Fosa septica bicamerala din beton [FSb

]
Precizare: afisam planul sumar al unei fose septice bicamerale din beton pentru ca am fost solicitati deseori de catre persoane care isi ridicau "o casa pe pamant" si pentru ca de prea multe ori am intalnit fose septice facute "dupa ureche", ori prea mari, ori prea mici, ori prea adanci si tot asa..... Acest plan este orientativ şi nu indică toate detaliile de montaj. Execuţie: fosa septica se va executa din beton slab armat cu grosimea de 10cm. Cota adancimii conductei de canalizare se va stabili de către instalatorul clientului, astfel ca panta conductei Ø110 către fosă să fie de 0,5%.÷1%. Este inutilă hidroizolarea interioară sau exterioară a FSb. Montarea unei scări de acces în interior nu este obligatorie. Folosirea unui bioactivator este utilă. Caracteristici: volumul util al acestei fose este de ~11mc iar perioada de vidanjare pentru 5 persoane va fi de ~20 zile. Important: Acestei FSb i se poate adapta un dren, mărindu-se perioada de vidanjare de la 20 zile la 3÷5 ani. Canad Expert realizeaza drenuri "la cheie", nu insa si fose de beton. Contact: pentru alte relatii referitoare la fosele septice sau dacă în teren apar diferente majore, se va intreba la SC Canad Expert srl, ing A Sterescu, tel 0722 275330. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

In principiu modulul FSb nu necesită lucrări de întreţinere. Deci nu desinfectanţi, nu soluţii de sodă, nu acceleratori de digestie şi nu culturi bacteriene. Vidanjarea se face lunar iar dupa adaptarea unui dren, la nu mai puţin de 24÷36 luni. După vidanjare, FSb nu se spală şi nu se desinfectează. Semnele care indică necesitatea vidanjarii sunt unele mirosurile grele, deranjante. Este bine să consultaţi un specialist. Coborârea in FSb pentru intervenţii poate fi extrem de periculoasă, chiar mortală.

solutia casei dvs din zone fara canalizare: .15m Intrare ape uzate Ø110mm A 2500 A 2700 VEDERE IN PLAN 7 7 700x700 Intrare ape uzate Ø110mm 700 700x70 0 Fantă 0.8x0.15x0.Fantă 0.8m 600 1800 1200 SECTIUNEA A-A Fosa septica .

Unica soluţie realistă de eliminare a acestor neajunsuri este echiparea locuinţelor rurale cu fose septice. A doua consecinţă: dacă nu-si pot instala apă în casă. Australia. A treia consecinţă: această situaţie precară pe lângă faptul că este generatoare de disconfort. preţ pe care puţine familii din zona rurală şi-l pot permite.000 USD. nu beneficiază de canalizare comunitară. în anumite circumstanţe devine generatoare de focare de infecţie. locuitorii nu-şi pot instala apă în casă. Italia. Această soluţie este recomandată şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). de către o societate abilitată să practice astfel de activităţi. fose septice care se vidanjează la anumite intervale. PE 2273. între 1 şi 5 ani. nu-şi pot monta nici wc în casă. Anglia. Imensa majoritate a locuinţelor sunt dotate cu wc tip hazna săpat în curte. Fără a intra în amănunte.Situaţia din România la ora actuală este următoarea: imensa majoritate a locuinţelor rurale şi bună parte din cele orăşeneşti. nu pot beneficia nici de apă caldă menajeră. In Romania s-a folosit un proiect tip realizat de IPCT în 1974. Prima consecinţă: neavând canalizare unde să poată fi aruncate apele reziduale. Această hazna se vidanjează la câţiva ani sau se acoperă cu pământ săpânduse o altă hazna. Apele rezultate din spălarea rufelor se aruncă de cele mai multe ori într-o groapă sau un şanţ. . dar numai la dimensionare. însă principiul de funcţionare este peste tot acelaşi. Mai mult. Franţa. Canada. verificat în practică.. generatoare de mirosuri şi nu de puţine ori generatoare de dispute între vecini……. puţuri de mică adâncime. Are însă două inconveniente majore: preţul unei fose septice din beton este de ordinul 3. Localitaţile rurale nu beneficiază de reţea de apă potabilă. Este proiectul unei fose septice cu două compartimente. Este acelaşi după care se execută fosele de beton şi în prezent. la amplasare şi la vidanjare. trebuie arătat că diferenţe există de la stat la stat. In plus fosa septică ocupă un spaţiu important din curte şi practic nu se mai poate demonta nici odată. SUA si multe alte ţări. este soluţia care se practică în toată lumea: Brazilia.000÷4. apa se ia din puţuri individuale sau comune câtorva familii. săpate în grădină şi nu de puţine ori chiar în strada în faţa porţii.

Foarte recent au aparut fosele septice de mică capacitate. mai ales în ce priveşte numărul de particule în suspensie. Apele care se emit din fosa septica nu sunt totuşi pure. montaj şi garanţie. la un nivel de preţ de 1000÷1300 USD. cu aviz de mediu pentru zonele rurale. În unele cazuri. . deasupra se pot planta flori. transport. Pentru antrenarea spre fosă a deşeurilor fecaloide si menajere este necesară o cantitate mare de apă. Prezentare: Fosa septică asigură lichefierea parţiala a materiilor poluante concentrate în apele uzate. Construcţia şi întreţinerea unei fose septice necesită o mână de lucru calificată. ea poate constitui o alternativa economică de asanare a reţelelor de apă din zonă. Fosa nu asigură decât o pretratare a acestora. Mai precis germenii patogeni nu sunt reţinuţi de fosa septică decât în proporţie de 90%. Asigura o pretratare eficace şi o lichefiere a dejecţiilor evacuate dintr-o gospodărie ce nu poate fi legată la o reţea de canalizare. la montaj îngropat. de asemenea asigură reţinerea meteriilor solide si a deşeurilor plutitoare. Insă ractica a dovedit că apele ce se emit de fosa septică sunt mai pure decât cele existente în unele lacuri. care pot deservi 5÷15 persoane. Suprafaţa ocupată la sol este de aproximativ 4 mp. In plus pot fi montate şi la subsolul unor clădiri sau. preţuri care includ. este indispensabilă fazei de epurare a apelor.

volumul lor este foarte inferior celui al materiilor solide care alimentează fosa. De asemenea detergenţii din categoria “ecologici” care în prezent tind a fi singurii de pe . datorită patului filtrant prin care trebuie să treacă. Aici are loc o filtrare mai profundă. care le transformă în marea lor majoritate în apă şi gaz. de sistemul ales pentru intrarea şi ieşirea lichidului ca şi de frecvenţa vidanjării. La suprafaţă bulele antrenează particule de noroi care sfârşesc prin a forma o crustă. Fosele septice sunt concepute astfel ca să asigure imobilitatea lichidului şi în consecinţă să faciliteze sedimentarea materiilor solide în suspensie. Utilizarea săpunurilor ordinare în cantitaţi normale nu afectează procesul de digestie. Această fermentaţie antrenează producţia de oxid şi bioxid de carbon. în general. Grăsimile. care poate dura între 1 şi 3 zile. Lichidele se deplasează între această crustă şi depozitul de pe fund.Schema de principiu a unei fose septice se regăseşte în cele doua desene (OMS 91438): Materiile solide se acumulează. materiile solide se depun. Viteza procesului de digestie creşte cu temperatura. în primul compartiment unde suferă o fermentaţie anaerobă bazică. La fund. Gazele se elimina prin orficii sau conducte de aerisire iar materiile solide se elimină prin vidanjare periodică. cu un max pe la 350C. prezentă în noroiurile depuse şi crusta de spumă. un al doilea primeşte efluenţii decantaţi sub forma unui fluid limpede. apele rezultate din fosa septică nu trebuie să fie considerate pure. hidrogen sulfurat şi metan. Ce este sigur. lichidul rezultat este evacuat printr-un sistem de drenare subteran. sunt descompuse de bacterii anaerobe. Totul depinde de durata de retenţie. Bulele de gaz care se degajă provoacă o oarecare perturbaţie a scurgerii naturale. Noroiurile depuse pe fundul rezervoarelor au tendinţa de a se întări sub greutatea lichidului şi materiilor solide care le acoperă. uleiurile şi alte materii mai uşoare decât apa plutesc la suprafaţă şi constituie un strat de spumă susceptibil de a se transforma într-o crustă destul de dură. După un timp. Materia organică. se poate afirma chiar totală. După primul compartiment. Cu toate acestea.

