Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INMATRICULARE

Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridica :

1 2 3 4 5 6

Nume /denumire C.N.P. / cod fiscal Prin delegat/ imputernicit (in cazul persoanei juridice) Domiciliul / sediul in jud. Localit. Str. / nr. /bloc/ ap./ sector/

Gadalean Ardevan Andrei Ionut 1 9 3

Cluj Napoca Aleea Firiza Nr. 10 Bl A4 Ap 26

Solicitam inmatricularea in circulatie a vehiculului : 1 2 4 Marca si tip Serie sasiu / identificare An de fabricatie numar de

In conformitate cu art. 292, Cod Penal, declaram, pe proprie raspundere ca vehiculul mentionat mai sus, l-am dobandit la data de ................., prin: ........................., (cumparare) (donatie) (mostenire) ( etc. ) si nr. act de la ........ (fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa completa)

DATA............. SEMNATURA / STAMPILA...........................