Sunteți pe pagina 1din 55

ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMAN ALE EUROPEI I ROMNIEI Caracteristici generale Elementele de geografie uman se refer la urm toarele componente:

- popula ia i caracteristicile acesteia - a ez rile umane - activit t ile econmice - aspecte de geografie politic , geografie social , geografie cultural geografie administrativ .

Principale elementele comune ale Europei sub aspectul geografiei umane sunt: - marea concentrarea demografic - diversitatea comunit ilor - sporul natural redus i bilan ul migratoriu pozitiv.

Europa
- Este un continent de locuire str veche unde s-au succedat de-a lungul timpului o serie de civiliza ii care au influen at aspectul actual al culturilor europene, dar i al civiliza iilor mondiale actuale : - cretan , - minoic , - elenistic - etrusc , - celtic , - roman , - bizantin , - medieval , - modern i contemporan

Popula ia Europei este n prezent de 700 mil. loc. 10 % din popula ia total a Terrei.
Exist mai multe accep iuni cu privire la num rul de locuitori ai Europei n func ie de raportarea la teritoriu pe care l lu m n considerare: - Europa (inclusiv Federa ia Rus i Turcia european ) cu 736 mil. loc.; - Europa (inclusiv Federa ia Rus f r Turcia) cu 726 mil. loc.; - Europa (f r Federa ia Rus i Turcia european ) cu 582 mil. loc.; - Euopa (f r Federa ia Rus i cu Turcia european ) cu 592 mil. loc. - Europa (cu partea european a Federa iei Ruse, f r Turcia) cu 686 mil. loc.; - Europa (cu partea european a Federa iei Ruse i Turcia european ) cu 696 mil loc

Cuprinde 46 de state din care 44 de state sunt integral n Europa i 2 state se extind att n Europa ct i n Asia (Federa ia Rus i Turcia). Uniunea European (cu 27
membru UE ncepnd cu 1 Iulie 2013

ri*) cu o popula ie de 492 mil. loc.


i va devenii al 28-lea stat

* Croa ia a semnat pe 9 Decembrie 2011 Tratatul de aderare la UE

HARTA POLITIC A EUROPEI, ROMNIA CA STAT AL EUROPEI

Num rul statelor Europei a evoluat asfel: - La nceputul sec XX, existau 19 state - Dup Primul R zboi Mondial, num rul statelor a crescut de la 19 la 27; - Dup Al doilea R zboi Mondial Europa avea 35 de state - n prezent are 47 de state (inclusiv Kosovo). Harta politic a Europei s-a modificat sensibil n perioada 1989-1993 cnd: - Dup destr marea Uniunii Sovietice, au ap rut 15 state na ionale dintre care 7 n Europa (Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina i Moldova). - Dup destr marea Iugoslaviei au ap rut 6 state na ionale (Serbia, Croa ia, Slovenia, Bosnia-Her egovina, Macedonia, Muntenegru) - Dup divizarea pa nic a Cehoslovaciei au ap rut 2 state noi (Cehia i Slovacia).

Se poate observa c : Federa ia Rus , de i ca ntindere are o propor ie mare a teritoriului s u n Asia, cea mai mare parte a popula iei este concentrat n partea european . Turcia este mai mult un stat asiatic, partea sa european , de i mic , a jucat un rol activ n istoria Europei (Imperiul Bizantin i capitala acestuia Bizan , apoi Constantinopol); la aceasta trebuie subliniate i aspira iile Turciei de a deveni membr a UE. Exist i state de dimensiuni foarte mici (Andora, San Marino, Vatican, Malta i Liechtenstein). Unele state europene au i n prezent teritorii extraeuropene care sunt dependente de acestea ( Fran a, Olanda, Regatului Unit i Danemarca). Cipru este un stat asiatic, dar poate fi considerat stat european (bazndu-ne pe rela iile sale cu Grecia i pe apartenen a la U.E.). n ultimii ani se observ tendin a de a include printre rile europene i rile din zona Caucazului (Azerbaidjan, Georgia, Armenia).

Dup forma de organizare politic intern : - state unitare (Fran a, Romnia) - state federale (Germania, Austria, Rusia).

Dup forma de guvern m nt: - republici (cele mai multe ri europene) avnd ca ef de stat un pre edinte - monarhii ( 10 state: Belgia, Danemarca, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia, Marea Britanie, Monaco, Liechtenstein, Luxemburg). Capitalele statelor europene sunt: - de regul , cele mai importante ora e ale rilor respective, din punct de vedere demografic, economic i cultural. - excep ii, ca n cazul Elve iei, unde Berna nu este cel mai mare ora al acestei confedera ii, sau cazul Olandei unde Amsterdam i Haga i mpart func ia de capital . Dup m rimea suprafe ei: - cel mai ntins stat este Federa ia Rus care are suprafa a de 17 075 400 km2(4 309 000 km2- partea european ) - cel mai restns este Vatican cu suprafa a de 0,44 km2.

Dup criteriul geografic, statele europene sunt cuprinse n 5 regiuni geografice: Europa de Vest, Europa de Nord, Europa Central , Europa Meridional i Europa de Est.

ARA 1. ALBANIA 2. ANDORRA 3. AUSTRIA 4. BELARUS 5. BELGIA 6. BOSNIAHER EGOVINA 7. BULGARIA 8. CEHIA 9. CROA IA 10. DANEMARCA 11. ELVE IA 12. ESTONIA 13. FINLANDA 14. FRAN A

Suprafa a (km2) 28.748 465 83.855 207.600 30.519 51.129 110.994 78.864 56.538 43.077 41.293 45.100 338.145 543.965

POPULA IA (mil. loc., 2007) 3,2 0,1 8,2 9,7 10,5 3,9 7,6 10,2 4,6 5,5 7,3 1,3 5,3 60,9

CAPITALA TIRANA ANDORRA LA VELLA VIENA MINSK BRUXELLES SARAJEVO SOFIA PRAGA ZAGREB COPENHAGA BERNA TALLINN HELSINKI PARIS

Nr. de loc. al capitalei 343.000 23.500 1.651.000 1.780.000 1.018.000 403.000 1.221.000 1.181.000 783.000 1.636.000 347.000 521.000 1.150.000 114000000 (2001) (2005) (2006) (2006) (2006) (2005) (2004) (2006) (2005) (2007) (2006) (2006) (2001) (2005)

15. GERMANIA 16. GRECIA 17. IRLANDA 18. ISLANDA 19. ITALIA 20. LETONIA 21. LIECHTENSTEIN 22. LITUANIA 23. LUXEMBURG 24. MACEDONIA 25. MALTA 26. MOLDOVA 27. MONACO 28. MUNTENEGRU 29. NORVEGIA

357.028 82,7 131.957 11,2 70.284 4,3 103.100 0,3 301.245 58,2 63.700 2,3 160 0,04 65.200 3,4 2.586 0,5 25.713 2,0 316 0,4 33.700 4,0 1,95 0,03 13.812 0,6 323.895 4,7

BERLIN ATENA DUBLIN REYKJAVIK ROMA RIGA VADUZ VILNIUS LUXEMBOURG-VILLE SKOPJE LA VALETTA CHI IN U MONACO-VILLE PODGORICA OSLO

3.395.000 3.187.000 506.000 115.000 2.547.000 727.000 5.050 541.000 76.400 466.800 6.300 593.800 1.034 169.132 548.000

(2005) (2001) (2006) (2006) (2006) (2006) (2006) (2006) (2005) (2002) (2005) (2006) (2000) (2003) (2007)

30. OLANDA 31. POLONIA 32. PORTUGALIA 33. REGATUL UNIT 34. ROMNIA 35. RUSIA 36. SAN MARINO 37. SERBIA 38. SLOVACIA 39. SLOVENIA 40. SPANIA 41. SUEDIA 42. UCRAINA 43. UNGARIA 44. VATICAN

41.526 312.683 88.940 244.100 238.391 17.075.400 61 88.361 49.036 20.251 504.782 449.964 603.700 93.032

16,4 38,5 10,6 60,0 21,5 141,7 0,03 9,5 5,4 2,0 43,6 9,1 46,5 10,0

HAGA + AMSTERDAM VAR OVIA LISABONA LONDRA BUCURE TI MOSCOVA SAN MARINO BELGRAD BRATISLAVA LJUBLJANA MADRID STOCKHOLM KIEV BUDAPESTA

991.000 (H) (2006) 1.700.000 564.000 7.517.000 1.921.000 10.425.000 4.000 1.120.000 425.000 247.000 3.128.000 1.889.000 2.660.000 1.698.000 557 (2006) (2001) (2005) (2002) (2006) (2001) (2002) (2004) (2005) (2006) (2005) (2005) (2006) (2005)

0,44 557 loc VATICAN

UNIUNEA EUROPEAN DATE STATISTICE

Romnia - Din punct de vedere al geografiei umane, Romnia se caracterizeaz prin anumite particularit i ale popula iei, a ez rilor i organiz rii administrativteritoriale: - Popula ia Romniei este o popula ie neo-latin situat n extremitatea estic a ariei de extensiune a acesteia. - Teritorial i ca popula ie, Romnia este ncadrat n romanitatea oriental . - Cele mai importante momente din istoria Romniei sunt: - Unirea Munteniei cu Moldova n 1859 sub numele de Romnia - C tigarea independen ei de stat i integrarea Dobrogei n 1878 - Marea Unire din 1918 cu formarea Romniei Moderne. - Din punct de vedere administrativ, Romnia este organizat n 41 de jude e i Municipiul Bucure ti.

Romnia Romnia este stat european prin pozi ie i caracteristici. Componentele naturale ale teritoriului romnesc sunt: Mun ii Carpa i, Dun rea i Marea Neagr . Prin Carpa i i fluviul Dun rea, Romnia poate fi considerat european . ar central-

Romnia are popula ia de 21,7 mil. locuitori, ocupnd locul al nou lea ntre statele europene. Din punct de vedere politic, statul romn este o republic parlamentar conform Constitu iei din 1991. Romnia este membr NATO din anul 2004 i membr a UE din 1 ianuarie 2007.

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jude ul Alba Arad Arge Bac u Bihor Bistri aN s ud Boto ani Br ila Bra ov Buz u C l ra i Cara -Severin Cluj Constan a Covasna Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj

Popula ia loc. 382.747 461.744 652.625 706.623 600.223 317.254 452.834 373.199 596.140 495.325 324.617 333.219 692.316 715.151 222.449 541.763 734.231 619.556 297.859 387.308

Suprafa a km2 6.242 7.754 6.862 6.621 7.544 5.355 4.986 4.766 5.363 6.103 5.088 8.514 6.674 7.071 3.710 4.054 7.414 4.466 3.526 5.602

21 Densitatea loc/km2 61 60 95 113 84 58 91 78 110 81 64 39 105 101 60 134 99 139 84 69 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Harghita Hunedoara Ialomi a Ia i Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova S laj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Mun. Bucure ti

326.222 485.712 296.572 826.552 300.123 510.110 306.732 580.851 557.000 489.274 829.945 248.015 367.281 421.724 688.435 436.025 659.512 265.349 455.049 413.247 391.833 1 927 859

6.639 7.063 4.453 5.476 1.583 6.304 4.933 6.714 5.896 5.498 4.716 3.864 4.418 5.432 8.553 5.790 8.697 8.499 5.318 5.765 4.857 238

52 69 67 150 188 81 62 86 99 89 183 64 83 78 80 75 76 31 72 86 80 8100

Jude ul cu: densitatea popula iei cea mai ridicat este Ilfov (188 loc/km n 2002). La extrema opus , Tulcea are o densitate de doar 31 loc/km (2001) suprafata cea mai mare o are Jude ul Timi ( 8.697 km). La polul opus, Jude ul Ilfov are o suprafa de 1.583 km. popula ia cea mai numeroas o are jude ul Prahova 830.000 loc. .La polul opus, Jude ul Covasna are o popula ie de 222.000 loc.

POPULA IA I CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA Evolu ia numeric a popula iei Cuprinde doua perioade distincte: Cre terea lent din sec. III pn n 1759 ,cauzat de epidemii, invaziile popoarelor migratoare, r zboaie, lipsa resurselor alimentare : - n sec. III - 40mil locuitori - n anul 1500 - 80 mil. locuitori - n anul 1759 - 140 mil. locuitori Cre terea evident a popula iei n condi iile exploziei demografice declan at de revolu ia industrial din Anglia, Fran a, Germania, rile de Jos: - 1800 - 203 mil. de locuitori - 1900 - 408 mil. de locuitori - 2004 - 700 mil. de locuitori (cu includerea popula iei p r ii europene a Federa iei Ruse i celei a p r ii europene a Turciei).

DINAMICA POPULA IEI GLOBULUI PE CONTINENTE

Continentul Europa Africa America Asia Oceania Total mondial

1650 103 100 13 335 2 550

1900 423 118 144 932 6 1600

2004 726 869 880 3870 33 6378

Dinamica popula iei Globului pe continente


7000

6000

5000

4000 mil. loc. 3000

1650 1900 2004

2000

1000

0 Europa Africa America Asia Oceania Total mondial

Distribu ia spa ial a popula iei Popula ia este distribuit inegal n Europa, n func ie de factorii naturali, factorii tehnologici i economici, factorii demografici i factorii sociali. Densitatea medie a popula iei este de 70 loc./km2, plasnd Europa pe locul doi dup Asia. Pe state exist densit i medii diferite: - state cu densit i medii de peste 200 loc./km2 (Germania, Belgia, Olanda, Regatul Unit); - state cu densit i ntre 150-200 loc/km2 (Italia, Elve ia, Danemarca) - state cu densit i ntre 100-150 loc/km2 (Portugalia, Fran a, Polonia, etc.) - state cu densit i ntre 50-100 loc/km2 (Irlanda, Spania, Austria, Romnia, Bulgaria, Grecia etc.) - state cu densit i sub 50 loc/km2 (Islanda, Norvegia, Finlanda, F. Rus ).

Cea mai mare densitate medie apopula iei o are Monaco (16.000 loc./km2), iar cea mai mic densitate medie o are Islanda (2,7 loc./km2) Pe zone: - densit i mai mari de 300 loc./km2 apar n Olanda, Belgia, Ruhr, centrul i sud-estul Marii Britanii, nordul Italiei, valea Rinului; - densit i ntre 100-200 loc./km2 (Europa de Vest i Europa Central ); - densit i sub 50 loc./km2 (Europa nordic , Europa de R s rit i Peninsula Balcanic ).

Dinamica popula iei Europa este spa iul unui dramatism demografic deoarece natalitatea a cobort la 11-12, iar mortalitatea a urcat la 11, rezultnd un spor natural cuprins ntre 0 i 1. Rata natalit ii: - rate ridicate ntre 15 i 20 n Albania, Turcia, Islanda i Irlanda; - rate reduse sub 10 n Austria, Germania, Ungaria, Romnia - rate foarte reduse de 8-9 n Bulgaria, Ucraina. Bilan ul natural al popula iei Europei este negativ n ri ca: Letonia (-7,1), Ucraina (-6,2), Rusia (-4,8), Belarus (-4,7), Romnia (-2). Speran a medie de via este de 70 de ani.

- Pe state apar diferen ieri mari: n Islanda 79 de ani la b rba i i 83 de ani la femei; n Elve ia 84 de ani la femei. - n statele din Europa de Est s-a nregistrat o sc dere a speran ei medii de via ca urmare a degrad rii nivelului de trai.

Mobilitatea teritorial a popula iei Dup marile descoperiri geografice europenii au p r sit continentul i au contribuit decisiv la colonizarea lumii noi. ncepnd cu a doua jum tate a secolului XX i n prezent asist m la o tendin invers (locuitorii altor continente se ndreapt spre Europa ca for de munc , cele mai multe sosiri sunt din fostele colonii c tre Marea Britanie, Fran a, Olanda, care au i adoptat o legisla ie favorabil ). Dup 1989 s-a nregistrat un flux de emigran i dinspre rile Europei de Est spre cele ale Europei Occidentale. Fenomenul brain drain a c p tat o extensiune mare (persoane super dotate fiind racolate spre rile dezvoltate vest europene).

Structuri demografice Structura rasial Europa are o popula ie care apar ine rasei europene (europoid ), ce prezint trei grupe: * grupa scandinav , cu talie nalt , fa alungit , p r blond, ochi alba tri

* grupa mediteranean , cu talie medie, p r de culoare nchis , ten m sliniu, ochi negri sau c prui * grupa alpin , cu talie mic , p r nchis la culoare, fa rotunjit i ochi c prui. * grupuri etnice mai resrnse (alohtone) precum laponii, evreii, romii Exista de asemenea grupuri etnice restrnse ale rasei mongole i ale rasei africane

Structura lingvistic Majoritatea limbilor vorbite pe ntinsul continental apar in limbilor din familia indo european , care prezint urm toarele grupe: grupa romanic (latin ): italian , spaniol , francez , portughez , romn grupa germanic : germana, daneza, suedeza, norvegiana, islandeza, flamanda (olandeza), engleza grupa slav : polona, rusa, ucraineana, slovaca, ceha, srba, slovena, macedoneana, croata, bulgara grupa celtic : irlandeza, sco iana, galeza (welsh) alte limbi indoeuropene: greaca, albaneza Alte limbi vorbite sunt din familia uralo altaic cu grupele: grupa finic : finlandeza, estona, laponeza grupa ungric : ungara grupa altaic : vorbit de turci, t tari (pe Volga), g g uzi (Rep. Moldova)

Structura confesional n Europa religia dominant este cre tinismul cu trei culte principale: - catolicismul Europa de Vest, Europa de Sud - protestantismul Europa deVest, Europa Central , Europa Nordic - ortodoxismul Europa de Est, Europa Central , Europa Sudic - neoprotestantismul (bapti ti, adventi ti, penticostali) Alte culte: - islamismul prezent n Albania, Bosnia - Her egovina - mozaismul

Structura popula iei pe medii (urban/rural) n Europa popula ia urban are o pondere de 73 %, iar cea rural de 27 %.

Structura popula iei pe grupe de vrst Pe ansamblu, Europi i este specific fenomenul de mb trnire demografic ceea ce nseamn o pondere mare a popula iei vrstnice (peste 60 de ani) i o scdere a ponderii popula iei tinere (0 20 ani): - Italia este ara cu cea mai mb trnit popula ie de pe glob (19,7 %); - Germania i Grecia (18 %), - Belgia i Suedia (17 %), etc. - Exist i ri cu pondere mare a popula iei tinere: Albania Islanda, Irlanda, Cipru. Structura profesional a popula iei Structura popula iei pe ramuri de activitate economic prezint mari diferen e: valorile medii plaseaz Europa ntre continentele cu un nivel de dezvoltare economic ridicat , cu o important for de munc ocupat n servicii (60 %), industrie (27%) i agricultur (17%). Partea central i de vest a Europei are o pondere de peste 70 % a popula iei ocupate n sfera serviciilor.

ROMNIA Evolu ia num rului de locuitori n secolul XX popula ia Romniei aprroape s-a dublat numeric: - 12,7 mil. locuitori n 1912 - 23,185 mil. locuitori n 1991 - 21,7 mil. de locuitori, la recens mntul din anul 2002 Sc derea numeric a popula iei dup 1991 s-a datorat sporului natural i a celui migratoriu care au nregistrat valori negative.

Dinamica popula iei Natalitatea a sc zut dup 1989 de la 16 la 10 n 2004 ca urmare a transform rilor social-politice care s-au produs n ar n aceat perioad . Mortalitatea a crescut n aceea i perioad de la 10,6 la 12,7 (1996) i 11,9 (n 2004), pe fondul ponderii ridicate a popula iei de vrsta a treia i a sc derii nivelului de trai.

Bilan ul natural (sporul natural) a sc zut de la 5,3 n 1989 la -2,7 n 2002 i -1,9 n 2004. Valorile cele mai sc zute se nregistreaz n S i SV rii i mai ales n marile ora e 6 8 iar cele mai mari valori 1 2 n N i NE rii. Cea mai numeroas genera ie din istoria Romniei a fost cea n scut n anul1967, cnd sporul natural a fost de 18.1 18.1 i s-au n scut 550.000 de persoane Asem n tor altor state europene, Romnia se afl n faza final a tranzi iei demografice.

SPORUL NATURAL AL POPULA IEI ROMNIEI NTRE 1930 - 1998

Densitatea medie apopula iei Romniei n anul 2002 a fost de 91 loc/km2

Migra iile Migra iile interne s-au desf urat n special sub forma: - exodului rural-urban (migra iile definitive) din perioada 1960-1989 dar i ulterior, de la sate spre capital i ora ele mari (Bucure ti, Constan a, Bra ov, Timi oara, Ia i, Cluj). Dup 1989 fenomenul s-a desf urat n limite mai reduse. - migra ia dinspre ora ele mici i mijlocii spre mediul rural, dup 1989, ca urmare a dificult ilor economice legate de nchiderea unor ntre-prinderi industriale.

Migra iile externe au luat amploare dup 1989, observndu-se: - o cre tere a migra iilor definitive spre rile bogate din Europa de Vest i spre America de Nord. - migra iile temporare pentru munc spre Italia, Spania, Germania, Marea Britanie.

STRUCTURA ETNIC A POPULA IEI ROMNIEI, CONFORM RECENS MINTELOR POPULA IEI
Etnia (grupul etnic) TOTAL Romni Maghiari Rromi (Tigani) Germani Ucraineni-Ruteni Rusi-Lipoveni Turci Tatari Srbi Slovaci Bulgari Croati Greci Evrei Cehi Polonezi Italieni Armeni Alte etnii (grupuri etnice) Nedeclarata 2002 Persoane 21698181 19409400 1434377 535250 60088 61353 36397 32596 24137 22518 17199 8092 6786 6513 5870 3938 3671 3331 1780 18950 5935 % 100, 0 89,5 6,6 2,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * 0,1 * 1992 Persoane 22810035 20408542 1624959 401087 119462 65764 38606 29832 24596 29408 19594 9851 4085 3940 8955 5797 4232 1356 1957 7246 766 % 100, 0 89,5 7,1 1,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * 2002 n % fata de 1992 95,8**) 95,1 88,3 133,4 50,3 93,3 94,3 109,3 98,1 76,6 87,8 82,1 166,1 165,3 65,5 67,9 86,7 245,6 91,0 261,5 774,8

58,82 35,19 67,40 25,91 82,20 10,70 83,43 7,45 88,24 1,74 71,23 23,04

82,20 9,07 90,25 5,88 53,26 39,30 14,06 84,61 90,59 3,63 23,28 87,30 73,79 8,70

79,40 17,40 90,41 5,40 92,70 5,22

VRSTNICI

ADUL I

TINERI

Analiznd piramida vrstelor din Romnia se observ c aceasta are o baz tot mai ngust , ca urmare a unui spor natural negativ n ultimi ani, fapt care a diminuat procentul popula iei tinere; aceasta are n prezent valori mai mici de 30%, ceea ce indic fenomenul de mb trnire demografic

Structura profesional a popula iei n prezent tendin a de redresare a economiei Romniei s-a resim it i n structura profesional a popula iei: - servicii este de 52 % - agricultur de 30 % - industrie 18 %. Aproximativ 5,1 % din popula ia de peste 65 de ani este ocupat n munc .

Structura pe medii (rural/urban) n prezent n Romnia: - popula ia urban 55 % - popula ia rural 45 %