Sunteți pe pagina 1din 179

NO IUNI GENERALE DE DESEN TEHNIC

1.4.Standarde generale utilizate n desenul tehnic


  

1.4.1.Formatele desenelor tehnice Formatele utilizate n desen SR ISO 5457-1994 5457se aleg n urm toarea ordine de preferin : Formate preferen iale sau de baz din seria principal A (tab.1.1): Formate alungite special se ob in din formatele de baz prin alungirea dimensiunii a, astfel nct lungimea (respectiv dimensiunea b) a formatului alungit s fie multiplu ntreg de dimensiune a a formatului de baz ales. Ordinul de multiplicare este indicat n simbolul formatului (tab.1.2).

Tabelul 1.1 Simbolul A0 A1 A2 A3 A4 A5 a x b [mm] 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210 A3 x 3 A3 x 4 A4 x 3 A4 x 4 A4 x 5

Tabelul 1.2 Simbolul a x b [mm] 420 x 891 420 x 1189 297 x 630 297 x 841 297 x 1051

1.4.2.Elementele grafice ale formatului folosit la desenare

297

A4(210x297)

A3(420x297)

INDICATOR

INDICATOR

1.4.3. Plierea desenelor tehnice


 mp

turirea formatului A3
2 1 A3(420x297) 1 1

INDICATOR INDICATOR

mp turirea formatului A3 in picioare


2 3 4 2 3 4 4

1 A3

1 A3

1 A3 A3

INDICATOR

INDICATOR

INDICATOR

INDICATOR

mp turirea formatului A2 in A2 picioare


2 3 3 1

1 2 A2

INDICATOR

INDICATOR

INDICATOR

Formatul A2 culcat
5 5 6 1 4 2 3 A2 2 6 6 4 3

I AT

I AT


I AT

Formatul A1 culcat A1
5 3 5 4 2

6 4 1 A1 1

INDICATOR

INDICATOR

INDICATOR

formatul A1 n picioare
4 5 7 2 5 7 3

6 4 2 3 1 A1
I

6 1


I AT

I AT


I AT

1.4.4.Linii utilizate n desenul tehnic


 Pentru

executarea desenelor tehnice se folosesc mai multe tipuri de linii (linie continu , linie ntrerupt , linie punct i linie dou puncte) a c ror grosime este mp r it n dou clase: linie groas i linie sub ire (STAS 103-84). (STAS 103-84).

     

Fiecare linie folosit la ntocmirea desenelor tehnice de un anumit tip i de o anumit clas de grosime, sau de o combina ie a celor dou clase, se simbolizeaz printr-o liter , astfel: printrcu litera A, se simbolizeaz linia continu groas , avnd grosimea b = 0,18 2 mm (b fiind grosimea de baz a liniilor), cu litera B, linia continu sub ire, avnd grosimea egal cu b/3, cu litera C, linia continu sub ire ondulat , cu litera D, linia continu sub ire trasat n zig-zag, zigcu litera E, linia ntrerupt groas , cu litera F, linia ntrerupt sub ire, cu litere G, linia-punct sub ire, liniacu litere H, linia-punct mixt , liniacu litera I, linia-punct groas , liniacu litera K, linia-dou puncte sub ire. linia-

A A

Clit la 26-28 H C

1.4.5.Scrierea n desenul tehnic
Standardul SR ISO 3098/1:1993 stabile te modul de scriere cu mna liber sau cu ablonul, precum i caracteristicile scrierii tehnice. Dimensiunea nominal a scrierii este n l imea h [mm] a literelor mari, aleas potrivit scopului, din irul de dimensiuni standardizate prezentate mai jos: h = 2,5; 3,5; 5,0; 7,0; 10,0; 14,0; 20,0 mm,

1.4.6.Indicatorul i tabelul de componen ale desenului tehnic


 n

standardul SR ISO 7200:1994 se stabile te ca indicatorul s fie alc tuit din unul sau mai multe dreptunghiuri al turate care pot fi subdivizate n rubrici.

E/A
/ CC G UP C
A0 A1 A2 A3 A4

2TK C QE G &G P UC G 8 TK GH C KE #RQC TD 7P G K G $ N C D K T C C. C K XU I 5KW ( CW C C G I G G EN GF+PK T PK

Denumirea reperului Denumirea ansamblului


Codul alfanumeric al desenului ITM 112-01-04.08
Nr. de planse

&C C

Tabel de componenta Tabel de componenta

INDICATOR

INDICATOR

REPREZENTAREA PIESELOR N PROIEC IE ORTOGONAL 2.1.Sisteme de proiec ie


 n

domeniul tehnic, ntre obiectul spa ial i imaginea sa plan trebuie s existe o coresponden biunivoc , astfel nct ceea ce s-a dorit s se proiecteze, s se sreg seasc i n planul desenului realizat. y sistemul central (sau conic) i y sistemul paralel (sau cilindric). cilindric).

 Imaginile,

sau proiec iile utilizate pentru n elegerea complet a configura iei unei piese i a desenului acesteia sunt (STAS (STAS 105105-87 Desene tehnice. Reguli de reprezentare i notare a vederilor i a sec iunilor n desenele industriale): f reprezentarea n vedere, vedere, f reprezentarea n sec iune, iune, f reprezentarea rupturilor.

2.2. Reprezentarea pieselor n vedere. Reguli de reprezentare

 VEDEREA

este reprezentarea n proiec ie ortogonal pe un plan a unei piese nesec ionate i se realizeaz prin proiectarea n totalitate a elementelor vzute de observatorul uman, conform regulilor geometriei descriptive

5:1

2.3.Reprezentarea pieselor n sec iune


A A-A A-A A-A A-A A-A A-A

2.3.1.Clasificarea sectiunilor. sect Reguli de reprezentare a pieselor sec ionate

A A

2.3.2.Reprezentarea rupturilor. Reguli de reprezentare n ruptur a pieselor

2.3.3.Norme generale pentru reprezentarea sectiunilor sect

2.3.4.Has 2.3.4.Hasuri utilizate in desenul tehnic


metal beton materiale nemetalice bobine, n urri electrice

hrtie, carton

tole trans ormator

lemn (sec iune transversal)

lemn (sec iune longitudinal)

sticl

lichide

COTAREA DESENELOR TEHNICE 3.1.PRINCIPII GENERALE DE COTARE


 Cotarea

desenelor tehnice se efectueaz conform reglementrilor prevzute n standardul SR ISO 129:1994 (Desene tehnice. Cotare. Principii generale, defini ii, metode de executare i indica ii speciale).

3.2.ELEMENTELE COTRII. NORME I REGULI DE COTARE

Cote

Linie de cota Linie de indicatie

Linie ajutatoare

punct de origine

3.3. INDICA II SPECIALE DE COTARE


 COTAREA

PIESELOR SIMETRICE

COTAREA ARCELOR DE CERC, A UNGHIURILOR, A RAZELOR I A DIAMETRELOR

COTAREA SUPRAFE ELOR SFERICE

COTAREA ELEMENTELOR ECHIDISTANTE

COTAREA TE ITURILOR I A ADNCITURILOR

COTAREA SUPRAFE ELOR CONICE I A NCLINA IILOR SUPRAFE ELOR PRISMATICE:

COTAREA ELEMENTELOR DISPUSE SIMETRIC PE UN CERC

COTAREA ELEMENTELOR IDENTICE DISPUSE SIMETRIC

3.4.METODE DE COTARE COTAREA N SERIE (N LAN , N SUCCESIUNE)

COTAREA FA DE UN ELEMENT COMUN (COTAREA TEHNOLOGIC, SAU COTAREA N PARALEL)

COTAREA MIXT (COMBINAT)

COTAREA CU COTE SUPRAPUSE

COTAREA N COORDONATE

3.5.CLASIFICAREA COTELOR
 fDup

importan a func ional a cotelor, acestea se clasific n: cote (dimensiuni) nominale cote (dimensiuni) efective

fDin punct de vedere al importan ei i al rolului func ional deosebim:

PRECIZIA PRODUSULUI FINIT


 PRECIZIA

CARACTERISTICILOR FIZICOFIZICO-CHIMICE I MECANICE PRECIZIA GEOMETRIC

4.1.Precizia dimensional 4.1.1.Dimensiuni, abateri, tolerante tolerant


Camp de toleranta Linia zero

TD = Dmax - Dmin Td = dmax - dmin

  

   

abaterea superioar (Es, es) reprezint diferen a algebric dintre dimensiunea maxim i dimensiunea nominal corespunz toare: Es = Dmax -N, es = dmax - N abaterea inferioar (Ei, ei) reprezint diferen a algebric dintre dimensiunea minim i dimensiunea nominal corespunz toare. Ei = Dmin - N, ei = dmin - N n afara abaterilor limit definim: abaterea efectiv care reprezint diferen a algebric dintre dimensiunea efectiv i dimensiunea nominal : Eef = Def - N, eef = def - N

ntre abaterile limit , dimensiunile limit si dimensiunea nominal exist relat relatiile: Dmax = N + Es, Dmin = N + Ei dmax = N+ es, dmin = N + ei
 Asadar,

 Toleranta Tolerant

dimensional poate fi definit si n functie de abaterile limit : funct - pentru suprafete gen alezaj suprafet TD = Dmax - Dmin = ( N + Es) - (N + Ei) = Es - Ei - pentru suprafete gen arbore suprafet Td = dmax - dmin = (N + es) - (N + ei) = eses- ei

Ajustaje, jocuri i strngeri, sisteme de ajustaje


+ - O N
ajustaj cu joc ajustaj intermediar ajustaj cu strangere

+ O N
ajustaj cu strangere ajustaj intermediar ajustaj cu joc

Precizia calit ii suprafe ei
  

DEFINI IE: Ansamblul microneregularit tilor de pe suprafat suprafata unei piese reprezint rugozitatea suprafetei suprafet considerate si defineste calitatea (prelucr rii) defines suprafet suprafetei. Problematica legat de calitatea suprafetelor este suprafet reglementat prin standardele: f SR ISO 4287-1:1993 - Rugozitatea suprafetelor. 4287suprafet Terminologie. Suprafata si parametrii s i, Suprafat f SR ISO 4287-2:1993 - Rugozitatea. M surarea 4287parametrilor de rugozitate, f STAS 5730/2-85 - Starea suprafetelor. Parametri 5730/2suprafet de rugozitate si specificarea rugozit tii suprafetei. suprafet

Simbolizarea si notarea pe desen a rugozit tii

R M

Precizia formei geometrice i precizia pozi iei relative

Abateri de la forma geometric dat

 fTOLERAN

A LA RECTILINITATE
0,02 / 200

0,1

fTOLERAN A LA PLANITATE
0,08 0,12 0,03 / 50x80

fTOLERAN A LA CIRCULARITATE
0,03 0,1

fTOLERAN A LA CILINDRICITATE
0,08 0,1

fTOLERAN A LA FORMA DAT A PROFILULUI


0,04

fTOLERAN A LA FORMA DAT A SUPRAFE EI


0,02

Notarea pe desen a tolerantelor de pozitie relativ . tolerant pozit Exemple grafice


fTOLERAN A LA PARALELISM

fTOLERAN A LA PERPENDICULARITATE

fTOLERAN A LA NCLINARE

fTOLERAN A LA SIMETRIE

fTOLERAN A LA COAXIALITATE I LA CONCENTRICITATE

fTOLERAN A B T II RADIALE I FRONTALE

fTOLERAN A LA POZI IA NOMINAL

fTOLERAN A LA INTERSECTARE

REPREZENTAREA I COTAREA FILETELOR I A ASAMBL RILOR FILETATE 8.1.GENERALIT I

Elementele constructive care definesc o suprafa filetat


t = 0,866 p t1 = 0,6495 p t2 = t1 -a d2 = d - t1 d1 = d -2 t1 D=d D2 = d 2 D1 = d1+ 2a
p t/2

Piulita
t

t2

t1

t/2

d1

Surub

D1

D2 D

d2

REGULI DE REPREZENTARE A FILETELOR


A A-A

B-B A

A-A B

B-B

B
B

C-C

D-D

COTAREA FILETELOR
M 22

1,5x45 M 22

1,5x45

M2
M 22

34
2x45 M 24 2x45

36

tx45

* 36

M 24

8 36 40 8

l1

l0

14 28 12 24

3x45

A
35 30

6,3

A 2:1

60

KM 14

KM 20

12,65

ASAMBLRI FILETATE


Reprezentarea i cotarea uruburilor

Reprezentarea i cotarea piuli elor elor

Reprezentarea asambl rilor prin uruburi


A-A

A-A

B-B

C-C

B C

B A-A

B-B

d1

2 3 5 1 6 4

B A-A

B-B

REPREZENTAREA I COTAREA ASAMBL RILOR PRIN PENE 9.1.GENERALIT I


 Pene

longitudinale Pene transversale

ASAMBL RI PRIN PENE LONGITUDINALE

Asambl ri prin pene paralele

Asambl ri prin pene disc

Asambl ri prin pene nclinate


aaaaaaa

c b a

Asambl ri prin pene tangen iale


l
b/2

l/2

>1:100

f x 45

A
C 5:1
12 0

B-B
D

A-A

ASAMBL RI PRIN PENE TRANSVERSALE

REPREZENTAREA I COTAREA CANELURILOR. ASAMBL RI PRIN CANELURI

REPREZENTAREA I COTAREA ARBORILOR I A BUTUCILOR CANELA I

ASAMBL RI PRIN CANELURI

REPREZENTAREA RO ILOR DIN ATE I A ANGRENAJELOR

ELEMENTELE CONSTRUCTIVE FUNDAMENTALE ALE RO ILOR DIN ATE

NTOCMIREA DESENELOR DE EXECU IE PENTRU RO ILE DIN ATE

100

10

25

Reprezentarea i cotarea ro ilor din ate cilindrice

Reprezentarea i cotarea ro ilor din ate conice

Reprezentarea ro ii melcate i a melcului

REPREZENTAREA ANGRENAJELOR
Reprezentarea angrenajelor cilindrice
A-A A

B2:1 B

A-A
B

B2:1

Reprezentarea angrenajelor conice


A-A
l

Gd
H1

Gd

H2 H 2

H1

S
2

Dd

Dd 2

A-A

A-A

Reprezentarea angrenajelor melcate


A

REPREZENTAREA I COTAREA lagrelor


 LAG

RE CU ALUNECARE

LAG RELE CU ROSTOGOLIRE

REPREZENTAREA I COTAREA ELEMENTELOR ELASTICE I A ASAMBLRILOR CU ELEMENTE ELASTICE

REPREZENTAREA ARCURILOR I COTAREA ARCURILOR

Arcurile elicoidale de compresiune cilindrice

Arcuri elicoidale de compresiune

Arcuri elicoidale de compresiune conice

Arcurile elicoidale cilindrice de trac iune

Arcuri elicoidale cilindrice de torsiune

Arcuri disc

Arcuri spirale plane

Arcuri cu foi

Arcuri din cauciuc

REPREZENTAREA FLAN ELOR


Flan ele independente se mbin cu conductele sau arm turile prin filet

Flan ele independente se mbin cu conductele sau arm turile prin borduire

Flan ele independente se mbin cu conductele sau arm turile prin sudare

Reprezentarea i cotarea flan elor


Flan e cilindice

60 40 4 x 8

10

20

R5

60 40 4 x 8
10

60

10

R5

20

R5
60 40 6 x 8 10

R5

20

0 4

20

60 40 4 x 8 10 20

R5

40 4 x 8

10 20

R5

60

Flan e patrate
R10

88

10

Flan e triunghiulare

Flan e ovale

Flan e oarecare

REALIZAREA ETAN FLAN E


Suprafe e netede cu an uri de etan are f r an uri

RILOR LA

Suprafe e netede cu prag sau adncitur

Suprafe e netede cu canal sau pan

Suprafe e speciale de etan are, la presiuni nalte cu lentil

sau cu inel

S-ar putea să vă placă și