FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. două epitete ……………………………………………………. b. Completaţi: a. e. dinamice) din strofă. b. Răspundeți la întrebările: a. Arzând în umbră. c. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. f. enumeraţie ……………………………………………………….. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. ca pe ruguri. mă-nchin: . Identificați imaginile artistice (vizuale. olfactive. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. 3 Şovăitor ca robul. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. piersici de jar. tipul de rimă ………………………………………………………………. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. tipul de strofă ……………………………………………………………….GRUPA nr.. 2. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor.

imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Răspundeți la întrebările: a. f. . două epitete ……………………………………………………. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui.. tipul de rimă ………………………………………………………………. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. Completați: a. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. Identificați imaginile artistice (vizuale. Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. g.Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară. e. 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. două comparații ………………………………………………………. Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. b.. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis. tipul de strofă ………………………………………………………………. olfactive.. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. 2. c. de basm. dinamice) din strofă. un verb la persoana I …………………………………………………………….

o enumeraţie ………………………………………………………. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. c. olfactive. Răspundeți la întrebările: a.Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. dinamice) din strofă. Identificațimaginile artistice (vizuale. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. b. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. „Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. un epitet ……………………………………………………. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . Ce fel de operă este Cămara de fructe . tipul de strofă ………………………………………………………………. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe. Completați: a. f. tipul de rimă ………………………………………………………………. e. 2.

. Sintagma ”Văd pepeni verzi.. smaragde cu miezul de rubin.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2. 2. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3. folosind epitete (adjectivale.” constituie o imagine: . Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”. Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15. Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate.03.TEMĂ : 1. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4. substantivale) și comparaţii.

Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9. Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10.. Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată .” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6.a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5.. Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful