P. 1
+fise+de+lucru+si+evaluare+(1)

+fise+de+lucru+si+evaluare+(1)

|Views: 79|Likes:
Published by dimanc

More info:

Published by: dimanc on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.
Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
. Identifica!imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!şi la întrebările "bazate pe toată poezia$:
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului g'ndul la cămara (de-altădată)*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este (c+eia) amintirii*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum î,i e-primă sentimentele poetul * ".n mod direct sau în mod indirect$
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 2
Mă prinde amintirea în vânătul ei um,
!rin care cresc pe poli"i şi raturi, ca pe ruguri,
#rzând în umbră, piersici de $ar, şi-albaştri struguri
%i pere de-aur roşu cu lăcări de parum.
Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. enumeraţie ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I ……………………………………………………………..
. Identifica!i imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
b. Identifica!şi în poezie cuvintele apar!in'nd c'mpului le-ical al fructelor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
c. /ersul 01e-aprind fantasmagoric caise şi gutui: 2 3randafirii lampioane şi lămpi
de aur verde ) sugerează:
a$ s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile4
b$ caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind.
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 3
%ovăitor ca robul, ce calcă o comoară
Din basmul cu o mie şi una de nop"i, mă-nchin&
'ăd pepeni verzi ( smaragde cu miezul de rubin (
%i tămâioşii galbeni ca soarele de vară.
Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele:
1. Completa!i:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. două compara!ii ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I …………………………………………………………….
g. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
. Identifica!i imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. 5rin oc+ii cui vede poetul cămara*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis# de basm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
c. Cine este vră6itoarea din ultimul vers al poeziei *
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 4
)e-aprind antasmagoric caise şi gutui&
Trandairii lampioane şi lămpi de aur verde...
Dar părăsind cămara ce min"ile îmi pierde,
Tot rodul vră$itoarei cu lacăt îl încui.
Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele:
1. Completa!i:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. un epitet …………………………………………………….
e. o enumeraţie ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I …………………………………………………………….
. Identifica!imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. Ce reprezintă pentru poet copilăria*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
b. Ce fel de operă este Cămara de fructe # de Ion 5illat*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
c. 07ă prinde amintirea în v'nătul ei fum) sugerează:
a$ 5oetul este învăluit de triste!e4
b$ 5oetul trăie,te intens amintirea cămării de fructe4
c$ 5oetul este învăluit în praf
8esenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei 0Cămara de fructe) de Ion 5illat
397: :
1. 1crie!şi un cvintet pornind de la substantivul 0copilărie).
. ;lcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate# folosind epitete "ad6ectivale#
substantivale$ ,i comparaţii.
<ume şi prenume:…………………………………………………………………………………
8ata: 1=.>%.>11
Clasa a /-a;
3913 ?&I@:
0Cămara de fructe) de Ion 5illat
1. 5oetul îşi e-primă sentimentele de :
a$ nostalgie
b$ furie
c$ nemulţumire
. 5oezia Cămara de fructe de Ion 5illat este un te-t :
a$ în proză
b$ în versuri
%. 3e-tul studiat este o operă :
a$ literară
b$ nonliterară
A. 1intagma ”Văd pepeni verzi, smaragde cu miezul de rubin...” constituie o imagine:
a$ olfactivă
b$ vizuală
c$ auditivă
=. 9-presia “Şovăitor ca robul...” conţine:
a$ o enumeraţie
b$ o repetiţie
c$ o comparaţie
B. Cuv'ntul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuv'ntul:
a$ masă
b$ scaun
c$ raft
C. C'mpul le-ical predominant în te-t este cel al :
a$ pietrelor preţioase
b$ florilor
c$ fructelor
D. 5oezia este alcătuită din:
a$ cinci strofe
b$ trei strofe
c$ patru strofe
E. Fiecare strofă este alcătuită din:
a$ cinci versuri
b$ patru versuri
c$ trei versuri
1>.&ima poeziei este:
a$ încrucişată
b$ împerec+eată
c$ îmbrăţişată

f. olfactive. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. b. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. b. c. mă-nchin: . 3 Şovăitor ca robul. Răspundeți la întrebările: a. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3.GRUPA nr. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. ca pe ruguri. Arzând în umbră. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. Completaţi: a... Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. piersici de jar. enumeraţie ………………………………………………………. dinamice) din strofă. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. e. tipul de strofă ………………………………………………………………. două epitete ……………………………………………………. Identificați imaginile artistice (vizuale. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. tipul de rimă ………………………………………………………………. 2. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->