Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu INTRODUCERE N IMAGOLOGIE III Semestrul* I Codul discipli nei E DF 4 84

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Categoria formativ a disciplinei DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, Ob Numrul de credite F- facultativ} Total ore din planul de nvmnt Titularul disciplinei 28 Total ore studiu individual 56 Total ore pe semestru

Lector univ. dr. Laura Mesina


* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cte o fi pentru fiecare semestru

Facultatea Catedra Domeniul fundamental de tiin, art, cultur Domeniul pentru studii universitare de licen Direcia de studii

Litere Comunicare i Relaii Publice

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant (Ex: 28 la C dac disciplina are curs de 14_saptmni x 2_h_curs pe saptmn) Tota l 28 C** 14 S 14 L P -

Comunicare i Relaii Publice

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Strategii de dialog intercultural Retoric i argumentare Strategii de dialog intercultural Elemente de antropologie cultural Strategii i construcii narative Strategii publicitare Comunicare i mentalitate postmodern -

Discipline anterioare

Obligatorii (condiionat e)

Recomanda te

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 8 8. Pregtire prezentri orale 2 curs 2. Studiu dupa manual, suport de 9. Pregatire examinare 16 10 curs final 3. Studiul bibliografiei minimale 5 10. Consultaii indicate
1

4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7. Pregatire lucrri de control

5 4 4 -

11. Documentare pe teren 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti 14. Alte activiti

2 56

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia domeniului de licen i fia specializrii) 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice disciplinei) Cunoaterea istoriei disciplinei, a trsturilor sale specifice n raport cu alte discipline, a structurilor i proceselor care o caracterizeaz Inelegerea statului epistemiolog ic al disciplinei Inelegerea conceptelor definitorii i a caracterului su interdisciplinar 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Explicarea dimensiunilor disciplinei, a tipologiei discursului su Interpretarea relaiei cu alte discipline socio-umaniste Explicarea i nelegerea relaiei dintre teorie i analizele practice 3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i Competene instrumente de investigare i de aplicare) specifice Utilizarea unor metode de documntare i cercetare specifice disciplinei domeniului, prin realizarea, dup model, n mod individual, a unui studiu individual 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific / cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesional) Dezvoltarea capacitii de ascultare atent, participativ, interesat i de dialog, n spiritul respectului reciproc i al colegialitii Intrirea respectului pentru profesie i pentru disciplin prin argumentri tiinifice riguroase Cultivarea unui mediu adecvat centrat pe valori i relaii de tip democrat

Tabla de materii

CURS: 1. Imagologia istoricul domeniului, problematici i contexte definitorii 2

2. Particulariti ale imagologiei 3. Nivele de analiz, imagine, reprezentare 4. Identitate. Transfer de identitate de la sine la cellalt, de la subiect la obiect. Retoric i simbolizare n transfer 5. Dimensiunea social a identitii. Filiaie i societate, desprire i ntlnire cu Cellalt 6. Dimensiunea politic i etnic a identitii: discursul identitar la romni SEMINAR: 1. Sinele vizibil: imagine reflectat. Privirea meduzic, privirea narcisiac i privirea instauratoare 2. Privirea identificatoare de Sine i de Cellalt 3. Privirea identificatoare de Sine i de Cellalt 4. Privirea suspendat: Sinele i Cellalt juxtapui. Violena privirii. Marginalul, ca alteritate 5. Privirea Celuilalt asupra Sinelui: gest, cod vestimentar, look

Bibliografia

CURS: Alexandrescu, Sorin, Discursul identitar la romni, n vol. col. Discursul identitar la romni, Ed. Tana, Bucureti, 2007 Chiciudean, Ion i Halic, Bogdan Alexandru, Imagologie. Imagologie istoric, Ed. Comunicare.ro, Bucureti, 2003 Iacob, Dumitru i Cismaru, Diana-Maria, Relaiile Publice eficien prin comunicare, Ed. Comunicare.ro, 2003 Lamizet, Bernard, Politique et identit, Presses Universitaires de Lyon, 2002 Mitu, Sorin, Transilvania mea. Istorii, mentaliti, identiti, Ed. Polirom, 2006 Pageaux, Daniel-Henri, Imagini, n Literatura general i comparat, Ed. Polirom, Iai, 2000 Turliuc, Maria Nicoleta, Imaginar, identitate i reprezentri sociale, Ed. Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2004 SEMINAR: Barthes, Roland, La chambre claire. Note sur la photographie, Ed. Gallimard et Seuil, 1980 Bremmer, Jan i Roodenburg, Herman (editori), O istorie cultural a gesturilor, Ed. Polimark, Bucureti, 2000 Coliva, Anna, Parmigianino, Art e Dossier, Giunti Gruppi Editoriale, Firenze, sept. 1999 Danesi Squarzina, Silvia, Vermeer, Giunti Gruppi Editoriale, Firenze, 1990 Didi-Huberman, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Les ditions de Minuit, Paris, 1992 Ferret, Stphane, LIdentit, Ed. Flammarion, Paris, 1998 Foucault, Michel, Cuvintele i lucrurile, Ed. Univers, 1996, cap. nsoitoarele Foucault, Michel, Istoria nebuniei n epoca clasic, Ed. Humanitas, Bucureti, 1996 i Anormalii, Ed. Univers, Bucureti, 2002 Foucault, Michel, Istoria sexualitii, Ed. de Vest, Timioara, 1995 Howson, Alexandra, The Body in Society, Ed. Polity, Cambridge, 2004

Levine, Eva i Touboul, Patricia, Le corps, Ed. Flammarion, Paris, 2002


Marini, Maurizio, Velsquez, Art e Dossier, Giunti Gruppi Editoriale, Firenze, oct. 1994 Mesina, Laura, Ultimul Cenacolo, n 13 abordri ale imaginii, Ed. Ovidius University Press, Constana, 2003, p. 37-55 Mesina, Laura, Multiplicitatea privirii: Vermeer, Tracy Chevalier (roman) i Peter Webber (film) text prezentat n cadrul Colocviului internaional Les Regards, CESI, Bucureti, mai 2007 n vol. colectiv sub tiparNoudelman, Franois, Image et absence. Essai sur le regard, Ed. LHarmattan, Paris, 1998 Pedretti, Carlo, Leonardo. Il Cenacolo, Giunti Gruppi Editoriale, Firenze, 2000 Pop, Doru, Ochiul i corpul. Modern i postmodern n filosofia culturii vizuale, Ed. Dacia, Cluj, 2005 Roelens, Nathalie i Strauven, Wanda, Homo orthopedicus. Le corp et ses prothses a lpoque (post)moderniste, LHarmattan, Paris, 2001 Schmitt, Jean-Claude, Raiunea gesturilor, Ed. Meridiane, Bucureti, 1998 Stoichi, Victor Ieronim, Efectul Don Quijote, Ed. Humanitas, Bucureti, 1995 Stoichi, Victor Ieronim, Instaurarea tabloului. Metapictura n zorii Timpurilor Moderne, Ed. Meridiane, Bucureti, 1999 Vernant, Jean-Pierre, LImpietratrice, p. 50-70, n FMR, nr. 64, vol. XIII, sept. 1988 Vernant, Jean-Pierre, Figure, idoli, maschere, Ed. Il Saggiatore, Milano, 2001 Suport de curs n format electronic, imagine filmic, imagine fotografic de art, text beletristic, text publicitar

Lista materialelor didactice necesare

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare, exprimat in % {Total=100%}


4

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc - alte activiti (precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50% 50% -

Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc.}. 1. Examen scris de 2 ore 2. Pentru seminar: un studiu de min. 5 pag. cu aparat de note, despre materiale vizuale din perioada postmodern care s reflecte: 1. rolul privirii pentru relaia Sine-Cellalt 2. metoda de analiz de la seminar (stabilirea relaiei dintre imagine plastic-imagine textualimagine fotografic-imagine filmic, pe ct posibil)

Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) Prezen la curs i seminar minim 50% Parcurgerea obligatorie a bibliografiei de curs i de seminar Rezultate la examen i la seminar de not de trecere

Cerine pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Respectarea integral a cerinelor de absolvire Rezolvarea performant a cerinelor pentru examenul scris i pentru studiul de caz

Data completrii: 1 octombrie 2010 univ. dr. Laura Mesina

Semntura titularului: lector