dacă tot am vorbit de lucrarea aceasta a minţii şi a noastră cu mintea noastră, ce
poate să facă omul care şi-a conştientizat realitatea (iadul) ca să-şi păzească pe mai departe
mintea să nu se înrăiască mai tare, să nu facă experienţa răului şi a răutăţii mai departe?

M.S.: Din nou spun că dacă ajungem până acolo, greu vom mai cădea. De căzut cădem mai rău
doar dacă ne-am opri undeva pe cale în drumul spre iadul nostru. Trecem de o vamă, de două,
de trei şi pe urmă, văzând că suntem „vrăjitori", ne ridicăm îngroziţi şi zicem: „trebuie să găsesc
pe cineva mai rău ca mine", sau „trebuie să distrug această omenire care este atât de violentă".
Ajuns acolo, în adâncul răutăţii mele, se întâmplă ceva, eu devin una cu toţi oamenii răi, este
ceva atât de cumplit, nu poate fi vorbit, nu poate fi explicat.
Pr. S.V.: Aţi făcut experienţa aceasta atunci când aţi mers prin canale, pe la puşcării...?

M.S.: Cu mult, mult înainte. Cum să vă spun, o trăiam; fără să vorbească în mine, fără să pun
concepte, o trăiam. Şi a ţâşnit la un film, era un film sovietic crud despre intrarea nemţilor în
Ucraina, un film extrem de violent, în care oamenii erau arşi de vii în biserică... o femeie tânără,
bolnavă psihic, violată cu demenţialitate... la un moment dat se trăgea cu mitralierele într-o
pădure, erau nişte partizani, şi erau împuşcaţi nişte mesteceni tineri, şi vedeai cum intră glonţul
într-un mesteacăn şi simţeai cum intră în tine, în viaţă, în om, în ce a făcut Dumnezeu. Şi atunci
am simţit că eu sunt şi fata violată şi violatorul, şi mesteacănul împuşcat şi cel care îl împuşcă,
nu mai era în mine eu şi ei, eu şi el, eu şi răutatea, eram şi victimă şi călău, într-o secvenţă ce
nu poate fi povestită; şi atunci am înţeles că am nevoie de o soluţie pentru tot omul, că eu am
nevoie (nu eram atunci credincioasă), că aştept pe cineva care să mă mângâie pe mine în toate
aceste ipostaze. Acolo mi-am dat seama că sunt în stare de orice, că singurul lucru pe care nu-l
pot face este că nu pot să schimb această mentalitate şi am nevoie de cineva care să mă
vindece de această răutate. Când eşti acolo este ca şi când ai fi murit şi trăieşti într-un vis.

Apoi, când L-am întâlnit pe Dumnezeu şi am văzut ce face, citind Sfinţii Părinţi, citind Filocalia şi
rugându-mă şi întrebându-L pe părintele meu duhovnic care zicea „rugăciunea să te înveţe", am
început să-mi dau seama câte avem de făcut şi de înţeles. Aşa am înţeles că Dumnezeu îţi dă
înţelesul înăuntrul tău când tu îl strigi cu disperare. Şi atunci când vezi un om care te scuipă sau
care e beat sau alcoolic, nu mai vezi răul din el, nu vezi doar că el îţi face rău, că-ţi fură banii...
Sigur că te supără pentru că niciodată nu-ţi dispare aceasta capacitate a psihicului tău de a se
întrista sau bucura pentru cele pământeşti. Este binecuvântat de Dumnezeu să păstorim şi acest
lucru şi să avem grijă şi de portmoneul nostru, şi de copiii noştri, şi de casa noastră. Însă dispar
aceste diferenţe, pentru că nu poţi să mai uiţi că tu eşti una cu el. Când ai gustat iadul acesta
în tine şi nu-l mai proiectezi pe ceilalţi, nu mai poţi să uiţi şi nu mai poţi decât să-L cauţi
pe Dumnezeu. Şi cum uiţi să zici „Doamne, miluieşte-mă", „Doamne, ajută-mă", cum năpădeşte
groaza aceea pe tine. Din nou o vezi în tine pentru că te uiţi la celălalt care face ceva rău şi simţi
înăuntrul tău că noi suntem una cu acea persoană. E ceva fizic, trupesc, carnal, nu ceva
metafizic. Metafizic este nevoia de a iubi. E cumplit, în mine nu există această nevoie, înţelegeţi,
nevoia de a iubi vine din afara mea. De unde această nevoie străină de mine de a iubi, de a
respecta, de a preţui şi de a fi bun? Pentru că înăuntrul meu nu simţeam să fiu bună...

Pr. S.V.: De ce ne-a poruncit Dumnezeu să iubim?

M.S.: Tocmai pentru că iubirea mea vine din afara mea, vine ca o putere din afara mea şi
se cere să devină a mea şi să mi-o însuşesc, vine de la El.
Pr. S.V.: Care este Iubire?

M.S.: Şi Dumnezeu lucrează din afară cu nevoia de iubire, cu aşteptarea iubirii din afară. Ar
trebui, dacă sunt Măriuca să mă iubească Marin, nu? De acolo trebuia să fie iubirea, nu vine din
mine. Ei şi când vine de la Dumnezeu atunci înţeleg. Dinăuntru vine durerea că nimic din ce este
nu îmi ajunge, durerea că nu sunt orice aş fi şi orice aş face, durerea că nu pot să fac ceva care
să mă umple de bucurie şi de sens şi din afară, aştept soluţia. Acest afară o să descoperim că
tot înăuntru este, căci Dumnezeu este înăuntru. Sunt vorbe, dar nu avem altceva cum să
mărturisim despre aceasta. Este cum spuneţi, că mai am şi bucuria aceasta care nu se bazează
pe nimic, sunt plină de defecte, adică de talanţi.

- Dumnezeu ne dă, cum spune pă rintele Rafail „cu vârf şi îndesat”, numai noi să-I cerem şi să-L
lăsăm să intre în viaţa noastră.

De la înțelepciunea seculară la Hristos

M.S.: Aş mai avea ceva, mă iertaţi. Pentru omul care nu poate să meargă până la capăt cu
durerea aceasta, eu recomand şi celor cu care facem noi consiliere sau formare, recomand să
folosească şi din înţelepciunea seculară. De exemplu: sunt alcoolic; pot să mă duc la un grup de
terapie, unde se folosesc metode bazate pe cunoaşterea ştiinţifică, dar şi pe rugăciune să mă
bazez ca să depistez vămile acestea, pragurile acestea psihologice care mă despart de mine şi
de Dumnezeu. Dacă sunt soţie de alcoolic să nu ne temem de cuvintele acestea care nu sunt
din tezaurul nostru, ci să ascultăm ce spun ele. Şi cu rugăciune vom descoperi la Sfântul Maxim
şi la alţi sfinţi ai noştri cuvinte care vorbesc despre aceleaşi realităţi, dar care nu mai au acces la
mentalul nostru acum. Şi mai degrabă să mergem prin ce ne învaţă cei de astăzi, pentru că
avem mintea pregătită pentru a primi acestea şi atunci Dumnezeu lucrează. Vă recomand din
toa tă inima să folosim terapii.

Pr. S.V.: Că aţi ajuns la chestiuni practice, ce le recomandaţi celor care sunt dependenţi de
pornografie?

M.S.: Ei au nevoie să numească boala şi să înveţe de la un consilier în adicţie, de la un consilier


care se ocupă cu aceste dependen e. Să înveţe cum să-şi ajute psihismul să se lepede şi să fie
creştin, ca să poată să-l conducă spre biserică şi spre rugăciune. Sunt mulţi care merg la
biserică şi se spovedesc de neputinţa lor, dar nu reuşesc, atunci ei trebuie să descopere cu un
specialist în ale psihismului nostru cum să poată să lupte. La alcoolici există grupurile de
alcoolici anonimi care la noi în ţară devin ortodoxe...

Pr. S.V.: Crucea albastră.

M.S.: Da, crucea albastră la fel, apoi avem din ce în ce mai multe grupuri de codependenţi, dar
încă nu avem grupuri în care să se lucreze cu un terapeut pe lângă biserică pentru dependenţi
de pornografie, dependenţi de jocurile de noroc, pentru de pendenţi de violenţă, dependenţi de
afectivitatea altcuiva...

Pr. S. V.: Şi pentru stres? Tot mai mulţi oameni de astăzi sunt stresaţi...

M.S.: La stres nu ne trebuie mult ajutor din afară, o să vă dezamăgesc spunându-vă că stresul
este ţuica noastră. Omul îşi permite să se streseze aşa cum îşi permite să se îmbete.

Pr. S.V.: Omul se stresează şi pentru că se aglomerează şi îşi pune prea multe pe agendă, vrea
să facă prea multe...

M.S.: Se identifică prin multele...

Pr. S.V.: Dar nu mai are vreme de el...

M.S.: Păi nu... căci şi aici putem să cădem în capcana egoului care spune: „Eu nu fac aşa,
pentru că eu am multe de făcut şi sunt stresat". Nu! Aceasta este tot o scuză şi-o acuză! Oricât
aş avea de făcut este o mare taină, nu pot să fac două lucruri deodată, chiar dacă eu gătesc şi
spăl rufe, dau cu lingura în mâncare, mă duc la cadă şi mai spăl puţin, deci nu fac în acelaşi
timp cu mâinile şi să frec rufele şi să amestec în tigaie... Şi atunci mă pot linişti, eu mai mult
decât pot să fac, nu pot să fac şi profit de chestia asta şi orice aş face mă întâlnesc cu
Dumnezeu. Mă rog „Doamne" şi în loc să zic „fir-ar să fie, câte am de făcut", zic „Slavă Ţie,
Doamne, slavă Ţie, că am multe de făcut, fac şi eu ce pot când se termină ziua mă culc şi îţi dau
Slavă”, şi gata. Înţelegeţi, această agitaţie a noastră de a face mult şi bine şi de a avea mai mult,
ne face plăcere. Ne producem prin aceasta nişte hormoni de stres care ne dăunează sănătăţii,
dar care ne fac plăcere: „ce ocupat sunt”, „ce important sunt”, „ce victimă sunt”.

Pr. S.V.: Dar toate sunt spre folosul nostru da că punem înainte cuvântul „Doamne"...

M.S: Exact. Cum zice părintele Rafail Noica: „Satelitul Doamne”.

Interviu realizat de părintele Sabin Vodă, publicat în revista “Lumea monahilor”

S-ar putea să vă placă și