Sunteți pe pagina 1din 1

Cum se scoate un teren din circuitul agricol?

Pentru a scoate un teren din circuit agricol sunt necesare urmatoarele documente: Cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii, pentru scoaterea terenului din circuit agricol:se completeaza de catre proprietarul terenului un formular tipizat Certificatul de urbanism,cu specificarea obiectivului de investitii la care se ataseaza, extras din planul urbanistic (copie xerox) vizat de primarie cu delimitarea imobilului aflat in proprietate si specificarea proprietarului. De asemenea si hotararea Consilului Local de aprobare a planului urbanistic (copie xerox). Copie xerox a actului de proprietate Plan de incadrare in zona al amplasamentului obiectivului de investitie, care va cuprinde: denumirea localitatii pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitii limita intravilanului existent specificarea proprietarului (nume, prenume sau denumirea firmei) delimitarea imobilului aflat in proprietate precizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare afectate (daca exista) Plan de situatie al amplasamentului obiectivului de investitie,redactat la o scara convenabila de catre o persoana autorizata care va evidentia: cotarea si delimitarea imobilului aflat in proprietate cu specificarea suprafetelor cotarea si pozitionarea obiectivului de investitii, in cadrul imobilului aflat in proprietate cat si dimensionarea cailor de acces categoriile de folosinta existente si transformate, in urma scoaterii terenului din circuitul agricol Memoriu tehnic care sa cuprinda: specificarea proprietarului de teren si a obiectivului de investitii denumirea localitatii pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul investitiei descrierea ampalsamentul terenului aflat in proprietate categoriile de folosinta care urmeaza scare urmeaza a se transforma in urma scoaterii terenului din circuitul agricol Intabulare, cadastru, documentatie pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu (daca exista) pentru imobilul a carui teren este solicitat pentru scoaterea lui din circuitul agricol Studiu pedologic ,documentatie de incadrare in clase de calitate Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania Dispozitiile de plata (chitantele) a taxelor de scoatere a terenului din circuit agricol care se platesc la Oficiile Postale