P. 1
+fise+de+lucru+si+evaluare+(1)

+fise+de+lucru+si+evaluare+(1)

|Views: 74|Likes:
Published by dimanc

More info:

Published by: dimanc on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.
Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
. Identifica!imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!şi la întrebările "bazate pe toată poezia$:
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului g'ndul la cămara (de-altădată)*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este (c+eia) amintirii*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum î,i e-primă sentimentele poetul * ".n mod direct sau în mod indirect$
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 2
Mă prinde amintirea în vânătul ei um,
!rin care cresc pe poli"i şi raturi, ca pe ruguri,
#rzând în umbră, piersici de $ar, şi-albaştri struguri
%i pere de-aur roşu cu lăcări de parum.
Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. enumeraţie ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I ……………………………………………………………..
. Identifica!i imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
b. Identifica!şi în poezie cuvintele apar!in'nd c'mpului le-ical al fructelor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
c. /ersul 01e-aprind fantasmagoric caise şi gutui: 2 3randafirii lampioane şi lămpi
de aur verde ) sugerează:
a$ s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile4
b$ caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind.
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 3
%ovăitor ca robul, ce calcă o comoară
Din basmul cu o mie şi una de nop"i, mă-nchin&
'ăd pepeni verzi ( smaragde cu miezul de rubin (
%i tămâioşii galbeni ca soarele de vară.
Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele:
1. Completa!i:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. două epitete …………………………………………………….
e. două compara!ii ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I …………………………………………………………….
g. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
. Identifica!i imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. 5rin oc+ii cui vede poetul cămara*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis# de basm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
c. Cine este vră6itoarea din ultimul vers al poeziei *
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPA nr. 4
)e-aprind antasmagoric caise şi gutui&
Trandairii lampioane şi lămpi de aur verde...
Dar părăsind cămara ce min"ile îmi pierde,
Tot rodul vră$itoarei cu lacăt îl încui.
Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele:
1. Completa!i:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d. un epitet …………………………………………………….
e. o enumeraţie ……………………………………………………….
f. un pronume la persoana I …………………………………………………………….
. Identifica!imaginile artistice "vizuale# olfactive# dinamice$ din strofă.
imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice
%. &ăspunde!i la întrebările:
a. Ce reprezintă pentru poet copilăria*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
b. Ce fel de operă este Cămara de fructe # de Ion 5illat*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
c. 07ă prinde amintirea în v'nătul ei fum) sugerează:
a$ 5oetul este învăluit de triste!e4
b$ 5oetul trăie,te intens amintirea cămării de fructe4
c$ 5oetul este învăluit în praf
8esenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei 0Cămara de fructe) de Ion 5illat
397: :
1. 1crie!şi un cvintet pornind de la substantivul 0copilărie).
. ;lcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate# folosind epitete "ad6ectivale#
substantivale$ ,i comparaţii.
<ume şi prenume:…………………………………………………………………………………
8ata: 1=.>%.>11
Clasa a /-a;
3913 ?&I@:
0Cămara de fructe) de Ion 5illat
1. 5oetul îşi e-primă sentimentele de :
a$ nostalgie
b$ furie
c$ nemulţumire
. 5oezia Cămara de fructe de Ion 5illat este un te-t :
a$ în proză
b$ în versuri
%. 3e-tul studiat este o operă :
a$ literară
b$ nonliterară
A. 1intagma ”Văd pepeni verzi, smaragde cu miezul de rubin...” constituie o imagine:
a$ olfactivă
b$ vizuală
c$ auditivă
=. 9-presia “Şovăitor ca robul...” conţine:
a$ o enumeraţie
b$ o repetiţie
c$ o comparaţie
B. Cuv'ntul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuv'ntul:
a$ masă
b$ scaun
c$ raft
C. C'mpul le-ical predominant în te-t este cel al :
a$ pietrelor preţioase
b$ florilor
c$ fructelor
D. 5oezia este alcătuită din:
a$ cinci strofe
b$ trei strofe
c$ patru strofe
E. Fiecare strofă este alcătuită din:
a$ cinci versuri
b$ patru versuri
c$ trei versuri
1>.&ima poeziei este:
a$ încrucişată
b$ împerec+eată
c$ îmbrăţişată

Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. Identificați imaginile artistice (vizuale. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. c.GRUPA nr. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. piersici de jar. tipul de strofă ………………………………………………………………. e. două epitete ……………………………………………………. ca pe ruguri. 3 Şovăitor ca robul. b. Răspundeți la întrebările: a. Arzând în umbră. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. f. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. b. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. Completaţi: a. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. mă-nchin: . olfactive. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.. enumeraţie ………………………………………………………. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. 2. tipul de rimă ………………………………………………………………. dinamice) din strofă. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->