Sunteți pe pagina 1din 19

CUPRINS

PAGINA

Cuvnt nainte...........................................................................3 Argument...................................................................................5 No iuni elementare despre mul imi...........................................8 Capitolul I: MAGIA NUMERELOR 1. GHICITORI MATEMATICE......................................12 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri.................................15 2. CURIOZIT I ARITMETICE...................................16 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri.................................27 3. FIGURI GEOMETRICE MAGICE Triunghiuri magice..........................................................29 P trate magice .............................................................. 30 Dreptunghiuri magice .................................................. 44 Pentagoane magice ....................................................... 45 Cercuri magice ............................................................. 45 Hexagoane magice ........................................................ 48 Stele magice .................................................................. 50 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri................................53 Capitolul al II-lea: METODE I TEHNICI DE REZOLVARE 1. METODA REDUCERII LA UNITATE A. M rimile sunt direct propor ionale Probleme comentate ................................................. 58 Probleme propuse ..................................................... 60 B. M rimile sunt invers propor ionale Probleme comentate ................................................. 63 Probleme propuse ..................................................... 65 C. Probleme pentru concurs Probleme comentate ................................................. 66 Probleme propuse ..................................................... 67 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ............................... 69 2. METODA GRAFIC A. Sum i diferen Probleme comentate ................................... 72 Probleme propuse....................................... 73 B. Sum i raport Probleme comentate ................................... 75 Probleme propuse....................................... 76

C. Diferen i raport Probleme comentate ................................... 78 Probleme propuse....................................... 80 D. Dublu raport Probleme comentate ................................... 82 Probleme propuse....................................... 87 E. Probleme n care intervin frac ii dintr-un ntreg Probleme comentate .................................... 90 Probleme propuse........................................ 93 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri .......................................... 99 3. METODA FIGURATIV Probleme comentate ................................................114 Probleme propuse ....................................................120 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................124 4. METODA COMPARA IEI A. Eliminarea unei necunoscute prin sc dere (Metoda aducerii la acela i termen de compara ie) Probleme comentate ................................................128 Probleme propuse ....................................................130 B. Eliminarea unei necunoscute prin nlocuire (Metoda subtitu iei) Probleme comentate ................................................133 Probleme propuse ....................................................134 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri .............................137 5. METODA MERSULUI INVERS A. Exerci ii cu o necunoscut Exerci ii comentate ............................................142 Exerci ii propuse ................................................144 B. Probleme ce pot fi puse sub form de exerci ii cu o singur necunoscut Probleme comentate..........................................148 Probleme propuse .............................................150 C. Probleme n care intervin frac ii din rest Probleme comentate..........................................152 Probleme propuse .............................................156 D. Probleme n care apar cel pu in dou necunoscute Probleme comentate..........................................159 Probleme propuse .............................................164 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................166 6. METODA FALSEI IPOTEZE

7.

8.

9.

A. Fals ipotez cu o cantitate de acela i fel Probleme comentate a) Probleme tipice ............................................172 b) Probleme reductibile la cele tipice ................175 c) Probleme tipice metodei figurative ...............180 d) Probleme tipice de sum i diferen ............182 B. Fals ipotez de un num r de ori Probleme comentate a) Probleme tipice de sum i raport ................183 b) Probleme tipice metodei compara iei ...........184 c) Probleme tipice de diferen i raport ..........185 d) Probleme tipice mediei ponderate ................186 e) Probleme tipice de sum , diferen i raport 189 Probleme propuse ............................................190 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................195 MP R IREA CU REST Probleme comentate ................................................197 Probleme propuse ....................................................202 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................210 SISTEME DE NUMERA IE A. Sistemul Roman Probleme propuse ....................................................216 B. Sistemul de numera ie zecimal a) Criptaritm Probleme comentate ................................................220 Probleme propuse ....................................................226 b) Probleme n care intervin rela ii ntre cifre Probleme comentate ................................................228 Probleme propuse ....................................................231 c) Minim maxim Probleme comentate ................................................232 Probleme propuse ....................................................233 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................236 SUME A. Sume Gauss Exerci ii comentate ............................................240 B. Sume n care fiecare termen poate fi exprimat n func ie de o putere a lui 10 Probleme comentate...........................................246

Exerci ii i probleme propuse .............................252 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................258 10. PRINCIPIUL CUTIEI A. Probleme n care d m r spunsul analiznd cazul optim al cerin ei problemei Probleme comentate...........................................266 Probleme propuse ..............................................268 B. Probleme n care d m r spunsul analiznd cazul cel mai nefavorabil al cerin ei problemei Probleme comentate ...............................................269 Probleme propuse ...................................................273 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................277 11. PROBLEME DE NUM RARE I COMBINARE Probleme comentate ................................................280 Probleme propuse ....................................................292 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................302 12. METODA REDUCERII LA ABSURD Probleme comentate ................................................310 Probleme propuse ....................................................314 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................318 13. PROBLEME DE MI CARE A. Probleme de aflare a celor trei m rimi Probleme comentate ................................................320 Probleme propuse ....................................................322 B. Probleme unde deplasarea se face n sensuri opuse (Probleme de ntlnire) Probleme comentate ................................................328 Probleme propuse ....................................................330 C. Probleme unde deplasarea se face n acela i sens (Probleme de urm rire) Probleme comentate ................................................335 Probleme propuse ....................................................337 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................343 14. PROBLEME DE LOGIC I PERSPICACITATE Probleme comentate ................................................354 Probleme propuse ....................................................370 Rezolv ri. Indica ii. R spunsuri ..............................389 BIBLIOGRAFIE...................................................................397 CUPRINS..............................................................................399

Cum nmul eau chinezii? I. nmul ire f r trecere peste ordin 2113 =273

Exemplu:

Pasul 1. Trasau dou linii orizontale pentru cifra zecilor i o linie pentru cifra unit ilor : 2

1 Pasul 2. Trasau o linie vertical pentru cifra zecilor i trei linii pentru cifra unit ilor : 2 1 1 3

Pasul 3. La intersec ia liniilor ce marcheaz unit ile celor doi factori s-au format trei noduri.

Ele ne indic cifra unit ilor produsului. Pasul 4. La intersec ia liniilor ce marcheaz unit ile unui factor i zecile celuilalt sau format 6 + 1 = 7 (noduri).

7
3

Ele ne indic cifra zecilor produsului. Pasul 5. La intersec ia liniilor ce marcheaz zecile celor doi factori s-au format dou noduri.

Ele ne indic cifra sutelor produsului. Deci 21 13 ! 273 P TRATE MAGICE Un tablou alc tuit din n v n numere dispuse pe n rnduri i n coloane, astfel nct suma celor n numere de pe fiecare linie orizontal , de pe fiecare coloan i de pe fiecare diagonal s fie aceea i se nume te p trat aritmetic sau p trat magic de ordinul n. Suma de pe una din linii (coloane) se nume te sum magic . Cteva p trate magice au fost cunoscute nc din antichitate de c tre chinezi i de c tre indieni. Ului i de nemaipomenita lui nsu ire de a- i men ine suma numerelor neschimbat n toate direc iile au atribuit acestei nsu iri o putere supranatural . Indienii le purtau ca amulete mpotriva bolilor, calamit ilor, etc. Mai trziu, problema p tratelor cu aceast nsu ire a fost studiat tiin ific, dar denumirea, provenit din supersti ie i incultur , a r mas p trate magice. 1. Completa i urm toarele p trate magice de ordinul 3: a) 8 5 9 2 24 b) 26 23 22

Observa ii: i) Dac se m re te (mic oreaz ) fiecare element al s u cu acela i num r, un p trat magic r mne magic. Exemplu: Dac m rim fiecare num r al p tratului de ordinul 3, de la 1 a), cu 7 din 8 3 4 1 5 9 6 7 2 15 8 13 10 12 14 11 16 9 ) de acela i 60 11 46 25 39 53 32 67 18 ob inem

ii) Dac fiecare element al unui p trat magic se m re te (mic oreaz num r de ori, p tratul r mne magic. iii) Evident c se pot face i combina ii de tipul e a + b, unde e este elementul din p trat, iar a i b sunt numere naturale nenule. Exemplu: Dac m rim fiecare num r al p tratului magic de la punctul 1 a), de 7 ori i produsul l m rim cu 4, ob inem p tratul magic din dreapta: 2. Completa i urm torul p trat magic , tiind c are suma magic 111. Observa ie: O s ave i o revela ie! Cu excep ia num rului 1, celelalte numere sunt numere prime! a 5 b c 8 d 3. Determina i a, b, c, d, e pentru a ob ine un p trat magic.

67 1 37

(Test Colegiul Na ional Carol I, Craiova, 1996)

22 e 12 4. Completa i cu numere naturale pentru a ob ine un p trat magic cu suma 21:


(Olimpiada local Dr g ani 1998)

11 7 3 a b 800

5. a) Scrie i toate rela iile ce reies din p tratul magic al turat. b) Afla i numerele a, b, c, d, e, preciznd modul n care le-a i g sit.
(Concursul Gh. i eica selec ie, Craiova, 2001)

1000 c 200 e

d 700

21 14 19 20

6. Completa i p tratul din stnga,astfel nct suma numerelor de pe fiecare linie, coloan i diagonal s fie aceea i.
(Olimpiad , Bosnia )

7. Afla i suma a+b+c+d+e din p tratul magic al turat !


( tefan Sm r ndoiu i Cornel Moroti, Concursul Na ional La coala Cu Ceas, Proba La Ceas, Rm.Vlcea, 2007)

a 22 b 16 c d 23 e 19

8. n p tratul de mai jos, sunt nscrise numere naturale, astfel nct suma numerelor situate pe linii, pe diagonale i pe coloane s fie aceea i. 15 3 a) Ce num r este n primul p tr el din stnga sus? b) Completa i p tr elele cu numerele corespunz toare. 12 24 1 7 8 2 3 6 4 9 5

(Rodica Marinescu,Concursul Interjude ean Viitorii matematicieni, AlbaIulia, 2009)

din

9. Folosind, o sigur dat numerele irul 1,2,3,..,16, completa i p tratul magic


( tefan Sm r ndoiu, Concursul Na ional La coala Cu Ceas, Proba La Ceas ,Rm.Vlcea,2007)

al turat !

 Folosind toate numerele de la 1 la 25, celebrul matematician Leonhard Euler a realizat acest p trat magic de ordinul 5:

8 16 25 4 12

20 3 7 11 24

2 15 19 23 6

21 9 13 17 5

14 22 1 10 18

P TRAT MAGIC CU BORDUR n anul 1544, Stiefel a construit un p trat magic de ordinul 7. Dac se elimin toate p tr elele de la exterior ob inem un p trat magic ce con ine numere naturale de la 13 la 37. Dac se continu cu eliminarea p tratelor de la exterior se ob ine un p trat magic completat cu numerele de la 21 la 29. De aceea, acest p trat se nume te p trat magic cu bordur .

40 38 39 43 6 5 4

1 31 30 33 16 15 49

2 13 26 27 22 37 48

3 14 21 25 29 36 47

42 32 28 23 24 18 8

41 35 20 17 34 19 9

46 12 11 7 44 45 10

10. a) Completa i, astfel nct s ob ine i un p trat magic de ordinul 6 ! b) P tratul de 4 v 4, format n interior, este tot magic ?

9 25 26 23 18 10 16 1 35 34 4 20 32 6 7 17 30 15 33 36 22 12 11 19

P TRAT MAGIC CU CRUCE 1 35 16 11. Consider m crucea magic 6 20 inclus n p tratul al turat: a) completa i cu numere potrivite, tiind c face parte dintr- 23 26 9 un p trat magic; 11 27 b) alipind cele patru p trate, ce nu fac parte din cruce, 8 24 ob inem un p trat magic de ordinul 4? 15 P TRAT SUPERMAGIC Numim un p trat magic care are i alte propriet i p trat supermagic.  La nceputul secolului al XVI-lea, Albrecht Drer, deopotriv matematician i pictor, pe celebrul s u tablou Melancolia a zugr vit un p trat (indicat pe tablou de s geat ), care reprezint urm torul p trat magic de ordinul 4: 21 34 17 7 29 10 18 28 14 19 13

16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1

Este considerat primul din artele europene, deoarece suma sa magic , egal cu 34, se reg se te i n cele patru subp trate de ordinul 2 n care se poate mp r i p tratul ini ial: 162 313 511 8 10 9 6 4 15 , n p tratul din 7 12 14 1 centru: 10 11 30 7 6

dar i n suma numerelor din cele patru col uri: 16 + 13 + 4 + 1 = 34. Trebuie remarcat i faptul c suma oric ror dou numere simetrice fa de centrul p tratului este 17. (exemple: 10 i 7; 16 i 1; 11 i 6; 15 i 2; 9 i 8 etc.) Ceea ce uime te i mai mult este faptul c cele dou numere, din mijloc, ale rndului de jos, din acest p trat, formeaz num rul 1514, care marcheaz anul cnd a fost pictat tabloul. 5 24 30 26 33 12. a) Completa i corespunz tor cu numerele care lipsesc din irul 20, 21, 22, ..., 35 pentru a ob ine un p trat magic. 22 b) Pentru a-i descoperi supermagia calculeaz suma numerelor 31 20 din cele patru sferturi : 35 24

30 26 33

22

precum i suma numerelor

31 20

din centru:

30 26 30

P tratul magic de la Catedrala Sagrada Familia (Sfnta Familie) Construc ia catedralei a nceput n anul 1881 i a continuat pn n 1925. Opera imprersionant , nc neterminat , a arhitectului Antonio Gaudi este unul din cele mai vizitate monumente ale Barcelonei. Fa ada Pasiunii, conceput de sculptorul Josep Subirachs sugereaz un p trat magic de ordinul 4, a c rui sum magic este 33, vrsta lui Iisus Cristos, n timpul Pasiunii.

1 11 8 13

14 7 10 2

14 6 10 3

4 9 5 15

Structural, este foarte asem n tor p tratului magic din Melancolia, dar dou numere din p trat, 12 i 16, sunt reduse cu dou unit i i astfel numerele 10 i 14 apar de dou ori. Acest artificiu s-a f cut pentru a ob ine vrsta lui Iisus Cristos ca sum magic .

METODA FIGURATIV
Ca i metoda grafic const n reprezentarea prin desen a m rimilor necunoscute i fixarea n acest desen a rela iilor dintre ele, folosind m rimile cunoscute din enun ul problemei. Este o sor a metodei grafice i, la nivelul ciclului primar, este bine s facem distinc ie ntre ele. Figurarea este mai sugestiv folosind simboluri. Problem comentat 1. Dac pe fiecare banc dintr-o sal a unui c min cultural se a az cte 4 persoane, atunci 18 nu mai au loc. Dac se a az cte 5 persoane pe fiecare banc , atunci r mn 4 b nci libere. Cte b nci i cte persoane sunt n sal ? (Gazeta matematic , nr. 9/1985) Rezolvare:

1) Faza ini ial : Pe fiecare banc , simbolizat cu B, figur m cte 4 persoane simbolizate cu PPPP, iar 18 persoane nu au loc: PPPP PPPP PPPP PPPP , , ,..., ; PPP,..., P B B B B
18 persoane

2) Faza final :

5P 5P 5P 5P , , ,..., ; B B B B

B B B B

(4 b nci libere !) 3) Pentru a trece de la prima faz la cea de-a doua, gndim o faz intermediar (imaginar ). Dac am fi n sal , ar trebui s proced m astfel: Pasul I: Eliber m 4 b nci i, astfel, alte 16 persoane se al tur celor 18 persoane care stau n picioare: ; Pasul al II-lea: Cele 34 de persoane trebuie s se a eze n b ncile n care deja se afl cte 4 persoane. n fiecare banc se mai a eaz doar cte o persoan , i atunci deducem c , n final, exist 34 b nci cu cte 5 persoane fiecare i 4 b nci libere.Atunci sunt: 34 5 = 170 (persoane) i 34 + 4 = 38 ( b nci) Metoda a II-a Putem rezolva problema gndind i de la faza final spre faza ini ial ! 1) Faza final : 5P 5P 5P 5P , , 2) Faza intermediar , : Toate ,..., ; persoanele sunt a ezate n ,final cte 5, iar ini ial erau cte B B B pentru a-i a eza cte 4B B B 4B nci libere i nc 18 B 4. Sunt necesare 16 persoane n cele b persoane pentru a sta n picioare. Trebuie disponibilizate 16 + 18 = 34 persoane. Deci PPPPP . exist 34 grup ri de tipul B Sunt: 34 + 4 = 38 b nci i 34 5 = 170 persoane. Observa ii metodice: Binen eles c problema poate fi rezolvat i prin alte metode.
34 de persoane

Rezolvare prin metoda grafic : Dac , n final, pe o banc se afl 5 persoane, deducem c num rul persoanelor este de 5 ori mai mare dect al b ncilor ocupate. Vom avea urm toarea reprezentare: p p num rul b ncilor ocupate cu cte 5 persoane p p p p nr. persoanelor

Num rul total al b ncilor e cu 4 mai mare, deoarece 4 b nci sunt libere. Dac toate b ncile sunt ocupate cu cte 4 persoane, r mn 18 persoane f r loc. Deci num rul persoanelor este cu 18 mai mare dect num rul ce se ob ine nmul ind num rul total al b ncilor cu 4.

p 4 num rul total al b ncilor p 4 p 4 p 4 p 4 18 nr. persoanelor Num rul persoanelor, fiind acela i, rezult c cele dou reprezent ri: p p p p p p p p 44+18 p sunt echivalente. Atunci un segment de dreapt (o parte) este echivalent cu num rul 4 4 + 18 = 16 + 18 = 34; Num rul b ncilor: 34 + 4 = 38; Num rul persoanelor: 34 5 = 170 sau: 34 4 + 18 = 170; Rezolvare cu ajutorul unui exerci iu cu o singur necunoscut : Not m cu b num rul b ncilor. Pe fiecare banc stau 4 persoane i 18 nu au loc. Deci num rul persoanelor este 4b+18. (1) Num rul b ncilor ocupate cu cte 5 persoane este b-4, deoarece 4 b nci sunt libere. n acest caz, num rul persoanelor este dat de 5(b-4). (2) Din rela iile (1) i (2) ob inem ecua ia: 5(b 4) = 4b + 18 5b 20 = 4b + 18 (am aplicat distributivitatea nmul irii fa de sc dere). Consider m 5b ca desc zut, 20 ca sc z tor i 4b + 18 ca rest i avem: 5b = 4b + 18 + 20; 5b = 4b + 38; (S = T1 + T2); Avem 5b 4b =38 b =38, iar num rul persoanelor este 38 5 =170. PROBLEME PROPUSE 1. La aniversarea zilei de na tere un elev i-a invitat jum tate dintre colegi. Att invita ilor ct i s rb toritului li s-au servit pe un platou mic cte trei fursecuri i 7 bomboane de fiecare, dup care, pe platoul mare, au r mas 20 fursecuri i 90 bomboane. La nceput, pe platoul mare se aflau de trei ori mai multe bomboane dect fursecuri. C i elevi erau n clas ? (Paul Dumitrescu Concursul Interjude ean La coala cu Ceas, Edi ia a V-a, Rm.Vlcea, 2 martie 2002) 2. ntr-un co sunt de trei ori mai multe mere dect pere. Cele patru persoane de la mas m nnc cte un m r i cte o par . n co r mn de patru ori mai multe mere dect pere. Cte mere i cte pere erau ini ial n co ? (Concursul Gheorghe i eica, Etapa jude ean , Dolj, 2000) 3. De ziua sa, Irina a invitat colegii de clas la petrecere. Au venit numai jum tate dintre ace tia. Invita ilor i s rb toritei li s-au pus pe mas portocale i de trei ori mai multe banane. Fiecare a consumat cte 2 portocale i 5 banane, iar la sfr itul petrecerii au r mas 3 portocale i 24 banane. (Concursul Interjude ean Pitagora- Rm. Vlcea, 11 mai 2001) 4. Foaie verde de ar ari Cte ciori sunt i c i pari ? S-ar roti pe dinafar ... Iar, dac cumva ar vrea

Dac ele sunt r zle e Ca s-avem un par i-o cioar , Una din cinstite fe e

Cte dou -n par s stea, Alt neajuns apare iar: Va r mne gol un par. (Gazeta Matematic , 1912)

CONFIGURA IE MAGIC !

4
1

3 a e 7 c b

2a

2a+b+3+4+1=2a+c+b=2a+7+3=2a+e+4=2a+d+1=a+7+c. abcde = ?

REZOLV RI. INDICA II. R SPUNSURI


1. Simboliz m bomboana cu B, fursecul cu F reprezent ri: 1) Faza ini ial : 2) Faza final : i avem astfel urm toarele

BBB BBB BBB BBB , ... , , , F F F F


(servite)

BBBBBBB BBBBBBB BBBBBBB , ... , , FFF FFF FFF


nr. acestor grupe coincide cu nr. elevilor participan i la masa festiv (invita ii i s rb toritul)

F, F, F, .F; B, B, B, .B (r mase pe platoul mare)


20 fursecuri 90 bomboane

Metoda I: Respectnd ordinea desf ur rii evenimentelor avem: BBB BBB BBB BBB , , , ... , 1) Faza ini ial : F F F F
(de trei ori mai multe bomboane dect fursecuri)

2) Faza intermediar :

Pasul I: innd cont c fiec rui elev i se servesc 3 fursecuri, facem urm torul aranjament pe platoul mare:

BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB , , ... , F F F F F F F F F
dar nu ne d m seama dac au r mas sau nu grupe i de tipul ini ial: BBB , ca rest, n F urma grup rii, cte trei. Pasul al II-lea: n final pe platou trebuie s r mn 20 de fursecuri. Deoarece 20 BBB = 3 6 + 2 nseamn c de fapt, la primul pas erau i 2 grupe de tipul , adic : F BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB , , ... , , , F F F F F F F F F F F Ca pe platoul mare s r mn 20 de fursecuri separ m 6 gr mezi de tipul BBB BBB BBB BBB i 2 gr mezi de tipul , adic , stricnd aranjamentul: F F F F F, F, F, .., F i B, B, B, .., B
20 de fursecuri 60 de bomboane

pentru c : 3F 6 + F 2 = 20F i 9B 6 + 3B 2 = 60B; Pasul al III-lea: Acum inem cont i de a doua condi ie, din final: pe platoul mare r mn 90 de bomboane. De pe platoul mare punem pe cte un platou mic o grup de tipul

BBB BBB BBB BBB BBB B din care scoatem 2 bomboane ca s r mn de tipul io F F F F F F
servim unui invitat, iar pe cele 2 bomboane le a ez m lng cele 60 separate anterior. Aceast opera ie trebuie f cut de 15 ori pentru a separa cele 30 de bomboane care lipseau dup pasul al II-lea. Deducem c participau 15 elevi la aniversare i n clas erau 29 de elevi (deoarece i-a invitat jum tate dintre colegi, adic 14!). Ini ial pe platou erau: 15 7 + 90 = 105 + 90 = 195 (bomboane) 15 3 + 20 = 45 + 20 = 65 (fursecuri) Metoda a II-a: Putem rezolva, combinnd i cu metoda mersului invers. 1) Pornim de la faza final :

BBBBBBB BBBBBBB BBBBBBB , ... , , FFF FFF FFF


nr. acestor grupe coincide cu nr. elevilor participan i la masa festiv (invita ii i s rb tori ii)

pe platoul mare r mn:

, iar F, F, F, .., F i B, B, B, .., B


20 de fursecuri 90 de bomboane

2) Pentru a rea eza bomboanele i fursecurile existente pe platourile mici (cu care au fost servi i elevii) i pe cele r mase pe platoul mare, corespunz tor cu aranjamentul ini ial de pe platoul mare, gndim urm toarea faz intermediar :

lng cele 20 de fursecuri trebuie s ordon m 60 de bomboane pentru a ob ine grup ri de forma ini ial : BBB BBB BBB BBB , , , ..., . Mai r mn dispo-nibile 30 de bomboane din F F F F

BBBBBBB pentru a ob ine grup ri FFF BBB BBB BBB BBB de forma , fiecare grup ob inut fiind echivalent cu 3 grup ri , F F F F BBBBBBB BBB BBB , . Deoarece la fiecare grupare trebuie ad ugate 2 bomboane FFF F F BBB BBB BBB pentru a ob ine o grupare de forma , deducem c n final erau 15 F F F BBB BBB BBB , necesare celor 15 elevi. grup ri F F F
cele 90 care trebuie distribuite la grup rile de forma Deci n clas erau 14 2 + 1 = 29 elevi. 2. 36 de mere i 12 pere; 3. Figur m cu P, B, E o portocal , o banan petrecere. Simbolic, la sfr itul petrecerii, avem: 2P 2P 2P 2p E , E , E ,, E ; 3P i 24B 5B 5B 5B 5B Deoarece, pe mas , n aranjamentul ini ial erau de trei ori mai multe banane dect portocale, ar trebui ca i-n aranjamentul final s sesiz m raportul de 3 ori mai multe babane. Pe mas mai sunt 3 portocale i 24 de banane. L s m 3 portocale i 9 banane (de 3 ori mai multe banane), iar restul de 15 banane trebuie distribuite, mintal desigur, la o grupare de tipul 2P E 5B, pentru a ob ine un aranjament de tipul 2P E 6B, pentru a respecta raportul (de 3 ori mai multe banane ca portocale). Acest lucru e posibil de 15 ori. Deducem c erau 15 elevi, s rb torita i nc 14 colegi. n clas erau 29 de elevi. (33 de portocale i 99 de banane). 4. Simboliz m cu P i C un par i respectiv o cioar . Faza ini ial : Faza final : CC P , C C C C P , P , P ,, P; CC P , 1C i respectiv un elev participant la

CC CC P, , P ; 1P

Faza intermediar : Ca s trecem de la faza ini ial spre cea final , ne imagin m c oblig m o cioar de pe un par s -l elibereze. Avem: C C C C P , P , P, , P ; 1P, 2C

Oblig m cele 2 ciori r zle e s se a eze pe cte un par, pe care deja era o cioar , pentru a CC avea configura ia . P CC CC n final vom avea doar 2 configura ii de tipul , . P P Deci 4 ciori i 3 pari. Pentru deconectare, oferim solu ia n versuri: Dac cioara care zboar Lng prima se coboar , Iar a doua dac pleac Lng-a treia s petreac , Aste ciori perechi s-ar pune i-un par liber ar r mne! S-a g sit, dar dintr-o dat , Tocmai ceea ce se cat ! Dac bine socoti i Patru ciori, trei pari g si i!

CONFIGURA IE MAGIC ! Din 2a + b + 3 + 4 + 1 = 2a + c + b c = 8 ; Din 2a + b + 3 + 4 + 1 = 2a + 7 + 3 b = 2 ; Din 2a + 7 + 3 = 2a + d + 1 d = 9 ; Din 2a + 7 + 3 = 2a + e + 4 e = 6 ; Din 2a + 7 + 3 = a+7+c i c = 8 a=5 ; Atunci abcde =4320 . 4
1

3 5 6
2

7 8

10

Observ

i suma 9 + 6 + 5, precum i sumele numerelor n fiecare din cele trei cercuri !

PROBLEME DE NUM RARE I COMBINARE


Problemele de acest tip reprezint o categorie special , relativ nou , n clasificarea problemelor de matematic , dar c reia, n cadrul concursurilor, i se atribuie, an de an, o aten ie ce spore te progresiv. Astfel, n foarte multe probleme apar ntreb ri de genul: cte?, de cte ori?, n cte moduri?, cu ce num r ncepe?, pe ce loc se afl ?. Exist probleme la care una sau mai multe astfel de ntreb ri apar direct ca cerin e ale problemei. Exist i probleme n care acestea apar indirect, doar la un anume moment al rezolv rii, dar sunt esen iale n stabilirea r spunsului pentru problema respectiv . Probleme comentate 1. Editura Fortuna tip re te Calendar 2001 . De cte ori a folosit cifra 1?
(Concurs, Cluj, 2001)

Rezolvare: Sunt 7 luni a 31 de zile fiecare : ianuarie, martie, mai, iulie, august, octombrie i decembrie, 4 luni a 30 de zile: aprilie, iunie, septembrie , noiembrie i o lun , februarie, cu 28 de zile n 2001.n scrierea unit ilor datelor 1, 11, 21, 31, cifra 1 apare de (12+12+12+7) ori, adic de 43 de ori . n scrierea zecilor apare la 10, 11, 12, 13, , 19 : de zece ori ntr-o lun i-atunci se folose te de 120 de ori pe an . Apare o dat n titlul Calendar 2001. n total s-a folosit de 164 de ori. 2. n = 1 + 2 + 3 + +n ; 10 9 =? 2 3 4 9 10

a)

b)

c)

d)

e)

( tefan Sm r ndoiu, Concursul Interna ional MCM, Poiana Pinului, Buz u, 2009)

Rezolvare: 10 = 1 + 2 + 3 + + 10 9 = 1 + 2 +3 + 9 Deci varianta c) este cea corect . 3. n cte moduri se poate scrie num rul 29, ca diferen de dou numere naturale, de dou cifre?
(Concursul Interjude ean Ion Ciolac, C.N. Carol I, Craiova)

10

=10= 4

Rezolvare: Fie ab i cd , cu a { 0 , c { 0 , dou numere de dou cifre, astfel nct, ab  cd ! 29 ab = cd + 29. Evident ab e 99 i cd u 10 39 e ab e 99 ab {39, 40, 41, , 99} ab poate lua 61 de valori diferite, dou cte dou . Atunci 29 = ab - cd n 61 de moduri. 4. Cte numere care se impart exact (f r rest) cu 11 sunt cuprinse ntre 100 i 1000?
(Alin i Aurel Badea, Test, Tab ra Na ional Voineasa, 2008)

Solu ie: Fie d N cu 100 < d < 1000 cu proprietatea c exist k N, astfel nct d = 11k. Ob inem 100 < 11k < 1000 9 < k < 90 (1). Din (1) i k N k {10, 11, 12, , 90}. Deoarece k ia 81 de valori diferite (90 9), exist 81 de numere cu proprietatea cerut . Observa ie: n general, de cte ori se aplic teorema mp r irii, ctul este cel care num r valorile posibile. 5. Afla i cte numere naturale mai mici dect 387 exist , astfel nct dac adun m pe oricare din ele cu 26, ob inem un num r mai mare dect 387. Care este cel mai mic dintre acestea? Cte dintre acestea sunt numere cu so (pare)?
(Mircea Fianu, Concursul Interjude ean

Memorial Filofteia Preda- Dr g ani, 1996)

Rezolvare: (1) Fie a N astfel nct a < 387 i a + 26 > 387 a > 361 (2) Din (1) i (2) 361 < a < 387 (3) Din (3) i a N a {362, 363, 364, , 386}. Gndind ca la Sume Gauss incomplete, deducem c exist 386 361 = =25 de numere care ndeplinesc condi iile impuse de problem . 6. 1,2 1, 2, 3 1,2,3, 4... 1,2, 3, 4,,2008;
( tefan Sm r ndoiu, Centrul de Excelen , Rm. Vlcea, 2008)

10

x=?

Rezolvare: Trebuie s sesiz m leg tura dintre num rul p tratelor i suma numerelor de sub fiecare figur . 1+2=3=23:2 ; 1+2+3=6 =34:2 ; 1+2+3+4 =4 5:2 ; Amintindu-ne de Sumele Gauss: 1+2+3++n = n(n + 1) : 2, deducem c x = 1+2+3++2008 = 20082009:2 =2017036.

Fragmente din CUVNT NAINTE


.................................................................... De cteva luni ns , am n fa un superb text de nv are a gndirii matematice ca joc, de demonstrare a subtilit ii acestei gndiri i de probare a valorii acesteia n multe situa ii aparent nematematice. Experien a de dasc l, ca nv tor i apoi profesor de matematic , a inimosului profesor tefan Sm r ndoiu, a produs, dup o munc de mul i ani, cu con tiinciozitate i pasiune, cu iubire de copii i dragoste de gndire matematic , o carte superb de matematic elementar adevarat . ................................................................................................................................................ ...............Totul este ata at unui limbaj prietenos, dar corect matematic i nu pot dect s mi ar t pre uirea fa de imensa cantitate de material matematic elementar de cea mai bun calitate. Fiecare capitol, din cele aptesprezece, con ine, pe lng materialul teoretic, probleme rezolvate i excep ional comentate, la care se adaug cte o list de probleme propuse, urmate de indica ii i solu ii. Astfel cartea devine util i pentru preg tirea concursurilor de matematic i a examenelor de orice fel. Recomand cu cea mai mare c ldur textul scris de profesorul tefan Sm r ndoiu, tuturor celor ce cred ( i vor trebui s cread ) n necesitatea descoperirii la copii a limbajului i ra ionamentului matematic ca fapt ludic, a a cum i place academicianului Solomon Marcus s sublinieze de fiecare dat .

Pentru copiii din clasele primare i de gimnaziu, cu drag de matematic sau nu, pentru p rin ii lor i evident pentru dasc li, nu numai profesori de matematic : nu v lipsi i de aceast bijuterie!

Prof. univ. dr. Radu Gologan, Pre edintele Societ ii de tiin e Matematice din Romnia