Sunteți pe pagina 1din 14

1

PROIECT DE LECTIE
Data: 13.01.2011 Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret-Buzau Clasa:a I D Propunatoare:Institutor Nicoleta-Florentina Cristea Aria curriculara:Matematica si stiinte ale naturii Disciplina:Matematica Unitatea de invatare: Adunarea i scderea cu numerele naturale : 4,5,6,7,8,9,10 Tema:Exercitii si probleme de adunare si de scadere cu numerele naturale 0,1,2,3,4 si 5 Tipul lectiei:de consolidare si fixare de cunostinte Obiective cadru: 1.Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 2.Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 3.Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 4.Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate Obiective de referinta :1.6;2.2;2.5;2.6;2.7;2.9;3.1;4.1;4.2;4.3. Obiective operationale: COGNITIVE: 1.Sa calculeze oral,rapid si corect. 2.Sa identifice operatiile ,,surori(adunari sau scaderi si operatiile de proba) si sa taie operatiile matematice neadecvate. 3.Sa rezolve in scris,rapid si corect,exercitii si probleme,la tabla sau pe caiete. 4.Sa stabileasca ,in mod corect,corespondentul multimii fiecarui fel de fructe din materialul didactic prezentat.

5.Sa numere crescator /descrescator in concentrul 0-10. 6.Sa rezolve sarcinile propuse prin intermediul fisei de evaluare. AFECTIVE: 1.Sa participe cu placere si interes la ora de matematica. 2.Sa colaboreze cu colegii,in vederea rezolvarii sarcinilor in echipa. Rezultate asteptate: -participarea elevilor cu placere la ora,in mod activ,constient; -consolidarea si fixarea cunostintelor referitoare la adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0-5; -dezvoltarea rapiditatii de calcul mintal,a gandirii matematice; -operarea cu terminologia specifica(termen,suma,descazut,scazator,rest,diferenta); -antrenarea in activitate a tuturor elevilor clasei; Resurse: -metodologice: *conversatia,explicatia,exercitiul,jocul didactic,lucrul in echipa,problematizarea,munca independenta; -procedurale: *frontal,individual,in echipe; -materiale: *fise de evaluare,planse didactice,,fise cu tema pentru acasa;laptop,videoproiector,stick date; -umane: *colectivul clasei I D:21 elevi; *cadrul didactic:invatatoarea clasei; -psihologice: *nivel mediu de informare si formare intelectuala; -bibliografice: *Curriculum National *Gagne,R.M.,Briggs,L.-,,Principii de design ale instruirii,EDP,Bucuresti,1977

*Frant,I.A.-,,Ghid de practica pedagogica pentru studentii colegiilor universitare de institutori,ed.Solness,Timisoara,2002. *Savulescu,D.(coord.)-,,Metodica predarii matematicii in ciclul primar,Ed.Gheorghe Alexandru,Craiova,2008 -temporale: *50 minute

ETAPELE
OB.OP.

STRATEGII DIDACTICE CONTINUTUL LECTIEI


4 METODE FORME DE ORGANIZAR E RESURSE MATERIALE SI DE TIMP

ETAPELE LECTIEI

EVALUAR E

I. MOMENT ORGANIZATORIC

*Se pregatesc OA1 materialele necesare Exercitiul orei de matematica. organizatoric *Se pregateste colectivul de elevi. *Se asigura linistea si disciplina.

frontal

Cele pregatite pentru ora si ordonate conform scenariului lectiei 1

Observatia sistematica

II. VERIFICAREA STRUCTURILOR ANTERIOR INSUSITE

*Propunatoarea ii intreaba pe elevi ce lectie au avut de pregatit la matemtica (,,Intelegerea legaturii Conversatia dintre adunare si scadere) OC1 *Verificarea cantitativa si calitativa a temei a temei: -propunatoarea verifica tema sub aspect cantitativ si calitativ,invitand elevii Explicatia sa prezinte oral modul Exercitiul de rezolvare a exercitiilor date

Manual Caiete Frontal

Analiza raspunsurilor

Manual Caiete Frontal

Evaluarea exercitiilor rezolvate

ANEXA 1 CALCULATI ORAL:

2+5 5-4

3-1 4-1

5+0 3+2

4+4

1+1+2

5-1-1-1

4+0+1+3-5

ANEXA12 ECHIPA
2+3=5 1+0=1 3+2=5 4-4=0 5-2=3 0+2=2 5-3=2

ECHIPA 2 1+4=5 3+3=6 5-4=1 1-1=0 4+1=5 6+4=10 5-1=4

ECHIPA 3 2+1=3 5-5=0 1+2=3 7+2=9 3-2=1 0+1=1 3-1=2

ECHIPA 1

2+3=5 1+0=1

3+2=5 4-4=0 5-2=3 0+2=2 5-3=2 ECHIPA 2 1+4=5

3+3=6 5-4=1 1-1=0 4+1=5 6+4=10 5-1=4 ECHIPA 3 2+1=3

10

5-5=0 1+2=3 7+2=9 3-2=1 0+1=1 3-1=2


ANEXA 3-NUMARA FRUCTELE DIN SACOSA BUNICII!

11

12

ELEV: _________________ TEST 1.Calculeaz: 1+2= 4+3= 5-1=

13.01.2011

3+3=

13

2. ncercuiete rspunsul corect: 2+2=5, 4, 6 1+3=8 ,9, 4 5-4=0 ,1 ,5 3-2=0, 1, 7

3.Rezolv problemele,scriind operaia corespunztoare:

14

CALIFICATIV:_____________