FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. tipul de strofă ………………………………………………………………. două epitete ……………………………………………………. piersici de jar. f. Completaţi: a. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. olfactive. dinamice) din strofă. Arzând în umbră. e. c. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile.. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. ca pe ruguri. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. tipul de rimă ………………………………………………………………. Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. b. b. Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. 3 Şovăitor ca robul. mă-nchin: . 2. enumeraţie ………………………………………………………. Identificați imaginile artistice (vizuale. Răspundeți la întrebările: a..GRUPA nr.

Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. b. f. un verb la persoana I ……………………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. dinamice) din strofă.Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis. Completați: a. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui. e.. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. . c.. 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. 2. două comparații ………………………………………………………. de basm. două epitete ……………………………………………………. olfactive. Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. tipul de rimă ………………………………………………………………. g. tipul de strofă ……………………………………………………………….. Răspundeți la întrebările: a. Identificați imaginile artistice (vizuale.

Completați: a. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. dinamice) din strofă. f. c.Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. tipul de rimă ………………………………………………………………. Identificațimaginile artistice (vizuale. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe. o enumeraţie ………………………………………………………. 2. tipul de strofă ………………………………………………………………. b. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . Răspundeți la întrebările: a. un epitet ……………………………………………………. e. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. „Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. olfactive. Ce fel de operă este Cămara de fructe .

Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15.. Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate. Sintagma ”Văd pepeni verzi.03. 2. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4.. smaragde cu miezul de rubin. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3. substantivale) și comparaţii.TEMĂ : 1. folosind epitete (adjectivale. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1. Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”.” constituie o imagine: .

.. Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8. Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9. Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată .” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6. Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10.a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful