Hazarde antropice

De Secara Madalina Scurtu Roxana XI - C

de transport. . Trăsături generale Hazardele antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură. de construcţii. în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole. miniere.I. etc. declanşate sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare societăţii în ansamblu şi existenţei umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură. industriale.

uneori îmbrăcând un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea gravă a funcţionării societăţii şi victime omeneşti. uneori necontrolate şi nechibzuite. alteori fireşti. o degradare accentuată.Hazardele antropice şi tehnologice. . produc pagube mai mici sau mai mari în funcţie de amplitudinea acestora şi de factorii favorizanţi în locul sau regiunea în care se manifestă. impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale. planeta noastră a cunoscut. în unele cazuri iremediabilă. la fel ca şi cele naturale. în anumite regiuni sau zone. mari pagube şi distrugeri ale mediului. Ca urmare a acţiunilor omului.

între care Arctica. ale pădurii tropicale ori ale taigalei. unele zone deşertice. .Degradarea accelerată a terenurilor Este evident faptul că ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult. Antarctica. în bună măsură datorită necesităţilor impuse de dezvoltarea demografică şi economică a omenirii. În fapt. cu excepţia câtorva întinse regiuni naturale. există o alternanţă a mediilor transformate antropic cu cele naturale.

. şi mai mult de o treime şi-au pierdut peste 50% din humus. iar terenurile umede s-au restrâns cu 1.6 milioane de km2. etc. extinderea aşezărilor. peste o şesime din suprafeţele agricole ale Terrei au devenit marginale sau improprii unei exploatări regulate. în circa un secol de folosinţă. Mai mult. terenurile agricole s-au extins cu 22 milioane de km2. activităţi productive. peste două milioane de km2 din pădurile existente cu circa o sută de ani în urmă au fost înlăturate.Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciază că circa două cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activităţile umane: agricultură. Numai în ultimele trei secole a fost despădurită o suprafaţă de 6 milioane de km2.

Pe şoselele Terrei aleargă peste 600 de milioane de autovehicule. corelată cu creşterea demografică explozivă şi cu dezvoltarea economico-socială. atât pentru mediul înconjurător. . în aer se află simultan câteva mii de avioane. Această activitate implică existenţa unor riscuri variate. pe căile ferate circulă câteva sute de mii de terenuri. fluviile şi mările planetei sunt străbătute de mii de vapoare.Hazarde legate de transporturi Transporturile au cunoscut o evoluţie spectaculoasă. cât şi pentru societatea umană.

etc. Această categorie de transport este apreciată ca fiind de circa zece ori mai periculoasă decât transportul feroviar ori cel aerian. între toate categoriile de transporturi. fără a lua în calcul imensa reţea stradală din aşezări şi drumurile nemodernizate.Transporturile rutiere au cunoscut cea mai amplă dezvoltare. derulându-se pe nu mai puţin de 15 milioane de km de drumuri modernizate. defecţiuni ale mijloacelor de transport. supraaglomerarea drumurilor. . consumul băuturilor alcoolice. dificultatea traseelor în anumite zone. cauzele accidentelor fiind legate de mai mulţi factori: viteza excesivă. oboseala la volan.

• Transporturile feroviare.a. Impresionanta reţea feroviară ( circa 1 600 000 km ) – dominată de magistrale transcontinentale. catastrofe feroviare s-au înregistrat atât în ţări în curs de dezvoltare ( îndeosebi în India. Brazilia. Belgia ş.) . cu lungimi de mii de km – . cu atât mai mult cu cât numărul pasagerilor este ridicat şi volumul mărfurilor foarte mare. • În ultimele decenii. dificultăţile traseelor străbătute.creşterea vitezei de deplasare ( în unele cazuri la 200-300 km/h).a. erorile de semnalizare şi alţi factori fac ca accidentele în domeniu să fie foarte grave. Mexic ş.) cât şi în ţări dezvoltate ( Germania.

a doua jumătate a secolului al XX-lea fiind marcată de un întreg şir de asemenea catastrofe. „Torrey Canyon” a deversat 100 000 tone de petrol. Cele mai grave şi cu cele mai mari consecinţe sunt accidentele petrolierelor. alungând turiştii. distrugând flora şi fauna. „Torrey Canyon” ( 18 martie 1967). unele petroliere având 450-550 mii tdw şi lungimea de 300-350 m). între care: „Marpesia” (12 decembrie 1969. sau ciocnit în Golful San Fransisco). în apele Atlanticului. „ Arizona Standard” şi „Oregon Standard” ( 18 ianuarie 1971. iar „Amoco Cadiz” o cantitate aproape dublă. fiind esenţiale în schimburile comerciale intercontinentale. . ambele dând naştere unor „maree negre”. decât în cazul celor fluviale.a. care s-au abătut asupra ţărmurilor. urâţind peisajul. Transporturile maritime se practică pe distanţe lungi.Transporturile navale prezintă riscuri mai mari în cazul transporturilor maritime ( datorită tonajului mare al navelor. în largul portului african Dakar). „Amoco Cadiz” ( 18 martie 1978) ş.

Deşi sunt considerate cele mai sigure. par mai periculoase decât alte mijloace de transport întrucât accidentele aviatice sunt intens mediatizate. . fiind esenţiale pentru deplasarea pasagerilor.• Transporturile aeriene au revoluţionat comunicaţiile la mari distanţe.

precum şi de transportul şi depozitarea deşeurilor radioactive. Substanţele respective pot să iradieze populaţia şi mediul înconjurător şi pot produce victime omeneşti şi pagube materiale. de căderea pe Pământ a unor sateliţi artificiali cu propulsie nucleară. Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice. de instalaţiile nucleare din unele institute de cercetare ştiinţifică.Hazarde nucleare (accidente nucleare) Acestea sunt produse de răspândirea necontrolată a unor substanţe radioactive în afara instalaţiilor nucleare şi a dispozitivelor de deşeuri radioactive. .

au fost iradiate circa un milion de persoane. la Cernobîl. în Ucraina. în noaptea de 25-26 aprilie 1986. au murit în lunile următoare. . grav iradiaţi. fiind afectate Alaska (S. au fost evacuate imediat 200 000 de persoane din localităţile aflate pe o rază de 30 km. Dintre consecinţe amintim: muncitorii şi pompierii care au asigurat stingerea incendiului.Cel mai grav accident este cel înregistrat în fosta Uniune Sovietică. a pulverizat peste 1 000 tone din cuvertura protectoare şi o mare cantitate de substanţe radioactive care conţineau Iod 131 şi Cesiu 137. totodată. ci şi a altor regiuni ale Europei ( îndeosebi Europa Centrală şi Peninsula Scandinavă) şi. Explozia unui dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare.A. pentru prima oară a avut loc şi o contaminare transcontinentală.U. S-a produs o contaminare nu numai a Ucrainei.) şi Canada.

.3/3.7.3.3.1.97:70..07.:.7.70.70 .30/34.03/:: 7.:. &3:30$4..439.94..:4/  08: 3970.0.10.0:7450 L3/0480- :745.3x0.70  L334.8.90. ..439.9893070.38...70.0.590.g/0 2...23./.. 7./.30 $ ..:3243/0 50784.9gx0.g 13/.9.$.0397.5:.9g 50397:572.9L31489..4.x .90.94.7.:.g    9494/.09./4.7.9  /050784..570 .30 .23.94770:3.57490.3.:94.703:3:2..7g.0L370897.:14897.7097.23922:3.574/:84.950890 9430/3.4380.. &.90 20/.0397./0 .3x07.02. :3:/3970.70.9050 47./0390890.8:7..005.:14890. 54.70 42..90 /08:-89.079:7.0734-L L3&.g !0338:...03:. 4 ../.:2:79L3:30:72g94.g .4393039. $ &   .43x30.399.70..0.9.947  542507.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful