FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA nr. 1
Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Citeşte strofa întâi şi rezolvă cerinţele:
1. Completaţi:
a. tipul de strofă ……………………………………………………………….
b. tipul de rimă ……………………………………………………………….
c. măsura primului vers din strofă ……………………………………………
d.

două epitete …………………………………………………….

e. enumeratie ……………………………………………………….
f. un verb la persoana I ……………………………………………………………..
g. sintetizează conţinutul strofei într-un enunţ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Identificațimaginile artistice (vizuale, olfactive, dinamice) din strofă.
imagini vizuale

imagini olfactive

imagini dinamice

3. Răspundețşi la întrebările (bazate pe toată poezia):
a. Ce sentiment îi trezeşte poetului gândul la cămara “de-altădată”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b. Care este “cheia” amintirii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
c. Cum își exprimă sentimentele poetul ? (În mod direct sau în mod indirect)

FIŞĂ DE LUCRU

Prin care cresc pe poliţi şi rafturi. ce calcă o comoară Din basmul cu o mie şi una de nopţi. Completaţi: a. FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. enumeraţie ………………………………………………………. b) caisele şi gutuile par nişte lampioane şi lămpi care se aprind. Citeşte strofa a doua şi rezolvă cerinţele: 1. 2. mă-nchin: . Răspundeți la întrebările: a. tipul de rimă ………………………………………………………………. şi-albaştri struguri Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum. b. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. Arzând în umbră. tipul de strofă ………………………………………………………………. ca pe ruguri. 2 Mă prinde amintirea în vânătul ei fum. Identificaţi cu ce aseamănă poetul cămara de fructe? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Identificațşi în poezie cuvintele aparținând câmpului lexical al fructelor. b. piersici de jar.. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. două epitete …………………………………………………….. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. Identificați imaginile artistice (vizuale.GRUPA nr. Versul „Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: / Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde ” sugerează: a) s-a lăsat înserarea şi se aprind luminile. olfactive. e. 3 Şovăitor ca robul. dinamice) din strofă. c. f. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… c.

un verb la persoana I …………………………………………………………….. Răspundeți la întrebările: a. de basm.. . 4 Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui: Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. Completați: a. b. f. e. Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde. imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. Citeşte strofa a treia şi rezolvă cerinţele: 1. două comparații ………………………………………………………. c. Cine este vrăjitoarea din ultimul vers al poeziei ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU GRUPA nr. 2. tipul de strofă ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Prin ochii cui vede poetul cămara? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… b. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. g.. două epitete ……………………………………………………. dinamice) din strofă. Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui. olfactive. Identificaţi versul care arată că poetul trăieşte o stare de vis. tipul de rimă ………………………………………………………………. Identificați imaginile artistice (vizuale.Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin – Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară.

„Mă prinde amintirea în vânătul ei fum” sugerează: a) Poetul este învăluit de tristețe. b. Completați: a. c. c) Poetul este învăluit în praf Desenaţi ceea ce vă inspiră citirea poeziei „Cămara de fructe” de Ion Pillat . tipul de rimă ………………………………………………………………. măsura primului vers din strofă …………………………………………… d. un pronume la persoana I ……………………………………………………………. f. dinamice) din strofă. b) Poetul trăiește intens amintirea cămării de fructe.Citeşte strofa a patra şi rezolvă cerinţele: 1. olfactive. Ce reprezintă pentru poet copilăria? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… b. Răspundeți la întrebările: a. un epitet ……………………………………………………. o enumeraţie ………………………………………………………. de Ion Pillat? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… c. Identificațimaginile artistice (vizuale. 2. Ce fel de operă este Cămara de fructe . imagini vizuale imagini olfactive imagini dinamice 3. tipul de strofă ………………………………………………………………. e.

Nume şi prenume:………………………………………………………………………………… Data: 15.2011 Clasa a V-aA TEST GRILĂ „Cămara de fructe” de Ion Pillat 1. Scriețşi un cvintet pornind de la substantivul „copilărie”. folosind epitete (adjectivale.. Poezia Cămara de fructe de Ion Pillat este un text : a) în proză b) în versuri 3. substantivale) și comparaţii.TEMĂ : 1. 2. smaragde cu miezul de rubin.03. Alcătuiţi o scurtă descriere a unei flori preferate. Textul studiat este o operă : a) literară b) nonliterară 4. Poetul îşi exprimă sentimentele de : a) nostalgie b) furie c) nemulţumire 2.” constituie o imagine: .. Sintagma ”Văd pepeni verzi.

Cuvântul “poliţă” îl are ca sinonim pe cuvântul: a) masă b) scaun c) raft 7.” conţine: o enumeraţie o repetiţie o comparaţie 6. Poezia este alcătuită din: a) cinci strofe b) trei strofe c) patru strofe 9.a) olfactivă b) vizuală c) auditivă 5. Câmpul lexical predominant în text este cel al : a) pietrelor preţioase b) florilor c) fructelor 8... Fiecare strofă este alcătuită din: a) cinci versuri b) patru versuri c) trei versuri 10. Expresia “Şovăitor a) b) c) ca robul.Rima poeziei este: a) încrucişată b) împerecheată c) îmbrăţişată .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful