Sunteți pe pagina 1din 1

Elaborarea unei strategii de comunicare

Structura: o Date despre organizatie 1 pagina: a. profil obiectul activitatii, public/privata, profit/nonprofit, numar de angajati, structura b. viziune + misiune c. analiza SWOT 2 puncte pentru fiecare element din ea d. obiective operationale o Analiza managementului comunicarii in perioada anterioara 1 pagina: a. comunicare externa activitati si rezultate, deficiente b. comunicare interna - activitati si rezultate, deficiente c. crize gestionate ce crize, modul de comunicare, rezultate, deficiente o Strategia de comunicare pentru perioada.X-Y a. scop 1 paragraf b. documente strategice de referinta plan de afaceri, strategie de comunicare superioara c. premise anticipari privind perioada urmatoare 1 jumatate de pagina d. profilul de imagine dezirabil de tip atomar cu 2 concepte nodale si 3 sau 4 periferice e. obiective de comunicare in relatie cu obiectivele operationale in directiile mari de comunicare (2-3 obiective) f. principiile comunicarii 2 sau 3 principii mari si sensul lor g. directii/domenii de comunicare: - comunicare interna categoriile de public vizate, teme de abordat, mesaje, mijloace de utilizat, canale de comunicare, vectori de comunicare 1 pagina - comunicare externa - categoriile de public vizate, teme de abordat, mesaje, mijloace de utilizat, canale de comunicare, vectori de comunicare 1 pagina - managementul crizelor 2 sau 3 situatii de criza anticipate, vectori de comunicare si idei privind modul in care se va desfasura comunicarea in fiecare situatie in parte 1 pagina o Evaluare in functie de gradul de atingere a obiectivelor de comunicare