după ce acestea sunt preluate de cistene. Lichidele din fosele septice suferă modificări biochimice. Asigurarea stabilităţii lichidului favorizează depunerea sau flotaţia materialelor solide. din România. Concluzia este că efluenţii evacuaţi din fosele septice conţin încă germeni patogeni şi nu se recomandă folosirea lor pentru irigaţii. numai ape fecaloide sau şi ape menajere. nu există date certe asupra dispariţiei microorganismelor patogene. folosirea de dezinfectanţi în cantităţi mari.piaţă. conform OMS. Principiile ce guvernează concepţia unei fose septice sunt: • • • Asigurarea unei durate de retenţie suficiente ca apele uzate ce intră în fosă să poată să-şi depună materialele solide şi să se stabilizeze. situaţia actuală din locunţele rurale şi în destul de multe zone orăşeneşti lipsite de canalizare. In schimb. de temperatura ambiantă şi de mijloacele de spălat utilizate. Prezenta documentaţie nuşi propune să analizeze ce se întâmplă cu rezidurile colectate prin vidanjarea foselor septice. Se admite că 24 de ore este o durată de retenţie suficientă pentru noroiuri dar această situaţie se întâlneşte atunci când . Asigurarea unei ventilaţii suficiente pentru gazele degajate. omoară bacteriile şi inhibă procesele de digestie. De asemenea volumul de stocare a noroiului şi spumei depind de frecvenţa vidanjărilor. Acest volum depinde de numărul de utilizatori şi de cantitatea apelor uzate deversate în fosă. efluenţii mai conţin destule ouă viabile. Concepţie. dar până la ora actuală. aceasta din urmă putând conţine de la caz la caz. Extrapolând. când dejecţiile menajere se deversează sau se îngroapă în curtea locuinţei este intolerabilă. O fosă septică trebuie să asigure volumul necesar pentru retenţia lichidelor şi pentru stocarea noroiului şi spumei. Ba mai mult. studiile efectuate separat pe mai multe fose septice de Majumder si Phadke arată că deşi 80-90% din ouăle de ascaris dispar.

exista un compost. Când se cunoaşte consumul de apă distribuită pe persoană. Odată determinată capacitatea foselor septice a trebuit determinată adâncimea lor şi respectiv forma recipienţilor. sedimentarea se ameliorează cu prelungirea duratei de retenţie. modelele FS1 şi FS2. consumul de apă este estimat la 100÷130l/zi si persoană. fiind direct vizate forma şi dimensiunile orificiilor de intrare şi eşire ale fosei. se poate estima că apa evacuată reprezintă 90÷95% din acest volum. totalitatea apelor rezultate la un imobil reprezintă în general o parte importantă din apa furnizată de reţeaua de distribuţie sau de puţ. S-au avut în vedere datele statistice publicate de OMS şi anume că viteza de acumulare a noroiului şi spumelor într-o fosa septica este de 25l/an şi persoană pentru dejecţii provenite de la băi şi de 40l/an şi persoană atunci când la acestea se adaugă şi apele menajere. dar viteza de sedimentare este în general maximă pe parcursul primelor ore. . Există chiar unele norme (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. fără zone moarte şi fără scurtcircuitări. Uzual în Romania. consumul de apă este de 170÷200l/zi şi persoană iar în zonele rurale. Teoretic. Această problemă este mai importantă la fosele de mică capacitate decât la cele mari. Sedimentarea este serios perturbată de scurgerea apelor. 1982) care autorizează o retenţie mult mai scăzută pentru fosele mari. zone urbane. In general normele de utilizare prevăd o durată de retenţie cuprinsă între 24 şi 72 de ore. înainte de vidanjare. Dacă fosa septică primeşte ape menajere şi ape fecaloide. Alt fel durata de retenţie trebuie să fie mai mare. S-a avut în vedere să se obţină o distribuţie uniformă a debitelor. unde se foloseşte apa încălzită electric sau cu gaz (butelii). In baza acestor date s-au determinat volumele foselor septice modulate proiectate. comunale decât pentru cele de mică capacitate.

aceasta având o funcţionare mai eficientă. dar impune ca ele să fie montate în acelaşi plan. Apele uzate trebuie să intre în fosa septică astfel încât să perturbe cât mai puţin curgerea în aceasta. să deranjeze cât mai puţin procesul de sedimentare. tot din PVC. La racordarea şi utilizarea foselor septice se vor avea în vedere câteva reguli fără de care aceste echipamente nu vor funcţiona eficient: . nu au necesitat pereţi despărţitori. din fibră de sticlă sau din polietilenă. fiind 2 sau 3. de asemenea pot fi ridicate la înălţimi convenabile. Nu este o problemă de neglijat deoarece fără orificii de aerisire apar mirosuri supărătoare şi în unele situaţii pot apare chiar explozii. acestea să treacă printr-un cămin vizitabil. Rezervoarele alese. lăţime şi lungime. astfel ca nivelul lichidului să poată fi controlat. S-a optat pentru varianta polietilenă. Ieşirea efluenţilor din fosa septică se face printr-un tub de diametru mai mic. în plus având la partea inferioară şi o mică domă. Acestea sunt dimensiuni minime şi nu este nici un inconvenient ca fosa septică să aibe dimensiuni mai mari. Acest lucru s-a relizat printr-o piesă de PVC de recepţie a efluentului. Opţional se mai poate monta un recipient final de ape uzate. respectiv să fie construită din 5 sau chiar 7 module.S-a optat pentru varianta de fosa septică cu 2 compartimente. Construcţie. In principiu fosa septica se poate construi din beton. Recipienţii se acoperă cu capace în care s-au practicat găuri pentru aerisire naturală. S-a avut în vedere ca să fie evacuate numai apele nu şi stratul plutitor de spuma sau grăsimi. Cu aceasta apele pot fi trimise la o oarecare distanţă de fosă. Este bine ca înaintea intrării apelor în fosa septică. recipienţii aleşi respectând toate prescripţiile cu privire la adâncimea de lucru. recipient echipat cu o mică pompă. Procesele anaerobe din fosă produc printre altele şi o cantitate de metan şi hidrogen sulfurat care trebuiesc evacuate natural. este un avantaj.

Cel mai bun mod de a vidanja o fosă septică este prin utilizarea serviciilor unui vidanjor autorizat. Dacă conţinutul de noroi de pe fund s-a întărit. Nu se va neglija nici udarea straturilor de umplutură. O regulă simplă este ca vidanjarea sa se facă atunci când depozitul de noroi ocupă între o treime şi o jumătate din adâncimea totală. care foloseşte o cisternă capabilă să aspire conţinutul fosei. este necesar ca pe timpul montajului acestea să fie umplute cu apă şi numai apoi înglobate în sol. acestea să-şi “rupă presiunea” treacând printr-un cămin vizitabil. Fosa septică trebuie să fie accesibilă pentru operaţiunile de vidanjare.• • • • Apele pluviale nu se canalizează spre fosa septică. Pentru fosele modulate cu recipienţi din polietilena. Această operaţiune va permite echilibrarea presiunilor şi va proteja racordurile în caz de tasare a solului. Este necesar a se proceda la inspecţii regulate pentru verificarea momentului când trebuie să aibe loc vidanjarea. Exploatare. Se va avea grijă ca la vidanjare noroiul să nu fie răspândit în jur deoarece conţine şi materii fecaloide proaspete cu toate riscurile de infecţie ce decurg de aici. se va acţiona eliberarea acestuia cu o mătură cu coadă. Demarajul digestiei anaerobice în cazul unei fose septice poate fi foarte lent. Se asigură prin acest procedeu prezenţa microorganismelor necesare. pentru a verifica nivelel de lichid şi pentru a verifica dacă piesele de intrare si ieşire nu sunt colmatate. In principiu vidanjarea trebuie asigurată cel puţin la 4 ani. nici drenurile clădirilor. respectiv să mai rămână în primul compartiment . O idee bună este “însămânţarea” cu puţin noroi prelevat de la o altă fosă septică care funcţionează de câtva timp. Cel mai indicat este de asemenea ca vidanjarea să nu fie totală. Instalarea fosei septice trebuie facută sub supravegherea unei persoane de specialitate. Se recomandă ca înaintea intrării apelor uzate în fosă. respectiv demarajul rapid al procesului de digestie.

timpul de retenţie. In final. Este bine să consultaţi un specialist. FS1 si FS2. Deci nu desinfectanţi (mai ales ceicu clor). Rezervoarele se recomanda a se înlocui după 10 ani deşi durata normată a lor este de 15 ani si materialul lor are o durata de viata de 100 de ani.20m grosime. eventual prezenţa unor materii solide în tubul de drenaj.18÷0. Se au în vedere volumul util. Simplist se ia de 3 ori debitul zilnic de ape pe persoană. La dimensionarea celor 2 modele de fosa septică. Lângă fosa septică se poate planta un arbore şi vă garantăm că-i va merge foarte bine. nu acceleratori de digestie şi nu culturi bacteriene.30 l/zi şi persoană. cantitatea de noroi se estimează la 0. Si cel mai important: nu solutii saline rezultate de la instalatia de dedurizare. Metode de dimensionare. Semnele care indică necesitatea vidanjarii sunt unele mirosurile grele. dar trebuie umplută imediat cu apă. (1zi). Legalitate: . Peste capacele de lemn se admite un strat de pământ de max 0. Cateva sfaturi practice: Fosa septică nu necesită Intreţinere. acesta urmând să asigure reînceperea rapidă a procesului de digestie.aproximativ 10% din noroi. sau avut în vedere mai multe metode. Nu se admite circulaţia de mijloace auto. In final a fost folosită metoda preconizată de Banca Mondială. celelalte metode utilizându-se la verificarea dimensionarii. Vidanjarea se face la 12÷18 luni. numărul de persoane. După vidanjare FS1 nu se spală şi nu se desinfectează. nu soluţii de sodă. deranjante.

Fosa septică nu se montează oriunde şi oricum. statii de epurare. fosa vidanjabila . fose septice. respectiv autorizaţie de construire. Acestea nu se pot obţine decât dacă modelul de fosă septică are un agreement de mediu şi eventual o agrementare tehnică emisă de ICECON SA. vidanjare. Optimizat pentru: fose. Trebuiesc avute în vedere un minim de avize: cerificat de urbanism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful