Hazarde antropice

De Secara Madalina Scurtu Roxana XI - C

de transport. declanşate sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare societăţii în ansamblu şi existenţei umane în particular. . de construcţii. industriale. Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură. miniere. etc. în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole.I. Trăsături generale Hazardele antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură.

o degradare accentuată. produc pagube mai mici sau mai mari în funcţie de amplitudinea acestora şi de factorii favorizanţi în locul sau regiunea în care se manifestă. uneori necontrolate şi nechibzuite.Hazardele antropice şi tehnologice. impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale. Ca urmare a acţiunilor omului. planeta noastră a cunoscut. în unele cazuri iremediabilă. mari pagube şi distrugeri ale mediului. la fel ca şi cele naturale. . uneori îmbrăcând un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea gravă a funcţionării societăţii şi victime omeneşti. în anumite regiuni sau zone. alteori fireşti.

în bună măsură datorită necesităţilor impuse de dezvoltarea demografică şi economică a omenirii. cu excepţia câtorva întinse regiuni naturale. În fapt. există o alternanţă a mediilor transformate antropic cu cele naturale. unele zone deşertice. între care Arctica. .Degradarea accelerată a terenurilor Este evident faptul că ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult. ale pădurii tropicale ori ale taigalei. Antarctica.

peste o şesime din suprafeţele agricole ale Terrei au devenit marginale sau improprii unei exploatări regulate. terenurile agricole s-au extins cu 22 milioane de km2. Mai mult.6 milioane de km2. extinderea aşezărilor. şi mai mult de o treime şi-au pierdut peste 50% din humus. peste două milioane de km2 din pădurile existente cu circa o sută de ani în urmă au fost înlăturate. etc.Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciază că circa două cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activităţile umane: agricultură. activităţi productive. în circa un secol de folosinţă. Numai în ultimele trei secole a fost despădurită o suprafaţă de 6 milioane de km2. iar terenurile umede s-au restrâns cu 1. .

. fluviile şi mările planetei sunt străbătute de mii de vapoare.Hazarde legate de transporturi Transporturile au cunoscut o evoluţie spectaculoasă. în aer se află simultan câteva mii de avioane. atât pentru mediul înconjurător. corelată cu creşterea demografică explozivă şi cu dezvoltarea economico-socială. Această activitate implică existenţa unor riscuri variate. pe căile ferate circulă câteva sute de mii de terenuri. cât şi pentru societatea umană. Pe şoselele Terrei aleargă peste 600 de milioane de autovehicule.

cauzele accidentelor fiind legate de mai mulţi factori: viteza excesivă.Transporturile rutiere au cunoscut cea mai amplă dezvoltare. derulându-se pe nu mai puţin de 15 milioane de km de drumuri modernizate. supraaglomerarea drumurilor. defecţiuni ale mijloacelor de transport. etc. . dificultatea traseelor în anumite zone. Această categorie de transport este apreciată ca fiind de circa zece ori mai periculoasă decât transportul feroviar ori cel aerian. fără a lua în calcul imensa reţea stradală din aşezări şi drumurile nemodernizate. consumul băuturilor alcoolice. între toate categoriile de transporturi. oboseala la volan.

catastrofe feroviare s-au înregistrat atât în ţări în curs de dezvoltare ( îndeosebi în India.creşterea vitezei de deplasare ( în unele cazuri la 200-300 km/h).• Transporturile feroviare.) . cu atât mai mult cu cât numărul pasagerilor este ridicat şi volumul mărfurilor foarte mare. dificultăţile traseelor străbătute.a. Brazilia. Impresionanta reţea feroviară ( circa 1 600 000 km ) – dominată de magistrale transcontinentale.) cât şi în ţări dezvoltate ( Germania. Belgia ş. Mexic ş. • În ultimele decenii. erorile de semnalizare şi alţi factori fac ca accidentele în domeniu să fie foarte grave.a. cu lungimi de mii de km – .

