FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

b. Identificați imaginile artistice (vizuale. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. c. enumeraţie ………………………………………………………. e. mă-nchin: . f. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. dinamice) din strofă.GRUPA nr. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. ca pe ruguri. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. 3 Şovăitor ca robul. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. tipul de strofă ………………………………………………………………. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. tipul de rimă ………………………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d.. Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. piersici de jar. olfactive. b. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. Răspundeți la întrebările: a.. 2. două epitete ……………………………………………………. Arzând în umbră. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. Completaţi: a. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3.

un verb la persoana I ……………………………………………………………. Completați: a. Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. olfactive.. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis.Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară.. dinamice) din strofă. două comparații ………………………………………………………. 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. e. Răspundeți la întrebările: a. de basm. Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. 2. tipul de rimă ……………………………………………………………….. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. b. Identificați imaginile artistice (vizuale. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui. f. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. g. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. c. tipul de strofă ………………………………………………………………. două epitete ……………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. .

un epitet ……………………………………………………. o enumeraţie ………………………………………………………. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. f. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe. Răspundeți la întrebările: a. tipul de rimă ………………………………………………………………. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . Ce fel de operă este Cămara de fructe .Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. tipul de strofă ………………………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. „Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. Completați: a. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. c. dinamice) din strofă. Identificațimaginile artistice (vizuale. b. olfactive. 2. e.

.TEMĂ : 1.03. 2. Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1.. Sintagma ”Văd pepeni verzi. Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15. smaragde cu miezul de rubin. folosind epitete (adjectivale.” constituie o imagine: . Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate. substantivale) și comparaţii.

” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6. Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul.a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5.. Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată . Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9. Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful