Sunteți pe pagina 1din 33

mp r ia lui Dumnezeu ilustrat n pildele Domnului

Pilda sem n torului, pilda cu neghina, comoara din arin i m rg ritarul de mare pre

Pilda sem n torului


Aproape toate pildele Domnului ncep cu cuvintele: mp r ia lui Dumnezeu, sau mp r ia cerurilor, se aseam n cu... Pilda sem n torului nu ncepe a a, dar cnd Domnul explic ce este s mn a El ne spune c ea este Cuvntul privitor la mp r ie (Matei 13:19).

Pilda sem n torului (2)


La explicarea pildei cu neghina, Domnul ne spune: Cel ce seam n s mn a este Fiul Omului (Matei 13:37). Dup ce Fiul Omului seam n s mn a, care este Cuvntul despre mp r ie , vine Cel r u i r pe te ce a fost sem nat n inima lui (Matei 13:19).

Pilda sem n torului (3)


Aici ne este semnalat una dintre confrunt rile dintre st pnitorul lumii acesteia i mp ratul Isus. Cu toate c oamenii i apar in np ratului Isus de drept, deoarece El i-a creat pe to i, mp ratul Isus i reduce activitatea la a le face oferta mp r ei.

Pilda sem n torului (4)


Patru feluri de p mnt nseamn patru feluri de oameni. Diferen a dintre ei o face: modul n care reac ioneaz la oferta mp r iei lui Dumnezeu!

Pilda sem n torului (5)


Prima categoriede oameni: Aud Cuvntul referitor la mp r ia lui Dumnezeu. Diavolul fur din mintea acestor oameni informa ia primit . Oferta mp r iei nu are nici un efect. Omul r mne sub st pnirea Diavolului

Pilda sem n torului (6)


Cum fur Diavolul s mn a: Cum ajunge omul acas , deschide TV i ceea ce vede acolo acopere i terge informa ia despre mp r ie La coal sau la serviciu, colegii l conving s nu se schimbe Lecturile l conving s nu se schimbe Rug min ile sau amenin rile rudelor l conving s nu se schimbe.

Explicarea termenului inim


n ebraica veche nu exista cuvntul minte . Pentru minte se folosea inim . Exemple: D robului T u o inim priceput ! (Solomon, n 1 mp. 3:8); C ci dinl untru, din inima oamenilor, ies gndurile rele (Dl Isus, Marcu 7:21)

Explicarea termenului inim

(2)

Rom.1:21 i 28 ...s-au dedat la gnduri de arte i inima lor f r pricepere s-a ntunecat. Dumnezeu i-a l sat n voia min ii lor blestemate. 2 Cor. 4:4 A c ror minte necredincioas a ntunecat-o dumnezeul veacului acestuia. Pavel folose te cnd inim cnd minte .

Pilda sem n torului (7)


Domnul Isus face distinc ie ntre: Cel ce aude Cuvntul... i nu-l n elege (Mat.13:19) i cel ce aude cuvntul i-l n elege (v.23). P mntul bun sunt cei care dup ce au auzit Cuvntul l in ntr-o inim bun i curat (Luca 8:15). Deosebirea este ntre cei ce nu n eleg i cei ce n eleg i apoi p streaz Cuvntul n inima (mintea) lor bun !

Pilda sem n torului (8)


n pilda sem n torului, Domnul Isus ne nf i eaz o lupt pentru minte ntre st pnitorul lumii acesteia i Fiul lui Dumnezeu! La fel Pavel - Scopul luptei noastre este: s demol m inven iile min ii... care se ridic mp triva cunoa terii lui Dumnezeu i orice gnd l facem rob ascult rii de Cristos.

Pilda sem n torului (9)


A doua categorie de oameni, reprezenta i prin terenul stncos: Oameni superficiali: se entuziasmeaz repede, dar tot repede se i sting. Lucrurile care i fac s abandoneze: - un necaz - o prigonire - o ispit

Pilda sem n torului (10)


A treia categorie de oameni, reprezenta i prin terenul cu spini. Spinii sunt: - ngrijor rile sau preocup rile cu lucrurile vie ii acesteia - n el ciunea bog iilor - Poflele altor lucruri - Atrac ia pl cerilor.

Pilda sem n torului (11)


Categoria a doua i a treia: De i au acceptat Cuvntul despre mp r ie, dintr-un motiv sau altul, Cuvntul despre mp r ie nu a ajuns la rodire, adic nu s-a finalizat, nu i-a realizat scopul pentru care a fost sem nat.

Pilda sem n torului (12)


Roada este scopul final pentru care s-a sem nat n mintea omului Cuvntul despre mp r ie: 1. Transformarea acelui om dup chipul i asem narea lui Cristos (Rom.8:29) i 2. Capacitatea de reproducere: Face i ucenici. (Matei 28:19)

Pilda sem n torului (13)


A patra categorie de oameni: Cei care aduc road . Condi iile pentru a ajunge la rodire: - Aude cuvntul i-l n elege (Mt.13:23) ine Cuvntul ntr-o minte bun i curat (Luca 8:15) - Persevereaz pn la finalizare (ibid.)

Situa ia categoriei a 2-a i a 3-a


Unii spun: Ei au crezut n Domnul Isus i sunt pentru totdeauna mntui i, indiferent dac aduc road sau nu. Domnul Isus r spunde c ml di ele neroditoare sunt t iate, aruncate n foc i ard (Ioan 15:6). Tot El mai r spunde: Cine va r bda pn la sfr it va fi mntuit (Matei 24:13)

Cum se cap t mntuirea


Ioan 3:36 (traducere dup original) Cine crede n Fiul are via a etern ; dar cine nu-L ascult pe Fiul nu va vedea via a, ci mnia lui Dumnezeu r mne peste el.

Cum se cap t mntuirea


Evrei 5:9 Domnul Isus Cristos S-a f cut pentru to i cei ce-L ascult Urzitorul (Sursa) unei mntuiri ve nice. Condi ia mntuirii = ascultarea de Cristos!

Mntuirea
Mntuirea nu este doar o sp lare de p cate i dreptul de a intra n cer. Scopurile mntuirii sunt ca - cei mntui i s devin asemenea lui Isus (prima road ) i - cei mntui i s devin f c tori de ucenici ( a doua road ). Mntuirea devine real numai cnd i s-au realizat scopurile!

Mntuirea (2)
Conform nv turii Domnului Isus, numai aceia sunt mntui i care ascult de El, c ci numai cei ce mplinesc poruncile Lui aduc road . Cei din categoria a doua i a treia ascult de st pnitorul lumii acesteia i datorit acestui fapt apar in acestui st pn.

Biserica i mp r ia
Biserica cuprinde n ea i oameni din categoria a doua i a treia, oameni care cred pn la o vreme, dar nu ajung la rodire. Biserica are i membri care nu vor ajunge la mntuire, adic nu vor intra n mp r ia lui Dumnezeu (1 Cor.13:34; 1 Ioan 2:19; 1 Cor.6:9; Gal.5:19-21; Ef.5:6)

Pilda cu neghina din arin


Domnul Isus ne spune direct c aceast pild ilustreaz mp r ia cerurilor (Matei.13:24) Domnul Isus ne spune c arina este lumea . Prin urmare, pilda aceasta ne spune ceva despre lumea aceasta n raport cu mp r ia cerurilor.

Personajele din pild


Cel ce seam n s mn a bun este Fiul Omului. Cel ce seam n neghina este Cel r u, sau vr jma ul. S mn a bun i reprezint pe fiii mp r iei. Neghina i reprezint pe fiii Celui r u .

Lumea actual :
Un amestec de s mn bun i de neghin . A a va fi pn la sfr itul istoriei. Cnd va veni sfr itul, ngerii vor separa cele dou categorii. Fiii Celui r u vor merge n cuptorul aprins. Fiii mp r iei vor fi invita i s mo teneasc , s ia n primire, mp r ia Tat lui lor unde vor str luci ca soarele.

Semnifica ia termenilor
Cuvntul fii , n pilda aceasta, indic apartenen a: Fiii mp r iei i indic pe oamenii care apar in mp r iei cerurilor; Fiii Celui r u i indic pe oamenii care-i apar in Diavolului.

Semnifica ia termenilor (2)


Exist mp r ia lui Dumnezeu , care este mp r ia cerurilor i exist St pnirea sau domeniul Celui r u, adic a Diavolului. n actuala lume, exteriorul nu tr deaz c rei lumi apar ine cineva. Dar: Fiecare poate s decid unde apar ine.

Cum po i decide unde apar ii?


La aceast ntrebare vital ne r spunde Domnul Isus n urm toarele dou pilde: - pilda cu comoara din arin , i - Pilda cu m rg ritarul de mare valoare.

Comoara i m rg ritarul
Subiectul predicilor Domnului Isus a fost Evanghelia mp r iei lui Dumnezeu. El nsu i este mp ratul venit n aceast lume. El ne-a vestit Cuvntul despre mp r ie. Mintea noast este solul n care arunc El s mn a (informa ia). Ce facem noi informa ia primit ?

O nou informa ie:


Cu alt ocazie, (n Luca 16:16) Domnul Isus le-a spus oamenilor: De la Ioan Botez torul ncoace se predic mp r ia lui Dumnezeu! i fiecare om care vrea s intre n ea d n val ! Ce nseamn s dai n val n mp r ie?

S dai n val :
Omul care g se te o comoar mare, fuge repede, vinde tot ce are i cump r terenul n care este comoara. Omul care g se te o perl de o valoare uria , fuge repede, vinde tot ce are i cump r perla. Cei ce cac a a dau n val s intre n mp r ie!

Aplica ie:
Cine aude Cuvntul despre mp r ie i l n elege , adic , i d seama ce lucru uluitor de mare i ofer i i spune lui nsu i: Dumnezeu Vreau cu orice pre s intru n aceast mp r ie! Indiferent ct m cost , ct sacrific n lumea aceasta, eu vreau s intru n mp r ia aceasta

A vinde tot ce are:


Singurul lucru pe care l are omul este propria lui persoan . Cel mai drag lucru omului este propria lui independen . A vinde tot ce ai nseamn a renun a la sine, la propria independen , i a trece sub autoritatea mp ratului Isus!