FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1.. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.. tipul de strofă ………………………………………………………………. e. c. Arzând în umbră. enumeraţie ………………………………………………………. mă-nchin: . Identificați imaginile artistice (vizuale. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. f. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. olfactive. dinamice) din strofă. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. tipul de rimă ………………………………………………………………. Răspundeți la întrebările: a. ca pe ruguri. două epitete ……………………………………………………. b. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. 3 Şovăitor ca robul. Completaţi: a. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3.GRUPA nr. b. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. 2. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. piersici de jar.

Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară. g. un verb la persoana I ……………………………………………………………. două comparații ………………………………………………………. două epitete …………………………………………………….. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui. b. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. olfactive. . Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr... Identificați imaginile artistice (vizuale. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Completați: a. Răspundeți la întrebările: a. f. 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. dinamice) din strofă. tipul de rimă ………………………………………………………………. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. de basm. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. e. Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. tipul de strofă ………………………………………………………………. 2. c. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis.

Completați: a. dinamice) din strofă. tipul de strofă ………………………………………………………………. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. 2. e. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. c. „Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. olfactive. o enumeraţie ………………………………………………………. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . un epitet ……………………………………………………. b.Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. tipul de rimă ………………………………………………………………. Ce fel de operă este Cămara de fructe . măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. Răspundeți la întrebările: a. f. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe. Identificațimaginile artistice (vizuale. un pronume la persoana I …………………………………………………………….

Sintagma ”Văd pepeni verzi.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1. folosind epitete (adjectivale. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3.03. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4. Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”. substantivale) și comparaţii. 2. smaragde cu miezul de rubin.. Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2.” constituie o imagine: . Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15..TEMĂ : 1.

Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul. Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7..a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5.” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată . Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8.. Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful