FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

un pronume la persoana I ……………………………………………………………. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. Arzând în umbră.. 3 Şovăitor ca robul.. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. tipul de rimă ………………………………………………………………. Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. Completaţi: a. tipul de strofă ………………………………………………………………. ca pe ruguri. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. olfactive. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. dinamice) din strofă. enumeraţie ……………………………………………………….GRUPA nr. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. c. Identificați imaginile artistice (vizuale. două epitete ……………………………………………………. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. mă-nchin: . Răspundeți la întrebările: a. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. piersici de jar. 2. b. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. b. e. f. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi.

………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. de basm. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui.. c. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. tipul de strofă ………………………………………………………………. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. olfactive. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis. Completați: a. dinamice) din strofă. 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. . două epitete ……………………………………………………. Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. tipul de rimă ………………………………………………………………..Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară. un verb la persoana I ……………………………………………………………. e. 2. b. g. Răspundeți la întrebările: a. două comparații ………………………………………………………. f. Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. Identificați imaginile artistice (vizuale..

Ce fel de operă este Cămara de fructe . un epitet ……………………………………………………. 2. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. f. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. tipul de strofă ………………………………………………………………. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. e. dinamice) din strofă. b. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe. Răspundeți la întrebările: a. Completați: a. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. c. Identificațimaginile artistice (vizuale.Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. tipul de rimă ………………………………………………………………. o enumeraţie ………………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . „Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. olfactive.

substantivale) și comparaţii. Sintagma ”Văd pepeni verzi.TEMĂ : 1. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1.” constituie o imagine: . folosind epitete (adjectivale.03.. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2. Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”. 2.. Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3. smaragde cu miezul de rubin. Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15.

Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10. Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9.. Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată .a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5.” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6. Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul..