Sunteți pe pagina 1din 6

GRESELI FRECVENTE IN BASCHET

Baschetul este un joc sportiv de echip , care face parte din categoria jocurilor inventate. A ap rut ca o necesitate a manifest rii dorin ei de mi care, de practicare a exerci iului fizic sub aceast form . Solu ia a fost g sit de tn rul profesor american James A. Naismith de la Colegiul Springfield (S. U. A.). Astfel n decembrie 1891 acesta inventeaz un joc colectiv care poate fi practicat att n sal ct i n aer liber, denumit Naismith-ball, iar mai trziu Baschet-ball (minge la co ). Primele instala ii au fost dou co uri cu piersici fixate pe pere ii opu i ai s lii. Jocul s-a disputat 9 la 9, clasa avnd 18 studen i, dup 13 reguli. Naismith a gndit desf urarea jocului dup urm toarele principii, actuale i n jocul de baschet modern: 1. Juc torul aflat n posesia mingii nu trebuie s se deplaseze att timp ct o de ine. 2. Co ul este plasat orizontal deasupra capetelor juc torilor. 3. Violen a s fie pe ct posibil eliminat . 4. Mingea apar ine juc torului din momentul n care el o poate prinde, f r a ncerca luarea ei prin contact personal. Tehnica jocului de baschet reprezint ansamblul de deprinderi motrice specifice ca form i con inut, care se refer la manevrarea mingii i la deplas rile juc torilor n vederea nscrierii de puncte, conform regulamentului de joc. Dup Colibaba-Evule , D. i Bota, I. (1998) tehnica este un sistem de mi c ri integrate sau o nl n uire de mi c ri par iale (acte, gesturi, priceperi, deprinderi) specializate i automatizate, cu ajutorul c rora rezolv m scopul i sarcinile de atac i ap rare ale jocului. Tehnica jocului este format din elemente i procedee tehnice. Elementul tehnic se refer la mecanismul de baz al mi c rilor prin care se ac ioneaz manevrarea mingii, i are un caracter general. Exemplu: aruncarea la co . Procedeul tehnic reprezint concretizarea i adaptarea la diferite situa ii specifice jocului, a elementelor de baz ale tehnicii jocului. Ele au caracter concret de execu ie, poate fi realizat cu sau f r minge i este simplu sau complex. Exemple: aruncarea cu dou mini de la piept; aruncarea cu dou mini de deasupra capului; aruncare cu o mn din fa . Stilul apare n faza superioar a perfec ion rii tehnicii jocului. Presupune men inerea structurii i a formei corecte a mi c rii, la care se adaug n execu ia procedeului i nota personal a fiec rui sportiv. Mecanismul de baz al procedeului tehnic reprezint succesiunea logic de acte motrice, obiectiv necesare, n vederea efectu rii eficiente a acestuia (Dragnea A.). Acesta trebuie n eles ca un sistem de factori spa iali, temporali, dinamici i energetici. Ca exemplu din jocul de baschet: aruncarea la co din s ritur precedat de prinderea mingii din deplasare i oprire ntr-un timp. Deosebim la acest procedeu c : b taia, 1

s ritura, aruncarea propriu-zis i aterizarea, reprezint mecanismul de baz al acestei arunc ri. 1.ARUNCAREA LA CO DIN S RITUR Gre eli frecvente: desprinderea n s ritur se face dezechilibrat; aruncarea propriu-zis este executat nainte ca juc torul, aflat n s ritur s fi atins punctul maxim de n l are Prezentarea modelelor: aruncarea la co cu desprindere de pe loc: este asem n toare cu aruncarea din s ritur precedat de deplasare i oprire ntr-un timp; aruncarea la co din s ritur precedat de prinderea mingii din deplasare i oprire ntr-un timp: n aruncarea la co din s ritur deosebim ca elemente distincte urm toarele: b taie, s ritur , aruncarea propriu-zis i aterizarea. Mingea este recep ionat n momentul de zbor, aterizarea se realizeaz printr-o oprire ntr-un timp, picioarele iau simultan contact cu solul prin rularea c lci talp ; B taia se efectueaz pe dou picioare pentru a se realiza s ritura mai nalt ; S ritura dup efectuarea b t ii, corpul se ridic pe vertical , bine echilibrat. n timpul s riturii picioarele sunt pu in dep rtate i flexate din articula ia genunchilor, pentru a se asigura plutirea, adic r mnerea pentru o clip n punctul maxim al s riturii, unde se efectueaz aruncarea propriu-zis ; Aruncarea propriu-zis n momentul n care se execut b taia, mingea se g se te n dreptul pieptului pentru ca n timpul s riturii s fie condus cu ambele mini deasupra sau n dreptul um rului. n punctul maxim al s riturii, bra ele se ntind complet n sus i prin impulsul dat din articula ia minii i degetelor, mingea este aruncat spre co ; Aterizarea se execut pe ambele picioare. Aruncarea la co din s ritur precedat de prinderea mingii din deplasare i oprire n doi timpi: Prinderea mingii juc torul, n alergare sau n dribling recep ioneaz mingea n momentul de s ritur , dup p ire. Primul picior care ia contact cu solul amortizeaz frnarea, printr-o flexie pronun at a articula iilor trenului inferior; Al doilea timp al opririi, este marcat prin a ezarea celuilalt picior aproximativ pe aceea i linie cu primul, corpul p strndu- i o pozi ie relativ joas , greutatea egal repartizat pe ambele picioare; B taia mpingerea se execut simultan i cu aceea i for de detent a ambelor picioare; S ritura, aruncarea la co , aterizarea sunt asem n toare procedeelor descrise anterior 2

Utilizarea tactic : procedee folosite pentru aruncarea la co de la distan i mpotriva tuturor variantelor ap r rii, att om la om ct i ale celor n zon . 2.OPRIREA N DOI TIMPI (PRIN P IRE) Gre eli frecvente: n timpul s riturii corpul se apleac spre nainte; la aterizare picioarele nu sunt flexate suficient; greutatea corpului este repartizat inegal. Prezentarea modelului: oprirea n doi timpi se execut atunci cnd viteza de alergare este mare. Se efectueaz o u oar s ritur pe un picior realizndu-se o frnare par ial a vitezei, iar cel de-al doilea picior se a eaz pe sol printr-o b taie puternic . Piciorul care se a eaz primul pe sol este ntins din articula ia genunchiului i ia contact cu c lciul iar dup ce a atins solul, genunchiul se flexeaz pentru a amortiza ocul. Piciorul al doilea se a eaz pe sol oblic nainte. Dac viteza este mare se recomand ca dup efectuarea ateriz rii, un picior s fie dus nainte pivotare p ire. Caracteristici de execu ie: tehnica opririlor trebuie n eleas ca fiind acea mi care prin care juc torul trece dintr-o stare dinamic , n stare static ; n execu ia opririlor existnd un moment de s ritur ,juc torul va trebui s - i p streze echilibrul corpului s u. Utilizarea tactic : este elementul folosit atunci cnd juc torul aflat n posesia mingii dore te s se opreasc ; reprezint un element component al ac iunii de ie ire la minge. 3.PASAREA MINGII DIN DEPLASARE Gre eli frecvente: nerespectarea regulii pa ilor; ntre cele dou p iri juc torul nu p streaz o pozi ie stabil de inere a mingii; nu se ine cont de direc ia i viteza de deplasare a partenerului c ruia i este adresat pasa. Prezentarea modelului: prinderea i pasarea mingii din alergare este condi ionat de cei doi timpi regulamentari, n care se poate executa oprirea sau pasarea mingii, pentru a nu se comite infrac iunea pa i. Cei doi timpi regulamentari corespund celor doi pa i, stngul, dreptul, care se execut n timpul prinderii mingii i pas rii ei. Primul timp se irose te cnd un picior ia contact cu solul, n momentul prinderii mingii; al doilea timp cnd unul sau ambele picioare ating simultan solul dup primul timp. Pentru amortizare, mingea se duce la nceput spre piept, printr-o u oar flexie a bra elor, apoi prin ntinderea lor este pasat sau aruncat la co . Mingea trebuie s p r seasc minile juc torului, care a prins-o din alergare, nainte ca piciorul care a efectuat primul timp s ia contact cu solul. 3

Utilizarea tactic : execu ia paselor din deplasare se face n majoritatea fazelor de joc; n atacul bazat pe circula ii ale juc torilor; n atacul rapid; n fazele de atac n superioritate numeric ; pe contraatac. 4.PASA CU O MN DIN DREPTUL UM RULUI DE PE LOC Gre eli frecvente: mingea se mpinge n loc s se azvrle; cotul bra ului cu care se arunc , nu este la nivelul um rului i n lateral, lucru care influen eaz negativ direc ia traiectoriei i for ei de pasare; palma r mne blocat din articula ia pumnului. Prezentarea modelului: este o mi care natural pe care ncep torii o nva u or. Juc torul se g se te n pozi ia fundamental , cu piciorul opus bra ului care paseaz nainte, greutatea corpului pe piciorul din spate, iar mingea inut cu ambele mini n dreptul pieptului n priz asimetric . Din aceast pozi ie, mingea se duce c tre um rul drept i este l sat n echilibru pe mn dreapt . Mingea se afl deasupra um rului, pu in n lateral, iar bra ul stng liber n fa a corpului. Cotul um rului drept este orientat n exterior. Pasarea mingii se realizeaz prin ducerea bra ului drept spre nainte, care se termin cu o mi care de biciuire din articula ia minii. Dup pasarea mingii, juc torul se g se te cu bra ul ntins, palma privind n jos, i corpul orientat pe direc ia de pasare. Caracteristici de execu ie: palma bra ului de pasare constituie ultimul plan director de mi c ri; pentru transmiterea mingii la distan e scurte mi carea bra ului se reduce; reprezint procedeul din care au derivat alte forme de pasare a mingii cu o mn , pase din lateral, pase de jos. 5.PRINDEREA MINGII CU DOU MINI Gre eli frecvente: contactul este luat direct cu palmele pe minge i nu cu degetele; amortizarea nu se face prin succesiunea mi c rilor de autorezisten i de cedare a degetelor, palmelor i bra elor. Prezentarea modelului: juc torul care prime te mingea se va afla n pozi ia fundamental , orientat cu fa a spre locul de unde sose te mingea, bra ele ntinse spre aceasta cu palmele i degetele nscrise ntr-un plan perpendicular pe direc ia mingii, greutatea corpului pe piciorul din fa . Cnd mingea ia contact cu degetele, bra ele se flexeaz treptat din articula ia coatelor pentru a amortiza din for a

cu care vine aceasta i se apropie u or de trunchi aducnd-o n dreptul pieptului. Caracteristici de execu ie: palmele sunt orientate cu degetele c tre direc ia de sosire a mingii; contactul cu mingea se ia cu fa a palmar a degetelor; din punct de vedere tactic se recomand ie irea la minge. 6. INEREA MINGII CU DOU MINI DE LA PIEPT (priza simetric ) Gre eli frecvente: orientarea palmelor cu degetele spre nainte sau n jos; degetele mari sunt mult apropiate sau prea dep rtate; coatele sunt exagerat dep rtate, determinnd o inere prea din lateral a mingii; podul palmelor iau contact cu suprafa a mingii. Prezentarea modelului: Este procedeul cel mai ntrebuin at. Mingea este inut de calota superioar din lateral i pu in dinapoi. Degetele desf cute se aplic pe minge i iau contact cu ea pe toat lungimea lor. Degetele mari sunt dep rtate la o distan de 4 7 cm unul de altul i iau contact cu mingea pn la ultima falang , fiind orientate n sus. Bra ele ndoite din articula ia coatelor in mingea n dreptul pieptului la o distan de aproximativ 10 15 cm. Utilizare tactic : procedeu principal folosit n execu ia majorit ii elementelor tehnice. 7.PASUL AD UGAT NAINTE SAU NAPOI Gre eli frecvente: deplasarea se face prin s ritur ; se fac p iri prea lungi; se ncruci eaz picioarele; nu se men ine o pozi ie joas , cu centrul de greutate cobort. Prezentarea modelului: din pozi ia fundamental de ap rare juc torul, n contact cu solul pe toat talpa, ncepe mi carea prin deplasarea spre nainte a piciorului din fa . Piciorul dinapoi este tras cu repeziciune spre cel din fa , f r a fi ridicat de pe sol. Bra ul ridicat determin o pozi ie pu in oblic a trunchiului i labei piciorului din spate, cel lalt bra balanseaz n plan lateral. Pentru deplasarea napoi, mecanismul este asem n tor piciorul dinapoi este cel care ncepe deplasarea. Utilizare tactic : n ac iunile de ap rare pentru apropierea sau dep rtarea de adversar; la retragerea pentru ap rarea co ului; la scoaterea mingii de la adversar; 5

n plasamentul pentru men inerea unei distan e convenabile fa de adversarul


direct. In concluzie,tehnica este important , n primul rnd, prin economisirea mi c rii i eficacitatea acesteia. Ea nu trebuie n eleas ca ceva de sine st t tor ci legat de procesul de joc, n interdependen cu tactica i celelalte componente ale antrenamentului sportiv (componenta fizic , cea psihic i teoretic ).

BIBLIOGRAFIE: 1. COLIBABA-EVULE , D., Bota, I., Jocurisportive, teorie i metodic , 1998, Bucure ti, Editura Aldin 2. http://www.scribd.com