în apele Atlanticului. alungând turiştii.Transporturile navale prezintă riscuri mai mari în cazul transporturilor maritime ( datorită tonajului mare al navelor. unele petroliere având 450-550 mii tdw şi lungimea de 300-350 m). ambele dând naştere unor „maree negre”. distrugând flora şi fauna. decât în cazul celor fluviale. „Amoco Cadiz” ( 18 martie 1978) ş. între care: „Marpesia” (12 decembrie 1969. în largul portului african Dakar). fiind esenţiale în schimburile comerciale intercontinentale. a doua jumătate a secolului al XX-lea fiind marcată de un întreg şir de asemenea catastrofe. „Torrey Canyon” ( 18 martie 1967). . care s-au abătut asupra ţărmurilor. sau ciocnit în Golful San Fransisco). „Torrey Canyon” a deversat 100 000 tone de petrol. „ Arizona Standard” şi „Oregon Standard” ( 18 ianuarie 1971. urâţind peisajul.a. iar „Amoco Cadiz” o cantitate aproape dublă. Cele mai grave şi cu cele mai mari consecinţe sunt accidentele petrolierelor. Transporturile maritime se practică pe distanţe lungi.

par mai periculoase decât alte mijloace de transport întrucât accidentele aviatice sunt intens mediatizate.• Transporturile aeriene au revoluţionat comunicaţiile la mari distanţe. Deşi sunt considerate cele mai sigure. . fiind esenţiale pentru deplasarea pasagerilor.

de instalaţiile nucleare din unele institute de cercetare ştiinţifică. precum şi de transportul şi depozitarea deşeurilor radioactive. Substanţele respective pot să iradieze populaţia şi mediul înconjurător şi pot produce victime omeneşti şi pagube materiale.Hazarde nucleare (accidente nucleare) Acestea sunt produse de răspândirea necontrolată a unor substanţe radioactive în afara instalaţiilor nucleare şi a dispozitivelor de deşeuri radioactive. Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice. . de căderea pe Pământ a unor sateliţi artificiali cu propulsie nucleară.

pentru prima oară a avut loc şi o contaminare transcontinentală.U.) şi Canada. S-a produs o contaminare nu numai a Ucrainei.A. a pulverizat peste 1 000 tone din cuvertura protectoare şi o mare cantitate de substanţe radioactive care conţineau Iod 131 şi Cesiu 137.Cel mai grav accident este cel înregistrat în fosta Uniune Sovietică. Dintre consecinţe amintim: muncitorii şi pompierii care au asigurat stingerea incendiului. în noaptea de 25-26 aprilie 1986. în Ucraina. grav iradiaţi. au fost evacuate imediat 200 000 de persoane din localităţile aflate pe o rază de 30 km. . la Cernobîl. Explozia unui dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare. totodată. au fost iradiate circa un milion de persoane. ci şi a altor regiuni ale Europei ( îndeosebi Europa Centrală şi Peninsula Scandinavă) şi. fiind afectate Alaska (S. au murit în lunile următoare.

g/0 2./..94.947  542507. .3.0L370897..9gx0.0.09.02..3.9.90.38.7g.30 .03:.1.439.0734-L L3&.:3243/0 50784.9050 47.3x0.70.g !0338:.439.570 .574/:84..70..7. &3:30$4..005. &.94...:./.:14890.:4/  08: 3970.8:7.57490. 7../.$.g 13/./0 .0.90 /08:-89.:.4380.399.7097.90.10.23922:3.97:70.07..8./4..g    9494/. 4 .94770:3.30/34.950890 9430/3.23.3.:94.90 20/.0:7450 L3/0480- :745. .3x07..g .43x30.:2:79L3:30:72g94..9L31489.590.079:7.70  L334.0397.9.. $ &   .3/3.30 $ .0397.:.70 .703:3:2.5:.70.70./0390890.7.x .9  /050784.4393039. :3:/3970.9g 50397:572. 54.:14897..4.7.03/:: 7.7.23..70 42.9893070.0.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful