Sunteți pe pagina 1din 480

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU

IAI
FACULTATE DE DREPT
SPECIALIZAREA RELAII INTERNAIONALE I
STUDII EUROPENE

GLOBALISM I GLOBALIZARE
PORTOFOLIU DE LECTUR

TITULAR CURS:
LECTOR UNIV. DR
ANTONIO SANDU

TITULAR SEMINAR:
ASISTENT UNIVERSITAR
PAULA GNG

PORTOFOLIU REALIZAT DE
LECTOR UNIV. DR. ANTONIO SANDDU

FISA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

Codul
disciplin
ei

Globalism i globalizare

Anul de studiu

Semestrul*

III

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Categoria formativ a disciplinei


DF - fundamental, DG - general, DS - de specialitate, DE - economic/managerial, DU umanist
Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op-opional, FNumrul de credite
Op
facultativ}
Total ore studiu 38
Total ore din planul de nvmnt
Total ore pe semestru
42
individual
Titularul
Dr. Antonio tefan SANDU
disciplinei

DU
???
80

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru
Facultatea

DREPT

Numrul total de ore (pe


semestru) din planul de
invatamant
(Ex: 28 la C dac disciplina are
curs de 14 sptmni x 2 h curs pe
saptmn)

RISE

Total

C**

------

42

28

14

Catedra
Domeniul fundamental
de
tiin, art, cultur
Domeniul pentru studii
universitare de licen
Direcia de studii

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice


Obligatorii
(condiionate)

--------------

Recomandate

--------------

Discipline
anterioare

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs

8. Pregtire prezentri orale

2. Studiu dup manual, suport de curs

9. Pregtire examinare final

12

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec


5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri
etc.

11. Documentare pe teren


12. Documentare pe
INTERNET

13. Alte activiti

0
2

7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

0
38

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia domeniului de licen i fia
specializrii)

1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice


disciplinei)
nsuirea noiunilor de baz cu privire la discursul filosofic
nsuirea noiunilor de baz cu privire la obiectul i problematica filosofiei
nelegerea corelaiei dintre teoria filosofic i practic
nelegerea corelaiei dintre filosofie i celelalte tiine
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i
a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
nelegerea i nsuirea mecanismelor de constituire a unei explicaii de tip filosofic
Interpretarea principalelor probleme filosofice.
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Competen Corelarea mecanismelor generale de constituire a unei explicaii filosofice cu tematizri
particulare
e specifice
Disciplinei Corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le pune n practic
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific /
cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima i creativa a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor
tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti
similare / participarea la propria dezvoltare profesional)
nelegerea importanei Filosofiei n contextul oricrei culturi
Implementarea ideii de necesitate a problematizrii oricrei presupoziii culturale
Promovarea regulilor de deontologie profesional
Manifestarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea continu, mbinarea dintre
cunoaterea teoretic i cea operativ

TEMATICA
CURSURILOR

1 Globalism i mondialism
2 De la cultura diferenei la transcultur
3 Globalism i regionalism o dilem identitar
4 Globalism corporatist
5 Deprivatizarea vieii familiale. Solidaritatea social corporatist.
6 Forme ale virtualizrii spaiului social. Globalism i comunicare de
mas.
7 Post istoria
8 Globalism i criz de securitate
9 De la bipolarism la multipolarism
10 Globalizarea practicilor sociale
11 De la exportul de civilizaie la hegemonie cultural
12 ntre Imperiile antice i Imperiile moderne
13 Globalizarea i securitatea colectiv
14 Geo-politic i geo-strategie n orizontul globalizrii
Bibliografie obligatorie cursuri

Bibliografia

Lista
materialelor
didactice
necesare

Antonescu M. Uniunea European Imperiile antice i Imperiile moderne,


Editura Lumen 2009
Beck, U.. Ce este globalizarea? Erori aleglobalismului, rspunsuri la
globalizare, Editura Trei, Bucureti 2003
Sandu, A, Tehnici afirmativ-apreciative n dezvoltarea organizaional. O
sociopedagogie a succesului, Editura Lumen 2009

1. Videoproiector
2. Bibliografie de specialitate
3. Portofoliu de Lectura

Ponderea n notare, exprimat in


%
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau n considerare

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final)

60

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

- testarea periodic prin lucrri de control

- testarea continu pe parcursul semestrului

20

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc.

20

- alte activiti (precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.....
Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv
i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n
grup, proiect etc.}.
COLOCVIU INDIVIDUAL
Cerine minime pentru nota 5
Cerine pentru nota 10
(sau cum se acord nota 5)
(sau cum se acord nota 10)

Cunoaterea ideilor principale


Lipsa erorilor grave
Activitate minim n timpul
semestrului

Data completrii: 24 septembrie 2009


____________________

Rspuns corect la toate subiectele


Dovada studierii bibliografiei indicate
Interpretarea unor locuri dificile din
problematica de tip filosofic

Semntura titularului:
dr. Antonio SANDU

Prezentul portofoliu prezint extrase din textele cuprinse n bibliografie i


care sunt in conformitate cu Programa Disciplinei Globalism si
Globalizare
4

Teme de referate

Pentru examenul la Disciplina Globalism i Globalizare studenii sunt invitai s


realizeze un articol tiinific pe una dintre urmtoarele teme:

Impactul fenomenului Globalizrii asupra politicilor de securitate


Globalism Corporatist i Globalizarea Practicilor Economice
Globalizarea comunicaiilor. Internetul ca factor de Globalizare
Unilateralism i multilateralism n politicile de securitare
Globalismul i moartea culturilor locale
Este globalismul un neoimperialism?

Pentru realizarea acestor articole putei consulta att prezentul portofoliu de


lectur, ct i orice alte surse bibliografice pe care le considerai adecvate.
V rugm s inei cont de urmtoarele reguli n realizarea articolelor:

Abstract
Cuvinte cheie
Articolul s fie structurat (pentru o mai mare claritate a mesajului expus).
Acesta trebuie s aib subtitluri corelate cu ideile textului.
Sursele bibliografice consultate se citeaz n mod obligatoriu. Recomandm
citarea n text sub forma (Autor, an:pagina) ex. (Sandu, 2010:45). Cartea
trebuie s se regseasc n mod obligatoriu la Bibliografie sub forma: Nume,
Iniial Prenume. (an). Titlul lucrrii, Editura, Localitatea; de exemplu: Sandu,
A.. (2010). Perspective semiologice asupra transmodernitii, Editura Performantica,
Iai. n cazul unui articol dintr-un volum colectiv se recomand: Nume,
Iniial Prenume. (an). Titlu articol, n Autor, Iniial Autor.(coord) sau Primul
autor et all (dac sunt peste 3 autori). (an). Numele volum colectiv, Editura,
Localitatea; de exemplu: Bradu, Oana. (2010). Pragmatica apreciativ n discursul
public - Metode apreciative n marketingul social , n Sandu, A. (coord). (2010).
Seminarii Apreciative, Editura Lumen, Iai
Articolul ar trebui s prezinte cteva idei personale care s fie argumentate cu
ajutorul bibliografiei.

V dorim succes!!!

PORTOFOLIU DE LECTURA

1. GLOBALISM I MONDIALISM

Lavinia Florea
Globalizare i securitate economic, (2006:13-40)
Editura Lumen, Iasi

Prezentul portofoliu prezint extrase din textele cuprinse n bibliografie i


care sunt in conformitate cu Programa Disciplinei Globalism si
Globalizare

PORTOFOLIU DE LECTURA


 
 
  
 
 
 
 
 

   
  

  

   
   

      

    
  
 !  

  "  

 " "   "#
 
 
 
 
" ! 
 " !" $% "


 
 "


 
   
 

 
    !  "  "  
   "     
   !  
  !     

 

 
  " ! " "
 ! 
 "
 

  "  & % " " 
 '

"  "     
   
      

&  "  
     

(
) 
   !  
 "
 "   
 "  
 % " "  
"  " "   ! "  
'!   
! 
% "
  *+  
 
! 
 !        "
 
 

 ! " ,- 

 * 
 


(   


  
 " "  

 

13

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

+

   "  
 
   


" ! 
,-
    
 
 2 34
 + 

 !  !  


 " ! 
 
 " 
   5"

    
   5
" 
)  
   
  !     
 & " " 
  % 
    
 
   ! ! 

 
""
   ,
6 "   "  

   ! 
   
 " 
" 
  # 
    

   
 "   
 
 "  7
 "  +" 
    " 
 
  
  

 
 
 
 
 " 
 
 
 ,! 
   +& "   

 

 
 
 ! "    ,*$ "89998-6 

 
  "
 

 "      !

 
 & 
     6  
  
 +  " & 
 " 

      "  ! "  "
 
  ! 
& 
 ,*:$"'899;-
) "  "    " 

  
  
 "  "
 7
 " 
      <
  
     
 
   <

 &  " 

 
   
 
*:$"'899;-
 = " " "   " 
    " +"   
14

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

      "  
 % "
   ,*=8998;-
6     
   
 

 " % " 


 
  "  "
"   " 
 

 "  
 "  

  
    

 6    "  
 
  7 "  ! "    
  *#>5
  
 ' ?  
@A"   B   ! 5

 +  
 ,-
6  
 !  "
  

  "  # 
 " " !  % 
5    

  !  
 !
    
# "   "     ! 
 C "        
" 
 % "
   7
( ! 
% "  " 
 

  "  

& ! )$5
" 
    "  

 #

 
"& 
 " DE9
8"    %     
 
! 
&
   
F) 
! "   * 
&

"  - %  
 
 
" 
 
&  " 
 " "
" 
G      &   
    
  *>899G8G-
6  
 A" H"# + "  
 " 
       & "
 "  !     5 
"  
 !  

 
  " 

 
  
= 
 5  
    
"   5  " 
   " ! 
15

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

    
  5 
 ) 

"  "  
 " "    
" 
 *"  -  

 " 
 ,*H"# (III;;-

%
 
   

 
  & ! 
 

 

  "  
 6  
 

 "
  "  !  
 "  ! % "   !  % 

" " 
! 

 
 

&  ' 

 7
( @ "   <
8 '    
 <
F "& "  

     "   
 
" 
 %&  
 "
    
 " & "  
 

 "  "  
 
  6  
"   "% 
!  

& 
& "  " 
 
G  

  " 
!  "
   

 *

    
"

  


  -<
; @  

  & " 
&
 
  "  !  " =J'5J
 "
 5
K ! % "
 DI9<
L  *    -  5
  
  ""
 (<8

M))  "      + "" 
,

16

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

E =  "
  " 

    
 "
 
 #

    !  
 "
 
<
N " 
"  &  <
I   
  <
(9       ! " 


 *J
"
 >'* ''="'> -<
((     >"

 
 =
"

 
   
    "  >"5>"
>"5=
" " 
 =
"5=
" " 
<
(8 '"% "    "   
 " 
  
  


! "  <
(F "   "  
 
   

<
(G ' 
 

 5  !  

5 
6 "   
  
   
     
    
 
    !  
 
  ! " 
 
 
   


 "   " "  " 
 
  !  
6 

    
G "
 " *@
899GE9-7
(  "    # ! 
  !     "

 
  
8 =

 
  
    
 
 
&
 
F =    & 
 ! (IE; 
E*=J'K  * '  "-" 
N 
"+
 ' 
 ! 
 

 "  ! & 
"  " 

 
G = "  " & 
@&
 
'  
  #
  "  * "

 @ 
17

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

   "
   "  DI9 )
 
 "" ! "N9O*@ "
  
    
 
 
  "  "
 
" ' 

"
  "   
 
  ! 

 

   ! "
 !  
 

 "  "   
  

 "  

, 7
  
 ! " " " 
 
!  - ) 
!   "

!   "
 
 
 


   
 !  
 

 
 

  
P ! (LGN% 
+


"F9" *M)) -7
(
   
 
 "   
 

8=
 & "
 

 
! % 

F
   


 
 " 
 "
" 
   
   

 " 
G= 
   


 
! 
 
;+
 
 
   !  
  " 
 "
 ""
* "

" "   "
 "   
   
 -
6 
"
 u .
/ 0 /
 
 1
 /


H M)) " " #"! 
"  "  "  ) "
P !  "  

 '
*(- 
 
   
 

  
'

   +
    
 
 
  5
  
 
 ! 
 
18

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

 
 
  ! # 
 
   
 " ,
J
"
 "

 
 
 + P , !  
 
  
   *
 " 
 " - 
 & 
 "  
  

  
*8-6  
 " 


 !     "  
   ' " 

 

 
 
 "  !  "  
 
 
 " "  * "
 "   "
" 
   -  & " "  6 


   


   *   
 "  
   - 


  
   M)) "   
 
 " 
 !  
  
 + 
   
  , 

 % 
 $  %  
 K "
  *F-
' 
 "  " 
 #
 ! 


'    
 
  
    "
 * 
 
 ! "  "  "    -


 " *     


 "

 "  -#>5
 
    " 
 ! 
%   
  *G- 6   
    " 
   " 
 "
 !  
     

 
 "
 

  "

 

""
 F'
 "! 
 " ! 

       ! 

   " %    
 !  6  


F

) 

  !   "  


+M 
 
 
, " (INE "  @ "  

@"
  *

 "  $
" " "


" 
 - + " 
"   

 
    "
" ,

19

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

" " "   

 ! 
  


  " %! 
!   
 
"   #  "  "  

  "   % & "  *"


& 
  >' # ! 
    
 "
"=J'! ) -*;-6 

% "M)) 
     
  
 
" "      5  

 " "
    ' " & 
  "   
+5

 ,! 
 " 
 
  
)   " " 
 
      
  
  

  

'
  7
"& " 

 " "  ! "  

  ! ! " 
"  " 
 

 & *" & 
 " ' * 
 >  " * 
Q QK " "  -<
"& 
   "  
 
 "   ! 
 *  " 
 "
 "

  "
" " "

-<
@
 !   
   "
 " "
"
    


   '
" & 
  
 J
 "
 " "

  "   "   !    "
 < ! 
  
 " 
  ) 


"
 ! 

 

" J" 
  
  
  "    
 
 "  "    " 
      
"

  " ! 

 

" 
! 
 
 & " 
 "    
 
  
  
     
 
  


 
  
 
20

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

   "  "     

 

  " 
  
' "  
 "   
 & "
   &  " !
   

    


" 

   " "
 
!  " "  ! " 
 
    " ' 
   "
    
    
  " "  
 
  *#  >
 J #  @ " 
 

 #  @ "  =  # 
  @
N -6  
  

 "   5
  
 


 "#
   

 ""  
 

 *
 
 

  " "- 
   "
 
 " ! 
 
=
  
      " 

"
 
 #

" 

)   
 
 
 " 

 )    

+
 "  " 
" " 
  " 
  
" # 
  "=J'

"  ! 

 

 &"    
 
 #
" " 
)   
 
  
    " 
 "
 !  
 
 " 

 *"
& 
 
 =J' "  
 " =
 
#>J-  &  "  " ! "   
   

21

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

&  ' 

 7
 " "
  


 *& 
"
 "" -<
#       " 
 *  "
      
  -<
@ 
  " 
  

 
  
   !    * 
  "
&
 " -" 


   
    
 
  " 

=         
 " & 
"   
    "   


 *"   -   < "
& 
 
 %     " 

 "
"  

 "      " 

 " %"
 % " %   
        
 
  !        '
& 
 =
" ! >" 
 >" ! =
" " &  
 
   ! "
    
   ! "
 
+  " 
  
 * ! %  ! 
   - ! " " G & 
 ! 
  
 " 

 ; 

   


   ! 
 
    
 ! 
! %  "  " %   "

# " " 
 * 
  " 

!  
  " 
  

-J 
& 
  
"5
 % "  

 


G

@"     


 # " "

"  % 5 " 
; E;

22

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

!   
 " *!    - 
 
  
 " 
 
 * 
 "   - % " " 
 
 
    "   " % "
 
  

 !   % "
  " 
#

 
 J  " 
   
 !  
& 
 ! % 

 *5 -
6 ! 
  
" 
 
 " 
   

 
# 
   * & 
"
 " "
QMC=' -<
@   7 "
    &
 
  !    

, 
7
J  
*  
 -
" 
    "     "   #

 " 
 " " 
  

 
 ' "
 

    * - " 5

 @ 
& *  - 
   +  "
 !  

 
    #

  5

   
&  " ! " " 
 "
 C"

*

 
 " 
- "   " %   

 
 " " "!  "  


 ! 
   "  


  2 
   *  @ 
K ) : " : " 
 =) 


  ! 

-<
* 
 

 " 
   " 
"
 *   "
 @"  "3 2 4
 
 "
 

 - 
 !  
  ! %  ! 


  


  

 
  
  
 "   "
23

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

    
 "   
   "
 * ) 55   -
   ! %     
 ! # " *     -


 
 %  " 
   *

 " "  -<
 5 "  # "     
! "   
 * " " & 
  
  "   "   
  

 
   -

,  7

 

 
  

 &" 
# " " 
 % "  
<
  *
 " "  - 


" "  <
'   " 

  "
 

"  
 
  
    
 ! 
  
 "  " 

 7!  5 )  
 ! 
   "   5   5 ! "
 
 5 !   "# 5 ! #
  
 5 "
     !  

      ' 
 
   
 "  " 
 
  %  "   "
5! 
 
"  
L


L 6    "  


 " 
 *! 
"
 & 
 
/ -  ! &  " 
  
 
 "
   ! 
 
  R! " " ! "  

24

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

 
 " "" "  !  "  
 "  <
)
 
 "
 "  
 
 
      6   & 
       "    
    " J & 
  
   
 "


 
" 
"
  #  @ " 

 "
 "
  
    
   +)=
* 
 4 
2/ -

, 7
' 
   ! 

*" 

 "     
 " 
 -<  
  "  "   


 " 
 *" & 
 
- 
 "


 
*" " " 
" !- 
% " 
  " 
  
    ! 

 
 
 J & 
  
 " H?
 ""
"  " "
  
"E
SSS
 "      
  ! "   "  & "
 
! 
%    

 % "  
! 
   " 
=
 
   
 "   
 
 

'  " "& *@ +

  
! 
   

 
       !  
  * - 
&
   
 


"
& 
" 5   
 " 
 
 R  
 
 ! 
E (8(

25

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

  "
    *  - 
   ,*@*8998-
6  " " " 
" $ @ " 
K P  "   5  "  
 

% "   +    " " 
"  !    
,
  
 


 
 
 

 "" %
 
   
/ 
  *  
 -
  

 " "5 

    
# " 
    
    P 
  
 
 !   +       

 "  "  5  " 
# ! 
 
 
   
"
 "
 
 
 " ! 
"" "  
    "
" !  
  
  ,*P 899(-

&
 
 

6 
" " &  
 ! 


 & !   ! 

   

 "   ! 
 ! "  " 
    "  +   @ "  
 * % " 
   "   
      " 
 
    
 ! -  " +  ,   
 
 
   
 ! 

   

% "+
 "
 "   


' % "
 "   

 "
 "   "   
  
7 
 ! 
(NE9 (I(G
! (IG; (IN9 "
(IN9 
% !  *"  & $ @ " 
P"$ )89988;-


26

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


   
7
M
" " " 
 " 

  "
   
 
  
"
    "  "
 !  *

 "! * ' -'  " 
   
 
 "

 
  % 
 
  !   "
  "  #

  
 "
 
 
 6  " (NE95(I(G
L9 "  " 
 
  '   '
 
 
 
 % 
 '   % " (9O " 

 " 
 

 "   ! 
"
 "! "" +
 

   6   ! '  $  % 
 
 
!  
  " 
"  
 
  ! "
 ! "
 

 
 " 
 
"5   "
  


   !  % ' '  '
 >

: "  =J' 
 "  %    
&% "

  % ""
 
 
 ""  "! 
%  
  ! 
 

9NO 
  %  " 
 
 
@ "   !   
 
 " 
  
 " 

 ) 
 % 
 

  "  % 

    " 
  " 
 *@

899G8F- !    

 
! 
"
 "
5! "! 
"=J' " 
    
 " 
) "(I(G5(IG;! +!   ,

       =5
  
 
     " "
 +

7 
 " " 

 "(I(G " 

8;O
27

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

M
 *(IG;5(IN9- "
   
 " ! 

  
 "  
 
 " 

 
  
 

 5 "
 5 
 
5 
 
 >"5=
" ! "
    ! 

 
 

   "
 
 
 " "
 "
 5
 
     "  

  

 6 (IN9
 8;O " 
 
&" ! 
""
"
 
 

J   "   "
 "    
 
 " >5> >5=
>
 ! 
" (IN9  
 
 7
5
 
 "  ! 
 " " 
 
 
 <
5  ! 
 " " 
 " "  !  
  !    "  
 " !  
  
  <
5      "  *
 # !  
 

 - 
 " " 


 ,*P"$ )8998F(-
6   "(I(G5(INI+ ,
*@
 899G 8F-
   
 
  C 
 "   ! "   
 >
   "  +
  "
 (I(E  
 ! @*(IGI5(IEL- 
 ! 
+

 &  


 " 
  %
 6 

 ! 
   5

 ! 

 "    

 
  
! 

28

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
   

6 
"
 

" "  
"  * Q 
"8998(L5(E-7
( " +  ,!  
  " 
 "   

 " "   <
8 
  "  
  " %  "
   "   "
  
     6    " "
 
  ! 
  "  


    "
   " 
" ! 

  "  "
  "  #

  
 
F    !   
   
    !  
        " %   
   

 ' +   , 
      "
   
    "%
"  
*" 
"  
"
! 
    

 

 
      !  " ! 
 


  
 
  
6  

 "


   
!   

 "

 "   ! 
   !     
  
 " 

 
   
 /
4
 
 +

  "! " 
 " 
 & ! 
 ! 

! " 
  *
 -
29

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!


  ,      
 
   
   


   #
 


#
 
 
  % 
 " !T *+*
 "   " "  <
  "! "  !"
 

 <  ,-  
 
 
 2 34

   
 
 
  ! " 
 
"  & "    
  "
"  
=
 % 
"  %
 
" 
  #  "

  

 

 4
 7 
 
 

  !   
  !    *"  

 - "
"
 ! 
 
" & "   

 

%  
 
   6  
 
 
"    ! %  
 
! " " 

  

 " "  

 
 =
 
   
 + 
   " % , "
 

 
       ! 
 
 
 
  7  
 "" " 
" C" " "  6
#   @
  "

  & 


   *" 4 
 
 5!  
2- " 
    "

  7 
     
  "

 

 


  "  + 
 


 "  "    
"
 
    ,
  "  E " 
 
 ! 5
 "& 

    
  

 
 


N 6 
 
 + %  
    ! 

 " !  


"J
"
 ="
"
       " 
 *>' #-   "

  J"

30

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

  
  
 
  # 

 

 "
 
 
  
 

    I "    
 
 
  
 
  

  
  
=
   

 +  


 
"   
 
    
   
 

 "
 !   " 5
 " 
     " 5 
  
 5 "  
" ,(96 


"   "
 "
)  

  
 % " ! " 
 
    
   
 "
 
"  

< "
   " " 
 
 
 "
 

   
 ! " 
 
  % "! 5
 
 
 "& 
  " 
 " "
 "


 +
" " 
 &"

 
 
"  "
  
#

  
"
  
  ! 5 &((  
 $#   " '
"
 
  
 + 
 " 
" " 
 & 
 "
 5 
  

 " 
!  " " " 
"
   "
 ,


IM "  " "&   ! 5


 
 
(9 #@ " 
 "  +
 "
 ! 
"
 
# 
 " 
  
" @
"  ! 

 ! 
 
 
  
   
 "
 "  @

"  "

 "    
 "
 
 # 
         
"
 
  "" ,*= (III-
((  " 
   #    
@


31

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

'" 
"""  
" 
  "  ! " 
   & 
 ! 5

'  ") @"

#
"

'
 
   "  +   "   
 
 
 "
   
  ,
*+ ')@'- *
   
  
"
  


 6 =J "
& 
 & "  " 
    
   " "  P $
 5 & 
    
    6  

 ! 
 &  "   
   
! " 
 
    
 
  (8  ! 

  

 " 
 
  "=J' "
 " 
6 ! 
2 #034!4
2/
7


 P" Q
"  " 
 
" 
 +  " "   ' 
&
! 5
" 
! 

! (IGG*Q
" (IIL-
+ 
 
   
     "

 
 6  
 " 
   
 
   
 

 
 "  "  
 " + !  " =J' 
 
  " 
   $
 K "

    *"
" ) ! 
   
  "
  
-
=  H " 
    5

   " &
  ' +
 


(8

 L   

 
 $
 
7 ( = " 
 
 +    % "  ,< 8 6
#
   % 
 
   " < F
= " " "  =J' " 
  "  < G "& "
 
   
 "

    
< ; )#    
   
 <L= " 
 
 !  
  
 

" 

32

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

   

 
 

 " 5 
    "  " 
 
 "  
   

 
  
 
      "
 
  , *H (II8 IE- '

 "
 
" " "
! 
  ! 
  "    !  "   
& "
 7  C C 
  

 (F   "
  
  "  
 * 
  
! % "
5   -  
  & 
!    ! 
 
   
 
   

     
 
 
    
  

  +
 % 
 " 
  " 

  
% 
 
   

& "& 
' #! 5
    &  
  
 


 "
   
 $
'
! 5 "& 

 $U'
 $ 5     
  
   
  
 
  ' 

 " 

 $U$


 '" 
 ! 

  " % 
 
 " 
'   ,*H (II8(98-'"

   = J 
 "   
  
% "
5 " & 
  
 &
& " 
 
 
 "
   


(F$ 
 " "

% 
  *!  


 "  


 -#   
 @
  "    + 
 "  , 
"  
 "    * # -
 
 !  "  
 #    " 
   
" " "
6 
   
 
 
"" "" 
 

33

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

   "
     J 
& 
" J+==
 " 
 
"  
    
   
 "
   
    

 = " "
H     " "  " 
  & 
    "  
 
  
!  "
    
 " ! 
 ' "   
  *"
& 

   5 &  
 
   "
 

"-
 


 *
  
 
  
 
  " % 

  
 #   !  < " 
 " & " 


  " ! 5
 
 

   "5 
   "    
   "& 
 " J    
" %

  " + % 
 5 !  ! 
"    &  
 H ! "

 

 
 " " -

 


 
 

 

 
6  "  

    
  
  

 
    
"  " 
 
  " " " " 6  " "  
  
 


    
    ! " "  "
 "" " 
  
  
 
   *"   
 -
 
) 
   ! 5
 "   


 

 " 
  
    
 
 
  


  " "


7
 
 
 
<
 
 

"
<
 


 <
    <
34

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


  
   6   
 "  "   
  

  
 " " 
  
 " 

  "
    "
"  
  
 *
 
  
 
  " - 

 " " #
 " 


 
  <
 
! %  " 

$ 

 
 
#     @
  " 

 

 " =
 "  *"=-(G ""
"   E " 
  
 
  5
  $ !  
! " "#@
*7CC--- C"? C C="=> " -7
& 
  * 
 
2 =- 
 
 
  
   "  
  % 
 
  
  
      "

 "
 

*
  -  

 

 


   % !  
   
%    *" % 
 " - @   "
   
 
"
 
 "&  

 
   
& 
 


*2+=-
% " "
 %   
  ! "
 " "
! !  % ! 
 
 "   
  
! "

 
 " "

" "
  
  !  
   
  " "
" "  "   
   = " 
" " 
 "
 "    


(G #@  "= 


 I9 "  
 
 

"  " +
 ! 
! 
2 
2

. $#899G

35

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

    "  "
 
  "  
 "
 "


  "
 

  
& 
   *% 1 3
 
2 $@=-
 % "& 
 
  "
"
 " '   

   
 
   "
 @ 

  ! 
%
 " &  
 
 

" " )  
   "

 
"     
 

 " " # "
& 
 8
*!2

2")=- 
!  " 
 "
 "  ) 
  

  # & !     !  & 
  
 !  "   
" # 
 " " "  ) 
 #   


  # !   !  " 
 

 "

! 

 *  
"! 
  # 
 !  " 
 
   " #  " 
 
   #

 " 
 
  

 
& 
   *9 
2 K=-  
 
 !     
  

  
   
 

#  
 "  
  6   
 
 #   


 # "  
 

! 5! "
 

"

 
 "
 "

!  " 

     @  "  ! 
 
 ! " " 
  " 


  
& 
 *. 3
2P=- 
  
 
    "  "
 ! 
     
  

36

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

 #    " 
    
 " =
 
 !    


 
 #

  

  
 ) 
  " 
 
 
 
 

!  " 
"
   
 

"

& 
 
 
 
 
 
 
 

 *3 
  
2 ==- " 
 

  "
 " 
   
   
 5 "    
  
   

 " 
""
    % "
 " !  
 

    
  "  
 
" %   "
  5
 

"

*  "  " 
 
   5

" 
  " =
 "  
*"=- " 
 
7

1&V $&W1&&W'&W&&W(&W(:0&W(:&'


" ""
 " " 
=
 M 


*=-  " 
 =
  +  *+=-  

  

  
 "
    
     
 

  

 
 
) 
! "

! #@
  
 
        %  
" " " "
" E "  
!   ="' 
! 
 
 
" ! ! F 7 " " * -" 
 " 
 * 
-  
 
 
 
  

       
 5 # 

 % & 
 &     ! 
" 
  "      
37

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

   
    "   
"

 "     
 

   
  
"
"  " 
 
 !   "& 
 


 
 

 "
 & 
  " 
 
  "   


 
  " !  
 " "
  "  
   !  
  

 '  " "   &   
 
 #    ! 
 #   
     
 " 
 * "  E "    "= 

" (;% 8;" " " F (;
 
 " 
    
 " #@ 


 & !  #

 "   "  
  !  

 
  

 5

 
 
  " " #@  
 

     
 
   
 "  !    6 
 " 

    
 " #@
  

 ! % ! 
 
 "  '  

 =  " =J'


 " 
 
    
 " 
"  " #
   ! % "
   

"
*7CC--- -
 #@
" 
  
"
 !  
  # '

  
 " (N "  5  "
" ))= *4

 
2 
2 - 
 " %  
  % 
  
 '  


 
 " 
 "   G;9 "     
    ! 
  
 " 


(;) 
 
  "  " 
 " 


   ' &8

38

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


  

  
 
 ! "5
 "
 "
(L
"&  
 "
 " "  "
  

   "" " 
"
"

!  ! 
  "
   !  
 "  6   ! 
   
   
    
 "  #@ "  "      
        
 
  *
  " - 

 "   " 

! 
 
 
*    
   

  

 

"

   %" & %
 "   6 5 
 
    "
 "       5 "  

7
 
 #

  
  " 
     
"  &  
$
  
" "    "

    
    " ""
"

 *" & 
  "
 " 
  
 

  "  ! 
 !   

" 
 
  
 " 
   "
 "
 "  " % "  
 -" 
  ! 

 """
 
 " 
"  

(L 
"  5 "

7CC--- C"? C C="=X


="=

39

PORTOFOLIU DE LECTURA

. /01!

   "     

  

 
) "" " !  
 
 " 
 
   ! 
 "
      !   
  
  

40

2. DE LA CULTURA DIFERENEI LA
TRANSCULTURAL

Lector Univ. Dr. Antonio Sandu


Perspective semiologice asupra transmodernitii
(2010:11-30)

Dana Bla Timar


Diferene interregionale pe dimensiunea
parohialism naionalism la studeni romni
(2006:17-31, 49-69)

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

CAPITOLUL 1
REPERE DEFINITORII ALE LIMBAJULUI-OBIECT
I.1. RDCINI FILOSOFICO-TIINIFICE
ALE TRANSMODERNITII
Opus deconstruciei postmoderne, transmodernismul aa cum
este prezentat de Theodor Codreanu n volumul Transmodernismul
[2005] propune paradigma transdisciplinaritii ca deschidere
cultural specific nceputului secolului XXI. Aprut pe fundalul
ofensivei epistemologice a transdisciplinaritii [Nicolescu, 1999],
transmodernismul adopt valori precum globalismul, cultura
integral, multiculturalismul. Transmodernismul presupune obsesia
unificrii, avnd tergerea granielor ca dimensiune programatic.
Spiritualizarea frontierelor, de la nivelul construciilor socialpolitice, este o continuare fireasc a spiritualizrii frontierelor
epistemologice, a unificrii ontologice, ntr-un Univers reea n care
potrivit lui Ray Paul fiecare element constitutiv este corelat unitar cu
toate celelalte elemente ale sistemului. Cultura integral, vzut ca
sintez a tradiionalismului cu modernitatea, este opus de teoreticienii
transmodernitii [Codreanu, 2006:177] culturii Coca-Cola, care prin
deconstrucia oricrei realiti, suprim nsi spaiul de aciune a
valorilor. n acest mod, postmodernismul implic ntreaga sfer a
fiinrii umane: cultura, teologia, filosofia, arta, politica, tiina i
tehnica.
n opoziie, transmodernismul propune ieirea din postistorie
printr-o sintez a omului complet (deschis ctre alteritate).
Teoreticienii transmodernismului occidental noteaz mai departe
Ray Paul cred c e nevoie de o depire a oricrei logici deoarece
orice logic este monologic pe cnd fiina transmodern este
dialogic [cf. Codreanu, 2005:182]. Ethosul transmodern apreciaz,
la rndul su, Rorty [2000:10] este acela al unitii n diversitate, sau
al sesizrii universalului prin estura fin a particularului.
Transmodernismul este opus structural postmodernismului, pe care-l
acuz de inconsisten n demersul deconstructivismului radical. Rorty
l acuz pe Derrida c postmodernismul su nu modific radical statutul
ontologic al logosului pn a-l cobor, asemenea lui Wittgenstein, la un
11

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


simplu instrument al cunoaterii. Centralitatea ontologic a
postmodernismului este diferena [Derrida, 1997:40-52]. Opunndu-se
ontologiei diferenei, teoreticienii transmodernismului propun
restaurarea modelului ontologic, avnd ca centralitate unitatea
sistemic i sinergic a Fiinei [Grof, 1985:61].
I.1.1. De la dialectica hegelian la romantismul german
n cele ce urmeaz vom identifica prefigurri ale culturii
transmoderne n idealismul hegelian i n cel al romanticilor. Idealismul
hegelian are ca centralitate ontologic Spiritul Absolutul ca Idee
Logic: Absolutul prin procesul su de transformare d natere lumii,
care reprezint astfel numai grade de desvrire a perfeciunii lui
[Andrei, 1997:118]. n Fenomenologia spiritului, Hegel [1997]
identific realitatea cu desfurarea Ideii Absolute. n acest sens,
Tudor Ghideanu afirm c, pentru Hegel, conceptul sau sensul nu este
exterior fiinei, pentru c fiina este acelai lucru cu fiina care se
gndete pe sine nsi [1999:72].
Pentru Hegel, Dumnezeu este absolutul n cunoaterea cruia
spiritul devine liber de orice form finit. Cunoaterea religioas apare
la Hegel sub forma religiei naturale cu cele trei faze ale sale: 1. magia
(fetiism, lamaism); 2. religia imaginaiei (brahmanism); 3. religia
luminii (persianism) i religia individualitii spirituale [Andrei,
1997:119].
Cu privire la cele de mai sus, Nicolae Rmbu consider c:
n viziunea romantic, finitudinea lucrurilor este o ironie, o
iluzie rezultat din fixarea privirii asupra lucrurilor particulare. Omul
trebuie s se ndrepte asupra ansamblului lumii cu ntreaga lui
personalitate i astfel spiritul su se va mbogi cu o cunoatere cu
totul nou. Nu dincolo din lucrurile finite ci chiar n ele nsele
slluiete infinitul [2001:18].

Prezena infinitului ca o tainic estur n finitudinea lucrurilor


constituie o cheie a construciei transmoderne. Obsesia infinitului
mbrac forma extensivului, a sintezei unificatoare, chiar dac uneori
dureros sincretice, i a intensivului ca participare la cellalt, ca
extrapolare a propriei infiniti i prin infinitatea alteritii.
12

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
Proiectul romantic al lui Schlegel propune o nou mistic a
ntregului originar ca unitatea arhetipurilor masculin i feminin, prin
ridicarea femeii la un rang necunoscut pn atunci: Ea este considerat
ca fiind mult superioar brbatului, astfel nct tradiionala ierarhie
dintre sexe, care-i avea o consfinire biblic, este radical modificat.
Noua mitologie a iubirii propus de Schlegel, i gsete o
coresponden transmodern n romanul Codul lui Da Vinci [Brown,
2004]. Iniierile n Misterele zeiei feminine construiesc un roman
iniiatic care propune istorice societi secrete, templieri, i Priorre de
Sion care se confrunt n aprarea unui mister fundamental acela al
Graalului. Romanul lui Schlegel, Lucinde, propune i el o iniiere n
taina feminitii [Rmbu, 2001:103]. n mod similar, Eminescu,
gnditorul romantic al spaiului romnesc, va recrea i el poetic
mitologia femininului, a puterii sacralizante a iubirii.
Pentru romantici, reinterpretarea cretinismului i sentimentul
religiozitii constituie teme importante. Din concepia religioas a lui
Schleiermacher rezult un nou gen de toleran. Oamenii nu mai sunt
vzui ca nite copii egali n faa printelui divin, ci ntr-o nou
renatere, unic i irepetabil a ntregului Univers prin sentimentul
religios. Astfel, ntregul Universului se poate concentra n eu i fiecare
nou trire religioas este o rsfrngere a infinitului n finit.
Dintr-o perspectiv spiritualist, Novalis propune n
Cretintatea sau Europa un model de construcie european specific
romantic. Cheia de bolt a unitii europene este pentru Novalis
trezirea sentimentului sacrului. Europa lui Novalis este vzut ca o
uniune de state ale Europei, dar nu n sens administrativ ci organic [cf.
Rmbu, 2001:111]. Unirea Europei constituie pentru Novalis un prim
pas spre refacerea unitii neamului omenesc.
Mutatis muntandi: Uniunea European este deja o realitate
politic. Ea apare ca o construcie suprastatal, care are ca baz uniunea
politic i monetar. Este aceast construcie european generatoare de
identitate? Dincolo de sintagma de cetean european va exista o real
identitate european, ca sentiment al apartenenei la realitatea spiritual
a unei Europe unice, sau vor rmne n continuare, germani, francezi,
englezi, italieni i n acest context o ntrebare special ne poate
frmnta pe noi romnii: Care poate fi destinul unei culturi minore,
cum este cea romneasc, ntr-un spaiu cultural al Europei unite?
13

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


Proiectul romantic al lui Novalis a devenit o construcie istoric
a societii industriale. Putem spune c Uniunea European ndeplinete
visul romantic al lui Novalis? n teoria politic, Uniunea European are
statutul unei Confederaii de state, care au ales aceast integrare pentru
a gestiona mai bine resursele, politicile publice, aprarea sau politica
extern. La baza Uniunii Europene ar trebui s stea o viziune unic sau
mcar coerent a cetenilor europeni asupra unui viitor comun.
Respingerea de ctre Frana i Danemarca a Constituiei Europene pune
ns la nivel pragmatic sub semnul ntrebrii reuita proiectului spiritual
al integrrii europene. Viziunea integratoare este ns diferena
specific propus de construcia transmodern fa de construcia
organic propus de romantici.
*
Concluzionnd, putem afirma c fascinaia pentru Orient a
romantismului occidental i are corespondena n neosincretismul
transmodern. n acest context o ntrebare fireasc ne apare: poate fi
neles transmodernismul ca fiind neoromantic? tefan Afloroaiei
atrage atenia asupra concepiei romantice care privete lumea ca un vis
al nefiinei [1993:194]. Deschiderile n faa nimicului, a vidului,
specifice modernitii se ntlnesc n transmodernitate cu implicaiile
ontologice ale vidului cuantic. Putem gsi n filosofia transmodern o
adevrat pendulare ntre Nirvna i Vidul cuantic. [Sandu, 2000]
Existena unor teme romantice revalorizate de transmodernism nu
constituie, dup prerea noastr, un argument suficient al acestei
identificri. Dogma fundamental a transmodernismului este
integralitatea i unicitatea lumii, regsirea ntregului n parte i a
prilor n ntreg. Acest model fractalic-holografic constituie un specific
al transmodernitii, iar revalorizarea temei romantice se face n spiritul
acestei orientri culturale.
I.1.2. De la cuantismul ontologic la
redescoperirea filosofiilor orientale
Cultura occidental a ajuns la un punct de discrepan ntre
paradigma tiinifico-epistemic, i cea pragmatic, adic ntre gndire
i aciune. n fizic conceptele precum spaiul euclidiano-cartezian,
14

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
stele fixe sau corp material i pierd semnificaia fiind nlocuite cu alte
concepte precum: spaii topologice, linii de Univers, probabiliti
de existen. Filosofia tiinei i asum misiunea explorrii noilor
dimensiuni semantice, date de cadrele mutaiei paradigmatice survenite
n urma descoperirilor din fizica relativist i cea cuantic. Filosofia
tiinei trebuie s depeasc ntrebarea despre Cum este realitatea?,
care aparine de drept tiinei, ocupndu-se mai ales de semnificaia
uman a realitii, deci Ce reprezint pentru om realitatea?
Fizica actual se apropie de metafizic, propunndu-i s
rspund ea nsi la ntrebarea: Ce este ceea ce este? Fizica
substituie speculaia metafizic prin construcia unor modele teoretice.
Pentru filosofia tiinei au relevan ntrebri de tipul: Ce semnific
entitile matematice abstracte ale fizicii, pentru contiina uman?
Construcia ontologic poate fi realizat ca o reconstrucie subiectiv a
realului [Nicolescu, 2007:212-213] pornind de la semnele prin care
nivelurile realitii se prezint cercettorului. O astfel de construcie
ontologic trebuie s aib o dimensiune deopotriv fenomenologic i
semiotic.
Schimbrile de paradigm din fizic au creat n filosofia tiinei
modele epistemice ce se cer nelese i unificate pentru a putea fi
integrate n contiina umanitii. Speculaia filosofic medieval a fost
nlocuit de calculul matematic att la nivel cosmologic ct i
microfizic. Ambele modele sunt forme de semioz asupra ordinii pe
care logica o impune lumii. Aceast ordine este una pentru noi fr a fi
cu necesitate structura n sine a Universului.
A nelege particulele subatomice ca fiind un cmp de
interaciuni are o semnificaie metaforic pentru nivelul simului
comun. La nivelul simului comun apare absurd ideea conform creia
corpurile materiale sunt fizic vorbind spaii vide. n acest sens, Herman
Weyl scria:
Conform teoriei cmpului, o particul material cum ar fi
electronul, este o mic regiune a cmpului electric n care intensitatea
cmpului atinge valori enorme, indicnd faptul c o cantitate mare de
energie este concentrat ntr-un spaiu foarte restrns. Un asemenea
nod de energie, care nu este delimitat clar de restul cmpului, se
propag prin spaiul vid, aa cum un val traverseaz suprafaa unui

15

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


lac; nu exist substan din care s se constituie electronul [cf. Capra,
1995:181].

Substana apare ca o polarizare a cmpului fundamental. n


urma interaciunilor sunt generate, simultan particula i antiparticula sa
(electron-pozitron). Existena unui astfel de cmp fundamental, este o
ipotez tiinific, a crei rezolvare implic un rspuns metafizic.
Cmpul fundamental este una dintre entitile metafizice ptruns n
aria discursiv a tiinei. Este o certitudine a fizicii contemporane
apariia din spaiul vid a unei perechi particul - antiparticul.
Transformarea reciproc a substanei n cmp i a cmpului n
substan face ca certitudinea materialitii lumii s fie nlocuit cu
viziunea unui Univers vibratoriu conform cruia vidul fluctueaz n
mod aleatoriu ntre fiin i nefiin [Pagels, 1983:240]. Geneza
Universului apare ca o gigantic explozie primordial, care arunc n
spaiu, cu o energie inimaginabil, ntregul Univers. Acest model este o
aproximaie pentru simul comun, cci n cosmologie, spaiul este un
produs al Big-Bangului i are aceleai dimensiuni ca Universul. Pagels
consider Big-Bangul ca fiind o gigantic fluctuaie a vidului
[1983:247].
n filosofia indian, Abhinavagupta consider c emanaia
fonematic a Universului este o expansiune a subiectului contient n
pur obiectivitate. Spaiul i timpul ca realiti constitutive ale
obiectivitii sunt cuprinse n acest proces de emanaie i resorbie care
n lipsa unui spaiu obiectiv se desfoar n contiina subiectiv, i
datorit absenei timpului ia forma unor strfulgerri creatoare [cf.
Gnoli, 1972].
Misterul primelor secunde ale Universului, naintea crora
conceptul de timp nu are sens este potenat de faptul c n ntregul
spaiu (mai mic n acel moment dect constanta lui Planck), nu puteau
exista particule-und care s transmit interaciunile. Starea
preluminic a Universului o putem identifica cu momentul creaiei
ierarhiilor divine din ntunericul mai luminos dect lumina
[Areopagitul, 1993:148-149]. Aceast precreaie a ierhiilor luminii n
non-timpul cuprins ntre t = 0 i t =10-43 s, am putea vedea aceast
cuant de timp ca fiind momentul n care Logosul Creator prefigureaz
informaional Universul ca structur sistemic ierarhizat. n etapa
precuantic Universul fiineaz informaional, dar nu energetic
16

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
substanial, ntruct substana necesit spaiu. n doctrina lui
Abhinavagupta aceast etap a autoexplicitrii divine se numete
shudavidia tattva. ntreaga desfurare a lumii exist n forma
intrinsec a Energiei Supreme [Shankaranarayan, 2002:83-84].
O similar precreaie o ntlnim descris de Traian D.
Stnciulescu n cadrul teoriei hologramelor arhetipale, a formelor
perfecte similare semnelor-cuvinte generatoare de lume pe care textul
biblic le menioneaz [2007:39]. Autorul face distincia dintre cmpul
ntunecat al haosului primordial, preexistent creaiei cosmice, i
lumina necreat prin care se proiecteaz tiparele energeticoinformaionale, gndurile-form ale Forei Creatoare. Geneza lumii
ar putea fi astfel identificat nu numai metaforic cu aciunea unui
Laser Divin, n msur s proiecteze holograme perfecte peste
substana amorf, spre a ntrupa astfel multitudinea de forme evolutive
ale lumii. Modelul laserului cosmologic se va regsi la nivelul
individului uman sub forma aciunii unor coereni laseri biologici, n
msur s traduc la nivelul creierului uman prin mecanisme de
rezonan holografic semnele-obiect ale referenialitii [2007:148154]. O unificatoare viziune asupra creaiei lumii prin semn, similar
manifest la nivel cosmic i uman, poate fi desprins din ipotezele de
mai sus.
ntre ntunericul-haos dinaintea creaiei i cel din faza
precreaiei unei lumi anume trebuie constatat o diferen ontologic
fundamental. ntruct Timpul apare o dat cu creaia, starea lui
Dumnezeu de dinaintea creaiei este inconceptibil, nefiind
descriptibil catafatic sau apofatic.
Putem vorbi de cicluri ale creaiei n Multivers un univers
ciorchine aflat ntr-o permanent expansiune pulsatorie,
presupunnd existena unor lumi multiple, caracterizate prin spaii i
timpuri paralele [Stnciulescu, 1985] , cicluri a cror recunoatere
rezolv problema lui nainte i a nceputului lumii. De fapt, este o
translaie de la ntrebarea cu privire la naintea Universului nostru la
ntrebarea cu privire la naintea primului Univers, a Multiversului
nsui. Aa cum Thomas dAquino meniona, nu putem vorbi de un
nceput al Marelui Univers, ci doar de nceputul uneia dintre lumile
particulare ale acestuia.
Un rspuns modern al acestei probleme l considerm a fi
fractalitatea timpului n Multivers. Prin fractalitate nelegem
17

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


capacitatea Multiversului a totalitii Universurilor de a se autogenera
i autodezvolta pornind de la un element fundamental i o lege de
generare. Din punct de vedere filosofic, identificm elementul
fundamental care se reitereaz ca fiind Fiina n Sine, iar legea de
generare ca fiind Logosul Creator. Fiina n sine se multiplic fractalic
prin intermediul Logosului Creator dnd natere lumilor. Forma de a
fiina a lui Dumnezeu este chiar cmpul fundamental, cmpul de
lumin supracoerent (Dumnezeu nsui), manifestat prin triplul su
ipostas Tatl, avnd drept corespondent principiul informaiei,
Sfntul Duh identificat ca principiul activator al Energiei i Fiul avnd
substana ca principiu analog [Stnciulescu, 2007: 40].
Intuiia metafizic oriental a dualitii Yin-Yang, poate
constitui un model n conceptualizarea oricror dualiti, inclusiv celei
dintre materie-antimaterie, substan, energie. Abhinavagupta propune
identificarea n spatele oricror dualiti existena unui al treilea
element neutru, fa de cele dou, aflat pe un nivel ontologic superior
[cf. Singh, 1989:54-62]. Elementul neutru este pe nivelul su ontologic
parte dintr-o alt dualitate unificat ntr-un alt nivel ontologic i aa mai
departe.
tefan Lupacu concepe o logic a antagonismului energetic
[1982:75], introducnd principiul teriului inclus, conform cruia exist
un termen T care este n acelai timp A i non-A [Nicolescu,
2007:260]. n acest sens, Petru Ioan [2000] identific n sistemul lui
Lupacu trei logici pornind de la cele trei dialectici ale lui Lupacu: a
omogenizrii, a eterogenizrii i dialectica cuantic. Exist aici
similitudini i modele de creare a perechii particul-antiparticul din
spaiul vid.
H. Zimmer semnaleaz mitul Parada Furnicilor, care vorbete
explicit de Universuri paralele, de expansiunea Universului i
contracia sa dincolo de cea mai ndeprtat viziune nesnd spaiul
exterior. Universurile vin i se duc, ca o oaste nenumrat.... De la
rdcina fiecrui fir de pr (a lui Vin u), iese la iveal un Univers i se
sparge ca o bicu [Zimmer, 1994:7-15]. O viziune similar
prezentat de Lao Tse, care afirm c miliardele de lucruri i de fiine
apar din vid este pus n corelaie de Fritjof Capra cu apariia din vid
a perechilor de particul-antiparticul [1995:181].
n depirea viziunii lui F. Capra, precizm c interpretarea
transdisciplinar a unor modele cosmologice, regsite n intuiia
18

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
metafizic i mitic, o nelegem ca pe o situaie semiotic generat de
existena unor structuri ordonatoare ale naturii, care se fac prezente n
faa interogrii umane sub forma unui rspuns rezonant, pe care natura
l d subiectului cunosctor. Aceste structuri comunicaionale sunt
vzute de Traian D. Stnciulescu ca fiind principii ordonatoare ale
realitii universale [2004: 114-115] i anume:
 sistemicitatea (structuralitatea), lumea fiind un complex de
sisteme organizate i ierarhizate avnd ca reper integrator unele i
aceleai forme semnificante;
 conexiunea ca rezonan holografic n baza creia totul
poate fi corelat cu totul;
 reflexivitatea, ca proprietate de reflectabilitate a oricrui
sistem n sistemul de proprieti al oricrui alt sistem;
 specificitatea formelor, n condiiile existenei unor
arhetipuri morfologice integratoare, simbolic sugerate de ovoid,
clepsidr, coloan, ciorchine;
 manifestarea virtual sau real a informaiei la nivelul
tuturor secvenelor realitii materiale sau spirituale.
Aceste principii pe care autorul citat le consider dublate de
legi dialectice precum legea ciclului entropic i a continuitii
informaionale (sugernd, n termeni eminescieni, c toi se nasc spre
a muri i mor spre a se nate) pot sta ca baz a unei construcii
fractalice a Universului semnificat, dublat holografic de Universul
semnificant. Apariia unor modele pe care contiina le vede similare, le
punem pe seama unei contiguiti holografice, a apariiei realitii ca
reflectare n contiina subiectului cunosctor.
Aa cum am menionat deja, un posibil Laser Cosmologic
proiecteaz prin substana lumii arhetipuri ale Creaiei care parvin sub
forma unor imagini simbolic-arhetipale [Stnciulescu, 2007:40-41]. O
viziune arhetipal-mitologic asupra cosmogoniei se reitereaz astfel
fractalic i holografic deopotriv, att n modelele mitologice, ct i n
noua mitologie generat de tiin. Tocmai de aici provin apropieri ntre
modele de Univers provenite din intuiia metafizic i cele dezvoltate n
cadrul tiinei contemporane. Aceast semnificare a lumii pentru om,
este dat de o intenionalitate virtual a Logosului Creator de a se face
19

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


explicit pentru un receptor capabil s neleag semnele. Acest receptor
este omul ca fiin spiritual, ca nmagazinator a puterii logosului de a
se autonelege.
Ontologia cuantic noteaz Bogdan Baghiu este din ce n
ce mai mult ataat de ideea de nsufleire a Universului, de ideea c
nelegerea este o constant a tot ceea ce exist n Univers. S-a ajuns
astfel la ideea c nu numai lumina poate avea o natur ambivalent,
und-corpuscul, dar i gndul ar avea o asemenea natur, el fiind o
reflecie a luminii n microcosmosul spiritual uman [2006:114].

Se poate desprinde, din cele de mai sus, o orientare logocentric


a unei noi filozofii a tiinei. Att metafizica orientului ct i fizica
contemporan sunt pentru filosofie o alteritate care se deschide.
I.1.3. Paradigma transdisciplinar, o sintez necesar
Impactul modelului holist genereaz o mutaie paradigmatic n
ntreaga cultur contemporan. Suntem astzi n plin paradigm
transmodern, bazat pe transdisciplinaritate i interdisciplinaritate. Ea
se extinde n sfera artei, n etic i pragmatic, psihologie, sociologie,
precum i n marile construcii social politice a globalizrii i
globalismului, a comunicrii globale, apetena pentru toleran i
multiculturalism, afirmarea identitii minoritilor, paradigma
ecologic i filosofia penal a justiiei restitutive.
Considerm aceast nou viziune umanist avnd ca fundament
antropocentrismul i ca model epistemic construcionismul fractalic.
Acest model epistemic umanist construcionist pleac de la centrarea
subiectului cunosctor, ca factor catalizator a reconstruciei simbolice a
realitii. Ne situm pe poziia unui antropism spiritualist, conform
cruia Universul ca Spirit se autocunoate ca unitate fundamental n
fiecare reiterare fractalic a realitii (parte a fractalului). Universul are
nevoie de fiina uman pentru a se cunoate deoarece identificm
luciditatea ca motivaie cosmogonic. Regulile jocului sunt legile lumii,
iar juctorii sunt subiecii contieni (indivizii) care fac parte din
Univers. Creatorul se proiecteaz holografic n fiecare fiina uman, pe
care o creeaz dup chipul i asemnarea Sa. Prpastia ontologic omDumnezeu o nelegem ca o diferen intensiune-extensiune, n termenii
20

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
lui Bohm totalitate nfurat a existenei versus modalitate explicitat
de existen n fiina uman [Bohm, 1995]. Hristos este explicitarea
ultim a dumnezeirii n fiina uman. Sau, cum noteaz Losski:
Sf. Gregorie de Nazianz poate vorbi, i pe drept cuvnt, despre
prezena n om a unei prticele din Dumnezeu. Aceasta nseamn c
harul necreat este implicat n nsi lucrarea creatoare i c sufletul
primete, n acelai timp, via i har, cci harul este suflarea lui
Dumnezeu, curgerea dumnezeirii, prezena dttoare de via a
Duhului Sfnt. Dac omul ncepe s triasc n momentul n care
Dumnezeu sufl via n el, aceasta se datoreaz faptului c harul
Duhului Sfnt este principiul real al existenei noastre [1993: 92].

Prin volumul Transdisciplinaritatea [1999], Basarab


Nicolescu deschide calea unei construcii culturale bazate pe cooperare
n cunoatere, pe depirea frontierelor dintre ramurile tiinei
[2007:48-58]. Premisa epistemic a trandisciplinaritii este existena
unei uniti fundamentale a lumii, temei a unitii cunoaterii. n acest
sens, Rodica Roca consider c paralel proceselor de difereniere
apar noi forme de integrare. Modelele de cercetare abordare a unor
tiine trec graniele altor tiine [2007:5]. La rndul su, Huessy
consider din perspectiva etosului vocaiei transmodernismul ca
fiind dorin de transcendere a limitelor impuse de neomodernism i de
postmodernism revendicndu-se tradiiilor ezoterice att europene ct i
orientale [cf. Codreanu, 2005:179].
Basarab Nicolescu ntr-o ediie recent a menionatei lucrri
[2007:58-60] propune o realitate multidimensional structurat pe
niveluri multiple. n ncercarea de reunificare a realitii
multidimensionale, autorul se ntreab asupra teoriilor capabile de a
descrie trecerea de la un nivel la altul i rolul subiectului observator n
existena unei uniti a tuturor nivelurilor de realitate. Nicolescu
propune pornind de la modelul lui tefan Lupacu o logic a
terului inclus capabil s descrie coerena dintre nivelurile de realitate.
n conformitate cu aceast logic a terului inclus, dou contradictorii
devin complementare pe un alt nivel de realitate, ntr-o stare unificat
T. Aceast stare T particip n propriul su nivel de realitate la o alt
pereche de contradictorii rezolvat pe urmtorul nivel de realitate
[2007: 61-64]. Nivelurile de realitate sunt coerente permind transferul
21

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


de informaii de la un nivel la altul. Coerena nivelurilor de realitate se
oprete n nivelurile extreme. Unificarea lumii se realizeaz printr-o
zon de non rezisten . Zonele de transparen la cunoatere apar ca
fiind nvluite, deoarece dup DEspagnat cunoaterea are forma
unei reflectri care nu este permis n zonele de transparen [cf.
Nicolescu, 2007:64-65]. Nicolescu identific Zona de non-rezisten la
cunoatere ca fiind sacrul. Sacrul nu este aadar un nivel de realitate n
sine, ci zona de transparen care apare ntre nivelurile de realitate.
Obiectul cercetrilor transdisciplinare este constituit tocmai din
ansamblul nivelurilor de realitate i zona sa complementar de nonrezisten [2007:65]. Pentru Nicolescu, realitatea nu este doar
multidimensional ci i multireferenial, pluralitatea complex i
unitatea deschis fiind dou aspecte ale unei unice realiti. Prin
aceasta se fundamenteaz Principiul Relativitii nivelurilor de
Realitate: nici un nivel de realitate nu constituie un loc privilegiat de
unde se poate nelege toate celelalte niveluri de realitate [2007, 2:65].
*

*
*

n Manifestul Transdisciplinaritii, autorul propune


unificarea obiectului cu subiectul transdisciplinar prin unificarea
zonelor de non-rezisten. Astfel studiul Universului i studiul fiinei
umane se susin reciproc, interpretndu-se zona de non-rezisten ca un
ter secret inclus, care unific subiectul transdisciplinar cu obiectul
transdisciplinar [2007, 2:60-67]. Pornind de la principiile
transdisciplinaritii Basarab Nicolescu propune o nou sintez
umanist sub denumirea de transumanism. Deschiderea sistemic
propus de transdisciplinaritate pornete de la ideea dezvoltrii
integrale a fiinei umane att n mod personal, social, cultural i
spiritual.
Numesc transumanism noua form de umanism care ofer
fiecrei fiine umane capacitatea de maxim dezvoltare cultural i
spiritual. Este vorba de cutarea a ceea ce exist exist ntru, printre
i dincolo de fiinele umane a ceea ce putem numi Fiina fiinelor
[2007/2:169].

22

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
Transumanismul nu presupune omogenizarea distructiv a
identitii culturale ci actualizarea potenialitilor creatoare sub
auspiciile unitii n diversitate i diversitii n unitate. Noul
(Trans)umanism are n centrul su demnitatea uman ridicat cel
puin dup Nicolescu la nivel planetar i cosmic.

I.2. COTITURA TRANSMODERN:


O PARADIGM A TIMPULUI PREZENT
Una dintre cele mai importante direcii n filosofia secolul XX
o constituie redescoperirea limbajului. Deschiderile realizate de
Ludwig Wittgenstein cu privire la jocurile de limbaj [Surlea, 2007:
31], sunt valorizate sub forma unei analize de autorii post moderni sub
forma unei analize logice a relaiei dintre limbaj i structurile formative
ale gndirii.
Aspectele formale ale gndirii se realizeaz n sistemul sintactic
al limbii. Sintaxa limbii materne i pune amprenta pe patternurile
cognitive ale vorbitorilor nativi, transformndu-se n sintaxa subiectiv
a persoanei. Formalizarea i axiomatizarea sistemelor logice
contemporane, presupune existena unei sintaxe unitare care s permit
invariana fa de modelul cultural. Semnificativ n analiza constituirii
limbajului ca sistem universal de semnificare este posibilitatea unor
structuri semantice invariante.
Cea mai important caracteristic biologic a omului o
reprezint potenialitatea limbajului. Limbajul este calea de transmitere
a culturii de la o generaie la alta, este modalitatea operaional n care
se realizeaz procesul socializrii. Fiecare civilizaie i perpetueaz
valorile dominante pe care le genereaz i n structuri cadru
cognitive, plasate la nivelul mentalitilor, a adevrurilor universal
valabile pe care le putem intui ca fiind metatextul culturii care le
genereaz. La aceste cadre ale gndirii face referire Petru Culianu
[1995: 5-7] cnd folosete expresia grila interpretativ i voina
deformatoare specifice diverselor culturi i civilizaii care se succed n
istorie. Existena unor cadre structurante ale contiinei, sistemul
categorial, face posibil reprezentarea n contiin a realitii. Pentru
23

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


Wittgenstein, limbajul este structurat contextual n jocurile realitii,
sub forma unei sintaxe i a unei semantici [1953: 27].
Analiza situaiei limbajului a generat cotitura lingvistic, ca
mutare a ateniei filosofiei de la realitate la reprezentarea realitii
n limbaj. Jean Piaget identific din punct de vedere psihologic
stadialitatea dezvoltrii cognitive a omului, descriind procesele
cognitive specifice fiecrei etape [1980]. Aceste procese sunt conturate
de dezvoltarea limbajului, pe de o parte i de posibilitatea operrii cu
concepte pe de alt parte.
Cotitura lingvistic a secolul XX are ca punct de plecare
conceptul de structur. Postmodernismul pornete de la deconstrucia
structurilor reprezentrii, tocmai avnd ca argument ideea jocului de
limbaj, ca gramatic a nelegerii realitii. Postmodernitatea pune i
ea accent pe puterea cuvntului de a institui lumea. Florea Lucaci
observ reducia la limbaj [2005: 104] specific modernitii trzii i
postmodernitii. Eliminnd absolutul (n cazul de fa cuvntul ca
logos), postmodernitatea opereaz cu posibilul i n mod natural cu
pluralul ntruct, cum spune Witgenstein, propoziia este un model al
realitii aa cum ne-o imaginm [1991: 401].
Eliminarea transcendentului n postmodernitate d natere unui
nou umanism dincolo de om este neantul, nimicul. Umanismul
existenialist pstra nc Fiina ca referenial metaforic, pe care o
contrapune nimicului [Sartre, 2004]. Umanismul postmodern rmne
centrat pe de o parte n problematica libertii pe care o preia de la
Sartre, dar o rupe de orice form de transcenden, de orice posibilitate
de centrare ontologic. Pe de alt parte, umanismul post-modernist este
centrat n difereniere. Postmodernitatea este o civilizaie a
minoritilor avnd ca model minoritile sexuale [Codreanu, 2005:
67].
n plan epistemic mutaia paradigmatic a postmodernismului
are ca referenial teoria relativitii. Aa cum Albert Einstein exclude
referenialul absolut din fizic, postmodernii l exclud din cultur.
Pentru Rorty lumea contemporan privilegiaz o cultur a lipsei de
ntemeiere att teleologic ct i ontologic [2000: 162]. ncercrile de
unificare ale fizicii relativiste cu mecanica cuantic, ideea Universului
ierarhizat dominat de o ordine implicit, transdisciplinaritatea ca
paradigm a cunoaterii sunt semne ale necesitii depirii unei culturi
a diferenei, nspre o cultur a integralitii sistemice.
24

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
Cultura integral (total) este vzut de Ray [1970] primul
care utilizeaz termenul de transmodernitate ca o sintez ntre
tradiionalism i modernitate:
Teza central a studiului meu (Ray n.n) este c suntem
martorii apariiei unei noi forme de cultur, cultura total o nou,
constructiv sintez dintre modernism i opusul lui tradiionalismul, o
sintez care merge dincolo de ambele, fr a respinge pe nici una
dintre ele [cf. Codreanu, 2005: 150-151].

Pentru Ray, post-modernitatea nici mcar nu exist, fiind


integrat n transmodernitate ca o form particular a acesteia. Noi
preferm s nelegem distincia post-modernitate o transmodernitate
ca pe o distincie ntre paradigma diferenierii i cea integral.
Cultura integral (transmodern) o include pe cea post-modern ca pe o
situare la limit. Deconstrucia este o form particular a
construcionismului. De aceea metoda specific sistemelor de gndire
transmoderne, va fi una construcionist. Realitatea este un construct
edificat la ntlnirea dintre Universurile de discurs particulare ale
indivizilor fiind rezultatul, negocierii interpretrii. Negocierea
interpretrilor face trecerea de la cotitura lingvistic prezent n
postmodernitate la cotitura transmodern.
*

*
*

Ca paradigm cultural, caracteristic postmodernismului este


deconstrucia. Faptul c acest concept permite o deriv hermeneutic,
centrifug i fr poli, arat dificultatea nelegerii unei modaliti de a
gndi, a toleranei supreme, care accept orice text. Omul se supune
propriului su limbaj, nelegnd c, involuntar, a accepta limbajul
presupune a nu ncerca s-l justifici n nici un fel. Nici o interpretare a
deconstructivismului, venit n maniera lui Derrida, n sensul
universalitii limbajului, nu este posibil, pentru c orice interpretare
face jocul deconstruciei, a indica ceea ce deconstrucia arat cu
claritate [Silion, 2002: 2].
Deconstrucia este o trecere la limit a filosofiei dinspre
domeniul Ontologiei realului spre semiotica Fiinei. Cuvintele capt
25

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


sensul pe care vrem s li-l dm, iar metafizica devine o gramatic a
fiinei. Sensurile nu sunt prin ele nsele derivate din proprietile
obiectelor, ci atribuite n jocul comunicrii, dup seturi de reguli
impuse aleatoriu, de necesitile discursului. Exist o diferen
considerabil i fundamental ntre realitate i percepia noastr asupra
realitii. Individul nu reacioneaz n conformitate cu realitatea ci cu
imaginea sa despre realitate. Harta noastr personal poate diferi
fundamental att de realitate ct i de hrile altor persoane [Sandu,
2005:74]. Harta este modelul paradigmatic n care individul i
structureaz cunoaterea fiind un model cognitiv, interpretativ, bazat pe
aproximaii repetate i pe reducerea necunoscutului la dimensiuni
cognoscibile i adecvate modelului cognitiv specific paradigmei.
Vom cuta s analizm cteva elemente de metatext care au
fundamentat postmodernismul articulat pe civilizaia postmodern ca
dimensiune cultural. n acest sens, Tudor Ghideanu afirm c:
n acest moment istoric pe care Heidegger ntre alii l-a
numit era tehnicii planetare, cum spuneam i cu alt prilej, un vector
de real excentricitate a evoluiei umanitii face ca tehnica robotizat
s contribuie la o adevrat deconstruire fatal a necesarei
complementariti i armonii dintre tiin, art, filosofie, religie.
Faptul c problema grav a sensului culturii i a destinului uman
trebuie scoas de sub teroarea modernitii tiinifico-tehnice, apare
ca o dominant a nzuinelor de libertate n creaia artistic i
filosofic. Pentru c arta modernist a constituit, ea nsi, un moment
considerat astzi ca revolut, noile experimente, noile nfptuiri n
creaia cultural se vor a fi decis delimitate de cele anterioare
[2003:7].

Setea de libertate a postmodernismului este o reacie de depire


a paradigmei mecanicist carteziene specific modernitii. Dac n
modernitate tiina i caut legitimitatea ntr-un metadiscurs, ntr-o
filosofie, cum ar fi dialectica spiritului, hermeneutica sensului,
emanciparea subiectului raional, sau a muncitorului, dezvoltarea
bogiei, n postmodernitate se manifest o nencredere fa de
metapovestiri (metadiscursuri), ceea ce conduce la o principal criz a
metafizicii [Ghideanu, 2003:8].
Centrndu-se n deconstrucie, postmodernismul este
condamnat la a fi o hermeneutic diversificat i polimorfic. Dac
26

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
realitatea este o structur, o construcie, hermeneutul postmodern
cerceteaz temeliile acestei construcii, ct i modalitile sale de
articulare. Derrida propune logocentrismul (pornind de la Jocurile de
discurs ale lui Wittgenstein). Logosul este fraza original n preajma
creia filosoful trebuie s se situeze. Jocurile de limbaj la Derrida se
realizeaz prin schimbarea cadrului contextual al utilizrii cuvintelor
[2001:1-3; 351-352]
Deconstrucia radical are ca etap necesar sinteza. Naterea
transmodernismului este o nou revoluie semiotic, care prin
analogie cu cotitura lingvistic a fost recent denumit i definit n
termeni semiotici de Traian D. Stnciulescu drept cotitura
transmodern [2008]. n timp ce cotitura lingvistic a fost centrat pe
jocurile de limbaj, ca o modalitate de deconstucie-reconstrucie a
realitii, cotitura transmodern se centreaz pe jocul ontologic
generat de transparena la cunoatere descris de Basarab Nicolescu
[2007: 64-65].
*
*
*
ntemeiat pe judecata sintetico-apriori filosofia kantian se
arat a fi primul semn de ntrebare n faa certitudinilor carteziene. Kant
a fcut subiectivitatea i contiina de sine s rmn sub tirania, i n
conul de umbr, a unei insondabile voine de a tii [Ghideanu, 2003:7].
Tocmai astfel, ncercarea kantian de a ntemeia metafizica naturii sub
forma unei tiine riguroase, este considerat de Ilie Prvu drept cea
mai nalt sintez a tiinei moderne. [1990:160]
Postkantienii au sesizat impasul filosofiei ca tiin, care nu se
mai poate referi la fiin, ci la formele fiinei. Postcartezienii au
conceput Universul ca fiind un n sine, transcendena nefiind nici
negat nici afirmat ea rmnnd n afara granielor cunoaterii. tiina
pozitiv dei critic dogmele, se ntemeiaz la rndul su, pe un set de
structuri dogmatice axiomatice: ceea ce exist poate fi cunoscut, ceea
ce exist este un nsine coerent n msura cunoaterii legilor naturii,
este posibil ntruct aceasta ascult integral de propriile legi. De la
pozitivism la materialism a fost un singur pas. Divinitatea este exclus
din sfera tiinei, ntruct lumea funcioneaz fr prezena Divinitii
n mod mecanic i adecvat. n acest sens, Popper aeaz modernitatea
sub semnul nlocuirii ideii de Dumnezeu cu cea de Natur, i
27

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


construind prin aceasta o nou religie a modernitii n jurul ideii de
Natur [1998:113].
Darwinismul a centrat materialismul ca epicentru
epistemologic. Evoluia speciilor, prin selecii succesive, datorate unor
mutaii ntmpltoare care genereaz adaptri eficiente la mediu, a dat
greutate acestei concepii. Materia se transform n permanen, viul
evolueaz, iar hazardul i selecia natural, au fcut ca lumea s arate
aa cum arat ea astzi. Universul infinit i echipotent permite ca pe
una din miliardele de lumi, viaa s se dezvolte i chiar s ajung la
contiin autoreflectrii. Nu exist o alt finalitate a evoluiei, dect
perpetuarea speciilor. Adrian Paul Iliescu consider c istoria gndirii
moderne este o istorie a eliminrii treptate dar sistematice a
transcendentului din Univers [1989:25].
Paradigma modern oblig filosofia s se retrag n spaiul
interioritii. Reducionismului tiinific conform cruia totul este aa
cum apare dac este corect observat, i se contrapune reducia
fenomenologic, conform creia semnificaia are ceea ce ne apare
precum i modul n care ne apare, punnd n parantez orice discuie
despre cum este n sine. Fenomenologia prin orientarea ctre subiect
i interioritate deschide calea refuzului mecanicismului universalizat,
care pndea filosofia a o transforma n ancilla scientie, dup ce n
Evul Mediu fusese ancilla teologiae.
Cnd Auguste Comte spunea: fizic ferete-te de metafizic,
filosofia prea condamnat la a se manifesta doar n spaiul analizei
limbajului. Tocmai analiza discursului, realizat de postmoderni a fcut
posibil redescoperirea subiectivitii ca redescoperire a lumii vieii.
n 1935, Husserl afirma c posibilitatea filosofiei ca tiin riguroas
este un vis, care s-a destrmat, filosofia nsi fiind n pericol, datorit
persistenei filosofiei ntr-un raionalism care s-a rtcit. Criz a
filosofiei, este semnalat ca o criz a culturii europene. Husserl
propune o rupere de paradigm fa de raionalismul rtcit prin
redescoperirea lumii vieii. Husserl situeaz fenomenologia n
coeren cu meditaiile carteziene ca singura tiin subiectiv a
subiectivului [cf. Ghideanu, 1999:75-76].
Conturnd
posibilitatea
filosofiei
ca
fenomenologie
transcedental Husserl prefigureaz revoluia paradigmatic din secolul
XX i centrarea postmodernismului pe subiect. Postmodernitatea are ca
fundament imperativul libertii. Libertatea este vzut att ca atitudine
28

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU
creatoare, ct i ca respingere a imperiului formei, a oricror cadre
structurale. Postmodernitatea impune renunarea la subordonarea fa
de form ca expresie a suprasensibilului, i proliferarea lumilor posibile
n detrimentul lumii reale. Avnd ca fundament ontic expresia
Dumnezeu a murit centrul metafizic al postmodernitii migreaz de
la absolut la uman: De la o interogare metafizic i o cutare artistic a
lui Ceea ce este, postmodernul face virajul ontic, spre ceea ce este
pentru noi sau Ce semnificaie are pentru noi ceea ce este pentru
noi. Contextual, ceea ce este devine cantitate neglijabil, n faa lui
ceea ce se reprezint, respectiv ceea ce putem configura.
Digresiunea ontic pe care am fcut-o ne permite s nelegem
temeiul tendinei spre afirmarea libertii ca refuz al oricrei forme.
Libertatea nu mai este o necesitate neleas. Libertatea este
fundamentarea diferenei. Dreptul de a fi diferit ne certific nivelul de
realitate. Altfel spus, cu att exist mai mult, cu ct mai mult m
manifest ca diferit. Tirania exprimat de obsesia armonicului i ordinii
este nlocuit de obsesia promovrii, ca persoan, ca grup: promovare
social, promovare politic, cultural etc.
Postmodernismul nlocuiete onticul cu axiologicul i i
fundamenteaz misiunea prin praxis. Totul pare a se realiza pentru ca
lumea s fie aa cum pare a fi, fiindc oricum tim c lucrul n sine este
incomprehensibil [Huzum, 2002:2]. Discuiile contemporane referitoare
la chestiunea postmodern utilizeaz n principal trei termeni:
postmodern, postmodernitate i chiar postmodernism. Majoritatea
acestor analize ne conduc ntr-un impas care se datoreaz faptului, c
ele utilizeaz, de obicei, aceti termeni ca fiind sinonimi [2002:2].
Postmodernismul este paradigma care d cadrele interpretative i
orizontul de ateptri a civilizaiei postmoderne. Postmodernismul este
un curent cultural ideologic iar postmodernitatea, paradigma societal,
desemnnd procese social-economice contemporane. Sunt avute n
vedere n acest sens, recente tranziii spre o societate sau economie
postindustrial (A. Touraine), D. Bell postcapitalist, (P. Drucker),
informaional (M. Castells), digital (N. Negroponte, D. Tapscott), a
cunoaterii (L. Thurow) de consum (D. Lyon), a serviciilor (O.
Giarini), transparent (G. Vattimo), a spectacolului (G. Debord),
ncadrate n procesul mai larg de globalizare sau mondializare.
Totodat, termenul de postmodernitate (Toynbee este primul care l
29

PORTOFOLIU DE LECTURA

Perspective semiologice asupra transmodernitii


folosete n acest sens) [2002:2] desemneaz o nou perioad n istoria
umanitii.
Modificarea paradigmei ontologice i a celei epistemice
genereaz o nou paradigm socio-cultural, transmodernitatea.
Interconectarea holarhic, a constituenilor realitii submineaz
spaialitatea ca limitare n comunicare i implicit n posibilitatea de
aciune. Universurile alternative, i dimensiunile confinate ale spaiului
submineaz ideea spaialitii ca restrictivitate, (ca filtru ontognoseologic). Virtualizarea spaiului social, transform spaiul dintr-o
exterioritate constrngtoare ntr-una potenatoare. Dezlimitarea
transmodern are ca substrat metafizic unitatea Fiinei. Ultima frontier
nu mai este nafara ci nluntrul fiinei umane. Transmodernitii i este
proprie spiritualizarea frontierelor, n toate domeniile de la cel al
deschiderii social politice, la cel al deschiderii informaionale.
Machachek consider n continuarea lui Ray, Transmodernismul, drept
o negociere a tensiunii, pornind de la ncrederea n progres, putnd fi
vzut ca o revitalizare a umanismului [1999:71-75]. Ideea de
integralitate sistemic (Integral Culture) vizeaz o transformare a
stilului de via, prin renunarea la individualism n favoarea
integralismului. Individualitatea nu este sacrificat de dragul unitii, ea
devine doar o parte a ntregului - un holon.

30

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

5. Personalitate [i cultur\
Individul [i cultura sunt conecta]i datorit\ faptului c\ via]a social\
uman\ este un proces prin care persoanele interiorizeaz\ semnifica]ia
mesajului public. n particular sau ca membru al grupului, oamenii influen]eaz\ cultura convertind mentalitatea personal\ nspre noi obiective
externe sau ac]iuni. Putem studia acest proces prin concentrarea pe aspectele publice ale culturii sau pe individualitate.

5.1.Teoria schemei (N. Quinn [i C. Strauss)


Unul dintre domenii antropologiei psihologice este antropologia cognitiv\, studiul etnografic [i intercultural al cogni]iei, cuprinznd nv\]area,
modalitatea de cunoa[tere, organizarea informa]iilor, percep]ia [i simbolistica. Antropologia cognitiv\ examineaz\ n]elegerea particular\ analiznd aspecte ale comportamentului, inclusiv discursul.
Bazndu-se pe descoperiri recente n domeniul cognitiv, Naomi Quinn
[i Claudia Strauss au dezvoltat o abordare ce conecteaz\ explicit individul
[i cultura. Teoria se bazeaz\ pe ipoteza c\ fiecare cultur\ este n acela[i
timp o re]ea de mentalit\]i mp\rt\[ite ct [i un produs n permanent\
schimbare ce implic\ negocieri ntre membrii comunit\]ii. N. Quinn [i C.
Strauss au pus bazele teoriei schemei (Schema theory) care a avut un
impact deosebit n [tiin]a cognitiv\ modern\. Conform acestei teorii,
intelectul construie[te anumite grile pentru a filtra noile experien]e [i a
reconstrui pe cele anterioare, dirijnd memoria s\ se conformeze expectan]elor curente. Legat de teoria schemei este conec]ionismul, care
promoveaz\ ideea potrivit c\reia lucrurile care apar n permanen]\ co17

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

nectate n experien]a individului vor fi asociate puternic n cogni]ie.


Schema se dezvolt\ n momentul n care un set de experien]e conectate
formeaz\ o re]ea de asocia]ii mentale puternice.
Schema are ca rezultat versiuni simplificate ale experien]elor, astfel c\
ne amintim un tipar, un eveniment obi[nuit mai degrab\ dect unul atipic.
Prin reactualizarea tiparelor complet\m informa]ia lips\ n acord cu expectan]ele create de asocia]iile puternice.
Diversitatea cultural\ reflect\ faptul c\ copiii de]in re]ele neuronale
maleabile ce permit diferite moduri de nv\]are pe parcursul encultura]iei.
Pe m\sur\ ce individul cre[te, aceste scheme devin tot mai rigide. Experien]ele noi se vor insera paternurilor deja stabilite mai degrab\ dect
s\ le modifice. Motivul pentru care schemele sunt mp\rt\[ite de membrii
aceleia[i culturi const\ n tendin]a de a se raporta la imagini mentale
modale. Cu ct exprim\m aceast\ schem\ comun\ n comportamentul
nostru public, paternul se va fixa n mentalitatea proprie.
Schema nu explic\ doar aspectele comune ale culturii ci [i deschiderea
spre diverse interpret\ri individuale, precum [i posibilitatea schimb\rii
culturale. Pentru a ilustra acest aspect, N. Quinn [i C. Strauss sus]in c\
experien]a [i tr\irile individuale dau na[tere unor diferen]e n schema
membrilor aceleia[i culturi.
Societatea de]ine att for]e unificatoare ct [i divizatoare. Schemele
unice rezult\ din experien]ele individuale distincte, n timp ce schemele
universale se formeaz\ n baza experien]ei comune. n na]iunile moderne,
unele scheme sunt comune milioanelor de indivizi, datorit\ influen]ei
mass-media. Alte scheme sunt mp\rt\[ite de grupuri mai mici subculturi
etnice sau regionale oameni ce n mod accidental au acelea[i experien]e.
Aceast\ teorie las\ loc ns\ [i creativit\]ii individuale, dezacordului,
rezisten]elor, schimb\rii. Oamenii nu sunt condamna]i s\ recreeze toate
modelele observate n copil\rie. Noile optici sociale propun modele actuale pentru comportamentul adultului. Experien]ele noi dau na[tere unor
noi asocia]ii, cele vechi putnd fi alterate de interven]ii con[tiente.

18

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

5.2. Accep]iunile culturii


Schemele se aseam\n\ cu nivelele culturii n sensul c\ ambele sunt
asociate cu un continuum de experien]e comune, teoria schemei focalizndu-se pe atributele cognitive ale indivizilor cu acelea[i concep]ii.
Referindu-ne la nivelele culturii, putem aminti c\ exist\ trei. Cultura
na]ional\ se refer\ la experien]e, credin]e, nv\]area paternurilor comportamentale [i valori mp\rt\[ite de cet\]enii aceleia[i na]iuni. Cultura
interna]ional\ reprezint\ termenul pentru tradi]iile culturale ce se extind
peste grani]ele na]ionale. Deoarece cultura este transmis\ prin nv\]are nu
prin ereditate, tr\s\turile culturale pot difuza dintr-un grup n altul. Dou\
culturi pot avea acelea[i experien]e culturale [i modalit\]i de adaptare
datorit\ mprumutului sau difuziei. mprumutarea tr\s\turilor culturale
este un fenomen prezent de-a lungul istoriei umanit\]ii. Difuzia este
direct\ cnd dou\ culturi se unesc, poart\ un r\zboi sau fac schimburi
comerciale sau vizioneaz\ acelea[i programe TV. Difuzia indirect\ apare
atunci cnd produsele sau modelele se transmit de ctre popula]ia A
popula]iei C prin popula]ia B, f\r\ contact direct ntre popula]ia A [i C.
Datorit\ difuziei, migra]iei [i organiza]iilor multina]ionale, multe tr\s\turi
culturale [i paternuri converg spre un scop interna]ional.
Culturile pot fi de asemenea mai mici dect na]iunile. Astfel, popula]ia
aceleia[i socie-t\]i sau na]iuni mp\rt\[e[te o tradi]ie cultural\, dar exist\
o diversitate a acestora. Indivizii, familiile, ]inuturile, regiunile, clasele
sau alte subgrupuri cu o anumit\ cultur\ au att experien]e asem\n\toare
ct [i diferite grupuri de apartenen]\. Subculturile sunt paternuri bazate
pe o simbolistic\ cultural diferit\ [i tradi]ii n cadrul aceleia[i societ\]i
complexe.
S\ ne oprim asupra conceptului de cultur\, pentru a n]elege conexiunea ei cu personalitatea individului [i a colectivit\]ii.
W. J. Lonner definea cultura ca un program comun de reguli ce guverneaz\ comportamentul membrilor unei comunit\]i sau societ\]i precum
[i un set de valori, credin]e atitudini mp\rt\[ite de majoritatea membrilor.
Fiecare cultur\ include un sistem de reguli transmise din genera]ie n
genera]ie, referitoare la mediul nconjur\tor: cum s\ rela]ioneze cu ceilal]i,
cre[terea copiilor, luarea deciziilor, folosirea simbolisticii.
19

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

n anul 1948, Herskovitz vedea cultura ca parte realizat\ sau produs\


de om, a mediului. Cultura ne modeleaz\ [i noi o remodel\m la rndul
nostru datorit\ rolului de actor activ n cadrul societ\]ii. Reconstruc]ia
mediului n func]ie de valori e o reconstruc]ie identitar\.
H. M. Segall subliniaz\ anterioritatea logic\ [i ontologic\ a culturii,
v\znd-o ca totalitatea produselor comportamentale ale celorlal]i ce ne
preced. El stabile[te con]inutul culturii: valori (repere dezirabile social,
ancore sociale), limbaj (modul de exprimare al valorilor) [i mod de via]\
(tipare atitudinale [i comportamentale specifice unei arii).
R. H. Munroe, n 1980 definea cultura prin intermediul a [ase factori
ce o caracterizeaz\:
1. paternuri existen]iale costruite n jurul unor operatori
fundamentali asocia]i prin verbe: a fi/a avea; a supravie]ui/a deveni,
ultimul referindu-se la conceptul de speran]\ social\.
2. tipare atitudinale [i comportamentale ce se cuvine [i ceea ce nu se
cuvine se nva]\ social printr-o logic\ implicit\; este interesant de observat
convergen]a sau divergen]a ntre atitudine [i comportament, existnd
posibilitatea apari]iei atitudinii duplicitare fa]\ de un anume aspect.
3. institu]iile politice cine conduce [i cine este condus; orice societate
construit\ pe raporturi ierarhice care trebuie s\ fie echilibrate.
4. limbajele [i regulile primele con]in coduri de comunicare simboluri
articulate ntr-o gramatic\ [i structurat\ dup\ o regul\ de transmitere a
informa]iilor iar regulile ce guverneaz\ raporturile interpersonale, cuprind
n registrul lor conceptul de Self-monitoring, adic\ nclina]ia de a fi
preocupat de impresia pe care o producem, permi]nd totodat\ o deschidere sau o nchidere a expresivit\]ii.
5. diviziunea muncii este n func]ie de vrst\, gen, etnicitate, densitate, diversitate [i influen]a mediului familial este decisiv\.
6. tipul de locuire interferen]a ntre spa]iul public [i privat.
Kroeber [i F. Kluckhohn au sintetizat defini]iile culturii n literatura
antropologic\, stabilind 6 direc]ii diferite de concepere a no]iunii: defini]ii
descriptive, care ncearc\ o listare a tuturor aspectelor vie]ii [i activit\]ii
umane; defini]ii istorice, care folosesc frecvent termenul de ereditate, se
20

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

preocup\ mai mult de acumularea tradi]iei de-a lungul timpului dect de


enumerarea totalit\]ii sau arealul fenomenelor culturale; defini]ii normative, reprezentnd regulile mp\rt\[ite ce guverneaz\ activitatea grupurilor umane, sunt mai profunde dect primele, necesitnd descoperirea
a ceea ce st\ n spatele observabilului; defini]ii psihologice, nsemnnd
varietatea tr\s\turilor psihologice care includ adaptarea, rezolvarea problemelor, nv\]area [i deprinderile. Cultura permite grupului adaptarea la
problemele curente, se nva]\ [i rezultatul nv\]\ri este stabilirea unor
obi[nuin]e n cadrul grupului; defini]iile structurale se refer\ la modelul
sau organizarea cultural\ [i sus]in faptul c\ cultura nu reprezint\ o list\ de
obiceiuri ci formeaz\ un patern unitar de tr\s\turi interrela]ionate; defini]iile genetice surprind originea sau geneza culturii, existnd trei puncte
de vedere: cultura rezult\ din adaptarea la habitat, din interac]iunile
sociale [i din procesul creativ caracteristic speciei umane.
Ca [i concluzie, Kroeber [i F. Kluckhohn au definit cultura ca fiind
constituit\ din paternuri explicite [i implicite comportamentale, dobndite
[i transmise prin simboluri, constituind realiz\rile distinctive ale grupurilor umane; punctul central al culturii l constituie ideile tradi]ionale [i
n special valorile ata[ate; sistemele culturale pot fi considerate pe de o
parte ca rezultatul ac]iunii, iar pe de alt\ parte ca elemente de condi]ionare
a viitoarelor ac]iuni.
Termenul de cultur\, este descris azi drept o textur\ istoric transmis\ de n]elesuri ntrupate n simboluri, un sistem de concep]ii mo[tenite
exprimate n forme simbolice prin care oamenii comunic\, perpetueaz\ [i
[i dezvolt\ cuno[tin]ele [i atitudinile despre via]\.

5.3. Socializarea individului prin cultur\


ncepnd cu anii 1920, o dat\ cu cercet\rile lui G. Jahoda, s-a pus mult
accent pe conexiunea dintre cultur\, v\zut\ n sens larg (incluznd economia, sociopolitica [i ecologia) [i personalitatea uman\, mediat\ de
procesul de socializare. n acest sens, s-au desprins patru direc]ii de
abordare: configura]ionismul (1920-1940) reprezentat de Ruth Benedict
[i Margaret Mead; personalitatea bazal\ [i modal\ (1935-1955) crea]ia
21

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

lui Abraham Kardiner, Ralph Linton [i Cora Dubois; caracterul na]ional


(1940-1950) viziune mp\rt\[it\ de Clyde Kluckhohn [i Alex Inkeles; [i
interculturalismul (ncepnd cu 1950) reprezentan]ii principali fiind John
Whiting [i Robert LeVine. Primele trei abord\ri sunt concentrate pe
analiza unei singure culturi, n timp ce ultima utilizeaz\ studiul comparativ.
G. Jahoda face distinc]ia ntre aceste dou\ pozi]ii: una dintre ele se
preocup\ cu analiza rolului procesului de socializare [i a facturilor personalit\]ii n cadrul unui grup social [i cealalt\ se concentreaz\ pe identificarea procesului general prin care cultura modific\ [i este modificat\
de factorii personali n diverse culturi.
Configura]ionismul [i are originea n scrierile lui Sapir, care a v\zut
cultura ca personalitatea unei societ\]i. Culturile sunt psihologii individuale, v\zute la modul general, avnd propor]ii gigantice [i o durat\
temporal\. Ca [i personalit\]ile, culturile sunt complexe, organizate [i
tipizate.
La sfr[itul anilor 30, pe parcursul a mai multor seminarii ]inute la
Universitatea Columbia, psihanalistul Abraham Kardiner a dezvoltat idea
structurii bazale a personalit\]ii ce consist\ n tr\s\turi achizi]ionate n
baza adapt\rii la o cultur\. Structura bazal\ este responsabil\ de tipizarea
indivizilor ntr-o anumit\ societate [i se manifest\ prin modalit\]i standard
de a da curs ac]iunilor.
Aceast\ abordare, promoveaz\ o leg\tur\ cauzal\ ntre personalitate [i
cultur\, nu doar o identitate ntre cele dou\ concepte, cum o vedeau
configura]ioni[tii. Lan]ul cauzal are ca element institu]iile primare (supravie]uirea, organizarea familial\, practicile sociale) care produc o constela]ie de tr\s\turi mentale, cognitive, afective [i comportamentale, proprii grupului de apartenen]\, la care individul se adapteaz\, dezvoltndu[i propria personalitate. Datorit\ faptului c\ paternurile primare sunt
similare n cadrul societ\]ilor, multe tr\s\turi de personalitate sunt comune
[i alc\tuiesc structura personalit\]ii bazale. Acestea conduc la institu]iile
secundare, care sunt reprezentate de religia, miturile [i folclorul unei
culturi. Teoria lui A. Kardiner leag\ schimb\rile de personalitate de modific\rile din institu]iile primare. Orice alterare a acestora transform\
structura personalit\]ii bazale [i implicit institu]iile secundare.
22

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

Pornind de la aceast\ abordare, C. DuBois (1944) a propus termenul


de personalitate modal\, n care termenul global de personalitate bazal\ a
fost nlocuit cu unul statistic, personalitatea bazal\ devenind acea structur\
de personalitate dintr-o colectivitate ce este alc\tuit\ ierarhic din elemente
ce se impun cu frecven]ele cele mai semnificative. Aceasta i-a permis
tratarea variabilit\]ii personalit\]ii [i discrepan]ei ntre personalitate [i
cultur\. Astfel, personalitatea modal\ nu este doar un indice statistic, o
abstractizare, ci reprezint\ normativitatea culturii investigate.
Caracterul na]ional, reprezint\ reunirea tr\s\turilor de personalitate a
membrilor unei na]iuni prezente constant la vrsta adult\, se refer\ la
durata caracteristicilor [i paternurilor unor personalit\]i ntlnite frecvent
printre membrii unei societ\]i. A. Inkeles [i D. Levinson l\rgesc aria de
cuprindere a caracterului na]ional, urm\rind nu doar distribu]iile unimodale, ci ntrep\trunderea acestora ntr-o concep]ie multimodal\ a caracterului na]ional. Notele distincte ale sale sunt: asocierea cu psihologia
na]ional\, fiind sursa de n]elegere a diferitelor forme de expresie a
spa]iilor particulare; este un model institu]ional, deoarece se proiecteaz\
n institu]iile reprezentative (religioase, politice, educa]ionale, economice); mobilizeaz\ resursele comportamentale, orientndu-le spre un curs
compatibil cu tendin]ele sale, tipul caracterului conferind o coloratur\
specific\; este materializarea unor teme culturale, printre care impactul
valorilor fundamentale, via]a spiritual\ n familie sau comunitate, impunerea atitudinilor sociale dominante; nu n ultimul rnd este privit ca
psihologie resial\, ncurajnd etnocentrismul.
Abordarea intercultural\ a culturii [i personalit\]ii a debutat o dat\ cu
concentrarea aten]iei de pe examinarea intensiv\ a unei singure culturi [i
a personalit\]ii colective a membrilor s\i pe studiul extensiv a rela]iilor
dintre culturi [i variabilele de personalitate.

23

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

6. Conceptul de sine - identitate personal\


[i identitate social\
6.1. Elementele identit\]ii
Structura identit\]ii presupune prezen]a unui subiect social activ, care
[i enun]\ identitatea printr-un discurs categorizator numit discurs identitar, mediator adecvat unui context specific, hot\rtor n elaborarea unui
anumit tip de identitate, adresndu-se unui destinatar interesat, un actor
social implicat n acest dialog social.
Avnd n vedere multitudinea contextelor sociale precum [i gradul lor
diferit de profunzime structural\, tipurile de identit\]i personale sunt
extreme de diverse (a fi student, a fi p, a fi ortodox), configurnd fiecare
anumite tipuri de identit\]i profesionale, familiale sau religioase.
Elementul hot\rtor al identit\]ii l constituie astfel subiectul social,
v\zut ca identic, asem\n\tor altor fiin]e sociale, dar n acela[i timp unic,
distinct, diferen]iat de cel\lalt. Pentru a n]elege natura identitar\, dat
natural, biologic ori construc]ie cultural\, este necesar s\ ne oprim asupra
unor repere teoretice.
Cele dou\ abord\ri a problematicii identitare sunt teoriile substan]ialiste [i interac]ioniste.
Primele subliniaz\ rolul tr\s\turilor obiective n defini]ia identitar\
(tr\s\turi de ordin biologic, social sau istoric), conferind o viziune static\.
Identitatea etno-na]ional\ devine un dat istoric, care decide apartenen]a
individului la o comunitate na]ional\ precis\. Un astfel de context, mo[24

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

tenit pe calea eredit\]ii sociale [i exprimat prin identitatea na]ional\, poate


fi transferat nivelelor subordinate, ajungnd pn\ la nivelul individual. n
baza acestei concep]ii, conform c\reia natura individului se exprim\ prin
anumite atitudini [i comportamente specifice rezultate n urma internaliz\rii unui capital social, Geertz sus]ine c\ individul [i modeleaz\
identitatea pornind de la un dat ontologic, grila de lectur\ a realit\]ii
specifice unei anumite culturi. Socializarea produce un set de achizi]ii
esen]iale pentru identitatea individual\, genernd un ata[ament puternic
fa]\ de acest dat primordial. Aceast\ concep]ie este apropiat\ de teoria
schemei conceput\ de N. Quinn [i C. Strauss pe care am amintit-o n
subcapitolul anterior.
A doua categorie, cea a teoriilor interac]ioniste, privilegiaz\ interac]iunile sociale [i postuleaz\ faptul c\ identitatea se elaboreaz\ pe calea
leg\turilor dinamice cu alte identit\]i, ntr-un context determinat psihologic, social, cultural [i istoric. Identitatea ne apare ca proces rezultat
n urma raportului interactiv prin care subiectul social [i construie[te o
anumit\ reprezentare de sine n rela]ie cu al]i subie]i sociali ntr-o societate anume, ce nsufle]e[te un anumit climat mental (ideologii, scenarii
imaginare, mentalit\]i etc.).
O schi]\ referitoare la teoriile identit\]ii ar putea ar\ta ca n Fig. 1.
E. Marc Lipiansky propune analiza acestui proces de formare a identit\]ii pornind de la trei orizonturi conceptuale diferite, precum psihologia
social\: conceptele de atribuire, categorizare, diferen]iere social\, in/out
group, grup de referin]\ [i grup de apartenen]\, de status [i de rol; psihanaliza: identificare, proiec]ie [i introspec]ie, idealizare, ideal al Eului/
Supraeului [i semiotica: reprezentare, mit, ideologie, forma]iune discursiv\ (A. Gavreliuc, 2000, p. 37).
n baza acestei abord\ri, cel\lalt este cel care joac\ n via]a individului rolul unui model, iar elementul esen]ial n formarea identit\]ii
este interac]iunea social\, rela]ia cu cel\lalt. Sunt abord\ri deschise,
dinamice, care presupun internalizarea [i exprimarea modelelor identitare
specifice, determin\rile fiind mai slabe. Identitatea etno-na]ional\ devine
astfel o construc]ie [i o negociere socio-cultural\ permanent\, ea exprimndu-se prin ansamblul reprezent\rilor comune membrilor unui grup
na]ional. Mentalul colectiv, o sum\ de produse elaborate orizontal prin
25

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

mijloace culturale, alimenteaz\ identitatea, ce se va constitui ca o


construc]ie social\ ob]inut\ prin interac]iune nemijlocit\ [i nentrerupt\
ntre actorii ce particip\ la jocul distribuirii semnifica]iilor [i valorilor (A.
Gavreliuc, 2000, p. 38).
nscris\ ntr-un complex de factori economici, sociali [i politici, identitatea este n primul rnd un fenomen subiectiv, o imagine de sine,
deopotriv\ reprezentare [i sentiment, mo[tenire [i memorie, ntemeinduse pe valori, simboluri, mituri.

obiectiv

- conjuncturi
demografice,
economice;
- situare geografic i
geopolitic;

Definiii
identitare
NATURALISTE

- profiluri climatice,
rasiale, ligvistice, ;
Identitate
social

Realitate
social-istoric

- structuri sociale,
economice, politice,
etc.;

- memorie social;
subiectiv

- scenarii imaginare

Definiii identitare
CULTURALISTE

- instinctivitate social
Identitate
etnic

MENTAL
COLECTIV

Fig.1. Teoriile identit\]ii (apud. A. Gavreliuc, 2000, p. 31)

6.2. Identitate social\


Henri Tajfel, este cel care a dezvoltat o teorie proprie a identit\]ii
sociale, subliniind rolul esen]ial al grupurilor de referin]\ [i apartenen]\.
Identitatea na]ional\ este privit\ ca o form\ particular\ de identitate social\, termen ce define[te con[tiin]a unei persoane despre apartenen]a la
26

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

un grup. Sus]innd teoria grupului minimal, H. Tajfel a stabilit c\


grupurile se autodefinesc prin procesul compar\rii cu alte grupuri, iar
simpla includere aleatorie a subiec]ilor ntr-un grup, determin\ acceptarea
imediat\ a grupului de apartenen]\ (in-group) [i un comportament discriminatoriu fa]\ de out-group. Teoria identit\]ii sociale sus]ine c\ nici un
adev\r nu este evident prin sine nsu[i [i c\ ntreaga cunoa[tere social\
deriv\ din compara]ii sociale. n rela]ia dintre grupuri apare tendin]a de a
maximiza diferen]ele intergrupuri [i asigurarea unui avantaj evaluativ
ingroup-ului. n cadrul procesului compara]iilor sociale, c\utndu-se o
identitate social\ pozitiv\, aceasta fiind o strategie important\ de nt\rire
[i men]inere a stimei de sine. Turner, adeptul aceleia[i abord\ri, subliniaz\
importan]a acordat\ elementelor cognitive ale identific\rii, principalul
mijloc de orientare n lumea social\, prin acordare de sens, devenind
categorizarea.
Teoria auto-categoriz\rii conceput\ de Turner reprezint\ o dezvoltare
a conceptului de identitate social\, focalizndu-se cu prec\dere pe procesele intragrup [i mai pu]in pe rela]iile intergrupuri. Dihotomia dintre
identitatea personal\ [i cea de grup este nlocuit\ de idea conform c\reia
concep]ia de sine variaz\ ca nivel de abstrac]ie de la Eul unic, diferen]iat
de to]i ceilal]i membrii ai ingroup-ului pn\ la Eul n ntregime depersonalizat, identic tuturor Eurilor celorlal]i indivizi din ingroup [i deosebit de membrii outgroup-ului.

6.3. Self-ul
Oprindu-ne asupra conceptului de Self, putem aprecia c\ identitatea
social\ este defini]ia despre sine a persoanei care include un ansamblu de
atribute individuale ce formeaz\ conceptual despre sine, determinat de
apartenen]a subiectului la diferite grupuri (A. Gavreliuc, 2002, p. 317).
Rolurile pe care ni le asum\m sunt extreme de diverse, astfel c\ Sinele
unitar se divide ntr-o multitudine de Selfuri particulare, care sunt adaptate
contextelor. Pornind de la acest fapt, s-a dezvoltat teoria Sinelui multiplu,
care sus]ine organizarea ntr-un ntreg stabil a multitudinii identit\]ilor
individuale particulare.
27

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

Identitatea Sinelui se formeaz\ n cursul socializ\rii, orientnd egocentric percep]ia despre lume [i reprezint\ n acela[i timp schema internalizat\ care descrie credin]ele [i sentimentele privitoare la sine, incluznd trecutul, prezentul [i viitorul. n categoria informa]iilor autoreferen]iale se adaug\ [i posesiile percepute ca parte a Sinelui.
Datorit\ faptului c\ personalitatea este un construct cultural [i avnd
n vedere multitudinea cultural\, s-a lansat ntrebarea dac\ conceptual de
Sine variaz\ n func]ie de aceste contexte sociale [i na]ionale. H. Markus
[i S. Kitayama au demonstrat c\ concep]ia culturilor vestice despre Self
este una independent\, n care individul este v\zut separat [i autonom,
construindu-[i schema despre sine n jurul unor tr\s\turi, abilit\]i, valori
[i motive proprii, n timp ce concep]ia estic\ este interdependent\, rela]ionat\, conectat\, bazndu-se pe rela]ionarea cu cel\lalt, favoriznd
valorile comunit\]ii. Rezumnd cele dou\ maniere diferite de construire a
Selfului, conform lui H. Markus [i S. Kitayama, vom desprinde urm\toarele tr\s\turi specifice culturilor independente [i interdependente:
Tabelul nr. 1. Tr\s\turile culturilor independente [i interdependente
(apud. A. Gavreliuc, 2002, p. 321)
Trsturi

Culturi independente

Culturi interdependente

Definiia
Self-ului

Unic, individual,
contextual social

Structura
Self-ului

Unitar, stabil, constant n diverse Fluid i variabil, schimbtor de la o


relaii
situaie la alta

Trsturi
importante

Self internalizat, privat, cu accent Self externalizat, public, cu accent


pe abiliti, cogniii i afecte care pe status, rol, relaii
l exprim

Sarcini
semnificative

A aparine de un grup;
A fi unic;
A se exprima doar dac grupul are
A se exprima pe sine nsui;
de ctigat;
A promova propriile scopuri;
A fi direct (spune exact ce ai n A promova scopurile grupului;
A fi indirect (oare ce cred ceilali
gnd)
despre ce voi spune)

separate

28

de Conectat cu cellalt ntr-o reea


dens de relaii sociale

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

H. C. Triandis a examinat cele 3 aspecte ale Selfului: privat sau


personal: include tr\s\turi st\ri [i comportamente ale persoanei; public
sau social: imaginea general\ pe care [i-au format-o ceilal]i despre persoana respectiv\ [i colectiv: acea parte a Sinelui care este comun\ cu
tr\s\turile unei colectivit\]i, a[a cum sunt exteriorizate n func]ie de
varia]ia dimen-siunilor culturale:
1. individualism-colectivism;
2. constrngere-libertate;
3. complexitate cultural\.
Aceste trei aspecte ale Eului formeaz\ un univers de cunoa[tere din
care individul extrage informa]ii [i se inspir\ atunci cnd se confrunt\ cu
situa]iile sociale. Astfel, dac\ aspectul personal al Eului se afl\ central,
atunci individul activeaz\ o structur\ de personalitate independent\, ie[ind
n eviden]\ o tendin]\ egocentric\ ce caracterizeaz\ ac]iunile sale. Apelnd
la elemente sociale [i colective ale Eului, se contureaz\ tendin]e alocentrice, interdependente.
Acumularea unei experien]e interculturale poate contribui la dezvoltarea n egal\ m\sur\ a ambelor tendin]e. Coexisten]a celor dou\ structuri
poate constitui sursa unor conflicte intrapersonale, care, dup\ cum a ar\tat
S. Yamaguchi (1994) poate fi chiar benefic\ nu neap\rat o problem\, n
sensul c\ o anumit\ oscila]ie ntre independen]\ [i interdependen]\, ntre
tendin]a de a pune n ac]iune Eul personal [i dorin]a de a ac]iona conform
Eului colec-tiv [i social reprezint\ dezideratele dezvolt\rii complexe a
personalit\]ii.
n urma studiilor s-a desprins concluzia conform c\reia cu ct o cultur\
este mai individualist\, este mai frevcent\ exprimarea Selfului privat dect
cea a Selfului colectiv. Constrngerea social\ se leag\ de exprimarea
crescut\ a Selfului colectiv, n timp ce o dat\ cu cre[terea complexit\]ii
culturale, este mai frecvent\ valorizarea eului privat [i public.

29

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

6.4. Categorizarea [i formarea prototipului


Revenind la teoria auto-categoriz\rii, apreciem c\ aceasta ofer\ o
explica]ie fenomenelor de influen]\ social\, precum [i pentru coeziunea
de grup. Procesul cognitiv de categorizare, mecanismul de baz\ al fenomenelor de grup, clarific\ grani]ele intergrupuri producnd percep]ii [i
ac]iuni stereotipice [i normative, repartiznd indivizii n categoriile relevante contextului.
Gradul de cuprindere, caracterul de incluziune al diferitelor categorii
este extreme de variabil, fapt care a fost pus n eviden]\ de Eleanor
Rosch. Categoriile cu grad mare de incluziune sunt categorii supraordonate, iar cele cu grad redus, sunt subordinate. Lund ca exemplu categoriile: ardelean, romn, european, fiin]\, ardelean este o categorie
subordonat\ n raport cu romn. Nivelul de baz\, cel la care se desf\[oar\
cea mai mare parte a activit\]ii perceptive se afl\ la mijlocul ierarhiei
incluziunii, n exemplul nostru romn fiind nivelul de baz\. Prelund
aceste idei, teoria auto-categoriz\rii le aplic\ percep]iei sociale, plecnd
de la idea c\ sinele reflect\ auto-categorizarea. Conform lui Turner, categoriile n care se include Eul exist\ la diferite nivele de abstrac]ie, n
func]ie de gradul lor de incluziune. Se disting trei nivele de abstrac]ie ale
categoriilor n care se poate autoinclude individul: 1. nivelul interpersonal
(nivel subordonat la care se construie[te identitatea personal\, iar Eul este
conceput ca o persoan\ unic\); 2. nivelul intergrupuri (nivel intermediar
de abstrac]ie la care se construiesc identit\]ile sociale, iar Eul e v\zut ca
membru al unui grup); 3. nivelul interspecii (nivel supraordonat, la care
Eul este n]eles ca fiin]\ uman\). Ideea central\ este c\ majoritatea categoriz\rilor pe care le face individul se situeaz\ la nivelul inter-mediar,
cel la care se define[te identitatea social\. Categorizarea Eului [i a altora
la acest nivel accentueaz\ prototipicalitatea grupului, stereotipicalitatea [i
normativitatea indivizilor.
Conceptul de prototip a fost propus tot de E. Rosch, care a dovedit
existen]a unei variabilit\]i n structura categoriilor. n interiorul categoriilor, membrii sunt foarte diferi]i ca grad de tipicalitate, de exemplu
vr\biile sunt v\zute ca fiind mai tipice pentru categoria de p\s\ri dect
stru]ii, de[i att vr\biile ct [i stru]ii sunt membrii ai categoriei p\s\ri.
30

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

Astfel, majoritatea categoriilor au o structur\ gradat\, membrii nu posed\


n aceea[i m\sur\ atributele definitorii ale categoriei. Aceste constat\ri au
dus la conceptul de prototip al categoriei (membru reprezentativ) [i s\
sugereze c\ apartenen]a la categorie ar trebui s\ fie definit\ prin gradul de
similaritate al individului cu prototipul. Rezult\ astfel c\ membrii unei
categorii nu mp\rt\[esc cu to]ii atributele definitorii, dar sunt lega]i ntre
ei prin similaritatea lor cu prototipul.
Prototipul este o reprezentare cognitiv\ a caracteristicilor definitorii
ale categoriei sociale; este un set de propriet\]i ce definesc categoria;
ntrupeaz\ membrul ideal sau reprezentativ al categoriei; posed\ toate
calit\]ile care definesc grupul [i l diferen]iaz\ de outgroup-urile relevante,
sau de indivizii care nu fac parte din grup.
Dup\ cum am v\zut, categorizarea devine procesul vital pentru n]elegerea identific\rii, reprezentnd principalul mijloc de orientare n
lumea social\ prin acordare de sens, Tuner, furnizndu-ne modelul structur\rii verticale trinivelare a procesului de categorizare n cadrul autocategoriz\rii:
1. la nivel general, actorul ca fiin]\ uman\, n opozi]ie cu speciile
animale;
2. la nivel intermediar, subiectul ca membru al ingroup-ului, diferit
de out-group;
3. la nivel restrns, identitatea fiind construit\ prin diferen]ierea de
ingroup.
Modul n care construim sensul lumii sociale se bazeaz\ pe ncercarea
de a deslu[i cauzele comportamentului celuilalt.

31

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

10. Identitatea cultural\ romneasc\:


na]ionalism versus parohialism
Studiind modul de formare al identit\]ii [i gradul n care societatea
influen]eaz\ formarea atitudinilor individualiste sau colectiviste, este
necesar s\ ne concentr\m aten]ia asupra obiectului nostru de studiu,
identitatea romneasc\. Ne vom referi la termenul de na]ionalism,
f\cnd distinc]ia ntre identitate na]ional\, conceptualizat\ ca autoidentificare [i ata[ament afectiv fa]\ de o na]iune ca [i ntreg, o identificare
supraordonat\, [i identitate parohial\, definit\ ca identificare primar\ cu
o arie mai restrns\ dect cultura sau na]iunea (vecin\tate, regiune), o
identificare local\.

10.1. Mentalitatea resurselor limitate [i cultura s\r\ciei


Economiile preponderent rurale, bazate pe exploatarea p\mntului
de]in n general un num\r mai crescut de analfabe]i [i un strat sub]ire de
oameni educa]i. Culturile lor, dup\ cum le-a caracterizat George Schopflin, erau ]\r\ne[ti [i dependente, culturi parohiale, n nici un caz
culturi urbane, autonome.
n anul 1965, George Foster a ar\tat c\ o orientare cognitiv\ distinct\,
o ideologie, sau concep]ia despre lume caracterizeaz\ aceste economii
clasice ]\r\niste comunit\]i agricole nonindustriale. G. Foster a citat
diferite cazuri etnografice pentru a ilustra aceast\ concep]ie ]\r\nist\
despre lume, pe care a denumit-o imaginea resurselor limitate (the image
of limited goods). Conform acestei ideologii, totul este perceput ca finit:
48

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

p\mntul, bun\starea, s\n\tatea, dragostea, prietenia, onoarea, respectul,


statusul, puterea, influen]a [i securitatea. Avnd expectan]a lipsei, ]\ranii
considerau c\ indivizii pot excela doar lund mai mult dect li se cuvenea
dintr-un fond comun, n consecin]\ deprivndu-i pe al]ii.
Fatalismul, ndoiala, individualismul [i valorizarea norocului nu a
implic\rii n a ob]ine ceva, munca grea [i viclenia sunt asociate mentalit\]ii resurselor limitate.
n viziunea lui G. Foster, agricultorii cooperau rar n scopul bun\st\rii
sociale, doar pentru a satisface anumite obliga]ii. [i epuizau averea n
ritualuri, mai degrab\ dect s\ o reinvesteasc\ [i s\ ob]in\ noi beneficii.
Dac\ cineva reu[ea s\-[i sporeasc\ ntr-un anumit fel bog\]ia, exist\
cteva posibile reac]ii. ]\ranii accept\ diferen]ele de avut provenite din
afara satului, care n mod cert nu au rezultat din exploatarea resurselor
locale finite. Astfel, ]\ranii pot prospera din activit\]i externe comunit\]ii,
sau ajutor din partea investitorilor str\ini. Profitul poate de asemenea
proveni din pur noroc: c[tig la loterie, g\sirea unei comori. n toate
aceste cazuri resursele comunit\]ii r\mn intacte.
Dac\, din diverse motive avu]ia provine din afaceri locale, for]a opiniei
publice ac]ioneaz\ ca un mecanism de stratificare/nivelare (levelling).
Persoanele prospere pot fi for]ate s\ sponsorizeze ceremonii, ce vor avea
ca efect reducerea diferen]elor n avu]ie, l\snd neatins prestigiul, care nu
reprezint\ un fapt amenin]\tor. Cei mai prosperi pot deveni ]inta brfei,
invidiei, ostracismului sau chiar al violen]ei fizice. Avnd n vedere aceste
r\spunsuri ale comunit\]ii, ]\ranii [i vor ]ine bun\t\]ile ascunse. mbr\c\mintea, casele [i regimul alimentar r\mn neschimbate. Mai mult,
cei care au avut ghinion [i s-au afundat sub standardele comunit\]ii vor fi
de asemenea distru[i, din concep]ia c\ vor deveni invidio[i pe restul.
G. Foster a reg\sit mentalitatea resurselor limitate cu prec\dere n
America Latin\ [i Europa. }\ranii africani sunt mai pu]ini individuali[ti;
competi]ia [i rivalitatea ap\rnd ntre diferite comunit\]i dar nu [i ntre
membrii aceluia[i grup. Imaginea resurselor limitate se dezvolt\ n momentul n care societ\]ile ]\r\niste adopt\ organizarea nuclear\ a familiei
[i nu atunci cnd grupurile devin importante. G. Foster subliniaz\ de
asemenea c\ aceast\ mentalitate apare ca r\spuns la pozi]ia de subordonare a ]\ranilor n cadrul unei societ\]i largi. De obicei resursele sunt
49

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

realmente limitate de mentalitatea proprietarilor de p\mnt, slaba ngrijire


a s\n\t\]ii [i servicii guvernamentale inadecvate. G. Foster sugereaz\ c\
accesul la bun\stare, putere [i influen]\ va avea ca efect declinul concep]iei resurselor limitate.
Mentalitatea resurselor limitate constituie un factor pentru formarea
unei subculturi a s\r\ciei.
Oscar Lewis (1959), a descris o constela]ie specific\ de valori, subcultura s\r\ciei, pe care a denumit-o pe scurt cultura s\r\ciei. Din punct
de vedere economic, aceast\ cultur\ este marcat\ de venituri sc\zute,
[omaj, slab profesionalism, lipsa economiilor. Printre atributele sociale
caracteristice, se num\r\: cartiere supraaglomerate, lipsa intimit\]ii, alcoolism, violen]\ fizic\, nceperea timpurie a vie]ii sexuale, c\s\torii
informale [i instabile. Printre valorile [i sentimentele distincte ale acestei
culturi, sunt: sentimentul de marginalitate, insecuritate, fatalism, disperare, agresivitate, spirit gregar, senzualitate, spirit de aventur\, spontaneitate, impulsivitate, lipsa planific\rii, nencrederea n guvern, toate
acestea limitnd [ansa succesului social. O. Lewis a enumerat consecin]ele
de risc ale culturii s\r\ciei: [omaj, lipsa economiilor, salarii sc\zute [i un
anumit set de valori a clasei dominante: presiunea bog\]iei [i acumularea
de propriet\]i, precum [i imaginea s\r\ciei ca rezultat al inferiorit\]ii.
Conform autorului, s\r\cia nu are ca efect ntotdeauna cultura s\r\ciei.
n momentul n care cei s\raci devin con[tien]i de acest lucru sau activeaz\
n anumite grupuri de munc\, acest tip de cultur\ poate fi evitat. Grupul
de apartenen]\ confer\ indivizilor un sens al identit\]ii sociale [i o anumit\
solidaritate, satisf\cnd trebuin]a de afiliere.
O mentalitate a resurselor limitate [i o cultur\ a s\r\ciei a caracterizat
Romnia n perioada comunist\. Aflat\ n tranzi]ie, Romnia postcomunist\ de ast\zi [i-a pierdut reperele valorice, acorele sociale menite s\
confere sentimentul siguran]ei [i securit\]ii au disp\rut [i putem deslu[i
f\r\ dificultate consecin]ele culturii s\r\ciei amintite de O. Lewis.
O combina]ie ntre aceste dou\ concepte (mentalitatea resurselor limitate [i cultura s\r\ciei) constituie baza unei abord\ri deopotriv\ [tiin]ific\ [i realist\, teoria ra]ionalit\]ii limitate, ngr\dite (bounded rationality).
50

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

n cadrul ra]ionalit\]ii limitate, actorii sunt imprevizibili. Ei nu caut\


s\-[i maximizeze automat profitul din dou\ motive. n primul rnd c\ nu
pot: ei sunt zgrci]i cognitiv, adic\ ncearc\ s\ realizeze sarcinile intelectuale cu un minim de investi]ie cognitiv\, resursele intelectuale fiind
limitate [i deci trebuind dr\muite. Aceast\ premis\ st\ la baza psihologiei
cognitive de ast\zi. n al doilea rnd ei se confrunt\ cu un mediu complex
care interac]ioneaz\ cu capacitatea lor cognitiv\ limitat\: chiar presupunnd c\ ar putea maximiza, nu e clar ce anume din acest mediu ar
trebui maximizat. n concluzie, actorii [i caut\ interesul [i [i m\resc
profitul n limitele conferite de propria lor capacitate cognitiv\, la rndul
ei limitat\ de o varietate ntreag\ de factori, emo]ii [i sentimente [i mai
ales de lenea de a rezolva situa]ii noi prefernd s\ le r\spundem cu
comportamente vechi, automatizate deja (A. Mungiu-Pippidi, 2002, pp.
13-14).
Acestea au fost elementele care au dat na[tere n Romnia la un regim
politic totalitar, cu un centru de putere att monoistic ct [i monolitic
(Linz, 1977), cu o tent\ sultanistic\ (Linz [i Stepat, 1999) [i un grad de
intruziune n via]a privat\ f\r\ precedent (Fisher, 1966). Autonomia romnilor a fost complet anihilat\, totul era ra]ionalizat, ncepnd cu pinea
[i terminnd cu libertatea de circula]ie intern\, care au fost reduse n anii
80 prin obligativitatea prezent\rii cartelelor alimentare sau buletinului
de identitate pentru cump\rarea unor produse de baz\ [i refuzul de a-i
servi pe cei care nu aveau reziden]a n localitatea respectiv\. ncerc\rile
de a pune pe picioare o re]ea de rezisten]\ erau inutile datorit\ informatorilor Securit\]ii [i a partidului [i convingerii generalizate c\ Securitatea este atotputernic\. Nu este necesar s\ insist\m asupra acestor
fapte, deoarece adev\rul se afl\ n mintea celor care au tr\it acele vremuri.
Consecin]a cea mai important\ a fost [i este s\r\cia generalizat\ [i sentimentul de nemul]umire.

10.2. Mentalitatea mioritic\ [i invidia social\


Am putea s\ ne imagin\m societatea romneasc\ asem\n\toare unui
ghe]ar. Dac\ la baza masivului congelat sub ap\ st\ cultura [i tot ceea ce
]ine de mo[tenirea cultural\: atitudini, credin]e, valori, vrful aisbergului
51

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

este reprezentat de comportamentul extern al indivizilor ce alc\tuiesc


na]ionalitatea, comportament care este observabil (chiar [i din dep\rtare
constituie o amenin]are uneori). Imaginndu-ne ce se va ntmpla dac\
condi]iile de clim\ se schimb\, intervine o nc\lzire de exemplu, ne vom
afla n fa]a topirii vrfului, care va antrena ntr-un final ntreaga mas\,
adic\ o transformare a comportamentului manifest ai membrilor na]iunii.
Acest lucru constituie o influen]\ extern\ a factorilor de mediu (schimbarea climei). n cazul n care aceste condi]ii de clim\ nu se schimb\, s\
ne imagin\m c\ ghe]arul ncepe s\ se mi[te, antrennd apa s\rat\ a oceanului ([i implicit a ghe]arului), care men]ine temperatura mai sc\zut\
dect a aerului. Din cauza curen]ilor forma]i n timpul deplas\rii, apa [i
va modifica treptat salinitatea n sensul stratific\rii concentra]iei de sare
pe alte nivele dect n condi]iile de omogenitate ini]iale, care va avea
aceea[i consecin]\, topirea. Acela[i efect, mult mai atenuat dar ncepnd
de la baz\, l putem astfel ob]ine ca rezultat al factorilor interni, deplasarea ghe]arului.
Explicnd metafora, vom n]elege importan]a mentalit\]ii [i ce factori
vor antrena modificarea ei de durat\. Factorii externi vor avea ca prim
efect modificarea comportamentului extern spre direc]ia dorit\ [i apoi cea
atitudional\, lucru care nu reprezint\ o schimbare veritabil\, n timp ce
factorii interni ac]ioneaz\ direct asupra mentalit\]ii, ducnd la modificarea
comportamental\ a[teptat\. n consecin]\, trebuie ac]ionat la nivelul reprezent\rilor, atitudinilor [i concep]iilor romnului pentru a ob]ine corespondentul comportamental urm\rit, dar nti de toate trebuie s\ cunoa[tem reperele care alc\tuiesc mentalul romnesc.
Exist\ dou\ dimensiuni de analiz\ a culturii romne[ti, ambele fiind
compuse din valori fundamentale, internalizate mai mult sau mai pu]in de
fiecare individ n parte:
1. Dimensiunea ierarhic\ - raporturile dintre noi [i putere sau autoritate
pot fi de egalitate, de ostilitate [i nencredere, de team\ [i dependen]\,
aceste raporturi fiind pe vertical\. Almond [i Verba au descris raporturi de
participare (cet\]enii activi, competen]i, convin[i c\ pot influen]a procesele sociale), de dependen]\ (raporturi de tip paternal, oamenii acceptnd deciziile f\r\ a le pune la ndoial\) [i parohiale (oamenii nu sunt
interesa]i, consider\ c\ nu sunt viza]i [i caut\ s\ nu aib\ nici o influen]\).
52

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

2. Dimensiunea de grup - raporturile pe orizontal\, ntre noi [i ceilal]i


pot fi de cooperare (ceilal]i sunt v\zu]i ca egali sau parteneri), de competi]ie (ceilal]i sunt v\zu]i ca [i concuren]i), de nencredere (ceilal]i v\zu]i
ca du[mani), de egalitate sau inegalitate.
n leg\tur\ cu aceste dimensiuni, exist\ un triplu determinism al atitudinii individuale. Determinismul psihologic individual, cel social [i cel
conjunctural ac]ioneaz\ n strns\ leg\tur\, nu trebuie v\zute n mod
separat
Fukuyama [i Inglehart observau c\ societ\]ile n care majorit\]ie sunt
predispuse la ncredere mai curnd dect la nencredere sunt mai prospere.
Valorile americane, individua-lismul [i credin]a c\ efortul personal st\ la
baza succesului sunt greu de g\sit pe continentul european. n istoria
romneasc\ prevaleaz\ valorile fundamentale precum supunerea: Capul
plecat sabia nu-l taie sau fatalismul: Nu sunt vremurile sub crma
omului, ci bietul om sub vremuri. Atitudinea fa]\ de al]ii o reg\sim n
balada tradi]ional\ Miori]a, interpretat\ n termenii nencrederii [i invidiei sociale a raporturilor dintre oameni.
Alina Mungiu-Pippidi realizeaz\ un studiu politic al valorilor la romni, considernd de mare importan]\ investigarea ncrederii. Astfel, cele
dou\ dimensiuni fundamentale culturale stabilite de autoare sunt reprezentate prin variabila raporturilor pe orizontal\, ncrederea ca disponibilitate de a acorda credit att oamenilor ct [i institu]iilor [i de a avea
un comportament cooperant care favorizeaz\ ac]iunea colectiv\ altruist\,
ca [i individualismul-colectivismul [i pentru raporturile verticale, rela]ia
de participare, supunerea sau izolarea fa]\ de autoritate.
Cultura n care ne na[tem este impregnat\ de prejudec\]i [i norme
privitoare la raporturile dintre noi [i ceilal]i, dintre grupul c\ruia i apar]inem [i restul lumii. La nivel na]ional, agregarea acestor nclina]ii se face
n mod diferit, fapt ce l-a determinat pe Fukuyama s\ vorbeasc\ de
societ\]i plasate sus pe scara ncrederii (high-trust) sau jos (low-trust).
Specific\ societ\]ii s\race romne[ti este lipsa de capital social, caren]\
care a dus la generalizarea psihologiei resurselor insuficiente sau a
bunului finit. n baza acesteia oamenii presupun c\ tot ceea ce este de
valoare exist\ n cantitate mic\ [i oricine se bucur\ de acest lucru valoros
scade din [ansele celorlal]i de a-l ob]ine. Almond [i Verba au g\sit o
53

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

corela]ie strns\ ntre s\r\cie [i lipsa de capital social. Autori precum D.


Sandu (1999) n]eleg prin capital social toate bunurile necesare func]ion\rii optime, inclusiv rela]iile sociale, adic\ resursele unei colectivit\]i de
a avea ncredere [i coopera onest cu ceilal]i [i cu institu]iile statului.
Bazndu-se pe teoria ac]iunii comune a lui Olson, exist\ distinc]ie ntre
re]elele altruiste de rela]ii, capitalul social pozitiv de care beneficiaz\
ntreaga comunitate [i re]elele egoiste, care sunt capitalul social negativ,
de care beneficiaz\ doar membrii re]elei de influen]\. Astfel, la nivel
individual exist\ o rela]ie ntre resurse [i ncredere, adic\ oamenii sunt
mai predispu[i la ncredere n m\sura n care au mai multe resurse [i ntre
gradul de dezvoltare al unei comunit\]i [i ncredere (comunit\]ile prospere
au o cultur\ mai cooperant\). Revenind la Miori]a, putem desprinde de
aici o alt\ interpretare, care consider\ ca ele-ment de referin]\ eliminarea
celui mai nzestrat ca urmare a invidiei [i a resentimentelor celorlal]i
pentru a-i fura bunurile.
n concluzie, n condi]ii similare de reziden]\ [i de educa]ie, oamenii
din regiuni mai dezvoltate [i mai nst\ri]i tind s\ fie mai cooperan]i [i mai
deschi[i fa]\ de str\ini dect cei s\raci [i din regiuni nedezvoltate (A.
Mungiu-Pippidi, 2002, p.84).
Exist\ o predispozi]ie a acestor oameni de a presupune c\ mereu al]i
oameni sunt c[tig\torii, iar ei cei care pierd mereu [i nu profit\ suficient.
Aceast\ tendin]\ este nso]it\ de o autoatribuire idealizant\, nu se afl\
printre cei care au vreun profit deoarece comportamentul lor este superior.
Acest mecanism de compensare care atribuie cauza performan]ei mai
slabe unui comportament moral superior, nu face altceva dect s\ confere
invidiei sociale durabilitate [i s\ contribuie la generalizarea acestei experien]e negative prin presupunerea universalit\]ii [i inevitabilit\]ii acestui
tip de rela]ie.
Probabilitatea mai mare a ncrederii n lumea exterioar\ este mai
crescut\ n regiunile dezvoltate, la oamenii educa]i [i mai nst\ri]i, care
citesc presa politic\, au ncredere n semenii lor n general, nu cred c\
aceia[i oameni care profitau n timpurile comuniste profit\ [i ast\zi, sunt
dispu[i s\ aib\ un cuvnt de spus n felul n care este condus\ Romnia.
Nencrederea se asociaz\ cu o puternic\ frustrare [i invidie social\ [i
resurse mai pu]ine (materiale [i educa]ionale). Este testat\ astfel ipoteza
bunului finit, a resurselor limitate.
54

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

ncrederea interpersonal\ sc\zut\ se reflect\ n num\rul insignifiant de


asocia]ii voluntare [i de firme ai c\ror ac]ionari s\ dep\[easc\ grani]ele
unei singure familii.
Ca [i concluzie, incapacitatea de asociere n ac]iuni colective care s\
aduc\ profit [i perpetuarea la infinit a acestui cerc vicios format din
s\r\cie [i nedezvoltare, nemul]umire cu acest statut [i incapacitatea de
ncredere pentru asocierea ntr-o ac]iune colectiv\, poate fi schematizat\
n urm\torul model:
Subdezvoltare
comparativ

Capital social
sczut
ti 

nivel social

Performan
individual, educaie,
prestigiu social,

Comportament
egoist, nencreztor, necooperant

nivel individual
Nemulumire cu
statusul personal,
lips de stim

Frustrare i
invidie social

Fig. 3. Mecanismul submin\rii capitalului social (apud A. MungiuPippidi, 2002, p.87)

10.3. Participare, dependen]\ [i parohialism


n volumul clasic al lui Almond [i Verba sunt descrise trei tipuri de
raporturi ntre cet\]eni [i autoritate: tipul participativ, tipul dependent sau
supus [i tipul parohial.
Parohialismul este urmarea unei mul]umiri cu via]a proprie. Cauzele
acestei mul]u-miri sunt relative, ace[ti oameni care locuiesc n localit\]i
mai curnd mici nu c[tig\ foarte bine, iar stilul lor de via]\ modest
combinat cu via]a mai ieftin\ i satisface.
Dependen]a se asociaz\ cu nemul]umirea [i frustrarea social\, cu ncrederea doar n cei apropia]i [i nu este semni-ficativ asociat\ cu o stare
55

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

material\ proast\. Spre deosebire de dependen]i, care sunt na]ionali[ti,


parohialii sunt mai colectivi[ti [i nu sunt preocupa]i de via]a politic\.
Determi-nan]ii sociali precum educa]ia, venitul [i vrsta sunt predictori
slabi ai acestor atitudini.
ncruci[nd cele dou\ variabile (dependen]a [i parohialismul), ob]inem
patru categorii diferite de indivizi: cei angaja]i [i cei dependen]i, care
consider\ c\ pot influen]a evenimentele, [i cei abstinen]i [i dependen]i
parohiali, care sunt de acord cu faptul c\ nu pot influen]a lumea exterioar\. Dependen]ii puri, sunt categoria cea mai frustrat\ social, care
au cea mai pu]in\ ncredere n institu]iile statului [i o invidie social\
considerabil\. Aceast\ categorie urm\re[te presa politic\, dar o face cu
sentimentul de neputin]\, nt\rindu-[i mai mult resentimentele. Pe dependen]ii parohiali i reg\sim cel mai adesea n mediul rural [i ora[ele
mici [i n general sunt oameni cu o stare material\ bun\. Angaja]ii reprezint\ segmentul de popula]ie ce de]ine o cultur\ politic\ de tip participativ, iar spre deosebire de ace[tia, abstinen]ii sunt cei care [i mascheaz\ opiniile, ghidndu-se dup\ principiul neutralit\]ii.
Cele patru tipuri de raport fa]\ de autoritare, descrise mai sus, nu sunt
scutite de influen]a conformit\]ii, care face ca oamenii s\ aleag\ o atitudine sau alta n func]ie de alegerea grupului n care se afl\. nsu[irea
care face oamenii s\ caute s\ nu se deosebeasc\ prin nimic de grupul n
care tr\iesc este n general foarte dezvoltat\ la romni, existnd o parte
considerabil\ de subiec]i care r\spund la toate ntreb\rile, n unele cazuri
contrazicndu-se n mod evident.
Studiind parohialismul optimal - dinamica ncrederii [i a excluderii n
rela]iile intersociale - , S.Bowles [i H. Gintis, (2000), demonstreaz\ faptul
c\ leg\turi precum etnia, proximitatea spa]ial\ [i afacerile na]ionale joac\
un rol important n via]a economic\, dar au fost pu]in studiate de c\tre
economi[ti. Aceste re]ele sunt alimentate de distinctivitate cultural\ ntre
membrii grupului [i ceilal]i [i angajeaz\ practici excluzive pe care le
numim parohialiste.
Mecanismul ce va asigura succesul rela]iilor este abilitatea membrilor
de a promova ncrederea. Mai nti indivizii se localizeaz\ n una din
numeroasele re]ele sau r\mn n afara ei ca anonimi. Al doilea pas const\
n alegerea unor strategii ce vor guverna comportamentul de schimb cu
56

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

partenerii, iar apoi dezvolt\ aceste strategii, avnd n vedere costurile ce


le implic\. Pentru a stabili m\rimea [i num\rul re]elelor se va avea n
vedere, evolu]ia [i frecven]a echilibrului comportamentelor n grup, distribu]ia popula]iei n cadrul acesteia, indivizii anonimi. Re]elele sub
influen]a practicilor parohiale sunt acelea n care, gradul de deschidere
spre noi membrii, precum [i rata ini]ierii [i disolu]iei grupurilor sunt cele
mai crescute.
G. Homans (1961), J. Thibaut [i H. Kelly (1959), au stabilit faptul c\
tendin]a de a se asocia cu al]ii care sunt similari reprezint\ un universal
comportamental, la fel ca [i evitarea interac]iunilor cu cei care sunt
diferi]i. Oamenii [i implementeaz\ dorin]a de a limita distan]a social\ n
interac]iunile cu prietenii, colegii sau asocia]ii prin metode denumite
practici parohiale. Acestea pot lua forma refuzului schimburilor sau accept\rii prieteniei, atacuri fizice sau verbale sau alte comportamente care
preced viitoarele interac]iuni. Membrii re]elelor adopt\ adesea practici
parohiale n func]ie de omogenitatea [i m\rimea grupului de apartenen]\.
Restric]ia adopt\rii de comun acord a scopurilor impuse de aceste practici
excluzive implic\ distorsiuni de atribuire [i scad schimburile ntre membrii parohiali. Astfel, n unele cazuri, dimensiunile reduse [i omogenitatea
pot oferi avantaje stabilind c[-tigul grupului [i contribuind la succesul
social.
Parohialismul se modeleaz\ ca un filtru pe anumite tr\s\turi ascriptive,
acelor cu care interac]ion\m, excluznd pe cei cu caracteristici indezirabile. Indivizii care nu i exclud pe cei care de]in acele tr\s\turi devin
obiec]ionabili ei n[i[i, n consecin]\, orice filtru parohialist diferit este
sanc]ionat negativ, re]elele fiind alc\tuite din persoane cu acela[i tip de
parohialism. Avnd n vedere diversele strategii ce pot fi adoptate, to]i
vor fi de acord asupra setului de tr\s\turi selectate de grupurile parohialiste, fiecare individ fiind caracterizat de o anumit\ etnie, identitate
regional\ [i anumite caracteristici culturale [i demografice.
Una dintre tr\s\turile cele mai importante ale re]elelor este proprietatea
de a facilita dezvoltarea comportamentelor prosociale n rndul membrilor
prin reducerea costului informa]ional, permi]nd astfel emergen]a echilibrului ncrederii care nu exist\ sau este instabil, n momentul n care
costurile sunt ridicate. ncrederea oferit\ de aceast\ re]ea membrilor [i
57

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

contribu]ia ei la performan]a economic\ sunt considerate aspecte ale


capitalului social.(E. Glaeser, Laibson [i Sacerdote, 2002; S. Bowles [i H.
Gintis, 2001).
Parohialismul persistent ce caracterizeaz\ re]elele sociale este alimentat de facilitatea informal\ a contractelor incomplete. Grupul administreaz\ deopotriv\ resurse comune, precum [i contracte private ntre
diver[i actori sociali (M. Fafchamps [i B. Minten, 2001). n contextul
schimburilor, una dintre capacit\]ile de rezolvare a problemelor n cadrul
re]elei este mecanismul contractual puternic, posibil datorit\ interac]iunilor la scar\ sc\zut\. Pedepsirea celor care nu [i p\streaz\ promisiunile
este facilitat\ de leg\turile sociale strnse, interac]iuni frecvente [i variate
[i de existen]a informa]iilor referitoare la partenerii de schimb social.
Membrii nu [i exprim\ identificarea cu grupul n termenii avantajelor
eco-nomice, ci mai degrab\ invoc\ credin]a religioas\, puritatea etnic\
sau loialitatea personal\. Aceste sentimente, provoac\ adesea fenomenul
de excludere [i respingere a autorit\]ii.
Ne vom ntreba de ce sentimentele [i practicile parohialiste, adesea
identificate cu distinc]ii sociale arhaice [i intoleran]a fa]\ de str\ini persist\
n societ\]ile deomocrate bazate pe economii de pia]\. Un posibil r\spuns
ar fi acela c\ parohialismul nu este o remanen]\ anacronic\ a trecutului
perpetuat datorit\ iner]iei, ci reprezint\ un mecanism de rezolvare a problemelor economice rezistente la solu]iile institu]ionale.

10.4. Identitatea regional\ [i atitudinea proeuropean\


n Europa Central\ [i de Sud-Est, repetatele schimb\ri ale condi]iilor
politice, sociale [i culturale din ultimii 150 de ani au f\cut mai dificil\,
uneori imposibil\, dep\[irea teoriilor interculturaliste [i na]ionaliste, cultivnd spiritul etnic. n literatura [tiin]ific\ actual\ exist\ ncerc\ri de a
acredita idea c\, de fapt, ntre popoarele balcanice [i acelea din Europa de
Vest ar exista o pr\pastie sugerat\ de ns\[i diferen]a mental\, fiind greu
de realizat un echilibru ntre tradi]iile locale [i influen]ele venite din
afar\.

58

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

Problema identit\]ilor este extrem de complex\ [i situa]ia Europei


Central-Orientale contemporane arat\ c\ na]ionalismul mpiedic\ deocamdat\ realizarea rapid\ a unei convergen]e a intereselor care s\ poat\
conduce la integrarea european\ a statelor apar]innd acestei zone. La fel
de adev\rat este c\ n mijlocul zonei amintite exist\ regiuni care de-a
lungul istoriei ultimelor dou\ secole par s\ contrazic\ direc]iile gndirii
unice. Analiza patrimoniilor culturale ale acestor regiuni indic\ multiplicitatea valorilor circulnd n dou\ sensuri, [i mai ales tendin]a permanent\ de a realiza [i a men]ine o stare material\ [i spiritual\ comun\.
(V. Neuman, 2002, p.10)
Pornind de la aceast\ afirma]ie [i suprapunnd-o peste realitatea romneasc\, ne vom pune ntrebarea: Exist\ identit\]i regionale n Romnia? Pentru a putea r\spunde, este necesar s\ descoperim ce anume
determin\ identitatea na]ional\, pe de o parte [i ce rol joac\ aceasta n
formarea atitudinilor privind integrarea european\ [i n ce m\sur\ conteaz\ identitatea na]ional\ n cultura politic\, dat\ fiind generalitatea ei
(to]i oamenii trec printr-un proces de identificare cu grupul lor lingvistic
cultural [i afl\ c\ tr\iesc ntr-o anumit\ ]ar\). Ne vom referi la identit\]i
relativ recente, avnd n vedere c\ statul-na]iune, comunismul, iar ulterior
ncerc\rile de integrare european\ s-au extins pentru ]\ri din categoria
c\rora face parte [i Romnia pe o perioad\ de maximum 140 de ani (din
1859, data primei uniri), sau minim 80 (de la Marea Unire). n prezent,
cet\]enii Europei de Est par s\ doreasc\ cu to]ii apartenen]a la Europa
Occidental\ (n medie 66% din est-europeni se identific\ cu Europa fa]\
de numai 54% dintre vest-europeni - conform unui sondaj din 1995 al
ISSP) dar, n acela[i timp, est-europenii sunt n medie mai parohiali dect
vecinii lor occidentali (72% fa]\ de 63% se simt mai apropia]i regiunii lor
de reziden]\) (A. Mungiu-Pippidi, p. 185).
Plecnd de la conceptul clasic al lui G. Allport (1954) al cercurilor
concentrice ale identific\rii membrilor cu diferite grupuri de care se simt
lega]i, in-group, de la familie la na]i-une, putem spune c\ n raport cu
contextul social - european, regional, local - identit\]ile de grup pot fi
v\zute ca fiind identit\]i complementare, mai degrab\ aflate n competi]ie,
dar totu[i ierarhizate. Este necesar\ distinc]ia ntre identitate na]ional\,
conceptualizat\ ca autoidentificare [i ata[ament afectiv fa]\ de o na]iune
ca [i ntreg, [i identitate parohial\, definit\ ca identificare primar\ cu o
arie mai restrns\ dect cultura sau na]iunea (vecin\tate, regiune).
59

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

Pentru a ncerca un posibil r\spuns la problematica identit\]ilor


regionale ale romnilor, este interesant de a urm\ri ipotezele ce explic\
na]ionalismul, formulate de Alina Mungiu-Pippidi.
1. Ipoteza ncrederii structurate sus]ine c\ na]ionalismul este determinat de predispozi]ia structural\ pentru nencredere n str\ini n societ\]ile rurale [i subdezvoltate; n acest caz na]ionalismul ar trebui asociat
cu zonele subdezvoltate [i cu un nivel sc\zut de ncredere interpersonal\,
precum [i cu evalu\ri negative ale str\inilor [i minorit\]ilor Conform
teoriei identit\]ii na]ionale, deprecierea altor grupuri ca fiind inferioare
celui din care individul face parte, depind de nivelul stimei de sine a
grupului [i servesc scopului de a conferi o identitate social\ pozitiv\ unui
grup.
2. Ipoteza identit\]ii na]ionale, afirm\ c\ exagerarea identit\]ii na]ionale [i a sentimentelor de mndrie na]ional\ stau la baza na]ionalismului.
3. Ipoteza liderilor. Na]ionalismul poate fi determinat de votul acordat
unor partide na]ional-comuniste [i ncrederea n anumi]i lideri.
4. Na]ionalismul ca ideologie de substitu]ie, sus]ine c\ existen]a vacuumului ideologic ce a persistat dup\ dispari]ia ideologiei comuniste,
combinat\ cu frustrarea inerent\ generat\ de tranzi]ie, conduce la triumful
ideologiilor na]ionaliste [i populiste. Din aceast\ perspectiv\, na]ionalismul [i populismul sunt dou\ reac]ii la frustrarea material\ provocat\ de
tranzi]ie precum [i manifest\ri ale necesit\]ii individuale de a spori ncrederea n sine printr-o identitate simbolic\ puternic\.
5. Na]ionalismul ca reziduu. Persisten]a atitudinilor autoritare mpreun\ cu invidia social\ cultivat\ de regimul comunist se num\r\ printre
determinan]ii intoleran]ei fa]\ de alte grupuri etnice.
Construind un model de baz\ multivariant pentru a testa ipotezele, sa demonstrat c\ cei mai mul]i oameni cu vederi na]ionaliste locuiesc n
zonele cele mai s\race [i sunt cei mai pu]in educa]i, explicnd 6,5% din
varian]\. ncrederea interpersonal\ s-a dovedit a fi un predictor puternic,
atunci cnd a fost ad\ugat la variabilele existente n modelul de baz\,
varian]a explicat\ a crescut la 14%. Na]ionalismul pare a fi un caz particular caracterizat prin lipsa capitalului social [i nencredere fa]\ de
60

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

str\ini, fiind tipic comunit\]ilor s\race [i subdezvoltate. Evaluarea grupurilor etnice diferite s-a dovedit a fi un alt predictor n model, explicnd
9.8% din varian]\. Patriotismul, opera]ionalizat ca declarare a mndriei
de a fi romn, nu s-a dovedit a fi un determinant n model.
Cel mai surprinz\tor a fost faptul c\ identitatea na]ional\ s-a dovedit a
fi irelevant\, indivizii care se autoidentific\ cu na]iunea nu se dovedesc
mai na]ionali[ti dect cei a c\ror prim\ identificare este cu regiunea n
care locuiesc sau cu localitatea lor. Importan]a liderilor na]ionali[ti s-a
dovedit a fi redus\, 6,9% din varian]\.
Reziduurile comuniste, cum ar fi apartenen]a la fostul partid comunist,
ca [i declararea orient\rii comuniste (comunismul este o idee bun\, dar
care a fost prost pus\ n practic\) au produs rezultate contradictorii.
Apartenen]a la fostul partid comunist nu are nici o influen]\ asupra atitudinilor na]ionaliste din prezent, n schimb, nostalgia pentru comunism
are o influen]\ semnificativ\, explicnd 11% din varian]\. Factorul autoritarism (]ara ar fi mai bine condus\ de un conduc\tor mai puternic) s-a
dovedit a fi cel mai puternic predictor al scalei de na]ionalism, explicnd
cel mai mare procent din varian]\ (32%).
Concluzionnd, din cele cinci ipoteze ini]iale, trei (ncredere, ideologie
[i autoritarism) sunt validate, cu o contribu]ie sensibil mai mare a variabilei autoritarism. Cea mai mare parte a nencrederii care alimenteaz\
na]ionalismul este nencrederea structural\, asociat\ cu un nivel sc\zut de
educa]ie [i dezvoltare [i, n mod special, legat\ de jude]ele cele mai s\race
[i mai izolate. Na]ionalismul apare deci ca o ideologie de substitut, o
orientare de mas\ c\tre nencredere [i frustrare. Na]ionalismul postcomunist este asociat cu fatalismul politic, nencrederea n lumea exterioar\,
frustrarea provocat\ de tranzi]ie [i nencrederea n politic\, toate acestea
prinse n variabvila de sindrom autoritar. ]inta na]ionalismului post-comunist este destul de difuz\, nu este conectat\ cu identitatea [i nu satisface
o nevoie identitar\: este conectat\ [i satisface doar nevoia de a da vina pe
cineva. (A. Mungiu-Pippidi, 2002, p. 192)
Ceea ce confer\ studiului elementul de inedit este r\spunsul la ntrebarea de ce nu au contat identit\]ile n explicarea na]ionalismului. n
mod normal, ne-am a[tepta ca oamenii care au o identitate na]ional\ s\ fie
mai na]ionali[ti dect cei care [i dezvolt\ o identitate parohial\. Dac\
61

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

identit\]ile parohiale, fie regionale sau locale, sunt expresia unui tip de
identit\]i comunitare, identitatea na]ional\ poate fi expresia na]ionalismului, n]eles ca identificare a na]iunii cu grupul etnic majoritar. Dep\[irea identific\rii na]ionale de c\tre cele parohiale nu este ns\ un
fenomen tipic romnesc. Datele sondajului regional New Democracies
Barometer V au ar\tat c\ parohialismul este n medie mai r\spndit n
Europa de Est dect n Europa Occidental\.
De[i majoritatea statelor sunt state na]ionale, majoritatea central [i
est-europenilor continu\ s\ aib\ identit\]i multiple [i diversificate. n total
30% dintre cet\]enii ]\rilor din Europa Central\ [i de r\s\rit [i claseaz\
identitatea na]ional-statal\ pe primul loc, iar apoi o identitate local\ sau
regional\, iar 21% dintre ace[tia [i distribuie preferin]ele n mod opus.
Ca toate acestea, o alt\ cincime [i exprim\ preferin]a pentru identitatea
local\ sau sunt chiar parohiali, identificndu-se numai cu ora[ul sau
regiunea n care tr\iesc. (Smith, Anthony, 1991)
Aceste identit\]i nu sunt ns\ neap\rat exclusive. Sondajele ofer\ celor
care r\spund dou\ alegeri, sau mai mult, o ierarhizare a tuturor identit\]ilor
n func]ie de cea care i caracterizeaz\ n mod principal. Identitatea, etnic\
sau na]ional\, reprezint\ unul dintre conceptele cheie ale psihologiei
sociale, fiind echivalent\ cu conceptul de na]iune. Pentru psihologii sociali, identificarea etnic\ [i colectiv\ este explicat\ mai ales prin identitatea social\, nsemnnd nevoia grupurilor de a avea un nivel ridicat de
stim\ de sine, motiv pentru care lupt\ pentru ob]inerea unei imagini
sociale pozitive, c[tigat\ prin compararea cu alte grupuri etnice [i discriminarea acestora n mod sistematic. n contextul nostru social nu este
nici o piedic\ pentru ca identit\]ile local\, regional\, na]ional\ [i european\
s\ nu poat\ fi nici complementare nici competitive, deoarece va exista
ntotdeauna o identificare primar\, anume identificarea care prime[te
rangul I n ierarhizare.
Pentru a n]elege mecanismul de creare a identit\]ii s-au luat n considerare dou\ ipoteze:
1. identitatea local\ este mai puternic\ dect cea na]ional\ din cauza
incompletei socializ\ri na]ionale a romnilor. Identitatea local\ ar fi o
identitate premodern\ parohial\ [i nu o identitate cultural\ distinct\. Identitate na]ional\ este creat\ prin socializare astfel nct indivizii care sunt
62

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

nainta]i n vrst\, nst\ri]i, cei care tr\iesc n regiunile urbane, au o


educa]ie superioar\, [i se identific\ cu o ideologie politic\, prin opozi]ie
cu cei s\raci, locuitorii mai pu]in sofistica]i ai zonelor rurale - se vor
identifica mai degrab\ cu ]ara dect cu regiunea (socializare na]ional\
incomplet\).
2. identitatea na]ional\ este o form\ de favoritism al grupului etnic
propriu, mai apropiat\ de cosmopolitanism, definit ca o disponibilitate de
identificare cu un grup [i cu un orizont mai larg, deci contrariul favoritismului in-group.
Din rezultatele ob]inute s-a putut concluziona c\ identificarea parohial\ ]ine de socializarea incomplet\, iar cea na]ional\ nu este un caz
particular de sectarism. Na]ionalii sunt percep]ia total mai boga]i, mai
educa]i [i mai n vrst\, pe cnd parohialii sunt mai s\raci, mai pu]in
educa]i [i provin mai degrab\ din grupuri sociale cum ar fi [omerii sau
pensionarii. Parohialismul este asociat cu un nivel mai sc\zut al competen]ei civice [i politice: parohialii citesc mai pu]ine [tiri politice [i nu
fac parte din asocia]ii voluntare. Parohialismul nu reprezint\ a[adar o
implicare superioar\, ci mai degrab\ o lips\ de implicare n problemele
comunit\]ii.
Mergnd mai n profunzime, descoperim dou\ tipuri distincte de parohialism, deoarece regionalismul [i localismul sunt n mod diferit asociate cu dezvoltarea regional\. Regionalismul este parohialismul celor
nst\ri]i, pe cnd localismul este parohialismul celor s\raci. (A. MungiuPippidi, 2002). S-a ar\tat c\ parohialismul nregistreaz\ cele mai ridicate
niveluri n Cri[ana, Maramure[ [i Moldova (Tabelul nr.4.). Regionalismul
are un nivel mai ridicat n Transilvania, cu toate c\ numai 20% din
popula]ia sa se identific\ cu regiunea. Identificarea na]ional\ este mai
pronun]at\ n Bucure[ti, urmat de Oltenia, Banat [i Dobrogea.

63

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

Tabelul nr. 4.
Identificarea n func]ie de regiunea istoric\ (apud. A. MungiuPippidi, 2002, p.199)
Regiunea

Vecintate

Regiune

ar

Europa

Moldova

73,6%

11,3%

12,3%

0,5%

Muntenia

66,7%

9,5%

19,0%

1,9%

Dobrogea

54,5%

15,9%

27,3%

2,3%

Oltenia

63,9%

3,7%

32,4%

0%

Banat

48,9%

14,9%

29,8%

4,3%

Transilvania

55,9%

20,5%

20,0%

1,0%

Maramure

80,0%

6%

7,8%

1,1%

Bucureti

50,5%

7,4%

40,0%

1,1%

Exist\ un model distinct al identit\]ii pentru Europa postcomunist\


subdezvoltat\, caracterizat printr-o propor]ie mai crescut\ de parohialism.
Acest model este caracteristic popula]iei premoderne, slab educate, care
locuie[te n regiunile cele mai pu]in dezvoltate, care are competen]\
politic\ sc\zut\ [i care este foarte nencrez\toare fa]\ de oricine altcineva,
cu excep]ia propriei familii. Identificarea cu o comunitate mai mic\ dect
na]iunea transcende postcomunismului, fiind o consecin]\ a rezultatelor
moderniz\rii nefinalizate a Romniei. Aceasta o diferen]iaz\ de na]ionalism, care este ancorat n postcomunism [i se poate ntlni att la cei
care prezint\ o identitate na]ional\, ct [i la cei care prezint\ o identitate
parohial\.
Desprindem astfel concluzia conform c\reia cu ct o regiune este mai
slab dezvoltat\, cu att xenofobia [i parohialismul locuitorilor sunt mai
crescute iar identificarea cu ntreaga na]iune este mai mic\. Mergnd mai
departe, descoperim c\ persoanele care v\d ideologiile politice ca irelevante sunt mai degrab\ parohiali dect na]ionali, deci identitatea na]ional\ nu este un predictor al na]ionalismului.
ncrederea n lumea exterioar\ este determinat\ de competen]a politic\
(citesc rapoartele politice din ziare) [i de bun\starea subiectiv\. Frustrarea
64

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

zilei de mine [i competen]a politic\ sc\zut\ determin\ nencrederea n


lumea exterioar\. n consecin]\, nencrederea generalizat\ implic\ ncredere n lideri na]ionali[ti [i na]ionalism. Implicarea politic\ sc\zut\,
frustrarea crescut\, asertivitatea politic\ [i ncrederea sc\zut\ n lume
constituie baza atitudinilor na]ionaliste, n acela[i timp, na]ionalismul [i
lipsa orient\rii democratice sunt predictori puternici pentru un conflict
etnic.
Diferen]a conceptual\ dintre identitate na]ional\ [i na]ionalism iese [i
mai mult n eviden]\ cnd le utiliz\m pe amndou\ ca variabile independente pentru a explica atitudinea proeuropean\. Se afirm\ c\ romnii
se simt europeni, gndesc precum europenii [i n consecin]\ sunt parte a
europei, dar n realitate Europa reprezint\ doar o abstrac]ie, fapt demonstrat de procentul infim al celor care se identific\ cu ea. Am ar\tat
faptul c\ identitatea na]ional\ nu are importan]\ asupra atitudinii proeuropene, dar na]ionalismul este corelat negativ cu aceast\ atitudine. Cu
ct cre[te gradul de na]ionalism al unei persoane, implicit [i a caracteristicilor nencrederii fa]\ de str\ini, cu att este mai mpotriva apropierii
de Europa,
Dezvoltarea regional\, educa]ia [i competen]a politic\ stimuleaz\ atitudinile proeuropene, iar pe de alt\ parte, s\r\cia, educa]ia insuficient\ [i
lipsa de interes pentru politic\ stau la baza atitudinii distante fa]\ de UE.
Identitatea na]ional\ nu este n competi]ie cu cea european\ [i mul]i dintre
cei care aleg ]ara ca prim\ identificare, aleg Europa drept cea de a doua.

10.5. Mitul Salvatorului


Importan]a acord\rii celei mai mari importan]e identit\]ii regionale se
mai poate explica [i prin o ancorare mai degrab\ geografic\ dect conceptual\ a romnului n contextul european. Atitudinea proeuropean\ este
dezirabil\ n realitatea romneasc\ a acestor ani, astfel, Europa are
conota]ii pozitive, dar nu din dorin]a de identificare subiectiv\, ci pentru
a sc\pa de identitatea romneasc\. Se [tie faptul c\ a fi romn, n spa]iul
european se asociaz\ cu stereotipul de ]igan, iar a fi european, reprezint\
o identitate diluat\, nespecific\, care nu implic\ responsabilitate, cu raportare geografic\, pe care romnul o va prelua din dorin]a de a se
65

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

identifica cu Salvatorul. Mitul Salvatorului func]ioneaz\ la randament


maxim n Romnia, identificarea cu Cel care este capabil s\ scoat\ ]ara
din impasul tranzi]iei, revenind ca a doua alegere identitar\. ntruchiparea
Salvatorului se reg\se[te att n persoana unui individ (marele conduc\tor), ct [i ntr-un grup social, politic, etnic, ori na]ional, n cazul nostru
fiind vorba de Europa.
Amintind de Mitul Salvatorului, este necesar s\ ne oprim asupra defini]iei mitului, care n viziunea lui R. Bastide (1972) reprezint\ o reac]ie
expresiv\ asumat\ de mentalul colectiv ce r\spunde tensiunilor, dezechilibrelor sau rupturilor unei societ\]i, devenind un adev\rat ecran pe
care se proiecteaz\ angoasele colective. Explozia mitologic\ ce nso]e[te
marile muta]ii politice [i sociale declan[ate de modernitate, a fost sesizat\
de R. Girardet (1997), care constat\ c\ n epocile de fractur\ istoric\
procesul mitogenetic dobnde[te o efuziune impresionant\. Suprapunnd
aceste idei peste realitatea romneasc\, vom descoperi perioada de incertitudine [i confuzie social\, n care oamenii, care pentru a-[i reg\si
echilibrul intern, vor face apel la o proiec]ie mitic\, istoric\ sau politic\.
Ei vor investi cu responsabilitate profetic\ o persoan\ din trecut sau din
prezent, mergnd pn\ la o comunitate, cea european\. Cele patru mari
ansambluri mitologice pe care le descoper\ R. Girardet sunt: Mitul Conspira]iei, Mitul Vrstei de aur, Mitul Unit\]ii [i Mitul Salvatorului. Denun]area unei ac]iuni din umbr\ a for]elor malefice, a preg\tit n mentalul
colectiv, terenul construirii Mitului Conspira]iei, inadecv\rile mobilit\]ii
sociale [i valorice care amenin]\ stabilitatea reperelor normative tradi]ionale a nsufle]it Mitul Vrstei de aur, expansiunea individualismului
a readus Mitul Unit\]ii, dup\ cum nesfr[ita incertitudine a f\cut teren
Mitului Salvatorului.
R. Girardet (1997), plecnd de la cele trei accep]iuni ale mitului: o
relatare a unui eveniment care a avut loc n timpul primordial al nceputurilor, o fantasm\ care se interpune ca un ecran ntre adev\rul faptelor [i exigen]elor cunoa[terii, precum [i o for]\ mobilizatoare cu rolul de
a incita energiile sociale, propune mbinarea celor trei perspective n
explicarea mitului politic. Acesta din urm\ se dezvolt\ complementar pe
toate cele trei dimensiuni, fiind o fabula]ie [i avnd o func]ie explicativ\
[i un rol angajant.
66

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

Mitul devine o credin]\ coerent\ [i complet\, iar singura lui legitimitate


r\mne propria lui dezvoltare cu scopul st\pnirii spiritelor vremii.
Mitul reprezint\ totodat\ un ansamblu structural omogen [i stabil, dac\
interpretarea rolului miturilor este diferit\, scenariile se caracterizeaz\
prin pregnan]\.
Sus]innd idea unui imaginar expansiv [i acaparator mai apropiat de
ideologie dect de mentalitate, L. Boia (1994) stabile[te elementele distinctive ale conceptului. Imaginarul presupune o colec]ie de imagini
sensibile, alimenteaz\ un dualism ontologic (realitate social-istoric\/mental), afirmndu-se ca o alt\ realitate inserat\ n realitatea concret\ pe care
o construie[te cu mare acurate]e [i se prezint\ ntr-o modalitate mai
elaborat\, reunind mituri, religii, utopii, ipoteze [tiin]ifice. Istoricul romn
define[te mitul ca o construc]ie imaginar\ destinat\ s\ pun\ n eviden]\
esen]a fenomenelor cosmice [i sociale, n strns raport cu valorile
fundamentale ale comunit\]ii [i n scopul de a asigura coeziunea acesteia
(L. Boia, 1997).
Printre caracteristicile fundamentale ale mitului se num\r\ existen]a
unui adev\r esen]ial n construirea lui, propagarea unui sens profund
simbolic, bazat pe cod [i promovnd un model comportamental orientat
spre atingerea scopului cuprins n ns\[i definirea sa. Mitul devine capabil
s\ antreneze comunit\]i ntregi, direc]ionndu-le ac]iunea, iar datorit\
faptului c\ reprezint\ un integrator, privilegiaz\ o asumare stereotip\ a
normativit\]ii sale, diversitatea realit\]ii social-istorice fiind citit\ doar
prin grilele proprii scenariului mitologic. Am amintit n primele capitole
despre schema care influen]eaz\ citirea realit\]ii prin crearea unei grile
unice de interpretare, urmnd s\ ad\ug\m acum c\ mitul devine una din
cheile de n]elegere a evenimentelor. Din acest motiv, acest suport mental
al destinului oric\rei societ\]i trebuie acceptat, identificat [i explicat, pe
toate nivelele sale de complexitate (A. Gavreliuc, 2000).
Fiecare cultur\ [i societate, fiecare nivel dintr-o societate complex\
are imaginarul s\u. Teritoriul traversat ntre limita dintre real [i imaginar
r\mne acela[i [i reprezint\ cmpul ntreg al experien]ei umane de la
aspectele sociale colective, pn\ la cele mai intime.
Explorarea imagologic\ se dore[te a fi un instrument al psihologiei
sociale n explorarea raportului identitate-alteritate colectiv\ [i impune
67

PORTOFOLIU DE LECTURA

DANA B|LA{ TIMAR

luarea n considerare a faptului c\ identitatea [i alteritatea colectiv\ nu


sunt imobile, ci urmeaz\ o dinamic\ subtil\. Identitatea, odat\ clarificat\,
devine normativ\, manifestndu-se ca o tendin]\ puternic integrativ\,
excluznd caracteristicile portretului identitar care se abat de la profilul
prescris.
Epoci istorice diferite au favorizat diferite criterii de raportare la
alteritate. Dac\ n antichitate dominant era criteriul social (st\pn/sclav),
n Evul mijlociu se va substitui cu criteriul religios (cre[tin/p\gn), n
timp ce n prezent, locul central revine criteriului na]ional (noi/str\inii).
Adeptul acelora[i idei, B. Baczko ( 1984), subliniaz\ faptul c\ fiecare
societate [i produce nencetat propriile reprezent\ri esen]iale, idei-imagini care stabilesc identit\]ile, acord\ legitimitate, mobilizeaz\ energii [i
alimenteaz\ solidarit\]ile sociale. Imaginarul [i al\tur\ astfel adjectivul
social prin demersul unei societ\]i de a-[i reprezenta inebtitatea de sine
sau a alterit\]ii. Este important de amintit c\ imaginarul social este conectat la memoria social\, personajele [i faptele istorice p\trunznd n
memoria colectiv\ [i transformndu-se n imagini, simboluri, modele.
Memoria social\ se caracterizeaz\ printr-o stabilitate [i iner]ie considerabil\. Revenind la Mitul Salvatorului, putem considera c\ prezen]a lui
cu o anumit\ pregnan]\ ntr-o anumit\ regiune, va fi un predictor al
na]ionalismului.

10.6. Obstacolele tranzi]iei


Na]ionalismul din Romnia este descris ca avnd un dublu determinism, pe deoparte este alimentat de s\r\cie, izolare [i nencredere fa]\
de str\ini, deci de parohialism, iar pe de alt\ parte [i are originile n
refuzul politicii, apelul la solu]ii autoritare [i invidie social\ toate fiind
tentacule ale comunismului rezidual. Datorit\ naturii reziduale, fenomenul se va diminua [i va cre[te nevoia de politici care s\ se adreseze
parohialismului.
Formarea atitudinilor parohialiste se constituie ca o adev\rat\ problem\ a Romniei contemporane. Att regiunile cele mai pu]in dezvoltate
ct si cele care au un anumit grad de dezvoltare prezint\ o tendin]\ foarte
68

PORTOFOLIU DE LECTURA

DIFEREN}E INTERREGIONALE PE DIMENSIUNEA PAROHIALISM-NA}IONALISM

sc\zut\ c\tre cooperare [i solidaritate, tr\s\turi ale individului colectivist


[i ale societ\]ilor interdependente. Programele de dezvoltare, cum ar fi
cele care se adreseaz\ zonelor defavorizate determin\ regiunile s\ intre
mai degrab\ n contradic]ie dect s\ coopereze, sim]indu-se lipsa acut\ a
politicilor de cooperare interregional\. Aceasta ar fi o modalitate de a nui p\stra izola]i [i plini de resentimente pe cei s\raci, iar pe cei boga]i [i
egoi[ti refuznd s\ mpart\ bun\starea.
Identitatea na]ional\ nu reprezint\ o barier\ pentru romni n calea
adopt\rii cet\]eniei europene, dar na]ionalismul este, att prin orientarea
sa general\ pesimist\ [i pasiv\ ct [i prin fuga de responsabilitate [i
c\utarea de ]api isp\[itori. Lipsa de speran]\ a societ\]ii, manifestat\ prin
dorin]a de emigrare, ratele ridicate de consum [i sc\zute de investi]ii este
gre[it atribuit\ doar politicului, este necesar\ luarea n vedere deopotriv\
a realit\]ilor formale ct [i cele informale.

69

PORTOFOLIU DE LECTURA

3 GLOBALISM I REGIONALISM.
O DILEM IDENTITAR

Dr. Mdlina Virginia Antonescu (coord.)


Despre Europa (2006:15-32, 245-279), Editura
Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice

Construcia european i importana francogerman


Leagn al civilizaiei moderne, Europa a reprezentat nc
din Antichitate spaiul privilegiat al progresului economic,
cultural, social. Dominnd timp de secole ntregul mapamond,
vechiul continent va fi ns complet epuizat de cele dou mari
conflagraii mondiale. Sectuirea resurselor n urma acestor
conflicte, destrmarea imperiilor coloniale vor cauza o stagnare
european care i va gsi cu greu rezolvarea. Agravat de lupta
dintre dou noi mari imperii mondiale, Statele Unite i Uniunea
Sovietic cu sistemul su de state-satelit, pe tot parcursul
Rzboiului Rece, Europa vestic va fi nevoit s-i gseasc
echilibrul, mai nti prin tratate euro-atlantice, deci prin sprijin
american, pentru ca mai apoi s porneasc pe drumul construciei
unei structuri proprii care s-i asigure autonomie. Astfel s-a
nscut ceea ce mai trziu va deveni Uniunea European.
Unul din elementele primordiale ale succesului acestei
organizaii a fost cooperarea dintre Frana i Germania,
fondatoarele primei forme de integrare la nivel european.
Generat de interesele economice ale celor dou ri,
Comunitatea European a Crbunelui i Oelului (CECO)
reprezint prima form de colaborare la acest nivel.
Iniial, speriat de puterea pe care zona Rhur-ului o avea
asupra economiei sale, Frana a semnat un tratat mpotriva
Germaniei cu Marea Britanie (Dunkerque, 4 martie 1947).
Generalul de Gaulle a fcut mai multe ncercri de aproiere cu
vecinul pe peste Canalul Mnecii, dar refuzul britanic l-a condus
pe acesta la o apropiere franco-german. Unul din motivele
generalului decurgea chiar din situaia rilor care dei au fost
mult timp rivale se gseau acum n aceeai situaie dificil dup un

15

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
rzboi cu peirderi grele n ambele baricade1. De asemenea evoluia
politicii externe i n special ntrirea poziiei americane n Europa
au dus la o schimbare de poziie, care s-a concretizat n planul
Monnet-Schuman (declaraia din 9 mai 1950), primit de
entuziasm de cancelarul Adenauer. Marea Britanie este invitat s
se alture Comunittii, dar aceasta refuz. Apare astfel, la 18
aprilie 1951, prima Europ a Celor ase (Frana, Germania
Federal, Italia, Benelux).
Pentru Germania de dup cel de-al doilea Rzboi Mondial,
planul crbunelui din 1950 a reprezentat una din acele anse ce nu
se refuz. El era posibilitatea ca acest stat s-i gseasc locul
printre celelalte naiuni europene, s-i demonstreze implicarea n
procesul consolidrii democraiei pluraliste. Dar motivul esential
al acestei intensificri a legturilor a fost pentru Germania
refacerea integritii sale teritoriale.2 Acest element a ceat una din
primele tensiuni ale cooperrii franco-germane, ntruct Frana
dorea mai nti s consolideze Uniunea celor ase ca variant la
cele do sisteme rivale sovietic i anglo-saxon.
O alt problema de nceput a constituit-o i renarmarea
Germaniei. Ostil acestui plan care ar fi putut duce la renaterea
vechilor pasiuni naionaliste, Adenauer a fost nevoit s accepte
acest proces datorit presiunilor Statelor Unite, tot mai ngrijorate
de aprarea frontierelor spre spaiul sovietic. n 1955, Germania
este renarmat sub supravegherea Uniunii Europene
Occidentale(UEO) i cu ajutorul diplomatic al Franei se altur
Alianei Nord-Atlantice.
Pentru ca legtura ntre primele ase state s fie mult mai
strns, n 1962, Frana propune planul Fouchet, care ns va fi
1

Pierre Bhar Entre Paris et Berlin une alliance de raison, Le Monde


Diplomatique, aprilie 2004, pp. 12-13,
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/04/BEHAR/11099
2 Ibid.

16

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
respins. Totui acest proiect creat iniial pentru toate statele
membrele, a ajuns s fie baza primului act oficial care s specifice
clar legtura special ntre Germania Federal i Frana. Tratatul
Elyse a instaurat ntre cele dou ri mecanisme de cooperare ce
presupuneau: reuniuni periodice ntre diferitele niveluri ale
acestor dou state (preedintele republicii sau primul-ministru
i cancelarul; minitrii de externe sau din alte domenii; nali
funcionari...), cooperarea forelor armate i a unitilor
combatatnte comune, schimburi ntre deputai i ali comisari,
concentrarea bncilor centrale, parteneriate ntre orae i diferite
instituii, schimburi de tineri (5 milioane pn n prezent)3. Acest
relaie Paris-Bonn a introdus n sistemul instituional comunitar o
distorsiune capital, marea majoritate a naintrilor pe calea
unificrii rezultnd din iniiative franco-germane (de la Consiliul
European din 1974 la uniunea monetar i politic in 1992).
n timp ce legtura franco-german se instituionalizeaz
(mai ales pe 22 ianuarie 1963, o dat cu tratatul de GaulleAdenauer, numit Elyse, organiznd regulat summit-uri francogermane), Comunitatea evit o discuie direct exclusiv i nscrie
aceast relaie ntr-un cadrul multilateral, o nrdcineaz n
interdependene concrete (Piaa Comun, Politica agricol
comun PAC , Sistemul Monetar European SME ...).
Dialogul franco-german, dac st la baza construciei europene,
este lrgit, mbogit de ea.4
ncepnd cu mijlocul anilor 80, apar o serie de iniiative, de
decizii, dezvoltnd cooperarea franco-german n materie de
aprare. n timpul 1987, progresele au devenit mai concrete: n
noiembrie, a fost creat Consiliul de Securitate i de Aprare
3

Immo Stabeit Amiti franco-allemande,


http://www.geoscopie.com/espaces/e319amifrd.html
4 Philippe Moreau Defarges, Instituiile Europene, Ed. Amarcord,
Timioara, 2002, p. 88

17

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
Comun, intrnd n funcie la 22 ianuarie 1988 i reunindu-se de
dou ori pe an, pentru o concentrare asupra controlului
narmrilor i dezarmrii, a capacitii forelor armate ale celor
dou ri de a coopera n timp de pace, ca i n timp de criz sau
rzboi, a interoperabilitii materialelor. n octombrie 1988,
Brigada Franco-German (circa 4200 de oameni) a fost creat i a
devenit operaional n octombrie 1990. La 14 octombrie 1991,
principiul unui corp de armat franco-german (40000 de oameni)
a fost consacrat de summit-ul Mitterrand-Kohl (La Rochelle, 2122 mai 1992). Alte domenii de cooperare au vizat cultura, fiind
creat n 1992 canalul franco-german Arte, precum i Oficiul
Franco-German pentru Tineret, n 1993.5
Dei sunt aliai tradiionali, nelegerea Bonn-Paris cunoate
urcuuri (ntre de Gaulle i Adenauer n 1958-1963, ntre Giscard
dEstaing i Schmidt n 1974-1981, ntre Mitterand i Kohl n
1995-1995) i coboruri (mai ales ntre Pompidou i Brandt n
1969-1974, ntre Chirac i Kohl n 1995-1998).6 Una din ultimele
etape au avut loc odat cu alegerea n funcia de cancelar a
Angelei Merkel. Dup o foarte reuit cooperare ntre Chirac i
Schroder, s-a crezut c noua cancelar va privilegia dimensiunea
atlantic a politicii externe a Germaniei. ns chiar din prima
vizit n afara Germaniei, prin simbolica deplasare la Paris, Merkel
a subliniat importana pe care o va juca n continuare relaia cu
Frana, dar propunndu-i o redinamizare a acestui cuplu.7
5

Cronologie a relaiilor franco-germane din 1948 pn n 2000 http://www.dfjw.org/reseau/chrono/1948-2000.html


6 Jean-Pierre Chevnement France Allemagne. Quel partenariat pour quelle
Europe
http://www.fondation-res-publica.org/France-Allemagne-quelpartenariat-pour-quelle-Europe-conclusions-de-Jean-PierreChevenement_a83.html
7 Merkel et le couple franco-allemand,
http://tf1.lci.fr/infos/monde/2005/0,,3245949,00.html

18

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
Totui anii 90 au fost marcai de unele sincope ale relaiei
celor dou state chiar pe teme europene. Prima criz de acest gen
a avut loc n 1997 pe tema Pactului de Stabilitate i Cretere,
considerat de partea francez ca un super Maastricht
redundant. O a doua criz a avut loc n momentul deciderii
preedintelui Bncii Centrale Europene, care se pare c fusese
hotrt printr-un acord oral ntre H. Kohl i F. Mitterrand. A treia
criz a avut drept subiect divergenele profunde ale prilor cu
privire la Politica Agricol Comun, mprirea sarcinilor bugetare
ale Angendei 2000 la Consiliul de la Berln din amrtie 1999. O a
patra criz prelungindu-se n cadrul summitului de la Nisa
disensiunile centrndu-se pe modul de luare a deciziilor n cadrul
Consiliului.8
De-a lungul timpului ns, pentru capitala republicii
federale, care pre a se teme de o acuzaie de voin dominatoare,
Parisul a reprezintat partenerul cheie pentru a asigura progresul
unificrii; orice iniiativ important a rezultat din concertarea
franco-german (de exemplu, n 1974, Consiliul European; n
1978, Sistemul Monetar European; n 1991, proiectul de acord
privind Uniunea European...).9

Chrystelle Nourrz, France-Allemagne: lanne des choix, p.


http://www.robert-schuman.org/synth36.htm
9http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/relations-francoallemandes/chronologie.shtml

19

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare

Pe drumul de la 15 la 25
De la Comunitatea celor ase, ce nu includea ns o alt
mare putere european dar nu continental, Marea Britanie,
ponderea Franei i a Germaniei s-a modificat, iar aderarea noilor
state n mai 2004 va necesita o reconsiderare a poziiei acestor
ri. n relaia cu noile membre deja au aprut tensiuni, prin
urmare procesul se dezvluie a fi unul mai mult dect interesant.
Chiar i nainte de unificare, Germania deinea o pondere
mai mult dect substanial n cadrul structurilor europene att n
ceea ce privete numrul de reprezentani n cadrul acestora, ct i
n cazul contribuiei la bugetul european. n urma aderrii noilor
state membre la UE, aceast ar va avea foarte multe beneficii, n
sensul c noile aderente deja aveau schimburi economice extrem
de intense cu Uniunea prin intermediul acesteia. Consecinele
directe vor fi scderea costurilor vamale, reducerea costurilor de
transport, intensificarea competitivitii, fluxul minii de lucru,
investiiile directe.10
Prin urmare Germania i va conserva poziia economic i
ntr-un fel va continua s fie pivotul Uniunii, chiar i n cazul unei
preconizate schimbri a centrului de greutate mai spre Est.
Iat cum se nfieaz aceste beneficii n procente din
produsul intern brut ale celor 15 state UE.

10

Markus Gabel - Huit nouveaux pays dans lUE. Quelles


consquences conomiques pour lAllemagne? n Le Courrier des Pays de lEst,
nr. 1031, ianuarie 2003, p.36-47

20

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
Efectele asupra aderrii statelor membre asupra PIB-ului
celor 15 state membre11

Din aceste previziuni reiese clar c Germania va avea


beneficiile cele mai importante dintre rile Uniunii. ns mai mult
dect beneficii economice, Germania se va bucura i de relaii
excelente cu aceste noi state membre ntruct le-a favorizat
candidatura12. Astfel, Germania nu va mai avea nevoie de sprijinul
francez pentru a-i impune interesul, din contr Frana apare pe
scena internaional slbit, pierznd mare parte din greutatea sa
politic.
11

Simulri realizate n cadrul programului de cercetare PREPARITY,


bazat pe modelul macro-economic Oxford pentru Previziuni Economice,
prezentate de Markus Gabel, op.cit.
12La
Documentation Franaise Les relations franco-allemandes,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/relations-francoallemandes/questions-reponses.shtml

21

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
Astfel, Parisul se confrunt cu diverse greuti n a-i
consolida locul de lider informal deinut att de mult timp pe
scena politic continental. Principalul handicap n acest moment
o constituie instabilitatea intern, tradus prin greve i revendicri
sociale. Aceast situaie a dus la o aparent criz a sistemului
francez, care a produs un rspuns mai lent la provocrile din plan
extern. La acestea comentatorii adaug i unele greeli care au
influenat n mod direct reconsiderarea poziiei acestei ri, iar
rspunderea pentru aceste greeli pare s-i fie atribuit n mod
direct lui Chirac. Evident, una din cele mai mari dificulti ale
Franei n instanele europene, dar i n cooperarea ei cu
Germania o va constitui de acum nainte refuzul populaiei de a
accepta tratatul european.
n opinia deputatului european Jean-Louis Boulanger
referitor la situaia francez n cadrul Comisiei Europene al lui
Duro Barroso, Frana a suferit o evident pierdere a influenei
i a puterii sale n snul noii Comisii, ca urmare a 4 factori dintre
care 3 i sunt direct imputabili lui Jacques Chirac. n primul rnd
tratatul de la Nisa, care nseamn o diminuare la jumtate a
prezenei franceze n contextul mririi cu 25% a populaiei. Acest
efect ar fi putut fi evitat ca n cazul Marii Britanii i a Spaniei care
au primit portofolii extrem de importante (Comer, respectiv
Afaceri economice i monetare), ceea ce nu s-a ntmplat nici
pentru Frana, nici pentru Germania. n al doilea rnd alegerea n
funcia de comisar a lui Jacques Barrot, un politician aproape
retras din viaa politic, fr experien comunitar, care aproape
nici nu vorbete engleza i care, prin urmare, va avea puin
influen n cadrul Comisiei. Un alt neajuns l constituie o anumit
depire a modelului economic i social franco-german, dar i o
neputin n generarea de reforme constructive a echipelor Jospin
i Raffarin. Cel de-al patrulea factor o constituie propria alegere a
lui Jos Manuel Duro Barroso, care ntre a arunca o punte ntre
cele dou Europe care deja s-au nfruntat n problema rzboiului
22

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
din Irak i a exploata un raport de fore net favorabil Europei
liberale, atlantice i periferice, a optat pentru cea de-a doua
soluie.13
Un alt punct de vedere este acela al deputailor europeni
care, precum reprezentanta Germaniei n Parlament Dagmar
Roth-Behrendt, resping cu fermitate ideea unei pierderi a
influenei germane sau franceze n cadrul structurilor europene,
deoarece aceste structuri au delegai care n momentul n care
primesc investitura nu mai sunt nici francezi, nici germani, ci
devin europeni, datoria lor fiind de a aciona n funcie de
interesele Europei n totalitatea sa. E evident c mai vechile
membre ale Uniunii vor pierde din greutate din cauza numrului
mai mare de voturi mprite cu noile venite, dar considerarea
acestui lucru ca o pierdere de influen semnific faptul c
instituiile europene sunt gndite ca fiind conglomerate de
interese naionale, ceea ce nu este cazul14, afirm vice-preedinta
Parlamentului European.
Problema cuplului franco-german rezid i ntr-o anume
inerie care l opune noului val al ultimelor aderente. Prin urmare
nenelegerile sunt inerente. Se consider c eecul iniial al
Constituiei europene a fost i eecul cuplului franco-german n
cadrul noii Europe. n mai puin de un an cele dou ri au suferit
dou nfrngeri, ceea ce a artat faptul c acestea nu mai pot
pretinde c sunt, singure, motorul unei Uniuni formate din 25 de
state.
Primul eec a constat n luarea de poziie n problema
rzboiului din Irak, fr consultarea partenerilor europeni. n acel
moment secretarul american de stat al aprrii, Donald Rumsfeld,
13

LExpress din 06/09/2004, Un rapport de forces favorable lUnion


priphrique
14 LExpress din 06/09/2004, LUnion nest pas un conglomrat dintrts
nationaux

23

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
a pus n eviden n faa ntregii mass-media internaionale
opoziia dintre o nou i o veche Europ. n cele din urm
Frana i Germania nu au fost susinute de celelalte ri europene,
rmnnd simple martore la un conflict n care implicarea altor
state membre precum Marea Britanie, Spania i rile din Est a
fost crucial.
Un alt neajuns a fost politica european a celor dou ri i
n principal a fost atitudinea celor doi lideri ai si. Unii
comentatori15 afirm chiar c prin contestarea lor deschis Frana
i Germania pltesc acum vechi polie ale unor greeli din trecut.
Spre exemplu reticena lui Gerhard Schrder la adoptarea
monedei unice, n timp ce n cazul lui J. Chirac imputabil este
felul n care folosea fiecare eveniment internaional pentru a ntri
Frana, pentru a promova interesele acesteia n detrimentul celor
europene. Cele dou ri, care se consider punctul de greutate al
Europei, nu au tiut de exemplu s pregteasc aderarea noilor
state membre, mai ales la nivel instituional, problem ce reiese
din aparentul eec al summit-urilor de la Amsterdam n 1997 i
Nisa, n 2000, dar n acelai timp nu au creat o legtur puternic
cu noile state membre, care ar fi putut evita dezbinarea ce a
marcat probleme precum rzboiul din Irak sau Constituia
European.

15

Arnaud Leparmentier, Le couple franco-allemend contest dans lUnion


largie, Le Monde diplomatioque, 16 decembrie 2003, p.3

24

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice

Germania
Frana
Marea Britanie

celelate state
UE
17%

noile
1

Spania
9%

Italia
Spania

Italia
13% Marea Britanie

celelate state UE
noile 10 state

13%

Populaia Uniunii Europene pe ri, n milioane de locuitori


n relaia cu noile state membre un alt punct de conflict l
constituie i conceptul de Europ cu dou viteze. Jacques
Chirac a insistat n repetate rnduri asupra vocaiei Franei i
Germaniei de a se afla n centrul grupurilor de pionieri. Noile
aderente ncep deja s simt c sunt lsate n urm, dar mai ales c
mereu vor tri n umbra deciziilor marilor state ce vor ncerca si impun punctul de vedere trecnd peste al lor.
Cnd motorul franco-german funcioneaz, Europa
progreseaz; ea stagneaz atunci cnd relaia dintre Frana i
Germania bate pasul pe loc16 sunt afirmaii care au marcat mereu
leadership-ul celor dou ri . Dup cum semnaleaz i revista
Internationale Politik, Frana i Germania sunt nucleul nucleului
16

Adriana Opromolla - 40 ans de coopration franco-allemande


http://www.comece.org/comece.taf?_function=ei_new&sub_id=7&id=34&la
nguage=fr

25

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
i ele vor rmne astfel chiar i dup nu-ul francez17. ns
inconvenienele unui nucleu dur franco-german sunt riscul crerii
unui directorat, riscul de a deveni exclusivist, dar i dificultatea de
a articula acest nucleu cu restul Europei i instituiile acesteia.
ncercarea de a rspunde provocrilor unei Europe cu 2527 de membri au dus la aceste variante de concentrare i
concertare. ns cum ideea nucleului franco-german pare s fie
din ce n ce mai contestat, o alt variant a fost naintat:
cooperarea intens (coopration renforce). Este mai supl dect
nucleu, dar mecanismul rmne greoi ntruct exist riscul ca
numrul partenerilor s creasc nelimitat.18 Chiar i Ministrul
francez de Interne Nicolas Sarkozy propunea un astfel ce nucleu
din ase state ca o alternativ la un cuplu oarecum depit de
vremuri.19

17

Stepan Martens - Les consquences du rejet du trait constitutionnel europen


sur les relations franco allemandes, 7 septembrie 2005, http://www.fondation-respublica.org/Les-consequences-du-rejet-du-traite-constitutionnel-europeen-surles-relations-franco-allemandes_a77.html
18 Ibid.
19 Ibid.

26

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
Modificrile n componena Consiliului Uniunii Europene
State
membre
Germania
Marea
Britanie
Frana
Italia
Spania
Celelalte 10
state
membre
Noile state
membre
Bulgaria i
Romnia
Total
Majoritate
calificat
Minoritate
de blocaj

Nr
voturi
UE-15
10
10

Nr
voturi
UE-25
29
29

Nr
voturi
UE-27
29
29

Ponderea
UE-15

Ponderea
UE-25

11,49%
11,49%

9,03%
9,03%

10
10
8
39

29
29
27
104

29
29
27
104

11,49%
11,49%
9,19%
44,82%

9,03%
9,03%
8,41%
32,39%

84

84

26,16%

24

87

321

345

100%

100%

62(71,2
6%)
26

232(72,
27%)
90

255(73,
91%)
91

27

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare
200

170

150
100
50
0

82

99

29

72

60
29

Germaia

Populaie

72

59
29

72

58
29

94
78
40 50
27

147
7584

Marea
Britanie

Spania

noile
state

Voturi Consiliu

Deputai europeni

Provocri la un nou nceput de drum


Importana tandemului franco-german este diferit n
funcie de perspectiva din care acesta este privit din interior sau
din exterior. Iat ce afirm deputai europeni din ambele tabere:
James E.M. Elles, deputat european, britanic: Adevrul
este c prin acceptarea a 10 noi state, dinamica european se
schimb. Punctul de echilibru al Europei s-a modificat. Noile
state au trimis echipe strlucite gata s ia iniiativa i s influeneze
sistemul. Tandemul format de Paris i Berlin joac n continuare
un rol important, dar vremea cnd Europa celor ase era
structurat n jurul axei franco-germane a trecut.
Jean-Louis Boulanger, deputat european, francez: E dificil
s se pretind n zilele noastre c cele dou ri reprezint lumina
Europei, dar orict de depit ar considera criticii acest cuplu, este

28

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
iluzoriu s te gndeti la construcia uniunii fr el sau mpotriva
lui.20
n pofida ultimelor dezbateri ceea ce relaia franco-german
a demonstrat ntotdeauna este c ea nu nseamn nici identitate,
nici imobilitate a motivelor. Fiecare Germania, Frana se
supune unei problematici proprii. Totui, timpul i adncimea
interdependenelor consolideaz reflexele comune (de exemplu,
consultarea cvasi-automat n caz de criz internaional).
La acest nceput de secol XXI, echilibrul politic al Uniunii
Europene, cu deschiderea sa ctre Est, se afl n plin schimbare.
Germania are ponderea cea mai mare. Cu 82 de milioane de
locuitori, ea reprezint micul colos al Uniunii. n timp ce Frana
se afl, din anii 50 pn n anii 90, n centrul geografic i politic
al construciei europene, Germania devine, odat cu extinderea
Uniunii tot mai mult spre Europa Central i de Est, statul-pivot.
Aceti factori vor influena fr ndoial evoluia viitoare a UE,
dar ine i de state nsele de a se redefini n acest context cu totul
nou i plin de imprevizibil cci ciuda redefinirii rolului Franei i
Germaniei n Europa extins, ele vor continua s joace un rol
esenial n construcia european. Pe viitor problema central va
rmne compatibilitatea intereselor germane cu cele franceze, dar
i compatibilitaea acestor interese cu cele europene.

20

LExpress din 06/09/2004, Un rapport de forces favorable lUnion


priphrique

29

PORTOFOLIU DE LECTURA

Paula-Daniela GNG
Cuplul Frana-Germania ntr-o Uniune European n schimbare

Referine bibliografice
Adriana Opromolla - 40 ans de coopration franco-allemande
http://www.comece.org/comece.taf?_function=ei_new&sub_id
=7&id=34&language=fr
Arnaud Leparmentier, Le couple franco-allemend contest dans
lUnion largie, Le Monde diplomatioque, 16 decembrie 2003, p.3
Chrystelle Nourrz, France-Allemagne: lanne des choix, p.
http://www.robert-schuman.org/synth36.htm
Cronologie a relaiilor franco-germane din 1948 pn n
2000 - http://www.dfjw.org/reseau/chrono/1948-2000.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/relation
s-franco-allemandes/chronologie.shtml
Immo
Stabeit

Amiti
franco-allemande,
http://www.geoscopie.com/espaces/e319amifrd.html
Jean-Pierre Chevnement France Allemagne. Quel partenariat
pour quelle Europe http://www.fondation-res-publica.org/FranceAllemagne-quel-partenariat-pour-quelle-Europe-conclusions-deJean-Pierre-Chevenement_a83.html
LExpress din 06/09/2004, LUnion nest pas un conglomrat
dintrts nationaux
LExpress din 06/09/2004, Un rapport de forces favorable
lUnion priphrique
LExpress din 06/09/2004, Un rapport de forces favorable
lUnion priphrique
La Documentation Franaise Les relations franco-allemandes,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/relationsfranco-allemandes/questions-reponses.shtml
Markus Gabel - Huit nouveaux pays dans lUE. Quelles
consquences conomiques pour lAllemagne? n Le Courrier des
Pays de lEst, nr. 1031, ianuarie 2003, p.36-47
30

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa
Europa cadre socio-politice
Merkel
et
le
couple
franco-allemand,
http://tf1.lci.fr/infos/monde/2005/0,,3245949,00.html
Philippe Moreau Defarges, Instituiile Europene, Ed.
Amarcord, Timioara, 2002, p. 88
Pierre Bhar Entre Paris et Berlin une alliance de raison,
Le
Monde
Diplomatique,
aprilie
2004,
pp.
12-13,
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/04/BEHAR/11099
Stepan Martens - Les consquences du rejet du trait constitutionnel
europen sur les relations franco allemandes, 7 septembrie 2005,
http://www.fondation-res-publica.org/Les-consequences-durejet-du-traite-constitutionnel-europeen-sur-les-relations-francoallemandes_a77.html

31

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate

Mdlina Virginia ANTONESCU

Identitatea european: ntre turnul


babel i spiritualitatea cretin
ortodox
Singur n turnul Babel
Care este identitatea cultural i spiritual a Europei,
astzi? Ce fel de Europ unit ne-am dori, noi tinerii, care avem
ansa de a tri ntr-un secol n care un mare proiect politic i
cultural- Europa unit- se construiete sub ochii notri ? Cci
Europa este mai mult dect o mare pia caracterizat prin
libertatea de circulaie a capitalurilor, a mrfurilor, a minii de
lucru. Europa este un continent spiritual, un spaiu al ideilor, dar
mai ales, Europa este un mare suflet colectiv, o identitate
comun care s-a conturat din timpul de dinainte de istorie, n
vremuri mitice i care se redefinete acum nc o dat, n postmodernitate.
Este vremea marilor construcii spirituale, a marilor
ntrebri despre chipul spiritual al acestui btran continent,
vremea marilor sperane i a marilor provocri, timpul n care
Europa trebuie s rentinereasc, s treac la o nou via
spiritual, s se plaseze pe o noua ax a valorilor, s se
reinventeze.
ansa deosebit a acestei generaii de tineri care au studiat
despre Europa, n diferite locuri din Europa i care vor s i
depun contribuia lor - chiar dac sun militantist - la realizarea
noii Europe, este desigur, faptul c trim o vreme n care, n ceea
245

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
ce privete continentul european, nu ne confruntm - cel puin
deocamdat- cu conflicte militare ntre statele europene, aa cum
s-a ntamplat n trecut. Istoria sngeroas a Europei, care a
mpiedicat adesea realizarea unui proiect politic grandios, al
Europei unite, nu mai mpiedic, de ast dat, ca, la nceputul
mileniului III, acest vis de unitate quasi -continental s fie
realizat.
Practic, suntem vrnd-nevrnd, generaia avnd n fa o
provocare dar i o responsabilitate mare: fa de generaiile care
au dorit nfptuirea unui stat naional unitar i independent
sau fa de generaiile care au avut de nfruntat provocarea
nlturrii comunismului i a edificrii unui tip de societate
liber, aceast generaie spiritual, din care m consider c fac
parte, are in fa un proiect politic i cultural uria, numit
Europa Unit. Suntem deci, o generaie a mega-proiectelor,
fr a cdea ntr-o tentaie a grandiosului cu orice pre, dar i o
generaie a spaiilor trans-statale, a depirii barierelor istorice,
politice i culturale pe care organizarea westaphalian a Europei
le-a pus n decursul timpului ntre oameni;
o generaie a
transnaionalului, a identitilor transnaionale; o generaie a
crei nevoie este de a se afirma pe sine ntr-un mare spirit
colectiv european, ca o parte a unei identiti europene nca
n stare de formare - i m refer aici la tnra generaie din
Romnia.
ns, pentru a ncepe o construcie solid a noului spirit
european de la inceputul mileniului III este nevoie de materiale
solide de lucru, de valori, ceea ce nu se confund cu necesitile
sau cu plcerile oferite de societatea consumist i tehnologizat a
mileniului III. n nici un caz nu putem pleca n aventura definirii
unui spirit european nou lund ca baz propriile noastre vicii
mari i mici, de oameni postmoderni, propria noastr sine
blazat de tot ceea ce nu i
s-a refuzat n realitatea
metropolitan a lumii de azi.
246

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
Cci lumea globalist, n care avem ansa ori neansa s
vieuim, este o lume a comunicaiilor instantanee, ns nu i a
comunicrii reale ntre oameni; fluxurile imense de informaii
care traverseaz, asemenea unor valuri oceanice, spaiul cotidian
i habitaclul nostru comod spiritual, nu sunt dect valuri
cldue, care nu aduc ntrebri existeniale. Este de fapt, un lux al
linitii cotidiene, n care totul este ncercat i din ce n ce mai
puin savurat.
Globalizarea aduce cu sine un spirit comod, al lncezelii
confortabile, mic- burgheze, s-ar putea zice. Dei transform
ntreaga lume ntr-o mega-metropol a tehnologiilor i a
informaiilor, aceti locuitori ai ei, internaui sau nu, triesc
la nivel spiritual, ntr-un fel de provincialism cldu, ntr-un
consumism ieftin dar pe care l doresc cu o foame ontic.
O lume axat pe o singur maxim: Consum, deci exist, dar
cu ct consum mai mult, cu att foamea mea ontic este mai
mare, cci nu m pot defini n funcie de cinci perechi de pantofi
sau de maina mea, nu mi pot ataa la individualitatea mea unic
i irepetabil, ca ntr-un cuier, diferite lucruri scumpe, rare ori
banale, despre care cred nverunat c mi exprim sinele i
care, odat cu noul val al modei , cad n desuetudine.
Sinele fiecruia din noi, sinele cel globalist devine
astfel, o excrescen a micilor lucruri ce ne nconjoar existena
i ne feresc, cu dulcea, duios, de lipsa ntrebrilor existeniale,
pe care nu ai timp s i le pui pe drumul cu metroul sau cu TGVul dintre facultate i cafenea, dintre compania multinaional sau
shaormria unde lucrezi i taraba de unde i iei pepeni.
Simbolul post-modernismului pare a fi, n mod destul
de banal, chiocul de ziare, unde se vnd mici bucele din
lumea nconjurtoare, care te informeaz dar care nu te cultiv,
care te in n stare de vigilen dar nu n stare de trezie
spiritual; care nu i rspund i nu i formuleaz ntrebri
existeniale, pentru c se schimb cu repeziciune, fiind nlocuite
247

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
de alte mici bucele rupte din habitaclul altora; o lume n care
spionm realitatea altora, dar nu suntem capabili s nelegem
realitatea noastr interioar; ne ferim sinele de ntrebri,
nconjurndu-l pn la sufocare cu bucele din sinele cel lumesc
al altora. Caci se ntinde un abis ntre divinitate i sinele nostru
cel sufocat de false realiti, care agonizeaz n interiorul nostru
mobilat deco, de oameni postmoderni, fiindc nu exist timp s
l lum n serios, fiindc nu avem nevoie de ntrebri existeniale
n comoda epoc a limuzinelor cu frapierele pline de amapanie,
n lumea bombonelelor i a semi-preparatelor, unde nu ne
permitem luxul de a ne gndi la noi nine.
Dar simbolul postmodernismului poate fi i o carcas de
calculator, precum un schelet alb de pete oceanic tind zarea
pustie i arid, carcas din care informaiile au disparut i n care
s-au stins conexiunile ce ineau loc de via - desigur, nu era vorba
despre viaa calculatorului ci despre viaa noastr, cci suntem
nite oameni ai calculatoarelor, precum n epoca preistoric
strmoii notri erau definii drept oameni ai cavernelor. Numai
c noi avem o cavern n care nu putem s supravieuim n urma
nfruntrilor cu marii montri ai abisului din noi, cei care bat la
porile fiinei noastre, cei care dau enter pe tastatura noastr
sufleteasc rece i pietrificat. Caverna noastr exterioar,
material, n care ne izolm de lume n fiecare zi este calculatorul,
acest fabricant de spaiu virtual n care sinea se refugiaz i
se reconstruiete ntr-o lume imaginar.
Trebuie s deosebim aici aciunea de a participa la
realizarea unui proiect cultural i spiritual care implic un
efort constructiv, o trezire a spiritului nostru blazat, o
entuziasmare a sa, de lumea imaginar i lene a
calculatorului n care ne natem i n care murim, n care iubim i
n care ne revoltm contra lumii reale- acea lume pustie de
dincolo, pe care am abandonat-o, o lume a realitii care nu ne
248

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
mai folosete, pentru a fi ntr-un clopot de sticl, prini n fluxul
nostru vital de informaii ca ntr-un drog al falsei cunoateri.
Prini n lumea calculatorului, ne credem stpni peste
mirifice trmuri false, unde hlduim cu nepsare regeasc prin
porile deschise ale unui sine lumesc, fr a trebui s dm
socoteal cuiva de ceea ce facem; suntem proprii notri stpni,
iar orice amintire despre lumea de dincolo de calculator,
despre lumea cea real ne stnjenete, cci ea ar presupune s ne
ntrebm care este lucrarea noastr pentru oameni, contribuia
noastr pentru mai binele aproapelui nostru, responsabilitatea,
obligaia fa de semenii notri, dar mai ales, rememorarea
cordonului ombilical care ne leaga inevitabil de divinitate,
impunndu-ne s ne vedem fiecare, starea relaiei noastre
personale cu Dumnezeu.
De aceea, socotind noi c este un lucru peste puterile
noastre, fugim iar n lumea cea dulce a non-responsabilitilor,
unde putem s ne minim frumos la infinit, n lumea micilor
liberti colorate n roz bombon, a dragilor noastre site-uri cu
subiecte favorite, cu vicii zugrvite n culorile care ne plac.
n lumea cea rece i frumos zugrvit a calculatorului la
care suntem conectai ca nite oameni fr aer, nu exist
aproapele, ci false identiti , avataruri, cu care eti n
contact , dar cu care nu comunici. Eti ntr-o lume unde nu te
oblig nimeni s i asumi vreo respnsabilitate pentru ceea ce faci
i pentru ceea ce spui, pentru faptul c l influenezi n bine sau n
ru pe acel om nevzut care se ascunde i el de tine.
Interesant, dac nu o constatare amar, este c nu
tehnologia sau inveniile ca atare sunt rele ci scopurile n
care oamenii aleg s le foloseasc, fie pentru o lucrare n
bine, fie pentru o lucrare n rau , pentru o exacerbare a
sinelui cel lumesc n toat splendoarea sa decrepit.
Paradoxal, este o lume a extremelor, n care oamenii se
ascund, ca s se descopere la modul cel mai sordid, ca s i
249

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
etaleze sinele cel lumesc n modul cel mai josnic, cautnd i pe
alii care s aprecieze acest lucru, n numele libertii nelimitate, al
obligaiei prost nelese, de a fi sincer.
Lumea virtual poate fi lumea sinceritii absolute, unde
totul poate fi spus, totul poate fi etalat i unde spovedania,
smerenia, trezirea spiritual nu i au rostul, caci nu simi nici o
nevoie s fi iertat de pcate i s te trezeti n lumea cea real,
acolo unde este nevoie de tine spre o lucrare n bine, ci ai nevoie
s dormi mai departe n propriul tu vis drag i fabricat, s i
retrieti la infinit viciul, s i-l etalezi pentru a fi admirat i
pentru a primi laude n numele calitii deosebite de a fi sincer i
nu ipocrit. Nu ai nevoie n lumea virtual de Biseric, de
credin, nici de preoi i nici de Dumnezeu ca s te absolve de
pcate i de sinele cel lumesc. Pentru c este vorba aici de o
sinceritate mndr, care nu caut nici mcar s scuze sinele cel
lumesc, o sinceritate luciferic, impertinent, care i d
impresia c eti buricul lumii, c toi partenerii nevzui de dialog
sunt obligai nu doar s te scuze, dar mai ales s i accepte
sinele cel vicios, cel metropolitan i pervertit, cu strigte de
admiraie pentru rafinamentul viciului pe care l propui.
De fapt, este o sinceritate nu seac - ar fi mai bine- ci
lucrtoare n ru , care atrage spre desconspirare celelalte euri, le tenteaz s se dezvluie n ceea ce au ele mai ru, mai
sordid. n lumea calculatorului, n care nu ne vedem feele, n
care nu exist strngere de mn, nici dragoste i nici iertareaspecte care nu au nimic n comun cu tehnologia-, sinceritatea
atrage i mai mult sordid i mai mult ntuneric sufletesc, nu
pentru c nu am nelege aceast sinceritate ci tocmai pentru c
nelegem scopul ei cel josnic, echivalent unui dans de striptease
ntr-un bar, care ateapt strigte de admiraie i aplauze pentru
efortul su. O sinceritate nud, sarcastic, narcisist, care ateapt
victime asemenea unui pianjen pndind s savureze sinele cel
lumesc al acestora, i s vad smintelile i eu-rile pervertite ale
250

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
prezenelor hlduind pe aceste trmuri ale iluziilor. Nu ai
nevoie de aproapele , nu te intereseaz cum arat sau care sunt
suferinele lui; adesea, le savurezi ca i cum ar fi o noua
informaie rece despre lume, ca i cum ar fi o bucat de ziar.
Care ar fi lucrarea ta pentru lume, de acolo, din spaiul
calculatorului ?

251

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox

Europeni internaui i o identitate european


post-modern
n lumea calculatorului nu exist anotimpuri, nici btrnee,
nici moarte, nici relaie cu divinitatea i nici nu simim vreo
nevoie de a fi salvai ori mntuii. Ne-am uitat trecutul, iar n
trecut este aruncat i Dumnezeu, mpreun cu orice idee de
responsabilitate pentru semenii notri ori pentru curarea
propriului nostru suflet de lucrurile inutile pe care le strngem la
piept. n lumea calculatorului trndvim ca pe o insul pustie, n
care ne refugiem n fiecare zi, spre a nu fi obligai s trim cu
adevrat, s ne acceptam aa cum suntem, s dm marea
nfruntare cu montrii notri familiari pe care i iubim i i
ocrotim, pe care credem c i-am mblnzit dar care ne fac s ne
trm n genunchi n faa lor. Cu montrii notri tehno, electro
sau hip-hop, digitali sau plasmatici, cu inveniile noastre verbale
att de dragi, cu felia noastr incasabil de existen fals,
mundan, pe care ne e fric s o alungm spre a nu vedea golul
existenei noastre, blazarea noastr cea nihilist, de metropolitani,
globaliti i tehnocrai.
Dac ncep s m definesc ca metropolitan al
junglelor urbane, al spaiilor underground, acele spaii unde,
strfulgerai de luminie intermitente i de jeturi de lasere
multicolore, ceteni de altfel rezonabili n cotidian i construiesc
n noaptea marilor aglomeraii urbane unde vibreaz ritmurile
tehno, identiti false, ca nite mici demoni, bizari n revolta lor
casnic, de obinuii ai localurilor de noapte, n care intesc orb n
micul tavan al discotecii, n semn de jovial, bahic petrecere,
creznd c lovesc demiurgic, cu indiferena lor de mic rzboinic,
spre un cer imaginar, de unde i privete o divinitate ascuns, mi
vd propriul abis sufletesc, propria sminteal, ncep s m sufoc
n inutilitatea distraciei, n marele plictis al post-modernismului.
252

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
Cine are timp s se gndeasc la relaia cu divinitatea, prins
n vrtejul ritmurilor tehno sau al sonoritilor hip-hop? Suntem
singuri n miliarde de turnuri Babel, n spaii imense, pline de
mini-lumi i de culturi diferite, spaii ale unor spiritualiti
intersectate, prini ca nite insecte unice i preistorice, noi i cu
sinea noastr cea condamnat la blazare, noi care am vzut totul
i care am ncercat totul, noi cei tentai de toate ispitele lumilor
urbane, noi cei pierdui, care trndvim spiritual, avnd mereu
impresia c vieuim inevitabil n lumea noastr globalist precum
narul preistoric prins i sufocat de lacrima de chihlimbar.
n carcasa goal a lumii noastre globaliste i supertehnologizate, pe care dorim s o clonm, la propriu i la figurat,
pentru c nu suntem n stare s privim dincolo de ea, pentru c ne
acapareaz fiecare clip a existenei noastre teribil de linitite,
odihnindu-se ntr-o splendid blazare, stm nconjurai de
lucruri materiale, drgue , substituibile, n funcie de care ne recompunem , n fiecare sezon, precum nite peti ce iau nfiarea
habitaclului oceanic n care stau temporar.
Astfel stau, n mijlocul turnului Babel, proiect de Europ
unit, deocamdat o construcie postmodern, cu nfiare
metalic, nlndu-se extravagant, cu mii de coridoare, cu mii de
ascensoare n care urc i din care coboar funcionari grbii,
vorbind n peste zece limbi diferite.
Care este spiritul acestui turn imens i rece? O zon elitist,
de unde a fugit orice elan creator, orice suflu inovator?
Stai ntr-un pardesiu fonind stingher, cu geamantanul pe
rotile n spatele tu ca un animal domesticit, pierdut n mijlocul
imensului rotund de unde ncepe haotic, nebunia de coridoare, de
scri rulante, de scri de marmur i cutile aurite de la
ascensoare, care distribuie la diferitele etaje, imperturbabil,
funcionari , secretare i ntreaga faun a lobbitilor , venic n
cutarea przii , venic pe fug.
253

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
Ce poi face pentru aceast Europ, ncepi s te ntrebi,
prins ntre timiditatea provincialului n jurul cruia se rotete
acest Babel, i senzaia blazat, a metropolitanului care deja ai
fost - pentru c o clip te-ai vzut pe tine ca un element al acestei
nebunii metalice i rotitoare, ca un mini- funcionar prins n
caruselul Babelului european- ?
Unde este spiritul creator european sau, mai dificil
ntrebare, unde poi ntrevedea frnturi din sufletul colectiv al
Europei? Ar putea exista aa ceva, cnd tu eti prins n Babelul
directivelor i al comunicrilor oficiale, al rapoartelor i al crilor
albe, verzi sau de alte culori?
Nu reueti s i rspunzi, pentru c eti deja prins n
Babel, precum un nar preistoric n cripta sa de rin, tu i cu
sinea ta cea lumeasc, ns de data asta, fiind un mic nar
globalist.
Tinerii i noua societate european - combaterea
nihilismelor, a materialismelor; combaterea decadenei
spirituale occidentale, a neo-romanismului - aceast
asemnare cu decadena Romei imperiale
n primul rnd, orice abordare a ideii de Europ unit
trebuie s porneasc de la faptul c Europa este un continent
spiritual, nu o zon geografic precis delimitat. Este o zon care
deja s-a afirmat n istorie n funcie de cte un proiect politic
major care a adus cu sine i un stil propriu de via, un crez
propriu- Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, Sfntul Imperiu
Romano-German-, ori un proiect civilizaional sau spiritualde la motenirea spiritual greac i roman, la cea cretin-. ns
din punct de vedere cultural i spiritual, n ciuda contactelor cu
alte arii civilizaionale i cu alte religii, Europa s-a definit, n
marile sale momente, ca fiind o zon a spiritualitii cretine.
254

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
Ce fel de Europ ne dorim astzi, n epoca globalizrii? O
Europ a libertilor prost nelese, o Europ din ce n ce mai
fragmentat ntre minoriti care pretind drepturi dar care doresc
s i le promoveze, s-i fac prozelii, pentru c ele consider c
identitatea pe care i-au asumat-o reprezint identitatea lor cea
mai bun, deci care poate fi exportat i altora, chiar dac se afl
n contradicie cu preceptele cretine?
O Europ n care aventura cutarii spiritului european sau
a identitii europene risc s eueze tocmai din pricina mareei
de minoriti n care s-au fragmentat societile europene din
statele membre UE, minoriti care nu mai sunt capabile s i
identifice punctele comune , europeitatea, spre a se afirma ca o
singur societate european?
Sloganul unitate n diversitate , n ambiguitatea sa, nu
exprim nimic i nu oblig la nimic, nici la o atitudine de
responsabilitate creatoare fa de spiritualitatea Europei unite,
ntre altele. Cci nu poi gndi Europa unit altfel dect ca un
proiect politic care deja este n stare de maturizare, prin exinderea
Uniunii Europene la 25 de state membre. ns Uniunii
Europene i lipsete tocmai ceea ce este esenial: identitatea
european, spiritualitatea european, valorile spirituale, iar
pe plan politic - un spaiu public european n care cetenii s
participe activ la procesele decizionale din instituiile sale. n
primul rnd, parlamentele naionale, care reprezint cetenii
statelor membre UE, ar trebui s constituie, mpreun cu
Parlamentul European, centrul instituional de decizie la nivel
european. Nu este vorba de a selecta zone comune, apropieri
temporare ntre popoarele sau culturile europene n decursul
timpului, spre a construi apoi pe baza lor, o identitate european.
Mai mult dect att, identitatea european pe care o avem n
vedere este una a timpului nostru, nu una istoric; o
identitate a noastr, ca oameni ai epocii globalizrii, care trim
255

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
ntr-un spaiu transnaional, ntr-o Uniune numrnd 25 sau mai
multe state.
ntr-o astfel de Uniune European, este vital
tolerana ntre oameni, n special cea de pe plan religios, n
scopul unei convieuiri panice ntre comunitile umane de
pe teritorul statelor membre. De altfel, una dintre cerinele
politice de baz pentru ca un stat s fac parte din Uniune este
de a avea un regim politic democratic i de a mprti principiile
constituionale democratice comune ale celorlalte state membre.
Dac n tratatul de la Maastricht, Uniunea i asum obligaia de a
respecta identitatea naional a statelor membre, nu exist ns
vreo obligaie a statelor membre ori a popoarelor din aceste
state de a contribui la realizarea identitii europene;
aceasta i pentru c statele care sunt membre ale UE nu pot
reprezenta, numai ele, Europa iar alte state, candidate la intrarea
n UE, state asociate sau state aflate n inelul politicii de bunvecintate a UE , n forme ori n acorduri de parteneriat
strategic dar care nu i doresc s devin membre ale UE , s nu
poat fi considerate state europene.
Orice stat european poate fi membru al UE, ns Uniunea
European nu epuizeaz ideea de Europa ci doar poate
reprezenta o viziune a acesteia. Europa nu se reduce la
Uniunea European i ar fi o eroare s considerm c state din
zona rsritean a Europei, precum Rusia, de exemplu, nu ar fi
europene , devreme ce nu sunt membre UE sau nu i propun
s adere la UE.
Una din provocrile mari care vor trebui ns a fi depite
de UE se refer la asimilarea spiritual a zonei rsritene ce
este pe cale s se integreze n structurile sale. Nu ntotdeauna
integrarea politic este nsoit de integrarea cultural sau
politic; este vorba de procese distincte, n ciuda legturilor
strnse dintre ele; de exemplu, un proces politic de unificare a
unor state sau de punere n comun a suveranitilor , ori de
256

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
formare a unei federaii de state europene cum au fost alte
opinii, nu nseamn c, automat, se va forma i o identitate
comun ; mai mult, una din condiiile de construire viabil a unei
astfel de uniuni europene sau federaii de state naiune, n funcie
de proiectul avut n vedere, este ca proiectul n cauz s aib
deja , un filon cultural comun sau zone comune de
spiritualitate, altfel orice structur instituional i politic vor fi
sortite eecului.
De asemenea, nu trebuie confundat Uniunea
European ca proiect politic, cu identitatea european, care
trebuie s fie fundamentul su i care se refer la mult mai mult
dect la valori de ordin politic- precum statul de drept,
respectarea drepturilor omului etc. Identitatea europeana ine de
zona subtil cultural i spiritual, nu de dimensiunea politic ori
juridic. Dac ne referim la identitatea european trebuie s
depim polariti juridice precum : drepturi i obligaii ;
minoriti i majoritate ori polariti de tip politic precum
guvernani - guvernai.
Acordnd drepturi dup drepturi diferitelor minoriti,
nu vom ajunge s construim o identitate european, nici o
spiritualitate comun, din cauza unui proces de fragmentare a
comunitilor umane din teritoriile statelor membre n
diferite minoriti, fiecare avnd propriile lor identiti.
Dac din punct de vedere juridic sau politic acest lucru
poate fi intepretat ca o component a democraiei, din punct de
vedere spiritual nu putem pleca de la prezumia c a da
progresiv tot mai multe drepturi minoritilor de orice tip,
nseamn i a spori automat gradul de integrare al acestora n
identitatea european comun. Invers, dac acordm drepturi
nelimitate minoritilor pentru a justifica sloganul unitate n
diversitate , ne vom confrunta cu surpriza c, n locul Europei
unite vom avea o Europ mult mai fragmentat dect cea de
la care am pornitEuropa statelor naiune-, ntruct
257

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
minoritile pot fi un concept folosit periculos, n sens
transtatal, transnaional, care s submineze la un moment dat,
realitatea statelor naiune, ca membre ale UE- o tiranie a
minoritilor , care poate reprezenta un factor de eec pentru
proiectul Europei unite-.
Amplificarea diversitii, promovarea excesiv a
diferitelor identiti culturale din cadrul Europei Unite
poate ilustra bogia cultural a continentului , ns apreciem
c nu va putea fi o politic viabil pe termen lung n a conferi
proiectului politic al UE o identitate european comun i o
spiritualitate comun; UE va fi practic, un imens puzzle cultural,
n care nu exist dect zone culturale autonome, paralele, spaii
nchise, izolate, create paradoxal, ca urmare a procesului
transaional i transtatal de integrare european.
Desigur, termenul integrare nu poate evoca, ntr-o
societate democratic, o abandonare a identitii culturale proprii,
ns promovarea unei politici a diversitii excesive, cu
orice pre, poate fi
din dauna construirii identitii
europene comune. Acest tip de identitate poate fi construit nu
de popoare- cci ar fi atunci vorba de identiti naionale, nici de
state prin elitele politice- ar fi o identitate superficial,
politizat, care nu ar funciona-, nici de minoriti, cci acestea
nu pot crea, n mod izolat, o identitate cultural supranaional,
transtatal. Este un tip de identitate ce poate fi construit de
indivizi ce formeaz sau se definesc ca pri ale unei noi
societi civile europene, i ea pe cale de formare, distinct de
societile civile deja intrate ntr-un tipar nvechit al organizrii i
al funcionrii lor, care exist la nivelul statelor .
Aceast societate civil european este avantajoas,
inclusiv pentru tineri, din cauz c nu este formal, deci nu a
cptat structuri instituionale permanente - prin asociaii,
fundaii, institute-, nu a devenit un partener individualizat, oficial
de dialog cu factorii de decizie. Este o societate civil european
258

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
caracterizat la momentul actual, prin anumite avantaje: este o
societate independent, n sensul c nu exprim prerile oficiale
ale societii civile luate ca atare ci este format spontan, din
grupuri on-line sau din indivizi care nici mcar nu se definesc ca
aparinnd acestui tip de societate civil european, dar a cror
opinie n diferite probleme de importan civic i politic poate
influena factorii de decizie, inclusiv oficialii instituiilor UE; este
una mai degraba on-line, fr o structur formalizat, fr
sedii i fr lideri; este transnaional, deci nu poate fi
controlat de guverne i nici manipulat; este o societate n
care nu exist aa- numitele personaliti fabricate , care
au rolul determinat nc de la nceput, de a reprezenta
segmentul societii civile i care sunt recunoscute ca avnd acest
rol, de ctre factorii de decizie- nsi noiunea de societate
civil este una ambigu, deoarece nu apare pe plan juridic, fiind
plasat undeva, la zona de grani dintre sfera politic i sfera
social-. Rolul acestei societi civile europene n formare,
dup prerea noastr, este de a reprezenta un filtru de preri i
discuii dar i un factor de presiune, pentru zona de guvernare
naional i pentru instituiile UE care nc nu au demarat - i nici
nu pot ncepe de altfel, din motivele de mai sus-, un proiect
viabil viznd formarea unei identiti europene sau a unui spaiu
public european.
n ceea ce privete spiritualitatea european, aceasta
nu se poate forma, nici consolida prin acordarea de
drepturi, n mod progresiv, ctre diferite tipuri de minoriti
; lupta pentru drepturi a minoritilor, care se duce pe plan
politic i juridic, este rezultatul activitii unor grupuri de
lobby i nu poate fi confundat cu un adevr spiritual , care
s se impun de la sine. Minoritile ajung s se lupte s
fie acceptate de alte minoriti, care au propriile lor interese
i propriile lor identiti. Practic, Uniunea European a
devenit un teren fertil pentru o lupt ntre lobbiti n privina
259

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
afirmrii celei mai ilustrative minoriti; aceasta va fi, implicit, i
considerm noi, riscant, viitoarea fa a Europei unite, principalul
reper i punctul de plecare n crearea identitii europene i mai
grav, a spiritualitii sau a non -spiritualitii Europei unite sau
a turnului Babel.
n aceast ordine de idei, putem spune c faa viitoare
a Europei va fi construit de minoritatea care va ctiga
aceast lupt de la nivel informal, care se d actualmente n
cadrul instituiilor UE , unde sunt plasate marile grupuri de
lobby -deoarece aici se afla factori de decizie care, n virtutea
caracterelor supranaionale ale dreptului comunitar european aplicabilitate imediat, efect direct, prioritate n raport cu dreptul
statelor membre - i vor impune deciziile n faa statelor
naiune -. Dac minoritatea ctigatoare a luptei ntre marii
lobbiti europeni va fi una de tip socio-profesional , vom putea
observa o dominare a Uniunii de un stil de via i de o filozofie
a acelui grup profesional- de la Europa mercantilist, a marilor
bancheri i negustori, la Europa tehnocrat , a funcionarilor, sau
la Europa social, a marilor grupuri sindicale. Ceea ce este mai
grav este c minoritatea ctigtoare poate fi nu una etnic, ori
socio-profesional ci una sexual- n spe, categoria
homosexualilor.
n aceste condiii, este greu de vorbit ce tip de spiritualitate
va crea aceast minoritate ilustrativ pentru identitatea
postmodern a Europei - poate cel mult, o filozofie a
libertii ns, din perspectiva noastr, aceasta este o
libertate prost -neleas i prost asumat. n al doilea rnd,
nu trebuie omis a ne referi la alt tendin a minoritilor
ctigtoare n lupta pentru drepturile lor, care au ajuns deci, la
un moment de apogeu, n care consider c i-au vzut
satisfcut nivelul optim de solicitri, din partea factorilor de
decizie i care ncep s se considere deintoare ale filozofiei de
via sau ale formei de fericire , un model pentru ntreaga
260

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
societate. Riscant este faptul c minoritatea ctigtoare poate fi
tentat s treac de la etapa de afirmare a drepturilor sale la
etapa de promovare a acestora, la prozelitism- cucerirea
turnului Babel- .
Astfel, exist riscul, pe plan politic, ca Europa unit s
devin modelul impus de minoritatea ctigtoare, iar pe
plan cultural sau spiritual s eueze prin acreditarea unui
model nihilist, din punct de vedere spiritual- dac l raportm la
setul de valori al spiritualitii cretine.
Ce fel de turn Babel va fi Europa atunci? O Europ a
unor liberty- parades, tentaie bahic, a unui carnavalesc
patetic, pe ritmuri tehno, n care ne colorm sinele cel lumesc
n rou i n verde fosforescent i ne agm lnuguri lucitoare
pe piept, doritori de a scandaliza cu orice pre, de a demasca
ipocrizia celor din jur , un fel de nou val al libertii prost
nelese, precum micarea Power flower n anii 70? Cum
afirma Cioran ( n ndreptar ptima , Humanitas, Bucureti,
1991, pag. 31), fascinat de fenomenul decadenei , ca form
distinct a nihilismului , de triam n Roma infiltraiilor
cretine, a fi pzit statuile zeilor agonizani sau apram cu
pieptul nihilismul cezarilor , recunoscnd ns n
urmtorul paragraf c vraja decadenei este sugestia de
ondulaie a ostenelilor istorice i nevoia de a suplini prin
absurditi vidul gloriei i prin nebunie apusul mreiei .

261

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox

Ortodoxia, parte a spiritualitii europene i postmodernitatea


ntre postmodernitate ar fi ns exagerat s o consideram o
ideologie dominant a epocii globaliste actuale, deoarece este
doar un stil de via, care i are teoreticienii i adepii si (a se
vedea pe larg, lucrarea lui David Lyton, Postmodernitatea ,
trad. Luana Schidu, Ed. CEU, Du Style, Bucureti, 1998), plecnd
de la anumite date sociale ale realitii consumiste de azi - i
ortodoxie , ca mod de via, ca Biseric a lui Hristos pe pmnt,
ca trire luntric i tainic ntru Hristos- este o diferen nu
doar axiologic ci i ontologic.
Nu avem divinitate n
postmodernism, unde sunt acceptate frnturi de realitate, colaje,
lipiri aleatorii la care participm cu toii, inclusiv atunci cnd
butonm telecomanda unui televizor, ci avem multiculturalism,
un uvoi nesfrit de crezuri , de diviniti, de credine i de
religii. Un spaiu al tranziiei, fluu, unde religia devine un
obiect ce poate fi vndut n ambalaje ct mai ispititoare, precum
orice produs, unde fiecare i alege, precum ntr-un supermarket,
religia sau cultul care i se potrivete cel mai bine personalitii i
n care se simte sau ncearc s se simt mulumit, potrivit prerii
specialitilor care i-au recomandat clduros produsul.ntre ortodoxie, care nu nseamn bigotism sau gesturi
rituale repetate fr noim, ci un nesfrit proces de prefacere
continu a fiinei spre a fi n acord cu Hristos, spre a l gasi i a
Tri n El, i pe de alt parte, un post- modernism ilustrat prin
mitul turnului Babel n care eti pierdut, dezorientat de
mulimea produselor i a ofertelor, nu poate fi stabilit nici o
comparaie, deoarece postmodernismului i prisosete
consumismul i i lipsete credina i adevrul ontic.
Ortodoxia nu se definete ca o religie fix, limitat,
rigid, nu se reduce la momente, locuri, ritualuri, aa cum
Biserica nu nseamn o cldire n care intri i din care iei
262

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
spre a fi din nou lumesc. Biserica nu este ceea ce vedem cu
ochul liber, simple ziduri pictate cu fresce n care stau chipuri
sobre, fr expresie, care ne privesc sever, sfini care ni se par,
nou, globalitilor, ciudate insecte extravagante, prinse ntr-un
insectar pe care nu l nelegem deoarece sfinenia sau vieuirea
permanent ntru Hristos ni se pare o extravagan care ntrece
toate extravaganele oferite de postmodernism, deoarece ne
foreaz s ieim din realitatea postmodern, ca adevr al oricrui
globalist i s batem la nite pori uriae ale fiinei noastre, pentru
a ncepe un nou drum, necunoscut.
Biserica nu nseamn chipuri pictate sau nchinciuni fr
rost, cci ea nsi este o permanent rugciune, un permanent fir
care ne leag de o comuniune distinct, uria, atemporal, de
Sfnta Treime, oriunde ne-am afla.
Biserica este n tot locul unde ne aflm, ea este o
mprejmuire dulce i luminoas a fiinei noastre spirituale, ca un
cocon de aur. Dup cum afirm unii autori (Serghei Bulgakov, n
lucrarea Ortodoxia , Ed. Paideia, trad. Nicolae Grosu, 1997,
pag. 9-11), Biserica este viaa divin, ndumnezeirea fpturii prin
puterea ntruprii i a Cincizecimii, dar i o via spiritual
ascuns n omul dinluntru , un mister, o tain, o via a
credinei; Biserica se pierde n eternitate, poate fi perceput
doar prin credin, nu n timp i spaiu.
Ce nseamn ortodoxia astzi, ce nseamn de fapt,
spiritualitatea rsritean ortodox pentru proiectul de
Europa unit ?
n primul rnd, trebuie s notm faptul c Biserica nu este
o cldire cu popi i cu babe , nici o atracie pentru oamenii
simpli sau un mod de petrecere a timpului liber ori un drog
care s prind la masse , precum n ideologia marxist. Cci
Biserica este un lan nesfrit de oameni, care au trit n
decursul timpului ntru Hristos i care continu s triasc ntru
Hristos, pn la sfritul veacurilor. Biserica este o comuniune
263

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
nentrerupt ntre divinitate, ntre generaiile trecute i cele
prezente ale credincioilor.
Dup cum observa Petre uea (n Filozofia nuanelor ,
Ed. Timpul, Iai, 1995, pag. 55) referindu-se la unele din lucrrile
lui Eliade, indiferena religioas ucide sufletete, indiferentul
neavnd n forma sa divin, niciun coninut spiritual, fiind
considerat mult mai deczut dect omul pcatului originar ;
absena religiei ne ofer, inclusiv n postmodernism, o stare
biomoral amorf i instabil, o societate n care haosul se
mpletete cu presiunea biomecanic, suferina cu voluptatea,
omul etern fiind nlocuit cu iluzoriul om istoric .
Biserica este vie, lucrtoare, prin voina Duhului Sfant,
nu prin cea a oamenilor (Bulgakov, 1997). Desigur c, din
acest punct de vedere, Biserica ortodox - nu poate fi o
creaie a oamenilor precum statul sau dreptul, nu este o
instituie social ori politic ci o realitate transcendental
care ne nglobeaz i n care vieuim. Dumnezeu n ortodoxie
este Spirit, Adevr, libertate i dragoste, este victoria mpotriva
omului postmodern, mpotriva nstrinrii, a amrciunii sale,
este dobndirea unei familii, dragostea i contiina (Berdiaev,
Adevr i revelaie , trad. Ilie Gzurcsik, Ed. de Vest,
Timioara, 1993, pag. 75). Folosim aici sintagma Biserica
ortodoxa dei facem un pleonasm, tocmai pentru a o deosebi
de culte i alte religii care sunt n postmodernism att de multe,
nct putem vorbi i de o religie a calculatorului - ca mod de
via n relaie exclusiv cu un idol nou, ca raportare permanent
a fiinei internautului, la idolul su. Iat cum internautul, acest
fals sacerdot al unei false diviniti ce nu l ascult i cu care nu
poate rezona sufletete i creeaz singur un viel de aur n
epoca globalist, la care se nchin. Cci epoca post-modernist, la
o privire mai atent, abund n variate categorii de viei de aur,
de la idolii muzicii hip-hop ale cror poze le lipim pe perei, la
264

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
marii fotbaliti sau la manechine pe care le punem, ca o icoan la
care se nchin sinele nostru cel lumesc, la capul patului.
A refuza s recunoatem c Biserica ortodox are o viziune
asupra lumii pe care o poate oferi noului proiect politic al
Europei unite nseamn s trecem cu vederea bogia
spiritualitii rsritene i cutarea unei variante de via care, fr
a ne mpinge n bigotism, n intoleran sau n ipocrizie, ori ntrun alt tip de societate totalitar, s ne ofere acea dreapt
socotin i just msur care s ne fac s nu mai fim
sclavii postmodernismului, ai acestui consumism de care
suntem dominai.
S ncetm s vedem Europa ca pe o mare pia a
marfurilor, a capitalurilor i a minii de lucru. Cci Europa unit
este mai mult dect un proiect economic sau o uniune monetar,
mai mult dect cooperare poliieneasc sau judiciar. Europa
suntem noi toi, care ne-am nscut i care trim pe Btrnul
Continent, nseamn ieirea din impasul civilizaional, din
momentul de declin cu care ne confrutm azi, din mlatina
nihilismelor i a materialismelor, de la ateismul marxist la cel
globalist. Prin redescoperirea noastr ca pri ale Bisericii
ortodoxe, fiecare n felul su, cci fiecare i are propria
experien de via i de trire sufleteasc, prin care i
construiete i i percepe relaia cu Divinitatea, putem s depim
orgoliosul strigt luciferian Dumnezeu a murit ! .
Este nevoie ca Europa unit s revin la rdcinile sale
spirituale, la ortodoxie, care nu este o nvtur simplist, ce
nduioeaz astzi doar babele sau sufletele simple . Dup cum
scria Nikolai Berdiaev (n lucrarea Spirit i libertate , Ed.
Paideia, trad. Stelian Lctu, 1996, pag. 282), trim ntr-o epoc
n care cretinismul nostru este unul care a trit decadena i
cderea umanismului, furtunile revoluiei, cutrile creaiei i
libertii umane. Cretinismul nostru, cel din epoca
globalizrii este deja altul, etern i nou n acelai timp ,
265

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
artnd o micare spiritual, un intens dinamism, care nu
i-a gsit nc simbolul corespunzator . n secolul dominat de
post-modernism este necesar s ne gsim calea n cretinism,
din perspectiva experienelor i a realitilor epocii noastre,
nu din cea a epocilor trecute. Cretinismul, pe de alt parte, nu
este doar o form de via i de experien spiritual ce poate fi
trit oriunde i oricnd - cci, spune Berdiaev, Hristos a venit
pentru toi oamenii i pentu toate epocile , dar el exist pentru
toate categoriile de suflete, pentru cele simple i pentru cele
complexe, inclusiv pentru postmoderniti, internaui sau globaliti
de tot felul.
Ortodoxia este supremul rafinament, deoarece
simplitatea este arta vieii, cum descoperea un gnditor ca Nicu
Steinhart, n lucrarea sa, Jurnalul fericirii .
Un alt mare romn, Petre uea, spunea la un moment dat
(n lucrarea ntre Dumnezeu i neamul meu , ed. Fundaia
Anastasia, 1992, Bucureti, pag. 20) un adevr care spintec
obinuina noastr de a gndi n stereotipuri, care spulber
arogana aa-ziilor intelectuali de tip apolinic, de a se crede mai
presus de adevrurile ortodoxiei, de a crede c le-au neles, le-au
asimilat i c le-au depit cu dispreul pentru orice religie
simplist . uea are un mod tranant de a o spune: o bab
murdar pe picioare, care st n faa icoanei Maicii Domnului n
Biseric, fa de un laureat al premiului Nobel, ateu, aia e om iar
la e dihor, fiindc moare ca dihor dac e ateu .
ntr-un acatist dedicat Maicii Domnului se folosete la un
moment dat, o frumoas sintagm : Tu, care ai dezlegat
mpleticelile filozofilor sau Ritorii cei mult gritori nu pot
spune mulimea milelor i a ndurrilor tale . Or, prin aceste
apelative, cci nu pot fi confundate cu metafora, fiind apelative
tainice, nume sfinte descriind fee nevzute i distincte a ceea ce a
facut Duhul Sfant dintr-o persoan uman, se face referire la
inutilitatea tuturor raionamentelor sofisticate prin care spiritul
266

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
se neal c adevrul st ntr-un sistem complex de gndire, ntro preiozitate a gndului . Adevratul lux este capacitatea a te
putea gndi la Sf. Treime n permanen, de a te raporta la Ea.
Important nu este ct de multe cri citim n viaa i ct de
multe cunotiine tiinifice asimilm, dac ne rezumm la o
cunoatere stearp, daca nu trecem dincolo de sinele nostru
lumesc i dac nu facem nimic pentru aproapele nostru, dac
nu suntem aa numii lucrtori n bine , adic s avem o
comportare i o activitate n conformitate cu cerinele vieuirii n
ortodoxie. Din multele religii ale postmodernismului, exist
aceast floare de aur care ne asteapt, pe noi cei blazai, cei
metropolitani, cei tehno, s o culegem, s ne odihnim sufletete
dup labirinticul nostru drum prin nesfrite frnturi de realiti.
n al doilea rnd, nu trebuie s confundm ortodoxia cu o
religie a habotnicilor sau a fanaticilor, cci ortodoxia este
toleran, spiritul nvaturilor sale fiind iertarea, mila, dragostea,
non-violena.
Dup cum remarcau unii autori (Jean Flori, n lucrarea
Rzboi sfnt, jihad, cruciad. Violen i religie n cretinism i
islam , trad. Felicia Andreca, Ed, Cartier, 2003), cretinismul a
fost nc de la nceputuri o religie a pcii, dezaprobnd i
condamnnd folosirea violenei i a armelor, ceea ce se
distinge de atitudinea, n unele epoci, a bisericii - n nelesul de
instituie temporal, istoric, de a propovdui cruciadele ca
expediii de rzboi sfnt recomandate cavalerilor cretini spre a le
fi iertate pcatele. Nu trebuie s confundm nvturile
religiei cretine cu felul n care aceasta a fost rstlmcit i
aplicat de oameni, n decursul secolelor, nici cu tipurile de
societi totalitare i aberante constituite pentru a promova
i a proteja de erezii Biserica: de exemplu, tipul de societate
totalitar, represiv, creat i consolidat prin instituia inchiziiei-.
Construciile sociale i politice ca aplicaii ale unor
viziuni personale asupra cretinismului sunt distincte de
267

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
cretinism, dac nu contrare acestuia, dac folosesc violena,
intolerana i prozelitismul represiv, dac se bazeaz pe obligaia
cetenilor de a se supune sub pedeaps statal, pentru
meninerea unei Biserici sacrificate imaginii sale mundane, de
instituie social i politic, dintr-o anumit epoc.
Conform Noului Testament, mesajul cretinismului devine
non-violena cea mai desvrit (nu doar interdicia de a ucide ci
i mnia i ura, care duc la nfruntare i la violen), descoperind o
nou dimensiune a fiinei umane, iubirea fa de aproapele,
noiune complex, n care este inclus i vrmaul, adversarul,
oponentul sau inamicul nostru. Acest mesaj este unul care conine
o mare provocare fa de toate timpurile istorice, timpuri n care
istoria s- a cldit i se cldete prin violen i prin rzboaie sau
revoluii. Depirea logicii conflictuale, a progresului obinut
cu orice pre prin sacrificarea celuilalt, a logicii
nvingtorului este o provocare, o dilem a tuturor epocilor,
inclusiv a epocii noastre. Cum s construim Europa pornind de la
o idee panic i nu pornind de la un inevitabil rzboi pustiitor ?
Cum s ne separm de trecutul conflictual al Europei i s intrm
ntr-o nou etap , fr s ne eliberm de acest trecut dect printrun mare act purificator precum un nou rzboi, n logica
hiperboreeana de inspiraie nietzcheian ?
i totui, Europa a demonstrat c poate s renasc din
propriul su trecut sngeros, fr a o face printr-un nou rzboi ci
printr-o soluie mercantil, funcional, la nivel economic. Europa
a demonstrat, cel puin pn la acest moment, c o unificare
parial, a unor industrii strategice i crearea progresiv a unei
piee comune pot reprezenta nceputul unei noi etape n evoluia
sa politic.
ns nu trebuie s ne amgim : piaa unic este doar o etap
n complexul, ndelungatul proces de formare al noii Europe.
Pentru c, la nivel politic nu s-a constituit nc un spaiu public
268

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
european, nici o democraie european, iar la nivel cultural nu
exist nc o cultur a noii Europe, o identitate european.
La nivel spiritual Europa este nc prins n mrejele
postmodernismului care confera credit, n numele diversitii cu
orice pre, micrilor homosexualilor sau feministelor dar i altor
micri de la nivel social, asupra crora nu ne vom opri ns, n
acest eseu.
Dintre toate aceste micri sau curente- calificate drept
sociale pentru c, dei nu reprezint ntreaga societate,
totui, promoveaz o viziune a unui grup marginal ns, cu toate
acestea, pretind sau provoac, prin mesajul lor specific, o reacie
din partea societii n ansamblu, i a instituiilor unui stat - cea
mai ilustrativ micare social, n a discuta despre viitoarea
identitate europeana i fa a Europei , este cea care i
propune promovarea unui set din ce n ce mai extins de drepturi
pentru persoanele cu orientare homosexual.
Acordarea progresiv de drepturi tot mai extinse, ctre
minoriti de tot felul, nu reprezint o garanie a faptului c se
vor crea automat bazele pentru o societate democratic
european i nici c Europa i va crea o cultur i o
spiritualitate proprie, transtatal. Fragmentnd naiunile n
grupuri cu mini- identiti din cele mai distincte, de la cele
socio-profesionale la cele sexuale ori etnice, este o metod prin
care se accentueaz simptomul turnului Babel, prin care nu se
realizeaz o construcie politic viabil- mai ales c toate aceste
minoriti vor fi tentate s rivalizeze ntre ele i s i perpetueze o
stare de conflict ngheat , deoarece se vor afla ntr-o
permanent lupt pentru ctigarea de noi i noi drepturi .

269

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox

ntre noile fee post-moderne ale Europei i


ortodoxie
Ortodoxia nu ar fi, n interpretarea postmodern, dect un
cult desuet sau compromis de curgerea istoriei, demonstrandu-i
inutilitatea sau simplismul. Omul din epoca globalizrii, inclusiv
tnrul european, este un om complex, un obinuit al internetcafe-urilor, un nomad prin mari orae i spaii culturale, ns, cu
toate acestea, un individ i nu o persoan, deoarece persoan poi
deveni doar atunci cnd trieti n comuniune spiritual
permanent cu cele trei Persoane ale Sf. Treimi, dup cum se
afirm n cartea lui Maxime Egger S ne rugm 15 zile cu
Sfntul Siluan , Ed. Sophia, Bucureti, 2004). Astfel, n aceast
concepie, exist o diferen fundamental ntre persoan i
individ, deoarece, n timp ce persoana este o fiin a
comuniunii, individul este un chip al despririi ; n timp ce
persoana este deschis celorlali oameni i lui Dumnezeu,
individul este egoist i preocupat numai de sine. Individul este
amprenta post-modernismului, iar persoana este o materializare a
dreptei credine, deoarece individul mparte, ia, acumuleaz i
consum, ntrebuineaz totul, inclusiv pe semenii si, pentru a i
satisface poftele i nevoile proprii . Persoana druiete i
mprtete, slvete pe Dumnezeu, n cadrul cruia se afl ca
persoan, n msura n care este el nsui n acest cerc mirabil al
iubirii treimice . Persoana nu face parte din post-modernism, nu
poate fi un atribut al postmodernismului ci un rezultat al
nencetatului proces de prefacere interioar pe care l declaneaz
ortodoxia n fiecare din noi, daca avem curiozitatea de a ncepe s
l cutam iar i iar pe Dumnezeu, indiferent de epoca n care
trim sau de locul unde ne aflm. Fa de unul din silogismele
amrciunii, aceast migren ontic a lui Cioran (Emil Cioran,
Silogismele amrciunii , trad. din francez de Nicolae Barna,
Humanitas, Bucureti, 1996, pag. 80), care pare c se felicit la un
270

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
moment dat pentru isteimea, n raport cu sihatrii, de a fi
cautat pustia nluntrul su ), silogism care poate fi considerat
unul din punctele cheie ale gandirii sale nihiliste, ortodoxia ne
aduce n interiorul unei nesfrite prezene, ne populeaz
interiorul, ne propulseaz ntr-un cerc al fiinrii n care
Hristos vieuiete n noi i noi n El, n care orice absen ar
fi o degradare, o cdere a eul-ui din nou, n sfera profan a
lumii, n postmodernism, de pild.
De regul, filozofii nu pot suporta aceast potopire cu
prezene, aceast cufundare ntr-o infinit fiinare, n prezena
suprem, pentru c sistemele filozofice i teoriile a cror piatr de
temelie este un sine lumesc , adic nsui filozoful care le-a
alctuit, ori sunt sisteme care se bazeaz pe narcisismul unei
singure prezene, pe un singur strigt, fie pe refuzul oricrei
prezene, pe cultivarea narcisist a singurtii ca o floare a
rului .
Ortodoxia este o viziune vie despre via i despre relaia cu
Dumnezeu, despre sinele cel lumesc raportat permanent, ca
msur a micimii noastre, la nesfrita iubire i mil a Sf. Treimi.
Orice proiect civilizaional i politic durabil asupra noii Europe ar
trebui s se bazeze pe aceast afirmaie. Ce fel de Europ ne-am
dori, iat din nou repetat ntrebarea de la nceputul eseului
nostru.
Nu exist azi o identitate a Europei unite; ca s existe, ar
trebui s fie construit treptat, de toi cei ce consider c postmodernismul, cu mini-ideologiile lui exotice, de la nihilismele de
tot soiul pn la materialismele ce nu mbogesc spiritual omul ci
l menin ntr-o stare de permanent decepie, de efemer i
sordid plcere- poate fi depit.
O identitate a Europei ca rezultat al unei culturi comune, al
cretinismului descoperit i redescoperit de tineri i de toi cei
care triesc n epoca globalist a naltelor tehnologii, cei care
consider c viziunea unei Europe unite ca turn Babel
271

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
este departe de a exprima adevrata fa a Europei, un
proiect civilizaional valabil.
Turnul Babel, un simbol al Europei pgne, a crei
decaden, n rafinamentele sale sordide, se aseamn cu
perioada decadent a Romei imperiale, este privit ca un
aspect normal al post-modernismului ce agreeaz diversul,
exoticul i diversitatea cu orice pre, chiar cu riscul
atomizrii extreme al societii. Babel nu stabilete nici o
legtur cu divinitatea ; s-ar zice c, datorit superficialitii
acestei viziuni, un fatalism istoric l nsoete. Soarta sa este
de a fi cldit pn la un punct n care i va atinge propriul
capt, n care va cdea sub propria greutate, ca orice lucru
finit ce se considera infinit, unic. Babel nseamn de fapt,
tentaia de a ajunge la Dumnezeu n chip tehnic, material,
ns avnd n plus, sentimentul narcisic, orgolios, care l
condamn la prbuire. Babel nseamn a te nla pe sine,
cu arogan, a exacerba sinele cel lumesc , propriul spirit
post-modern, a pretinde c exprimi totul i a te prbui sub
greutatea micimii tale n raport cu divinitatea.
Babel nseamn a ncerca experiena de a dori s atingem
Adevrul prin multiculturalism, prin secularism sau prin miile de
adevruri pe care postmodernismul le lipete aleatoriu i ni le
ofer sub variate forme, cu variate denumiri. nseamn a ncerca
s atingem unicul adevr prin mii de ci, de coridoare, de forme
de religii .Cu toate acestea, Babelul nu este o viziune viabil
pentru a construi o identitate european, deoarece nu trebuie s
confundm necesitatea convieuirii panice ntre oameni, care
impune legea toleranei n societile democratice, cu faptul c,
dincolo de organizrile politice i sociale exist un singur adevr,
pe care alegem s l recunoatem i s ne relaionm n funcie de
el sau nu.
Dac n societatea democratic, datorit cerinei
coexistenei panice, nu putem i nu avem dreptul s i
272

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
constrngem pe alii s ne recunoasc propriul adevr, n numele
unei credine, sau alta - chiar ortodoxia respinge un prozelitism
forat, ca fiind contrar tezei non-violenei, al libertii de alegere-,
relaia cu Adevratul Dumnezeu, cel n Treime, nu poate fi
stabilit dect prin nelegere interioar i prin asumarea
ortodoxiei, ca experien personal i ca lucrare a Sfantului Duh
n fiecare din noi. Nimeni nu poate mrturisi pentru noi acest
Adevr, cci fiecare este un individ distinct, cu propria sa
experien de via, care las n urm o cale personal prin
labirinturile postmodernismului. De aceea, liberul arbitru, libera
alegere este esenial n ortodoxie, nimeni nu ne poate constrnge
s credem, s fim altcineva. Nimeni nu ne poate sili s prsim
cu spiritul- mrejele postmodernismului, ca spaiu n care putem
s ne alegem ce adevr vrem din ofertele pe toate gusturile-,
pentru a ne raporta la Adevarul ortodox. De aceea ortodoxia este
mai mult dect religie, dect un cult cu un ritual, cu fixiti pe care
nu le nelegem, cu gesturi automate i cu pocine ipocrite.
Ortodoxia nu poate face prozelii pentru c, fiind dreapta
credin, fiecrui om care alege s fie persoan i nu individ, la un
moment dat n viaa sa i se descoper progresiv, aceast relaie
unic cu Dumnezeu ; este o experien interioar i nu o strigare
propagandistic pe strad sau un site de pe internet destinat
atragerii de adepi tineri i militani .
Ortodoxia este un proces complex, continuu, dificil, o
ncercare de raportare n fiecare moment la relaia cu Dumnezeu,
ceea ce pare un lux, n epoca micilor momente, pe care ni le
ofer postmodernismul.
Identitatea Europei nu poate fi o non valoare- cci nu
putem spune c secularismul sau materialismul or nihilismul
propun valori dup ce l-au destituit pe Dumnezeu, izvorul tuturor
valorilor, axul ontic al oricrui cretin-. Identitatea Europei unite
nu poate fi confundat nici cu o simpl promovare a
273

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
multiculturalismului, cu libertatea de manifestare a religiilor, a
cultelor ori a minoritilor de tot felul.
Oare chiar putem admite c postmodernismul, n sensul de
mai sus, este destinat s fie fundtura fatal a spiritului
european ? Oare cretinismul nu mai ofer nimic, nu poate fi
raportat la epoca globalist ? Europa are o identitate cretin
istoric, ns aceasta nu mai corespunde epocii postmoderne pe
care o trim. Att occidentul ct i rsritul Europei trebuie s
raporteze din nou cretinismul la provocarea postmodernismului
spre a gasi noua identitate european. ns, am spune c, mai
degrab, noi suntem cei provocai de cretinism i de resursele
sale spirituale, pentru a iei din postmodernism, i nu invers.
Identitatea Europei nu se construiete n funcie de trmul
juridic i politic, n funcie de drepturi i de obligaii, n funcie de
cetenie. Poi fi sau nu cetean european dar acest lucru nu are
nici o importan pentru crearea unei identiti europene
veritabile. Am putea spune oare c Rusia, exponent de seam a
spiritualitii rsritene ortodoxe, dac nu este membr a Uniunii
Europene, nu poate contribui creativ, prin personalitile sale, la
crearea identitii noii Europe, la reafirmarea ortodoxiei ca piatr
de temelie a Europei ?
Pentru construcia identitii europene nu are nici o
importan dac suntem integrai n UE sau nu, cci ncercm s
identificm un suflet colectiv, european , privit n perspectiva
sa istoric dar i spiritual, un suflet european transtemporal i
transnaional.
n ceea ce privete chestiunea relaiei dintre homosexuali i
noua identitate european, privit prin prisma spiritualitii de tip
ortodox, aceasta este o problem complex, deoarece pleac de la
distincia dintre doua tipuri de tolerane. Una este tolerana
societii lumeti, occidentale, fa de comportamente pe care i
propune s nu le controleze i s nu le sancioneze tocmai pentru
a nu nclca principiul democratic al libertii celuilalt, pentru a
274

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
prentmpina eventualitatea unei ciocniri violente ntre diferite
pri ale societii i a unei atomizri de tip conflictual a acesteia,
cu consecina nerespectrii autoritii de stat. Alta este tolerana
din punct de vedere a unei religii, n spe, ortodoxia, care este o
religie a toleranei i a iertrii. ns aceast toleran a ortodoxiei
se manifest n relaie cu omul cel pctos care se rennoiete,
care se trezete spiritual, care i contientizeaz starea de
decdere moral, stare de libertate mic, sordid, bahic, de fapt,
care i contientizeaz aceast atitudine postmodern a
falselor fericiri, a falselor liberti.
Adevrata libertate este numai n ortodoxie, numai n relaie
cu Dumnezeu, Cel in trei ipostasuri. Este cea mai dificil
libertate, pentru c este cea adevrat, cea care se nelege, se
nsuete i se aplic greu, pe parcursul unei ntregi viei, n lumea
cea adevrat, prin lucrarea n bine pe care alegem s o facem,
neconstrni de nimeni, lucrare pe care o realizm ns, datorit
faptului c am contientizat propria noastr micime de oameni
postmoderni sau altfel numii ori definii, c am renunat la idolii
notri lumeti care ne stpneau sinea, n funcie de care ne
petreceam viaa i ne defineam ca indivizi.
Ortodoxia, n al doilea rnd, este nencetat prefacere a
fiinei, pentru c straturile sinelui lumesc ascund multe
moduri false de a exista, n care nu exist relaie cu Dumnezeu,
nici voina de descoperire a propriului nostru interior sufletesc.
n al treilea rnd, ortodoxia este toleran, ns nu fa
de pcat ci fa de om, pentru ca Dumnezeu are nemrginit
mil i buntate fa de noi, indiferent de deertciunile sinelui
nostru cel lumesc . Ceea ce nu este agreat n ortodoxie este
cultivarea voluntar a pcatului dup ce l-am contientizat,
persistena benevol n a purta o lucrare n ru, n a sminti mai
departe pe cei din jurul nostru, neacceptarea ideii de
responsabilitate pentru nelesul gesturilor tale n lume, pentru
felul n care ele ar fi interpretate. Tolerana, din punct de
275

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
vedere ortodox, nseamn a nu judeca pe aproapele,
indiferent ce ar face acesta, a nu l dispreui, a nu adopta o
atitudine de superioritate, de condamnare, de lapidare a
acestuia pentru faptele sale. Cci n ortodoxie, aceast
atitudine este inevitabil, una de mndrie, o recdere n luciferic,
n tentaia de a te considera mai bun dect cel de lnga tine, de a fi
judectorul lui din prisma propriei tale micimi. Numai Dumnezeu
i poate judeca pe oameni, fiecare dup sinea sa cea lumeasc, iar
noi nu putem contientiza nici mcar ce nseamn, ce form are
aceast judecat, deoarece nu se face dup regulile lumii acesteia.
n ortodoxie, ns, exist o atitudine ferm mpotriva a
ceea ce este considerat, n acest sistem de valori, ndat ce
ai ales s te raportezi la ortodoxie, a fi pcate mpotriva firii.
Din acest unghi de vedere ar trebui s privim homosexualitatea,
ca i uniunile homosexuale, ca i pretenia acestor cupluri de a
adopta copii ce vor crete n acest climat ceea ce constituie
implicit, o form de prozelitism-, dar trebuie s privim, totodat,
celebrele parade gay , pline de culoare i de muzic, n care este
exhibat alteritatea pe motivul- iat un alt fals al
postmodernismului- c ar fi bun pentru societate, care ar trebui s
l accepte ca atare- or, n aceast logic a adevrurilor multiple, a
auto-legitimrii, pe cnd o parad a teroritilor, pe care, n
numele alteritii, societatea postmodern, vulnerabil n
extravagana toleranei sale nelimitate, ar trebui s i aceepte ,
tocmai n virtutea faptului c sunt i acetia alteriti ale
societii, ordinii i statului ?
A nu accepta homosexualitatea ca fenomen, ca micare
social sau ca minoritate nu nseamn a fi provincial sau
conservator sau un habotnic religios, care fugrete cu umbrela
tineretul costumat n afrodite i n amorai .
Pericolul pentru o societate supertolerant, care ncepe s
acorde drepturi unei minoriti reprezentnd un model social
inversat, opus, este de a se afla permanent sub presiunea de a
276

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
extinde progresiv sfera drepturilor recunoscute de state acestor
persoane, pn la o alienare total a ntregii societii, pn la
abandonarea treptat a modelului de organizare iniial. Este
implicit, un mod de degenerare al democraiei, deoarece
afecteaz organizarea familiei, ct i natalitatea, dac se va ajunge,
ntr-un scenariu al viitorului Europei, a se considera c simbolul
societii postmoderne occidentale este familia homosexual cu
copii adoptai i valorile acesteia.
A nu accepta homosexualitatea, ca mod de via nu
nseamn, din acest punct de vedere, a avea o gndire plin de
prejudeci sau a fi un moralist ipocrit ori un conservatorist
farnic. Putem, n aceast lume postmodern, s gndim ce
vrem, cum vrem, este alegerea noastr, liberul nostru arbitru.
Putem alege s ne simim de bunvoie, triti, mrei i singuratici,
genii pustii sau nenelese, putem s dansm n marile nopi ale
junglei urbane pe ritmuri tehno, putem face orice, este sinele
nostru cel dionisiac, care vede viaa ca o Ibitza perpetu. nsa ne
minim singuri, intrm n falsele liberti i n falsele adevruri ale
postmodernismului, evitnd s ne regsim ca parte a Bisericii, ca
persoane.
Ortodoxia respect opiunea indvidual a fiecruia dintre
noi; dac agrem acest mod de via care este homosexualitatea,
alegem s ne situm n afara dreptei credine, a Bisericii,
indiferent dac ne numim cretini sau nu, indiferent dac
frecventm biserica sau cerem insistent s fim acceptai aa cum
suntem. nsa n clipa n care alegem s ne raportm la relaia cu
Sf. Treime, cu ortodoxia, observm c este un mod de via pe
care trebuie s l prsim sau s nu l alegem ori s nu l acceptm,
cu toate acestea fr a judeca pe cei care au ales acest lucru, fr a
i condamna. Ceea ce ortodoxia condamn este homosexualitatea
ca atare, acest mod de via n dezacord cu spiritualitatea
ortodox i nu oamenii care nfptuiesc acest pcat.
277

PORTOFOLIU DE LECTURA

Mdlina Virginia ANTONESCU


Identitatea european:
ntre turnul babel i spiritualitatea cretin ortodox
Dac ei strig pe strad s i acceptm aa cum sunt, ar
trebui s facem diferena ntre acetia ca oameni, ca aproapele ,
pe care nu avem dreptul s i judecm i homosexualitate, ca pcat
mpotriva firii, ca libertate prost -neleas i prost- asumat.
Interesant este ns faptul c, de regul, aa-numitele parade ale
libertii , care au devenit o obiuin n societile occidentale,
deci i n mentalitatea colectiv contemporan, mai au i alt
funcie, mai periculoas : pe lng mesajul de baz, ca societatea
s accepte homosexualitatea ca un mod normal de via , este
prozelitismul, atragerea de adepi prin tentaia aceasta a
carnavalescului, prin exhibarea libertii dionisiace n haine
iptoare, menit s exprime faptul c totul este permis. De fapt,
este vorba de un nihilism mai vechi, dar n haine postmoderne,
care pornete de la ideea c, dac Dumnezeu nu exist, totul
este permis, nu mai exist nici o instan divin care s
sancioneze acest comportament.
Iat o ciudat combinaie ntre nihilism i umanism,
tipic aciunii de colaj, de lipire a diferitelor curente si percepii,
pe care o realizeaz n noi postmodernismul: o emancipare
a sufletelor , care i pretind lui Dumnezeu s fie precum ei,
deoarece, spun ei, omul, fiind msura tuturor lucrurilor, nu
trebui s fie cel care s se schimbe, dar divinitatea, dac este
perfect, ar trebui s admit c rul este bine, s l nglobeze n
sfera unui bine infinit, iar imoralitatea s o considere , n virtutea
ngduinei sale, drept moral ; aceast atitudine este exact
tentaia luciferic de a rsturna divinitatea, dac nu i ngduie
capriciile i viciile, este emanciparea, ruperea cu fora, prin
revoluie, de lumea divin i nicidecum libertatea.
n loc de concluzii, ar merita s ne gndim c rmne la
latitudinea societii civile europene n curs de formare, a
societilor din statele membre UE dar i a statelor care fac
parte din aceast uniune politic reprezentnd actualmente
proiectul Europei unite, s adopte o poziie prudent n politica
278

PORTOFOLIU DE LECTURA

Despre Europa

Identitate i diversitate
fa de minoritile sexuale i religioase, pentru a putea construi o
identitate european bazat pe spiritualitatea ortodox.
Nu trebuie s facem din aceast acordare progresiv de
drepturi ctre minoritile de mai sus, o cale prin care am ncuraja
prozelitismul, deoarece am risca s ntrim aceste minoriti pn
la punctul n care ar deveni hotrtoare pentru evoluia
societilor europene n ansamblu. Cci, dac ar fi aa, n viitor
ne-am confrunta cu o identitate european pgna sau
postmodern, ncurajnd i promovnd o libertate dionisiac.
Acest lucru ar duce la o Europ euat din punct de vedere
spiritual, nc o dat, datorit unui nihilism cultivat n numele
drepturilor omului i al democraiei. La acest punct se va crea o
criz n societile democratice occidentale din UE, care au
cultivat i au permis un astfel de stil de via, n detrimentul
religiei cretine sau care i-au adaptat religia cretin pentru a
admite acest stil de via, ceea ce nseamn o alienare a ntregii
societi n raport cu cretinismul. Din aceast criz de
profunzime, n acest scenariu, nu s-ar putea iei dect cu preul
instaurrii unei societi represive, n care drepturile omului ar fi
nclcate i n care ortodoxia ar risca s fie interpretat i aplicat
n sens extremist, ceea ce ar deturna-o de la sensul ei firesc, de
toleran i nelegere fa de om. Este un cerc vicios al
democraiilor n raport cu spiritualitatea ortodox, care merit s
fie analizat i dezbatut cu mult mai mult atenie .

279

PORTOFOLIU DE LECTURA

4. GLOBALISM CORPORATIST

Mdlina Virginia Antonescu


"Uniunea European i Organizaia Internaional"
(2009:38-40, 97-122), Editura Lumen, Iasi
Florentina Paraschiv
"Crearea i deturnarea de comer ca urmare a
extinderii Uniunii Europene", (2006:9-14), Editura
Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

 Virginia Antonescu

3.1. Contrib"#ia tratatului de la Maastricht n


$%&"# ' "" ())"#& 
   
   
 
 

    

 
 

  
 ! 
   
 " 

 " 
"

#
  

  $ 
#
 % 
& 


 
" '*%+,
/ , 024  
 % 

precizndu-   
 

  
a de
ntrunire. Practic, prin acest articol, Consiliul European devine
!  
 

6 " 

  '
 

 
 

!  7
$! %

 
 

 '  " 

 
 
un raport anual privind progresele Uniunii). Tot prin TUE,
'

 $ , &9 "  
    

/
+

   " !


'*% 
 
   '

 
  

 

#
  
 '

     
#
 
$  
 
 %

Europene n ndeplinirea acestor sarcini). Compunerea troicii PESC
 "    
 Amsterdam. De asemenea,
 

! 


 
! 
 ' 
 

'

 
 % 
   

"


7 
 &/: $ 
 

tratatului de la Maastricht).
Se instituie denumirea de Consiliu al UE sau de Consiliu,
"
% 
   ; 


# 
" 
 $
 
   
 


+, 4   
  
 


 

 " 
%  ' 


Parlamentul European unul din legiuitorii europeni, apropiindu-l de
 
 , ' 4  
  

38

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
 i o! i
 

 
  '  l atribuindu-i n mod oficial dreptul%
 

 


 
6   4  
   
 
' 

# 
  -   

 ' "
procedura de numire a membrilor Comisiei Europene1.

3.2. *&) +"#ia tratatului de la Amsterdam n


consolidarea caracterului original al cadrului
())"#& 
Intrat n vigoare la 1 mai 1999, tratatul de la Amsterdam este
un tratat de modificare a tratatelor  
   

Maastricht2 

" 

  
 
 
 
  


$" # 

 

 


 '  

! 

+, ' 
  


ins 
  

 
 
 
 ; 
 "    
   &/:
$  :>24% >
 ! 
 
  


  
 

+ siv are loc integrarea
acquis-ului Schengen n cadrul titlului IV/TCE. Astfel, al treilea 

 

  ; "  $%'&'+,
@  
 

  
 /
 
ridicat aceas 
 ! 

! !


# 7-o

Augustin Fuerea- op. cit., pag. 93.


ntr- 
  
 /
 

 " 

 " " "     
 
7  
# 

 

 
" 

  

 
 


 !

 
" 
   
, 4  

Amsterdam poate f  " 
 
   
"
 

   

 %  " 
 
 

7 


 

# 
$   !


+, /
se vedea Cornelia Lefter- Fundamente ale dr
  
, op. cit.,
pag. 36-37.
2

39

PORTOFOLIU DE LECTURA

 Virginia Antonescu


 
 7 '
 
 

co-legislator european1.
n urma summitului de la Amsterdam (1997), un mecanism
decizional specific a fost consacrat n pilonul PESC $ 


 +  

# 

 
  ; 

 , 4  
 /
 
 
membrilor PE nu poate fi mai mare de 700.
Prin tratatul de la Amsterdam s-a modificat titlul V/TUE
referitor la P*% 
7-
 
 
  
'*% $'

   
*

 K

 %  @ N '*%  
 '%
      

#
 
viit
 '

 
+, '  
 /


 
 , O24 

 
 % 
"  
 
 
  
!
 
  
#
 

 "  !
 


  
la art. 6, paragr.
Q24 
 
  
 7 
! % 

 " 

  
   
 
inclusiv a dreptului de vot n cadrul Consiliului UE al
reprezentantului guvernului acelui stat membru.
R
  
 /
  
%
 

  

  " %
  

 
 " 

   

# 

  
 

codec
 

 ;  
" 


# 

 


 % 
& 
"  
 &/: 
 
 
  
comunitarizate2.

1
2

idem, pag. 185.


Idem, pag. 27.

40

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

satisfacerea unui drept acordat printr-   


     1.

2. "#$%& '( % $ ) ) %**+) ) 


cele de integrare sub aspectul structurii
#$$(&*)
   
2 ca fiind

    

        
     
   

  
!    3;

  

 
  4, n cadrul
acestor organe plenare, statele membre sunt reprezentate pe picior
  "
5. Un al   #  $ 
  
  %  &  
  # 
6   $  
   7, n care statele membre (ale acestui
organ) sunt   $  8.

Pentru aceste caracteristici ale OI de integrare, a se vedea Daniel


Colard- op. cit., pag. 86.
2 Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17
3 Ion M. Anghel-   *+/ 0  0 
'  0 :
 ' 0urescu- op. cit., pag. 101.
4 Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17. Rn- Jean Dupuy- op. cit.,
pag. 17, n Rn- Jean Dupuy- op. cit.
5 Daniel Dormoy- op. cit., pag. 63.
6 Rn- Jean Dupuy- op. cit., pag. 17, n Rn- Jean Dupuy, op. cit.
7 Confor = =
  % $& 
 % &    $  
# 
       0 
 = =
- op. cit., vol. II, pag. 206.
8 Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17. ntr- 
  
# %   
  
 

97

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
? 
    #  
$  
  @ 
 

   
    
       B
  $ 1  
!
ntr- 
 2  

 

  $ 
   nale, aceasta din

  
    
#  $ $ 0  
 
   
      
    # 
  " 
       
! 
 #    % 

& # 
organul deliberativ      

gener
   
 
3); organul executiv (denumit
% & #  # 
  
!E  
 B #   
 
deosebire de celelalte organe ce se ntrunesc n sesiuni)4. Este deci
$        
   !   $ 
   
    ? 


  
    
   
   
 0  
 

% 
& 
     #    
  % &     $
 #   %   
 & G   

   
        
   ! H:K 
 
  & 0  L > 0 - op. cit.,
pag. 403-404.
1 Daniel Dormoy- op. cit., pag. 68.
2 = =
- op. cit., vol. II, pag. 205-206.
3 Idem, pag. 205.
4 Ibidem, pag. 206.

98

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

de      # -se
% 
& 
"
  
  
?
     
interguvernamentale1  
  
cooperare pune statul ntr-  
 H 
: K   
   
cooperare model pentru caracteristicile stru  
 #      
E  
restrns; un comitet consultativ; un Secretariat General, la care se

  
"
! H:K  

#  
 

    
     
#  

 
%
 

 
  H  : K &2.
n sc$ 
      

 

 # $ 
   $  
 
       ropie, n
    $
   
 #    0 
 


analizeze    ntre organele unei
      vom trata abia n
 
!     
    #    
 
        
       " 
   
     !

Jean Jacques Roche- Rlations internationales, LGDJ, Paris, 2005, pag.


175-TWX % 
   dialogul interstatal, aceste
   
 "     

&!
2 Idem, pag. 176.

99

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
0 1 
    
     !  %  
structu

&  $  B! 
%  

&    

      
  ! @   
 
 
nu este

     
 
       # 

        
vedere teoretic, din cauza obiectivelor speciale, al metodelor,
 $  !   
   $ 
   
     
 $

complexitatea ins 
    
H:K! G 
  
   
     %  & -ar impune
 
 
   $ 

 
  
 

   

? G 0 :


 Y - op. cit., pag. 239.

100

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

3. "#$%& '( % $ ) ) %**+) ) 


cele de integrare sub aspectul %*,+*)&)
organelor acestora
@     

(care este, n majoritatea cazurilor, organul suprem din structura
 
  !1 este compus din toate statele membre.
@     $ % 


 
  
  & 


 2  "
   
 $      
 
organului plenar3). H     
 
  #   
 
$    $  
 
 
  4. ntr- 
 5,
      

 
 E 
  
    
vedere juridic) ntre statele membre, toate statele membre ar avea
   #  $
 
?
      
 
  
 
   
  #    " "   
  
$   
membre6 ?
  
 % 

 & nde (din perspectiva compunerii
      !   
intereselor comune ale statelor membre, nu doar prin intermediul
1

Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17. Ion M. Anghel- op. cit.,

pag. 402.
2 Rn Jean Dupuy- op. cit., pag. 17.
3 G  
    #  
 HL   HL   #  
asemenea organe). A se vedea P. F. Gonidec, R. Charvin- op. cit., pag. 113.
4 Rn-Jean Dupuy, op. cit. , pag. 17.
5 Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17
6 Daniel Dormoy- op. cit., pag. 6-7. Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17.

101

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
     1. De exemplu, n
       
       
%  
  & H  L  

> !  $    
(compuse la rndul lor     
un muncitor)2 [   de integrare pot fi
 #     rii lor
 ! 
   3
(ca or        
direct, prin vot universal). n unele cazuri, putem asista la un

  %  
4, n astfel de parlamente
$    
  nu al statului
 
 [      

 - %  
&5 (organe plenare, la care

 $ #  
interguvernamental prin compunerea lor).
n al #   
   
     # # fie un caracter
interguvernamental (impunnd deci, o participare pe anumite criterii,
  $
    ate membre)6,
1

Rn -Jean Dupuy- op. cit., pag. 20.


Ultimii doi au un statut independent n raport cu guvernul statului din
care fac parte. A se vedea Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 82.
3 Ion M. Anghel- op. cit., pag. 404-405. Organele parlamentare pot fi
   $ sau pot fi numite de parlamentele
  $   HL 0  L BHohenveldern- Les organes des organisations internationales, n Rn Jean Dupuyop. cit., pag. 85.
4 Rn Jean Dupuy- op. cit., pag. 20.
5 L  /+ 0  
  

  
  %   &! # 
exemplu Consiliul UE (organ plenar, cu un caracter interstatal).
6     
  

  #    
 $   
 $ 
$

 0  ] > - ' - op.
cit., pag. 89.
2

102

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

 #       


 $  #     
   $ 
    
 
  

 nele statelor de origine).
H 
     
      
     
 
Secretariatului. Acest organ este des ntlnit n structura
 
      
      
   #  
 1 # 
     e integrare, structura
 
    

  
    G
   
  B  
 
 $
  
   
  #     
 # 
un Secretariat propriu-    $ # 
 B      !2.
D
    
%
 &     %
 
  &     
de integrare, conform unei opinii3! 
 complexitate
   
 
 
    #  ! 

       


     elor acestora.

Rn-Jean Dupuy- op. cit., pag. 16-17. Ion M. Anghel- op. cit., pag.
406- 407. Alexandru Bolintineanu et alii- op. cit., pag. 102.
2 ? B G  % 
 
 & 
   "
 
   
 %   &
   
  K 
   
 
$  $!
3 Rn- Jean Dupuy- op. cit., pag. 16- 21.

103

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu

4. "#$%& '( % $ ) ) %**+) ) 


%)) ) $) ) #(/ #+)%$( %*,+)$)&)
* )*  ,*(( ) ( ) )%0*
B $    1
      "
 
 $
 $2 conferite prin actul constitutiv organelor din
structurile lor  0    
     
se impun statelor m$!    
 "    
    " pe
teritoriul statelor membre). Prin urmare, cumulul unor astfel de
competen    ! 

       
   
    
ntlnesc)3.

 
 $  
  
  $ $   
1

@ HL   %  
    "    
 
  $  $   &
precum n cazul OI de integrare- a se vedea Raluca Miga- ' - op. cit.,
pag. 17.
2 0 $    
  HL 
  %       


guvernelor statelor membre. A se vedea Raluca Miga- ' - op. cit.,
pag. 17.
3 Cu t  
 -o opinie, elemente de
 
   %   
H:K&_   B H:K $  
  
  `LL   $ 

      
  
  
$   "  % $&    

  H:K 
   ului plenar; de
$    B   

! 0  ]k k- Jean Dupuy- op. cit., pag. 19.

104

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

  _  


  #  
     
    folosit mai sus)1, din
  
      
$        

 $  
   
  

raport cu statele membr     2.
@   
 
  
       
  

 
 
organe nzestr $  
 
 0   
   
  $  
   
   #  
 #   
executiv3), unul dintre organele executive poate dispune de un drept
 
 
 intervenind n procesul legislativ din cadrul
 4       $
executive5 
 $   #  "
1

?  HL   
     $  

% HL   
# #    $ 
luarea deciziilor. A se vedea Ion M. Anghel- op. cit., pag. 359.
2 Deoarece, indiferent de tipul lor (plenare sau restrnse), aceste organe
trebuie p  #     HL   
HL %     
 
cooperarea ntre state ci impune acestora deciziile organelor sale. A se vedea
Ion M. Anghel- op. cit., pag. 359-360.
3 = =
- op. cit., vol. II, pag. 205-206.
4 
  
  
 

 #  
      0  
L = '
$-  
 
  
 
 


 
  [ /++T '  TwT
5  K     
 # 
 HL  !   
 
  orm doctrinei,
%
  
 & 
%
" 
   
 
 $ 
 
 
     $ 
execesiv. Cf. Augustin Fuerea, 
 
 
 , Ed. Universul

105

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
cu valoare obligatorie, viznd n unele cazuri, n mod direct
particularii de pe teritoriul statelor membre)1. De asemenea, n cazul
unui organ executiv dintr-     

  $ 
   
 
    
 $  
 
 $ "   "  
 
 $     
c   
 $ $ 
     ! G 

    $
 
 
 
    $  

       
 %  
& % 
 
& ! 
       

 
    organ executiv n care nu statele
    
  [
 
       $ 
      
  
diferite do  
  !
@        
  $ 

  
 ! 
    
actul constit     $_
 
   "
  

 
    
  
  E  
       
       

{ ' /++/  TWX     K 
  #   
 
  %  
dreptul comunitar care   $  
 
 
  &!  $   
    $   

  K  
rea mult de un organ al unei OI). A
se vedea Iordan Gh- '
$- op. cit., pag. 132-133.
1 Ion M. Anghel- op. cit., pag. 360 ( referitor la OI de integrare, n
general).

106

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

  B     


 
    e).
@  
     
 #    $   
interguvernamentale, care nu au fost supuse procesului de integrare
propriu-!     #nd fi titularul
  $   "
$      
juridice).
0 
 
 "  
cooperare ntlnim un organ plena    
$      acte juridice
    
 ! 
  $  
  
 
 unui organ restrns)1  %   &


    $ 

 
   
$
 $ 2,
    utiv.
> 
  
   
cooperare putem identifica un organ plenar (un forum al
 & %  
&!   
      
! $ 3, organ care nu poate fi asimilat
1

0  


  HL  = 
=
- op. cit., vol. II, pag. 205-206. De asemenea, Raluca Miga- ' op. cit., pag. 16-17.
2 ?
  
 $  K  
 
 HL    
 

&   

&   
 a se vedea opinia lui Gheorghe Moca 
   
  
contemporan, | 
 ' T}W+  TX*  

 
 %    
&  

   %  
&_   { '- Droit
institutionnel de lUnion Europenne, Montchrestien, Paris, 1995, pag. 47-49).
3 ? 0 = 
H:K H  :unilor Unite
 
  -     
 
     !   #

107

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
 
 
    $ 
     #    

juridico-
 
 %  & n

   
  
 
 $!      

   "   
$      
al statelor membre) pe teritoriul statelor membre ale respectivei
 1. Un   % &   
 !     
 
membre       !

 %
 &    
avnd un caracter interguvernamental, n cadrul unor astfel de
    $   ciuda
  %
 &! %G &  
  
    
  
$  !     

grade diferite la procesul legislativ di   
    E   
   
   
  


   $
executive n  

  
   !E 
  
membrilor organului executiv; el poate fi nzestrat, de asemenea, cu
$   $  2 (avnd dreptul
  $      
    % 
  &
  B H:K  # !   $
decizionale. Cf. Jean Jacques Roche- op. cit., pag. 176- 177.
1 A se vedea caracterele juridice specifice ale actelor emise de organele
unei OI de integrare. Daniel Colard- op. cit., pag. 86-87.
2 @    $   
  
! 
     HL 
 
! $   
 ! $

 
  B =  
! HL  
 $      
 # $  
  (Secretar General,

108

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

   $ $   


  
   $ !E  $  
 
    1).
H   
  le de integrare,
$ $      
       "
  % "&!
@ 
  #    
inter  

  " 
B $ 
   " 
      
L  
 {  H:K   
u
"  $ H:K  ipso facto 
 
!      
      "
neputndu-    "are2), n cazul
  " #     
? = !  
      
    
!  
  ]
Miga- ' - op. cit., pag. 143-145.
1 0$   unui astfel de organ din structura
 
  HL      
 _ $    $
  
  !E    
$
 
   $  E 
  !E
$      
  
  # $   ! @  
spec HL       
        

  $     


  OI de cooperare, n care sunt reprezentate statele
$!E     E  
   
   

   HL ! 0  :
Valticos- Controle, n Rn Jean Dupuy- op. cit., pag. 332-~~w 0  
Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 127-130.
2 Raluca Miga- ' -     
  

  
! , Ed. All-B, 1998, pag. 323.

109

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
   "!    
      


  $ Din  
contencioase ratione personae, trebuie precizat caracterul facultativ al
"     "
 # 
  
     
 L  
 {  H:K  
 
 "  "    
    
 
E   
obligatorii doar pentru statele care i- " e
s- " 
 
"
   

 
 
1).
@ $     "  
    $ 
 
   
ratione personae, anume caracterul
$  "    $2,
  #  
    
 $ % "&   
  
     # 
  
   
 
   

   

"  
 $! G 

organul judici      
     $ 
  !   " #  
     
   

obligatorie n raport cu statele membre, conform prevederilor
actului constitutiv. n plus, n domeniile care au fost supuse
   "    
  

  
tate de
reglementare a diferendului ntre statele membre, referitor la
      
?    ratione materiae a
  " #    rare, putem
1
2

Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 197-198.


A se vedea Augustin Fuerea- op. cit., pag. 106-107.

110

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

 
   $  " 
  L{H:K   $
       
teze juridice sau de interese)1. Astfel, Curt L  

{  H:K  
  ~X 
TB 
! 
"   " #  $_
  E $
   E
 
  
 $   

 $   E    
  
  $   ? 


  ratione materiae), organele judiciare ale unei
organiza    
 $
 
 
$ 
 
 " 
#
   "  2 $  
     
    $    
 
! ? 
      
"     
"  $
  
# 
# 
$    $!3,
  $
%"  &   

   $
# 
 
jurisdic  4. @     
  
ratione materiae a organelor judiciare poate
1

Raluca Miga- '   T}W


Roxana Munteanu- Drept european H G ' T}}X
pag. 240- 241.
3 Daniel Colard- op. cit., pag. 86. ntr-  
  
Giandomenico Majone -La Communaut Europenne: un Etat rgulateur,
Montchrestien, trad. Jean- Y ' G T}}X  _  
  
  {  "   
   
# #     
 


 
$  $&   
 
 
  
  racterul
    $   
 
 L = '
$- op. cit., pag. 168-169)
4 Roxana Munteanu- op. cit., pag. 240.
2

111

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
_  
    
 E  
 
 $ 
ob     
@    
 organelor
"      
 
 $ "  

   "
t$ 
   -  $  
    
! @ 
   L{H:K 
 
 
 H:K 
 B L{  cere
  1.
0$   
 " ! 
   "   
  
    
   !
materializat   
"

  $
  
        !
@ 
     
  de
cooperare tocmai 
   
 2  E   # 
       
"
  0     

  $     
    
  "   
 

3   acordate organelor
1

Raluca Miga- ' - op.cit., pag. 198.


Doctrina c 

    
  % 
  

 
 $ HL  #  
substituindu-se practic statelor membre, avnd puterea de a lua decizii care
produc efecte cu privire la particulari. A se vedea Jaqueline Dutheil de la
Rochre- Introduction au droit de lUnion Europenne, Hachette, 2002, Paris, pag.
/w #     $  
OI de integrare , a se vedea Ion M. Anghel- op. cit., pag. 360.
3 ?  {   HL   

  K  
 -o opinie, ca o Curte
 
 $ " entru aplicarea legii europene- a
2

112

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

" #  iilor de cooperare. Este vorba de


   "    "

     

  
$   #      
a aprecia      
  [ 

   
  
    
   
$ mai sus se
 #     "   
      

   "   
  
n ansamblu, organi     
 $     
   
    
 
       
constitutiv    #   % 
statale (domeniul monetar, un spatiu economic unificat,
  
   ! @  
   
   $ 

 
   
 $ 
organe autonome1 @ $   #   
   $  %  
&     $  putere
 
 
 
&2.

se vedea Claude de Granrut- Une Constitution pour lEurope, LGDJ, Paris, 2004,
pag. 32-~~ K    {   % "
      tratatelor; sub
 
 
 
 %-   
 
     
& 0 
Rostane Mehdi- Lordre juridique communautaire: structure et principes, pag. 33, n
Louis Dubouis (sous la dir. de) LUnion Europennne; Les notices de la
Documentation Franaise, Paris, 2004.
1 Jean Franois Guilhaudis- op. cit., pag. 183-184.
2 Idem, pag. 184.

113

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
n ceea ce     
       
deosebiri_      nale
deciziile sunt adoptate prin vot, fiecare stat dispunnd de un vot1.
G  
  2 
 $  
        
deciziile lor guvernelor statelor membre dar  
pe teritoriile acestora3 0     
 $    
 $
      $  
$ " sare pentru a impune respectarea lor de

 
@     

   !   $ 
  
    orind
   %
 
   
  
 
&4! @  
  

   5 ori de
cte ori este vorba de un domeniu-  ial) pentru statele
$      
  
majoritar6 :   
   
1

Rn- Jean Dupuy- op. cit., pag. 17, n Rn- Jean Dupuy- op. cit.
 
  HL   
%
&  
 % $ &  
"  #  HL  ! 0  ? ?op. cit., pag. 75.
2 Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17.
3 Daniel Colard- op. cit., pag. 86-87. Ion M. Anghel- op. cit.,
pag. 359-360.
4 Rn-Jean Dupuy- op. cit., pag. 17-18.
5 ntr- HL      
 
unanimita %   " # 
$ 
ansamblului. ntr- HL 
 
   
 
 

  HL  B    0 
    HL { > Des Communauts
Europennes lUnion Europenne, La Documentation Franaise, Paris, 2004, pag.
6-7.
6 0  ? ?- op. cit., pag. 76.

114

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

       


votul cu unanimitate ar fi exclus, n favoarea votului majoritar.
?
       
  $
   "
(interpretat ntr-     
 1! #  ului cu unanimitate
    
 

! @   
 


      
deciziilor va fi cea st$
 $  
    $  
deci ar fi preferabil a se evita o  
   
        


    " 

#      
integrare).

Augustin Fuerea- op. cit., pag. 58.

115

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu

5. "#$%& '( % $ ) ) %**+) ) 


cele de integrare sub aspectul )&) %( #$$))
membre
@     
        

        0 
      "ritatea
       
! 
  %      
    
   

suverane a statelor1   integrare ar fi un tip distinct de
    %  
 
al statelor membre2.
?
 3   $ 
    
 _ 
organiza  %  
 $
     
  
! 
1

Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 16-17.


Un autor, clasificnd OI n OI interguvernamentale, (avnd ca


     

    
 #    $ 
luarea deciziilor) %  & 
 
 
 %      # -se
 &      
 
 
% anitatea, atributul de a guverna, a fost
   $  & L > 0 - op. cit., pag.
359-~X+ G  
   
 
$    
   
 

$ @  #  
    

   $    $ 
    !   legi
$  
  

  
    
  HL   
raport cu statele membre, primele avnd puteri reale (Ion M. Anghel- op.
cit., pag. 359)   
3 Daniel Colard- op. cit., pag. 86-87.
2

116

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

 
  & ?
  
      %  sau
% &  
   
%  $ 
 $ #


   "& 0 
sus-     % are un proces
 #  % 
 
  
  
 
&1 @ 

  
    
   
deoarece primele presupun o acceptare li$
 
 
$ %    &  
      

  ! %

  
 
membre (aspect cu care o or     

 %  
  &  
 

 !
|  
2    "

   $ 
% vernele statelor membre
  $   &   
!     
  
 $ % 

  
dreptul de a aprecia ang"   
 

& ?
     

        
  $   
acestor state. 0 
     
       

_ $     
1

Idem, pag. 86-87.


Raluca Miga- ' - op. cit., pag. 17. Daniel Dormoy- op. cit., pag.
6-W G  
 %  &  %
coordonare), 
 
   $ 
 
    #    
 $ & 
%
   

 
 "     

 $   
&
2

117

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
  !     
independent de statele membre; amendarea sau dizolvarea
    
  ! 


   
 
 

    
instit 
     
E  
cooperare sunt create de state n principal pentru a reprezenta un
forum de cooperare al acestora1    
tip guvernamental - care ar presupune formarea unui nivel de
 
 -).
n ceea ce  $ %  2
ale statelor $ 
     
       
   !  

_ 

1

Ion M. Anghel- op. cit., pag. 359.


  
  % 
 $  
       au sociale, n vederea
    & $    
 ! 0  B [ -  * H  

  % 
 &    ste

 ?    
 
%        &! 
     $ 
   
 
   
  
 
 !    
  
   %   
poate adopta pe teritoriul pe care l 
    
   $   
  &
 
 
% $   

  $  
  ale. A se vedea
Dominique Carreau- Droit international, Paris, Ed. Pdone, 1999, pag. 326.
?
     %  &
       
  
    ! 0  
   $
 #  
  


 

      
 
  
 0  =eorghe Moca- op. cit., pag. 172186.
2

118

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  


       

 
$
1E 
  
 

      $  
domenii, 
  ! 
 

$ %    
       "

 
   
 
  $2; exi

   
    

suveranitatea3 statelor $ $   
cooperare4E  
   

$
transferului efectuat de statele membre n profit  
1

Raluca Miga- ' - op. cit.,pag. 17.


Daniel Dormoy- op. cit., pag. 6-W 0 HL 


% 
 -   
 $& HL
de cooperare, spre deo$ HL     


  $ #    
 H      $ 
   HL $ 
 ceptat de statele membre spre
        
  
concurentele statelor membre. Cf. JeanFranois Guilhaudis- op. cit., pag. 184.
@ 
 
 
      
  "
  HL
3 ? 
  % 
   


  &   
%   
      

& 0  B 
[ - op. cit., pag. 266-267. Pentru un alt autor, suveranitatea statului tinde

 " &     % 
cuvinte, statul nu ar putea fi dect suveran& B  

  
#    
_ % 
  
 $   & 0

  
   $
  %  

   
  
  

este deloc suveran. Un stat non- suveran nu este un stat, deoarece
%    & ? 

 

  
  
 
 
 $ 0 
vedea Maurice Duverger- Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, Paris,
36-37.
4 Jean Franois Guilhaudis- op. cit., pag. 182. Ion M. Anghel- op. cit.,
pag. 359-360.
2

119

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
     %  
 &1 
     
obiectul transferului efectuat de statele membre n cazul
    %  &  

 
 % "
2&  
 


   
  nivelul superior de
 
  !
 
 
      grare,
 
#      $
      
$       
# $
originale, principale, suverane, de drept inte  
% $& %$$&   
# "

     ! G , chiar
      - 
 
  

$   transfer de suveranitate sau de
atribute suverane de  
   
"
 $       
 0  -ar substitui statelor membre n
majoritate     
  "  
   $ 
      
 
      $ pot
       
nelimitat (un transfer cvasi-    
    $  
 
  ius cogens?)3. Aceste aspect   

1

Daniel Colard- op. cit., pag. 87. Daniel Dormoy- op., cit., pag. 6-7.
Rn Jean Dupuy- op. cit., 19.
2 Jean Jacques Roche- op. cit., pag. 182.
3 ntr-    
  

 
   $ 
  
  

 

  
   w!
G   
  
  
  
  TW5). Astfel, acordarea de
  
 HL   
  
 
     $ :[

120

PORTOFOLIU DE LECTURA

Uniunea 
i o  i  

 $
 
    
analize juridice riguroase a acestui subiect.
H   
  
lato sensu,
 #  
     me !   -  #  
  $ %  
&1
     

 
$     $!
? % 
2 care se impune statelor membre
  HL!     
     "! 
teritoriul statelor membre (caracterul supra  HL!3 a
     #  
 
      
(lato sensu).
? 
     

 $  "   
     
   $     
 $ 
 juridic particular, specificitatea acestor
   K  
   

 
   
 %  mai
 # 
    $  
 
 
 

 
  $
  & ?
   [ 
 
 
    E
 
       

    
& 0  = >- op. cit., pag. 178-179.
1 Rn Jean Dupuy- op cit., pag. 18.
2 Provenind de la lat. Potestas 
# G k ? 
   
 
 
   


 
  unui stat 
 0  >
Duverger- op. cit., pag. 14.    % 
&
 
 
  "
 
 

dintr-  $   
 #  
  

!
3 Rn- Jean Dupuy-op. cit., pag. 19.

121

PORTOFOLIU DE LECTURA

>

 Virginia Antonescu
n c   
   

     "
 
 
$      atele.
       
       

 
  
 
 
o
$ 
tocmai pentru a dovedi,  
  

   de orginalitate ale cadrului institu 
al UE n compie cu o astfel de enti "
  z
inter 
 K a 
  
 HL 


a porni n prealabil de la definirea OI n dreptul inter  i de la
 i 
$ tructurii
inst  ei orga   
sunt nzestrate n temeiul actului const i al modului de
adoptare al deciziilor,    bre) ntre
HL  HL de integrare.

122

PORTOFOLIU DE LECTURA

Capitolul 1
Evolu]ii recente [i tendin]e viitoare
n politica comercial\ a UE
n elaborarea politicii comerciale, statele suverane, ca subiec]i ai rela]iilor economice interna]ionale adopt\, n mod autonom reglement\ri
proprii, care trebuie s\ r\spund\ obiectivelor na]ionale de ordin strategic
sau imediat. Totodat\, n procesul elabor\rii sau al perfec]ion\rii politicilor
comerciale se ]ine cont de starea general\ a economiei [i de tendin]ele ce
se manifest\ n rela]iile economice interna]ionale, de acordurile sau n]elegerile la nivel bi sau multilateral (la care particip\ ]ara respectiv\) ct
[i de uzan]ele [i principiile statuate n comer]ul interna]ional (cu condi]ia
ca acestea s\ fie compatibile cu interesele proprii [i cu principiile ce
caracterizeaz\ politica economic\ intern\ sau interna]ional\ a statului
respectiv).
Perioada postbelic\ se caracterizeaz\ prin institu]ionalizarea reglement\rilor de politic\ comercial\, att n plan interna]ional, multilateral,
o dat\ cu intrarea pe scena interna]ional\ a GATT-ului, TRIPS-ului [i a
GATS [i ulterior, a cre\rii Organiza]iei Mondiale a Comer]ului, ct [i n
plan regional, prin formarea unor blocuri comerciale institu]ionalizate,
cum ar fi NAFTA, AELS-ul sau, pe un plan superior, al Uniunii Europene.

PORTOFOLIU DE LECTURA

CREARE {I DETURNARE DE COMER} CA URMARE A EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

De[i se caracterizeaz\ printr-o foarte mare varietate, reglement\rile de


politic\ comercial\ contemporane au unele elemente comune, [i anume:1
a) Reglement\rile vizeaz\ o sfer\ larg\ de probleme, aceluia[i obiectiv fiindu-i consacrate mai multe instrumente (cu ac]iune direct\
sau indirect\).
b) Ca regul\, m\surile care urm\resc stimularea exporturilor sunt
active, n timp ce restric]iile asupra importurilor au un caracter
pasiv.
c) Problemele de echilibru valutar-financiar ([i altele) se solu]ioneaz\
prin reglement\ri diferite, ntr-un fel pentru importuri [i n alt fel
pentru exporturi.
d) Existen]a unor diferen]e importante ntre reglement\rile referitoare la produsele manufacturate [i cele cu privire la produsele de
baz\ (acestea din urm\, ndeosebi cele de provenien]\ agricol\
beneficiind de o protec]ie mai ridicat\).
e) Sunt protejate cu intensitate [i eficien]\ deosebite interesele diferitelor grupuri sociale sau profesionale ori categorii de produc\tori, in func]ie de capacitatea acestora de a face fa]\ concuren]ei
interna]ionale.
f) Se utilizeaz\ numeroase reglement\ri diferen]iate de la un partener
la altul; reglement\rilor generale li se adaug\ extrem de numeroase
particulariz\ri, valabile numai pentru leg\turile comerciale cu un
anumit partener (sau grup).
UE [i-a replicat eforturile interne n plan interna]ional, unde este
recunoscut\ ca un suporter activ al noilor runde de negociere GATT/
OMC. Acest cadru multilateral a permis UE s\ preg\teasc\ terenul pentru
atingerea unor obiective ambi]ioase, printre care de o importan]\ practic\
deosebit\ se num\r\ perspectiva liberaliz\rii pe mai departe a comer]ului
pentru restabilirea ncrederii n mediul de afaceri la un moment critic n
dezvoltarea economiei mondiale, precum [i revigorarea naturii disciplinare a sistemului comercial multilateral.

Gheorghe Ciobanu (coord.), Tranzac]ii interna]ionale, Cluj-Napoca, 2000, p. 343.

10

PORTOFOLIU DE LECTURA

EVOLU}II RECENTE {I TENDIN}E VIITOARE ~N POLITICA COMERCIAL| A UE

UE trebuie nc\ s\ dep\[easc\ examene dificile pentru a se conforma


pe deplin obliga]iilor OMC [i a reglementa aspectele spinoase n rela]iile
cu partenerii s\i comerciali.2 Accesul pe pia]\ pentru bunuri industriale se
amelioreaz\ ntr-un ritm modest pentru textile [i mbr\c\minte, cu influen]\ doar asupra unui num\r redus de ]\ri n dezvoltare, n timp ce
pentru pia]a achizi]iilor guvernamentale rezultatele de pn\ acum dezam\gesc3. Condi]iile de acces sunt de asemenea afectate de numeroasele
aranjamente comerciale preferen]iale care fac ca regimul CNMF s\ fie
aplicabil exclusiv doar importurilor din 8 state membre OMC: Australia,
Canada, Hong Kong, China, Japonia, Coreea de Nord, Noua Zeeland\,
Singapore, [i Statele Unite. Tratamentul cel mai avantajos este acordat
]\rilor ACP [i celor mai pu]in dezvoltate (95% din liniile tarifare sunt
libere de taxe), urmate de acordurile comerciale regionale (80%), beneficiarii de SGP (54%), si ]\ri expuse doar clauzei NMF (20%).

Caracteristicile politicii comerciale ale UE


UE a pus bazele unui mecanism de politic\ comercial\ bine articulat
ale c\rui principale caracteristici sunt:
statele membre au convenit asupra transfer\rii responsabilit\]ilor
n privin]a impunerii taxelor vamale [i managementului politicii
comerciale la nivelul comunitar [i asupra aplic\rii deciziilor Comunit\]ii
statele membre continu\ s\ joace un rol decisiv n situa]ii care
privesc dificult\]i economice [i sociale cauzate direct de natura
comer]ului;
liberalizarea comercial\ pentru bunurile industriale se desf\[oar\
ntr-un ritm continuu dup\ cum rezult\ din cuprinderea larg\, pe
produs [i geografic\, a acordurilor preferen]iale. Provoc\rile im-

A 4 a Conferin]\ Ministerial\ OMC ]inut\ la Doha (Qatar) n noiembrie 2001 a lansat


o nou\ rund\ de trei ani de negocieri comerciale (Agenda Doha) cu accent simultan
pe comer]ul liber [i noi forme de reglementare.
3
WTO. Trade Policy Review Body: The European Union, Iunie 2000.

11

PORTOFOLIU DE LECTURA

CREARE {I DETURNARE DE COMER} CA URMARE A EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

plicate de folosirea complex\ a m\surilor de ap\rare comercial\ [i


obiectivele ambi]ioase ale PCC sunt suplimentate de natura mereu
n schimbare a negocierilor comerciale multilaterale sub auspiciile
OMC.
Actualmente, statele membre ale UE au acorduri comerciale preferen]iale cu to]i membrii OMC, cu excep]ia a opt ]\ri, pentru care este
aplicat exclusiv tratamentul CNF. Astfel, dup\ aderarea la UE, majoritatea
importurilor romne[ti se desf\[oar\ n cadrul acordurilor comerciale
preferen]iale. Romnia va trebui s\ negocieze acorduri comerciale bilaterale similare cu ale UE4 (cu excep]ia Acordurilor Europene, care vor
fi abolite), [i anume:
Schema Generalizat\ a Preferin]elor (SGP), care este implementat\
pe baza acordurilor pentru perioade de trei pn\ la patru ani; ea acoper\,
practic, toate sectoarele economice. Practic, n loc de scutiri de taxe pentru
anumite contingente, se acord\ unele reduceri de taxe vamale f\r\ restric]ii
cantitative. Nivelul preferin]ei tarifare depinde de sensibilitatea unui
produs: produsele foarte sensibile se vor bucura de o reducere tarifar\
mic\, iar celelalte produse pot fi scutite de taxe. Este cazul pentru mai
toate produsele acoperite de schema generalizat\ a preferin]elor pentru
]\rile cel mai pu]in dezvoltate.
The new Asian Caribbean Pacific (ACP)-EU Partnership Agreement
of Suva care vizeaz\ ndep\rtarea progresiv\ a barierelor comerciale [i
mbun\t\]irea cooper\rii n toate activit\]ile legate de comer]. Preferin]a
comercial\ nereciproc\ introdus\ n a 4-a Conven]ie Lom a fost men]inut\. Aceasta include scutirea de taxe vamale pentru toate produsele
industriale si pentru o mare parte din cele agricole si alimentare, precum
[i acordarea de taxe preferen]iale pentru aproape toate celelalte produse
agricole.
Euromed - UE a ncheiat sau este n curs de negociere de acorduri
bilaterale de asociere cu ]\rile mediteraneene: Tunisia, Maroc, Iordania,
Israel si Autoritatea Palestinian\, Liban, Algeria [i Egipt. Aceste acorduri
con]in o component\ politic\, una comercial\ [i una de cooperare. Acor4

Vezi: Carola Grn, Stephan Klasen, Growth, Inequality, and Well-Being: Intertemporal
and Global Comparisons, pp. 617-659.

12

PORTOFOLIU DE LECTURA

EVOLU}II RECENTE {I TENDIN}E VIITOARE ~N POLITICA COMERCIAL| A UE

durile individuale urm\resc n special stabilirea unei zone de liber schimb


pentru m\rfuri ntre fiecare ]ar\ [i UE. n plus, ele con]in prevederi
privitoare la liberalizarea serviciilor, circula]ia capitalului [i competi]ie.
Cipru [i Malta Acorduri de asociere.
- Uniunea Vamala UE-Turcia . Turcia aplic\ Tariful Vamal Comun al
UE pentru produsele supuse acestui acord.
- Acordul Preferen]ial Comercial cu Africa de Sud. n cadrul acestui
acord, 95% din importurile UE din Africa de Sud vor fi complet liberalizate la sfr[itul unei perioade de tranzi]ie de 10 ani. Pe de alt\ parte,
86% din importurile Africii de Sud din UE vor fi complet liberalizate la
sfr[itul unei perioade de tranzi]ie de 12 ani.
- UE acord\ preferin]e comerciale n regim tarifar de tip autonom
Albaniei [i Bosniei-Herzegovina, [i, pe baza unui Acord de cooperare
Croa]iei [i Republicii Iugoslave a Macedoniei.
Romnia are semnate acorduri comerciale preferen]iale cu ]\ri n curs
de dezvoltare (n cadrul Sistemului Generalizat de Preferin]e), sau n
cadrul acordurilor regionale. Acestea din urm\ includ Acordul European
[i CEFTA. Acordul European reprezint\ primul pas c\tre convergen]a
economic\. Acordurile zero-for-zero negociate n 2000 au stimulat
crearea de zone de liber comer] nainte de momentul ader\rii la UE
(Tratatul de aderare 2005). CEFTA este principalul acord multilateral
ncheiat ntre TCEE [i a fost conceput ca un exerci]iu5 pentru viitoarea
Uniune Vamal\. De asemenea, Romnia mai are ncheiate acorduri comerciale bilaterale cu Moldova, Turcia si Israel.
Dac\ se analizeaz\ modific\rile tarifare pe fiecare produs [i pentru
fiecare ]ar\ de origine a importurilor (ceea ce constituie perechea produs]ar\), putem observa c\ sc\derea protec]iei tarifare a Romniei se explic\
printr-un num\r mare de pozi]ii tarifare pentru care taxele vamale scad:
9253 produse ]ar\ dintr-o list\ de 12226 produse-]ar\. Acest lucru nu este
surprinz\tor, devreme ce Romnia a abolit taxele vamale pentru principalii parteneri comerciali UE [i CEFTA. Doar pentru 333 produse-

Proiectul PHARE RO 9907.02.01, Adaptarea politicilor Romniei la cerin]ele UE cu


privire la taxele vamale [i politica comercial\, p. 41.

13

PORTOFOLIU DE LECTURA

CREARE {I DETURNARE DE COMER} CA URMARE A EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

]ar\ taxele vamale vor cre[te, iar pentru 2640 perechi nu vor ap\rea
modific\ri n valoarea taxelor vamale.

Tendin]e viitoare n politica comercial\ a UE


Condi]iile de acces pentru produsele agricole sunt afectate de func]ionarea PAC. Nivele nalte de satisfacere proprie exist\ pentru produsele
agricole primare, precum gru, produse lactate [i carne. Taxele medii
simple asupra produselor agricole sunt estimate la 17,3%, de[i accesul cu
produse la care taxele sunt nalte are loc mai ales prin contingente tarifare.
n viitor, condi]iile de acces pe pia]\ pentru exportatorii de alimente vor
fi influen]ate de politicile UE n domeniul securit\]ii alimentare alimentate
[i de o anume panic\ alimentar\6 la nivelul Comunit\]ii. n ceea ce
prive[te accesul pe pia]a serviciilor, UE este angajat\ ntr-un proces de
eliminare a restric]iilor comerciale [i concuren]iale. Evolu]ii legislative
majore au avut loc cu privire la serviciile financiare [i telecomunica]ii.
Efectele acestor m\suri interne au fost nt\rite de angajamentele UE la
OMC prin furnizarea tratamentului na]ional ofertan]ilor str\ini de servicii.
n contrast, nu au fost angajamente la OMC pentru transporturi [i servicii
audio-vizuale, iar legisla]ia UE include numeroase ipostaze ale preferin]ei
europene sau bilaterale.
UE este privit\ ca un utilizator de prim\ m\rime al procedurilor de
reglementare a diferendelor n vederea aplic\rii obliga]iilor comerciale
multilaterale ale partenerilor s\i, fiind de asemenea implicat\ frecvent [i
ca repondent. Disputele transatlantice sunt n special subiectul dezbaterilor publice, mai ales fiindc\ ele ating subiecte cotidiene sensibile ale
comer]ului precum importurile de carne de vit\ tratat\ cu hormoni, vnzarea [i distribuirea bananelor, reglement\ri privind importurile de vin,
promovarea transmisiilor televizate a programelor de origine europeana.
Subiecte de preocupare sunt [i exporturile c\tre SUA, cele mai dezb\tute
recent fiind practica american\ a sus]inerii firmelor de vnzare la extern
[i impunerea m\surilor de salvgardare la importurile de o]el.
6

Proiectul PHARE RO 9907.02.01, Adaptarea politicilor Romniei la cerin]ele UE cu


privire la taxele vamale [i politica comercial\, p. 20.

14

PORTOFOLIU DE LECTURA

5. DEPRIVATIZAREA VIEII
FAMILIALE. SOLIDARITATEA SOCIAL
CORPORATISTA
Oana Bradu
Pragmatica apreciativ n discursul publicMetode apreciative n marketingul social
publicat in Seminarii Apreciative (2010:49-60),
Editura Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

Pragmatica apreciativ n discursul public- Metode apreciative n


marketingul social
Biodata:
Oana-Alina BRADU
Masterand: Supervizare i Planificare Social
Universitatea Al. I.Cuza Iai

Abstract:
Among of this study we intend to explore elements of social marketing focused
on success - mainly related to campaigns of advocacy and social responsibility. We
interpret the design of campaigns from the perspective of a pragmatic discourse about
appreciative publicly discourse. Appreciative inquiry can therefore be an instrument
amending meta-models existing in social space, acting as a catalyst in the transformation
of the habitus and attitude-behavior.

Keywords:
postmodern social discourse, affirmative paradigma, appreciative inquiry, social
constructionism, appreciative advocacy.
Ca strategie de dezvoltare comunitar Ancheta Apreciativ vizeaz accentuarea
dimensiunilor pozitive i autopoetice ale comunitii, n locul unei focalizri asupra
disfuncionalitilor existente. Comunitatea este privit dintr-o perspectiv
construcionist, ca un sistem autostructurant, rezultat n urma negocierii interpretrilor
asupra realitii, interpretri pe care membrii comunitii le consider pe fiecare n parte
ca fiind subnelese. Cojocaru Daniela evidenia faptul c Cel mai puternic vehicul pe
care-l au comunitile pentru a-i transforma conveniile sau nelegerile n norme, valori,
scopuri, ideoloii este actul dialogului (Cojocaru, D., 2003). Autoarea prezint rolul
deosebit pe care l au teoriile, modelele, inclusiv cele tiinifice care pot fi utilizate ca un
instrument lingvistic n modificarea gramaticii inerente a realitii sociale.
Ancheta apreciativ poate constitui aadar un instrument de modificare a
metamodelelor existente n spaiul social, acionand ca vector de transformare a
habitusurilor atitudinal-comportamentale. n esen modificnd discursul dominant
existent la nivelul comunitii, modificm implicit habitusurile comportamentale
eliminand o serie ntreag de vulnerabiliti cognitive (Cojocaru, t., 2005 :39) latente
sau manifeste din comuniatea respectiv.
Orientarea apreciativ a discursului presupune strategii narative precum
identificarea elementelor i practicilor de succes la nivel individual, organizaional sau
comunitar, dublat de valorizarea experienei pozitive, predicia performanelor prin
valorizarea potenialului autopoetic al individului i comunitii, sesizarea oportunitilor
transformatoare, pe fundalul afirmrii ncrederii necondiionat pozitive n capacitatea de
autodezvoltare i autoactualizare a individului i comunitii.
n coninutul acestui studiu ne propunem s analizm elemente de marketing
social centrat pe succes cu referire n principal la campanii de advocacy i de
responsabilitate social. Vom interpreta designul campaniilor din perspectiva unei
pragmatici apreciative a discursului public. Analiza discursului utilizat n campaniile de

PORTOFOLIU DE LECTURA

marketing social, advocacy i responsabilitate social a avut n vedere reflectarea acestora


n mediul online, evideniind acolo unde a fost ntlnit elementele de metadiscurs
apreciativ. Presupoziia asumat a cercetrii a fost aceea c sistemele umane se dezvolt
n direcia celei mai adnci i frecvente cutri aprute la care este supus. (Human
systems grow in the direction of their deepest and most frequent inquiries. (Cooperrider,
Whitney, D., 2005.
Facem precizarea c nu am intervievat organizatorii campaniilor n sensul
utilizrii anchetei apreciative n designul programului implementat, sau dac elementele
specifice au rezultat din alte metodologii bazate pe schimbarea social pozitiv. Nu
considerm aceasta ca un impediment al cercetrii, ntruct noi realizm o analiz de
coninut, porind de la metoda construcionist, cu particularizarea metodologic
identificat drept construcionism fractalic. (Sandu A. 2008). Specificitatea metodei este
aceea a analizei multidimensionale a constructelor sociale implicate i sesizarea reiterrii
unui construct n alte cadre socio-comunicaionale.
Nu avem pretenia s fi radiografiat exhaustiv campaniile sociale din ultima
perioad. Ne-am axat pe cteva studii de caz semnificative pentru a vedea impactul
acestora i posibilele dimensiuni apreciative.

tiri pozitive vs tiri negative


Dup sintagma tiri pozitive introdus ca item de cutare n Motorul de cutare
Google acesta a returnat 530 000 de articole.
O prim campanie de advocacy pe care o considerm semnificativ din punctul
de vedere al analizei noastre este cea cu privire la Respingerea Legii tirilor Pozitive.
La iniiativa senatorilor Ion Ghie ( PNL) i Gheorghe Funar ( PRM ) n perioada
aprile iunie 2008 n atenia Parlamentului Romniei a intrat o lege cu privire la obligaia
posturilor de televiziune de a transmite n mod egal tiri pozitive i tiri negative.
(Potrivit art.28 alin.7/l ), introdus prin art.unic din Legea privind completarea i
modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, Programele de tiri ale posturilor de
televiziune i radio conin, n pondere egal, tiri cu teme pozitive i, respectiv,
negative.". Legea a fost respins de Camera Deputailor i admis de Senat. Un grup de
deputai i senatori au contestat legea la Curtea Constituional, care propune aviz de
respingere a legii pe motiv de neconstituionalitate. Neconstituionalitatea legii apare n
ngrdirea liberului acces la informare, ntruct textul de lege filtreaz, n fapt
realizeaz o cenzur a informaiei dup criteriul tiri pozitive i tiri negative (Sesizare
Curtea Constituional:2008). Impunerea prin modificarea legii audiovizualului de a fi
prezentate tiri cu caracter pozitiv n msur egal cu cele cu caracer negativ a avut ca
justificare impactul tirilor cu caracter negativ asupra tonusului emoional al receptorului
tirii, autorii legii citnd o serie de sudii n acest sens (Adrian:2008). Din perspectiva
analizei noastre apreciem faptul c la nivel decizional (Senatul Romniei) a contientizat
importana schimbrilor de mentalitate posibil de a fi generate prin schimbarea tipului de
discurs social (tire media n cazul precizat). Bombardamentul media cu tiri negative
poate reprezenta o surs de stres i depresie la nivel social, indus prin referirea la stri
de fapt negative prezentate de tirile televiziunilor publice. Fora de persuasiune a
canalelor media, asumarea eecului i insuccesului prin consumul repetat de tiri cu
caracter negativ (informaii prezentnd violuri, crime, dezastre, fr a fi suficient
compensate de tiri cuprinznd informaii despre succese remarcabile, poate genera o
surs de tensiuni sociale, implicnd promovarea unor modele comportamentale negative).

PORTOFOLIU DE LECTURA

Dincolo de dificultile invocate de ziariti n diferenierea tirilor n pozitive i


negative (Ilie:2008), de inacceptabila nclcare a dreptului la liber exprimare fa de care
subscriem, oblignd redaciile s propun n proporie egal tirile pozitive i cele
negative, vom sublinia o reacie puternic de respingere a legii la nivelul corpului
profesional al jurnalitilor att prin Clubul Romn de Pres ct i prin vocea unor
jurnaliti particulari. Vizeaz aceast reacie exclusiv norma deontologic a corectei
informri a telespectatorilor, sau n anumite cazuri particulare ar putea exista i o grij cu
privire la scderea raitingului unor emisiuni centrate exclusiv pe dispariii de persoane,
cazuri de violuri, i alte evenimente cu profund impact emoional legate de suferina unor
persoane.
Pe plan mondial funcioneaz o serie de publicaii i instituii media care i
centreaz activitatea pe practici pozitive, modele de succes, tiri despre evenimente
fericite, n esen tiri pozitive.
Good News Agency (http://www.goodnewsagency.org/) administrat de
Associazione Culturale dei Triangoli e della Buona Volont Mondiale, NGO i
nregistrat n Italia, fiind instituie media partener Departamentului UNESCO pentru
informaie public, fiind recunoscut de UNESCO ca un actor important al micrii
pentru o cultur a pcii. Misiunea organizaiei (conform propriei pagini de prezentare)
fiind de dezvoltare a contiinei prin programe viznd o cultur a pcii. Agenia are peste
4000 abonai n 49 de ri, publicaii zilnice i periodice, posturi de radio i televiziune,
universiti i ONG uri.
Positive News Media http://positivenewsmedia.net/ este o agenie de tiri
online, desfurdu-i activitatea n Filipine, SUA i Canada. Agenia se centreaz n
exclusivitate asupra tirilor pozitive indiferent de domeniul de activitate. Originar din
Filipine, organizaia declar c peste 90% dintre filipinezi sunt n mod preponderent
pozitivi. Membrii i corespondenii ageniei consider ca maxim jurnalistic faptul c
ceea ce gandim i citim preponderent aceea vom deveni.
Good News Brodcast http:// www.goodnewsbroadcast. com/ are ca misiune
identificarea tirilor cu caracer afirmativ, din domeniile susinerea vieii, educaie,
evenimente mondene, coninut nonviolent alegnd i acentund latura pozitiv a tirilor,
difuzae de media din ntreaga lume.
News Good http://www.goodnewsnetwork.org/ are ca misiune s aduc
cititorilor o doz zilnic de veti bune care s entuziasmeze. Agenia este un instrument
pentru colectarea i diseminarea tirilor pozitive. Fondatorl i propune dup 10 ani de
activitate s demonstreze c acest sistem poate aduce efectiv i ....profit.
Alte 10 asemenea organizaii media au mai fost identificate utiliznd directorul
internaional dmoz.
Ce anume presupune o tire pozitiv ?
Dup opinia noastr putem defini o informaie ca fiind pozitiv atunci cnd
impactul asupra auditorului este de cretere a tonusului emoional, a ncrederii i a
motivaiei, a spiritului de iniiativ i a creativitii.
tirea n sine este un fapt de via i ca atare nu este n mod total pozitiv sau
negativ.
O veste tragic anume aceea a unui dezastru produs n urma unui cutremur de
pmnt, vezi cazul recent al Italiei, poate fi transformat ntr-una viznd aprecierea
solidaritii umane n faa dezastrului. Cu siguran c apreciind aceast solidaritate nu

PORTOFOLIU DE LECTURA

diminum numrul de victime, sau suferina acestora, ori a familiilor, dar sublinierea
rolului solidaritii sociale are n opinia noastra un impact deosebit asupara eficienei
proceslui de salvare a victimelor i reintegrarea acestora.
Pe de alt parte vestea unui succes deosebit al tiinei, sportului sau culturii
romneti poate motiva ali cercettori, sportivi sau oameni de cultur n a avea
performan.

Brandingul de ar
Nadia , Dracula, Ceauescu
Ideea crerii unui brand de ar dincolo de aspectele comerciale ale problemei
poate fi neleas din perspectiva discursului public ca o tentativ de constructe a unei
imagini despre Romnia n corelaie
cu un visionning asupra caracteristicilor
fundamentale ale spaiului socio-cultural romnesc. Mixul de branding propus vizeaz fie
mitul lui Dracula, fie poveti de succes precum cea a Nadiei Comneci. Crearea
identitii Romniei presupune dup prerea noastr o poveste de succes care s rezulte
ca un construct social o (mediere a interpretrilor) dintr-un redesign apreciativ a
Statutului Romniei ca poveste de succes pentru romni. Pentru a fi o poveste de succes
brandul n Romnia ar trebui s fie aplicat peste o ar a cror oameni au un deosebit
spirit asupra supravieuirii generat de o creativitate deosebit justificat de nenumratele
serii de inventatori romni, de succesele incontestabile ale cercettorilor romni angajai
n universiti din strintate. Creativitatea romneasc este n opinia noastr specific
unui spaiu spiritual fr limite complementar cu ceea ce Lucian Blaga numea spaiul
mioritic de succesiuni nesfrite deal vale. Sentimentul de sine romnesc are un accent de
dezlimitare. Normativul, axiologicul este pentru romn sub influena ortodoxiei situat
ntr-un transcendent cosmic, iar pmntul aceast lume instituional normativ, este o
zon de test, fr semnificaie, soteriologic direct.
Valoarea soteriologic a ordinii sociale este paralel i periferic, omul fiind
izgonit n lume dintr-o normativitate paradisiac ancestral. Normalitatea discursiv
instituional nu are valoare soteriologic i ca atare putere de impunere. O a doua
normativitate paralel, pseudotradiional guverneaz realitatea social. Norma paralel
vine din sentimentul unei anomii a realitii care nu este altceva dect rezultatul unei
cderi primordiale. Paralel ordinii anomice exist o ordine ancestral a integrrii
firescului n cosmos prin ceea ce numea Mircea Eliade cretinism cosmic.
Fatalismul mioritic este rezultatul unei ordini antianomice. Ceea ce pare fatalitate
ntr-un destin individualist poate fi tradus ca o creativitate recursiv n cadrul unui
univers organic paralel celui instituional. Universul ncrcat axeologic nu este pentru
romn diferit de cel real ci doar defazat perceptiv. Realitatea este un cmp de test al
abilitilor, guvernat de o ordine fr valori paralel cu o ordine a creativitii alternative
ntr-o realitate social paralel. De aceea brandingul de ar poate porni de la un visioning
alternativ i anume conceptul de creativitate social. Putem nelege creativitatea social
ca pe o permanent chestionare axeologic asupra statutului normativitii. Povestea de
succes care formeaz brandul n Romnia este transformarea fatalismului n perenitate.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Responsabilitate social corporatist.


Tendinele globalizante nregistrate n ultima perioad pot fi corelate cu o
corporativizare a spaiului social. Reelele sociale au tendina de a deveni un network
corporatist i astfel responsabilitatea social se transfer de la nivelul comunitii (legat
printr-o solidaritate organic) la nivelul unei metacorporaii ce funcioneaz dup
principiile unei responsabiliti sociale corporatiste (Miftode V. 2003:83-111).
Prin reea corporatist nelegem o structur socio-comunicaional construit din
noduri i legturi pluricentrice autoreiterante. Fenomenul deprivatizrii vieii sociale
(2008) observat de sociologul Daniela Cojocaru i pe care noi am considerat-o mai
degrab o corporativizare a vieii private, am identifica semnele constitutive ale unei
societi postinstituionale.
Prin corporativizarea societii nelegem adoptarea unor structuri
comunicaionale specifice mediului corporativ n comunicarea public i n cea social.
Principiile corporatiste avute n vedere ar putea fi:
principiul eficienei;
principiul utilitii funcionale;
principiul promovrii sociale pe criteriile eficienei productive;
democraia acionarial (centrele de putere sunt democratice la propriul nivel, dar
elitiste fa de restul mediului social);
multi-stratificarea deciziei.
Societatea de tip corporatist n care socialul i asum un rol de metainstrument
pentru funcionarea social a individului care nu mai este vzut ca actor social, ci ca
agent al metacorporaiei. Societatea nsi devine astfel o astfel de metacorporaie n
care elitele devin echivalentul sistemului acionarial, liderii sunt asimilabili, midle
managementului a respectivelor corporaii i unde conducerea executiv este
transnaional cu delegare de responsabiliti ctre diviziile locale care au luat locul
comunitilor locale. ntr-o astfel de perspectiv corporatist responsabilitatea social
nsi nu mai poate fi comunitar, corporaiile asumndu-i rolul de a gestiona viaa
privat i implicit campaniile de responsabilitate social. Responsabilitatea social este
un produs de marketing intern al metacorporaiei care-i gestioneaz astfel propriile
poveti de succes. ntr-o astfel de perspectiv corporatist asupra dezvoltrii sociale
politicile publice pot fi nelese ca o sui generis anchet apreciativ la nivelul diviziei
corporatiste din comunitatea x. Temele privilegiate de discurs n ceea ce privete
responsabilitatea corporatist au n vedere impactul asupra publicului int standardizarea
responsabilitii sociale rolul sectorului financiar (iqads.ro).
Standardizarea practicilor sociale pus n eviden de Cojocaru Daniela n 2008 i
centralitatea periferic a beneficiarilor serviciilor sociale sunt semnele corporativizrii
socialului simultan cu fenomenul virtualizrii spaiului social prin trecerea de la faptul
social imediat la faptul social mediat comunicaional i dm n acest sens ca exemplu
prima revoluie 2.0 cum au fost numite recentele micri de strad din Republica
Moldova ce a urmat victoriei comunitilor n urma unei presupuse fraudri a alegerilor
parlamentare de la Chiinu. Reelele sociale i bloggingul ca form nou de persuasiune
social sunt astfel cadrele de derulare a unor proiecte de campanie apreciative ca rspuns
la criza social-financiar pe care ndrznim s o plasm sub auspiciile cotiturii
transmoderne (Antonio Sandu:2008). Antonio Sandu explic faptul c modificarea
paradigmatic generat de noile discursuri unificatorii specifice transmodernitii vor

PORTOFOLIU DE LECTURA

solicita o criz transformaional a societii post moderne a crui nceput a fost pus sub
semnul evenimentelor de la 11 septembrie i a crui continuare ndrznim s o vedem n
actuala criz economic mondial. Fundamentul crizei l vedem a fi tendina de eliminare
a unei societi bazate pe individ ca valoare i transformarea acesteia ntr-o societate
reelist pluricentric. Responsabilitatea corporatist promoveaz aadar metoda povetilor
de succes ca form de marketing social cu scopul promovrii unicului produs al
metacorporaiei i anume o nou ordine social. Direcia n care aceast nou ordine va
evolua este deocamdat impredictibil, dar semnele decriptate la nivelul spaiului par a
ndrepta povestea de succes a metacorporaiei spre un neouniversalism parial cu accente
spiritualizante. n acest sens aducem ca argument ascendena influenei bisericilor,
tendinele eco i proliferarea tehnicilor sociale alternative centrate pe succes printre care
includem la limit i metodele apreciative. Responsabilitatea corporatist are n vedere
programele de sprijinire a excelenei, vezi programe precum: Filter Design Competition
2008 organizat de Asociaia Oricum pentru Educaie (responsabilitatesocial .ro)
Programul Verde Cafe pentru promovarea tinerilor artiti care nu dispun de
suficiente surse de promovare implementat de Asociaia Media ORG
(responsabilitatesocial.ro), atelierele de creativitate colaborativ (edituralumen.ro),
Programul de Promovare a Tinerilor Cercettori (edituralumen.ro).
Toate aceste programe viznd excelena pun accentul pe funcionarea corporatist
a socialului i anume pe principiul eficienei i performanei. Proiectele de tip eco sunt o
alt dimensiune a responsabilitii sociale prin ntinderea corporatismului asupra vieii
private, corporaia i asum rspunderea asupra calitii vieii individului, nu n calitatea
sa de actor social ci mai ales n acela de resurs uman. n responsabilitatea corporatist
intr i programele destinate persoanelor n situaie de vulnerabilitate social tocmai
datorit caracterului corporaiei de provider universal de resurse i servicii pentru orice
categorie de clieni. Ca element suplimentar observm transformarea asistenei sociale ca
practic prin mutarea accentului de la intervenia individualizat la proiecionismul
social. Rolul ONG-urilor i a societii civile vireaz de la cel de control asupra
politicului prin exprimarea civismului i n corolar a serviciilor oferite de stat prin servicii
alternative spre o funcie normativ integratoare de ochiuri ale reelei corporatiste n care
se transform treptat sistemul social. Responsabilitatea social corporatist funcioneaz
pe principiul delegrii competenelor prin servicii de finanare. Finanarea privat a
serviciilor sociale, a programelor civice sau culturale prin intermediul Programelor este n
fapt modelul corporatist de delegarea responsabilitii. Modelul primar l constituie
externalizarea unor anumite servicii sau linii de producie, modalitate prin care corporaia
i asigur furnizorii achiziionndu-le acele produse necesare n planul de producie al
corporaiei. n companiile de RSC organizaiile devin intermediari n furnizarea de
servicii sociale indirecte de ctre corporaia organizatoare ctre beneficiarii organizaiei
nonguvernamentale. Organizaia devine astfel o subsidiar a Corporaiei promovndu-i
acesteia propria filosofie social.
Copierea de ctre mediul ONG a structurilor instituionale corporatiste transform
organizaia i mai mult ntr-o subsidiar a Corporaiei. Practica social n astfel de
campanii are la baz ciclul 4D al anchetei apreciative adaptat Metaorganizaia .
Etapa I Discovery definit ca identificarea istoriilor pozitive personale i
organizaionale, pot fi gndite la nivelul campaniilor de CSR sub forma identificrii
modelelor de succes n practica responsabilitii sociale a organizaiilor implicate i a

PORTOFOLIU DE LECTURA

indivizilor ca profesioniti ai practicii sociale. Identificarea modelelor de succes din


socialul corporativizat pleac de la definirea succesului ca standard al performanei
sociale. n acest sens sunt prezentate modele de bune practici, indivizi care au reuit. Sunt
analizate semnificaiile individuale ale termenului succes pentru a putea propune ulterior
o campanie de promovare a succesului.
Etapa a II-a Dream n care indivizii i descriu aspiraiile, visele, referitoare la
situaia social a comunitii n care triesc etc. n aceast etap funcioneaz la nivelul
responsabilitii corporatiste. Proiecionismul social colaborativ n care se stabilesc
planurile unei campanii de marketing social. Campania este propus innd cont de
juxtapunerea viselor subiecilor comunitii.
Etapa a III-a Design etap care propune o reinventare a mediului social i
anume stabilirea unor noi cadre funcionale ale comunitii privit ca divizia
Metacorporaiei.
Etapa a IV-a Destiny - definit ca reconstituirea reelelor are n vedere,
modificarea operant a reelei structurante a mediului cvasicorporativ n care individul
funcioneaz. Vom exemplifica n continuare cele 4 etape pe modelul Grdina verde de
la Grdi aa cum este prezentat pe site-ul responsabilitatesociala.ro
Rezumat:
Terapia Ranbaxy alturi de Fundaia Comunitar Cluj a finanat amenajarea de
spaii verzi n 10 grdinie clujene, alese n urma unei competiii de proiecte. Scopul a
fost educarea copiilor n spiritul respectului fa de natur. Acetia s-au implicat att n
conceperea proiectelor, ct i n lucrrile de amenajare.
Cauza social:
Statisticile arat c n municipiul Cluj-Napoca suprafaa verde actuala este de
doar 12 mp/locuitor, cu mult sub media european n domeniu (40 mp/locuitor).
Problema lipsei spaiilor verzi din Cluj-Napoca a fost subliniat n mai multe rnduri, de
presa locala i ONG-uri.
Proiectul Gradina Verde de la Gradi a fost gndit ca raspuns la dou nevoi
identificate n comunitatea clujean:
nevoia de dezvoltare a spaiilor verzi;
nevoia de a asigura copiilor experiene educative de tip ecologic adecvate vrstei
lor.
Desfurarea programului:
Proiectul Gradina Verde de la Grdi a fost organizat n perioada septembrie
2007 - iunie 2008 de Terapia Ranbaxy i Fundaia Comunitar Cluj. n cadrul su,
grdiniele clujene au fost invitate s participe la o competiie de proiecte de amenajare a
unor spaii verzi n propriile curi. n urma concursului, au fost alese 10 gradinie, care au
primit finanare pentru a-i pune n aplicare proiectele.
Educatorii, prinii i copii au lucrat mpreun att la conceperea proiectelor, ct
i la amenajarea propriu-zis a spaiilor verzi. Gradiniele s-au putut nscrie completnd
un formular pe site-ul Gradina Verde de la Grdi. n total, 24 de grdinie au intrat n
concurs. Comunicarea dintre acestea i reprezentanii Fundaiei Comunitare Cluj a fost
permanent pe parcursul desfurrii proiectului. Astfel, fiecare grdini a putut
beneficia de consilierea specialitilor de la Gradina Botanic Alexandru Borza ClujNapoca cu privire la scrierea proiectelor i la ideile de amenajare a grdinilor.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Jurizarea i desemnarea ctigtorilor


Din comisia de jurizare au facut parte reprezentanii mai multor organizaii:
Terapia Ranbaxy, Asociaia pentru Relaii Comunitare, Inspectoratul colar Judetean
Cluj, Gradina Botanic Alexandru Borza, publicaia Sptmna Clujean i agenia
de publicitate AD(D)VERITAS.
Printre criteriile de jurizare s-au numrat:
impactul proiectului (numrul copiilor, al prinilor i al educatorilor implicai);
schimbarea n bine pe care o aduce proiectul n activitile zilnice ale copiilor;
descrierea clar a obiectivelor, a modului de implicare a beneficiarilor i a
metodelor de evaluare a proiectului.
Amenajarea grdinilor
n februarie 2008, s-a dat startul lucrrilor de amenajare. Curile grdinielor au
fost curate, iar suprafeele de beton decopertate. n locul acestora au fost plantate flori,
plante medicinale, legume, arbuti i pomi fructiferi. Lucrrile au fost fcute de educatori,
prini i diferii voluntari din comunitate, ajutai de copii. n perioada amenajrii
grdinilor, reprezentanii Fundaiei Comunitare Cluj au fcut vizite de monitorizare la
grdinie. Fiecare dintre acestea a beneficiat constant de consilierea organizatorilor pentru
a-i putea ndeplini obiectivele stabilite iniial.
n iunie 2008, dup terminarea amenajrilor, n cele 10 grdinie au fost
organizate trei zile ale Porilor Deschise. Membrii comunitii clujene au fost invitai s
viziteze n acest interval noile spaii verzi.
Din perspectiva anchetei apreciative Proiectul ar putea avea urmtorul design:
Etapa de explorare identificarea unor poveti de succes la nivelul grdinielor
din localitate i anume dac au mai fost plantai copaci n curtea grdinielor, cu ce ocazie
i cum s-a realizat.
Etapa a II-a Dream Concursul devine- proiecte pentru grdinie realizate de altfel
de organizatori.
n etapa a III-a Design organizatorii au pregtit amenajarea grdinii, etap
parcurs de organizatori, iar n etapa a IV-a Destiny odat cu plantarea efectiv a
copacilor a fost realizat o premier a grdinielor cu cele mai atractive grdini. n
concluzie marketingul social poate utiliza tehnici apreciative ca modalitate de realizare a
schimbrii sociale. Modificarea discursului dintr-unul centrat pe problem ntr-unul
centrat pe apreciere este utilizat la nivelul practicii sociale tocmai datorit standardizrii
practicilor sociale i corporativizrii socialului. n acest sens prezentarea imaginii de ar
ca branding de ar este justificat ntruct comprehensiunea social devine din ce n ce
mai impregnat de elemente corporatiste. Comunicarea social devine marketing,
identitatea devine brand, iar actorul social devine furnizor de interaciune social.

Conluziile cercetrii
Metodologia apreciativ poate constitui o dimensiune a pragmaticii sociale la
nivelul construciilor programelor de responsailitate social corporatist, ct i la nivelul
construciei discursului adecvat pentru campaniile de advocacy n domeniul politicilor
publice.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Bibliografie :
Cojocaru, D., 2003, Ancheta Apreciativ form a Cercetrii Aciune n
schimbarea social n Revista de Cercetare i Intervenie social, vol 2-2003, Editura
Lumen, Iai;
Cojocaru, t., 2005, Metode appreciative n Asistena Social. Ancheta,
Supervizarea i Managementul de Caz, Editura Polirom, Iai;
Cooperrider, D. L. & Whitney, D., 2005, A Positive Revolution in Change:
Appreciative Inquiry, Berrete Koehhler Publishers Inc. California USA ;
Sandu, A., 2008, Fizica modern i filosofia orientului- o viziune umanist a
universului Tez de doctorat susinut la Universitatea Al. I. Cuza Iai.

Bibliografie cu caracter documentar :


Adrian, I., 2008, Percepie echilibrat asupra vieii, n Ziarul Ziua din
Nr. 4268 de joi, 26 iunie 2008;
Curtea Constituional a Romniei, 2008, Sesizare asupra neconstituionalitii
art.28 alin.(7/l) introdus prin art.unic din Legea privind completarea i modificarea Legii
audiovizualului nr.504/2002.

PORTOFOLIU DE LECTURA

6. FORME ALE VIRTUALIZRII


SPAIULUI SOCIAL. GLOBALISM I
COMUNICARE DE MAS
Antonio Sandu, tefan Cojocaru, Simona Ponea,
Appreciative Evolution of Training Programs.
Case Study: Lumen Consulting and Training
Center, n Social Research Reports, (2010:3-13),
Editura Expert Projects, Iai

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010556,*0(80:,,:(19(80434-86(0303.564.6(27(7,789+<92,3
43791803.(3+$6(0303.,38,6
&:(19(6,((56,*0(80:((564.6(2,146+,86(0303.#89+09+,*(=
,38691+,437918(38(70$6(0303.92,3'

+5B8IBHCB=C +H9:5BC>C75FI+=ACB5)CB95

'(&(
)FCDCG98 F9G95F7< D9F:CFA98 5G 5 G97CB85FM 5B5@MG=G C: 85H5 CB H<9 DFC>97H
.=FHI5@ 9BH9F :CF ,F5=B=B; 5B8 CBGI@H=B; 7CB8I7H98 6M H<9 %IA9B
GGC7=5H=CB "5G= =G :C7IG98 CB 5 EI5@=H5H=J9 <9FA9B9IH=7 5B5@MG=G
 "H G<CK98
5ACB; CH<9F =BBCJ5H=J9 :95HIF9G A589 =B 5B5@MN=B; ;@C65@=N5H=CB C:
7CAAIB=75H=CB5B8H<9GC7=5@GD579J=FHI5@=N5H=CBCF5UJ=FHI5@=N5H=CBC:H<9
:F5A9 C: H<9 GC7=5@ D<9BCA9B5 GD=F=HI5@=N5H=CB C: 6CF89FG GD=F=HI5@ 5B8
7C;B=H=J9 5B8 8=GH5B79GT
 !5J9 699B <=;<@=;<H98 9@9A9BHG 56CIH 7C@@56CF5H=J9
7F95H=J=HM=B89J9@CD=B;HF5=B=B;DFC;F5AG5B8H<9HF5BG:CFA5H=CBA9H<C8:FCA
H<9 5EI5F=IA HF5=B=B; A9H<C8 =B 5 F9G95F7< A9H<C8 5B8 5@GC GC7=5@ 7F95H=J=HM

DDF97=5H=J9 "BEI=F9M =G 5 D5FH=7I@5F K5M HC =BH9FJ=9K GI6>97HG 5B8
CF;5B=N5H=CB5@ 89J9@CDA9BH 5H H<9 G5A9 H=A9 HC :CF9G<58CK :IHIF9 H<FCI;< H<9
 
,<99J5@I5H=CBK5GA589=BH<9 F5BHS.=FHI5@CBGI@H=B;5B8,F5=B=B;9BH9FT
=AD@9A9BH98 %IA9B GGC7=5H=CB :IB898 6M H<9 &=B=GHFM C: 1CIH< 5B8 +DCFHG
CJ9FBA9BHC:*CA5B=5


F
+5B8IBHCB=C*9G95F7<9FC:%IA9B*9G95F7<9BH9F"5G=,9D9G.C85BF

H9@ 
 9A5=@5BHCB=C M5<CC
7CA F
 +H9:5B C>C75FI GGC7
 )FC:9GCF S@9L5B8FI "C5B IN5T -B=J9FG=HM C:
"5G=9D5FHA9BHC:+C7=C@C;M5B8+C7=5@/CF?"5G=6@J
5FC@"BF
 D<CB9

 9A5=@GH9:5B
7C>C75FI9LD9FHDFC>97HG
FC


 +=ACB5 )CB95 *9G95F7<9F GG=GH5BH %IA9B *9G95F7< 9BH9F "5G= ,9D9G .C85
BF
H9@ 
 9A5=@G=ACB5DCB95M5<CC
7CA
PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


58CDH=CB C: DCG=H=J9 F9@5H=CBG<=DG 65G98 CB :IB85A9BH5@ =B<9F9BH DCG=H=J=HM
D9FGCBCF;5B=N5H=CBCFG=HI5H=CB=B7F95G=B;75D57=HMGMGH9AC:7CCD9F5H=CB5B8
7<5B;9
 ,<9 A9H<C8 <5G H<9 :IB85A9BH5@ 5GGIADH=CB C: =B8=J=8I5@G 7CAA=HH98
HC=ADFCJ97<5B;95B8:C7IGCBD9F:CFA5B79$9MKCF8GDDF97=5H=J9"BEI=FM5DDF97=5H=J99J5@I5H=CB<9FA9B9IH=75B5@MG=G
GD579 J=FHI5@=N5H=CB GD=F=HI5@=N5H=CB C: 6CF89FG 5B8 8=GH5B79G G97CB85FM
5B5@MG=G 7CAAIB=75H=CB =BCJ5H=CB 7F95H=J=HM 5DDF97=5H=J9 HF5=B=B;
9ADCK9FA9BH

PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010(6(*8,691-462(80:(1,:(19600
J5@I5F95DFCDIG
BIG97CBGH=HI=975CF5DCFH5F958F9G5H
:=B5B 5HCF=@CF8=F97 =5=
DFC;F5AI@I= GIDIG 9J5@I
F== 7= 5F9 PB J989F9 75F57H9FI@ 89 F9D9H56=@=H5H9 5@
DFC=97HI@I=IH=@=H5H95G5GC7=5@
8=G9A=B5F959@9A9BH9@CF89BCIH5H9?BCK <CK
= 9GH=A5F95 GIGH9B56=@=H
== IBI= 5GH:9@ 89 AC89@ PB 758F9 8=:9F=H9 G5I
5G9A
B
HC5F9 79@I= DFCDIG 89 :5

 A 7CBG=89F5H B979G5F


 5795GH
 56CF85F9
DCFB=B8 89 @5 C6G9FJ5 ==@9 DF=A5F9 7I DF=J=F9 @5 9LD5BG=IB95 DFC;F5A9@CF 89
:CFA5F9 CB@=B9 5HOH @5 B=J9@ =BH9FB PB CF;5B=N5 == DOB
 @5 B=J9@IF= A57FC
F9DF9N9BH5H989UIB=J9FG=H
=J=FHI5@9T

J5@I5F95 5 :CGH F95@=N5H
 DCFB=B8I G9 5HOH 89 A9HC8C@C;=5 65N5H
 D9 H9CF=9
89G7F=G
 89 H9:5B C>C75FI PB 5FH=7C@I@ U@5F=:MB; H<9 H<9CFM R 65G98
9J5@I5H=CBT  7OH = DCFB=B8 89 @5 9J5@I5F95 5DF97=5H=J
 75 AC85@=H5H9 5
9J5@I
F==:CFA5H=J9C>C75FI 


6,(80:08(8,(*41()46(80:@-462(:0689(10=60075(09190
74*0(1
=B DIB7HI@ BCGHFI 89 J989F9 7CBG=89F
A 579GH :9BCA9B 89 DFC@=:9F5F9 5
PBJ

AOBHI@I= 75 :
7OB8 D5FH9 8=BHF IB DFC79G 7CAD@9L D9 75F9 @ BIA=A PB
7CBH=BI5F9UJ=FHI5@=N5F95GD5 =I@I=GC7=5@T+5B8I 

"DCH9N5BC5GHF
75F95;9B9F5H579GHGHI8=I7I75F57H9F9LD@CF5HCF=I5:CGH57995
7
 =AD57HI@ H9<BC@C;==@CF 7CAIB=75 =CB5@9 7I DF97
89F9 5 =BH9FB9HI@I= 9GH9 PB
A
GIF
G
;9B9F9N9AIH5 ==D5F58=;A5H=797I9:97H9;@C65@=N5BH9


5468930800-(*8460+,607*?3,6(.14)(10=600
*42930*(043(1,
9F79H5F95 5 IFA
F=H G
 7F9=CB9N9 CDCFHIB=H
= = :57HCF== 89 F=G7 D9BHFI H=B9F=
5D
FIH9 75 F9NI@H5H9 9A9F;9BH9 5@9 ;@C65@=N
F== 7CAIB=7
F==
 )F=B J=FHI5@=N5F95
GD5 =I@I=GC7=5@PB 9@9;9A7CBGHFI7 =5IBI=BCIIB=J9FG7CAIB=75 =CB5@PBGD5 =I@
J=FHI5@ = HF5BG:9F5F95 7
HF9 579GH5 5 IBCF =BH9F57 =IB= GC7=5@9 7I 75F57H9F
;@C65@=N5BH
 "BH9F57 =IB95 98I75 =CB5@
 7CBGH=HI=9 IB 5GH:9@ 89 AC89@ G=GH9A9@9
89 UJ=FHI5@ @95FB=B;T DIHOB8 := 7CBG=89F5H9 C CDCFHIB=H5H9 89 PBJ
5F9 85F= IB
F=G7PB799579DF=J9H975@=H5H95DFC;F5A9@CF89:CFA5F9F95@=N5H9DF=BG=GH9A9@9
89UPBJ

AOBHCB@=B9T75F95I5>IBGDOB
@5B=J9@89U-B=J9FG=H
=J=FHI5@9T

.=FHI5@=N5F95GD5 =I@I=GC7=5@AC8=:=7
<56=HIGIF=7CADCFH5A9BH5@9899L9AD@I
PB G:9F5 F9@5 ==@CF 7CB>I;5@9
 +=H9IF=@9 89 U85H=B; CB@=B9T GIBH IB 5GH:9@ 89
PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


9L9AD@I89AC8=:=75F957CADCFH5A9BHI@I=DFC57H=JPB7
IH5F95IBI=D5FH9B9F89
7ID@I DF=B 5779DH5F95 IBI= UA5H7<=B;T D5G=J IFA5H IB9CF= 89 =DCGH5N9 89 SG9L
J=FHI5@T
 A DF9N9BH5H 9L9AD@I@ G9LI@I= D9 =BH9FB9H 75 8=A9BG=IB9 9LHF9A
 5
HF5BG:9FI@I= =BH9F57 =IB== GC7=5@9 PB A98== J=FHI5@=N5BH9 PB J989F95 GIG =B9F==
H9CF9H=79 5 =DCH9N9= 7CB:CFA 7
F9=5 CF=79 H=D 89 =BH9F57 =IB9 7CAIB=75 =CB5@

DC5H9 GI:9F=9:97H9 J=FHI5@=N5BH9:=9 9@9 7I 75F57H9F DCN=H=J G5I B9;5H=J 85F 7I
79FH=HI8=B95JOB88F9DH7CBG97=B
AC8=:=75F95GD97=:=7I@I==BH9F57 =CB5@

(D=B
A:5DHI@7
DFC79GI@897CAIB=75F9PB@IA95F95@
79@89H=DS:579HC:579T
9GH98=:9F=H8979@J=FHI5@8979@9A5=AI@H9CF=F95@=N5HDF=BU<5H IF=TG5IDF=B
8=:9F=H9 DFC;F5A9 89 U7CAIB=75F9 J=FHI5@
T
 VB 579GH G9BG B9 DFCDIB9A G

F95@=N
A = C 5B5@=N
 89 7CB =BIH PB 7995 79 DF=J9H9 IB DFC;F5A 89 :CFA5F9
D9BHFI C7ID5 =5 SCFA5HCFT F95@=N5H PB A5B=9F
 7@5G=7
T @5 75F9 5I D5FH=7=D5H C
D5FH98=BHF97IFG5B ==75F95I69B9:=7=5H=89HF5=B=B;I@89:CFA5F989:CFA5HCF=
@5 B=J9@ J=FHI5@
 J9A 5GH:9@ CDCFHIB=H5H95 G
 5B5@=N
A DCG=6=@9@9
7CAD@9A9BH5F=H
= PBHF9 79@9 8CI
 :CFA9 89 DFC;F5A9 DF=J=B8 HF5BGA=H9F95
579@I=5=G9H897CAD9H9B 9

'I PB I@H=AI@ FOB8 5J9A PB J989F9 AC8=:=75F95 8=A9BG=IB== 7F95H=J=H
== DF=B
:CFA9@989U7F95H=J=H5H97C@56CF5H=J
T
"8995GD97=:=7
AC89FB=H
==7IDF=J=F9@5
=ADCFH5B 5 CF=;=B5@=H
== PB 57HI@ 89 7F95 =9 GI:9F
 HF5BG:CFA
F= A5= AI@H GI6
:CFA5 IB9= GC7=5@=N
F= 5 7F95 =9=
 =@CGC:=5 7F95H=J=H
== 7C@56CF5H=J9 ;9B9F95N

UF9 9@9 GC7=5@9 J=FHI5@9T 6@C;;I@ DF97IA = 5@H9 :CFA9 89 F9 9@9 89 GC7=5@=N5F9
CB@=B975F989J=BDF=CF=H5F9PB:5 5:CFA9@CF7@5G=79897CAIB=75F9PBA5G
G5I
7CAIB=75F9 98I75 =CB5@
 PB 75NI@ BCGHFI
 'I PB I@H=AI@ FOB8 5GH:9@ 89
HF5BG:CFA
F= 7F995N
 BC= J=N=IB= PB G:9F5 F9@5 ==@CF DI6@=79 = 5:579F=@CF 5
DFCACJ
F== H==B 9= 9H7
 '9 65N
A 79F79H5F95 9J5@I5F9 D9 H9CF=5
7CBGHFI7 =CB=GAI@I=GC7=5@75F9G97CBGH=HI=9PBHF IB7IF9BH:=@CGC:=7=GC7=C@C;=7
89F=J5H897
HF9 9F;9B 8=B:=@CGC:=5DCGHAC89FB
5@I=9FF=85 =
75F9 7CBG=89F
 PB A5B=9F5 7CBGHFI7H=J=GAI@I= 7@5G=7 7
 F95@=H5H95 GC7=5@
 9GH9
F9NI@H5HI@ IB9= D9FA5B9BH9 B9;C7=9F= 5 =BH9FDF9H
F=@CF PBHF9 57HCF== GC7=5@=
 +DF9
89CG96=F9897CBGHFI7H=J=GA7CBGHFI7 =CB=GAI@F58=75@=N95N
H9CF=57CBGHFI7HI@I=
GC7=5@ 5GIDF5 F95@=H
== 5:=FAOB8I = 89D@=BI@ 5BH=F95@=GA
 *95@=H5H95 GC7=5@
 BI
9GH9 8C5F IB 7CBGHFI7H DFCJ9B=H 8=B B9;C7=9F95 =BH9FDF9H
F=@CF 7= 9GH9 AI@H=D@

DIHOB8I G97F9955GH:9@897CBGHFI7H98=:9F=H9D9BHFI57995=F95@=H5H9GC7=5@
75F9
G
:IB7 =CB9N9G=AI@H5B


378692,38,(1,564*,79190+,*42930*(6,:0689(1
&98=I@89 7CAIB=75F9 J=FHI5@=N5BH
 IH=@=N5H PB DF9N9BH5 79F79H5F9 9GH9 7CBGH=HI=H
89 5D@=75 =5 &CC8@9 D9BHFI PBJ

AOBH @5 8=GH5B
 PB G=GH9A 9@97HFCB=7 =
PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010
)#'$!*!)&-*$!(&
CBGH=HI=F95=9LH=B89F95CF;5B=N5 ==@CF79C:9F
G9FJ=7==PB8CA9B=I@98I75 =CB5@
GC7=5@ :579 IH=@
 F95@=N5F95 IB9= 5B5@=N9 89 DFC=97H9 79 J=N95N
 GIFDF=B89F95
9@9A9BH9@CF 89 :IB7 =CB5@=H5H9 = 5 9J9BHI5@9@CF 8=G:IB7 =CB5@=H
= 9L=GH9BH9
F9@5 ==@CF 8=BHF9 GHFI7HIF5 CF;5B=N5 =CB5@
 = :IB7 =CB5F95 =BGH=HI =CB5@
 7I
89NJC@H5F95DFC=97H9@CF
@9A9BH9@97CBGH=HIH=J95@95B5@=N9==BGH=HI =CB5@9DFCJ=B
8=BA5B5;9A9BHI@7CFDCF5 ==@CF5CF;5B=N5 ==@CFCF=9BH5H9GDF9DFC:=H5D@=7OB8I
G9PBAC85B5@C;=779@CFBCB DFC:=H7OH==BGH=HI ==@CFDI6@=79


,9626,8,,:(19(6,(564597
=B DIB7H 89 J989F9 :IB7 =CB5@ GHI8=I@ 89 :5
 IFA
F9H9 5B5@=N5 9:=7=9B 9=
=AD@9A9BH
F== DFC=97HI@I= U9BHFI@ .=FHI5@ 89 ,F5=B=B; = CBGI@H5B
T F95@=N5H
89 GC7=5 =5 %IA9B DF=B 9BHFI@ 89 ,F5=B=B; = CBGI@H5B
 %IA9B 8=B
IFA
HC5F9@9D9FGD97H=J9
 =AD57HI@DFC=97HI@I=5GIDF569B9:=7=5F=@CF
 C6=97H=J9@CFDFCDIG9D9BHFI5:=5H=BG9PB758FI@DFC=97HI@I=
 A=G=IB== CF;5B=N5 =9= 75 HCH IB=H5F = =BH9;F
F== DFC=97HI@I= PB C6=97H=J9@9
GHF5H9;=795@9CF;5B=N5 =9=
 ;FIDI@I= =BH

 F9NI@H5H9@CF9:97H=JC6 =BIH9
 F9D9H56=@=H
===GIGH9B56=@=H
==DFC=97HI@I=
 9@9A9BH9@CF89BCIH5H99LDF=A5H975=BCJ5H=J=H5H9G5I=BJ9BH=J=H5H9
 =BGHFIA9BH9@CF H9<B=7=@CF = A9HC89@CF IH=@=N5H9 @5 PB89D@=B=F95
C6=97H=J9@CF

 

 VB DFC79GI@ 89 7I@9;9F9 5 85H9@CF 5I A5= :CGH =AD@=75 = @9L5B8FI
**(+" @9B5 %0 (5B5 *- B75 -* 9CF;9
(*- =DF=5B '!"(*+- @9B5 -' -*- )9HFCB9@5 "("
5B=9@5.*,(%(&"=5B75.%+ 
PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


7CBGHFI=H 89 &5FH=B CI;=5A5G = 7C@56CF5HCF== DCFB=B8 89 @5 J=N=IB95
D985;C;=7
7CBGHFI7 =CB=GH
GI6:CFA5IB9=79F79H
F=7C@56CF5H=J9


42930*(6,(:0689(1@5(68,*42543,38(564*,79190+,
.14)(10=(6,
( G9F=9 BIA9FC5G
 89 79F79H
HCF= DF=J9H9 =AD57HI@ ;@C65@=N
F== 7CAIB=75 ==@CF
5HOH 5GIDF5 =B8=J=N=@CF 7OH = 5GIDF5 A98=I@I= GC7=5@
 CB79DHI@ 89 GC7=9H5H9
65N5H
D97IBC5H9F99GH989AI@H=BHF5HPBJC756I@5FI@GD97=:=77CBGHFI7 ==@CF8=B
8CA9B=I@DC@=H=7=@CFH==B 9==5@98I75 =9=

,C5H9:=FA9@95IG5I79@DI =B= 5F8CF=CDF9N9B
D9=BH9FB9H
+I:=7=9BH9GHI8==
5I5F
H5H=AD57HI@7CBGIAI@I==BH9FB9HI@I=PB89CG96=5GIDF5H=B9F=@CF
(PBHF95;

@=H9F5HIF
89GD97=5@=H5H989G7F=9:IB85A9BH9@97CAIB=75 =CB5@95@9:9BCA9BI@I=
;@C65@=N
F== = A5= 5@9G FC@I@ =BH9FB9HI@I=
 'IA9FC5G9 GHI8== 5F5H
 AC8=:=7
F= @5
B=J9@I@ 7CADCFH5A9BHI@I= 7CBGIA5HCF=@CF ;9B9F5H9 89 GD97=:=7I@ 7CA9F I@I=
CB@=B9
'I9L=GH
PBG
GHI8==G5I857
9L=GH
579GH95GIBHPBHF IBBIA
FF9GHFOBG
5GIDF5 AC8=:=7
F== A9BH5@=H
=@CF ;9B9F5H9 89 585DH5F95 @5 GC7=9H5H95
=B:CFA5 =CB5@
75F9G
:=9F95@=N5H
PBGD5 =I@7I@HIF5@GD97=:=7FCAOB9G7

&98=I@ J=FHI5@ FCAOB9G7 9GH9 D9F79DIH 75 :==B8 89 F=G7 A5= 5@9G PB 7995 79
DF=J9H9 :F5I89@9 =B:CFA5H=79
 .CA 5B5@=N5 PB 579GH 7CBH9LH F=G7IF=@9 89FI@
F==
IBCF DFC;F5A9 89 HF5=B=B; :CFA5F9 PB 7995 79 DF=J9H9 D9 89 C D5FH9 :F5I85
=B:CFA5H=7
 =5F D9 89 5@H
 D5FH9 9FCF= 5@9 GIDCFHI@I= H9<B=7 G5I 7CBGHFI7H=J
H9<BC@C;=7 PB :IFB=N5F95 5HOH 5 G9FJ=7==@CF 7OH = 5 =B:CFA5 ==@CF DF=J=B8
PBJ

AOBHI@ CB@=B9
 5DHI@ 7
 IB5 8=B -B=J9FG=H
=@9 FCAOB9H= = 5 89NJC@H5H
G=GH9AI@ 89 PBJ

AOBH CB@=B9 DOB
 5 5>IB;9 5 8CI5 IB=J9FG=H5H9 75 BIA
F 89
GHI89B = PBG7F== 8=B @IA9 F9DF9N=BH
 IB =B8=7=I 7I DF=J=F9 @5 5AD@C5F95
:9BCA9BI@I= J=FHI5@=N
F== GD5 =I@I= GC7=C 98I75 =CB5@ FCAOB9G7
 9F79H5F95
BC5GHF
 BI J5 A9F;9 @5 579GH B=J9@ 89 DFC:IBN=A9 95 J=NOB8 DFC;F5A9 89
:CFA5F9=7CBGI@H5B
C:9F=H9H=B9F=@CF8=BA98=I@CF;5B=N5 =CB5@


#506089(10=(6,(+078(3,146@6,510*:0689(1(7506089(10=600
-64380,6,146
9BCA9B9@9 GC7=5@9 8=G7IH5H9 =ADIB IB BCI 7CBGHFI7H GC7=C 7CAIB=75 =CB5@ =
5BIA9GD=F=HI5@=N5F958=GH5B 9@CF75F9D@=7
J=FHI5@
5@:9BCA9BI@I=GD=F=HI5@=N
F==
:FCBH=9F9@CF 89D9B89B 5 :5
 89 ACHC5F9@9 89 7
IH5F9 75F9 ;9B9F95N
 PB CD=B=5
BC5GHF
 C :CFA5@=N5F9 5 7CAIB=7
F== PB G7CDI@ 6IB9= DCN= =CB
F= PB ACHCFI@ 89
7
IH
F= G7
89F95 =AD57HI@I= 9AC =CB5@ 5@ 57HI@I= 89 7CAIB=75F9 85HCF=H

75F57H9FI@I=G
IA98=5H9H7

PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


B5@=N5 89 :5
 BI = DFCDIB9 9J5@I5F95 ;@C65@
 5 :9BCA9B9@CF 9J=89B =5H9 7=
D5FH=7I@5F=N5F95 579GHCF5 PB 758FI@ IBCF DFC=97H9 DIB7HI5@9 DF97IA U9BHFI@
.=FHI5@89,F5=B=B;=CBGI@H5B
TPB75NI@89:5

CBG=89F
AG9AB=:=75H=J

5795GH
 56CF85F9 PBHFI7OH :9BCA9BI@ 89 UJ=FHI5@=N5F9 5 GD5 =I@I= GC7=5@T 5F9 IB
75F57H9F DC@=79BHF=7 = B9GHFI7HIF5H 9L=GHOB8 5HOH95 A98== J=FHI5@=N5BH9 7OH9
DFC=97H9 7CAIB=75 =CB5@9 GIBH 89G:
IF5H9 @5 IB ACA9BH 85H
 5F57H9F=GH=7=
;9B9F5@9 5@9 :9BCA9BI@I= DCH := DIG9 PB 9J=89B
 DF=B 79F79H
F= F9D9H5H9 5GIDF5
IBCF:9BCA9B97CAIB=75 =CB5@98=GH=B7H9898=J9FG95BJ9F;IF==G9G=N5F95IBCF
7CBGH5BH9 7CAIB=75 =CB5@9 75F9 5D5F PBHF C G9F=9 PBHF95;
 89 5GH:9@ 89 DFC=97H9
7CAIB=75 =CB5@9

CBGH5H
ACAC8=:=75F95@5B=J9@I@I=7I@HIF==;@C65@9PBG9BGI@IB9=F9585DH
F=5
IB=J9FG5@I@I= 75F9 HF5BGD5F9 57IA 8=B F9 9@=N5F95 9@9A9BH9@CF D5FH=7I@5F9

CBGH=HI=F95 IB9= 7I@HIF= =BH9;F5@9 HF5BGAC89FB9 9GH9 IB DFC79G 89 5>IGH5F9
7CBH=BI
 5 7I@HIF=@CF @C75@9 @5 9@9A9BH9@9 ;@C65@=N5BH9
 ,F5BGAC89FB=GI@ 9GH9
5GH:9@ CDIG GHFI7HIF5@ DCGHAC89FB=GAI@I= DF=B PB@C7I=F95 897CBGHFI7 =9= 7I
C6G9G=5 =BH9;F5@=H
== F97CBGHFI=H9 PB 758FI@ IBCF F9 9@9 GC7=5@=N5BH9 F58I
+5B8I 

CBG=89F
A B979G5F
 89:=B=F95 7CBGHFI7 =CB=GAI@I= GC7=5@ 7IF9BH IH=@=N5H PB
F95@=N5F95 DF9N9BH9= 79F79H
F=
 9F79H
HCF== 8=B 8CA9B=I 7CBG=89F
 7
 J=N=IB95
7CBGHFI7 =CB=GH
DFCDIB9IBAC89@DF=B75F9F95@=H5H959GH97F95H
PBDFC79GI@89
7CAIB=75F9 = 7I =BGHFIA9BH9@9 @=A65>I@I= :=975F9 =B8=J=8 =B:@I9B OB8 =
AC89@OB8F
GDIBGIF=@979@CF@5@ =
779BHI@7CBGHFI7 =CB=GH5D5F95GIDF5F9 9@9=89
=BH9F57 =IB=8=BHF9=B8=J=N=PBDFC79GI@7CAIB=7
F==7:
+5B8I5 
==B8C
CF=9BH5F9 DCGH AC89FB
 7CBGHFI7 =CB=GAI@ 89GHFI7HIF95N
 CBH=7I@ GI6 5GD97HI@
IB9= 9L=GH9B 9 89 G=B9 GH
H
HC5F9 AIHOB8 F95@=H5H95 @5 B=J9@I@ 9LD9F=9B 9= 89
@=A65>
 +9AB=:=75 =5 = G9BGI@ 7IJ=BH9@CF BI GIBH 85H9 PB 65N5 IB9= H9CF== 5
589J
FI@I= 7CF9GDCB89B
 7OH A5= 5@9G 5 IB9= H9CF== 5 B9;C7=9F== GC7=5@9 5
G9AB=:=75 =9===B8=F97H5PB@C7I=F==7CB79DHI@I=89589J
F7I79@895897J5F9=
J9FCG=A=@=HI8=B9

.5B89F!55F7CA9BHOB8G9AB=:=75 ==@9:=@CGC:=795@97CBGHFI7 =CB=GAI@I==B8=7

589F5F95 579GHI= 7IF9BH @5 C 9D=GH9AC@C;=9 5@H9FB5H=J
 89C5F979 5B5@=N5
7IBC5H9F== = 5 F95@=H
== BI DC5H9 := 897OH 7CBH=B;9BH
 F9@5 ==@CF IA5B9 :==B8
F9NI@H5HI@ IBCF DF57H=7= 7CBH=BI9 89 F9=:=75F9 G98=A9BH5F9 = <56=HI5@=N5F9

)9FGD97H=J57CBGHFI7 =CB=GH
BIA5=DC5H958A=H9C7IBC5H9F9PBG=B9@=69F
89
CF=79 :IB85F9 5L9C@C;=7
 = B=7= BI DC5H9 7CB79DHI5@=N5 C 8=G>IB7H=J=H5H9 PBHF9
GI6=97H=J = C6=97H=J 79 G
 =AD@=79 8=GH=B7 =5 :
F
 97<=JC7 8=BHF9 7IBC5H9F9 =
F95@=H5H9 
 +C7=C@C;=5 H==B 9= DC5H9 := DF=J=H
 8ID
 .5B 89F !55F 8=B
D9FGD97H=J5 ;9B9F5@
 5 7CBGHFI7 =CB=GAI@I=
 IBC5H9F95 @IA== 9GH9 PB AC8
9G9B =5@C7F95 =9IA5B
=BICC;@=B8
5IB9=F95@=H
==B89D9B89BH9 

PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


)F9A=G9@979BHF5@95@97CBGHFI7 =CB=GAI@I=DFCDIG989.5B89F!55FDCFB=H
89@5
7CBHF=6I ==@9@I=IFF 9F;9B=CIK9BGIBH
 7CBGHFI7 =CB=GAI@GC7=5@5GIA
:5DHI@7
@IA95BIDC5H9:=7IBCG7IH
55
7IA 9GH9 7= A5= 89;F56
 DCH := 7IBCG7IH9 C G9F=9 AI@H=D@
 89 F95@=H
=
7CBGHFI=H9GC7=5@
 7CBGHFI7 =CB=GAI@ GC7=5@ J989 @=A65>I@ 7CAIB=75F95 = 8=G7IFGI@ 75
5JOB8FC@I@79BHF5@5@DFC79GI@I==BH9F57H=JDF=B75F9PB 9@9;9A@IA95=
D9BC=PB=B9
 7CBGHFI7 =CB=GAI@ GC7=5@ J989 @=A65>I@ = 7CAIB=75F95 75 IB DFC79G 89
7CCF8CB5F9557HCF=@CF
 7CBGHFI7 =CB=GAI@ GC7=5@ G9 DF9C7ID
 89 DFC79GI@ F9@5 =CB5@ DF=B 75F9
57HCF==GC7=5@=7CBGHFI=9G7F95@=H
=@9GC7=5@9
 7CBGHFI7 =CB=GAI@GC7=5@DF9GIDIB9C8=GH=B7 =99L7@IG=J
8=BHF9GI6=97H=
C6=97H BI 9GH9 C 7CBGHFI7 =9 :9F=7=H
 G5I B979G5F
 = 8=B 579GH ACH=J
DFCDIB9 89D
=F95 8I5@=GAI@I= F9GHF=7H=J 75F9 @9 J989 D9 79@9 8CI
 75
9L=GHOB8=B89D9B89BHIB589795@5@H

 589D == 7CBGHFI7 =CB=GAI@I= GC7=5@ 7CBG=89F
 =ADCFH5BH
 F9:@97 =5 5GIDF5
:CB8I@I= GC7=5@ 7I@HIF5@ =GHCF=7 5@ 5GIA
F=@CF = 7CBGHFI7H9@CF BC5GHF9 =
A9B =B9F95 IBCF 89G7<=89F= 5GIDF5 5@HCF F95@=H
= DCG=6=@9 7CBGHFI=H9
 

@
HIF=897CBGHFI7 =CB=GAI@GC7=5@PBDF9N9BH579F79H5F9IB5779BH89CG96=HG 5
DIG D9 5B7<9H5 5DF97=5H=J

 IG<9 5DI8 C>C75FI 


  IBI@ 8=B
H9CF9H=7=9B==5B7<9H9=5DF97=5H=J97CBG=89F
5795GH575D9CH9CF=95CF;5B=N
F===
C A9HC8
 5 G7<=A6
F== GC7=5@9 IB5 8=B 79@9 A5= G9AB=:=75H=J9 =BCJ5 == PB
79F79H5F95 57 =IB9
 CB79DHI@ 89 5B7<9H
 5DF97=5H=J
 9GH9 @5BG5H 89 7
HF9 5J=8
CCD9FF=89F = +IF9G< +F=J5HGJ5 PB @I7F5F95 DDF97=5H=J9 =BEI=FM =B
CF;5B=N5H=CB5@@=:95D
FIH
PB 

B7<9H5 DF97=5H=J
 9GH9 7CBGHFI=H
 D9 =DCH9N5 7
 CF=79 CF;5B=N5 =9 9GH9 C
7CBGHFI7 =9GC7=5@
5F6=HF5F
5@97
F9=@=A=H9GIBHHF5G5H98C5F897
HF9=A5;=B5 =5
C5A9B=@CF = JC=B 5 7C@97H=J


 IG<9 7CBG=89F
 7
 @=A65>I@ = 7IJ=BH9@9
F9DF9N=BH
 :IB85A9BHI@ J=9 == GC7=5@9 PB 57CF8 7I J=N=IB95 DCGH AC89FB=GH

5GIDF5 @=A65>I@I= J
NIH 75 5;9BH 57H=J PB 7F95F95 G9AB=:=75 ==@CF
 )F=B IFA5F9
H9CF=5PBGD97=5@H9CF=575F99GH97C85H
PB7IJ=BH9G5IPB=A5;=B=5F9:CF 5895
AC89@5CF;5B=N5F95GC7=5@
89C5F979BC=J989A7995797F989A
VB7CB8= ==@9PB
75F9G98CF9H9G7<=A65F95IB9=CF;5B=N5 ==G9IFA
F9H9F989:=B=F95AC8I@I=PB
75F9 D9FGC5B9@9 8=B 758FI@ 9= 9LD@=7
 J5@CF=@9 75F9 5I 7CB8IG @5 GI779G

+7<=A65F95 9GH9 5GH:9@ J
NIH
 PB DF=AI@ FOB8 75 C G7<=A65F9 89 5H=HI8=B9 5
A9A6F=@CF 75F9 89:=B9G7 CF;5B=N5 =5 = :57 D5FH9 8=B 95
 VB CF=79 CF;5B=N5 =9
G7<=A65F95 DC5H9 := F95@=N5H
 DF=B AC8=:=75F95 =GHCF==@CF G5I DCJ9H=@CF 75F9
7=F7I@
=B:CFA5@89F9;I@
PB;FIDIF=A=7=7CB:=89B =5@9=BIDCH:=8=G7IH5H9PB
PORTOFOLIU DE LECTURA

SOCIAL RESEARCH REPORTS


Vol. 8/2010


PBHO@B=F= C:=7=5@9
 79GH9 DCJ9H= @I7F95N
 5GIDF5 A=B == IA5B9 @5 IB B=J9@
=B7CBH=9BHIG<95DI8C>C75FI
 

.5FCB5&58F=8 7CBG=89F
=9@7
5B7<9H55DF97=5H=J
9GH9CBCI
:=@CGC:=9
85F = HCHC85H
 A9HC8C@C;=9 75F9 GIG =B9 G7<=A65F95 CF;5B=N5 =CB5@
 DF=B
585DH5F95 A9HC8C@C;=9= @5 7F95F95 IBCF GHF5H9;== 89 5H=B;9F9 5 9L79@9B 9=
CF;5B=N5 =CB5@9

CB:CFA @I= CCD9F=89F 5B7<9H5 5DF97=5H=J
 9GH9 5G9A9B95 75 C 79F79H5F9
7CHF5BG:CFA5HC5F9 5 DCN=H=JI@I= 8=B =B8=J=N= = CF;5B=N5 ==
 B7<9H5 5DF97=5H=J

9GH9 C 89G7CD9F=F9 HF5BG:CFA5HC5F9 5 GIFG9@CF ;9B9F5HC5F9 89 J=H5@=H5H9 5
G=GH9A9@CF J== PB ACA9BH9@9 @CF 89 A5L=A
 9:=7=9B
 = A5L=A
 75D57=H5H9
7F95HC5F9PB8CA9B=I@97CBCA=797C@C;=7IA5B
B7<9H55DF97=5H=J
9GH9C75@9
79BHF5@
65N5H
D95FH5=BH9FC;5H=J
5GIDF5DIB7H9@CFH5F=5G=GH9AI@I=D9BHFI5@9
DIH95 PB 9@9;9 5BH=7=D5 = A5L=A=N5 DCH9B =5@I@ 7F95H=J
 GH9 C AC6=@=N5F9 5
75D57=H
== =BH9FC;5H=J9 D9 65N5 DF=B7=D=I@I= PBHF96
F=@CF B97CB8= =CB5H DCN=H=J9

=A9BG=IB95 79F79H
F== 9GH9 7CF9@5H=J
 7I 795 5 =BH9FJ9B =9= DF=B 89G7
HI5F95
DCH9B =5@I@I= =BCJ5H=J 5 =A5;=B5 =9= 7F95HC5F9 PB @C7I@ B9;
F== = 5 7F=H=7==
CCD9FF=89F 


PORTOFOLIU DE LECTURA

7. POST ISTORIA

Lector Univ. Dr. Antonio Sandu


Introducere in Filosofia Sociala, suport de curs,
(2010:76-93), Editura Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

DIRECII ALE FILOSOFIEI


SOCIALE
N CONTEMPORANEITATE
Orientri constructive n
Filosofia Social contemporan
ntemeiat pe judecata sintetico-apriori filosofia
kantian se arat a fi primul semn de ntrebare n faa
certitudinilor carteziene. Kant a fcut subiectivitatea i
contiina de sine s rmn sub tirania (i n conul de
umbr) a unei insondabile voine de a tii (Ghideanu,
2003:7). Tocmai astfel, ncercarea kantian de a ntemeia
metafizica naturii sub forma unei tiine riguroase, este
considerat de Ilie Prvu drept cea mai nalt sintez a
tiinei moderne (1990:160).
Postkantienii au sesizat impasul filosofiei ca tiin,
care nu se mai poate referi la fiin, ci la formele fiinei.
Postcartezienii au conceput universul ca fiind un n sine,
transcendena nefiind nici negat nici afirmat ea rmnnd
n afara granielor cunoaterii. tiina pozitiv, dei critic
dogmele, se ntemeiaz la rndul su, pe un set de structuri
dogmatice axiomatice: ceea ce exist poate fi cunoscut, ceea
ce exist este un n sine coerent n msura cunoaterii
legilor naturii, este posibil ntruct aceasta ascult integral

76

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


de propriile legi. De la pozitivism la materialism a fost un
singur pas. Divinitatea este exclus din sfera tiinei, ntruct
lumea funcioneaz fr prezena Divinitii n mod mecanic
i adecvat. n acest sens, Popper aeaz modernitatea sub
semnul nlocuirii ideii de Dumnezeu cu cea de Natur, i
construind prin aceasta o nou religie a modernitii n jurul
ideii de Natur (1998:113).
Darwinismul a centrat materialismul ca epicentru
epistemologic. Evoluia speciilor, prin selecii succesive,
datorate unor mutaii ntmpltoare care genereaz adaptri
eficiente la mediu, a dat greutate acestei concepii. Materia
se transform n permanen, viul evolueaz, iar hazardul
i selecia natural, au fcut ca lumea s arate aa cum arat
ea astzi. Universul infinit i echipotent permite ca pe una
din miliardele de lumi, viaa s se dezvolte i chiar s ajung
la contiina autoreflectrii. Nu exist o alt finalitate a
evoluiei, dect perpetuarea speciilor. Adrian Paul Iliescu
consider c istoria gndirii moderne este o istorie a
eliminrii treptate dar sistematice a transcendentului din
Univers (1989:25).
Paradigma modern oblig filosofia s se retrag n
spaiul interioritii. Reducionismului tiinific conform
cruia totul este aa cum apare dac este corect observat, i
se contrapune reducia fenomenologic, conform creia
semnificaia are ceea ce ne apare precum i modul n care ne
apare, punnd n parantez orice discuie despre cum este
n sine. Fenomenologia prin orientarea ctre subiect i
interioritate deschide calea refuzului mecanicismului
universalizat, care pndea filosofia a o transforma n ancilla
scientie, dup ce n Evul Mediu fusese ancilla teologiae.
Cnd Auguste Comte spunea: fizic ferete-te de
metafizic, filosofia prea condamnat la a se manifesta

77

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

doar n spaiul analizei limbajului. Tocmai analiza discursului,


realizat de postmoderni a fcut posibil redescoperirea
subiectivitii ca redescoperire a lumii vieii. n 1935,
Husserl afirma c posibilitatea filosofiei ca tiin riguroas
este un vis, care s-a destrmat, filosofia nsi fiind n pericol,
datorit persistenei filosofiei ntr-un raionalism care s-a
rtcit. Criz a filosofiei, este semnalat ca o criz a culturii
europene. Husserl propune o rupere de paradigm fa de
raionalismul rtcit prin redescoperirea lumii vieii.
Husserl situeaz fenomenologia n coeren cu meditaiile
carteziene ca singura tiin subiectiv a subiectivului (cf.
Ghideanu, 1999:75-76).
Conturnd posibilitatea filosofiei ca fenomenologie
transcendental Husserl prefigureaz revoluia paradigmatic
din secolul XX i centrarea postmodernismului pe subiect.
Postmodernitatea are ca fundament imperativul libertii.
Libertatea este vzut att ca atitudine creatoare, ct i ca
respingere a imperiului formei, a oricror cadre structurale.
Postmodernitatea impune renunarea la subordonarea fa de
form ca expresie a suprasensibilului, i proliferarea lumilor
posibile n detrimentul lumii reale avnd ca fundament ontic
expresia: Dumnezeu a murit centrul metafizic al
postmodernitii migrnd de la absolut la uman: De la o
interogare metafizic i o cutare artistic a lui Ceea ce
este, postmodernul face virajul ontic, spre ceea ce este
pentru noi sau Ce semnificaie are pentru noi ceea ce este
pentru noi. Contextual, ceea ce este devine cantitate
neglijabil, n faa lui ceea ce se reprezint, respectiv ceea
ce putem configura.
Digresiunea ontic pe care am fcut-o ne permite s
nelegem temeiul tendinei spre afirmarea libertii ca refuz
al oricrei forme. Libertatea nu mai este o necesitate

78

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


neleas, libertatea este fundamentarea diferenei. Dreptul
de a fi diferit ne certific nivelul de realitate. Altfel spus, cu
att exist mai mult, cu ct mai mult m manifest ca diferit.
Tirania exprimat de obsesia armonicului i ordinii este
nlocuit de obsesia promovrii, ca persoan, ca grup:
promovare social, promovare politic, cultural etc.
Postmodernismul nlocuiete onticul cu axiologicul i
i fundamenteaz misiunea prin praxis. Totul pare a se
realiza pentru ca lumea s fie aa cum pare a fi, fiindc
oricum tim c lucrul n sine este incomprehensibil (Huzum,
2002:2). Discuiile contemporane referitoare la chestiunea
postmodern utilizeaz n principal trei termeni:
postmodern, postmodernitate i chiar postmodernism.
Majoritatea acestor analize ne conduc ntr-un impas care se
datoreaz faptului, c ele utilizeaz, de obicei, aceti termeni
ca fiind sinonimi (2002:2). Postmodernismul este paradigma
care d cadrele interpretative i orizontul de ateptri a
civilizaiei postmoderne. Postmodernismul este un curent
cultural ideologic iar postmodernitatea, paradigma societal,
desemnnd procese social-economice contemporane. Sunt
avute n vedere n acest sens, recente tranziii spre o societate
sau economie postindustrial (A. Touraine), D. Bell
postcapitalist, (P. Drucker), informaional (M. Castells),
digital (N. Negroponte, D. Tapscott), a cunoaterii (L.
Thurow), de consum (D. Lyon), a serviciilor (O. Giarini),
transparent (G. Vattimo), a spectacolului (G. Debord),
ncadrate n procesul mai larg de globalizare sau
mondializare. Totodat, termenul de postmodernitate
(Toynbee este primul care l folosete n acest sens) (2002:2)
desemneaz ca atare o nou perioad n istoria umanitii.
Husserl afirma c posibilitatea filosofiei ca tiin riguroas
este un vis, care s-a destrmat, filosofia nsi fiind n pericol,

79

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

datorit persistenei filosofiei ntr-un raionalism care s-a


rtcit. Criz a filosofiei, este semnalat ca o criz a culturii
europene. Husserl propune o rupere de paradigm fa de
raionalismul rtcit prin redescoperirea lumii vieii.
Husserl situeaz fenomenologia n coeren cu meditaiile
carteziene ca singura tiin subiectiv a subiectivului (cf.
Ghideanu, 1999: 75-76).
Ca
paradigm
cultural,
caracteristic
postmodernismului este deconstrucia. Faptul c acest
concept permite o deriv hermeneutic, centrifug i fr
poli, arat dificultatea nelegerii unei modaliti de a gndi, a
toleranei supreme, care accept orice text. Omul se supune
propriului su limbaj, nelegnd c, involuntar, a accepta
limbajul presupune a nu ncerca s-l justifici n nici un fel.
Nici o interpretare a deconstructivismului, venit n maniera
lui Derrida, n sensul universalitii limbajului, nu este
posibil, pentru c orice interpretare face jocul
deconstruciei, a indica ceea ce deconstrucia arat cu
claritate (Silion, 2002:2).
Deconstrucia este o trecere la limit a filosofiei
dinspre domeniul Ontologiei realului spre semiotica Fiinei.
Cuvintele capt sensul pe care vrem s li-l dm, iar
metafizica devine o gramatic a fiinei. Sensurile nu sunt prin
ele nsele derivate din proprietile obiectelor, ci atribuite n
jocul comunicrii, dup seturi de reguli impuse aleatoriu, de
necesitile discursului. Exist o diferen considerabil i
fundamental ntre realitate i percepia noastr asupra
realitii. Individul nu reacioneaz n conformitate cu
realitatea ci cu imaginea sa despre realitate. Harta noastr
personal poate diferi fundamental att de realitate ct i de
hrile altor persoane (Sandu, 2005:74). Harta este modelul
paradigmatic n care individul i structureaz cunoaterea

80

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


fiind un model cognitiv, interpretativ, bazat pe aproximaii
repetate i pe reducerea necunoscutului la dimensiuni
cognoscibile i adecvate modelului cognitiv specific
paradigmei.
Vom cuta s analizm cteva elemente de metatext
care au fundamentat postmodernismul articulat pe civilizaia
postmodern ca dimensiune cultural. n acest sens, Tudor
Ghideanu afirm c:
n acest moment istoric pe care Heidegger ntre
alii l-a numit era tehnicii planetare, cum spuneam i cu
alt prilej, un vector de real excentricitate a evoluiei
umanitii face ca tehnica robotizat s contribuie la o
adevrat deconstruire fatal a necesarei complementariti i
armonii dintre tiin, art, filosofie, religie. Faptul c
problema grav a sensului culturii i a destinului uman
trebuie scoas de sub teroarea modernitii tiinificotehnice, apare ca o dominant a nzuinelor de libertate n
creaia artistic i filosofic. Pentru c arta modernist a
constituit, ea nsi, un moment considerat astzi ca revolut,
noile experimente, noile nfptuiri n creaia cultural se vor a
fi decis delimitate de cele anterioare (2003:7).
Setea de libertate a postmodernismului este o reacie
de depire a paradigmei mecanicist-carteziene specific
modernitii. Dac n modernitate tiina i caut
legitimitatea ntr-un metadiscurs, ntr-o filosofie, cum ar fi
dialectica spiritului, hermeneutica sensului, emanciparea
subiectului raional, sau a muncitorului, dezvoltarea bogiei,
n postmodernitate se manifest o nencredere fa de
metapovestiri (metadiscursuri), ceea ce conduce la o
principal criz a metafizicii (Ghideanu, 2003:8).

81

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

Centrndu-se n deconstrucie, postmodernismul este


condamnat la a fi o hermeneutic diversificat i polimorfic.
Dac realitatea este o structur, o construcie, hermeneutul
postmodern cerceteaz temeliile acestei construcii, ct i
modalitile sale de articulare. Derrida propune
logocentrismul (pornind de la Jocurile de discurs ale lui
Wittgenstein). Logosul este fraza original n preajma
creia filosoful trebuie s se situeze. Jocurile de limbaj la
Derrida se realizeaz prin schimbarea cadrului contextual al
utilizrii cuvintelor (2001: 1-3; 351-352).
Deconstrucia radical are ca etap necesar sinteza.
Naterea transmodernismului este o nou revoluie
semiotic, care prin analogie cu cotitura lingvistic a
fost recent denumit i definit n termeni semiotici de
Traian D. Stnciulescu drept cotitura transmodern
(2008). n timp ce cotitura lingvistic a fost centrat pe
jocurile de limbaj, ca o modalitate de deconstuciereconstrucie a realitii, cotitura transmodern se
centreaz pe jocul ontologic generat de transparena la
cunoatere descris de Basarab Nicolescu (2007:64-65).

82

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social

Realitatea ca discurs la Foucault


Una
dintre
descoperirile
fundamentale
a
postmodernitii const n identificarea unor ci de
contopire a Ontologiei ca Teorie a existenei cu Semiotica ca
tiin a semnelor i interpretarea acestora. Dac pentru
empiriti a fi este echivalent cu a putea fi perceput pentru
un postmodern precum Derrida sau Foucault a spune este
echivalent cu a face (Creu, 2004: 20).
Cotitura lingvistic generat de naterea semioticii
transfer interesul filosofic asupra discursului i capacitii
sale de construcie i reconstrucie a realitii. Foucault
analizeaz discursurile pe care noi astzi le nelegem ca a
fi economie, biologie sau filologie, adic tiine, urmrind
distincia i-n acelai timp substituia dintre cuvinte i
lucruri. Discursul foucaultian este mai mult interesat de
puterea ce este generat de discurs i relaiile de putere
produse de acesta. (Creu, 2004:40).
Foucault studiaz filosofia n genere i filosofia
istoriei n particular nu pentru a nelege legile istoriei ci mai
degrab legile discursului (2004:55).
Istoria ns i socialul sunt pretexte pentru
exercitarea discursului. Modificnd radical interpretarea sau
mai degrab contextul interpretrii modificm reprezentarea
realitii care pentru contiin se substituie realitii nsi.
Puterea este interioar i constitutiv discursului.
Puterea produce discursuri, iar discursurile produc
efecte de putere (Creu, 2004:177). Din punct de vedere al
filosofiei sociale, politice i juridice, cel mai important text al

83

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

lui Foucault l considerm A supraveghea i a pedepsi


volum n care acesta trateaz problema puterii i instituirea
acesteia n spaiul social. Fa de marginalitate i de devian
mecanismele punitive investesc corpul cu relaie de putere.
n loc s tratm Istoria dreptului penal i pe cea a
tiinelor umane ca pe dou serii separate a cror intersectare
ar avea asupra uneia sau asupra celeilalte, poate asupra
ambelor, un efect, dup cum se vrea, perturbator, sau util, s
cercetm dac nu exist o matrice comun i dac amndou
nu deriv dintr-un proces de formare epistemologic, juridic,
pe scurt s plasm tehnologia puterii att ca principiu al
umanizrii penalitii ct i al cunoaterii omului (Foucault,
cf. Creu, 2004:214).
Originea modernitii poate fi vzut din perspectiva
Foucaltian n complexul tiinifico juridic. Normalitatea i
anormalitatea devenind obiect al justiiei penale, aceasta i
multiplic funciile ncetnd s pedepseasc pur i simplu, ci
mai degrab diagnosticnd i tratnd (Creu, 2004:215).
Puterea punitiv i organizeaz trei dispozitive
fiecare cu propriul su discurs. Prima dintre acestea este
vzut de Foucault provenind din dreptul monarhic. Puterea
are rol de reglementare i este exterioar indivizilor. Vina
fa de victim este dublat fa de cea de suveran ca
reprezentant al legii. n cadrul acestui tip de discurs prin
identificarea vinoviei fa de un individ cu infraciunea
privind ordinea public, statul i suveranul, se produce
etatizarea puterii juridice, fapt care d natere procurorului
ca reprezentant al regelui (2004:216). Supliciul i tortura nu
reprezentau expresii ale violenei ci tehnici codificate ale
puterii prin care ea era ntreinut i prin care se produce
adevr. ntruct dreptul monarhic presupunea adevrul,
acesta necesita o form de cunoatere care lua forma

84

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


anchetei. Ancheta nlocuia iniial procedura probrii din
Dreptul canonic medieval care presupunea o form de duel
judiciar de confruntare direct ntre acuzat i acuzator
(2004:217).
Ancheta se impune aadar ca instrument de
cunoatere i n acelai timp ca tehnologie a puterii. Filosofia
contractualist introduce o reform a pedepsei prin limitarea
arbitrariului i nlocuirea puterii absolute cu proprietatea
absolut. (2004:218).
nclcarea legii nu mai este o ofens adus
suveranului ci societii n ansamblu. Crima este redefinit
sub forma pericolului social. Rolul pedepsei de a apra
societatea i nu de a rzbuna suveranul. Pedeapsa fizic este
nlocuit treptat de pedeapsa simbolic i de reprezentarea
pedepsei. Exemplul nu mai este un ritual ce se face
cunoscut ci un semn care mpiedic. Filosofia penal nu mai
este direct retributiv ci este n special preventiv. Aceast
filosofie duce la codificarea infraciunilor i individualizarea
pedepsei n funcie de riscul social. (2004:219)
Sanciunea provine doar n urma unei cercetri ce se
realizeaz n maniera unei cunoateri tiinifice. Aceast
filosofie penal este bazat pe umanismul realist.
O a treia filosofie penal este plasat de Foucault n
jurul instituiei nchisorii (cf. Creu 2004:220). Obiectivul
acestei filosofii penale este controlul asupra faptelor dar mai
ales a posibilitii i virtualitii faptei. n opinia lui Foucault
introducerea noiunii de periculozitate i controlul
virtualitii faptei extinde pedeapsa nafara controlului
legalitii. (2004:221) Disciplinarea implic mai degrab un
control social activ dect penalitatea faptelor.
Instituia supravegherii cu funcie normalizatoare nu
mai controleaz efectele sociale ale faptei i nu mai retribuie

85

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

pedepse ca efecte ale unor aciuni ci mai degrab previne


posibilitatea infraciunii. Principiul de nevinovat pn la
proba contrarie se transform n calculul probabilistic al
riscului infracional. Dei Foucault nu mai precizeaz, din
instituia supravegherii deriv sistemul penal restaurativ, o
nou filosofie penal care urmrete nlocuirea pedepsei
neleas ca retribuie negativ a unor fapte antisociale cu
sanciuni alternative (la nchisoare) care s aib n vedere
restaurarea status quo-ului anterior svririi faptei
(Balahur 2005; Durnescu 2007).
Discursul umanist, spune Foucault, este rezultatul
unui proces de codificare a indivizilor de clasificare a
acestora sub aspectul de individ i de populaie. Rolul
analizei filosofiei penale n ansamblul operei foucoultiene
este acela de a stabili prioritatea discursului i
metadiscursului a componenei filosofico ideologice am
spune noi sau a paradigmei sociale dominante n viziunea lui
Kuhn, n procesul de constituire a realitii. Ideologia este
elementul prin care se formeaz subiectul cunoaterii i
drepturi mari n relaii de adevr (Creu, 2004:224).
Foucault vede societatea modern ca una a
supravegherii generalizate difuzat n ntregul corp social. n
viziunea filosofului nu are loc o transformare a contiinei ci
a stilurilor puterii care se transform din juridic n
normativ (Foucault, cf. Creu, 2004:225). Maximizarea
eficienei i perfecta guvernare sunt efecte colaterale ale
procesului de reinventare a societii n totalitatea sa pe
modelul nchisorii. (Foucault, cf. Creu, 2004:226)
Filosofia social a lui Foucault este una holist,
autorul sesiznd ns amestecul discursurilor de tip
individualist cu cele de tip general i globalizant. Analiza
foucaultian deschide drumul nelegerii realitii sociale ca

86

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


pe un construct, ca pe o interpretare negociat n care
semnele sunt mti (Nietzsche, cf. Creu 2004:227) cu
rolul de a impune un interpretant nu de a stabili un sens.
Ontologia lui Foucault este una hermeneutic, fiina fiind
gndit cu limbajul care servete ca o mediere ntre existen
i lume. Este o relaie biunivoc ntre omul care vorbete
ntr-un limbaj i limbajul care l creeaz pe om. Experiena
limbajului este dialogic, discursiv, presupunnd aadar o
alteritate. Pentru Foucault alteritatea este ncrcat de
eveniment fiind aadar obiectiv. Cunoaterea este o
nelegere a sensului (Creu, 2004:234). Hermeneutica ca
teorie a interpretrii se nstpnete nu doar asupra
cunoaterii ci i a existenei nsi.
Foucault deschide drumul subiectivizrii realitii i a
nelegerii acesteia ca o negociere a interpretrii n cadrul
unei metapovestiri.

87

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

Cotitura lingvistic
Strategie discursiv i construcie social a
realitii
Cercetarea aciune tradiional a fost definit
metodologic de ctre fondatorul psihologiei sociale i
organizaionale i a dinamicilor de grup Kurt Lewin. Teoriile
sale pornesc de la conceptul de analiz a cmpului de fore
ce constituie un cadru constructiv a identificrii unor factori
i fore ce influeneaz o situaie social. Termenul de
cercetare aciune a fost introdus de Kurt Lewin n studiul
Action Research and Minority Problems (1946:34-36).
Cercetarea aciune este descris ca o cercetare comparativ
asupra condiiilor i efectelor diferitelor forme de aciune
social i a cercetrilor ce conduc spre aciune social.
Metoda utilizeaz o spiral de pai fiecare compus dintr-un
circuit de tipul planificare, aciune, identificare a faptelor
sociale i a rezultatelor aciunii (1946:34-36). Caracteristica
fundamental a cercetrii aciune este practica cercetrii
colaborative i utilizarea unor metode colaborative,
constituindu-se o comunitate de practic n vederea
transformrii metodologiilor de rezolvare a problemelor la
nivelul comunitii vizate.
Cercetarea aciune este o anchet interactiv care
pune n aciune simultan procesul rezolvrii de probleme cu
cel de analiz colaborativ a datelor cercetrii n scopul
nelegerii funcionrii i implementrii schimbrilor la
nivelul organizaiei (Reason & Bradbury, 2001 cf.
wikipedia.org: Action Research). Din perspectiva semiotico-

88

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


hermeneutic observm c avem de-a face n realitate cu
modele de practici discursive, cercetarea avnd o natur
calitativ specific ce implic o latur semiotic i
fenomenologic pronunat, n comparaie cu cercetrile
sociologice tradiionale, a cror latur cantitativ, de analiz a
unor variaii cu caracter staistic era predominant. n
cercetarea aciune, avem mai degrab de-a face cu practici de
analiz simbolic, aplicabile unor situaii socio-culturale
particulare, probabil irepetabile.
O taxonomie a Cercetrii aciune cu referire la
studiile viznd comunitile multiculturale o propun
cercettorii Catherine Cassell i Phil Johnson:
Cercetarea aciune ca experiment social, este cea
utilizat originar de Kurt Lewin, care fundamentndu-se pe o
epistemologie
obiectivist
n
cadrul
monismului
metodologic, i care pornete de la o presupoziie ontologic
realist: realitatea social exist cu adevrat, i poate fi
cercetat n mod obiectiv, duce la rezultate ce pot fi obinute
prin aplicarea unei metodologii corecte, i descriind n mod
exact realitatea social (Cassel i Johnson 2006:790).
Cercetarea aciune inductiv: este de asemenea de
orientare pozitivist, urmrind accesul n mod inductiv a
cercettorilor la contextul cultural n starea sa natural.
Modelul cercetrii aciune inductiv se bazeaz pe o
epistemologie de tip hermeneutic i pe o semiotic a faptului
social, privilegiind metodele comprehensive (bazate pe
nelegere), n cadrul dezvoltrii unor metode calitative, sub
forma de Grounded Theory, ce ghideaz intervenia
ulterioar (Cassel i Johnson 2006:792). Grounded Theory
este considerat modalitatea privilegiat de investigare
calitativ a socialului, care presupune construcia categoriilor
i ipotezelor cercetrii printr-un proces de interpretare a

89

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

datelor colectate, mai degrab dect utilizarea cercetrii


sociale pentru validarea unor ipoteze cu caracter teoretic
propuse apriori de cercettor i supuse validrii (O'Connor
et all, 2008:28-45). Simona Branc precizeaz n acest sens c
Grounded Theory presupune generarea sistematic a
conceptelor i teoriilor pe baza datelor colectate, fiind o
modalitate inductiv ce pornete de la observaii generale,
urmnd ca n procesul de analiz a datelor primare s se
formeze categoriile conceputuale (2008:83). tefan Cojocaru
atrage atenia asupra avantajelor utilizrii cercetrilor
calitative i n special a Grounded Theory n evaluarea
programelor, dat fiind evitarea contaminrii rezultatelor cu
opinii predefinite ale cercettorului (2007:138-151). n acest
sens cercetarea calitativ are avantajul de a obine interpretri
pornind de la opiniile exprimate de cei intervievai i nu de la
presupoziiile proprii. Un exemplu interesant l prezint
Daniela Cojocaru, care analizeaz construcia social a
copilriei i parentalitii din perspectiva construcionist
utiliznd constrngerile epistemice ale Grounded Theory
(2008: 87-98).
Cercetarea aciune participativ: pornete de la dou
presupoziii diferite, prima fiind cea conform creia membrii
comunitii cercetate paricip activ la ntreaga cercetare din
etapa de design a cercetrii pn n cea de diagnosticare i
adoptarea unor strategii de aciune, rolul cercettorului fiind
acela de facilitator (O'Connor 2008:796). O a doua
perspectiv se adreseaz ntregii comuniti, analizndu-se
nevoia de schimbare aprut la nivelul comunitii n
proprii si termeni. Cercetarea se bazeaz pe interviuri i
focus grupuri, avnd menirea de a putea genera o planificare
strategic ulterioar, i de a da feed back membrilor
comunitii cu privire la transformarea problemelor cu care

90

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


acetia se confrunt ntr-o agend organizaional.
Intervenia - Cercetarea participatorie - vizeaz
participarea indivizilor comunitii la procesele politice, cum
ar fi cel de democratizare. Modelul pleac de la teoria critic
asupra proceselor de democratizare a practicilor sociale.
Habermans aduce n atenia epistemologilor modificarea
experienelor senzorial-perceptiv sub influena experienei
culturale, justificnd astfel critica epistemologiilor de tip
pozitivist (O'Connor, 2008:798).
Cercetarea aciune deconstructiv: caracterizat de
presupoziia c limbajul, cu referire la orice tip de
metanaraiune, nu poate reda realitatea. Cotitura lingvistic
propune (hyper)realitatea ca fiind constituit din serii de
constructuri sociale. Se pot astfel construi tot attea realiti
cte modaliti de a le descrie putem constitui (O'Connor,
2008:803). Cercetarea aciune deconstructivist are
postmodernismul ca paradigm constitutiv. Un model de
cercetareaciune deconstructivist l propune ancheta
colaborativ, propus de Trevelen (2001:261) cu aplicare la
grupurile minoritare anchet de gen n experimentul
original al lui Trevelen. Cercettorul a facilitat realizarea unei
cercetri deconstructiviste n cazul a 11 tinere, coparticipante la cercetare, cu privire la experienele critice din
propria organizaie. Persoanele supuse cercetrii colaborative
au ca sarcin reflecia asupra propriilor patternuri
interpretative i reconstruciei acestora, printr-o analiz a
discursului i a presupoziilor existente n limbajul curent.
Pentru Trevelen (2001) rolul anchetei deconstructive este
formarea unei noi subiectiviti, nlocuind opoziia latent n
faa alteritii pornind de la experiena libertii, adoptnd
experiena subiectivitii multiple. O alt versiune de
cercetare aciune deconstructiv
este n viziunea lui

91

PORTOFOLIU DE LECTURA

Antonio SANDU

O'Connor construcionismul promovat de Gergen. Se aduce


n discuie anihilarea unor semnificaii prin acordul
democratic asupra interpretrii unui discurs (O'Connor,
2008:805). Construcionismul este n viziunea noastr n
acord cu O'Connor, un constituient al discursului
postmodern i deconstructiv, dar poate fi considerat ca
punct de plecare a efortului transmodern de reinterpretare
integrativ a realitii, prin aciunea afirmativ. n acest sens,
n cadrul paradigmei afirmative, pornind de la
construcionism, s-a dezvoltat ancheta apreciativ. Aceasta
vizeaz sesizarea i amplificarea pozitivului, precum i
construcia socialului pornind de la elementele de pozitivitate
inerent n cadrul oricrei comuniti. n 2006 Cojocaru
propune o alt teorie care are ca punct de plecare
construcionismul social numit proiecionism social
(2006). Proiecionismul social, inspirat de construcionism,
afirm crearea unor realiti sociale multiple pornind de la
propriile proiecii, recunoscnd existena multiplelor realiti
ntr-o permanent modificare i avnd o evoluie
multiliniar. Modelul nostru cu privire la construcionismul
fractalic este convergent cu aceast viziune proiecionist
propus de tefan Cojocaru.
O alt taxonomie pornind de la forma de participare
a cercettorului la grupul social analizat, definete la rndul
su urmtoarele tipuri majore ale cercetrii aciune:
1. tiina aciunii (Chris Argyris) i propune
studierea designului atitudinal al persoanelor aflate n
dificultate. Argyris consider c aciunile umane sunt
programate s ating consecinele dorite fiind guvernate de o
serie de variabile din mediu.
2. Cercetarea colaborativ (John Heron i Peter
Reason). Modelul pornete de la ideea c toi participanii

92

PORTOFOLIU DE LECTURA

Introducere n Filosofia Social


activi la cercetarea aciune sunt de fapt pe deplin implicai n
aceasta n calitate de cercettori (Heron 1996: 56).
3. Cercetarea aciune participatorie. Acest model
implic toate prile relevante n examinarea comun a
aciunilor curente vzute ca problematice n scopul de a le
schimba sau mbunti. Metoda se bazeaz pe o reflecie
critic asupra contextului istoric, politic, cultural, economic
n care aciunea se produce (Wadsworth, 1998).
4. Ancheta dezvoltare aciune (Wiliam Torbert) se
bazeaz pe auto-transformarea aciunilor la nivelul
organizaiei ntr-o manier mai activ i mai durabil.
5. Abordarea teoriei vii (Witehead & Mc Niff) - cei
doi consider c indivizii genereaz teorii explicatorii sub
influena propriei educaii ce acioneaz n procesul propriu
de nvare proprie ct i a celorlali (wikipedia: Action
Research).

93

PORTOFOLIU DE LECTURA

8. GLOBALISM I CRIZA DE
SECURITATE
Madalina Virgnia Antonescu
Doctrina neo-machiavelista in contextul
provocarilor globaliste, (2005:11-41), Editura
Lumen, Iasi
Zsuzsanna Kacs
Relatia NATO PESC. Confruntare pentru
securitatea colectiva?, (2006:13-24), Editura
Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

I. Germenii [i evolu]ia noului concept


american de securitate
la nceputul secolului XXI

A. Formarea noului concept american de securitate,


urmare a schimb\rilor de structur\ interna]ional\
Sfr[itul secolului 20 a provocat o schimbare inimaginabil\ pn\ atunci
n rela]iile interna]ionale [i n echilibrul mondial de putere. C\derea
Zidului Berlinului (1989) [i reunificarea Germaniei; pr\bu[irea blocului
sovietic, ncepnd cu dezagregarea cercurilor de state comuniste satelitare
din Europa de Est (1989) [i continund cu implozia Uniunii Republicilor
Sovietice (1991)1 care a mp\r]it Rusia ntre o zon\ asiatic\ de control
pierdut\ (CSI constituind o artificial\ leg\tur\ politic\ ntre republicile
asiatice [i fostul hegemon;2 o continuare for]at\ de a men]ine o coeziune
iremediabil distrus\; o construc]ie ce nu va ajunge la dimensiunile [i la
importan]a fostului URSS) [i Europa, reprezint\ evenimentele-cheie care
au anun]at sfr[itul vechii ordini interna]ionale politice.
Dup\ 1991, SUA se g\sesc n postura unic\ din punct de vedere istoric,
de a reprezenta singurul pol de putere credibil3 n a construi [i a men]ine
inclusiv prin intermediul organiza]iilor interna]ionale de tip ONU,
NATO, MERCOSUR, NAFTA, prin parteneriatele strategice cu Marea
Britanie sau cu Japonia) securitatea [i stabilitatea la nivel mondial. De[i
n perioada 1991 1999 asist\m la ncercarea virtualilor poli de putere4
(Rusia, China, Marea Britanie, Fran]a, Germania) de a combate influen]ele
11

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

unipolariste, percepute ca o amenin]are iminent\ la adresa unui multipolarism n]eles ca unic factor de stabilitate5, ca singur\ alternativ\ la
anarhia interna]ional\, aceste ncerc\ri se soldeaz\, n cazul crizelor regionale ce amenin]\ marile puteri (Cecenia n cazul Rusiei; Kosovo;
Bosnia-Her]egovina n cazul Europei de Sud-Est), cu un e[ec (privit sub
aspectul lipsei de credibilitate interna]ional\ c=t [i al problemei legitimit\]ii juridice a interven]iei). Marile puteri nu pot concura (sub aspect
tehnologic, militar, economic, informa]ional, politic) cu Statele Unite
care devin, la nceputul mileniului trei, singura superputere a lumii (unii
anali[ti o consider\ o hiper-putere)6.

De la izola]ionism la implicare mondial\


Al]i anali[ti politici [Brzezinski, 2000] constat\ rapida transformare a
Americii n decursul unui secol, dintr-un stat vestic izolat ntr-o putere
mondial\ (o putere de o bog\]ie [i for]\ de domina]ie f\r\ precedent n
istoria omenirii)7. Dincolo de asemenea abord\ri hiperbolizante ale tezei
unipolariste8 se situeaz\ ns\ dilema asigur\rii securit\]ii globale prin
intermediul actualelor organiza]ii interna]ionale, n]elese ca forumuri de
cooperare interstatal\ sau ca mecanisme ale diploma]iei p\cii dar [i practica form\rii unor coali]ii ad-hoc ce evit\ responsabilit\]ile juridice, solu]ionnd o criz\ regional\ prin prisma interesului na]ional al hegemonului coali]iei [i nu al interesului comun [i legal exprimat, al celorlalte
state.
Conceptul american de securitate, ini]ial axat pe ideea contest\rii
hegemonului britanic (Anglia sec. XIX, ca imperiu maritim) [i a extinderii
puterii americane n Pacific [i spre Filipine, a ap\rut odat\ cu primul
r\zboi de cucerire al Americii (1898). Prin Doctrina Monroe (1823) SUA
[i-au arogat statutul de unic ap\r\tor al securit\]ii din emisfera vestic\,
interzicnd orice tentativ\ de domina]ie a marilor puteri europene n
America Latin\9. Dup\ construirea Canalului Panama, domina]ia naval\ a
SUA asupra Oceanului Atlantic [i Pacific era asigurat\, n paralel cu
accentuarea puterii economice (33% din PIB-ul mondial) de o cultur\
axat\ pe inova]ie [i pe flexibilitatea benefic\ a mbin\rii liberalismului
economic cu democra]ia. Intrarea Americii n primul r\zboi mondial
dezeuropenizeaz\ caracterul ini]ial al acestui conflict, deschiznd pre12

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

misele pentru un interna]ionalism la scar\ global\ al Americii, care ns\


nu a produs o angajare constant\ n afacerile interna]ionale10.
Prima etap\ a form\rii conceptului american de securitate este deci,
axat\ pe ideea Americii ca o insul\ continental\, concentrndu-se pe
ap\rarea ]\rmurilor sale (accentuat\ dimensiune na]ional\, cu ignorarea
considerentelor interna]ionale)11.
Odat\ cu al doilea r\zboi mondial, europocentrismul [i preeminen]a
Europei ca pol principal de putere ia sfr[it, iar succesoarele hegemonului
european devin SUA [i URSS. Bipolarismul declan[eaz\ o competi]ie
ntre principala putere maritim\ a lumii (SUA) [i URSS (ca principal\
putere de uscat, de]in\toare a suprema]iei asupra p\r]ii centrale a Europei,
zon\ pivot a politicii mondiale).
n aceast\ perioad\, conceptul american de securitate mprumut\ o
miz\ cu adev\rat global\ [i utilizeaz\ instrumentul ideologic ct [i amenin]area nuclear\ pentru a ob]ine victoria n R\zboiul Rece.
Unipolarismul, dup\ Brzezinski, a ap\rut odat\ cu terminarea R\zboiului Rece [i cu dezmembrarea URSS. America s-a aflat din acel
moment (1991) ntr-o situa]ie unic\ (a devenit simultan, prima [i singura
putere cu dimensiuni mondiale).
America a fost comparat\ chiar cu un imperiu12 (prin puterea de
atrac]ie a civiliza]iei sale liberale; prin capacitatea de a mobiliza rapid
mari resurse economice [i tehnologice n scopuri militare; prin institu]iile
sale ce dovedesc o organizare politic\ superioar\ [i flexibil\ fa]\ de conservatorismul european). Spre deosebire de imperiile din vechime, America se g\se[te ntr-o pozi]ie unic\, sub aspectul ntinderii [i al universalit\]ii puterii sale13.
n absen]a unui competitor credibil [i pe fundalul cre[terii plauzibilit\]ii teoriei sfr[itului istoriei (odat\ cu terminarea R\zboiului Rece),
puterea Americii se extinde la nivel global14 pe bazele culturii sale politice, economice, prezentate ca un element obiectiv al globaliz\rii sau ca
un sistem optim pentru a asigura pacea [i stabilitatea lumii. Aceast\
epoc\ a triumfalismului global [H. Kissinger, 2002] proclam\ sfr[itul
confrunt\rii ntre ideologiile comunist\ [i capitalist\, consecin]\ a statutului SUA de superputere mondial\, f\cnd din interdependen]a economic\ [i cultural\ a lumii secolului XXI, o ideologie globalist\ servind
13

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

interesele marilor corpora]ii mondiale [i interesele stategice ale SUA:


vasalizarea regiunii Orientului Mijlociu bogat n petrol (sprijinul acordat Kuweitului pentru ap\rarea teritoriului s\u [i nl\turarea agresorului irakian; izolarea Irakului totalitarist; alungarea talibanilor afgani
[i instaurarea democra]iei de suprafa]\ dac\ este s\ ne raport\m la
componenta puternic tribal\ a Afganistanului ; pr\bu[irea regimului
totalitarist irakian [i instaurarea unei administra]ii pro-americane).
Prin urmare, conceptul american de securitate cap\t\ dimensiuni globale ndat\ dup\ terminarea R\zboiului Rece, transformndu-se dintr-un
concept axat pe doctrina ngr\dirii blocului sovietic, a echilibrului terorii,
a cursei narm\rii [i a nfrngerii competitorului sovietic, ntr-un concept
al afirm\rii f\]i[e a unipolarismului american [i al valorilor sale15. De la
dimensiunea na]ional\ (ap\rarea teritoriului [i popula]iei sale) repus\ n
discu]ie odat\ cu atentatele din 11 septembrie 2001 [i cu pr\bu[irea mitului
hegemonului invincibil, se trece la un concept de securitate axat pe
doctrina loviturii preventive16 (r\zboiul Americii contra terorismului interna]ional). Securitatea na]ional\ a SUA nu ar mai putea fi pus\ n
discu]ie dac\ fenomenul terorist ar fi lovit [i desfiin]at prin nucleele [i
re]elele sale implementate n lume17. Asocierea terorismului cu islamismul
(ca ideologie post-bipolar\ contrar\ unipolarismului promovat de cultura
american\) permite interven]ia (n scopul democratiz\rii, al pacific\rii
zonei, al nl\tur\rii nucleelor teroriste ca factori perturbatori [i de amenin]are pentru hegemon [i sistemul acestuia) n Irak.
Conceptul american de securitate, a[a cum este definit n Strategia
Na]ional\ de Ap\rare a SUA (2002)18 con]ine o puternic\, aproape obsesiv\ latur\ antiterorist\, definind lumea n termeni manihei[ti (terori[tii
[i statele care sprijin\ terorismul, contra coali]iilor de state preg\tite s\
combat\, sub toate formele sale, acest fenomen perceput ca o sfidare la
adresa lumii civilizate n fapt, ca o contestare a superputerii americane).
Un r\zboi anti-terorist la dimensiuni globale n care s-ar afla ca inamic
identificabil, o re]ea sau un stat suspectat a avea leg\turi cu terorismul.
Reu[it pretext pentru ap\rarea zonelor de influen]\ dar [i pentru cucerirea accesului la regiuni bogate n resurse strategice [i nchise Americii
datorit\ unor regimuri totalitare (Irak, Iran), combaterea terorismului
introduce lumea unipolar\ a nceputului secolului XXI ntr-o stare de
tensiune similar\ R\zboiului Rece.19
14

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

Amenin]area nuclear\ este nlocuit\ cu amenin]area loviturii preventive n cazul calific\rii de c\tre hegemon, a unui stat drept stat rebel
(care ntre]ine leg\turi cu re]ele teroriste). n cazul Irakului, leg\tura dintre
regimul lui Saddam Hussein [i re]eaua Al-Quaeda nefiind dovedit\, s-a
apelat la justificarea folosirii probabile n r\zboiul contra SUA, a armelor
chimice [i de distrugere n mas\, de c\tre dictator (lucru ce nu s-a
ntmplat). Prin urmare, la amenin]area cu izolarea pe plan interna]ional
a statului terorist [o reluare a tezei ngr\dirii perturbatorului din
vremea concertului de putere, ns\ de aceast\ dat\ aplicat nu poten]ialului
concurent la titlul de hegemon sistemic ci oric\rui stat, indiferent de
statutul politic, care amenin]\ mai mult sau mai pu]in vizibil (sau asupra
c\ruia exist\ suspiciunea de a reprezenta o amenin]are), hegemonul [i
ordinea sistemic\ pe care acesta a construit-o] se adaug\ amenin]area cu
schimbarea regimului (calificat ca sus]in\tor al unei re]ele teroriste).
Aceasta echivaleaz\ aprecierea unilateral\ a superputerii cu o condamnare implicit\ a acelui stat (Axa R\ului) la a fi pedepsit pe motivul c\
nu se aliniaza condi]iei de a contribui la prezervarea securit\]ii sistemului
hegemonic.
n acela[i timp, dreptul interna]ional este marginalizat atunci cnd nu
corespunde intereselor puterii americane (situa]ia juridic\ a prizonierilor
afgani din lag\rele de la Guantanamo/Cuba), iar coali]iile ad-hoc sunt
preferate instrumentelor juridice, negocierilor de pace din cadrul ONU
sau m\surilor luate n conformitate cu ONU, pe ideea c\ sistemul de tip
hegemonic trebuie p\strat prin ac]iune direct\, descuraj=nd orice ripost\.

Unipolarismul american pozi]ie istoric\ f\r\ precedent


a unui stat
Unipolarismul american (la nivel sistemic interna]ional)20 de]ine ns\
[i o important\ component\ multisectorial\ (combina]ie de neegalat, n
viziunea lui Z. Brzezinski, a patru domenii hot\rtoare n politica mondial\: extindere militar\ la nivel global; for]\ economic\; ntietate tehnologic\; atrac]ie a culturii sale asupra tineretului lumii).
Spre deosebire de alte tipuri de imperii, Brzezinski formuleaz\ ideea
originalit\]ii exercit\rii puterii mondiale americane (axat\ pe un sistem
15

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

de institu]ii [i organiza]ii interna]ionale, pe sprijin public n angajarea


unor decizii de politic\ extern\ interven]ia Americii n cel de-al doilea
r\zboi mondial, ca urmare a [ocului produs de atacul japonez de la Pearl
Harbour). Oglindind ns\ tiparul unei sus]ineri moderate a deciziei politice, sistemul mondial american se bazeaz\ pe conceptul cooper\rii, pe
un anume multilateralism exercitat la nivel interna]ional (bazat pe valori
precum democra]ie, stat de drept, drepturile omului, economie de pia]\
strns legate de ideea american\ de guvernare), mai degrab\ dect la
nivel conven]ional (prin tratate ncheiate cu alte state)21. Imitarea stilului
american construie[te premisele unei func]ion\ri a hegemoniei SUA men]inut\ printr-o structur\ complex\ de institu]ii, proceduri interconectate,
genernd consens, acoperind lumea cu un sistem non-ierarhic, orizontal,
al c\rui centru este America.
Conform lui Brzezinski, America trebuie s\-[i dezvolte un concept de
securitate care s\ r\spund\ provoc\rilor eurasiatice22 (Eurasia fiind privit\ ca o inim\ a lumii, a c\rei st\pnire asigur\ hegemonia mondial\).
Astfel, America trebuie s\-[i construiasc\ o viziune asupra Europei conform\ cu interesele sale (caracterul vital al men]inerii leg\turii transatlantice prin nt\rirea NATO; prin extinderea NATO spre Est [i prin
prezen]a bazelor militare n state foste comuniste precum Romnia, Bulgaria; o Europ\ n continuare axat\ pe parteneriatul dintre UE [i NATO,
pe domina]ia american\ n cadrul Alian]ei; pe sporirea aten]iei SUA c\tre
viitorul rol al republicilor baltice [i al Ucrainei n contextul dublei extinderi (a structurilor NATO [i UE) c\tre Europa de Est). Din aceast\
perspectiv\ (a importan]ei prioritare pentru securitatea na]ional\ american\ a zonei europene) trebuie s\ ne raport\m la defini]ia pe care Martin
Wight a dat-o puterii mondiale n sens strict23 (ca o mare putere ce
poate exercita efectiv n\untrul Europei o for]\ ce este derivat\ din resursele sale din exteriorul Europei (SUA [i Japonia fiind primele mari
puteri ale c\ror resurse erau situate n zone non-europene) [Martin Wight,
1998].
Sfr[itul bipolarit\]ii nu nl\tur\ ns\ politica de putere, considerat\
de autorii reali[ti ca o auto-corectare natural\ a sistemului interna]ional24,
n vederea intr\rii ntr-un nou ciclu istoric.
Epoca post-bipolar\ n care America domin\ scena lumii, trecnd cu
repeziciune de la epoca triumfalist\ (ca nving\toare n R\zboiul Rece;
16

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

unipolarismul ca apogeu [i sfr[it al istoriei, ca sistem de pace universal) la cea a contest\rii (n urma interven]ionismelor n zone de
conflict apar]innd sferelor de influen]\ ale competitorilor s\i: fosta Iugoslavie [i spargerea unit\]ii de reac]ie a motorului unional reprezentat de
Fran]a [i Germania; Afganistan [i intrarea n sfera tradi]ional\ sovietic\;
Irak implicnd interesele economice tradi]ionale ale Fran]ei, Rusiei, Germaniei n aceast\ ]ar\ nu abandoneaz\ ns\ politica de putere. ns\ axele
de combatere a unipolarismului american tot mai ostentativ manifestat n
ac]iunile [i n declara]iile politice ale liderilor s\i devin tot mai fragile [i
nefiabile.
Conceptul american de securitate str\bate mai multe etape de definire,
dup\ 1989:
1. Imediat dup\ c\derea blocului sovietic, interesul SUA a fost s\
profite de vidul de securitate creat n Europa pentru a nt\ri importan]a militar\ [i politic\ a Alian]ei Atlantice (elaborarea noului
concept strategic al NATO/Roma 1991).
2. Folosirea crizei din Golf (1991) ca o ocazie pentru proclamarea
noii ordini interna]ionale n care se vedeau deja germenii unui
unipolarism con[tient [i asumat la scar\ global\.
3. Pr\bu[irea Federa]iei Iugoslave, ca vestigiu artificial al epocii
bipolare [i utilizarea situa]iei de criz\ n aceast\ zon\ (momentul
Kosovo 1999) pentru a dovedi eficacitatea formulei NATO (solu]ionarea unei crize regionale poate fi efectuat\ cu succes doar cu
participarea Alian]ei, doar cu men]inerea leg\turii transatlantice),
implicit capacitatea acesteia de adaptare, ca justificare pentru nl\turarea criticilor axate pe caracterul s\u istoric. n paralel, se
constat\, prin folosirea tipic imperial\ a strategiei divide et impera la nivelul european, deficitul de credibilitate al UE (marile
puteri europene nefiind capabile s\ gestioneze cu succes o criz\ pe
continentul european)25.
4. Momentul 11 septembrie 2001 care marcheaz\ trecerea de la
interven]ionismul umanitar (Kosovo, Somalia, Rwanda, Macedonia) axat pe protec]ia popula]iei civile, pe ap\rarea drepturilor
omului [i restabilirea unui guvern democratic [i a stabilit\]ii re-

17

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

gionale, la interven]ionismul punitiv (Afganistan; Irak) [i la amenin]area cu for]a.


Se inaugureaz\ astfel o epoc\ a suspiciunii permanente, un tip de
echilibru al terorii (ntre re]elele teroriste ce amenin]\ hegemonul statal
[i SUA ca superputere ce amenin]\ statele indisciplinate ale unui sistem
interna]ional unipolar).
Odat\ cu 11 septembrie, conceptul de securitate se plaseaz\ pe un
teren global (ap\rarea interesului na]ional n orice zon\ a globului, dac\
acesta este amenin]at n mod real sau dac\ exist\ o posibilitate credibil\
de a fi contestat ntr-un mod care ar contraveni pozi]iei de superputere a
Americii) dar se bazeaz\ [i pe o balan]\ asimetric\ de putere (America [i
restul lumii; America versus Axa R\ului; America declarnd r\zboi terorismului interna]ional, oriunde ar fi identificat acesta). Dac\ ns\ echilibrul terorii de la nceputul secolului XXI creaz\ amenin]\ri verosimile [i d\ na[tere la ac]iuni concrete din partea fiec\rei tabere (SUA [i
re]elele teroriste), zonele de tensiune n care ciocnirea celor dou\ ordini
(cea vizibil\, unipolar\ [i cea statal\; cea subteran\, globalist\, a re]elelor
teroriste) creaz\ fracturi, izbucnind la suprafa]\, aceste zone de tensiune
nemanifest=ndu-se exclusiv la periferie (precum n cazul R\zboiului Rece,
cnd nucleele celor dou\ blocuri r\mneau intangibile) ci lovesc chiar
hegemonul (atentatele de la WTC)26.
Din aceast\ cauz\, conceptul american de securitate devine axat pe
ideea unei capacit\]i de ripost\ f\r\ precedent a hegemonului, pe folosirea
politicii de for]\ att n cazul statelor care au sprijinit [i ad\postit re]eaua
terorist\ ce a contestat direct hegemonul (Al-Quaeda) ct [i al statelor
b\nuite de asemenea leg\turi (Irak, Siria, Iran). SUA adopt\ o politic\
extern\ diferit\ de cea anterioar\ momentului 11 septembrie (cnd
interven]ionismul s\u se manifest\ prin intermediul NATO cazul Kosovo). Ostentativa afi[are a unipolarismului ca politic\ de putere este
costisitoare ns\ sortit\ s\ asigure restabilirea prestigiului lezat la 11
septembrie. Exploatarea politic\ a acestui tragic moment27 conduce la
adaptarea politicii externe de afirmare a onoarei [i intereselor americane, la o reputa]ie bazat\ pe putere [H. Nicholson, 1997, citat de Martin
Wight, 1998]. Prestigiul american, dup\ 11 septembrie, este n]eles n
sensul realist (ca recunoa[tere a for]ei americane de c\tre celelalte popoare)28. Este abandonat\ linia de pn\ atunci a urm\ririi men]inerii
18

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

prestigiului democratic de leader al SUA prin realizarea scopurilor sale


f\r\ a face uz de for]\ sau de a utiliza for]a cu justificare legal\, n cazul
mecanismelor institu]ionale [i urmnd procedurile convenite de ntreaga
comunitate interna]ional\.
Dup\ atentatele de la WTC/2001, America a adoptat o nou\ abordare
a conceptului de prestigiu29, axndu-se pe defini]ia lui E.H. Carr (prestigiul n]eles ca intimidarea oric\rui posibil competitor, prin desf\[urarea ostentativ\ a for]ei tehnologice, informa]ionale, militare a SUA;
prin practicarea unei diploma]ii a implic\rii directe n orice situa]ie cu
poten]ial amenin]\tor pentru securitatea SUA)30 [cf. Gilles Kepel Jihad.
Expansion et declin de lislamisme; Paris, Gallimard, 2000].
Momentul 11 septembrie poate fi n]eles sub un dublu aspect: fie
este n]eles ca o ruptur\ istoric\ ntre securitatea statelor (n sensul
prezerv\rii independen]ei, integrit\]ii teritoriale, supravie]uirii sale n
raport cu interesele concurente ale altor state) [i securitatea sistemului
interna]ional (ca sistem interstatal amenin]at de pericolul terorismului
global); fie privim acest moment ca pe o reluare a istoriei31 n care
blocul ie[it nving\tor din R\zboiul Rece, este la rndul s\u contestat [i
chiar atacat. Dac\ sunt for]ate s\ adopte linia unei politici triumfaliste
(SUA ca hiperputere s\ restabileasc\ mitul invincibilit\]ii, prin for]\), s\
instaureze la un nivel vizibil unipolarismul (pn\ atunci mascat sub
umbrela diferitelor institu]ii umanitare), al]i autori atribuie Statelor Unite
un rol de constructor al haosului post-bipolar, un fel de anarhie controlat\ de singurul imperiu32, oaz\ de civiliza]ie institu]ional\. Terorismul devine, n acest context creat con[tient de America, un factor
maleabil, care justific\ abaterea de la norma interna]ional\ [i care declan[eaz\ crearea unei fracturi ntre lumea neguvernabil\ [i centrul imperiului ca zon\ sigur\, stabil\, ordonat\, n care legile func]ioneaz\ cu
stricte]e, chiar ngr\dind libert\]ile cet\]enilor pentru o mai bun\ protejare
a securit\]ii interne (n fa]a pericolului terorist)33.
De[i autorii reali[ti atribuie un caracter natural (nefabricat de vreo
putere/grup de puteri n scopul de a servi interesele lor na]ionale) anarhiei
interna]ionale (`n]eleas\ ca absen]\ a unui guvern mondial; ca o consecin]\
a caracterului suveran [i legal al statelor, ceea ce presupune existen]a unei
pluralit\]i de subiecte de rela]ii interna]ionale f\r\ o autoritate superioar\
ordonatoare), n secolul XXI, observ\m c\ aceasta [i schimb\ dimen19

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

siunile: de la un tip de anarhie a statelor se trece la o provocare a


acestora, sub presiunea for]elor globaliz\rii [i a unor actori non-statali
(NGO-uri, corpora]ii transna]ionale, mi[c\ri religioase, opinia public\,
re]ele teroriste; crim\ organizat\).
Cum poate reac]iona superputerea american\ n contextul unei anarhii
de tip globalist?
1. Fie se consider\ globalizarea ca un tip de ideologie american\ postbipolar\ (Mc-Donald-izare), n acest caz avnd posibilitatea de a fi
difuzat\ la nivel global n mod voluntar, controlat (caz n care agen]ii
globaliz\rii ar fi: mari corpora]ii americane; mari posturi TV americane
cu monopol informa]ional; institu]ii, alian]e militare [i politice, organiza]ii
interna]ionale, NGO-uri care asigur\ canale diverse de manifestare a unei
puteri implicite34 (soft) a hegemonului n cadrul sistemului s\u), n care
anarhia nu este dect un procedeu de ordonare [i re-a[ezare periodic\ a
componentelor conform intereselor stategice americane. Lumea ca un
puzzle american prime[te ns\ impactul terorist, care declan[eaz\ n
anarhia ordonat\ a hegemonului un haos real, factor ce-i pericliteaz\
Americii caracterul global al ordinii sale controlate. Terorismul, ca element distrug\tor al pseudo-haosului menit s\ creeze impresia unei Americi salvatoare, a unui centru iradiant de securitate ntr-o anarhie postbipolar\, devine inamicul vizat pe toate fronturile de administra]ia american\. Din aceast\ perspectiv\ poate fi interpretat articolul analistului
american John Lewis Gaddis [Foreign Policy, 2002], profesor la Universitatea Yale, n care strategia de securitate na]ional\ a pre[edintelui
G.W.Bush este calificat\ drept cea mai consistent\ modificare a strategiei
globale a SUA de la nceputul R\zboiului Rece.
2. Unipolarismul american nu este ns\ de o factur\ att de coercitiv\
sau totalitar\ spre a ignora reac]ia restului lumii fa]\ de amenin]area
terorist\. Justific\rile SUA n privin]a legalit\]ii [i moralit\]ii r\zboiului
mpotriva terorismului au reprezentat o constant\ preocupare de a oferi
lumii imaginea unei Americi responsabile att de a restabili ordinea
intern\ [i a proteja securitatea cet\]enilor s\i (dup\ atentatele din 11
septembrie) ct [i de a elimina terorismul ca fenomen global, inclusiv
statele care-l sprijin\. Punnd pe acela[i plan terori[tii al\turi de tirani, ca
surse de pericol global, SUA introduce n ecua]ia de securitate componenta nou\ a ap\r\rii statale adecvat\ noilor riscuri; noul inamic global
20

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

este o re]ea obscur\ de indivizi, care-[i are baza n diverse teritorii na]ionale, cu lideri fantomatici (Ben Laden) [i dispunnd de o re]ea de statesponsori.
Sprijinindu-se pe factorul fanatismului religios (r\zboiul cu Marea
Satan\)35, lumea terorist\ ce ac]ioneaz\ din umbr\ este calificat\ de
hegemonul contestat, ca o Ax\ a R\ului, mpreun\ cu statele care o
sus]in (identificate de hegemon ca fiind Irak, Iran, Coreea de Nord, Arabia
Saudit\, Siria, Afganistan lista este permanent n schimbare, hegemonul
rezervndu-[i dreptul de a califica un stat ca sprijinitor al terorismului
[i implicit ca opozant al interesului american de securitate, precum [i
de a decide momentul atac\rii acestui stat `n func]ie de interesele sale
strategice).36

Principalele concepte politice n strategia de securitate a SUA/2002


Ceea ce-i situeaz\, n viziunea lui G.W.Bush, pe terori[ti la nivelul
tiranilor sunt armele de distrugere n mas\37 (baza legal\ pentru aplicarea doctrinei preventive, invocat\ de americani pentru distrugerea
acestor noi inamici reprezentnd-o dreptul fiec\rei na]iuni de auto-ap\rare
(art. 51/Cartea ONU), drept care este extins `ns\, dincolo de limitele sale
legale, n viziunea american\ [i la situa]ia lu\rii de m\suri de ap\rare de
c\tre o na]iune care nu este ]inta unui atac, `mpotriva unor for]e ce prezint\
ns\ un pericol iminent de atac). Pornind de la noul concept de securitate
astfel definit n Strategia Na]ional\ de Securitate a SUA/2002, este preferat\ ac]iunea preventiv\ multilateral\ (SUA vor ncerca n mod constant s\ [i ofere sprijinul comunit\]ii interna]ionale), ns\ acest sprijin
cap\t\ ndat\ o turnur\ unilateral\ de preven]ie (nu vom ezita s\ ac]ion\m singuri, dac\ este necesar, pentru a ne exercita dreptul la autoap\rare prin ac]iuni preventive la adresa unor astfel de terori[ti, pentru a
nu le permite s\ loveasc\ ]ara [i poporul nostru). Gaddis identific\ n
mod clar raportul de cauzalitate ntre ac]iunea preventiv\ [i hegemonie
(este pu]in probabil\ ideea unei renun]\ri voluntare din partea SUA n
ceea ce prive[te unilateralismul s\u, la pozi]ia sa ierarhic\ de superputere; n acela[i timp, se constat\ inexisten]a unei coali]ii anti-americane credibile care s\ creeze un echilibru de putere).
21

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

n discursul s\u de la West Point, G.W.Bush extrapoleaz\ punctul de


vedere mai sus exprimat (unilateralism moderat, disponibilitate de cooperare cu alte state pentru combaterea terorismului [i implicit, pentru
confirmarea la nivel interna]ional a doctrinei sale preventive) n sensul
unei a doua variante (unilateralism f\]i[): for]ele noastre vor fi suficient
de puternice pentru a-i convinge pe adversari s\ nu continue dezvoltarea
militar\ n scopul dep\[irii sau egal\rii puterii Statelor Unite (adversarii
viza]i aici fiind statele, actorii clasici ai rela]iilor de putere).
Asumarea f\]i[\ a unipolarismului de c\tre o Americ\ r\mas\ dup\
R\zboiul Rece n postura de superputere unic\ presupune exacerbarea
militarismului s\u (spre un Reich bismarkian38) : America are [i inten]ioneaz\ s\ p\streze o for]\ militar\ dincolo de orice provocare; mpiedicarea form\rii unei coali]ii anti-americane (prin crearea de alian]e
asimetrice cu statele candidate la integrarea n UE Romnia, Bulgaria,
Ungaria, Polonia ca promotoare ale atlanticismului); promovarea excep]ionalismului american (acea misiune universal\, civilizatoare,
care vine n contrast cu misiunile similare ale altor actori Fran]a,
Rusia, China, Germania) ce permite identificarea Americii cu valori universale umane (stat de drept, democra]ie, libertate, toleran]\).
G. W. Bush face din America un exportator de democra]ie (de[i
interven]ia n Afganistan nu se produce pentru a preveni distrugerea
valoroaselor statui ale lui Buddha trecute n patrimoniul UNESCO ci mai
trziu, ca o ac]iune punitiv\ politic\, mpotriva regimului taliban sprijinitor al rela]iei Al-Quaeda39). nl\turarea talibanilor aduce Afganistanului democra]ia promis\ [i o relativ\ stabilizare regional\ (succesul
democra]iei impuse de coali]ia american\ sub forma unui guvern mixt,
asupra tribalismelor r\bufnite din nl\turarea totalitarismului). n cazul
Irakului, SUA decide interven]ia pentru a ncerca aplicarea unei teorii a
dominoului democra]iei (pr\bu[irea dictaturii lui Saddam Hussein urm=nd a provoca nl\turarea, rnd pe rnd, a celorlalte regimuri opresive
din regiune [i crend condi]ii pentru o democratizare a lumii arabe).
Odat\ cu introducerea unor valori democratice n Orientul Mijlociu,
totalitarismul [i islamismul radical, ca forme viciate de guvernare asupra
vie]ii [i condi]iei oamenilor, vor fi eradicate, eliminndu-se astfel [i
terenul fertil terorismului. Democra]ia devine pentru G. W. Bush un in22

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

strument global de asigurare a securit\]ii Americii [i prin extrapolare, a


securit\]ii planetei. Ordonarea sistemului interna]ional de c\tre hegemon,
dup\ 11 septembrie, seam\n\ mai mult a mi[care neocolonialist\40, chiar
dac\ preocuparea Americii pentru justific\ri etice [i legale este constant\
(dat fiind caracterul juridic al comunit\]ii interna]ionale asimilat\ de
unii anali[ti, ordinii onusiene). Folosim termenul de neo-colonialism
aplicabil situa]iei de dup\ 11 septembrie, deoarece sunt ntrunite urm\toarele elemente:
existen]a unui singur hegemon n sistemul interna]ional (fapt de
natur\ s\ aprofundeze ruptura ntre vrful ierarhiei politice [i restul
lumii);
inexisten]a unei structuri credibile de opozi]ie ori a unor politici
comune [i concrete de ngr\dire a hegemonului, din partea marilor puteri;
prezentarea compatibilit\]ii pozi]iei politice a hegemonului cu
valorile universale, umane (dreptate, pace, libertate, prosperitate,
siguran]\) spre a-[i crea o baz\ peren\ de legimitate [i a men]ine
status-quo-ul;
impunerea valorilor democra]iilor occidentale la zone ale lumii
care nu au cunoscut aceast\ tradi]ie de guvernare ([i care le percep
ca imperialiste).
ns\ neo-colonialismul41, ca tr\s\tur\ a unipolarismului american,
putnd adopta diverse forme (de la cea soft, a imit\rii voluntare a stilului
american de via]\; la prezen]a marilor investitori corpora]ionali americani;
la prezen]a bazelor militare NATO ca Alian]\ marcat\ de un acut dezechilibru ntre superputere [i puterile unional europene pn\ la interven]ia armat\, schimbarea guvernului unui stat [i impunerea unei administra]ii favorabile hegemonului) este puternic sus]inut de noua doctrin\ american\ a r\zboaielor preventive. Atacurile de la 11 septembrie
pot fi interpretate [i ca un factor de con[tientizare a izol\rii superputerii
(pr\bu[irea mitului turnului de filde[, al invincibilit\]ii superputerii);
pentru prima dat\ de la terminarea R\zboiului Rece, America ini]iaz\ o
campanie punitiv\ [i totodat\, un r\zboi pe termen nelimitat contra terorismului. Acest moment tragic justific\ adoptarea unei strategii agresive
de prentmpinare a amenin]\rilor la adresa SUA, deschiderea unei ere
noi a ac]iunii ferme (to be protective to prevent threats from emerging),
23

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

n care prevenirea actului creeaz\ un precedent ce tinde s\ r\stoarne


ordinea onusian\ juridic\ bazat\ pe respectarea suveranit\]ii, a integrit\]ii
teritoriale, a neamestecului n treburile interne ale unui stat42.

B. Lumea dup\ 1989 noi amenin]\ri [i riscuri la adresa


superputerii americane
Dac\ n R\zboiul din Golf (1991), SUA intervenea mpreun\ cu o
coali]ie de state spre a restabili ordinea legal\ nc\lcat\ de agresor (Irak,
ca invadator al unui stat suveran, independent, membru ONU `n spe]\
Kuweitul, considerat o anex\ teritorial\ a Irakului), momentul Kosovo
(1999) creeaz\ o dilem\: justificarea interven]iei NATO ([i implicit, a
decidentului major american) n afacerile interne ale unei ]\ri (chiar dac\
aceasta este sf[iat\ de un r\zboi fratricid) este ea admis\ din motive
umanitare (protejarea popula]iei civile; stoparea purific\rilor etnice; restabilirea drepturilor individului; crearea condi]iilor pentru alegeri libere
[i tranzi]ia la o guvernare democratic\)? Iat\ `ntreb\ri la care `ncerc\m s\
r\spundem `n cele ce urmeaz\.

Evenimentele majore ale scenei istorice post-bipolare


factori definitorii n na[terea noului concept american de
securitate
R\d\cinile noului concept de securitate, a[a cum a fost el definit n
Strategia Na]ional\/2002 pornesc de la realitatea istoric\ pe care R\zboiul
Rece a produs-o: c\derea blocului sovietic [i dispari]ia singurei contraponderi a puterii americane. Urm\toarele evenimente majore care au
contribuit vizibil sau subtil la cristalizarea doctrinei ap\r\rii preventive
ca optim r\spuns al hegemonului la o lume complex\, a amenin]\rilor
asimetrice sunt tot attea repere pentru observarea critic\ a traiectoriei
unipolarismului american [i a reac]iilor sale n fa]a provoc\rilor globaliste:
Kosovo (1999) ca testare a capacit\]ilor de ac]iune la nivel global
a NATO (securitatea Alian]ei privit\ ntr-un context global, n care
aceasta trebuie s\ dispun\ de capacit\]i rapide de interven]ie n
24

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

cazul crizelor regionale din afara teritoriului Alian]ei, ocrotit prin


art. 3 [i 5 din tratatul de la Washington/1949). Noul Concept Strategic al Alian]ei (Roma, 1991) identific\ o concep]ie mai larg\
asupra securit\]ii, datorit\ profundelor muta]ii intervenite n contextul de securitate (apari]ia unor riscuri sub forme complexe, care
provin din direc]ii multiple, care ]in mai pu]in de eventualitatea
unei agresiuni deliberate mpotriva teritoriului Alia]ilor, ct de
consecin]ele negative ale instabilit\]ilor ce ar putea decurge din
gravele dificult\]i economice, sociale [i politice, nclusiv din rivalit\]ile etnice [i litigiile teritoriale ntlnite n state din Europa
Central\ [i de Est).
Afganistan (2001-2002) ca prim\ ncercare de interven]ie pe baza
unor motive anti-teroriste (securitatea Americii, amenin]at\ n mod
direct de un inamic ne-conven]ional, identificat ca re]eaua terorist\
a lui Ben-Laden).
Irak (2002-2003) ca a doua interven]ie cu justificare anti-terorist\
(cu o pondere mai intens\ n dovedirea leg\turii dintre regimul lui
Saddam Hussein [i de]inerea ilegal\ de arme de distrugere n mas\,
dect n ceea ce prive[te liantul dintre regimul Hussein [i re]eaua
lui Ben Laden).
Ac]iunea preventiv\, ca miez al noului concept de securitate american43, este strns legat\ de sintagme precum:
r\zboiul mpotriva terorismului (presupune o reac]ie de amploare
a statului amenin]at; un r\spuns oficial al hegemonului la adresa
contestatarului nev\zut; un r\spuns tradi]ional r\zboiul ceea ce
dovede[te seriozitatea cu care superputerea trateaz\ inamicul neconven]ional);
de]inerea de arme de distrugere n mas\ (asociat\ cu prezen]a
unui guvern totalitar [i cu o folosire anterioar\ a unor astfel de
arme pentru solu]ionarea unor crize locale);
nc\lcarea grav\ [i sistematic\ a drepturilor omului (asociat\, de
asemenea, cu izbucnirea crizelor etnice, religioase, a r\zboaielor
civile n interiorul unui stat; cu prezen]a unui guvern totalitarist
care nu respect\ drepturile omului)

25

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

restabilirea/instaurarea democra]iei ca o garan]ie a stabilit\]ii regionale.


For]a militar\ [i tehnologic\ pe care se bazeaz\ concret noul concept
de securitate al Americii relev\ faptul ca SUA se percepe ca o megaputere
nuclear\, cosmic\, maritim\, avnd capacit\]i militare impresionante [i
cheltuieli mondiale n valoare de 380 miliarde $.
Conceptul american de securitate nu poate fi discutat f\r\ a aminti de
cteva elemente importante44: drepturile omului [i rolul ONG-urilor ac]ionnd la nivel global, precum Human Rights Watch care, n raportul
din 2002, constata grava prejudiciere de c\tre politica american\ a situa]iei drepturilor omului fie prin cooperarea cu state ce nu respect\
drepturile omului prin ignorarea sau prin nc\lcarea acestora, fie prin
refuzul de a se supune legisla]iei interna]ionale prin nerecunoa[terea
jurisdic]iei Cur]ii Penale Interna]ionale; fie prin adoptarea unui tip de
legisla]ie n materie de anti-terorism care s\ contravin\ drepturilor cet\]ene[ti [i celor militare pe plan intern [i interna]ional); sistemul institu]ional [i conven]ional (sacrificarea interesului comun al statelor [i
popoarelor, n dorin]a de a-[i urm\ri interesul hegemonic propriu prin:
refuzul semn\rii/ratific\rii acodurilor n materie de mediu; a acordurilor
pentru interzicerea minelor antipersonal [i a bombelor cu fragmenta]ie, a
celor privitoare la tratamentul prizonierilor de r\zboi, cu privire la protec]ia propriet\]ii culturale n caz de r\zboi; o utilizare pragmatic\ a
institu]iei onusiene, redus\ la o simpl\ anex\ a politicii externe a SUA).
nc\ din perioada anterioar\ atentatului de la WTC, unipolarismul
american justific\ interven]ia SUA n Kosovo ca sprijin pentru a aduce
pacea [i democra]ia na]iunilor din fosta Iugoslavie, ns\ interesul men]inerii NATO ca leg\tur\ transatlantic\ (Bosnia ca test al caracterului
transatlantic al Alian]ei, ca teren de ncercare pentru un nou NATO)
avnd un rol de stabilizare regional\ european\, dovede[te o criz\ de
autoritate [i de coeziune la nivelul liderilor UE, lipsa unei contraponderi
credibile, fie [i regionale, n fa]a interesului strategic american. n Declara]ia asupra Kosovo a Secretarului de Stat american Madeline Albright (Luxemburg, 28 mai 1998), interven]ia NATO se dovede[te a fi
aprobat\ n virtutea abilit\]ii organiza]iei de a ac]iona creativ [i viguros
n Bosnia45. Ulterior ns\, oficialul american eviden]iaz\ punctul de
vedere al SUA n cadrul Consiliului Nord-Atlantic: desfiin]area insti26

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

tu]iilor anti-Dayton; prevenirea r\spndirii r\zboiului n Europa de Est


(cel din urm\ fiind prezentat ca fiind cel mai important interes strategic n
Bosnia [i Croa]ia). La Summitul ministerial al Consiliului Nord-Atlantic,
n declara]ia asupra problemei Kosovo, NATO este prezentat ca sus]in\tor al unei solu]ii politice care s\ opreasc\ violen]a, ca un furnizor
de securitate n Kosovo, ca un p\str\tor al integrit\]ii teritoriale a Iugoslaviei, ca un garant al drepturilor omului pentru to]i locuitorii provinciei Kosovo, chiar o autoritate de monitorizare a situa]iei din Kosovo
[i din jurul s\u (inclusiv efortul de a contribui la promovarea stabilit\]ii [i
securit\]ii n statele vecine Albania, Macedonia).
Dominat de voin]a politic\ a superputerii americane, NATO creaz\,
prin interven]ia sa n Kosovo46, un triplu efect: divizarea Europei (n
paralel cu con[tientizarea lipsei de eficacitate a UE n reglementarea
crizelor) ntre nucleul unional [i o zon\ cu poten]ialitate conflictual\
(accentuarea sentimentului de insecuritate n Europa de Est); acreditarea
ideii de interven]ie umanitar\; servirea interesului american de a pacifica
o zon\ tulbure din apropierea UE (de a dovedi implicit, eficacitatea
men]inerii NATO ca leg\tur\ transatlantic\) [i de a atesta capacit\]ile de
reac]ie ale Alian]ei la nivel global (deci n afara ariei protejate prin art. 3
[i 5 ale Tratatului din 1949).
n opinia lui R. Keohane, fundamentele descentraliz\rii politicilor
globale rezid\ n prevalen]a principiului suveranit\]ii (statele care nu sunt
subordonate nici unui guvern suprastatal, ONU fiind un forum de cooperare al statelor [i nu o autoritate ierarhic\ statelor membre) [i n autoajutorare (self-help). Lumea lui Keohane47 este ordonat\ n jurul suveranit\]ii, fa]\ de care regulile, principiile, normele interna]ionale au un
caracter fragil, pentru a nu contraveni suveranit\]ii. Cooperarea interstatal\ (institu]ionalizat\ sub forma ONU, NATO) nu poate conduce la
formarea unor regimuri interna]ionale ca elemente ale unei ordini poststatale, n care suveranitatea ar deveni un concept dep\[it. Orice tip de
cooperare trebuie (extrapolnd viziunea lui Keohane) s\ aib\ n vedere
respectarea suveranit\]ii, ca principiu ordonator al lumii contemporane.
Din aceast\ perspectiv\, orice ac]iune (fie a unei alian]e militare de tip
NATO, fie a superputerii [i a coali]iei care o sprijin\) ce ar tinde s\
intervin\ n afacerile interne ale unui stat are caracter destabilizator,
27

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

deoarece pune n discu]ie centrul de legalitate al lumii (suveranitatea


statal\).
Acestei ipoteze (care se opune ideii necesit\]ii interven]iei n afacerile
interne ale unui stat practic\ devenit\ sistematic\ n politica extern\ a
SUA de la Kosovo la Irak) i contravine paradigma liberal\, care pune pe
plan secundar interesul de securitate (statul fiind privit ca un promotor al
drepturilor individului) n favoarea protec]iei [i promov\rii drepturilor
omului. Campaniile de bombardamente ale NATO48 n Serbia [i Kosovo
sunt calificate drept exemplu de r\zboi liberal, ca o decizie acceptat\ de
comunitatea interna]ional\, de a interveni spre a opri epur\rile etnice ale
politicilor srbe; ca un tip de r\zboi care creeaz\ o clasificare ntre statele
totalitare [i cele democratice, dar mai ales care conduce la concluzia ce va
fi vehiculat\ n motiva]ia american\ a interven]iilor sale ulterioare n alte
crize, conform c\reia statele totalitare prezint\ un poten]ial destabilizator
pentru afacerile interna]ionale.
Aceast\ asociere va reprezenta, al\turi de cea dintre terori[ti [i tirani,
cele dou\ premise ale interven]ionismului american, [i un nou fundament
pentru conceptul american de securitate definit n 2002.

Momentul 11 septembrie 2001 o ruptur\ fa]\ de


securitatea tradi]ional\
Odat\ cu 11 septembrie 2001, clasificarea na]iunilor lumii dup\ criterii
ideologice dualiste (totalitarism distructiv/libertate [i egalitate discursul pre[edintelui G. W. Bush, West Point, New York, 1 iunie 2002)
trebuie s\ fie dep\[it\. Strategia Na]ional\ a Americii insist\ att n preambul ct [i n capitolul I asupra unei viziuni idealiste a rolului SUA
(Pax Americana exprimat\ n sintagma vom lupta ntotdeauna pentru
o pace just\, care s\ favorizeze libertatea) ca garant al echilibrului ntre
puteri (o condi]ie pentru men]inerea pozi]iei sale unipolariste necontestate
este stabilirea de bune rela]ii ntre marile puteri). Acest rol de arbitru
ntre principalii poli de putere ai planetei ar plasa America, a priori, ntro pozi]ie olimpian\, distan]at\ att de marile conflicte de interese (cele
ale marilor puteri) ct [i fa]\ de restul lumii (SUA posed\ o putere [i o
influen]\ f\r\ precedent [i neegalat\ n lume). Acest discurs ar putea fi
28

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

dovada triumfalismului american, a constat\rii realiste a unui statut istoric


inedit pentru o mare putere (aceea de a nu avea rival comparabil).
Conceptul de securitate american mprumut\, din aceast\ cauz\, valen]e universale, se dedic\ realiz\rii unei Pax Americana49, se converte[te ntr-un instrument de promovare a principiilor libert\]ii, a societ\]ii libere, la nivel global. America, dincolo de con[tientizarea pozi]iei
sale (de imperiu universal) consider\ perioada post-bipolar\ drept o
fereastr\ de oportunitate pentru asumarea unor obliga]ii f\r\ precedent.
Latura ofensiv\, civilizatoare exprimat\ n Strategia Na]ional\ de Securitate (vom depune eforturi pentru ca acest moment de influen]\ s\ se
converteasc\ n decade de pace, prosperitate, libertate) se mbin\ cu
aceea defensiv\, de securitate (trebuie s\ ap\r\m de aceste noi amenin]\ri
Na]iunea noastr\, alia]ii [i prietenii).
n capitolul III, unipolarismul american se compar\, la nivel de for]e
conven]ionale, cu un inamic nou [i din afara lumii interstatale (terorismul)
care sfideaz\ hegemonia sa f\r\ precedent: conflictul a nceput n
termenii [i la timpul ales de al]ii. Se va sfr[i ntr-un mod [i ntr-o or\ pe
care noi le vom alege. Securitatea Americii trebuie ap\rat\ n fa]a unui
fenomen global (violen]a politic\ motivat\, premeditat\, perpetuat\ mpotriva nevinova]ilor) care nu are nici o scuz\ (no cause justifies terror)
[i cu care nu se poate negocia. R\zboiul dintre hegemon [i terori[ti este
total (nu vom face nici o diferen]iere ntre terori[ti [i cei care i ad\postesc sau le vor furniza ajutor, n mod voit).
Este subliniat caracterul inedit al luptei mpotriva terorismului global , fa]\ de oricare alt r\zboi istoric. Aceast\ lupt\ are o durat\ nedeterminat\, este purtat\ pe mai multe fronturi mpotriva unui inamic
f\r\ fa]\. Lumea civilizat\ este opus\, n termeni manihei[ti, noilor
barbari (terori[tii [i statele sus]in\toare).
50

Conceptul de securitate al Americii are att o latur\ na]ional\ (protec]ia teritoriului n fa]a atacurilor teroriste), ct [i una global\ (datorit\
nevoii de a raspunde propor]ional cu gravitatea pericolului, deci tot la un
nivel global) care include urm\toarele ac]iuni:
destr\marea [i distrugerea organiza]iilor teroriste cu ac]iune global\
[i atacarea corpului lor de decizie;

29

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

ncurajarea partenerilor regionali de a-[i coordona eforturile [i de


a izola terori[tii (localizarea amenin]\rii teroriste ntr-un anumit
stat atrage acordarea sprijinului automat al Americii c\tre acel
stat, n vederea elimin\rii re]elei de terori[ti de pe teritoriul s\u);
cooperarea cu statele aliate pentru a destr\ma re]elele de finan]are
ale terorismului;
identificarea [i blocarea surselor de fonduri pentru terorism; nghe]area conturilor terori[tilor [i a sus]in\torilor acestora; interzicerea accesului terori[tilor la sistemul interna]ional financiar;
protejarea actelor de binefacere legitime spre a nu fi preluate abuziv
de terori[ti; prevenirea mi[c\rii de conturi a terori[tilor prin re]ele
financiare alternative.
Securitatea Americii introduce un concept activ asupra rolului superputerii51 (our best defence is a good offense) de a combate eficient
amenin]area terorist\: crearea unui Departament de Securitate Intern\; o
nou\ comand\ militar\ unificat\ [i o fundamental\ reform\ a FBI; un plan
de asigurare a securit\]ii interne care s\ includ\ fiecare nivel de guvernare;
cooperarea cu publicul [i cu sectorul privat. A proteja America, ntr-o
lume globalizat\, semnific\ ns\ [i sus]inere din partea alia]ilor [i a prietenilor, o cooperare nt\rit\ (ns\ deocamdat\ neinstitu]ionalizat\ ntr-o
form\ nou\ [i adecvat\ acestui tip de amenin]are). Cooperarea cu institu]iile interna]ionale specializate (ONU) sau cu actori non-statali presupune, n viziunea Americii, ap\rarea, n ultim\ instan]\, a valorilor
democratice [i a stilului de via]\ american (de unde se pot deduce r\d\cinile civiliza]ioniste ale conflictului, ntr-un sens huntingtonian).
B\t\lia mpotriva terorismului interna]ional presupune o stategie
global\, n care SUA s\ fac\ uz de pozi]ia sa f\r\ precedent:
folosirea ntregii influen]e a SUA [i cooperarea nt\rit\ cu prietenii
[i alia]ii pentru scoaterea n afara legii interna]ionale a tuturor
actelor de terorism, precum s-a procedat n istorie cu fenomenul
sclaviei, al pirateriei, al genocidului (prin norme care s\ le declare
ilegale, cu opozabilitate erga omnes [i valoare imperativ\, de ius
cogens);
sus]inerea unor guverne moderate [i moderne n lumea musulman\
(pentru combaterea condi]iilor [i a ideologiilor care promoveaz\
terorismul);
30

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

diminuarea condi]iilor care stau la baza terorismului pentru identificarea resurselor terorismului;
utilizarea diploma]iei publice efective pentru promovarea liberului
flux de informa]ii [i idei n vederea sus]inerii unui curent democratic n societ\]ile conduse de guverne ce sponsorizeaz\ terorismul global.
Re]elele vizate `n acest r\zboi sunt organiza]iile teroriste care ac]ioneaz\ la nivel global, precum [i orice terorist sau stat sponsor52, care
inten]ioneaz\ s\ dobndeasc\ sau s\ foloseasc\ arme de distrugere n
mas\ (un concept de securitate extrapolat, n ceea ce prive[te identificarea
inamicului, la orice entitate statal\ sau nu, care perturb\ stabilitatea
sistemului unipolar de putere, indiferent de regiunea producerii atacului)53. Condi]ia pentru o ac]iune preventiv\ a Americii (o autosesizare a
hegemonului, indiferent dac\ are sau nu sprijinul comunit\]ii interna]ionale) este caracterul terorist al atacului unei entit\]i; caracterul terorist
al unei organiza]ii (cumulat cu o influen]\ [i o activitate la nivel global a
acesteia); caracterul de sponsor al terorismului al unui stat. Leg\tura
de cauzalitate dintre statul vizat [i ac]iunea de a furniza ajutor terorismului este dovedit\ n mod clar, n viziunea Americii, de dobndirea
(cump\rarea, p\strarea n depozit, posesia, traficul) sau de utilizarea
armelor de distrugere n mas\. Se ajunge astfel la situa]ia n care orice stat
ce de]ine pe teritoriul s\u, cu orice titlu juridic, stocuri de arme de
distrugere n mas\, indiferent c\ face parte din na]iunile civilizate
(grupul marilor puteri sau coali]iile pro-americane ad-hoc) sau nu (statele
lumii a treia) s\ cad\ a priori sub calificarea unilateral\ american\, de
a fi considerat stat sponsor al terorismului. Aceast\ fraz\ din capitolul
III al Strategiei Americane/2002 con]ine temeiul de facto (politic, de[i
SUA ncearc\ o acreditare interna]ional\ a doctrinei preventive ca mijloc
legal [i permis de combatere a terorismului global) al interven]iei n Irak
(2002-2003).
Securitatea Americii presupune, dup\ atentatele din 11 septembrie, o
ap\rare a teritoriului [i poporului american, a intereselor na]ionale interne
[i externe prin identificarea [i distrugerea amenin]\rii nainte de concretizarea acesteia printr-un atac direct asupra SUA (before it reaches
our borders).
31

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

Unipolarismul american se face sim]it att n ceea ce prive[te autosesizarea n a interveni mpotriva oric\rei amenin]\ri la adresa SUA,
indiferent de regiunea n care se materializeaz\; n distan]area de comunitatea interna]ional\ (relativizarea suportului acesteia ca temei al
ac]iunii sale); n exacerbarea dreptului s\u la auto-ap\rare (ca suport legal
al doctrinei preventive) n detrimentul altor drepturi interna]ionale (precum amestecul n treburile interne ale unui stat) [i al consim]\mntului
juridic al organiza]iilor interna]ionale abilitate (ONU); n nt\rirea controlului asupra sistemului interstatal (toate statele fiind privite prin prisma
interesului de securitate al Americii, n calitate de participante, cu sau f\r\
voia lor, la r\zboiul purtat de hegemon cu terorismul global). Astfel
trebuie interpretat\ [i erijarea SUA ntr-o instan]\ suprastatal\, care consider\ rela]iile interna]ionale ca un sistem de raporturi de putere ntre
America [i restul lumii, iar politica global\ ca o extindere a politicii
externe americane54 (n sensul conform\rii ntregii lumi la strategia na]ional\ a SUA; a particip\rii la r\zboiul generalizat al lumii civilizate
mpotriva r\ului; a adapt\rii intereselor na]ionale la interesul american).
n timp ce pozi]ia hegemonului este flexibil\ (acesta arogndu-[i
dreptul de a porni la acest r\zboi [i singur, n cazul opozi]iei sau lipsei
de sprijin a comunit\]ii interna]ionale; construind coali]ia ad-hoc de alia]i
[i prieteni; al\turnd restul lumii atunci cnd consider\ c\ are nevoie de
o legimitate de facto asupra unei ac]iuni anti-teroriste pentru demersul
s\u, n numele unor valori universale n numele c\rora lupt\ (pace, libertate, siguran]\), situa]ia comunit\]ii interna]ionale r\mne ambigu\,
dac\ nu destul de ingrat\: pasivitatea sa apare ca un inevitabil efect al
unipolarismului.
Fie c\ particip\ la r\zboiul contra terorismului, fie c\ prefer\ o stare de
expectativ\ sau c\ ncearc\ s\ formuleze credibil un protest la adresa
deciziei unilaterale a hegemonului (ns\ fragilitatea coali]iilor anti-americane este propor]ional\ cu con[tientizarea caracterului de hiper-putere a SUA, a dispropor]iei covr[itoare dintre protest [i for]a liderului)55,
societatea interna]ional\ este destinat\ unei pasivit\]i, unei prezen]e simbolice fa]\ de voin]a hegemonului. n etapa de lider al lumii, de imperiu
la apogeu pe care o traverseaz\ actualmente America [Brzezinski; Kissinger], comunitatea interna]ional\ nu mai reprezint\ (mai ales dac\ ne
32

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

raport\m la ONU, organiza]ie al c\rei apogeu a fost echilibrata administrare a tensiunilor [i contactelor dintre cele dou\ blocuri [i mi[carea
nealian]ilor) dect o referin]\ istoric\, avnd o valoare simbolic\ pentru
hiperputerea american\.
Nevoia de legitimitate (pentru acreditarea ideii viabilit\]ii sistemului
unipolar, a bunei func]ionalit\]i a acestei formule avnd n frunte un
leader democratic, promotor al valorilor universale umane, ap\r\tor al
legalit\]ii [i stabilit\]ii sistemice) de care trebuie s\ ]in\ cont America, n
dimensiunea sa interna]ional\, se centreaz\ tot mai pu]in pe consim]\mntul celorlal]i [i tot mai pregnant pe auto-legitimitate. America este
pentru sine surs\ de legitimitate interna]ional\; suveranitatea sa se extrapoleaz\56 la o dimensiune extra-teritorial\, se absolutizeaz\57 (devreme
ce politica SUA se confund\ cu valorile universale umane). Leg\tura
dintre pace, libertate, toleran]\ [i America se concretizeaz\, la nivel interna]ional, prin raportarea superputerii la sine ns\[i. Odat\ amenin]ate
valorile americane, este amenin]at\ ntreaga lume ce a adoptat aceste
valori (na]iunile civilizate contra barbarilor terori[ti)58. Se ajunge la
periculoasa asociere a lumii exterioare (non-occidentale; care nu a
adoptat valorile [i stilul de via]\ american) cu barbarii, cu un poten]ial
pericol la adresa lumii civilizate59. Pax Americana trebuie s\ asigure
stabilitatea acestei lumi (amenin]at\ n persoana liderului simbol) fie
eliminnd barbarii (ca poten]iali terori[ti), fie civiliznd lumea exterioar\ (exportnd democra]ie). Securitatea, ndat\ ce ne raport\m la
America, trebuie n]eleas\ ntr-un sens larg: ea presupune distrugerea
re]elelor teroriste; cooperarea cu alte state pentru nl\turarea conflictelor
regionale; prevenirea poten]ialelor amenin]\ri; ini]ierea unei epoci de
cre[tere economic\ global\ (exportarea modelului economiei de pia]\);
construirea unei infrastructuri democratice [i l\rgirea cercului de dezvoltare al societ\]ilor deschise presiunilor comer]ului [i interven]iilor, ca
motoare reale ale cre[terii economice; cooperarea cu alte mari puteri
(men]inerea, n paralel cu discursul triumfalist al Americii ca superputere f\r\ precedent, a unui multipolarism formal).

33

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

Terorismul global [i Axa R\ului dou\ noi riscuri la


adresa Americii
Axa r\ului (format\ exclusiv din state non-occidentale)60 devine o
concretizare a ideii de legitimitate unipolar\, de plasare a anumitor
zone, de o manier\ unilateral\, n afara a ceea ce reprezint\ la un moment
dat comunitatea interna]ional\ (concept vag, cu un con]inut permanent
schimb\tor, n func]ie de interesele marilor puteri care guverneaz\ sistemul).
Axa r\ului, n viziunea Americii, nglobeaz\ state cu un sistem de
guvernare totalitarist (Coreea de Nord, Irak, Iran, Afganistan)61, majoritatea din lumea arab\ (suspectate de SUA ca avnd tradi]ionale leg\turi
cu terorismul), de]in\toare de arme interzise de comunitatea interna]ional\. Con]inutul Axei r\ului (exclusiv statal) este n permanent\
schimbare (eliberarea Afganistanului de tirani sau pr\bu[irea regimului
lui Saddam Hussein creeaz\ spa]ii ce sunt completate cu poten]iale ]inte
ale r\zboiului anti-terorist: Libia, Siria, Iran, Arabia Saudit\). Se formeaz\ astfel o Ax\ a r\ului flexibil\, cu entit\]i statale nlocuibile f\r\
ca no]iunea de outsider s\ se piard\. Dat fiind durata nelimitat\ a
r\zboiului npotriva terorismului, inamicii statului se succed, laolalt\
cu succesele coali]iei ad-hoc, f\r\ s\ fie ntrev\zut\ o perioad\ postterorist\.
Puterea unipolar\, la apogeu, [i dovede[te eficacitatea angrennd
lumea ntr-un conflict planetar mpotriva unui du[man identificabil din
prisma intereselor americane (de ce tocmai Afganistanul a fost atacat
dup\ 11 septembrie, de ce apoi Irakul?). Terorismul devine justificarea
optim\ pentru interven]ia npotriva oric\rui stat. A fi eficace nseamn\ a
exista, a ]ine sub control toat\ complexitatea sistemului de rela]ii interna]ionale actual. America trebuie s\ fac\ dovada unipolarismului, s\
conving\ lumea de caracterul f\r\ precedent al domina]iei sale. Aceast\
nevoie de legitimitate, de a fi acceptat\ de comunitatea statelor devine un
paradox, n condi]iile n care SUA se definesc f\]i[ ca surs\ de legimitate,
ca un centru unic de putere [i ca promotoare a valorilor universale umanede unde [i dimensiunea de autoritate global\.
Asumarea obiectivului de a destr\ma [i de a distruge re]elele teroriste
implic\ [i interzicerea sponsoriz\rilor viitoare, a sprijinului [i acord\rii de
34

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

ad\post terori[tilor, inclusiv prin obligarea statelor din sistemul unipolar


de a-[i asuma responsabilit\]ile suverane62.
Aceast\ constrngere (combinat\ cu folosirea instrumentelor de constrngere) a statelor de a le determina s\ refuze, n virtutea dreptului lor
suveran, a acorda azil politic sau de a primi, cu orice titlu, persoane
calificate de administra]ia SUA drept terori[ti, reprezint\ o alt\ concretizare a rela]iilor interna]ionale ca o continuare a politicii externe a
SUA la nivel global. Statele n cauz\ sunt reduse la simple entit\]i
func]ionale ale sistemului unipolar, care-[i folosesc intrumentele specifice
de care dispun, sub constrngerea/convingerea exercitat\ de SUA, pentru
a realiza obiectivele stabilite de SUA n Strategia Na]ional\ (cap.III, pag.
6). Dar, suveranitatea presupune [i dreptul unui stat de a-[i alege singur
politica extern\, deci nu exist\ compatibilitate ntre acest atribut al suveranit\]ii [i constrngerea exercitat\ de hegemonul sistemului asupra sa
pentru a-l determina s\ ac]ioneze conform voin]ei sale.
Chiar dac\ acest stat este un participant n r\zboiul anti-terorist, obiectivele de combatere ale acestui fenomen global sunt nscrise n conven]ii (ncheiate de state n condi]ii de deplin\ egalitate juridic\), iar
statul n cauz\ le va respecta ca parte a obliga]iilor sale de stat suveran (ca
o consecin]\ a suveranit\]ii sale). SUA pot cel mult s\ invoce respectarea
obliga]iilor juridice asumate n mod liber de un stat, existente n acte
interna]ionale referitoare la combaterea terorismului, ns\ nu pot pretinde
ca prin convingere sau constngere unilateral\ (n afara cadrului institu]ional interna]ional cu competen]e n materie) s\ determine statul n
cauz\ s\ adopte linia de ac]iune dorit\. Referirea la responsabilit\]ile
suverane nu este compatibil\ cu ac]iunea de convingere/constngere
exercitat\ asupra unui stat, ci dimpotriv\, o nc\lcare a suveranit\]ii acelui
stat printr-o calificare unilateral\ (ne raport\m la prevederile Strategiei
Na]ionale, ca act intern) a pozi]iei [i rolului unui stat n r\zboiul contra
terorismului (ini]iat [i purtat de SUA, conform viziunii exprimate n
Strategia National\ de Securitate, cu sau f\r\ alia]i).
O alt\ latur\ important\ a conceptului american de securitate constituie, n contextul unei lumi globaliste (n care interconectarea crescut\
a componentelor sistemice determin\ o sporire a riscului de mpr\[tiere a
unui conflict global), angajarea SUA n solu]ionarea crizelor regionale63,
n cadrul unor coali]ii ad-hoc. Dac\ n cazul r\zboiului contra terorismului
35

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

(cap. III) nu este f\cut\ nici o men]iune asupra caracterului limitat al


resurselor SUA n a purta un asemenea tip de r\zboi, cap. IV (Cooperarea
pentru ndep\rtarea conflictelor regionale) con[tientizeaz\ de o manier\
sobr\ realitatea resurselor politice, economice, militare limitate n atingerea acestui tip de priorit\]i globale. Referirea imediat\ la mecanismele interna]ionale (institu]ii; rela]ii de cooperare) de administrare a
crizelor locale; viziunea realist\ asupra capacit\]ilor limitate de sprijinire a celor care nu au dorin]\ sau preg\tire de a-[i rezolva conflictele
constituie o abordare contrastant\ n raport cu tonul mobilizant [i apologetic din cap. III.
Prioritatea, n cadrul sferei conceptului american de securitate, o constituie cert, indeplinirea obiectivelor propuse n cap. II; mobilizarea
for]elor hegemonului n r\zboiul mpotriva terorismului este total\,
datorit\ contest\rii directe a for]ei SUA de c\tre Al-Quaeda (n atentatele
din 11 septembrie) [i par]ial\, condi]ionat\, n cazul solu]ion\rii crizelor
locale de pe glob, SUA fiind n acest caz mai mult preocupat\ de cooperarea cu partenerii, de respectarea cadrului interna]ional.

Statele rebele [i amenin]area cu arme de distrugere n mas\


Cea de a treia latur\ a conceptului american de securitate este cuprins\
n capitolul IV [i are ca obiect prevenirea inamicilor SUA de a amenin]a
cu arme de distrugere n mas\ sistemul unipolar (alia]ii, prietenii SUA)
sau nsu[i hegemonul.64
Con[tientizarea caracterului asimetric al noilor confrunt\ri65 (state
slabe, grupuri mici de]innd o putere catastrofic\ de a lovi marile na]iuni), a posibilit\]ii de [antaj asupra marilor puteri, a schimb\rilor n
mediul de securitate ulterior R\zboiului Rece determin\ din partea SUA o
strategie axat\ pe urm\toarele componente:
eforturi de contraproliferare a armelor de distrugere n mas\ (axate
pe principiul ap\r\rii fa]\ de aceast\ amenin]are nainte de concretizarea acesteia);
nt\rirea eforturilor de neproliferare n vederea prevenirii ca
statele rebele [i terori[tii s\ achizi]ioneze materiale, tehnologii,
expertize necesare pentru de]inerea armelor de distrugere n mas\;
36

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

nt\rirea diploma]iei, controlul armamentelor [i al exporturilor


multilaterale precum [i nt\rirea asisten]ei pentru reducerea amenin]\rilor privind implicarea statelor [i terori[tilor de a c\uta achizi]ionarea de arme de distrugere n mas\;
interzicerea materialelor [i tehnologiilor necorespunz\toare, cnd
acest lucru constituie o necesitate;
construirea de coali]ii pentru sprijinirea acestor eforturi (este amintit angajamentul G-8 de a aloca 20 bilioane $ unui parteneriat
global mpotriva prolifer\rii armelor de distrugere n mas\);
preg\tirea SUA de a r\spunde efectelor armelor de distrugere n
mas\ utilizate mpotriva alia]ilor, a prietenilor ataca]i sau a for]elor
americane aflate n str\in\tate.
Din aceast\ perspectiv\, conceptul american de securitate trebuie s\
r\spund\ n mod adecvat noului context interna]ional de securitate:
America ncepe s\ con[tientizeze imposibilitatea unui r\spuns
singular66 n fa]a noilor riscuri de securitate (datorit\ incapacit\]ii
de a descuraja un atacator poten]ial; datorit\ caracterului iminent al
noilor amenin]\ri; datorit\ dimensiunilor unei pagube poten]iale
create de armele de distrugere n mas\ );
strategia SUA n combaterea prolifer\rii armelor de distrugere n
mas\ se axeaz\ tot pe doctrina preventiv\ (we cannot let out
ennemies strike first).
Prezen]a statelor rebele (asociat\ cu aceea a terori[tilor) extrapoleaz\
factorul insecuritate de la un nivel sub-statal, globalist (terorismul, ca
actor de tip nou) la nivelul sistemului interstatal, f\cnd dintr-un actor
politic interna]ional o amenin]are globalist\.
Armele de distrugere n mas\ sunt n minile statelor rebele instrumente de intimidare mpotriva vecinilor; de [antaj npotriva SUA [i a
alia]ilor s\i; sunt considerate a fi cele mai bune mijloace de a dep\[i
superioritatea conven]ional\ a SUA:
n no]iunea de stat rebel sunt incluse att entit\]i statale care sponsorizeaz\ terorismul ct [i cele care urm\resc achizi]ionarea armelor de
distrugere n mas\.

37

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

R\spunsul Americii la aceste riscuri se dore[te a fi o adaptare a conceptului amenin]\rii iminente la capacit\]ile [i obiectivele inamicilor
globali[ti (terori[ti, state rebele)67. Capitolul IV caracterizeaz\ tipul de
stat rebel ca fiind o entitate ce-[i brutalizeaz\ popula]ia, cheltuind
resursele na]ionale pentru mbog\]irea liderilor; ignor\ [i dispre]uie[te
dreptul interna]ional; [i amenin]\ vecinii [i ncalc\ tratatele interna]ionale
la care este parte; are inten]ia de a achizi]iona arme de distrugere n mas\
[i alte tipuri de tehnologie militar\ avansat\ pentru a le utiliza ca amenin]are sau n mod ofensiv (pentru a ndeplini proiecte agresive); un
stat care sponsorizeaz\ terorismul global68; care respinge baza de valori
umane [i care ur\[te SUA ct [i orice lucru care deriv\ din aceasta.
Dup\ descrierea atributelor (instrumente cumulative) necesare identific\rii n sistemul unipolar al unui stat rebel (ca amenin]are implicit\
la adresa SUA), sunt descrise anumite state (Irak n R\zboiul din Golf,
Coreea de Nord ca principal stat ce se aprovizioneaz\ cu rachete balistice), ce constituie implicit pilonii Axei R\ului, laolalt\ cu alte state
rebele (nenominalizate, ns\ l\snd deschis\ Axa pentru o ulterioar\
completare). Termenul de Ax\ sugereaz\, `n acest context, o coali]ie
voluntar\ de state avnd caracteristicile descrise mai sus, unite prin interesul comun de a contesta prin mijloace neconven]ionale (terorism,
arme nucleare) hegemonul american. Or, realitatea politic\ sugereaz\
faptul c\ statele rebele atacate de America (Irak, Afganistan) sau identificate ca atare (Iran, Coreea de Nord, chiar [i Arabia Saudit\ n
anumite momente de tensiune) nu formeaz\ un grup solid [i credibil de
opozi]ie a superputerii americane ci sunt ]inte ale aprecierii, presiunii [i
deciziei americane, n func]ie de interesele sale de securitate: a nl\tura
posibilii contestatari (micile state care dispun de arme neconven]ionale). Pe de alt\ parte, America are ca obiectiv strategic ntre]inerea
colabor\rii ntre marile puteri (prin formarea de coali]ii ale libert\]ii
discursul lui G. W. Bush/West Point/iunie 2002 inclusiv prin nt\rirea
cooper\rii la nivel interna]ional UE, NATO, n special).

38

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

Ac]iunea preventiv\ r\spuns adecvat la adresa noilor


riscuri globaliste?
Proclamat\ n capitolul V, doctrina ap\r\rii preventive69 devine o strategie de asigurare a securit\]ii hegemonului considerat\ adecvat\ noilor
tipuri de amenin]\ri (includerea n capitolul V realizeaz\, conform interpret\rii sistematice, o leg\tur\ implicit\ ntre prevenirea amenin]\rii
armelor de distrugere n mas\ [i interven]ia SUA ca reac]ie anticipat\ la
adresa acestui tip de risc globalist). Chiar titlul capitolului V este formulat
pentru a anun]a stategia interven]iei anticipative, n cazul armelor de
distrugere n mas\ de c\tre statele rebele [i terori[ti: prevent our
enemies from threatening Us, Our Allies, Our friends with WMD.
Nucleul conceptului american de securitate, a[a cum este structurat n
Strategia Na]ional\ a SUA/2002 l constituie ac]iunea preventiv\, privit\
ca tip nou de r\spuns al hegemonului la ncerc\rile de destructurare [i
contestare a ordinii sale unipolare ct [i direct, la adresa securit\]ii sale
interne. Contestat\ pe un dublu plan, n mod simultan (datorit\ caracterului s\u inevitabil, de imperiu universal), America [i propune s\
ac]ioneze preventiv, dup\ principiul the greater is the threat, the greater
is the risk of inaction. Limitele aplic\rii acestui principiu de natur\
globalist\ (neconsacrat la nivelul actelor interna]ionale ale comunit\]ii
interna]ionale avem n vedere, n special, cazul amenin]\rii teroriste)
sunt stabilite tot unilateral (SUA nu vor utiliza for]a n toate cazurile
pentru a preveni amenin]\rile n formare, nici nu vor folosi preven]ia ca
pretext pentru agresiune). Scopul acestei ac]iuni preventive este unul
general (eliminarea oric\rei amenin]\ri la adresa SUA sau a alia]ilor [i
prietenilor s\i) care plaseaz\ hegemonul ntr-o confruntare global\ cu
inamici ai civiliza]iei [i utilizatori ai tehnologiilor distructive (nenominaliza]i, ace[tia putnd fi state rebele, terori[ti, orice alt\ entitate ce
contest\ sistemul unipolar prin folosirea metodelor [i a armelor neconven]ionale).
Reforma for]elor armate (n sensul sporirii capacit\]ii de reac]ie rapid\); cooperarea cu alia]ii (spre a forma un front comun de lupt\ m-

39

PORTOFOLIU DE LECTURA

M|D|LINA VIRGINIA ANTONESCU

potriva inamicilor post-bipolari); mbun\t\]irea sistemului informa]ional


sunt trei obiective ce stau la baza implement\rii doctrinei americane.
Capitolul IX are n vedere o reform\ a institu]iilor na]ionale cu atribu]ii de securitate, n vederea adapt\rii acestora la provoc\rile secolului
al XXI-lea n discursul s\u de la Washington D.C., cu ocazia Sesiunii
Comune a Congresului/20 septembrie 2001, Pre[edintele G. W. Bush
reamintea valoarea simbolic\ a atacului terorist de la 11 septembrie,
considerat o contestare a ideii de prosperitate american\.
Ca lider al unui sistem interstatal ce nu-i poate opune o coali]ie ferm\,
solid\, de mari puteri, America folose[te momentul de la 11 septembrie ca
o ocazie istoric\ pentru abordarea unipolarismului accentuat (n special,
prin reafirmarea rolului esen]ial al for]elor militare, la un nivel neegalat
de nici un alt competitor posibil). Conceptul de securitate [i arat\ aici
latura sa tradi]ional\ (prioritatea noastr\ militar\ cea mai mare este de
a ap\ra SUA), concretizat\ printr-o serie de obiective strategice: asigurarea unei re]ele de alia]i [i prieteni; descurajarea unei competi]ii
militare; nl\turarea amenin]\rilor mpotriva sa [i a alia]ilor s\i; nfrngerea decisiv\ a oric\rui adversar. Necesitatea de a trece de la un tip de
configurare bipolar\ ntre armate masive la o reac]ie concentrat\ asupra
adversarului poten]ial [i nu asupra r\zboiului ca atare, provine din capacitatea de adaptare a acestui hegemon.
Interpretat\ ca un simbol profund al angajamentului SUA c\tre alia]i
[i prieteni, prezen]a trupelor americane n str\in\tate (indice tradi]ional
n sesizarea bazelor imperiale, a capacit\]ii unui hegemon de a-[i men]ine
ct mai mult timp infrastructura de protec]ie la nivel global, pentru ap\rarea regiunilor de importan]\ strategic\ vital\) reflect\ un proces de
extindere,70 care dep\[e[te zona Europei de Vest [i a Asiei Nordice. Capacitatea de a-[i proiecta la distan]\ for]ele militare - atribut clasic de
m\surare a puterii71 [i de a ]ine sub control sistemul unipolar se dezv\luie
ca o dimensiune n dezvoltare, mai ales dup\ r\zboiul din Afganistan.
For]ele expedi]ionare, capacitatea de lovire cu precizie pe distan]e lungi,
abilitatea de ap\rare a teritoriului american, sistemul opera]ional de informa]ii sunt condi]ii pentru asigurarea accesului SUA la amenin]\rile
aflate la distan]\ [i destinate a proteja infrastructura american\, din spa]iul
cosmic.
40

PORTOFOLIU DE LECTURA

NOUL CONCEPT AMERICAN DE SECURITATE DUP| 11 SEPTEMBRIE 2001

Militarizarea imperial\ a SUA reflect\ eforturile acestei supraputeri


de a men]ine unipolarismul chiar [i n condi]iile multiplic\rii [i diversific\rii amenin]\rilor globaliste. A reac]iona prompt la orice inten]ie de
atac a inamicului (stat sau actor non-statal); a spori puterea for]elor armate
americane pn\ la nivelul de a descuraja inten]ia adversarilor poten]iali
de a egala sau de a ntrece puterea SUA; al\turi de nt\rirea capacit\]ilor
specifice a serviciilor de inteligen]\ [i de asigurarea succesului diploma]iei
americane reprezint\ trei coordonate prioritare pentru politica de securitate a SUA72.

C. America un lider al lumii, n faza unipolarismului


radical?
Concep]ia post-bipolar\ a dispari]iei grani]elor precise ntre politica
intern\ [i extern\, datorit\ impactului globaliz\rii (ceea ce determin\ ca
producerea unor evenimente externe s\ aib\ impact asupra SUA) reflect\
ns\ un grad de vulnerabilitate sporit\ a hegemonului n condi]iile unipolarit\]ii.
Interesant este faptul c\ America nu con[tientizeaz\ (sau nu recunoa[te)
riscurile asum\rii unipolarismului,73 ori deficien]ele [i costurile acestui
sistem de guvernare, ci plaseaz\ sursa vulnerabilit\]ii sale n apari]ia
umui nou tip de du[man (terorismul)74.
Vulnerabilitatea nu provine din interiorul acestui sistem al libert\]ii,
p\cii, toleran]ei democratice pe care l-a construit [i pe care l men]ine
hegemonul (sistemul unipolar, fiind valid, bazndu-se pe o preluare a
valorilor universal acceptate de state, nu poate fi contestat, chiar ajunge
s\ fie asimilat unei st\ri naturale a rela]iilor interna]ionale), ci din
afara lumii civilizate, din prezen]a unor barbari (statele rebele, terori[tii) care nu accept\ ordinea n sistem. Hegemonul ap\r\ nu doar
caracterul unipolar al acestui sistem ([i deci, pozi]ia sa de neegalat,
politic ierarhic superioar\ n cadrul comunit\]ii interna]ionale), ci ns\[i
ordinea interstatal\, n fa]a haosului terorist. Gardian al p\cii, SUA se
exclude expres din rndul restului lumii atunci cnd este vorba de
responsabilit\]i interna]ionale (cum este cazul asum\rii responsabilit\]ii
41

PORTOFOLIU DE LECTURA

1. Crize interna]ionale
[i solu]ionarea acestora
Pentru o mai bun\ ntelegere a conceptelor strategice utilizate de
organiza]iile de securitate colectiv\, este foarte important\ n]elegerea
termenilor cheie cu care acestea opereaz\. Astfel, trebuie analizat conflictul [i diferitele forme ale acestuia, precum [i modul optim de rezolvare
a diferitelor crize de pe scena interna]ionl\.

1.1. Crize, conflicte, r\zboi


Rolul cel mai important al organiza]iilor de securitate colectiv\ este de
a atenua situa]iile conflictuale existente ntre doi sau mai mul]i actori,
precum [i stoparea escalad\rii crizelor deja existente. Exist\ trei concepte
prin care sunt descrise situa]iile conflictuale: criz\, conflict [i r\zboi.
Importan]a analiz\rii diferen]elor dintre cele trei forme rezid\ n `n]elegerea demersurilor necesare pentru solu]ionarea fiecaruia n parte.
n cazul crizei, n general, vorbim despre o situa]ie care amenin]\
obiective de nalt\ prioritate a unit\]ii de luare a deciziilor, restric]ionnd
cantitatea de timp disponibil\ pentru oferirea de r\spuns, naintea lu\rii
unei decizii, [i surprinde membrii unit\]ii de luare a deciziilor8. Pentru
ca o criz\ s\ devin\ una interna]ional\, este nevoie de ndeplinirea a dou\
elemente: schimbarea sau cre[terea n intensitate a interac]iunilor distructive dintre dou\ sau mai multe state, cu probabilitatea de ostilit\]i
8

Michael Brecher, Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis, USA, Michigan Press, 2000,
p.3.

13

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

militare [i destabilizarea, prin aceasta, a rela]iilor dintre entit\]i [i provocarea colapsului structurii unui sistem interna]ional sau al unui subsistem.9 Criza interna]ional\ este concentrat\, de obicei, n jurul unui
singur obiectiv, care poate fi o amenin]are la adresa unui regim politic, o
disput\ teritorial\ etc.
n compara]ie cu criza interna]ional\, conflictul interna]ional sau conflictul protejat poate fi definit ca interac]iune ostil\, care se extinde pe o
perioad\ lung\ de timp, cu izbucniri sporadice de lupt\ deschis\, care are
o fluctua]ie n frecven]\ [i intensitate. [] Acestea nu sunt evenimente
specifice, ele sunt procese.10
Un alt concept legat de cel a crizei este cel al razboiului. Defini]ia dat\
de Dic]ionarul de rela]ii interna]ionale11 prezint\ r\zboiul ca act de violen]\ direct\ ntre doi sau mai mul]i actori de tip statali. Cauza acestei
violen]e este realizarea faptului c\ urm\rirea unor interese, obiective de
c\tre diferitele state nu pot fi efectuate doar cu mijloace non-violente.
n general, toate fr\mnt\rile de pe scena rela]iilor interna]ionale se
nscriu n cercul conflictului interna]ional. Unele crize apar n absen]a
r\zboiului, f\r\ a face uz de violen]\, altele ca urmare a r\zboiului. Unele
crize pot fi n interiorul unui conflict protejat, altele nu. Astfel putem
vorbi de mai multe variante, n care o criz\ interna]ional\ se poate manifesta. Acest lucru este exemplificat de Figura 1. Ca [i r\spndire, conflictul protejat este cel mai frecvent, urmat de criz\ [i r\zboi. R\zboiul
este ntotdeauna rezultatul unei crize, dar nu ntotdeauna criza duce la
r\zboi. Astfel putem spune c\ r\zboiul este subordonat crizei.12

Ibidem, p. 4

10

Ibidem, p. 5

11

Graham Evans, Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations,


Londra, The Pengiun Books, 1998, p. 565

12

Micheal Brecher, Jonathan Wilkenfeld, op. cit., p. 6

14

PORTOFOLIU DE LECTURA

CRIZE INTERNA}IONALE {I SOLU}IONAREA ACESTORA


CONFLICTUL INTERNAIONAL

CONFLICTUL PROTEJAT (CP)

RZBOI
CRIZE n interiorul CP avand
CRIZE n afara CP avand ca
rezultat RZBOIUL.
ca rezultat RZBOIUL.

CRIZE n interiorul CP fr


RZBOI.

CRIZE n afara CP fr


RZBOI.

Figura 1.
Sursa: Michael Brecher, Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis, USA,
Michigan Press, 2000

Rezolvarea pa[nic\ a conflictelor

Ac]iuni `ntreprinse
Figura 2.
15

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

1.2. Metode de prevenire [i gestionare


a crizelor interna]ionale
Crizele interna]ionale au reprezentat [i reprezint\ o amenin]are major\
la adresa securit\]ii interna]ionale. Metodele de solu]ionare ale acestor
crize au variat n timp. Dac\ pn\ la sfr[itul primului R\zboi Mondial
metoda general acceptat\ de solu]ionare a diferendelor a fost r\zboiul,
dup\ dou\ conflagra]ii mondiale mentalitatea s-a schimbat, cstignd
teren dorin]a ca statele s\-[i solu]ioneze conflictele pe cale pa[nic\. n
acest context, folosirea for]ei armate ar fi necesar\ doar cnd toate celelalte metode ar e[ua.
Aceast\ dorin]\ a statelor, de a recurge mai degrab\ la discu]ii, medieri
[i nu la narmare, a luat form\ oficial\ n diferite tratate, n care s-au
stipulat, totodat\, [i modalit\]ile prin care se poate ajunge la un acord pe
cale pa[nic\. Cel mai important document n acest sens este Carta Organiza]iei Na]iunilor Unite, care a rezervat dou\ capitole ntregi descrierii
procesului de rezolvare a conflictelor pe cale pa[nic\. Toate tratatele
ulterior semnate au la baz\ aceast\ Cart\.
Conform Cartei, p\r]ile la orice diferend a c\rui prelungire ar putea
pune n pericol men]inerea p\cii [i securit\]ii interna]ionale, trebuie s\
caute s\-l rezolve, nainte de toate, prin tratative, anchet\, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale judiciar\, recurgere la organiza]ii sau acorduri
regionale, sau prin alte mijloace pa[nice, la alegerea lor.13 n cazul n
care metodele pa[nice nu vor da rezultate, se va poate trece la m\suri mai
drastice , dar care nc\ nu necesit\ interven]ie armat\. Astfel de ac]iuni
pot fi: intreruperea total\ sau par]ial\ a rela]iilor economice [i a
comunica]iilor feroviare, maritime, aeriene, po[tale, telegrafice, prin radio
[i a altor mijloace de comunica]ie, precum [i ruperea rela]iilor diplomatice.14 n cazul n care [i aceste m\suri se vor dovedi a fi ineficiente,
atunci se poate ntreprinde, cu for]e aeriene, navale sau terestre orice
ac]iune pe care Consiliul de Securitate ONU o consider\ necesar\ pentru
men]inerea sau restabilirea p\cii [i securit\]ii interna]ionale. Aceste ac]iuni
13

Carta Organiza]iei Na]iunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 1945, Capitolul VI, art.
33

14

Ibidem, Capitolul VII, art. 41

16

PORTOFOLIU DE LECTURA

CRIZE INTERNA}IONALE {I SOLU}IONAREA ACESTORA

pot cuprinde demonstra]ii, m\suri de blocad\ [i alte opera]iuni executate


de for]e aeriene, maritime sau terestre ale membrilor Na]iunilor Unite.15
Pentru a putea pune n practic\ metodele sugerate de Cart\, este foarte
important\ o strns\ cooperare ntre statele membre ONU. Prin aceasta
se sper\ a se ajunge la o ap\rare colectiv\ eficient\, la nt\rirea securit\]ii
interna]ionale, la prevenirea [i gestionarea eficient\ a crizelor. Aceast\
cooperare se poate realiza prin dialog ntre ]\rile care au aderat la Cart\,
prin nt\rirea leg\turilor diplomatice [i a contactelor militare. Schimbul
de informa]ii, att militare ct [i politice, au ca scop o mai mare transparen]\ ntre state, astfel nct s\ cresc\ ncrederea ntre membrii ONU,
[i s\ se manifeste voin]a, ca statele s\ ac]ioneze colectiv pentru securitatea
interna]ional\.
Pentru prevenirea apari]iei unei crize interna]ionale, statele au obliga]ia de a reduce tensiunile existente prin diploma]ie preventiv\, metod\
care are ca finalitate prevenirea intensific\rii, escalad\rii diferitelor dispute existente. n cazul n care aceste dispute s-au transformat n conflicte,
prin diploma]ia preventiv\ se urm\re[te stoparea r\spndirii acestuia. n
cadrul diploma]iei preventive se pot distinge mai multe modalit\]i pentru
a se ajunge la rezultatele dorite: m\suri de construire a ncrederii, evalu\ri
la fa]a locului, avertizare timpurie, desf\[ur\ri de for]\ preventive.16 Pentru
a reduce posibilitatea de conflict ntre state, ncrederea este punctul cheie.
M\surile de construire a ncrederii pun accent pe m\rirea transparen]ei
n ceea ce prive[te activitatea fiecarui stat n parte. Aceste m\suri cuprind:
schimburi de misiuni militare, centre regionale de reducere a riscului,
circula]ia liber\ a informa]iei, monitorizarea acordurilor regionale asupra
armamentelor etc. Pentru a n]elege mai bine interac]iunile dintre state,
interac]iuni, dintre care multe ar putea avea ca rezultat conflictul, este
important\ adunarea [i analizarea informa]iilor din sfera politicului, economicului [i socialului. Aceste informa]ii pot fi furnizate mai ales de
guvernele statelor aflate n discu]ie. Acest proces de adunare a informa]iilor necesare lu\rii unor decizii cruciale, pentru diferite ac]iuni, este
15

Ibidem, art. 42

16

Agenda de Pace-1992, Washington DC, 1992. Raportul Secretarului General ONU


referitor la declara]ia adoptat\ la Summit-ul Consiliului de Securitate din 31 ianuarie
1992.

17

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

numit de speciali[ti evalu\ri la fa]a locului (Fact-finding). De rezultatele


acestor ac]iuni pot beneficia re]elele de avertizare timpurie, instituite de
ONU. Aceste re]ele au ca sarcin\ analizarea informa]iilor care survin din
diferite surse, oficiale [i neoficiale, [i determinarea gradului de periculozitate ale acestora asupra p\cii interna]ionale. Aceste re]ele analizeaz\
amenin]\rile naturale, accidentele, nucleare, dezastrele naturale, mi[c\rile
n mas\ ale popula]iei, pericolul foametei, mpr\[tierea bolilor etc. Rolurile cele mai importante n analizarea acestor date o au organismele
ONU n colaborare cu agen]iile specializate [i organiza]iile regionale. n
cazul n care disputele dintre diferite p\r]i escaladez\ [i se ntrevede
izbunirea conflictului, organiza]iile abilitate pot ncepe opera]iunea numit\ desf\[urarea preventiv\ de trupe. Prin aceast\ m\sur\ se ncearc\
descurajarea ostilit\]ilor, limitarea [i controlul violen]ei. M\sura cere un
anumit grad de impar]ialitate, din moment ce include [i asisten]\ umanitar\ pentru p\r]ile aflate n impas. Pentru ca negocierile de conciliere
ntre p\r]ile aflate n conflict s\ decurg\ ntr-un mediu sigur, celelalte
state pot oferi ajutor, furniznd logistic\ precum [i personal militar [i
civil. M\surile de ajutor umanitar incluse n desf\[urarea preventiv\ nu
afecteaz\ suveranitatea statelor17 care beneficiaz\ de ele.
n cazul n care medierile diplomatice e[ueaz\, ONU a definit trei
tipuri de opera]iuni, la care poate recurge o organiza]ie sau un stat. Acestea
sunt urm\toarele: prevenirea conflictului [i impunerea p\cii, men]inerea
p\cii, construirea p\cii.18
n ceea ce prive[te ac]iunile de prevenire a conflictului [i de impunere a p\cii (peacemaking),19 prin acestea se ncearc\ rezolvarea
problemelor structurale ale conflictului, pentru a construi un fundament
solid p\cii, prin aducerea la masa tratativelor, pe cale pa[nic\, diplomatic\
17

Conform principiilor de ghidare a Adun\rii Generale a ONU- 46/ 182 din 19 decembrie
1991, ajutorul umanitar trebuie acordat la cererea [i consn]\mntul statului beneficiar, n concordan]\ cu principiile umanit\]ii, neutralit\]ii [i impar]ialit\]ii, prin
respectarea deplin\ a suveranit\]ii, integrit\]ii teritoriale [i unit\]ii na]ionale a statelor.

18

Lakhtar Brahimi, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 21 august
2000, Titlul II/A, art.10. Lakhtar Brahimi este fost Ministrul de Externe algerian,
care a recomandat mbun\t\]iri specifice ale misiunilor ONU de implementare a
p\cii.

19

Ibidem, art.11

18

PORTOFOLIU DE LECTURA

CRIZE INTERNA}IONALE {I SOLU}IONAREA ACESTORA

a p\r]ilor aflate n conflict. Dac\ acest fundament este slab, instabil, prin
prevenirea conflictului se ncearc\ nt\rirea lui, prin diferite ini]iative
diplomatice.
Scopul impunerii p\cii este de a facilita solu]ionarea conflictului
aflat deja n progres, stoparea escalad\rii acestuia, reconcilierea comunit\]ii, implicarea acestora n proiecte care s\ ncurajeze p\r]ile aflate n
conflict la colaborare, pentru a atinge scopuri comune, n ciuda constrngerilor militare, politice, economice, legale, ideologice impuse de
elite. Ac]iunile care pot fi ntreprinse n cadrul impunerii p\cii, cum ar fi:
ameliorarea situatiei prin asisten]\, sanc]iuni economice, folosirea
for]ei militare, sunt definite n acte oficiale cum ar fi: Declara]ia de la
Manila asupra regl\rii pa[nice a disputelor interna]ionale (1982), 1988Declara]ia asupra prevenirii [i nl\tur\rii disputelor [i situa]iilor care ar
putea amenin]a pacea interna]ional\ [i securitatea, [i asupra rolului Na]iunilor Unite n aceasta arie (1988), rezolu]ia 44/21 din 15 noiembrie
1989 al Adun\rii Generale ONU asupra nt\ririi p\cii [i securit\]ii interna]ionale [i cooperarea interna]ional\ n toate aspectele sale, n concordan]\ cu Carta ONU.
Potrivit capitolului VII, articolul 42, din Carta ONU, pentru ntreprinderea unor astfel de misiuni de impunere a p\cii, statele membre
trebuie s\ pun\ la dipozi]ia Consiliului de Securitate ONU for]e armate
echipate.20 n cazul n care aceste unit\]i na]ionale nu sunt echipate corespunz\tor pentru o misiune de dimensiuni mari, acestea pot fi folosite
pentru ntmpinarea problemelor de dimensiuni reduse. Aceste unit\]i de
impunere a p\cii sunt alc\tuite pe baz\ de voluntariat, [i au priorit\]i [i
obiective bine definite, n avans. Pentru o preg\tire corespunz\toare,
unit\]ile iau parte la antrenamente speciale.
Impunerea p\cii poate fi privit\ ca ac]iunea care precede men]inerea
p\cii. Opera]iunea ncorporeaz\ modele complexe militare [i civile, care
lucreaz\ mpreun\ pentru construirea p\cii, ntr-un mediu post-conflict.21
n cazul men]inerii p\cii, se folosesc for]e neutre, de obicei for]e ale
ONU, ntre [i cu consensul p\r]ilor implicate n conflict, pentru
20

Carta Organiza]iei Na]iunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 1945, Capitolul VII, art.
42.

21

Lakhtar Brahimi, op. cit., Titlu II/A, art.12

19

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

men]inerea ncet\rii focului sau pentru men]inerea st\rii de ncetare a


ostilit\]ilor. Opera]iunea de men]inere a p\cii furnizeaz\ un context fiabil,
n care poate fi atins\ solu]ionarea conflicului. Aceast\ metod\ implic\
interpozi]ionarea unor for]e neutre, sau men]inerea legii [i ordinii ntr-o
zon\ n care p\r]ile aflate n conflict particip\, de bun\ voie, la procesul
de solu]ionare. Scopul opera]iunii de mentinere a p\cii este: reducerea
violen]ei n zonele de conflict, inten]ia de a men]ine n siguran]\ indivizii
[i diferitele grupuri, prin monitorizarea incet\rii focului, monitorizarea
evenimentelor conflictuale, escortarea [i prezen]a al\turi de indivizi sau
grup\ri amenin]ate. Pentru ca ac]iunile de men]inere a p\cii s\ produc\
rezultatele dorite, sunt necesare urm\toarele elemente: un mandat clar,
u[or de pus n practic\, cooperare ntre p\r]i pentru implementarea mandatului, sus]inerea Consiliului de Securitate, contribu]ia statelor membre
cu personal calificat pentru astfel de interven]ii [i sus]inere logistic\ [i
financiar\. Rolul central n men]inerea p\cii o au ofi]erii politici, civili, n
colaborare cu guvernele na]ionale [i ONG-urile locale [i interna]ionale,
grupurile care monitorizeaz\ respectarea drepturilor omului, oficialii electorali, speciali[ti n refugia]i [i acordarea ajutorului umanitar precum [i n
dezarmare, demobilizare [i reintegrare, poli]ia etc. n ceea ce prive[te
logistica unor astfel de misiuni, acesta trebuie s\ fie asigurat\ de statele
membre, iar lacunele s\ fie completate de ONU.22
Dup\ ce, prin men]inerea p\cii, s-a ncercat crearea [i men]inerea unui
mediu sigur [i ct mai stabil, urmeaz\ o alta etap\ a solu]ion\rii conflictelor [i anume: construirea p\cii sau peace-building. Prin acest proces post-conflic se ncearc\ repunerea pe picioare al unui nou mediu, al
fundamentului p\cii, pentru a transforma structurile [i capacit\]ile deficitare prin reunirea eforturilor att din via]a local\ ct [i global\. Astfel,
se creeaz\ [i se men]in condi]ii benefice pentru sus]inerea dezvolt\rii
sociale, economice, politice [i spirituale ale unui popor. De fapt, prin
construirea p\cii se ncearc\ dezvoltarea mediului deja securizat [i stabilizat, n a[a fel nct acesta s\ fie capabil de autosus]inere [i s\ ating\ un
anumit nivel de siguran]\ de sine. Pentru a ob]ine rezultate optime trebuie
identificate structuri care ar putea periclita procesul de consolidare [i
acele elemente care o pot sus]ine. M\surile care pot fi luate n cadrul
construiri p\cii sunt: dezarmarea p\r]ilor beligerante, [i reintegrarea lor n
22

Ibidem, Titlul II/C, art. 29-34

20

PORTOFOLIU DE LECTURA

CRIZE INTERNA}IONALE {I SOLU}IONAREA ACESTORA

societatea civil\, restaurarea ordinii, distrugerea armelor, repatrierea refugia]ilor, monitorizarea alegerilor, nt\rirea statului de drept [i a respect\rii drepturilor omului, lupta mpotriva corup]iei etc.23 Construirea
p\cii ia forma unor proiecte concrete de cooperare ntre statele aflate n
conflict, de a c\rui rezultate vor beneficia amndou\ p\r]i. Scopul final al
procesului de construire a p\cii este evitarea recidiv\rii n criz\.
Principiile de baz\ ale acestui tip de opera]iune sunt impar]ialitatea [i
folosirea for]ei militare doar pentru autoap\rare.24
n cazul n care aceste metode pa[nice vor e[ua n a rezolva criza
interna]ional\, statele pot recure la m\suri mai violente pentru a constrnge p\r]ile aflate n conflict la renun]area la ostilit\]i. Aceste m\suri
pot merge pn\ la folosirea for]ei armate a[a cum este specificat [i n
Carta ONU.

1.3. Securitatea/ap\rarea colectiv\: promisiunea unui


cadrul eficient de implementare a opera]iunilor de
management al conflictului
Dup\ Primul R\zboi Mondial s-a ncercat reformarea sistemului de
alian]e ntre state, n a[a fel nct s\ se evite o nou\ conflagra]ie mondial\.
Acest nou sistem de alian]\ trebuia s\ se bazeze pe principiul ap\r\rii [i
securit\]ii colective. Prima tentativ\ de alian]\ a fost Liga Na]iunilor,
care, dup\ o scurt\ perioad\ de existen]\, a e[uat. n ciuda acestui e[ec, se
poate considera, c\ principiul securit\]ii [i ap\r\rii colective are o origine
wilsonian\.25
La baza securit\]ii colective st\ principiul conform c\ruia un act de
agresiune mpotriva unuia dintre alia]i este considerat de c\tre ceilal]i ca
un act de agresiune mpotriva tuturor, ace[tia ac]ionnd n consecin]\. n
literatura de specialitate anglo-saxon\, acest principiu poart\ [i denumirea
23

Ibidem, Titlul II/A, art. 13-14

24

Ibidem, Titlul II/D

25

Roland Stromberg, Collective Security and American Foreign Policy: From the League
of Nations to NATO, New York, Praeger, 1963, p. 48.

21

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

de the safety of all by all. 26 Logica acestui gen de alian]\ se reg\se[te n


furnizarea un cadru mult mai stabil pentru ac]iuni, dect ntr-un mediu
unde fiecare statul ac]ioneaz\ pe cont propriu.27 Securitatea colectiv\
caut\ s\ extind\ aria interesului privat, n a[a fel nct [i statele care nu se
simt direct amenin]ate, s\ aib\ interesul de a participa la prevenirea
agresiunii. Sus]inerea cadrului de securitate/ap\rare colectiv\ necesit\ un
anumit grad de autonomie ntre [i din partea statele participante: membrii
sistemului trebuie s\ fie dispu[i [i capabili, n orice moment [i sub orice
condi]ie, s\ intervin\ sau s\ reac]ioneze n caz de atac sau conflict.28
Noul cadru de securitate prezint\ unele avantaje, care pot fi grupate n
dou\ categorii: furnizeaz\ ac]iuni echilibrate mpotriva agresorului [i a
agresiuni [i promoveaz\ ncrederea [i cooperarea.29 Securitatea colectiv\
furnizeaz\ ac]iuni mult mai echilibrate mpotriva agresiunii dect un
mediu anarhic, datorit\ preponderen]ei puterii alian]ei fa]\ de agresor.
ntr-un cadru anarhic fo]ele ar fi egale. Totodat\, mediul n care func]ioneaz\ principiul este unul mult mai stabil, deoarece posibilitatea apari]iei
conflictelor este foarte redus\, datorit\ capacit\]ii sistemului de a facilita
rezolvarea ostilit\]ilor [i a rivalit\]ilor dintre p\r]i.
Teoria securit\]ii colective a avut parte de multe critici. Problemele
semnalate de anali[ti se pot mp\r]ii n dou\ categorii: teoretice [i practice.
n ceea ce prive[te problemele teoretice, anali[tii au semnalat urm\toarele: vitalitatea securit\]ii colective ]ine, n mare m\sur\, de entuziasmul ar\tat fa]\ de el, dup\ sfr[itul R\zboiului Rece. Exist\ ngrijorarea, conform c\reia, odat\ ce condi]iile care au dus la conceperea
teroiei vor disp\rea, va disp\rea [i conceptul securit\]ii colective. O alt\
problem\ ar fi caracterul normativ a teoriei. Aceasta descrie modul n
care ar fi bine ca statele s\ ac]ioneze n diferite situa]ii, [i nu cum trebuie,
de fapt, s\ fac\ acest lucru.30 Teoria securit\]ii colective este destul de
26

Mark T. Clark, The Trouble with Collective Security, California, Orbis, 1995, p. 240.

27

Charles A. Kupchan, Clifford A. Kupchan, The Promise of Collective Security in


International Security, Vol 20, No. 1, 21 martie 2004, p. 52-61, www.jstor.org.

28

Mark T. Clark, op. cit., p. 240.

29

Charles A. Kupchan, Clifford A. Kupchan, op. cit., p.54.

30

Richard K. Betts, System of Peace or Course of War? Collective Security, Arms


Control, and the New Europe in International Security, 1992, pp. 6-12.

22

PORTOFOLIU DE LECTURA

CRIZE INTERNA}IONALE {I SOLU}IONAREA ACESTORA

greu de pus n practic\, din moment ce statelor le este foarte greu s\ se


angajeze n ac]iuni automate, din variate motive: interese na]ionale, suveranitate, independen]\ etc.31 Una dintre cele mai dezb\tute probleme
ale teoriei este sincronizarea r\spunsului la un atac, din moment ce mecanismul un este dezvoltat n totalitate. n contrast cu alian]ele tradi]ionale, unde exist\ un inamic bine definit, planuri dezvoltate, deta[\ri de
trupe pre-r\zboi etc, n cazul securit\]ii colective exist\ posibilitatea
ntrzierii r\spunsului, pentru c\ statele membre trebuie s\ reac]ioneze, s\
se mobilizeze, pentru a-[i coordona r\spunsul ad-hoc.32 Alt\ critic\ vine la
adresa multilateralismului `n contrapondere cu unilateralismul. Anali[tii
au considerat c\ accentuarea ac]iunilor multilaterale n cazul securit\]ii
colective va fi dus la denigrarea valorii unilateralismului. Totu[i, nu se
poate spune c\ unul dintre aceste concepte ar fi mai adecvat dect cel\lalt.
Fiecare are atuuri [i lipsuri. Pe de o parte, unilateralismul ofer\ flexibilitate n ac]iune, dar puterea nu este la fel de mare ca n cazul multilateralismului. Astfel, n cadrul multilateralismului, statele pot ac]iona
mult mai eficient, dar nu au parte de o flexibilitate la fel de mare ca n
cazul unilateralismului. Dilema major\ al multilateralismului este, de
fapt, dependen]a fa]\ de unilateralism pentru leadership.33 O ultim\ critic\
la adresa securit\]ii colective este r\spunsul automat la atac. Acesta ar
putea, n viziunea anali[tilor, s\ schimbe un conflict minor ntr-un adev\rat
r\zboi. Acest lucru poate fi explicat prin faptul c\, n timp ce conflictele
minore dintr-o anumit\ regiune nu ]in de interesul vital al fiec\rui stat,
teoria securit\]ii colective determin\ orice nc\lcare a p\cii ca o amenin]are la stabilitatea interna]ional\.34
n afara problemelor teoretice, anali[tii au identificat [i probleme
practice, care ar ngreuna punerea n practic\ a alian]elor de securitate
colectiv\.

31

Inis L. Claude, The Gulf War and Prospects for World Order by Collective Security
in The Persian Gulf Crisis: Power in the Post-Cold War World, Wesport, Praeger,
1993, pp. 26-27

32

Mark T. Clark, op. cit. p. 243

33

Richard K. Betts, op. cit. pp. 14-15

34

Richard K. Betts, op. cit., p.18

23

PORTOFOLIU DE LECTURA

CONFRUNTAREA NATO-PESC CONFRUNTARE PENTRU SECURITATE COLECTIV|?

n primul rnd, este contestat\ felul n care este testat\ modul de


ac]ionare a alian]ei. Cum, de obicei, func]ionarea sistemului de securitate
se poate testa doar n momentele de criz\, cnd este nevoie de un r\spuns
rapid, nu se [tie, dinainte, care sunt elementele care vor func]iona [i care
trebuie nlocuite. Astfel, testarea ar putea veni mult prea trziu, [i n
detrimentul stabilit\]ii interna]ionale.35
n al doilea rnd, dac\ sistemul de securitate colectiv\ este format\ pe
timp de pace, exist\ tendin]\ unor actori de a participa la acesta, doar
pentru a se bucura de bunurile colective, f\r\ a participa [i a pl\ti costurile
comune.
n cazul alian]elor de securitate [i ap\rare colectiv\, trebuie f\cut\
diferen]a ntre aceasta [i alian]ele tradi]ionale. Dup\ cum sugereaz\ [i
teoria, orice na]iune, din cadrul unei anume regiuni sau sistem interna]ional, care comite o agresiune, pune n pericol pacea interna]ional\,
violnd normele normele sistemului de securitate comun\. n viziunea
fostului Secretar de Stat, Madeleine Albright, sistemul interna]ional nfrunt\ pericolul, ca doar securitatea colectiv\ s\ poat\ gestiona o lume
caracterizat\ de proliferarea armelor de distrugere n mas\, conflicte
regionale [i etnice, care au ca rezultat un num\r imens de refugia]i,
disloc\ri economice majore, nc\lc\ri grave ale drepturilor omului [i
uciderea nemiloas\ [i f\r\ sens a milione de civili.36

35

Ibidem, p. 12

36

Madeleine K. Albright, The New Opportunity to Build a Collective Security System


in Foreign Policy Bulletin, iulie-august 1993, pp. 65-66

24

PORTOFOLIU DE LECTURA

9. DE LA BIPOLARISM LA
MULTIPOLARISM
Ana Maria Stoian
Relatiile SUA-UE la inceputul secolului XXI:
noile raportari transatlantice, (2006:21-55, 57-80),
Editura Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA
 

 

 #
$

 

%& 
$$'

(

 


) 
 

  * + 
 , 
 - 
 * 
.   *    
   ,  ) *-
 
 
 
 * /* * ,  0 -
 * 
 -, * /+ * 
*  

  0 *
    0 
 *- 
.* 
0 * 0 *  00 
 * 0 
 
  

  
 0-

  * *-0 0 +
  0 - 
 0 
*  0 +
  1 2 * 
 
 
 0- +
 /*   + 
  

 
 

 
  
   
* *  
 0* 0 /   3 , * 0 1 +*
 3 
 
 
 
 45 
/    , 

   0 *+ 
 + 
  0
 

 +
* ,  

  
 
 * /*  0  0 
*  /
 
  + * 
 
 0   -  /  1 +*
 

  - 0  * 0    * 

  
 2  
 
 0     
 !  1   
   *  
 1
 
-  - 
  0  
 
0 1 + ,* !,
+
/  *-0 

 , - , 

 -
 1
, *- 0


 "1
 6 7,
8 9- #,

 6 : - $ ;


  
  4 -<= :-55>-PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 
 0   
/*  
 
 
  
- ,0 
 
 *     *   
 
 -  
  
8 ? - 
/
 *
 0 +/* 
 
  
- + 

0  0 
* . * 
 *
  0
 
 *
   
/+
*

 
  @
 +/  0   *  *
 0 
0
 
  
 
*  0  0 
 


  
A ! B  /* , 
  
*   , 
 A  

 
- ,*  B-   , 

AC%- "- "#- $#B-   , 

A , / , 
B- , / , 

A$%- %"B-  **  A+ - :/ B % 0 *- 

*/+ 
  0  0/ ,     
A%- &,
 - #1
 B       

  
 2  0 0 
 + 
 0

* . *-   * 0   ,

 
 A 
 
 
  .*
 0 
 B #    *    
*
  *  1
, *-  0 * 
 0 
, 
* ,  2  +
*

+//* - *-0 
  1
, 


0 0
 - 0
* 

* 0  ,
   
 + 

 0 
*  //*  0 * 0 
0 1 - .
* + 
  
  

   *0 0 
0 ,
*  *-7 9 ?
- 
 ;
    
  
?

-<9 8-55D-D>DE
@ 
8? -FG 
 
 
  
H- 
8
? -
   I -1 *-
555-DPORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 //* +
   / A / . 0 !- -
  C- !- 00 0   -
 B00  //* , - !0
 0  +
 A 
  -

0
0 ,  *- *
  - 0  0 
  B
 * 
  0  ,  
0/ , 0 * 1 +* 1 
 
,
+
J
 ,  0 
* 
 *  0 
/  

 

  
 *   *  0 
0  
-0   * 0
, 
 0

 
 
 0   C C:8 * ! 

   /*  

+

   
 
 
/ 0  
+
 0 
 * 
* 
, * > ) 0 0 ! , 0 


 0 
-
 
/ *

0 0 0 
 * 
 * !. * *  
    
 !0  "-  0* /*   0 

2
*
  
 
*   0  0
     0 0 
 

  

K3 # K+ 
//*
 0 0* #*/+ 
 #
 00
  0 *0 $% &A ,
+
*
 * 0    * 00 0 1
, 
 0 
*  
  0 0 
/  0 
* 
*B 
' & A +

 ,
+
/* B 
 0 *  , -
 0* K+- 
*  00*     D

(? , *  
 / 0
   
/ 
* 0  0 
*  * 
   
 

 0 
/     

J

2 " .- 0 " ?<


8- L) ; 60 < 1-
K
 -55E-J
>C C:8-
  M-G-K -55J-
 JE
D K3  K+-    
 
   !
"
#  
"
 
 
#$
 *  -K -%%

@

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 +
   A
/&
 0 
*-
 ' *-
 *-
 *-1 /*-1 0 *- 0 .*-+0 * 3 /*BE
  0   
  & 
 , 
 0 &   0
  *& 0 2/+ 

    
&   
*& / & - 0 !0 0 *
& + 

   
  1, * (0& 


 *&  &*   & 

 

0 A)(-)*- -+1 -9 -*0 B-
 
 1
+
  
 0 

 
 ,*,'
5 & * 
 
 *& 1,  /* & )( 0 


- 
       -. ( 0*
! 
 */+ 
  9 1 .8 9  / 

 *  ,&  0 -  / * 0 
 00&*  
 

 +  
  
 
, /* 0 +&  
* A)(B- + 
 
  
   0 +&  
* A)(- * - 9 B- 

 

 00&  & 
  0 0 / 
   
 & 

*
& 
  & 
  */+ 

&/* / & 
0  
/  -)( 
)*-  
  & 
 2   
. 
 
  . 0 * 0  
  / &  -  
 
  +
   )(  )* / 0 *-

&
  
 
 0 * *& 1/*  ,& 
 0 
*2 - *
&
 
  ! 
/
 
 1 +*
 & 
- !   
/ 0
 * 
/ 
 
,
+

)(* 0
& ) **  
3 )
*  

 0 & 
 0 

 0 - + E 
 - ? , - #  
#  

   


-0-55E
5  
  
 ?87 , 71
6
/& * 0


45
9 189- 
 

    
$ !
" !N ,-<= :-55D-5

%J

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


  , 0*55#-$
1
, 
 
0 ) 3 %1, 

 
&
 & 
  *$ &0  

0 - 
&0
 
*- 0 &   * 

&  , 0 0 /  0 
 A)- '+B-
) *  *  0  0 

+
-
+/ 0 &   &
+ ) - F 

 
H-  /  1,  )- $ //* 0
 ,
  
 
  & *  
 
& 
 ) 0  0&- ) 
+
 * , / , 
 & 
 

 
 / /+ 0* 55 A*/+ 
 0 (
- /

0 *, 
$ -)<0- 
-
0
+ 
#- */+ 
 0  ,1  *:B / * 0 $/ 
$

 + $
& 
  .   ?8
7 , % 
/*  $* 
* ) 

 * 0 
*- * * * 0 & 
*
/  )0 *,*0 
-0  *
0 #2-)* 0
& 
** 0  
  ,
  0 
 
,
 % 0-
 
 
 55-  
  )* 0*
 $

 
& 0 

  A0*      0 

 &  C&- )  (  B- ) 
$  

A & 
B
 & 
 )*/+ 
 ) $  & 
 
 
$
& *   
 *  & 
* '
& 

   0 *- 0* *+ ))- * $
*& ,  * +
/ )@ )*-


K ++
8-L+

,-

 
 
M-
1+OO<<<$</O
O9 
O 0 O 
O
8%
555.A@>#>B
#?87 ,-.-K -55E-D
@ 2$ 0 / +

 - L 
  01 2 <<< %
3310O 
8O

 O+1 P#>#10 A>@#>B

#>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


0 &  

  
0 , *& 
0 
  *  . 0  0&  
 0
, *
* 0
*, A. 0B  &*
0 *  - )* $ 00  /*  
 

  $ //* & , +
*&   /  *& 
 -& 
/ 0
 * 

+
 +-  *% *J +  )*- 
 
 0
 ' 1- 1/* 
  
0 
,0

&

 )*0$ -
* 0

 
 0 
)* 0*
. $ &  0 
0 
 
 0 
* )* *
 0/$
  0 $ 0
 
 %
  *- +
* 0 &  
 $ /   % *

>
)
&
 
 , /* &  0+
*
0 * 
 
*& +  )* + ,*& &
 
0 
0 **& 

 
 /* 
 
0* & 0 & -   
, /&   & & 
 A- (E- +*- 
,0*
 *B3* & 
 
 $

 - 0 - )-  

* 0 

 - &* 0)
 )* 0-  *  * /*
  0K/
* *0 
 -
 0/$
* 
& +

 ) /

 - 1 

 0 - /* , /&
0 &)-&
 0 
  A- +*- +2*B ) J +1 1 ?

- F1 , 
 
 
 

 
,H- 
9Q 
:A0B- + ) 
0,-N 0 -##-55
> 9 , - F
 )
 + / $
 
/ ,
H- 2 
 ?
 A0B-  
 
  $


 
%
 +
(
+: C 0 -N + -#J-J
3 2 '1:- 68 )- F* 0 H- 2 '1:-
68 )- 68 + 1 - %   $


  ! %
 , $ 

 
-'1) $ 8/-'1-#J-5

#3

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


0 *0
 


)
 
 $
-$& 

 0 - 0) * *  &
0
K.


)
&
 0 )*  ) +

- 0 0 * 
 &*  &* 0 
 +
 )  

 *& 
 0 * & 
//*%-
 +
    
 
 / 0& 
  $
 0 0 0 .
 ,
  0 * *
 
- 0 
 
 
& *& 

0  *&    0 $0* 
$* 

 ,0 0
00&*  ,
  3 
 0 * *& 


 
 *00&  $ 0& /* 0 + 

 +0
 
 0 &  0+
  * 0 

 
2 - 
/ * 

 
. 0 
.   *
 
*  0$*
 0 & - +/*  
&
 
 
//*0 $
 $
0 & 0 
0 
0
+ *0 

 %0 
 -
  -
- 
-#D

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

4$ $(

 
 )
&
 
 %
   
 
*&

& 
 ,  0  0 
 G * 
0 *  &
  0 %  $* 0  *-
.*  
, 0 &
  + 0* *
/  

 $ -  
 + 


*  
 / *  0*- $  *
 0 
 1 
 $
&  
 
 %

- ** 0


2*  
 )*/+ 
 )-
0 )$ $ / 

 * * - 0* )*/+ 
 ) $ / 
 * 
 0D* &&0*
 &   $ 0 0 &  *
 
0  
 
 - 
0 )*
0
 , 
 
 
*& 0 $
 $
* 

&
0 ) 
& *  E) 
0 *& 
 
 
 - .
 *  
*& 
& 
 % 
/  0 
 0 -0 55
. 


 $


 5 * 0/ 0
 
 0 
 0% 0& 
+ $0 3  0 & -
0  
, - 0
 
 -
+*& 0 $ 0
-  $* 
 *&   ,
  
 2 - *
 , *& & 
- 3    0
 &* 01 -   0 3  ,
 
 
 0 
  0%
 * 5 + $


D

9 1 / - ': /

:- F* - - K1H- 9 1


/ - ': /

: A0 B-  0 $


 %
 

&,,,) 
0,-<= :-#@-J
E2 
( R-$  

 ,$ .  
6 $ $ 
 
 -N. ,  -
, -J-

5
 2
 
 -

#E

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 + 0 
,0 
 *
  //* +
  
 
 ! ,
 A 
"0 
 - 0  " "0 
   " 

 

  - 0 
*  "   
 0  

 "   
  
 # " 
 0 . B- *
 !  
*
 2 ! - $
 $ 
%  
+
0

* 
 
*0  
,* 0 
03 0  *! 0
!  +*  
 -
$
 $ 
%    . 0 , 

0
0 * "  
 0 ,0+*


 * ) *- 0  0    
 / 
/$
$ 
* -
   *- 0 
,  
/ - 
 * * +   #
 &   A/ 
' -#K -CB 00  0 *-
$
 $ 
%  
/  0/


 *
 


 
 
 
  ,* 

0   K1 A5E555@B + 
  
  &
 . *  0*  + 
*
 
   
 
 
  + 
 

 0 * * - 0 
   .  
 

 .  - ' , K1 0/
* 
+3 

 * "   *   
  *0 
0
*/+ 
 0 '
!-0!*" 0 
,* 
 +! 0
0 0 ( &  * !   / * 
'
!- , 0 .  3*  0 

 ! 
 #

1 )OO  O O. 
S
 OO 
 S 1 O0
 S551 A >>B
 9 

- F <0 < 


 
 1 H- 
 *  + ,N 0 -55@-
>-@
 9 +- T1 K1 =) 64 6 
0H-  -. $ 
/0 - -
1 )OO<<< 1
8 :0O0O 
O+1O +1 
A >B

5

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


K  " C- 
*  0 (
0- 
- ' -  " 
K
,  + 

  
) . 


 
 -*! 
* 

  ! *  0 0

 !
 - 
 , 0  !/* 0 !     
 ( 0 
N
 -  *

 * 0 , 
 "  3

    /  
 - 0   .  !
* 0!*"
 

0!  

 
  " 
 


 
   
 - ( )
* , 

  " 0/ , & 
 0
 G"   
  ! * ( ) 0 0 (

0 
 0     
/    0

 
 !- 

U5
& 0  
   

 -  + 
55- 0 ! 
  # -
 & 0 0

!   
  ! 0 * 
 *-
 
 /
 / + 0 . *  * +/ * 
0 
,- " +
*
0*
 *@
  , 
0 (
 

" 
 "  01    * - 0
  , 

 - 
 0   
* " 0  (+ 

  
 /
  /   - 55- 
  1 1 -
+
 
 
 * 

 
   

 - 55J-  , 
 
;   ; -  *  *  * 
+
*  

 *   0 *


 
 
 
 , 

- 
*  0 

 0 . 0 0
*  
   1 
  <
-  1 M$

  $ 

-!
, -<= :-""J-J
@ $1 #$%&   '  0 ! 

-
K .


-""-D

@

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 , 
 0  , / 
 * 0 *   

 0
 
 *+/ *
0  J
(,  / 
0 

 

 

 
 0
*      
   


 
  !
 .   0  ) * 
'
 
/ !)-    
 0
 
1 

/
 
  
 
  0 * /  0 , 
 0 
 
  0
  
  -  *
A

 *0 K -
0B  *A

 *0
C -K
, N. + ,B  
 0

1 
/*-
 +/  ,  
-   0 
 
 
.   0
  *- 0 
 *  

 
0 *  , 
* 0/
*   0 0
,* * 


* 
   
  

 
 0* 
 
*  
/*    
  )O-   
* *
0* 

,
+
 2 - 
 
  
 0 
   

0 ,   0 - 
  
    
0  0     
  
 */+ 

0 ',

 
!   0 
  )
 A55@55JB

  /   
* 0  * 0 ,3 
1

  
 '

 
 )
 
+ 0 * 
  

 
   
    

+
 
- K

 )
  *
*  /  
 
 +
 
  -  
   
 * 0 

0 
 (,
)  , 
  
 
 0 
 ',

 -

 *

 + ,K
10 * ,. * 
 ,  
 * (

 
 
 

 

0 
 */+ 
 ,

 
  3 00*

J( 
02

-( 1 0N7,
 -C 1N +-FK
0 ,

<H--. &G


D- J-
 + O + 55@-
@

@

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


(*/+ 
 ( 2


 )O
 0+
 0
0

  , 0  

0
 

 

 + *0
 
 ,

2-
. 00 


* / !  
 
 
 

  1 * 0 ,*
 

  +
* 

 0 - 
 /  0>  0 
 * 
 !   AC - 
K  + B- 
* 0 (
+ 
0
)  -  
  0 2 0
 0   
 
. 
 0 * +
 0 
/ 

0
  + , 
 K
 0
+ 0* 0
 
+
  
    * 

 *
  
  55J- ,0    -  
 -     0 

)
+  

 *- 0  
*   0   
  / 
  
  
,

 
 + 

 
* /  * 
* 0/
 
*. * 
0
  *D
N ,

*  
 0 
 )
 0
 
 
 
+
/*   
 
 * * * 0
 3 
 0 

 . 0 -K

)
 
 3  0/
  0 *  0
  
*  0 
 N
 
 0
 K .


- 
 55J-
0
- ,  
-
*
 *  00 - 
* 
/,0 3
  +
* 
 '0  * 0   *  

 
 *
 ,
 
 
*0
K
-0  550-,0
 
 

* 
//   
   
F
 +
- 0 
 H   1- 0
 

>

2 
 < - F1 K
:
/    
N 0
1 H-+
N 0
A0B- % , .  
V&'
  8 0 
-!
-""@-DDDE
01 
 <
-  &E5
D 2
  18

- F1  
8 + < 1 0 1
 0 
 1K
:
H-+
N 0
-  &"J

@

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 
 0 *  0 -   0+ 

F /* 
 HE
      
 

  
-
    0  
 ,     0 
. 0  * 0  AF0  )
 HB 
0  0 
  *
* * 
*  

-   0 


* 

 -' 
- 
0 + 55>  .* $ * / *  -

 

  ,3 
  0/ 0 
 
 0
2 $ * 
 0/
* 0 0  
  +  3 / B  * -
+
* -
0    0/
* 
 - B *

  

 *
 ,
+
- @B   
 
+   * 


 -JB 
 0 0 

 5 
.* $ * 0  
  
  

 
0  0 0 

  0 0   )


 -

+  &'
#( -
 ,3   
 >" 0  
 - ,0
 
 

 * A.   
 
 
  - * 0   ) 
* 0

- 3 0 
 3 * - + '2-0/
 

,* 
 
,  
* B
0   . $    
0/
 

 -  
 
0 
 
)
   * 
 
/  
 - ,0

00 * -0  0


* 0   *
   
,* * 0   
   


   0   0 
 
 
  


E

!1
 ? + 0 - F1 6
   0 4

F 
 H4-!1
?+ 0 A0B-$13 $ &( < 
WN
 
0-N1 -55D->DD"
5 .*$ *&
1 /OO  O O. 
S 
 
O
O<S 

 S
,0O . 1 -A
 E"J""0B


@@

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 0 /* 
 //* 
  * + 

 
  0 
 ;       0 *-

 / *- 0 
 * *- 0 


 ,
+
* 
 * 0 -  0 
 *  *-
     
,   
,  
 * 

, *    
 

 
 
*
+
 

 +*   . 
 , 
  
 
 0 7
 -
0
  55E) /
 , 
 
 
 
,

-    - 


,0  /  * 0


   
 0 
 
 
 *
      
 
+ 0* 
) /0 7
 0 
    
* * 
00
 
 , * 
 * 0  
 
*0
 
 0 /  0 

 


 -  
 
    /
*
 ,
  

 -  
+
/  
 
 
 
   C 
 
 - 0 
+
 0* -    + 
    


 
 
 

 
  F 
  

0
 H@" , 
 
 
 0 7
  
*
*
/-  0 + 0*
 0
 - / 
 


 - 
 /  
0

,  
 
0
6
1 , 

/* #
 -
 . //*0 
 
 *

0
   
 44'
- 0 ,0  


 
 0 

+
*  *  
 / 
-
 
 
  -   *- 


 0  
-

  
 0 0
,  
*@ ( ,0

@"

9 1 ! 
-  9 1
-  K
1
- 18 N
-
  6


- $  1 - ,  
$ &(2-  -""-"
@$ 3 . &6
1 , -@J
555-

@J

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


0 / +
 
 * 

 - . 3/*
0/
 * * 


   +   *
 + 
 
  0,   0  -   


 *    
  
 
 0

! 
+ ,- + 0 0 


 +
*
  3) 
 
 0 7
  * - * 0 *-  
 *
  3 
  
 + 
* 
+ / 
*
 * 0
   *  2
  0
  
 
,  ! (  * * 0   * 


 / * 0 0
 
+ ,1  
 F  2H/ * *
0
 - 00+
  0
 @ 0 
  *
0 
* 

0
 !0
- 
 


 
    .
0 0
  


 

 
 + -0 
  + F)  
2H 0  
 * /  *0

!
(

 

  
  
 0 
 
)
  0/
 0
+ *-  //*  


 
/  
  0, 

  0  
  *-    
 
 *

/,0 + 0  0 
 )
 * 0 
  -
+
 *  6
1 , 
 0
  *
 
  
 0  - 
   0 
 
)
 
 
 0 
 + 0 

 

*-
 
+ 0 
 

*K + 0 ' :
 - 
 , ! 


78   +

 !
 '  
 / * 0  

  
 1,  
 2 -
  
 
/ *F 

  H 
 00 
 
)
 
  /  
 0 

-0, 


1 /OO<<<  O0 O O555O55"0>1 A


 
D"J""0B
@ 0
 
+ ,1 - 2      &
K .


- E 0 + 55E- 1 /OO<<<
+O


O
+ 51

A
 E"J""0B

@>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 

  *   @@) 
- + 
  
* 0 1, * *
0 /* 

 3 * +
 0 ) , 
 0, 0 
 
)
 

, 0 
 + ,6K
19 A"""B
1 + 
 
  

 )*0  
 
*-


   
 *0 

 +
 0
,0 

 *-  0
   /  + *  0
  A    ! 

 78   +

 
!
 '  
-

  0
  - 0 0 
 
  
 1 * B ( + Q 

:
 - 0 
 0 
  +

  
 
 / * 
0
1 
 0 
+/
  


 @J
) -+ ,6K
1  
 
 . 0
0   
 
 

 
    

0 
 )
 
! 

  0 
 0 
  K
1 
 
3
 *  
 
 

 
 
 0 /* 
 

 * ) / 
 
 -
+ ,6K
1
 ,
  0 *
0  
 /  
 
 + -   0 
 ) 


 
 0
 +X + , 2 
 0 

 
+3

0 
 -  *   
 
 

0 
  + 
 
 0+ ,6K
1
 
 
*   -, ,0 

*
0 0 * 0 
 
  2 - 0 
 
  
  * 
,*  

  

/  

*
 /
 0/ 0
  /
 
0 0
  
  0 
 ,*
 0

 


@@ !18


 K
-

 -. ; 5  $ 66  & K 1! 

-<= :-""@-
@J( + KQ 

:-F +
 ,
8H--. &G

D5- - O+ """-D0

@0

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 0* ,

 )@> ! - * 
,* 


 
 
 * 0/
* +
*


 
 

  0 , 
 / -  0
 
 *  

 
+
*  
 ,  0  *  
 * 
  

2 
 

 0 
 

 - 
0 
  * 0
 0 
 
 + 


 
, * ,
 
 ,  
* 0 / 
 / *-  
*- 0 0  
 0
 

 *0 0 
 


* 

,0   *   
+
0
  
 ,     *
 ,
+
 )- 2 7
 
0 * 
 *0 
  , 
*@0 2 
 - 0 / 
 * 
 *
 *

 0  

 
 
 
 + 
  

   * 
0
  
   
  
 0
 6
0 0 )   ! , - 0 

 + ""-    


0 +
 0  
 

0 
 
  

 - 
 
 .  
  
   
 
 
  F */+ 

  H +

 *0 
   
  
 
 

 * 


0 
  *

 @D) - *0 

0
  
 - ,
  , 
 


0
- ,  
 
 

  +
)0 0 
 + ""- 0 
 /
8   , * F    H ! 

@>

 
 - + + ,- J  ""- 2  *

 *&
1 /OO<<<  O O. 
S 
 
O
O
 "0S"O

  1 
A
 "J""0B
@0 2 7 
- F1 
 

  1 
 H- -.
 &G
E"- J- 
O,
""->@
@D 
8 ? - F1 

 

 
 
H- +

N 0
A0B-  &@

@D

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 0 * 
 - *
 + 
 
   
 

 > 
  
   *

 
  

 
+

 
 
0  *
 ,*
  
0
 
 0   
 3 
  0 ! 0 

)
  - (  ! 0 - 0
  /  * 
 
 */ F) 
 
   

 
    
 
*  0  
   

*  0 H ! J
 + -  
   0

, -  
 
  ,/ 
- +

-
 
- 3

 0 
       
 
  

! 0 
 *  
 0
 
 + 
 + 
   

 * * * 0  0

(*/+ ( 

 * 
   

, 
 
 0

2
(*/+ 0 

0 0 . 0
 +
 
 
 *  * 
  0
 * *
 
 0 
 ! 0 .

 
 
* 0 1, -  
 

3 
 
    

 @E)

  . - 
*0  /  *- 
* 
 *
 -
* 0F */+ 
  H)
0 
9 :  -
 + -
0
 -+/ /
 @0E) 


 0 -*
F 
*  

, *H- 

  F0  
 
 
 
 3 *
0*

  H@5
) 0 * 0 *  + 
  

 >-
 0

* ,*
,  
 ,* (/
 0 

0   0 
  
  

 .
* 
0  0
+ * 
 * 0  +
*  *-

  


  0  
 
 0


@E 2  1:- F 

 
 8/ 3    
:;H- 

2  1:-68(
-68)1 
-  &0E
@5 2 9 :*   - "5""-
K .


-
1 /OO O2 
O
S2 O0 
O 

2 OOOJ"0
A
 ""J""0B

@E

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

  *0 ,1
 
*
 
 
 
 
 
0 7
 J") * */+ 
 0 ,1
-
 
*
 *  -
 
  ,0

* /+
 
0 

 3 
 
 0
 
 -
0   
 
* 3/ *
 

 0   0 
 + , 6 K
1J
 


* 0
0  

 0

+ - 
 ,0
*3 
  0 
0* 7+

 -,0
 *C '  
*0


*  * ) ,
 ""@-
 C' 


 *
+ 0
  
 
 0
  00
 ,0


 * 
-0  ""-  


+ 
  

 N 0    
  
  
 *  *  0 
 /

 -
,     
-  , 
  0  
 *8.* * :*  *  * 


 N   

 
 
 /* 

 
 , *,0 

 J2*,*

 + 
  0 
3
  
   
/ *
+/+
 
-0*
 + ""

 
//* 
0 

 
-  
 
 


 
  0/
      0
 +  

   . 
   

 *
 
0  -  +   , /  
 0
0 , J@


J"1 
 <
-  &@5
J

9 ? ,
0- F

 + 0 ,1
H- < . ; & "
 + ""-@
J 
 - 6
1 , -  ""- 2  *
 *&
1 /OO<<<  O O. 
S 
 
O
O
 "JS"O
1 A
 >"J""0B
J@ 68 (
- F9
 0  

 8H- 9 1 ! 
- :
!

:A0B-  &J@

@5

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


0  

 *- * * 0 *  

0
6
0 0) 
 
 *. 0  *
0 *0
  
0 ' :
   
  ' : ! 0
 

 
 
  + 
-
 ,
  

 
*
,0

 0 ,
 
 , 

 2 */+ 
 0 ' :  /,0 0  
 


 *-   -  
 0 / *  
  FG1
 *HA*
 
     B F 
 *HA*
 

   B-0*
+ . 


 2 
0(

0-  
* * 
  
 
 * 0 0    0  
  0/
  /  *

  +
  ' :
 - /  
*   * * * 

 *0
 
 + !D+ ""@-) 
 / 
  
*/ F+ 
  * 0 ' : * ,
0/  0 *  -  0* /


) 


 0  
 -  
  /
 JJ
2 
 + 
* 
 0 (*/+ 


 +
 C + 
/ * 0  
 
 ' :
  

*  
* /
 / 
 * 2  , 

:   
 
+
  
 - 0*  
*
0
 
*  *   
HJJ 
 + 

) 


 0   
* 0 0
// /  
*

*0
+ 
  0 * + -  
 *
 3 
 
0 0  / C  + - 0   
 K - 0 

*  C - + - K
, -
N. + ,
 
 1     0 
0  * 0 

       * 0
 +

  1,     K - -
' 
- 2     *
 0 0  0  
0
  * 0
 3   
 ! /  F 

JJ

2 9 :*   & D"""@-

K .


-
1 /OO O2 
O
S2 O0 
O 

2 OOODJ>>J0
A
 ""J""0B

J"

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 H 0 
/* 
  

 * 0
  
 
* 0 / 
  *  

  /
 

0 0 
  O
 
 3   A
 

 0,0   B-  (
 A K
 
B   
1 -
 0
K

 !

 
 0
+ 0 0
 
 
 

 97
 )1 

 + 1 0 1 X0 -  


  0

 

 
0
 0, , 
 
 
 -
 
 
/ *    , 0 0    
* 
/


0 0 ,
- ,0 

 , -, 

 
 + (  ! 0 
 
-  
 )
 
 - */+ 
 0 ' :- 
0 ,0
 0
 0
0
+
/  ,   0 . +  

 ! 0 

)
 
  *  
  /  *- 
* 
 * 
   *  

 0 F  
0  +  ** 0 
 -0* 


 


* 0HJ>
00 . 
 / 
  - 0  
* 

 /
,*  0/
  0 0  
) 0 

 
 - 0  ""@- 
 
 
 ' : ! ,     0  
  
 
 0 ' : 0  


- 
  0
  . 
0
* 
*/+ 
  *

  0   0 
+ 
A  
 

  -   , 
1 0 ,
 B-  0
,  0
 / : * 

 
 
     *  *    
:*- 
  0

+
 
 / 
 +  

 ) 
3
   0 
*- ( 
! 0 *
0 
  0 +
  

0 
    +
 
 0 
F
 

* +* ,*! -0 ,


J>

2 ;  & % ;& ""@""@-


1 /OO  O O . 
S 
 
O 7O O "@SJ51 -
A
 ""J""0B

J

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


3 *
*
, 
 
 -

*+ 
 
 

 2 - 0*
* 
, - 0 
 0 -   
+* ,*  
     0  
*

 
 0  
*
* * ,  *  0

 HJ0
(*/+ 
 0 ' :   
 
 
 
 

 

  0 0 
 K
1 2*  0
 
1  + , 6 K
1- F,0 
 + 0   
*

 -0* + 


* * - I  
0 +    HJD    ' :
* *
*0 * 0 
* *
*
/


 

 
0
*-
/,0' :F 
 

0
 H  /  0 

-  *  F

+ 
* 0  
 H A0* . 
 2 
0
(

0JEB 0 *     0
 


 *- +/ * 
,*  
 0- 0   
 
+
 
J5 ) 


- 0 
  *   0  

 
 - .
/,0 0 

 
 0  

  0
  
 *  /
*  
-
 * *  
*0F0 0  H*
0 
  -   0  /   
  *  
- 
*
 / /  /  
 

  

 ! 
 9 1 ) ?

- 
*

J0

 
 - 6
1 , - >  ""@- 2 %
;&1 /OO<<<  O O. 
S 
 
O
O
 "0S"@O 
 :
1 
A
 0"J""0B
JD2 ; L.< 1 % &0"@""@-
1 /OO<<<<1 1 
, O<
O 


O""@O"@O""@"@"0
E1
A
 ""J""0B
JE2
  8(

04
  :
1 ,9 
1

, 
)  -)  8!
8-
1 /OO<<< 
 8
8 ,O 0.3
;
 Y
 W,
Y
: 
1

, 01  :A
 @ + "">B
J5 )1 
 0 - $ = $  5 =%&
1 /OO<<< ,
 ,O!+
 
O!2CO 0 0A
 D"J""0B

J

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 * 
+
 0,
0  

 *
 0 * ,,3 >"
' 

 */+ 
 0 ' :
 

 0  
 
  
 - 0  
,  
 


 * ) 
 0 *      

 
/ 

 0   

  AC -
+ B-     
 

 
2 
 0 ,


 0 
 
 


0
   
  - 

 

 +
* 
 
 

 

   +
   + *     
  2 -  N  ) 1, 
+
 -
  
*  
 

 *  0 

 
/   +
> 2* 
 

 
 -


* 
 
 0*0 
,
 

 - 
/*
 0 /  
+  ,0 0
 


 *
 . 
 0 

 , - 

  
 ,   
* 0* 

,
+
 
* 
/

  
 0 0
,  
* 2 -  


 * 
 
 
 * 
 +* * - 
 
  *  0
  * 0  ""@- 
 * / 

 * 
 * 
 
 *  

0 0
,  
*> + 0 +
 
* 

 
 - / *  
 0
* * 

*

 - 


 *0 + 0 

 
* . 
 
 
' :
  
 1 *
*  + 
 0  /  
 
 ' :
 - 0 ,0 ,*  / 
 >E

 >@! 
,-  
0

 +  */+ 
0 

>"9 1)?

-F)1 8! : ,'


 1C  1 

 

(
 
1 H-  1  - 78 X A0 B-$ 
<& J-
 ) 
 C 
0-?

: -""J-0J
> N  ) 1, -  % %, $
  
  $ 66- 9 1 ? : 
 
8 ! 

- K
- ""@- 
>
> 1R Z
 2
1- $  %   < V-
1 /OO<<<  ,O
3O O S "@+0A
 "@"">B
>@

 ' :-

J@

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


' :   0+ 
  0  
  

 

* 0 - 
  *
*0 +

* - 0  ,  + 
 
  

 
 

 / 

 
 ! - 
 
,   F , ,
 H 

 0 < 
: 0
,  
+  0 *  
  

 
 
 
 >J
2 
 

 

 0 

 * -
    
 
    0 0  

 

  0  /   *  

 
 2+  
 44'
 
    
/ 

  -   0 
 
 !>> *
 2
  0
  
- ! 
 0
* 
- 
 0  
0

2 ! + 0

 
   
  *  
 0 00*
* 0 - 
 
 0  
 0 +
 
0/+ 
 

 )
   
 *
 

 

   
 +
 
 
 + 
- 0     A/
  B>0 (
 0 
 

 *0 1; -0  ""@
 0
 
, * +/ 0    , 

 / - ,0 

 
 +
*
  
 
  
 
 
 * 2 
 -
 0
 *0  0 0
  - 0*
 *  0 


   

* 
  0 , 
 /
 )  

  /  
 0 *  

 0 


1 /OO  O O. 


S 
 
O 7O O 1 
A
 ""J""0B
>J0 < 
:-F : ,< 

 K , H--.
 &G
E- J- 
O,
""@-DJ
>> 
8 ( 
- $1& $ 
& $ 
 5&( < WN
 
0-N1 -"">-5>
>0 9 =
 ? - F2! 0 H-  
 +
 A0B-
 52 ; 5 $  5 >6???&,,@A&'
  8
 0 
-!
-""J-@E

JJ

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


0  K
 ? , )
*-
+ 

* /*  *  

*  0 0 * 0

 0

, 
0 0 , 0
 ! -0 
0 
 
2  

  
  0  
3
 

 , 

 0  0 


  * ,
+
  


 
 0 0
, 

* A2B  
 
* 0 
 / 
. 0 -  + ""- 


 0 
*

 * 0  0 


 . 0  
   * 0
 1
 ':    0
+
/   
  0* + 
*  * *
  

 ,  
 0
 
 
>DN* , 0

*
 / 0 *0
*  / 
 , * * 
* 
 * 
   * 
  
* 
  
  3  
 
 0 ' :    0 
 
 -  0
 0   
,    
 0  
 0

'
+
- 0 ""J-  * 0    * 

  
 
+
/ 
 0 
 0
 

0 
 0
 ) 

 -
 
 
 . 
  / 
 -0/
 +
*


 +* * 
0 
,
  + 
) 
/ - 

 
 

 

.  0 
   
. 
  0 
 
K
1 2 ,
 

    
  0
0  0 *0
 */+ 
 0 ' : 

*
,0
  
 0    
 0
 

 +   
 

 *- 
* */+ 
  
 
  
/  0 /  03   0 


>D 1
 ': - F! ,  
 , / < +
- <


H-)
GK

A0B-15$1;. &)  
 , 0'  
 0 
-)  ( -6
1 , -""-


J>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


0 

 0 >E 2 
 0 

 - 
 -

 
 , -    0  - 
0 * *
0*   
  0 
 
 

 

0 /*  
  0   0    
 
0,*
 
0 
 
0 *+ 0* 
0
 /
 


 

 )
 0
 0
 0 
 ! 0 
 + , 6 K
1
A"">B , /* 0
1 0 
 
  - 0
1 0 
 

 
 0 ( 
 3 
  

,,0 *
 ,   0 
 

0* 
  0   
G / 0 
 K
1
K .


-+ "">-
0 

* 0
 

 
 . 
 0   
   0 

 
 
 
* 
 


  
 
/*  
 0   
 

  
 
   (  
 


    0
 

*  *

  
-  0*     *


 */

  

 00  
  -
. + 

 -0
 
 - / , * 


>E

9 1 ! 
- : !

:- F) 

/ 1 0 1


  
1 ;H- 9 1 ! 
- : !

: A0 B-  & 


@

J0

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 2$B$

(


(

  

  / * . 


0  
 

 , 0 0  00*  ,  .
 
 
 0 *  0 * ! 
 ,  0 *0 
, 
 
  ,
+
/ 

  
  
 0,    * 

 *  
0  
+
 
 
2*55" 
 
 
 *
  A K - 
0- 
 -
+ - C  B ,  
  00 0 
 

>5 
    

/   /
 


 - 0*55>
 0 
"
 00
 
 0" 2* ,*  5E" 

  

 
 
 - 
00   
 0, 
  - 0* 5E"   

 0* 55"- 
 
 1
+ /*-  
* 

* 
  
0/1
+  

 0
) / - 

  
 0    
 
 .    0  
+
 
  )""-
. 
0+ 

 0 
J-@P0 


. 
-  
0 
* D-DP0 


 
 0 ) 0 
 

 0 - 
 

 
   *  ""- 

 


* 

>5

! [ 
- 2 .  L=. $., $ ; 5  
$  5& )   

 (
 
- 6
1 , - 2)-
 ""@- 1 /OO<<<  ,O<
O73"O73"0 accesat 1.03
2005).
0" K   
8

- 2  ) -
1 /OO<<<+, O+O+ O '
O 'SC2'0 A
 
D"@""0B
09![ 
- p. cit.
0 1 4
 
 
 < 1 1 -  &
1 /OO  O O. 
S 
 
O
O
 S 
 
O 0.1 A
 """>B

JD

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


0  
   
 0 EE5
 0 -  
 
 3 00>"
 0 0@
 ' 00 

  

  


 * 0

  ,
+
2/
,0
 
*  *   
* , *-  
* , ,
 0  
* 0 *  


*    
  
 C 
 
 
,   0  

 0 
 
)
 - 0 * /  0 
*0,0 *-
 *    
 
   
0 
 

  - 0 0 
 

*
 0J

-
 3 0 
, 
 0

    
 0      )
 
 -  
 /  
 

   
  
 
 
* 
  0  

/  
  * 

  -0 
*   
 
/  
 0>
 '
 
/ 

  0    
   0  
 - 55>- 

 -'

  .* $ * /-  

+ -  0 
 
 
 
 0/
* 
 
 0 
  
   
,  *0 &#('
-
* 
 

+
      0 
 

 
A 

0 )-
+ 
/ 
 
  -

  0 
 0    
 
*-   
 *   
 0 
- ,*  

  
    

 - 0/
   * 
' 
- 1
,     
 
-

0@$
0J

 1< K
0< - 9 1 ! 
- K  :
- F 0 0
 (
 
H-9 1! 
- :!

:A0 B- -@>


0> 1

!,F' 0 H- 1

!,A0B-.
$  % , L ;  1  . & 1
 
 
8! 

-"">-@

JE

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 
 0 
,
 0 
 , -

0 * 
   B
2         /*
0   0 
/-  
  -  * ;*
$ *-  
*   , 
* + 
 0 


1 +
 

 + -
   
 
* 0
;    -
 
 +/
 0
-
 ' %


- 
 0   
  * 
 * 0    0  

 *  , 

  A)
 *B ,1 


  
   .* $ *   0
 +  
 
 -  0  


 0 3 ,
 0 * 

 
   N
 .$  
 
 
  0, . 0 

 

 
   .* $ *  /*   -
 
      *00 2 
 -

   0 0
/  , ,  0 


   0 
 
 

 0 -
,0 0

, 
 (*/+ 
 (-  
  
+
 

0
/*0 . 
0
 0 

*  
      


,*  0D
 ' 
  

   
  * 
1 - 55E- & 

 (
 

+ 
 
 
0 . 0  * 

 
 
+
 
   
  0 

1 +

  
  

 ;  $ 
 *  
/    - , 
 
 

 

A
+
  0 
, 0 ,
   0 
 ) 
0 
 , 
- /
 0
 
- 
  


00N 
K + -F1< 

 ,0H- & @05-

 + 55D->
0D ?, ! -F1  
 
1 H- 1

!
,A0B- ->

J5

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 0
-   *
 
 0 0/
  B- ,  

 
+
 
A


 0
0 ,
  - +* * 
 *  0 
 ,
 * - 
*  + 

  
-   
*
0 0
 1 0 0 

0 -.


 
 - 0 
0 
, 
 -+ 1
,    
 
 
 B0E  /  
   0

  0
;  $  
 
*  *  L 
 - ,  
 
   * 0 
 
 
 

 
  

 ;  
$  
       
 0
 /  0
 
  
0  
(

   
 ,   , 
 
 - "" -'
 (
 &C

'- 

 * 0 0 
 

 0 
 
/  . 0 
 *  

 . *;0* 
0 0  0 
    +
 
* 
  ,
 /
 + +
*  
 
 0 0 *-,0  /
 +
 
 
 /* 
 
  0
*  
 

  
 3 0 
,
 0 ,
  
 / * 0 
 +
 
+
 0  + -   
,     /  * . * ;0*

  /  0  / 2.  %. 0  ;
- A , 
 

  
,
 *
  B- 8 2  
%. 0 $ *  2.  20 A  
  /   )
 * 
1 +
 0
    +
 
  /*  


0E!  
  

 -

1 /OO  O O. 


S 
 
O
O  

1 O 
S S SS5E1 
A
 >"""0B


>"

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 *  0/
   + 
,  0
 0  B
0 -
   
 
* 

 0 
  
       
 
/ - , 

 
 
A/ 
 
- .*$ *-
;  $ -. *;0*B-, 

 
 
A2.  $ - 
 B) - 
  
3 *

 
   0, 
  
)  
 
  
 

  /,0 

   

   -  . *  
 
* A  

  /  B  
 A 
,, -
 
  0
  
B05   0 *
  *
 *  
  *  * 0 - 
 * /  0 * 0 * 0 0 
  
 . 
 
 , 
 

 

 + 0
 
 0
 00* 0   0   0

 


  

   
  
  
 , * 
* ,   
* 0 
 +
 * 0


 0 
  
* 3
 ,
 
 
*
 *D"
!  
 0  
 0 /* 0 
  0 *0 
0 * * -  /
 
    ) 0* 0 0 ,  + )

*
0   
    0
+ 
/ 
 
 0 
 
 0 

 
0 
)  , 
 0
+ 
/  0 
 )- 
0
1 0 (0 2 1-  + ""-
 
/ 0 *
    +
   
 0
 

05

9 1 ! 
-  + - F)
 -  0  
2 
8/ 61 :
 1 2  ;H-  L & G
 -  @-

55E
D"K 7 
-2 ; 2 $ $
% , 5 .8%M&
1 /OO<<<  ,O
O:+"O 0.1
&A
 @"">B

>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

 + ""    


 
 
 

* 
0/
*  
 
+ 0 
 (0 2 1


 
+
 0  
 0  -  0   ,0
 ,  

 
 
, 

)  
 
 
 0
 ) A
 + ""@B
 0
  0

 

 ,  0 
 
 0/
  
 
 0
0/
 -
 
 0,*

 
 , * 0

 
 

* -  
 /* *
,0  
 

+ 
   

 D N
, ,0 2 1
  +  
,
 0     

 0 0
+
0  . -  0 
/* *


 

 
  //* 0     
 
 *-     0 
 -  0  . 

, 
 

     
)
 -

 
,  
0   0 
  +, 
 

 
  0*0 *
) 0  00 .
 - 

   
  
0  
 /,0 
 00

 

*  
)/
 , /*
 0 ,

0 /*/B0 

  -B  


 


, 

 
  
 0  A +
 / * 

   -  
+
0 B- @B  0
 
 * 
 -JB0 0

 0 ,
  ->B
 
 0 0
  )
   0 ,-

  F */+   
H  /  
 
 
 
+
- 
 0  *1 -0
 

 


  
,

   0 ,/  * 2
   
 * 0  
 0  P 0 
 
 , 
 

 
 -0
 
  

  

/  0 / 
)
  0
 
  *    * 0  

0 * +
     
 ) 
 - 3 
0
 
  

 
 * 
 0  
 
0 
 
 -  
 0,  
   D

)

 N /0- F!

 W C  0& =D- G
 @"-
'

@-""@

>

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 
 
   

 D 2
 
  0

  
*   

 -  
 * * 
 
  
 

  
 0 
D@ 

 
 0  
  
     

 
0 
 0 ,

  
- 
 
+ 0 -

 
   0 +    A ,
 * 
0 0 B
2 -  / - 

 

 
   /  , 
0 
   
 0 
- /
   0 

)- ,  0 0
 
 F
 
 
H- 
 
 
+
 
-   0 
 

*
   * DJ
'
 
/ 

 

 
  

  
  
 0  ,   
 
0 0
- 

  ,   0* 

' 00 

 *  
   0 
 
, *  * 0 *- 
 0  *- 0 
 
0 ,
 /
 
 

2 
 0 0
 
  
   -  0 
  

  / *  
  
 
 ** -
  //* 
 ,0 0 2/
 2 1 ) 0 


 
 ) 0
 ? , 7 ,- 0 0 + "">-  

   
+ 
/*   0 

, 
 
 3 
 

00/
  0 


 
+  0

 
  
 
 0/
 
, 
)0
? ,7 , 0
+ 
/ , 
 
 
 0 0 ,   
   - 

D

 

1 ! 
- F!  0 
  
 

  2
 
/N,
 , 
 N0
1 H-
 

1 ! 
- : !

: A0 B- $  $


2  ,$ & <$1-. 0 
8! 

-<= :-""@-
D
D@
6) 8-F 

 00  8(
 
H&$
 -@O""
DJ : !

:- F1 !

  8  

  0
2
 
H- 

1! 
- :!

:A0 B- -0E


D"

>@

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


0 
/** 0 ** 

 (0 2 1 
 

 *0 0  


0 /  

 * *
)


- 

* ,   *-
* 
/
 
  0  
- 

 
* F. H 
 

)
) 
/ 

  

 
  
  , 
  
 

  
) 
 /  -
 

 ""- 

 
 


  

*
+ / , /
,* *
 

 0  0
 ) 
 
*0 0 * 
 + 0 0 * /   
 
 
  
 0 0/
 
Q  

 , /  *
 *  / * 
. + 0 0
/ 2-
 *3

1 
 
    
D>A/ 
 
0  K ) 
* *  ,   
+

  0
1 +   / * . B 2 
 
 
 0 0  0
 -  *   
,
  
* +* 0 3
*
 3 
  
0
1 + 0
 D0
) / - 

   
0  

 ./* 
 ,  0  
 3    


 * ) 
 ,0-
 *  0,   * 
  
    ,    0  0

+ -  /  - , -   
 
' :
 - 0  0    
 
* 2 
 -

0  0 + 
  
  + 
 

-
+  
   
/ (0 2 1  
+ 
/ 
 
 0 


 ,0-

 *
0/
 
 

 +/ /  * 0 

+ *-  -
  1
, *-
0 0 ,
 * 

D>

) (0

 ? ,- F 

   0  8
(
 
H-2 
?
A0B- -
D0 0  !
- F </ 1 4
 
 6 1 N
H- 
0 !
A0B-$ -,%5 L$%M- 
( -
'
 '  
 
-6
1 , -"">-D

>J

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


) 
/ - 
/,0 

      - 0
 0 ,  
 

0 
 

  0
+ 0 


 
 - 

 
    0
 

 0 / - 0    

 0 / 
,
- 
. * 
, *  
0
  
 *  
,
 
* / 
  
0 
,
  , 
 !  
  - 
 
    00*  * 
  
   
. 
 - 0 

0 
 
* 0
 DDDD 1
 1-(+ 
-F10 1 0 
H-

)1
1 ?

- 1
 1A0 B-% 
&. 0 
8! 

-. 0-"">-@J>

>>

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 %
&'
 ()* 
 +

 
+
 
 ,
-   
    
  . /  -
 

. 

 
 

, 0   
  
1 . 
   - . 
  

  . 

   2- 
 
 
,  

  3   
 .
 
4
2 

      

 
  / 0 
       

 
 3

 / -

   
   5 2 .   0  
 
 0 
   
 , 
    
 
 
 5 2/   -   
  . - 2  
 
 .
2
   - 
  
. 

 
  3       0 
 
2
 

-   
- 
  
  
 
    
 .  - .    
 6
 
   3  2- 2

  .   
  
 3 
7$8
 
  2    . 2-  
.

    3 .
,    .
   
 3   

2   
   
  9 
   3 . 3 

 0    
  

  


 

 
 
 $8 .:; < = . .>>$.

#$

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 .    8   3 
       -/.  
   0 -     .    
   0 2 .    
-2 -2   3    
 /    !   
      -  -   
 8@ . -2  3  . 
3   "    .   
3  0       
!       -  
   !# 

* *
3   2    2 .
     . 2     
0 8F. / "      "
   @ . #  -
       .      
2      2  2 8C !# 
 0   2  $!  0  "
 .         
  32   0  
@    0   ./ 
    .    3 - 
6    7 4   G @5.
      
B 2    3  - . B
  2    3  - 


8
 !".599 
09 2
 9 5 9

? #B

5 H 
 5. I
 J
! 
   
 


 J 
A
.K
=.C.C
8F
 

 .
599 
 9
92 ,9 5? #B
8C@ H
 L.M !  N 
 ! :", 0
# . 0
.C.$
8

#>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 $%
 0 & FB 2  
$8# '
  
    $ - $  %
( 5 .

5 
 $   %
8  $ 5


 0 $ '

 ) A
 

  %  $ & ( 

3   %  , %$ '


    
  $ $ & $(& , $ 2  &   

 / 
   .
 & )
 ) 0
 &
0
2 
 %   $ ( 

  3/ & $-2
 
 

 )
  0 

)  2 $%.

%.  

 .     
6   
   
%78$ (   - * (


  )$ &  * 3 


 
2


   < 
(+

. 
 % 
.
  H. ,. $ 
   & .

    $*$ $&  &)
( 3
 
* (
 6
  % 788 
 $ 
  
 @& $-2
   3

 
$  
 .
 %   $ 3
 $ &
 %. 
   

   -. 
 
 


 3 %$  
 %  $ ?  3 -B 
)- 
) 0 
&.  2 . % 
 $ 3

 - $ &
 $  
 
 $
 
-  3
 % & 50
 . %  -  3

 )   . 
  %    
 -
8> - 3
  
  & 3
  $
 % $
-  %

8#G @ 5 43 -0 33.E@
05 .   

  .A '


 ."
 .>>.CFC
8 '5 G 5 .  !
;!   . '
 

/
0 
.K
=.>>8.C
8$4 @
2 .0 '
 
.< &.F.#
88 
 3 . . 1  1 :   

 2; O<
 P" 3 42 5 ." 5 .#.
8> - 25 4
. I ; I! 
   
 <

= 0# 
4 .+ 5 0
@'.C.#PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 & &'
(


-  -   


  -$ *  )
 &
  6 ) 57&   * 3 %

&6 

7 !
   ( 3
 

  %  &
   1 $  * .  3

 
 
 & , %
 * 
 
 
 , 
" 
 * **+   
 
3  
3 3      2 . 0 .  
 
.   & 3  %

   
,  * #   #$ &
3 %& )

   .  .2 $ 0 $& 2  
!
    - 
  %
$
 $. $     
 $ 0
( ,
$
?6+47B. - % ?6  2 $%7B. ' -  .
 ) .  . 
 &  3
.
 0
-  & 0 ) $> 3 ( ' -  .
3  " 3 2  . 0   & .
 ) . 
  &   4% 
3  
& %  > , 
5) 

 $   ) - %   -  

2 $ & 
$  . * $
 % -$
 
  0
&  2 >
 3  
D    0
 &  2 $% * 
 %  $
 $ - & ) 2
 # )
 ) $% &
3   0
-$%  - $ 3 
$ & 2
$
 $ 3 . )-  0 J 
 ?6 
 4
 7
 & *   %$  %  ) 0 $  @ - &


  . 0/  % *    

>

  4 A 0
.  
Q 1 & $  $#
#  ./ &/ 0.C.C#($$
> 
 3  ".  8 ! 
9% 
!: 

.K
=.>>.F(C
> , 
5) .
  # '  A .
< &.>>#.8$PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 
.  

 - -$   

  % 
 ) 0 $ )   0$& & *  
 
  
*  
 2
      D 

 D ) *  
 
  $&
%
$. 
 . * 
  .   
, %
 % &    @  . -% 
M9 
  . &
 
  

 2 $  &.

 $.2
  
  "2  & 0  - $. & .   
 
  % 
 $$(&) - % &
2
 
0 
 %   $ 
 % 
 $ 
  
-  )
 .   &
   %

'
   $% %
  ( 3   
, %  
   &
 ) 3 . )
 
  
3 $ * $&   %
$  $
@   $ )
 %
(  %
$ 3 $   
 %
.  )

   -  
 $% %
@  
 . %
$ 
  
  : ( ;

 $# ( 
 8 # 

 )
   %$ 

 ) $    ! ? $ 2$ B &  
 0 
 
 D
* $  $% %
& 

%. ,  

 $ & 
0 ) - %
>F
)
  : ( ; 0 -$  -  
&
 $
    %$ 
>C $ $
 .
    ) % -$   &
   -. ) -/ %   $ * 

   % # ) -  %   & 
-   & )  2
 
 
 4$ %
3
 
 ?H
0 + 5 0
. 5
 E33 
. < D 
/ = . 2 5 "
B. 0  . 2  )  

>F 5 E4 .J

 

!.
 
I  I 1 ;-K4 .K
=.>>#.
>C9PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 &).  )$
 #  2
  $ 

* .3$& 2 3 )
2  
  
 & 2
 
$ 3 )
  
 $ 3 $  
 4 
  .  %  .


 % 
 $ $
& -$ , %
 
  & 
 2 -$ . * )  . % 

*   ' )   $  
 
 

) 0 $ 6   3$ % & $ %7># 4 
 
3 %$ 
     
 &    
 &
2
 
 %
 
 -$. * 
 
 $. 3  $
 
  ) 
 )
 *  . %
$ * 
  
)

3
 

!
  ( 3 * (
  $ 
, 
 
 , $ &  %
$ - @ 
  * 
-  % 
 -
%
$ 3 $
 <#<(
 &* 
 <<( . $/  
 
)
 
)  
2 ) 5 
 ,  1 
 . +  3 @
0  3  -  ( 
6$ / 3$0$ %7 * ( 6  7> '
& % 
 
$%.  $% &   , %
 - 
 
 *  *    3
  $
,    $
3 )$     

0 $ 
     
 2  &

- 
 , 
 $ , $ *   & ? .  
%
B ( 2  
 $ -  
 @ .
 ) % , 3
 -  & /&0 %
. 
3 $%
>$

>#

'  ,R" . 


 4 . 64 0 0 0 5 )) 
3
4 )4 
7.* ! =
!
8. F..C
> +  3 @
0 . 1 M 
 !!  

:J ! >??"A
05
333 .<

.>>$
>$ 
2 @ =. 65 4
 +
 3  5 -7. 
E
5 "0
. 
5 3 G
 . 6#  /
0 4
 
, 
@    7 * 1 ! S
;.)
.

F.>>#.F$C

F

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

 1  
 $-2
  )
   ( 

3  )
 
 .  3 / ( * 3 )$
3 %$,  )


 0 2
 

0 

   - 
 
 0 
 $, $
 $ @

 
  )$   % 
 -(
 .
2 ) - )  
 $ )-  
6* 0 $ 7 ?* >C$B. 6 0 D  & $7 & 6
  

 7>8@$ $ -( .
 , $  $ 
  
  ) $ & 
- !
  
?  ) . 
 . 2 

 $. 
 B   *     3   * 
 
  2     
0 
 3 % . 

0 - %
 0)    , 
0 - %

 %

  1   
 T>.
   

 
 * 

 %$ )
  .  
* D  
% & -  3
% *
 ) 2- 

 D
  

 )    
2 ) 
    %' 
>>
 -/ 
 *  )
   3 $ * 

  %
$

) $- $ 
,4

 .
 $
 % & 2  

 &
 
 )
 - 1 $.   )  D 
2  0  3 %$
 , $  $-$

5

)- *  & 
 %  $
3 )
--  -  
  $  
 . *    
 %$    &
)  )

     

 $. D
 

 D
 $-  2   3 %$

 $
, $ )$ 3
 

 %$ $  


>85
 5 2 .6" U) L  V
) 
W7

* M  O


. C
>> 5 3 + . 6
 '5 3
 ' 
A /
0 4
 7 * 
I .!
$>. . 9  .$
    . 6 @
 /
0 4
 X. * J 1 ;
=
 .)
F.>>

C

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


  -.  
    
 $% 0 D$ , 
#
 % )

 * 3$&  
 ,  -
 0
 ,   *   
 & 
H
0 + <5. / 

0 

 ) 
  * 
3
  0 ,  

 ) 
 .  
% $  $ $ 4  +
3
-. E
5 3 '  @
0 
/5. 5 4 .
2 G 0 .'5 G 5 % 


 $ , $ 2 - $ )
   

 ) 
 

&  $   %
$
 -  


)  2 $% & 
%. D  & $ 


 &  0/ . ).  ) %  1 
    

 ) 
. '5 G 5  -)
$

  60
2 
 7. 
 %/ (  

% ) 0
2 & ) %  0 $. 
$ * / 
2   %$   - / 
/=  & $ 
 $ 6 
 3$ $ %
 %
7. 
 *2 $  & 
 
 -   %    D   
 
  -'
% 

 ) 
 0$ &* 
 2     A 0
  &4# (
   *  
  0 -$
  $
 %
$ 
 $ 
3   *  ) - %. )/ 
  3
6 7 , .,
 )


(
& &6' $ 7.,
 )

 
1 
3
   

 ) 
.'

-- 
  -$  
 
 $ , $ $ 3 )
--
 5 

 $.
% & 2  ) $  
 %
 -$ $    %
 2 -  
 599 = 
09=9

 ) Y?- Y B

? #FB
 / /= . 65 

 ) ) 3
 7 * 
 . $.C


#

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


3
%$  ) -  )

  F    
2  0 
 %
3 )$ 3$ $   
   $. %  3
 D3 $ *   
$-2
 5. *  -  ) %  &

- 
.* 
 &, $ 2
- -$ $ 
2
 4  0 

  
 *   )


 .  % <5    - 
%
   $-2
 C
@
  

 ) 
 0$& *    * 

   $. *2 $%& $ -
 $  D   
50
 

 
  % 
  
)   * $  3 %$ 0  & % 
 %
 ?  D $   B.    
2 $%  3 %  - 
 %.  & 

3 $ 
 ) *  
 & # 

 $.
    0    

)$ 
)

 &  
 %
   % 
-% 
,
 $  2 $ - 4
   $
 $( 
3 - $ 0 2  
 0     $ 3 %$  % 
 %
. % & 3
& & & 
- -$ * 
 0 D . 
 & $ * ) % 
2 

  0  4   
   2
 
  $ 0     *
 ?0 
!;B  % <5 @  . ) ! 

2
) $  3 )

  2 - 

 ,  

F

 '

--  . 64

 0 5 
 # 7. * I 
.!
$>. . 932 .C$
C
G .65' + H
H
2 / ! 5
5 
3-/
0 4
 7*   !
8. C.C.
C#F
# 3 = 4
=. 6-   .   
@7. * 
E
5 4 
.3 =4
=.
 2
  
)***
 0.K
=.F.PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

  $!$. ) $* 2 . -$
$-2
  ) ). 
 *
 ) 0 $ 
 
. &
*
 )  
   D  0 $ 
 

 0  2 - -$ 
$

)  ) ) &
 52$  0@ 
$
$ 
 % 
 . 0  $  $ 0  3 
  
 0 2 -$  3  - - )
 
2 $%. 
%. 2  % ) &  

 
@   )
 
  3    2 
3 $  
  3 
 1 )  
D$ 

)
. 6

 2
 2 7  ) $ 
*
 ) 
 & $ $ * $  * 
, 
 )-  %
$ 
  %
. * 


0- 
3  *  6  2 $7 & 6  2 $7

& $ 0- )
 %  - 1  .
3 ( $-2
 *
 ) 
 .4 <  )&
  % <5 
  -  
  
2 & 
 . 
   
 
 
<<8@ $* 
 $-2
 - 
  
  $  . -. -$ 
 %  
*  
   $  % @ .
 $ $
 *
 ) 
 
 -  (
 $
 -$
 )
 *   
$ 

0-$ . D
  $ &

3 50
 -*  %
& 
3 
  - &  - 0  
 $ , $ 3 .  E < ) 5. 6<5A H  07 *  


 &&..
599 
 0
99YYC925Y0 Y 0
5 ? 8B
$!# $!
.
59955
0
)9 9 5 .? B
84 < . M9++

P'
 .
K
=.C

$

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


! !
. /   - * . - $  
   %
$>
@  ) )

 

  )
. - $/ 
3  
 
2 .  $ $- * 

 
 % 
 $

 $ %
$

 %$
 5 &
 % 2  . * )-  - 
%  
0  
 $% &  $% 0
2   
   .  % <5
 , $- 
* D  )%
&
 0  $ 0 
 3  2 
@    

 . 
  <5  -$
0 D    $  & )   $%  ? 
 .   2
  . ,  2 $.
2    0
. D% 5 2 $ B   %$
  -  ) *
 ) 0 

 ). 

 * D$ 52$ &
 
%
)! 3
 $  $ *  $-2
 
 # =. / 
 %    3
 3 3$ $

 ,&* -   0 D 2 


   
   3
 
% (5
 # % 
 - 
 %
 2 *   %
   
%  
 .     
3    %   . 3
 2$ 

 Z[ 7
 -/ )
 3
 *    !
.

2 )$ ) $ &


 %1  / . 
!
. &*  0 
 $ - $H
0+<5 
$ --
2   %$    $% %
1 
 $  
 D
 $-2
 *
 ) 
 .

>

E (K) A . 64
 5
  @ < = 
 7. * 
H ) " 
 ?B. ! !  !%   O -
# 3
 .4 .F.>
/ \
H L. 1 ! 
9 & ; 
 : %
  599
2
9 0 59  5
? ##B

8

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 % <5 3$ %*    &
)
  @3$& / 
 % 3$ $
  
 %
.- $ $(& 0- ) %  / 
 0  
$ )

  .  3
 3 
2   %
 $  & $/   


  - $. ) 


 .    3  
6  7 - 1 $. 
2  $  

 
$ -* $
 5  2 $. &  $  
* 5

 '#.  % -  3   %

 )  
   
 1 

  / .
 /  !
 1 2


. .
 0 $  &  /@ 

) * >FF. -$ 3 %. & 2 
  3
 * 


 %$ )
   1 2


 .  

   ) % & 3/ & 
 %  . )- 
  $. / ) 0
. / & 0
2 .
 


  
 2 3   - 
 $ 


$ 
  )$
 * $   )
  
 %
 &   
     /
 
 )  $-   %
 
 - $ 2  
 .    3 $ * 
  6)
 7
  %   % <5 1    

 D 
 . #]  
 % - - 
2$ & 
* 0 D
$
 * - %
 -$  F
 
 =
 H)
). 4  H  . 6, 2 7 *  
 . $>.#.#
1 2


. .
599 0
)9 9 95
999$FC5
? 8FB
F@ K =
) 5.64
4

7* I .!
8C. 
#.2 9

2 #.F

>

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

&B&'
 

 
, 
 ,& ) * 
 & ,$
 
$ 0
0 3 $.
 
$ 0

 $.

) - % 
 $ 
 
$ $ ?-B H %  
 $%  0. 3 ,2 & 
 .
  * 0  -$
 3   $ & ) - %
$ 
 

 
2 -.- &( 
 * $
 

 $ $ '5  $
  
  -$ 
 
 ) 3. 
 
 % 
 2 -$
$ -&  ?   0 $ 3 %
 
 
 

 B@ .   $ 0 $ -
 3 $ 2  * . 
)    $/ . 
0 2$.
 $ 3 0  /  C @ / 
 6)
 
 7.H 2 
00 2 0 3 $* )

 % '
 $% 
 . )
 %
   

 $   
 ?3$ $ )
 0 $B & )


 5 
 >>C
3 . + (, 
 %(
+

 (

  -$   -
 
   & 2 
 %
$. 0 2 $$ * (
-
$ 

 %$.
%   
  $ 
 $  )   
 0 &
3  
 $% 
 * 

 %$ 
  ' ,-


C
= 5 2 -58!
 :Q 
 

 !.<


 P" 3 42 5 ." 5 .#.8
# H 2  
00 2 0. 6'  @)  5 < =0
 
3 5

 @2 
 ! 7. * H 2  
00 2 0. / 
 4 

?B.
  
 .
 

 &;
 .
<
-
.F.(F

 
$# 
 .
599
 9 9 9 Y 5
? CFB

$

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


@  ) )

 %
 $% 
 . 
  %
 3  
 ) - % -
'

   0 &.  
 & &  
 $$
  $ & ) - % $. 
$   

&  
   " ) 2
 . $ 
& 
 $ 0$& *  % 
 

  

 $ 6  %7 

. ' 
 & H
0
 
'
 % 
 $( 

 & 

 $& $ 
 
 $- 
$
3 $ 
 

0 & 
%

 , 2 @ . $ 
 )  
)


 $ $ 

 
 . 2 
   $
!
 
 * O
 

.  $ 3
%$
D $& $ 0 %  $. 3

3 %*  

 / 
 


  
D 
 

 & 2 $%
 3  . 
% &
 % 0$ %

. -  


 
    2 .
3 $
 3 % 
, $ )

 
  
 
 $ 6-  
3
 $ )
       $. 2 .

%. 0 .  % 0 &     

 )
 
 
32 * (

 
  .
 %.D%.
 $%&  $ 78
 $ $.  
2    
. 

 
#  
 3   $ & 0
$ ) 

 $.  
   
 $% &
 $ .  & 3 % 
   %$
 $. 0  
 %

$
 

 .

599
 9 ,9 ,9 9 9 9>>3959>>
35 ? CFB
8 1   
 
 
# 

 .
599
 9

93 9

9 9 9 ,Y
5? 8FB

$

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

& . )
 
   
   

 -$   )
%   )
% 
 % 
 
@ / )
 
  
 % 
 $ -. -) ) $ )

 
% 2 $.  &
 - > 1 
 .  -$
  4 <  
<!#( .  %$   3
D$   $% 
 
 ) $ 
& % 
 $
 $!
  


 
& %$ 
 $ &.  .
  
 $
    $ &  
 . $$
 . 3  &
 0 
4
 
 *
 ) $-2
 # =.* 32 
F. (  E 0 A 2 $ 3 3
  
 $% 
 2     ) - -$

    $   
  %

 $ * D  &  2   6  0
 
 $.  3
 )$    
  &  
%. 
 
 
 ) 
. 2 
& 
 &. D% 
 $. 2  
$ &

 
 %
$7 '
 %  $  A 2 . - $
 . -)$ 
 )-  $ & 3
$. /  $%

 . / &     / * 
 , )
     
$ %$    . E 0 
A 2  
  -$
 % 
 $$ . &
0 D -$  
 .   
 !
 

 , ) 
  
)  3  )
) 4 @
* -@  . & 

5 H 
 5 2  -$. / 
 . / &   
 -  )  & )- @ , .  
)- $-2  * 
   &  


>-) 


).6
 ! 7* !
. C89C>.

#9.$(
 4  <  <!#( . 6
 # @
 7 * I
 .K
=. #>. .F
E 0 A 2  
5H 
5.
C$

= 5 2 .
>

$

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 -$ * 3 )
  2
$   . * 
 

  -$* 
 % ?
   -B&
 %
0
?
 
( BF
 / 
2  )

 
 *  % )
 
   & )
 

)  - * 
 
 %
$. 2 $ -$  % 2
$ 
  . 2
  3
    $ &
  0
 3  *  % -3  
.
3
 E
5 00 6
 3
$ %
$ 


 -$ %       . 2 - 

  0 - 

 7C E ' 


3 &   6
3
$
0 - %
$ %
$.
 $  %
 $  % 
 ) D & 
 % 3   

 *    
 %
. &.
  .  $$  % 
% (5
7#
4
   3 % &
 / (    

 
 3 3  
  %
$.)

)  $ 2
   $
 $
3
 $


$)
*  D
 -
) 
2 0
2 


 $.)
   $ $ 2
  $* 
 % 
)
 
 &    4 3 % 
 
  ( -)
   %  0
 
  .  - -$ % &  - &
 2

 3 %$,-&  %
4
 )

-   5
 3
 . D  - 6 

   3 $
0 %  
  %
 D 

 7

 
#  %
 -$
2 ) - ) 

 2  0
2 $. 3 / $ 61  %   .


F
5H 
5.
F

CE
5 00.)
)'
2 - ) 4 .

K
=.>>F.C
#E ' 

. 3 =4
=.
.
 5
 3
 .  Q  !  
 
 K
=.4 0 )3 .C.>

$F

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


-  3 $&

) -$)
 &  '
 2
  .   . -)
  2 $  . 

  &   
 *  

. 
 % 2 
 5 2 .   $ $ & 
 %  

 . * 
  
 . &    $& -)
 
   
. *      
 ' 
 
- 7$  
$
 %
- 
, .     
$% D  &    
3 
 ,  
3 $ D  & %

 - $    
 % -  3   

 %
 
 2 & (&

) .* )  
)
  3 
 1    %$ 
2 )
 -.

2 )$ -  $ 2 ) -)
 &
D
  - / 
2 ) - *  2 
$.-)
 & D
   
  3 

 ,  -8 2  3 %$  

 -$
  -  
 6 
37 4
 
- 
 % <
 . 
) G

)
.
305  . # = . D
 
 
.  .
0 .# 
-.  3
 -* (  
 
*  ) % D
   & -)
$ 2
  6
37 
-  
 -$. 
 .  2 $%
  &

0    6
 5 7.   $ .

30 $ 
.   -.* (
  3 $
& 3 
 &  4 0 G5 3 . - 
 ) - -$    %
$ 
   3  
) 5
% & 3 %$>


$1  
# 

 .
 

8/
 22 .
  
 ;!! I : :

 9
 J 
 !DD:::
  D D)**C>)*)>"*")E".E* QF
 ^
_

  F : ^GGGGF
^ ! 1? FB
>4 0G5 .653
, 
 7* I 1 ;. 
CF. 9 0C.>

$C

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


- 
  )  )
 

) -* 

  %
$  *
 * 
 +.
 $ 0) 
 $ 
$ ' % 
 9
$
@
  - $  
 $ ! # $ 
!
&  -$)- -3 %$
2  %

 0  - $   %
   . * 0 . &
 3 $. *   .  %$  & 
)
$  . 
3  
  0 *  $.
3  
0
.  & & 
0 - $ 1 $  * 
  )  %
 * $   0 
  0
2 $.
 6 
% $ 
3 2 $$
2
- 
2     0 $7F @
 
 
% - )  %  ) )$.* 
-2   %$ 
 &
3 
.   -   0 
0 D
. 
   3 . - 
 
 )$ $/  2 0) %. D   3


 & 
 . 
 
%.   
  
 & 
 %  

  $ )- 
3 
 ) 
% 
 )  
 -.
-   / 
% 
  * 
3
 

 
. 
  ) 
 9 
 F
@ . -
$ 
 -
)$  
  $%  

 -)
 . *
 ) 
 
 / (
  /  
%
$ 3
  ? -
B 0  -$
 $
2 $ D
$
 0  3 $ 0 D  -   
 %
  & %  &-)
  
 %
& . %
$* $
 $ - - 

5 $ 0
2 $ $ * -  %  


F!
 $!
.

599 9  99 


9$##3
? $FB
F '5 
5 '
= . 65 -  0
2 )
 
 ` -
  
 # 5 7 *  5 
 . 
 Ga ?B.  
F

$#

PORTOFOLIU DE LECTURA


 


 ,- ,3'3 
 ,3'.  -.-

 %$ ,  
 % 2 &* $  0 
 
$0 -2 3 %
  1 ) % 
 
 
,-. -  D 2 - -)
$     
 %
  %  $ . - )    
 0 ,-
3  

) - 3

 
2 
G 0 

 %$ $  ) % & 0 -.

3
$ $3 %$ 0 D   %
&

$
  50
 -F 4
 -/   & 
 
%  0
 . 2  *   %$  ) %  $ &
 0 $ 
 & 
/     %
  .  
2 G 0 0 D D$
  ) % 1 
  / . G 0   %     % 
  & 0 @ . %    - $
 % 
 $ &
 ,$  %   & % 
 .


 .  & 
 
. / * 
 
 %  
   . 
  
-
 -$
-    (
 - 0 $  % -(-. 
 $  -2 $  %   
&. 
$
0  3  0 &   %$ 
 
 
 %    
 
   
 $ $

  5  %
 -(-. 
   

 
 0 .  $ & 3
 $ )$ $
- 
$ 2 $%     3
 $

 . 
 ( 
3 *  
   5)    $& $4 


 $ &    3 %  %  3 

    $  0  3
 -)
 .
  %.&G 

. )
2&6  

3$ $ 7?6
 
35 
 7B. $ 2  -
 (& ,
 
 .   & )
   
$

F 
2 G 0 .

 1  1 :  


   :
J  <

=."

.F.F. 4 @
2 .
.


$

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

 


 0  %
 & 
 
 FF 1  . 
 % 
 . '
%. -   2  3

)  ) 
2  -  
 /) ,  $ 3  % 
2 $-
3  
 2
 3 $- 
$ 
  %
. ( 
   (
 2 %$ 


  
&.  
)
 . 
  D
 

) )
 &  -.
 
 D     $/ * $  ) &
%

# ) % * G

)
3$ $
 '
   ,-.
2) %  4
 0 
$ '
 $.  -  $  
5

*
 ) 0 
,3'0 -$ $  
  -. 

    %
 
 .


  )  
$%
 
 FC


FF

G 
 
. Z5 4
 
3 5 
 7. * 

" 2 0?B.2; 1 1 :
 0.K
=.#.>
FC3 =4
=.6-   .  
7.* E
5 
4 
.3 =4
=?B. .$

$$

PORTOFOLIU DE LECTURA


 

%/


1  .   %    )  
 2   -$ 0  $.
 $
 D $  %
$ ' - 3  3
 , 
 

 %$3  $ * $ $  ) )

( 
-)
 3 
*  0$  $ % 
 
 
 )
  
 )

 
. 0/ ( , % 

 )
   
 @5

 3 (! . 5 

 (
3 
 . 

 2 $(

 D$. (

  - $, 


  $ 
  -$
, )   
 ) 0   0

    3 & 
 %  0  
3   3
 -$   &  $ - 
)$- 2
 
 % &
 %$. - 

 
 &   ) .  & 
 
2 $  % 
 -F#
 -/ )
% )

   
2 )$

  & ) 2   
 )  %
   !
 3     
 $ $ 3
*$ $&. /  % 

$ $%. /&
 
2 $    $ )$  /-. /&-
 3 $ * ( 
 3  & )   $ & , $.
  $ %*  )

1  .
 ( 
* $   )
 
  %
 ?)
 0 

   3 $  
  5 2  B.
$/ $(& 

  . 3 $ $% &

2 )
 
  
 '

 . -  % 
 % )
  %
?  ) %
.  B
  3 3 
-% 50
  %

1 $.  3
$  ) -$ 5

 )
  `
)
 
 &  
5 H 
 5 2  .

F#


 H 

. 6-. - )

3 5 
. )

3 5

5 7.* H )" 


?B.
(FF

$8

PORTOFOLIU DE LECTURA 

 

     $ ( )- * 
 &  
$ &  $-2
  # =F @ 3 .  

 $  %     0 $ - ) 
)

   
 D 
 
  .
 - * #. $3  $
 &  

-%

 $ 

) 
%$] 
 &#]
   D $ 

)  
%. 
 
 -$

D
 & ?

-  0 
8F] 
 &
8]   . 0    $$]  
 . $F]
  . % 

 ##]  
 . C] 
 BF$ @  . / D
  
 
 ?#C]B. /
&  
 ?#]B $ - & -  2 $ 
 % 

 '5  )
  

 F8
' 
$ 2
$  ) 
 2  0
2 $.
   - &   -  
$ )


 . D
 3  

) 
  )
 &
 . *  %$  3   & )  

%.

 %$. 

 -&-

 $ $ 3  -  & )
. )
 
  . 5  $ 
  - -$  3 
6 2  & 
%7 ?  3 $ -B & 6  
 &  
 7 ?  3 $ -BF> & .

 $ $-
 *  %   $ -)
 
 0
 )

.  
     * 
 $& 
%
6
 7
)
$ 0
2 

F
5H 
5.
>
F$  )**C.

599   
09 , 3@H
? 8FB
F89
F> E ) 
. 65 5 2 7 * 0 9 .  F.
 #.FC

$>

PORTOFOLIU DE LECTURA

10. GLOBALIZAREA PRACTICILOR


SOCIALE

Lector Univ. Dr. Antonio Sandu


Perspective semiologice asupra transmodernitii
(2010:11-30), Editura Performantica, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

III.3. Modele unificatoare:


de la tradiie la TRANSmodernitate
Obsesia unitii nucleu dur al paradigmei transmoderniste se regsete explicit
manifest n concepii antice orientale, precum TAO-ismul, fiind preluate cu entuziasm att
de filosofii ct i de practicienii Noii Ere. Dac NEW-AGE i-ar dezbrca haina sa
ideologic care o face n prezent susceptibil de multe critici i rejectri ea s-ar putea
transforma cu certitudine ntr-un puternic suport de susinere a valorilor pe care
transmodernismul deja le promoveaz.
Independent ns de aceast alternativ, punerea alturi a dou viziuni cu privire la
esena lumii, la geneza i devenirea ei, pe care le separ multe secole reprezint o iniiativ
epistemologic de un real interes.

III.3.1. TAO sau Legea lui UNU


Iat un text relevant desprins din nelepciunea lui Lao Zi:

Eu sunt n vis fluture. M trezesc i vd c sunt Chang-Tze. Ce sunt aadar,


Chang-Tze visnd c este un fluture, sau un fluture ce viseaz c este Chang-Tze? [Lao Zi,
1994: 70].

Aa i privete gnditorul chinez existena punnd raionalismul sub semnul


ntrebrii: dac n realitate am fi un fluture, sau un nour, sau chiar golul din centrul roii?
Tao cel venic este nenumit cci el creeaz n sine nsui. El este principiul Cerului i al
Pmntului [Kaltenmerk, 1994: 44] manifestat ca principii cosmologice ale Yang-ului i Yinului, care reunindu-se creeaz infinitatea fiinrii. Tao creeaz n sine, mereu lipsit de dorine,
aceasta fiindu-i esena. Fiinele care exist, sunt nfiri ele dorinelor. Tao n sine ct i n
manifestare are aceeai obrie. Identitatea dintre creaie i principiul creator este adncul
adncimilor i poarta tuturor esenelor. Tao este principiul fr a fi zeu. Tao a nscut Unul.
Unul l-a nscut pe Doi. Trei a alctuit toate fiinele lumii [Lao, Zi, 1994: 200]. Cel care Este
nainte de a fi se actualizeaz devenind Principiul Marelui Pol (cel care Este) care se scindeaz
n Yang i Yin. Manifestarea singur nu are putere, ea subzist prin Principiul Marelui Pol:
Tao este vid, dar aciunea sa este fr sfrit. Este un abis unde se poate vedea izvorul
tuturor fiinelor lumii [Lao, Zi, 1994: 70].
Micarea lui Tao este perpetu ciclicitate. Forma ei este alternarea perechilor
complementare yin-yang. Cnd yin atinge apogeul se nate yang. Cnd acesta atinge maximul,
genereaz din nou yin. Tao, marele Unu, Marele Tot se scindeaz n doi. Doi-ul revine n
Unu i mpreun cu acesta (Vidul plenitudine) formeaz o triad. Modelul taoist este
interesant de remarcat din perspectiva unei logici a unitii contrariilor. O astfel de logic a
unitii contrariilor va putea fi valorificat n nelegerea unor modele de logic ale terului
inclus care stau astzi la baza paradigmei transmoderne.

III.3.2. New-Age sau despre actuala revrjire a lumii


Micarea New-Age reprezint n Europa i Statele Unite una dintre cele mari direcii
de difuzare a unor curente spiritualiste neo-orientale. Micarea New-Age nu are caracterul
unei gnoze unitare, menit s propun o paradigm holist ca rspuns la noile transformri
ale contiinei specifice secolului XX aa cum aceast micare se dorete, ci este mai degrab

PORTOFOLIU DE LECTURA

o form de democratizare a experienei mistice. Experiena transcendenei nu mai poate fi


un apanaj a unor mari iniiai sau a unor mari ascei considera adepii New-Age ea trebuie s
poat fi accesibil omului comun paradigma fiind astfel tributar consumismului aplicat
fenomenului mistic. New-Age este n prim instan un consumism spiritual, grefat pe
modelul paradigmei holiste care are la baz dogma unitii fundamentale, aplicat att
Universului, ct i structurilor sociale ca de altfel tuturor nivelurilor realitii.
Hermann Schulze-Berndt a formulat cinci trsturi definitorii pentru spiritualitatea
New-Age [cf. Wurtz, 1992: 12]:
depersonalizarea lui Dumnezeu;
divinizarea panteist a omului;
derealizarea lumii, realitatea obiectiv fiind declarat iluzie i loc vremelnic de
joac a spiritului pur;
propovduirea mntuirii de fapt a automntuirii prin diferite tehnici i ritualuri de
dobndire a strii de iluminare.
identificarea rului cu starea de neiluminare spiritual.
Democratizarea accesului la sacru, specific New-Age-ului anilor 1960-1970 se
transform treptat ntr-o transcenden care particip la natura uman. Accesul la
transcenden nu mai este fcut posibil ca n cretinism, prin intervenia mntuitoare a lui
Iisus Hristos, i se datoreaz efectiv prezenei a Divinitii n fiina uman, ocultat de un Eu
aparent i iluzoriu. Aceast idee de inspiraie hindus, permite afirmarea eliberrii prin
efort personal. De fapt aceast idee aparine att gnosei ct i maniheismului. Adeptul se
recunoate ca o prticic de lumin, deci de natur divin deoarece exist consubstanialitate
ntre Dumnezeu i suflete. Ignorana este amestecul spiritului cu trupul, idee preluat din
concepiile dominante din India [Eliade, 1986: 376].
Noul gnosticism nu este dualist, spiritul nu este vzut ca fiind captiv n materie, ci
apare ca o sui generis dimensiune suplimentar a materiei, numit uneori informaterie
(Drgnescu), sau ordine nfurat (Bohm). ntre spirit i materie exist o unitate dinamic.
Noul panteism este doar o prim aproximaie, a ceea ce Bruno Wurtz numete revrjirea
lumii. Micarea New-Age ader la o logic holist i propune un monism cuantic fractalic,
n sensul c o aceeai unitate fundamental se proiecteaz n sine, genernd prin duplicare
iruri holarhice de structuri holografic identice cu structura primordial, care creeaz o
diversitate de forme aparente n etaje ale realitii, legate ca ordine nfurat. Gndirea
fractalic permite New-Age-ului s nglobeze curente diferite de la neotantra, zen, yoga
solar, masonerie, tiine ale mentalului, psihologie transpersonal, tehnici psihoterapeutice
de mbuntire personal, magie, mistic erotic, art psihedelic i transpersonal, noua
etic afirmativ, programare neurolingvistic, neohinduism i cretinism ezoteric, feminism i
ecologism.
Toate aceste direcii sunt aparent divergente i uneori se situeaz pe poziii
contradictorii. Vom ncerca s identificm modelul fractalic n sensul propus de profesorul
Nicu Gavrilu [2006: 234-241]. Vom urmri s extindem modelul fractalic pe care-l propune
autorul citat pentru practicile yoga, asupra practicii ntregii micri New-Age i s vedem n
ce msur fractalul New-Age specific postmodernitii influeneaz dup prerea noastr
noua paradigm cultural a transmodernitii.
Axiomele care stau la baza fractalului social reprezentat de micarea New-Age, ar
putea fi:
Exist o unitate fundamental a tuturor lucrurilor dincolo de dualitile iluzorii
ale realitii cotidiene.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Natura unitii fundamentale a lumii este spiritual.


Fiecare individ este o proiecie a supremului subiect contient n spaiu i timp.
Exist un fenomen numit iluminare sau eliberare spiritual, care se realizeaz prin
autorevelarea progresiv a identitii cu Supremul Subiect.
Revelarea identitii cu Supremul Subiect contient este un proces gradat de
autodezvoltare i autorevelare de sine.
Sensul desfurrii unitii fundamentale a ntregului Univers este autorealizarea
fiecrui individ.
Acestea sunt axiomele care, dup prerea noastr, genereaz fractalul social al
micrii New-Age. Dezvoltarea fractalic, permite micrii New-Age s fie simultan
sincretic, nonconsecvent i paradoxal unitar. Este vorba de unitatea unei reele de tip
Segmented Polycentric Integrated Networks [Wurtz, 1992: 12]. Aceast reea policentric
produce o funcionalitate social diferit i anume o solidaritate neangajat, care transform
alteritatea n corelativ. Impactul acestei reele aparine unui nou umanism.
Paradigma holist este inevitabil antropocentrist. Ea a integrat din cretinism natura
dual de om i Dumnezeu a lui Isus i a extins-o oricrei fiine umane. Democratizarea
spiritual ca viziune metafizic, nu permite existena unor spirite privilegiate, care
ontologic sunt diferite de celelalte spirite ci doar a unora care au atins mai devreme un grad
de autocunoatere specific unui nivel ontologic superior. Eliberarea este rezultatul unui efort
personal i este n fapt o anamnez. Axiologia holist este centrat pe transformare, ntruct
exist o premis ontologic a unei continue evoluii a totului. Sensul transformrii este acela
a autoactualizrii, adic a transformrii unui potenial nfurat ntr-o ordine explicit. Ca
valoare etic este predominant acceptarea, datorit echivalenei spirituale a Eului cu
Alteritatea. Eshatologia efortului personal nu se deruleaz ntr-un Univers ostil ci ntr-unul al
oportunitilor de dezvoltare. Miestria const n identificarea acestor oportuniti.
Pentru Erich Fromm [cf. Wurtz, 1992: 24] schimbarea social i spiritual va culmina
cu umanizarea lumii tehnologizate. Dimensiunea social a New-Age a trecut prin micrile
contestatare a anilor 1950, prin pacifismul hippie, accentuat de strile modificate de
contiin provocate de marijuana. Dezvoltarea partidelor i micrilor ecologiste, activismul
social i importana societii civile, culminnd cu marile construcii politice ale Europei
Unite sunt pentru Bruno Wurtz tot attea aspecte sociale pe care le identific filosofia NewAge. Rsturnarea ontologic i gnoseologic realizat de filosofia New-Age se vrea dincolo
de orice dualism i printr-o lrgire neliniar la infinit a paradigmei comprehensive. Avem
nti de luat la cunotin un monism cosmologic ce afirm c totul se afl n conexiune i n
raportul de premis reciproc, totul formeaz o unitate fr polaritatea subiect-obiect,
realitatea primordial fiind totalitatea. Holonul care genereaz partea, iar partea coninnd
ntregul Univers n stare nfurat. Antropologia aserteaz necesitatea autorealizrii prin
sesizarea unui pan-divin imanent Sinelui [Wurtz, 1992: 27].
Noul umanism vizeaz trecerea de la nefericitul homo sapiens la preafericitul homo
noeticus [1992: 28]. Fericirea este o valoare spiritual n msura n care ea este starea natural
a spiritului. Apropierea fiinei de starea sa natural instaleaz fericirea prin simpla nlturare
a obstacolelor ontologice, date de greita identificare a spiritului cu non-spiritul. Dar non
spiritul nu exist, iar profunda nelegere a acestui fapt este eliberatorie. Fericirea nu este o
datorie, un punct terminus a cutrii spirituale, ci o fenomenologie a iluminrii. Fericirea,
extazul, beatitudinea, sunt semne ale revenirii sinelui n propria natur. Fericirea primordial
a Sinelui, infuzeaz celelalte structuri pe msura autodezvoltrii personale. Principiul freudian
al plcerii este o crmid pentru eshatologia New-Age. Plcerea este intrinsec naturii

PORTOFOLIU DE LECTURA

Sinelui, dar Sinele este mult mai vast dect nelegea Freud prin aceasta, este o dimensiune
transpersonal, unitatea fundamental a lumii, proiectat fractalic i holografic n fiecare
fiin uman.
Spaiul de desfurare al fractalului New-Age l reprezint: tiina, cultura,
spiritualitatea i practica social contemporan. Voi ncerca s exemplific cteva din aspectele
logicii fractalice i conexiunea acestora n noul umanism. Secularismul specific n secolul
XVIII i XIX i revoluia industrial, au aruncat occidentul ntr-o criz a identitii.
Societatea secularizat prin modelul Revoluiei franceze i separat de religie, genereaz un
stres al colapsului valorilor. Etica interdiciei nu mai poate justifica demersul moral ntruct
credina nu mai genereaz aciune. tiina pozitivist se pregtea s nchid tabloul realitii
ntr-o fizic universal. Marile descoperiri ale fizicii de la nceputul secolului XX: teoria
relativitii i mecanica cuantic, ideea de expansiune n Univers i deci, n evoluie, au
reintrodus noiunea de sens a istoriei, a timpului. Evoluia speciilor propune i ea un acelai
model de sens al istoriei, de la primele celule la maimuele antropoide, genetica propune i ea
crmizile fundamentale ale lumii viului. Noua paradigm a tiinei propune un Univers n
evoluie, n sensul dezvoltrii i amplificrii complexitii, pornind de la nuclee primordiale,
repetate fractalic.
Istoricitatea timpului, consecinele filosofice ale principiului de incertitudine i a
superpoziiei cuantice, nonlocalitatea, au fost premise tiinifice pentru o paradigm holist.
Descoperirea Orientului prin opera lui Eliade i Culianu la nivel academic, prin exodul unor
gurui indieni n America i Europa la nivelul amatorilor de spiritualitate i, nu n ultimul
rnd, forarea Tibetului de ctre ocupantul chinez s intre n istorie, sunt tot attea premise
ale lui New-Age. Rzboiul rece, rzboaiele regionale culminnd cu cel din Vietnam i Coreea,
au produs ca efect secundar, nevoia de ataare a tinerilor la un set de valori sociale,
antimilitariste i bazate pe o libertate real. Succesul lui Ghandi n India i rspndirea
nonviolenei ca ideologie politic, au fost factori favorizani ai succesului ideologiei NewAge. Meditaia transcedental aduce ca valoare pacea spiritual i libertatea spiritului.
Flower-Power este n ultim instan o ideologie fr prea multe pretenii de originalitate
metafizic. De asemenea, make love not war este semnul revoluiei, contestatare a deceniilor
1960-1970. Nu putem pune desigur n exclusivitate succesul New-Age pe seama
contestatismului, dar apariia lui este ncadrat n logica postmodernitii. El vine ca o
destructurare, a unor forme i instituii care-i pierduser parial sensul. Nu mai era
semnificativ un discurs democratic, fr un fundament spiritual. Societatea secular nu mai
ofer individului ntemeierea etic, religia desprit dogmatic n ultimele secole de tiin.
Nicu Gavrilu propune cteva cauze ale succesului noilor micri religioase n
Occident, a importului unor viziuni spirituale din Orient cu precdere India, China i Tibet:
existena unor structuri depersonalizate create de societile industriale moderne
[Gavrilu, 2006: 30]. Criza axiologic i etic este favorizat de valoarea succesului personal
ca valoare social i a msurrii succesului exclusiv n acumulri materiale. Weber explica:
succesul individual este o msur a Graiei de care individul se bucur [1993: 118-119].
n ideologia New-Age, succesul personal rmne corelat cu graia divin dar apare n
principal ca msur a autorealizrii potenialitii Eului. Un Eu autoactualizat integrat n
ordinea Universului se va manifesta printr-un succes personal, material i social. Etica
New-Age nu este o etic a ascezei, ca trudire ctre Dumnezeu ci a efortului de a actualiza
ceea ce eti. Etica New-Age este antropocentric. Relaia dintre Eu i Dumnezeu este o
relaie de la parte la ntreg, dar are natur holografic. Dumnezeu este ascuns, nfurat,
ntre structurile Eului. Succesul social i personal nu contravine aadar practicii New-Age,
cci succesul n plan uman este un semn al apropierii de cunoaterea propriei naturi.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Insuccesul, eecul, poate fi nlturat printr-o practic corespunztoare. Psihotehnicile i


meditaia sunt exemple de astfel de practici. Doctrina New-Age este astfel convergent
spiritului capitalismului, dar considerm noi, genereaz ca efect pervers o spiritualitate de
consum. Practica yoga, astrologia, ezoterismul, bioenergia, dar i psihotehnicile genereaz o
industrie profitabil. ntrebarea care ne-o punem este: poate fi eliberarea obinut industrial
i ce anume este aceast eliberare pentru adepii New-Age? Cu alte cuvinte semnificaia
termenului New-Age de eliberare mai este aceeai pentru noi ca pentru Abhinavagupta sau
Milarepa? Rspunsul pozitiv ar fi c urmndu-se o practic corespunztoare cu consecven
i tenacitate, rezultatele nu pot diferi ct vreme tehnicile sunt aceleai. Suntem n plin
gndire magic. Aceeai gndire magic genereaz ncredere n eficiena psihotehnicilor
[Culianu, 1994: 6-22].
Pe de alt parte textele tradiionale hinduse i budiste, consider indispensabil graia
unui guru i respectiv apartenena la o linie iniiatic, pentru ca Nirvna sau Eliberarea
(moka) s fie obinute. Sincretismul New-Age este tehnicist i magic punnd accent pe
valoarea soteriologic efectiv a tehnicii eliminnd mistica n substana sa tocmai acolo unde
propune democratizarea i accesul la sacru. Noile contraculturi [Gavrilu, 2006: 32] i
micrile spiritualiste underground faciliteaz rspndirea micrilor New-Age, tocmai
datorit sincretismului acestuia care permite curente de opinie chiar diametral opuse
doctrinal s fac parte din familia New-Age, dac ader la cteva paternuri fundamentale i
anume: nontradiionalismul, valoarea autoeschatologic a practicii i integralitatea sistemic
(oricum ar fi aceasta conceput de gruparea respectiv) [Dawson, 1998: 131].
Putem discuta aici de curentul feminist ca o paradigm major a gndirii holiste.
Considerm c este util s facem o demarcaie ntre spiritualitatea New-Age propriu-zis i
alternativele holiste la societatea tradiional. Acestea au n comun paradigma integralist a
realitii pe care noi o numim holism ideologic i valoarea autoeschatologic a tehnicilor
propuse i ideea de sens evolutiv al istoriei.
Distincia dintre spiritualitatea New-Age i alternativele holiste ale societii
tradiionale este realizat de sincretism i implicit toleran social versus vocaia
revoluionar a celor din urm. Feminismul are spre deosebire de New-Age, o dimensiune
revoluionar, de contestare a vechii paradigme patriarhale i impunerea feminitii sau mcar
a androginului ca model al divinitii. Contestarea paradigmei tradiionale nu se face prin
nglobarea acesteia ca o form particular a noii viziuni ci prin impunerea social a noii
paradigme. Destructurarea vechii paradigme i accentul asupra conotaiilor realitii fac ca
feminismul s aparin paradigmei post moderne. Gndirea holist tributar unei paradigme
transmoderne are tendina s subsumeze paradigma anterioar ca un model la limit,
particular a noii viziuni esenialmente lrgit. Modelul analizei transdisciplinare din tiin
apare de asemeni ca paradigm a practicii sociale ca transculturalism.
n cadrul micrilor New-Age, una dintre cele mai semnificative tendine este aceea a
utilizrii transreligioase a tehnicilor meditative. Printele Achimescu obiecteaz observnd c
practicile yoga sunt create ntr-un sistem filosofic n care eliberarea este realizat printr-un
efort personal n timp ce n cretinism practica isihast are n vedere pregustarea strii de
ndumnezeire fcut posibil de sacrificiul hristic. Construcia identitar prin raportare la o
realitate genetic, este o caracteristic a oricrui sistem social structurat i nu doar a unuia de
tip religios. Construcia identitar n mediul organizaional genereaz, de fapt, importana
societii civile n cadrul paradigmei holiste transmoderne. Dei poate fi o explicaie a
succesului practicilor orientale aa cum afirm Nicu Gavrilu [2006: 33] aceasta este mai
mult o explicaie a succesului practicilor asociative ntr-un model de solidaritate social bazat
pe responsabilizare. Asociativitatea n sensul contemporan de societate civil, este un rspuns

PORTOFOLIU DE LECTURA

specific al paradigmei holiste la destructurarea controlului social. Controlul social nu mai este
patriarhal, ci asociativ.
Deprivatizarea vieii domestice [Cojocaru, 2008], profesionalizarea parentalitii etc.
sunt modele de practici sociale ale postmodernitii trzii i transmodernitii ce vizeaz
impunerea controlul social asociativ i instiionalizat asupra unui individ, unitate
component a unui sistem holarhic. Societatea tradiional este puternic asociativ n sensul
c spre exemplu biserica tradiional este o comunitate a credincioilor, identitatea
individului crendu-se prin apartenena la comunitatea religioas, familial i etnic.
Destructurarea postmodern a familiei i naiunilor cere un rspuns de tip transpersonal la
construcia identitar pstrnd apartenena social ca instituie a controlului social prin
dinamica grup de apartenen grup de referin. Noile micri religioase propun o nou
solidaritate, neorganic bazat pe elitism iniiatic.
Aa cum apreciaz Myers, plictisul spiritual, srcia simbolurilor i antidogmatismul
postmodern face posibil o criz [Gavrilu, 2006: 33-34] a spiritualitii cretine mai ales n
mediul occidental. Micarea New-Age evit capcana respingerii spiritualitii cretine ca
neactuale propunnd un cretinism ezoteric i iniiatic pe care Eliade l numete cretinism
cosmic [Eliade, 1986: 390]. Cretinismul cosmic este iniiatic i holist, utiliznd aa cum
consider Eliade simboluri sacramentale i mituri arhaice prezente din eneolitic i
valorizate n Orientul Apropiat ncepnd cu cultura sumerian [1986: 390]. Sincretismul
New-Age continu i aprofundeaz procesul de cretinare a unor valori pgne prin
oferirea spre exemplu unor forme de yoga cretin. Procesul ns merge mai departe,
cretinismul nsui fiind absorbit n sens New-Age ca un caz particular al spiritualitii
universale alturi de hinduism i taoism, ntr-o religiozitate cosmic cu caracter de
neopgnism.
Nicu Gavrilu analiznd fenomenul de omologare a universurilor religioase pgne
afirma:

n limbaj teologic s-ar putea spune c, integrate ntr-un scenariu cretin, i


dobndeau propria lor rscumprare. Este vorba n fond de un fenomen de omologare a
universurilor religioase diverse i multiforme. Se recunoate un proces analog de la sfritul
antichitii, dar mai ales n Evul Mediu timpuriu n transformarea unor zei sau eroi
mitologici n sfini cretini [Gavrilu, 2006: 390].
Punctul forte al neopgnismului este canalizarea religiozitii. Nu se mai opereaz cu
conceptul de credin ci cu cel de religiozitate. Credina, sentimentul sacrului este chiar o
form a religiosului. n New-Age ncap deopotriv neocretinismul cosmic i satanismul.
ntr-o viziune holist-maniheist, satanismul este i el integrat ca un caz particular al
spiritualismului. Iniiaticul este o dimensiune panreligioas. Ea creeaz trecerea de la profan
la sacralizat. Sacralizarea se realizeaz prin consacrare. Iniierea personal [Gavrilu, 2006:
35] este specific misterelor antichitii, dar i misticii hinduse i celei tibetane i respectiv
ocultismului medieval. Paradigma holist propune rentoarcerea la iniiere, dar nu la o iniiere
meritocratic ca n hinduism sau budismul tibetan ci doar ca o conferire a secretului.
Iniierea New-Age este mai mult o impulsionare n a fi ceea ce eti de fapt, dect o
schimbare a nivelului ontologic al iniiatului, prin accederea la dimensiunea transpersonal.
Alte cauze ale succesului micrilor yoga i am extinde noi a ntregii spiritualiti
New-Age i a micrilor yoga sunt: reconstrucia identitii personale, nevoia unui lider
charismatic, revana victimelor persecuiilor ecleziastice, ateptarea viitorului apocaliptic,

PORTOFOLIU DE LECTURA

tentaia fructului oprit, irezistibila fascinaie a sindromului indian, frustrarea relativ


[Gavrilu, 2006: 36-44]. Paradigma fizicii actuale tradus ontologic ca model fractalicholografic i reinterpretarea unor idei din diverse filosofii orientale, mpreun cu magia
european clasic i jocurile liberale ale imaginaiei sunt fundamentele teoretice ale
paradigmei holiste. Justificarea ontologic a imaginarului este dubl. Pe de o parte imaginarul
garanteaz accesul la lumile alternative, iar pe de alt parte n plan strict ontologic consider
adepii New-Age c nimic nu poate fi imaginat de ctre un individ, dac n-a fost nti
imaginat de Contiina Suprem i ca atare exist undeva nfurat n pliurile realitii.
O prim ntrebare pe care ne-o putem pune este aceea dac se suprapune paradigma
holist peste cea New-Age. Considerm c paradigma holist este mai cuprinztoare dect
cea New-Age, care este doar un caz particular al acesteia. n timp ce New-Age este n mare
msur tributar consumismului post modern, paradigma holist conine i structuri
anticonsumiste, antiglobaliste, chiar antiholiste. Paradoxal, paradigma holist trebuie s
includ antiholismul, pentru a fi consecvent cu ideea ntregului, a libertii, dat de nivelul
auto-eschatologic i de sensul evolutiv al Universului.
New-Age poate fi considerat ca o religie, dar paradigma holist este n esena ei
transreligioas. Nici o religie nu poate supravieui efortului integrativ specific spiritualitii
holiste care este consecvent doar principiilor integralitii sistemice, autoeschatologiei i
sensului evolutiv al istoriei, fie ea personal, fie social.
Spiritualitatea New-Age aparine paradigmei post moderne tocmai datorit
fenomenului de destructurare a tradiionalismului. Criza spiritualitii tradiionale, a familiei
tradiionale, soluiile propuse de New-Age cum ar fi autoiniierea i autosacralizarea sunt de
asemeni soluii postmoderne dominate de antropocentrismul egocentric. Democratizarea
accesului la sacru face ca sacralitatea s devin bun de consum i astfel s fie destructurat
ca valoare i poziie ontologic. Paradigma holist reprezint punctul de trecere n care
postmodernitatea se dizolv n transmodernitate, tocmai prin ideea spiritualizrii frontierelor
ontologice. New-Age aduce alteritatea (Orientul) ntr-o cultur predispus deconstruciei i
vulnerabil la orice sincretism tocmai datorit deconstruciei metatextului cretin a culturii
occidentale. Transmodernitatea va propune soluia unui Univers ierarhizat n care sacrul
reprezint tocmai liantul nivelurilor realitii.
Cele 6 axiome ale fractalului New-Age discutat n acest subcapitol vor fi integrate
modelelor transmoderne sub forma urmtoarelor axiome ale spiritualitii transmoderne:
exist o unitate multireferenial i multidimensional a nivelurilor de realitate,
dincolo de dualitile iluzorii ale realitii;
natura unitii nivelurilor de realitate este spiritual;
fiecare individ este o proiecie personal a Supremului Subiect manifestat n spaiu i
timp;
exist un nivel de realitate numit transcenden, inerent fiinei umane n calitatea
sa de hologram personal a Supremului Subiect;
revelarea naturii holografice a propriului eu, produs n lumina Contiinei
Supreme; este un proces gradat de autodezvoltare i autoevaluare de sine;
sensul unitii fundamentale a ntregului Univers i a corespondenei dintre
nivelurile de realitate, este autorealizarea fiecrui individ ca hologram contient
i personal a Supremului Subiect.
Toate consideraiile prezentului capitol unificnd viziunea tradiiei orientale cu cea
modern a filosofiei i tiinei occidentale denot c:

PORTOFOLIU DE LECTURA

exist un nucleu comun gndirii umane din toate timpurile i locurile, ntemeiat
pe un ansamblu de arhetipuri / semne ale cosmosului tradus n contiina uman,
cu o dubl funcie: una ontologic i cognitiv, ambele genernd o stare de
armonic optimizatoare la nivelul fiinei umane;
pe fondul unui atare tip de unitate, o recuperare a trecutului n termenii
limbajului modern prin apropierea sensurilor / semnificaiilor celor dou topuri
de discurs este perfect posibil;
sugestiile intuitive ale trecutului ar putea fi fertil utilizate de raionalitatea
discursiv a prezentului.

PORTOFOLIU DE LECTURA

II.2. De la viziunea fractalic la recuperarea semio-logic


a Universului: spre o Metodologie novatoare
Construcia unei paradigme reprezint pentru Kuhn un cadru teoretico-conceptual i
metodologic care circumscrie o arie a cercetrii i care permite cercettorilor s avanseze idei
coerente, s deduc consecine logice, s stabileasc ipoteze i s le demonstreze
experimental. Cel mai important aspect al unei paradigme este c ea fundamenteaz ca
back-groundul oricrei cunoateri. Adevrul tiinific se subsumeaz n teorii coerente,
tocmai datorit existenei unui set de noiuni a crei conotaie este predefinit. Orice
cunoatere uman fie ea comun sau teoretic, are la baz un datum originar, set de axiome,
cunotine apriori, cadre conceptuale care jaloneaz gndirea, precum i un set de reguli
operaionale, deductive sau inductive, care asigur din punct de vedere formal adevrul
cunoaterii respective. Dezvoltarea cunoaterii este jalonat de cunoaterea anterioar, aa
cum subliniaz Mircea Flonta:

Kuhn se distaneaz net de imaginea idealizat asupra cunoaterii tiinifice pe care


o ofereau scrierile cele mai autorizate de filosofia tiinei susinnd c baza practic a cercetrii
i a consensului ntr-o tiin care a atins stadiul maturitii nu este teoria tiinific ci ceva
mai complex paradigma (...) Paradigmele nelese ca realizri tiinifice exemplare, ca exemple
concrete de formulri i soluii ale problemelor tiinifice, constituie baza acelui acord al
oamenilor de tiin asupra fundamentelor ce distinge orice cercetare tiinific matur
[1997: 10].
Setul de concepte, axiome i abloane ale gndirii mpreun cu metodele, standardele
tiinifice procedurile de cercetare i criteriile adevrului reprezint structura intern a unei
paradigme. Una dintre descoperirile fundamentale ale lui Kuhn este acela c semnificaia
noiunilor este n strns legtur cu contextul cultural i tiinific al epocii n care se
realizeaz analiza, i cu modelul paradigmatic adoptat. Semnificaia paradigmei ca i cadru
conceptual este dat de faptul c dezvoltrile ulterioare se realizeaz n cadrul aceluiai model
paradigmatic. Fiecare din aceste viziuni tiinifice cadre interpretative care ejaloneaz
cercetarea, poart denumirea de paradigm. Trecerea, de la o paradigm la alta este n
viziunea lui Kuhn o revoluie tiinific. Kuhn sesizeaz tendina istoricilor i filosofilor
tiinei de a se raporta la concepte provenite dintr-o alt paradigm tiinific (i eventual
cultural) atandu-le semnificaia lor actual, dintr-un alt cadru paradigmatic.
Sensurile aceleiai noiuni n dou paradigme tiinifice culturale sau sociale diferite,
pot diferi radical, fie datorit faptului c o paradigm mai nou poate asocia unui termen mai
multe semnificaii, spre exemplu fotonul este neles din perspectiva unei teorii cuantice dei
i pstreaz sensul de particul fundamental de lumin, are semnificaii net diferite fa de
cel de particul de lumin din mecanic newtonian. Michael Polanyi, n volumul Personal
Knowledge [cf. Kuhn, 1997: 111], afirm c o parte semnificativ din reuita omului de
tiin este reprezentat de cunoatere tacit, care nu poate fi articulat teoretic i explicit
n construcii teoretice.
Kuhn consider c pot exista construcii paradigmatice fr a exista un set complet
de reguli care s ghideze dezvoltarea cercetrii [1997: 111]. n cadrul unei paradigme,
constat autorul, sfera unui concept conine n ea o serie de atribute care face ca toi cei care
mbrieaz acea paradigm s poat recunoate un coninut al unei clase ca fcnd parte din
acea clas i s atribuie tuturor membrilor unei clase proprietile respective. Structura unei

PORTOFOLIU DE LECTURA

revoluii n cunoatere necesit ca datele empirice s contrazic cel puin parial construciile
teoretice ale paradigmei acceptate [1997: 113-114]. Cnd ncercarea de a introduce datele
observaiei factuale n cadrele teoretice ale vechii paradigme eueaz, noi cadre explicative
ncep s apar i s structureze astfel o nou paradigm.
Recurena metodelor, modelelor i regulilor face obiectul unei discuii metateoretice,
atunci cnd paradigma este incapabil s nglobeze n cadrele sale explicativ conceptuale
datele pe care cercetarea le valideaz experimental. Kuhn arat [1997: 117-118] c datorit
interesului unui cercettor spre o arie dat a unei tiine, chiar dac el abordeaz cadrele
conceptuale ale uneia i aceleiai paradigme cu un alt cercettor care se intereseaz de o alt
parte a aceleiai tiine, ceea ce pentru unul dintre ei semnific o revoluie tiinific pentru
cellalt este doar o descoperire. Kuhn evideniaz aici natura structurat a paradigmelor.
n acelai sens, rememoreaz i Abraham Pais:

mi amintesc cum, fiind mpreun cu tineri matematicieni i audiind leciile lui


Hilbert i ale altora, am auzit despre dificultile matematicienilor. Se vorbea pentru prima
oar c am putea gsi axiome ale unei logici care difer de logica clasic, rmnnd totui
coerent. Pentru muli aceasta era o noutate. Desigur c ea a ajuns la noi prin relativitate.
Muli aflaser c pot folosi termenii de spaiu i timp i n alt sens dect cel obinuit i
totui poi s parvii la nite rezultate rezonabile i coerente N-a putea spune c a existat
un moment precis n care mi-am dat seama c e nevoie de o schem coerent care ar putea fi,
totui diferit de axiomatica fizicii newtoniene. Lucrurile nu erau ns chiar att de simple.
Cred c realmente treptat fizicienii au acceptat ideea c numai cu greu putem descrie natura
fr s apelm la ceva coerent i c am putea fi silii s descriem natura cu ajutorul unui
sistem axiomatic care este profund diferit de vechea fizic clasic sau chiar al unui sistem logic
care s difere de cel vechi [2000: 168].
n cadrul unei paradigme cu un grad mare de generalizare de pild mecanic cuantic,
pot exista unele modele paradigmatice regionale, cuantica corpului solid, teoria
electromagnetic cuantic etc. n acest sens, se poate considera c:

Orice teorie fizic presupune existena altor teorii care sunt considerate ab initio ca
valabile. n principal sunt considerate astfel logica (eventual o logic) anumite capitole
matematice (acestea reprezentnd mecanismul deductiv al teoriei i eventual, alte teorii fizice
acceptate anterior, de asemenea, poate fi considerat drept un dat prealabil, o teorie a
msurtorii mrimilor care intervin n teoria dat, precum i teoria aparatelor de msur
utilizate [Popescu, 1978: 112].
Modelul paradigmelor poate fi extins din sfera filosofiei tiinei n cea a filosofiei
culturii. Cultura occidental contemporan poate fi neleas ca o paradigm, n sensul c
exist un set coerent de semnificaii ale conceptelor fundamentale, un set de modele
interpretative ale Universului, un set de norme i reguli de crearea unor noi bunuri culturale
precum i criterii proprii de validare a adevrului unei concepii culturale.
Societatea global contemporan se afl ncepnd cu anii 2000 ntr-o perioad de
trecere paradigmatic, dominat de un clivaj teoretic de la paradigma postmodern, a
individualismului metodologic i deconstruciei programatice ctre o paradigm
transmodern, centrat pe integrare i spiritualizarea frontierelor att politice ct i

PORTOFOLIU DE LECTURA

culturale, tiinifice etc., avnd ca dominant un model construcionist bazat pe negocierea


global a interpretrii.

II.2.1. Premise epistemice ale construcionismului fractalic


Metoda analizei construcionist-fractalice, const n identificarea unui acord
paradigmatic a grilelor interpretative i prin aceasta identificarea unor axiome culturale,
epistemice, sau sociale i restructurarea succesiv a interpretrilor faptelor de cultur, sau
sociale n concordan cu modelul paradigmatic propus. Axiomele identificate de noi sunt
urmtoarele trei:
(1) Presupoziia ontologic. Deschiderea contiinei ctre alteritate poate sta ca
premis a unei noi ontologii. Deschiderea ctre alteritate o punem n legtur cu
resemnificarea tradiiilor mistice. Modul de raportare la Alteritatea Suprem genereaz ntr-o
construcie de tip fractalic o ntreag paradigm cultural. Apofatismul ontologic i prpastia
ontologic ntre om i divinitate a generat un ethos interdictiv, o epistemologie centrat pe
obiectivitate i chiar obiectualitate, cu fragmentarea ntregului dup modelul scindrii n
cunosctor i obiect de cunoscut i o pragmatic a aciunii teleologizate (a aciunii pentru un
scop, pentru un ceva). Eliminnd raportarea la sacru n cadrul acestei paradigme va rezulta o
epistemologie pozitivist i o dezvoltare pozitiv a cunoaterii, o pragmatic individualist i
un ethos hedonist-punitiv. Dimpotriv o raportare construcionist fractalic la alteritatea
suprem, va genera n plan axiologic valoarea identificrii unitii, un ethos afirmativ i o
pragmatic a afirmrii de sine. n plan epistemic va opera centralitatea subiectului sub forma
inseparabilitii sistemice. n plan praxeologic se va genera o tendin spre comunicare ca
mprtire reciproc, tendina spre modelele unificatorii. nelegem raportarea ontologic de
tip construcionist fractalic ca o presupoziie conform creia subiecii individuali sunt
proiecii specifice nivelului fractalic propriu, a arhetipului supremului subiect. Conform
acestui model, Universul este o ierarhie fractalic a reprezentrii arhetipului suprem pe
diferite niveluri de existen.
Dac ntre om i Dumnezeu este o continuitate ierarhic-structural bazat, pe o
consubstanialitate ontologic, cunoaterea va fi de tip mistic sub forma unei uniuni eseniale.
Raportarea la Transcendent presupune un hiatus al fiinei, i astfel cunoaterea va fi raional,
discursiv i fragmentar. Conform paradigmei transdisciplinare propuse de Nicolescu,
transcendentul, sacrul, apare tocmai n hiatusurile dintre nivelurile de existen. Fiind perfect
transparente la cunoatere aceste zone de hiatus ale fiinei sunt non-discursive [2007: 65-67].
Cunoaterea transdisciplinar vizeaz o abordare multidimensional a unitii lumii, sub
forma unui construcionism (negociere a interpretrilor). Nu lumea n sine este un construct
ci imaginea (harta) este un astfel de construct. Modelele ontologice semiologice sau
epistemice sunt tocmai astfel de hri multidimensionale ale unei realiti multidimensionale.
(2) Presupoziia gnoseologic. Noua paradigm a fizicii, presupune mutaii n
nelesul termenului de realitate, obiectivitate, materialitate, legitate. Aceste modificri vizeaz
n special trecerea spre o epistemologie holist, care s aib n vedere semnificaia subiectului
cunosctor n actul cunoaterii. Perspectiva epistemologic se centreaz n jurul unui
Principiu Antropic Universal, sursa unui nou umanism. Fiind o epistemologie centrat pe
subiectul cunosctor, ea va admite ca realitate doar acele lucruri care aparin continuului

PORTOFOLIU DE LECTURA

cauzal al subiectului. Subiectul cunosctor fiind parte a sistemului va exista ntotdeauna un


n afar despre care nu se poate vorbi cu sens.
(3) Presupoziia semiotic. Realitatea avnd sens doar n corelaie cu subiectul
cunosctor, constructul acesteia (harta) este un semn pentru o realitate profund, prin care
Totalitatea se afirm n faa subiectului cunosctor. Realitatea este un semn al existenei. Obiectele
nu sunt entiti n sine, ci semne ale unei existene profunde, de forma unei succesiuni de
evenimente boot-strap, generate ntr-un ntreg primordial, dup un patern fractalic, sub
forma unor rezonane holografice.
Scopul acestei semioze a existenei n faa contiinei, este ludic, i vizeaz meninerea
contiinei n tiparele unei hri a realitii, cnd n fapt Contiina este nsi teritoriul
Existenei.
O dat identificate axiomele fractalului vom gsi legea de generare a acestuia sub
forma Unului n multiplu. Multidimensionalitatea lumii este spaiul acestei generri fractalice.
Metoda construcionist-fractalic este n esen una semiotico-hermeneutic. Ea
vizeaz analiza paradigmei transmoderne, sub cele trei aspecte clasice: sintactic, semantic i
pragmatic. Sintaxa modelului sunt legile-axiomele ontognoseologice care vor fi reiterate apoi
fractalic n celelalte spaii ale discursului transmodern. Semantica este alctuit din
revalorizarea transmodern a filosofiei i a datelor tiinifice. n cadrul analizei semantice
vom gsi un model structurabil, de reconstrucie cognitiv a lumii, bazat pe ideea holismului
fractalic numit metafizica cuantic. La nivelul pragmaticii, vom analiza specificul discursului
holistic n estetic, etic precum i terapiile transpersonale ca strategii de optimizare uman.

II.2.2. Metoda analizei construcionist-fractalice


Construcionismul ca metod epistemic este creionat de Burr [1995: 9] prin
urmtoarele aseriuni fundamentale:
Natura antiesenialist a construcionismului i nelegerea critic asupra accesului la cunoatere.
Aceast viziune se opune nelegerii naturii cunoaterii, ca echivalent cu existena de tipul
ceea ce exist este ceea ce putem s-i sesizm ntr-o form sau alta existena. Mai degrab
cunoaterea noastr este dependent de construciile pe care ne bazm n a interpreta realul
construciei realizate n interaciunile zilnice dintre indivizi [1995: 4]
Antirealismul. Versiunea de realitate n care trim este construit social i cultural prin
interaciune, neputnd fi vorba despre un fapt obiectiv ci mai ales de asumare a unui model
semnificativ [1995: 6]
Relativismul istoric i cultural a cunoaterii i a conceptului de adevr [Burr, 1995: 9]. Toate
formele de cunoatere, att cea tiinific ct i cea comun, deine intrinsec o specificitate
istoric i cultural. Adevrul nsui variaz istoric i cultural ca i concept n funcie de
procesele interaciunii sociale prin care oamenii se afl n relaie. n consecin
transdisciplinaritatea sau interdisciplinaritatea este posibil ntruct globalizarea este un
construct al culturii contemporane.
Limbajul este o form de aciune prin care lumea primete constructe [1995: 6].
Modul n care nelegem lumea vine nu de la realitatea obiectiv ct de la ali oameni att
din trecut ct i din prezent [1995: 9].
Limbajul nu este doar o simpl cale de exprimare ci prin comunicare lumea primete
constructe i astfel realitate pentru noi. Limbajul este aadar o form de aciune. La nivel

PORTOFOLIU DE LECTURA

epistemologic putem spune c adevrul tiinific este acea viziune asupra Universului care
satisface att comunitatea tiinific ct i legile propriei paradigme.
Construcionismul are n sine o viziune antinaturalist pornind de la urmtoarele
puncte de vedere: Teoriile fizicii nu descriu realitatea n sine ci o reconstruiesc n contiin
mergnd pn acolo n a introduce n teorii entiti fizice asupra cror existen nu exist
dovezi experimentale sau de observaie, dar care fac teoria s fie coerent, consistent i s
prezic rezultate msurabile. Msurabilitatea rezultatelor o putem considera o consecin a
teoriei i a modului de alegere n sine a tipului de experien sau observaie ce urmeaz a fi
realizat i a unei inerente precuantificri a rezultatelor ce se ateapt a fi obinute. Aadar
teoriile tiinifice cu precdere cele contemporane sunt ele nsele constructe sociale n cadrul
unei forme aparte, de interaciune social numit cercetare tiinific i respectiv ntr-un
context istoric cultural i social dat numit tiina contemporan i comunitatea oamenilor de
tiin.
Se poate formula o interpretare fizicalist asupra oricrei stri a existenei dar
nelegerea ei ine de negocierea social. Nini Praetorius consider c nainte de a putea
nelege concret n termeni de fizic cuantic chiar i simplul fenomen al durerii, trebuie s
existe mai nti conceptul primar de durere care este n sine un construct social care
garanteaz c un anumit set de senzaii neplcute resimite de un numr mare de oameni este
fenomenul de durere [2003]. Se poate explica fizic mecanismul producerii durerii, dar nu
starea de durere care este o experien individual certificat de experiena social. Andrew
Pickering, autorul volumului Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics
introduce metoda contrucionist n filosofia tiinei. Autorul utilizeaz aceast metod, n
corelaie cu o analiz a dezvoltrii tiinei de la fizica clasic la noua fizic [1999: 60-85].
Analiza teoriilor fizice este realizat din perspectiva semnificaiei acestora pentru dezvoltarea
tiinei. Construcionismul este vzut ca parte a paradigmei postmoderne datorit relativizrii
modelelor i raportrii realitii la negocierea interpretrii. Seale consider
construcionismul ca provenind din idealismul berklevan [1999: 24]. Epistemologia
contrucionist este prin structura sa apropiat de postmodernism, de viziunea lyotardian
conform creia imaginea noastr despre realitate este o naraiune, un consens al discursului
consider Hacking [1999: 196]. Discursul tiinific este o form particular de discurs i
poate fi analizat n manier construcionist ca analiz textual.
n paradigma transmodern, construcionismul poate fi utilizat metodologic, pornind
de la importana subiectului epistemic n construcia social a adevrului. Conceptul de
adevr are semnificaie aadar n legtur cu un fapt sau experien acceptat social ca atare.
Analiza fractalic aa cum am discutat, urmrete identificarea unui patern critic sau
epistemic i transformarea acesteia pe diversele niveluri ale existenei. Sociologul Nicu
Gavrilu explic succesul practicilor yoga n societatea contemporan ca pe un fractal n
spaiul Hilbert [2006: 234].
Modelul fractalic presupune o structur auto-iterativ, care se multiplic pornind de
la o funcie (lege) de generare. Fractalul prezint o multitudine de forme, care toate sunt
expresia legii unice pentru un anumit nivel pe care fractalul se manifest. Modelul fractalic
poate avea succes prin efortul de a se identifica unitatea lumii n unitatea unei legi
fundamentale, care permite apoi proceselor s se autogenereze. Acest model adoptat n
antropologie de I.P. Culianu a fost exprimat de Nicu Gavrilu prin urmtoarea structur
axiomatic: Exist yoga, aceasta asigur eliberarea spiritului, i este o tehnic spiritual
prezent n mai multe culturi [2006: 234]. Dezvoltarea fenomenului yoga n diverse spaii
culturale poate fi privit ca o dezvoltare a acestui fractal. Pornind de la acest model am putea
caracteriza fractalul social sub forma: Exist fenomenul x care are proprietatea y. Exist

PORTOFOLIU DE LECTURA

mai multe forme de x n mai multe situaii. Modelul epistemologic ar fi posibilitatea


construciei unui fractal care s explice dinamica fenomenului i s prevad astfel noi situaii
de aplicare a legii (a modelului) i astfel s deduc consecine experimentale posibile.
Gndirea de tip fractalic poate fi axiomatizat sub forma: Exist un x care apare n
corelaie cu y, ntr-o multitudine de situaii cunoscute. ntr-o situaie dat z sesizm
apariia lui x i presupunem cu un mare grad de probabilitate existena lui y i implicit c
exist o lege care s-l lege pe x de y. Gndirea fractalic este de fapt cea care face
posibil tiina n sensul construcionist explicat la nceputul acestui capitol. Modelul fractalic
pare a fi o constant a gndirii noastre, a capacitii de rezolvare a problemelor, de a extrage
necunoscutul din cunoscut.
Putem reproa, n sens fenomenologic, acestui model c presupune ca absolut
existena lui x. De fapt putem extinde modelul ntr-un Univers fractalic multidimensional.
Exist x ntr-o corelaie + sau y i exist ntotdeauna cel puin o lume n care avem +y,
una n care avem y i una n care avem 0y. Lumile multidimensionale sunt construcii
fractalice n care fiecrei uniti obiect eveniment i corespund o serie de tipul: + obiect, +
eveniment, + obiect eveniment, obiect + eveniment, obiect eveniment.
*
Fiecare posibilitate din serie are o anumit probabilitate de a fi cunoscut de un
subiect. Lund ca exemplu un Mamut albastru, rezult urmtoarele situaii de coresponden:
Situaia + obiect + eveniment corespunde situaiei n care un observator vede un
Mamut Albastru.
Situaia + obiect eveniment, subiectul vede Mamutul, dar acesta nu este Albastru.
Situaia obiect + eveniment, subiectul vede ceva care este albastru dar nu este
Mamut.
Situaia obiect, eveniment subiectul nu vede nici un Mamut i nimic Albastru.
O situaie interesant este 0 obiect, 0 eveniment. O putem numi situaia Mamutului
Albastru virtual. n exemplul nostru subiectul vede un Mamut Albastru, prin intermediul
unui aparat de realitate virtual. Mamutul albastru nu exist dar este vizibil pentru subiect.
Problema virtualitii este foarte important n definirea realitii. Corelaia strns
ntre observator i observat introdus de noua fizic, atrage atenia asupra unui oarecare grad
de virtualizare a lumii, n sensul dependenei de subiect i de referenialele acesteia.
Gndirea fractalic poate fi sursa unor descoperiri n fizic. Legile de conservare ale
sarcinii numrului barionic, straneitii i energiei sunt astfel de exemple de aplicare a
fractalitii [Feynman, 2006: 56-72]. Utiliznd acelai principiu fractalic se urmrete
realizarea unei teorii cuantice a gravitaiei. Teoria cuantic a gravitaiei propune lumi cu mai
multe dimensiuni. Pentru a nelege lumile cu mai multe dimensiuni se utilizeaz modelul
fractalic-holografic. Presupunerea implicit este c Universul nu se comport numai ca un
fractal ci i ca o hologram. Fiecare unitate a fractalului conine n ea ntregul fractal, ntr-un
mod potenial. Metoda epistemologiei construcionist fractalice va urmri identificarea unor
structuri ontice sau gnoseologice care se repet sub diverse aspecte n diversele paliere ale
realitii reconstruite printr-o continu negociere a interpretrii. Simbolul sau arhetipul poate
fi interpretat ca hologram, holon, kula, arhetipul formator, cmp morfogenetic etc., i
genera astfel teorii ntregi adecvate nivelului pe care se produce receptarea structurii

PORTOFOLIU DE LECTURA

arhetipale. n perspectiva transdisciplinar datorit modelului transparenei la cunoatere,


punem accentul pe o negociere a interpretrii care s sublinieze ideea de unitate n
diversitate. Constituirea unei structuri interpretative care s permit situarea simultan pe
oricare dintre nivelurile ontice precum i n interstiiile dintre niveluri este ceea ce numim
paradigma construcionist fractalic.

PORTOFOLIU DE LECTURA

11. DE LA EXPORTUL DE CIVILIZAIE


LA HEGEMONIE CULTURAL
Tudor Jemna
Globalizarea o privire de ansamblu
(2007) referat susinut la Universitatea Al. I.
Cuza, Iai

PORTOFOLIU DE LECTURA

GLOBALIZAREA
O PRIVIRE N ANSAMBLU?

Student: Tudor JEMNA

2007

PORTOFOLIU DE LECTURA

CUPRINS
INTRODUCERE
Ce nelegem prin globalizare?

CINCI PERCEPII ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE


Globalizarea perceput prin interdependen n cretere la nivel mondial
Globalizarea tendin de expansiune a dominaiei i dependenei
Globalizarea referitoare la omogenizarea lumii
Globalizarea in postura de diversificare n interiorul comunitilor teritoriale
Globalizarea privit ca unificare a discontinuitilor temporale

DIMENSIUNILE GLOBALIZRII

Dimensiunea economic
Individualizarea versus globalizarea

Dimensiunea mediu

Dimensiunea social

Dimensiunea cultural

Dimensiunea politic

CONCLUZIE
O alt vedere asupra globalizrii

PORTOFOLIU DE LECTURA

Globalizare. Toat omenirea ntr-o singur sect.


Valeriu Butulescu - Bucuria naufragiatului

Globalizarea este o procedur


ce permite celor puternici
s profite din plin de cei slabi.
Alejandro Llano

INTRODUCERE

Am ales aceasta tem, deoarece o consider important n cadrul noii perspective n care ne
situm, n contextul proaspetei noastre aderri la o structur supranaional, integrarea n Uniunea
European.
Globalizarea este un concept care la ora actual ridic multiple problematici i controverse
complexe. Este destul de greu de dat o definiie acceptabil, neechivoc i universal valabil, iar
acest lucru se datoreaz faptului c de cele mai multe ori o definiie nu este capabil s cuprind
totalitatea poziiilor i interconexiunilor care alctuiesc un fenomen sub egida procesualitii.
ntr-o manier destul de simplist am putea spune ca este un proces multicauzal care are
drept rezultat faptul c evenimente ce se desfoar ntr-o parte a globului au repercursiuni din ce n
ce mai ample asupra societilor i problemelor ntlnite n alte pri ale globului.
Ce nelegem prin globalizare?

Globalizarea este...

procesul de surmontare al granielor aprute de-a lungul istoriei. Ea devine astfel


sinonim cu eroziunea (dar nu i cu dispariia) suveranitii statelor naionale i se
nfieaz ca o detaare a economiei de pia fa de normele morale i legturile
instituionalizate dintre societi. [Elmar Altvater]

intensificarea relaiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri aflate la mare


distan unele de celelalte ajung s se interconecteze astfel nct evenimentele dintr-un
loc sunt marcate de procese care au loc ntr-un loc de la muli kilometri deprtare i
viceversa [Anthony Giddens]

PORTOFOLIU DE LECTURA

intensificarea cantitativ i calitativ a tranzaciilor ce depesc limitarea impus de


granie, concomitent cu expansiunea spaial a acestora [Ulrich Menzel]

cea mai mare schimbare economic i social de la Revoluia Industrial ncoace


[Dirk Messner / Franz Nuscheler]

o interdependen sporit i integrarea diferitelor economii din lume [Meghnad


Desai]

un proces al creterii numrului legturilor dintre societi i domenii-problem


[Johannes Varwick]

prin globalizare se intensific concurena pe piee [C. Christian von Weizscker]

desctuarea puterilor pieii mondiale i slbirea puterii economice a statului


[Schumann/Martin]

a devenit un termen la mod, folosit de ceva timp n dezbaterile politice, publicistice i


tiinifice n mod inflaionist, i care este privit, pe de o parte, ca o ameninare i, pe
de cealalt, ca o oportunitate [Johannes Varwick]

Dinamica globalizrii este controlat de puterile economice, i totui consecinele sale


cele mai importante aparin domeniului politic [Klaus Mller]

Scurtele citate de mai sus fac trimitere la aspectul extraordinar de important al dispariiei
granielor i al consecinelor asupra statului naional.
De multe ori apare n discuie importana fundamental a interdependenei (a dependenei
reciproce), a conexiunii (a integrrii), respectiv al schimburilor (Menzel, Desai, Giddens, Varwick).
Mai multe definiii se mulumesc s trateze doar acest aspect al conexiunilor sporite
(Varwick, Menzel), atitudine necritic dar lipsit practic de coninut.
Cred c globalizarea ine mai mult de istoria contemporan i n spe de istoria recent
deoarece acum este momentul cnd acest fenomen este contientizat.
Dac ar fi s-i cutm originile, am putea probabil merge mult napoi n istorie pn la
marile descoperiri geografice sau chiar mai departe la expansiunea Imperiului Roman.
P. Worsley afirma c pn n zilele noastre societatea uman nu a existat, nsemnnd c
doar astzi putem vorbi de forme ale asocierii care se rspandesc n ntreaga lume, n sensul n care
pn acum, niciodat nu s-au aflat pe scena toi actorii posibili.
ntr-un fel, posibilitatea unei singure societi umane mondiale a existat dintotdeuna, din
timpul lui homo sapiens, ns ocazia nu a aprut dect acum.
Lumea a devenit n aspectele importante un singur sistem social, ca rezultat al dezvoltrii
legturilor de interdependen care afecteaz acum pe fiecare dintre noi.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Sistemul global nu este doar un mediu n interiorul cruia se dezvolt i evolueaz


societile particulare, legturile sociale, economice i politice care traverseaz graniele dintre state
conditioneaz n mod decisiv soarta celor care triesc n fiecare din ele.
Termenul general folosit pentru a caracteriza aceast interdependen crescnd a societii
umane este acela de globalizare.
Dimensiunea economic a globalizrii are, fr nici un dubiu, o foarte mare importan, ea
fiind una dintre cele mai importante cauze i fora motrice pentru procesele de globalizare din
celelalte domenii. Nu poate fi ns trecut cu vederea faptul c globalizarea cuprinde cu mult mai
mult dect integrarea sporit a economiei mondiale, de aceea, ea nu poate fi limitat strict la
procesele economic, ns lucrul acesta se ntmpl de multe ori.
Diferitele discipline tiinifice implicate (n primul rnd tiinele economice, istorice,
politice i sociologia) ntmpin probleme atunci cnd urmeaz s defineasc aceast noiune. Acest
lucru nu este de altfel de mirare, deoarece aceast ncercare de a delimita delimitrile este
aproape imposibil.

CINCI PERCEPII ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE


Globalizarea perceput prin interdependen n cretere la nivel mondial
Aceast percepie privete att lrgirea cadrului spaial al interdependenei evenimentelor ct
i intensificarea extinderii pe bazele unei complementariti a diferenelor i competitivitii
alternativelor.
Din ce n ce mai des, comportamentele i activitile oamenilor din anumite zone au
repercursiuni care se extind dincolo de graniele locale, regionale sau naionale i, mai devreme sau
mai trziu, ating dimensiuni mondiale.
n general, cu ct cadrul temporal este mai mare, cu att mai mare va fi participarea la
activitile individuale i colective cu impact mondial.
n acest proces se manifest o sensibilitate crescut la diferenele care apar la scara
mondial, diferene care formeaz bazele interaciunii competitive i complementare.
Ambele, att comportamentele ct i activitile umane, devin astzi mai intense, la un nivel
care trece de cadrul statului-naiune.
Odat cu intensificarea comprimrii spaio-temporale, devine imposibil, spaial vorbind,
rezolvarea problemelor prin evitarea lor (de exemplu suburbiile reprezint o retragere, o
scpare fa de problemele din centrul urban).

PORTOFOLIU DE LECTURA

Cum interdependenele la scar mondial cresc n fiecare moment i odat cu recunoaterea


faptului c exist o singur lume, posibilitile pentru soluiile izolate, pariale sunt acum
diminuate att pentru individ, comunitate local ct i pentru statul naiune.
De exemplu, problema polurii aerului devine din ce n ce mai dificil de rezolvat,
independent de resursele materiale i politice disponibile.
Nu numai indivizii dar i statale, sunt incapabile s stopeze creterea numrului de
intervenii provenite din afara granielor.
Dei n general tindem s vedem deschiderea spre o arie larg din punct de vedere al
emanciprii fa de constrngerile locale, provinciale sau naionale, trebuie s lum n considerare i
cellalt aspect al problemei. Astfel, cu ct mai mare va fi nivelul de globalizare, cu att mai
restrans va fi sfera alternativelor de evadare. n acest sens, globalizarea este un fel de
totalitarizare a spaiului mondial.

Globalizarea tendin de expansiune a dominaiei i dependenei


Societatea mondial sau sistemul mondial nu apare doar pe baza interdependenei i a
legturilor reciproce ale prilor sale. Susintorii teoriei dependenei au artat c interdependena
este un paravan pentru dominaie i subjugare la scar mondial.
Aceasta nu este propus ca o alternativ, ci pentru a arta c, globalizarea poate nainta att
n direcia libertii ct i n cea a dominaiei. Cea din urm poate fi observat, de exemplu, n
relaiile dintre lumea centrului metropolitan i lumea periferiei. Aceasta este o interconexiune la
scar mondial n care predomin mai degrab raporturile radiale dect cele laterale.
La baza raportului este logica jocului de sum nul: cu ct mai mare este profitul pe care
centrul l are de pe urma acestor relaii, cu att mai mare este pierderea i exploatarea periferiei sau
semi-periferiei.
Dominarea i dependena extinse la relaiile internaionale i transnaionale se aplic n
particular economiilor, politicilor i culturilor (conceptualizate ca imperialism cultural).
Este important c acest mod de expansiune a relaiilor mondiale nu este constant, fiind
variabil n funcie de conexiunile existente ntre raporturile radiale i cele laterale.

Globalizarea referitoare la omogenizarea lumii

Astzi, standardele universale, nlocuiesc omogenitatea particular, specific a unitilor


teritoriale mici.

PORTOFOLIU DE LECTURA

n locul diferenierilor din interiorul unitilor teritoriale care erau reciproc exclusive, acum
este vorba de o uniformitate, reprezentnd o infrastructur a spatiului expansiunilor i micrii
libere de bunuri materiale, oameni i idei la scara internaional i mondial.
Acesta este aspectul referitor la globalizare la care reacioneaza cel mai des criticii deoarece
ei consider c indivizii vor deveni la fel, peste tot n lume.
Asemenea tendine sunt vzute ca fiind negative, n special acolo unde standardizarea i
uniformizarea apare alturi de o tendin de dominare unic, indicat prin concepii precum
americanizarea sau occidentalizare.
Aceasta implic standardizarea att a culturii materiale ct i a celei non-materiale: anumite
reele de hoteluri, piee de desfacere, aeroporturi internaionale sau folosirea unei anumite limbi
universal cunoscute, precum engleza.

Un proces intens, similar, este n desfsurare, la scara teritorial mai restrns, n ncercrile
intergrii europene. Sute de msuri diferite au fost propuse pentru a asigura omogenizarea
teritoriului Europei, o Europ fr granie. i n acest caz este vorba, pe de o parte de o eliminare a
exclusivitii reciproce, care pune cteva probleme atta vreme ct aici existau sisteme nchise, ce
coexistau la nivelul statelor-naiuni i pe de alt parte, introducerea standardelor uniforme i a
culturii comune, fie ca proces de difuziune, fie ca participare colectiv n crearea uneia noi.

Globalizarea in postura de diversificare n interiorul comunitilor teritoriale

Nivelul globalizrii poate fi caracterizat prin msura n care unitile teritoriale restrnse
sunt deschise i permit accesul forelor lumii ca ntreg. Nu exist globalizare acolo unde exist
comuniti teritoriale nchise la niveluri locale, regionale sau naionale deoarece, dac aa ar sta
lucrurile, lumea ar fi n totalitate mecanic, un agregat de sisteme nchise i n interior omogene.
Globalizarea are loc atunci cnd exist o redistribuire teritorial a diversitii lumii ca ntreg.
Cu ct mai mare va fi participarea la diversitatea mondial, prezent sau accesibil n
interiorul comunitilor teritoriale, cu att mai mare va fi gradul de globalizare. Aceasta este
asemntoare cu ceea ce Blau prezenta ca fiind penetrarea diferenierii n substructuri.
Este cazul fostei Iugoslavii, n interiorul creia, n timpul ultimelor decenii a avut loc o
cretere continu n diversificarea etnic n cadrul republicilor constituente; n mod similar putem
observa proporiile mari ale grupurilor etnice ce se pot regsi printre locuitorii marilor orae precum
New York, Londra, Paris sau Tokyo.
Pe msur ce subsitemele teritoriale devin mai inclusive n relaia cu diversitatea din mediul
mai larg, cu att ele se vor asemna cu sistemul mondial ca ntreg.
6

PORTOFOLIU DE LECTURA

Globalizarea total va nsemna c trsturile locale vor fi aceleai ca i cele mondiale.


Ne apropiem de situaia n care ntreaga lume se va regsi n fiecare localitate i, n acelai
timp, fiecare localitate, regiune sau naiune se va regsi pe ntreg globul.
Fiecare parte individual devine din ce n ce mai mult precum ntregul, n timp ce ntregul se
manifest din ce n ce mai mult la nivelul prilor sale.
Cu o cretere n diversitate, sau cel puin n deschiderea fa de accesul la ea, unitile
teritoriale particulare pierd particularitatea lor anterioar, iar conflictele de la nivel local nu mai sunt
legate de probleme locale ci privesc din ce in ce mai mult probleme sociale mondiale.

Globalizarea privit ca unificare a discontinuitilor temporale

Aa cum, din punct de vedere spaial, globalizarea duce de la un spaiu al locurilor


specifice la un spatiu al expansiunilor, tot aa se poate vorbi i de o unificare a timpului.
Se poate considera c, globalizarea poate depi discontinuitile temporale pe baza
coerenei ritmurilor nesimultane ale diferitelor activiti i a includerii temporale ce rezult din
extinderea funcionrii serviciilor particulare la cadrele spaiale mondiale.
Precum individualizarea a crescut asincronia ritmurilor vieii, exist i posibilitatea
comunicrii asincronice facilitat odat cu apariia informaiilor, tehnicilor i tehnologiilor noi.
Diferenele temporale nu mai exclud o zon de la sistemul mondial.
Este important, mai ales n momentul actual, existena legturilor ntre indivizii din diferite
zone (ex.: pieele bursiere din New York, Londra sau Tokyo).
n aceste servicii care sunt cel mai integrate n procesele de expansiune internaionale i
mondiale, oamenii nu-i mai permit pauzele zilnice n timpul local.
n oraele mondiale ale lumii putem gsi un numr mare de activiti sau institutii care
lucreaz continuu n timpul mondial, cum sunt aeroporturile internaionale sau industria hotelier.
n ciuda flexibilitii lor, procesele de expansiune mondiale pot fi dezvoltate doar acolo unde
exist o sincronizare de timp exact cu fazele particulare sau operaii ale procesului de producie
care au loc n diverse locaii.
Conceptul chiar la timp a devenit din ce n ce mai important.
n opoziie cu procesul de globalizare este folosit deseori conceptul de individualizare.
El se refer la procesele de cretere ale autonomiei i diferenierii actorilor la nivel
individual i colectiv. Ambele procese au propriile caracteristici i se pot afla, fie n raport de
concordan fie n opoziie.
Se pot pune ntrebri cu privire la relaia dintre cele dou, considerndu-se fie ca un nivel
ridicat de globalizare implic un nivel sczut de individualizare i vice-versa, fie c un pas nainte
7

PORTOFOLIU DE LECTURA

n direcia individualizrii atrage un regres n sensul globalizrii, fiind ignorate ns interrelaiile ce


se pot stabili ntre aceste procese.
Nu exist un singur rspuns valid pentru toate situaiile n problema relaiilor sau a
interdependenei proceselor de individualizare i globalizare.
Un pas n direcia unei autonomii foarte mari implic, n general, o anumit restrngere a
cercului de relaii (un exemplu este destrmarea imperiului Austro-Ungar n 1918, care a condus la
o independena i autonomie mare a naiunilor individuale, ns n acelai timp a fost i o
restrngere a cadrului spaial al asocierii i mobilitii spaiale, iar procesul de astzi al intergrii
europene cere o anumit limitare a autonomiei statelor).
Ne putem ntreba care va fi rezultatul procesului de globalizare i dac este posibil ca n
viitor, lumea s devin un sistem politic unic, condus de un guvern mondial.
Globalizarea se numar printre cele mai importante schimbri sociale cu care se confrunt
lumea de azi.
Multe dintre problemele fundamentale din prezent, cum ar fi cele ecologice sau evitarea unei
confruntri militare la scar mondial sunt, n ceea ce privete scopul, de importan mondial.
n ciuda creterii accentuate a interdependenei economice i culturale, sistemul mondial
este caracterizat prin inegaliti i divizat ntr-un mozaic de state, ale cror preocupri pot fi
comune ns i divergente.
Nu exist o dovad clar a unui consens politic, n viitorul apropiat, care va depi interesele
conflictuale ale statelor.
Un guvern mondial poate aprea n cele din urm ns aceasta, va fi rezultatul unui proces
destul de ndelungat.
n multe sensuri lumea devine mai unit, iar unele surse de conflicte ntre naiuni tind s
dispar. Totui, diferenele mari ntre societile puternic dezvoltate i cele srace se pot constitui cu
uurin n sursele unor conflicte internaionale.
Prin urmare, nc nu exist nici o agenie mondial care s poat controla eficient aceste
tensiuni sau s realizeze o redistribuire a prosperitii i pcii n lume.

DIMENSIUNILE GLOBALIZRII
n cadrul generic al globalizrii, putem distinge ntre cteva dimensiuni, care dau substant
conceptului, prin implicaiile pe care le posed n diferitele domenii de analiz, ale efectelor pe care
le comport. Prin urmare putem distinge ntre dimensiunile economice, de mediu, sociale, culturale
i politice, cel puin din punct de vedere metodologic, pentru uurina demersului epistemologic.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Dei se regsesc stns legate, atunci cnd difereniem dimensiunile, este important s
observm c acestea nu pot fi delimitate n mod clar una ce cealalt. Astfel pentru a numi doar un
exemplu problemele globale legate de mediu nu pot fi cercetate izolat nici de dimensiunea
economie i nici de dimensiunea politic. Aceast reea global nu numai la nivelul actorilor,
ci i la cel al domeniilor tematice reprezint una dintre particularitile globalizrii.
Diferitele dimensiuni formeaz mpreun cu globalizarea, mulimi de intersecie, diferite.
Este important de vzut ce anume poate fi subordonat conceptului de globalizare, acesta
neepuizndu-se n nici un caz n procesele economice, chiar dac globalizarea economic poate fi
un punct de start i o for motrice semnificativ.
La fel de important este i faptul c trebuie s nelegem c nu totul face parte din procesul
de globalizare i c nu totul este determinat n mod decisiv de acesta, pentru c i globalizarea are
limite. Trebuie s inem cont de acest lucru.
Pe de o parte, vorbim de mulimi de intersecie de dimensiuni diferite, pe de cealalt, de un
concept de for, utilizat n toate domeniile. Pentru a-i putea determina limitrile, trebuie s ne
distanm de toate acestea.
n continuare, voi proceda la o subsumare a diferitelor arii ale globalizrii funcie de
dimensiunile pe care le atinge.

Dimensiunea economic
n zilele noastre, n competiia pentru stpnirea de teritorii i pentru posedarea i
exploatarea materiilor prime i a forei de lucru ieftine, se poart o nou lupt i anume aceea pentru
stpnirea informatiilor (Jean-Francois Lyotard, Condiia postmoderna, Ed. Babel, p. 21). Se
deschide astfel un nou cmp pentru strategiile industriale i comerciale dar i pentru cele militare i
politice.
Se risc apariia problemei raporturilor dintre instanele economice i cele statale.
n ultimele decenii aceste instane economice au fost n stare s pun n pericol stabilitatea
celor statale, datorit formelor noi de circulaie a capitalurilor crora li s-a dat numele generic de
corporaii multinaionale.
Aceste forme fac ca deciziile referitoare la investitii s scape, cel puin n parte, controlului
statelor-naiuni.

PORTOFOLIU DE LECTURA

Individualizarea versus globalizarea

Redeschiderea pieei mondiale, reluarea unei competiii economice susinute, dispariia


hegemoniei exclusive a capitalismului american, declinul alternativei socialiste ca i muli ali
factori au adus statele n situaia de a-i revizui serios rolul pe care se obisnuiser s-l joace dup
anii 30 i care consta n protejarea, ghidarea i chiar planificarea investiiilor.
n acest context, apare paradigma dezvoltrii socio-spaiale cu cei doi termeni opui:
individualizarea i globalizarea. Aceasta din urm a atras un interes mare n ultimii ani, majoritatea
discursurilor nefiind centrate asupra definiiilor conceptului, ci mai degrab asupra abordrilor
foarte diferite ale acestui fenomen.
Globalizarea este un proces ce lrgeste cadrele determinante ale schimbrii sociale la nivelul
lumii ca ntreg. Astfel, n timp ce schimbarea social a fost iniial abordat n cadre locale, regionale
i naionale, acum centrarea este asupra internationalizrii i globalizrii.
A crescut interesul n explicarea relaiilor dintre unitile teritoriale i lumea ca ntreg,
discuiile purtndu-se asupra problemelor cu privire la legtura micro-macro, raportul localglobal i la analize multi-nivel.

Exemple n ceea ce privete dimensiunile globalizrii pot fi extrase fr probleme din presa
de zi cu zi, dimensiunea economic aflndu-se de cele mai multe ori pe primul loc (creterea
enorm a comerului i a investiiilor directe, globalizarea pieelor financiare, producie integrat la
nivel trans-naional, corporaii trans-naionale, competiie la nivel local ntre state i regiuni,
sfritul economiilor naionale).
De multe ori, acestor procese li se pune n mod greit eticheta de globalizare, acestea
limitndu-se n general la nordul Americii, la Europa i sud-estul Asiei (Japonia), adic la aanumita triad.
Din acest motiv, termenul de triadizare, pare mai potrivit dect cel de globalizare.

Dimensiunea mediu
Unele probleme globale, cum ar fi nclzirea atmosferei, extinderea ariei neacoperite de
ctre stratul de ozon sau tierea excesiv a pdurilor tropicale, ilustreaz n modul cel mai
impresionant i real fenomenul globalizrii, pentru c, n acest caz, este vorba n mod cert despre
probleme generice care necesit o abordare global.
Evident c i n domeniul mediului ambiant exist probleme de ordin regional i local, chiar
dac acestea au un caracter ce depete uneori graniele, precum poluarea rurilor.
10

PORTOFOLIU DE LECTURA

Exist ns i alte situaii, ce nu in de elementele spaiu i timp.


De exemplu, supravieuirea unor state insulare de mici dimensiuni, care au constituit
mpreun organizaia AOSIS i care sunt ameninate la modul cel mai serios de creterea
necontenit a nivelului mrii, depinde de comportamentul tuturor oamenilor din lume i n special al
celor din rile industrializate ultra-dezvoltate.
Nu ne mir astfel c acestor probleme le-a fost dedicat prima conferin dintr-o serie de
conferine internaionale din decursul anilor 90, Conferina cu privire la mediu i dezvoltare de la
Rio de Janeiro din anul 1992.
Referitor la protecia mediului, economia global n expansiune este la ora actual
structurat pe resurse neregenerabile i care suscit un puternic impact asupra mediului
nconjurtor, depind capacitatea de regenerare a multora dintre diferitele ecosisteme.
Exist o serie de acorduri, planuri de aciune i convenii internaionale care ncearc
reglementarea i remedierea acestei probleme.
Dintre acestea foarte importante sunt Convenia pentru Biologie Agenda 21 adoptat n
1992 la Rio de Janeiro precum i Convenia cadru privind modificrile climatice de la Kyoto din
1997.
Din pcate succesul acestora este minimalizat prin prisma faptului c nu au o susinere
adecvat n interiorul forurilor internaionale legislative.
Un exemplu concludent este acel al Conveniei de la Kyoto, care a fost declarat nul, dup
ce George W Bush unul dintre semnatari a nclcat-o n mod premeditat hotrnd ca prevederile
protocolului, referitoare la limitarea emisiilor de CO2 s nu fie respectate.
Presa european a condamnat dur retractarea de ctre America a propriei semnturi pe un
document socotit de importan vital pentru viitorul omenirii.
Le Figaro titra Poluare: toat lumea mpotriva lui Bush, iar The Independent din Marea
Britanie a criticat gestul Un om cinic, o eroare catastrofal. Cu toate acestea protocolul a rmas la
valoare nul.
Efectul de ser, consecinele imprevizibile i incalculabile ale tehnicii genetice i medicinii
reproductive, calamiti ecologice provocate de srcie defriarea pdurilor ecuatoriale care pierd
anual 17 milioane de hectare, tehnologii nvechite catastrofe ecologice etc..., toate acestea
constituie un cumul de pericole iminente mpotriva cruia trebuie ntr-adevr gsite soluii la nivel
planetar.
Alturi de droguri, SIDA, conflicte etnice, crize financiare, pericolele privind mediul
amenin existena societaii umane ntr-o manier poate mai grav dect toate celelalte.
Dei Yonosoke Hara considera c pentru salvarea mediului singura modalitate este
meninerea sentimentului de comunitate n fiecare regiune, trebuie s recunoatem c la ora actual
11

PORTOFOLIU DE LECTURA

distrugeri ale mediului dintr-o parte a globului au efecte imediate i majore asupra ntregului
mapamond.
rile dezvoltate pot permuta locaiile industriilor duntoare mediului n zone ale rilor n
curs de dezvoltare, dar acest lucru nu elimin efectele negative resimite asupra mediului. Din
contr, astfel de locaii sunt declanatoare de efecte, cu att mai duntoare, cu ct acestea nu
dispun de mijloacele necesare diminurii efectelor negative.
S amintim scandalul izbucnit n Statele Unite n 1993 cnd PG&E a fost acuzat de
contaminarea apei potabile prin intemediul cromului hexavalent. Acesta cauzeaz o serie de boli
periculoase, printre care cancerul i afecteaz ADN-ul, prin penetrarea structurii, care, modificat,
poate declana malformaii congenitale, transmisibile generaiilor urmtoare.
Un astfel de eveniment petrecut oriunde pe glob, indiferent de locaie, conduce la efectele
negative maxime, catastrofale.
Consider c acest sector, prin aria i viteza de rspndire, trebuie analizat miniios prin
prisma faptului c afeciunile sus menionate sunt elemente induse de globalizare.
Existena disparitilor ntre stadiile de dezvoltare ale rilor, poate fi evideniat i prin
intermediul indicatorilor cuantificabili precum: rata mortalitii la natere (care este n rile n curs
de dezvoltare de 30 de ori mai mare); gradul de instruire (exist 960 milioane de analfabei n lume
din care 2 treimi sunt femei, iar n Africa rata de colarizare primar este sub 60 la sut).

Dimensiunea social
O greseal ar fi s ne gndim la globalizare ca la un simplu proces de cretere a unitii
lumii noastre.
Globalizarea relaiilor sociale ar trebui s fie neleas n primul rnd ca o reordonare a
timpului i distanei n viaa social. Viaa noastr este influenat din ce n ce mai mult de
evenimente ce se petrec departe de contextul social n care ne desfurm activitile cotidiene.
Chiar dac astzi cunoate o dezvoltare rapid, globalizarea nu este n nici un caz o noutate,
ea datnd din perioada n care influena vestului a nceput s se extind n lume, n urm cu dou
trei secole.
Globalizarea relaiilor sociale a fost de la nceput asociat cu inegalitile dintre diferite
regiuni ale lumii, n acest sens, de o importan deosebit fiind procesul prin care au fost create
societaile Lumii a treia.
Problema care rmne deschis este cea referitoare la modul n care s-ar putea merge
dincolo de enumerarea simpl a diferiilor indicatori ai globalizrii, precum operaiunile
corporaiilor multinaionale i transnaionale, comunicaiile prin satelit, existena unei limbi
12

PORTOFOLIU DE LECTURA

universal acceptat, problemele ecologice ale lumii actuale, sau abordarea global a problemelor de
securitate i pace.
Lumea a devenit un global village, reelele inovatoare de comunicare la mare distan
(chat, e-mail) adugndu-se comunitilor tradiionale precum familia sau vecintatea. Totui ele nu
pot nlocui aceste sfere tradiionale de comunicare, pentru a numi doar un exemplu din cadrul
dimensiunii sociale.

Dimensiunea cultural
Emigranii se constituie n comuniti care ncearc s i conserve identitatea cultural, iar
n rile de provenien, cultura i tradiia local este din ce n ce mai subminat de cultura
occidental. Prin urmare ceea ce ne definete umanitatea este condiionat de matricea creat prin
prisma ecomomiei de consum, a unei lumi omogene, depersonalizat, o fata morgana a egalitii.
Produciile hollywoodiene pot fi vizionate peste tot n lume, iar americanizarea culturii
mondiale este un fapt incontestabil. Culturile regionale i locale nu dispar ns din aceast cauz.
Din contr: informarea cu privire la aceste culturi este unul din fenomenele secundare ale
globalizrii. O problem a economiei mondiale inegal distribuit este omajul.
Acesta este i unul din factorii care stau la baza migraiei forei de munc la nivel
internaional. De exemplu, Africa SubSaharian a generat fluxuri globale semnificative de
emigrani n principal ctre fostele metropole. n epoca recent un flux relativ nsemnat de
emigrani spre occident, provine din Europa de Sud-Est.

Dimensiunea politic
Politica se confrunt cu probleme majore. Globalizarea i concurena la nivel local limiteaz
spaiul de aciune al politicilor naionale, multe probleme neputnd fi rezolvate corespunztor dect
la nivel internaional, respectiv global. Prin urmare trebuie gsite noi forme i arene politice. n
acest sens, integrarea european este vzut ca un rspuns de succes la provocrile globalizrii.
Politica la nivel regional i naional a avut i are n continuare de suferit de pe urma
economiei delimitate i dematerializate practicate din ce n ce mai mult la nivel internaional,
respectiv global.
Capitalismul, factor integrant al statului social, este i el ameninat de acest dezechilibru
fundamental.
Totui, nu toate lucrurile care se pun pe seama globalizrii sunt i adevrate. De multe ori,
politicienii se folosesc de globalizare ca de un ap ispitor i ca de o arma argumentativ cu
13

PORTOFOLIU DE LECTURA

multiple ntrebuinri. Acest lucru este evident mai ales dac ne gndim la unele exemple din
domeniul politic care nu se intersecteaz n nici un punct cu globalizarea.
Pe msur ce sistemul de guvernare global devine mai puternic, rile n curs de dezvoltare
au probleme din ce n ce mai mari n a pune pe primul plan dezvoltarea intern.
El consider c puterea pieei globale reprezentat de corporaiile multinaionale a nceput s
erodeze libertatea guvernelor naionale de a aplica politici prioritare nevoilor societii interne.

CONCLUZIE
O alt vedere asupra globalizrii

Replic la o societate global, fenomenul terorismului apare ca rspuns de contracarare la


nivel global.
Silvio Berlusconi declara faptul c: teroritii ncercau s opreasc efectul de corupere al
civilizaiei Islamice de ctre Occident, relativ la evenimentele de la 11 septembrie 2001.
Este greu de crezut c societi bazate pe cutume i tradiii adnc nrdcinate milenar, cu o
existen de factur istoric, vor renuna la acestea pentru a le nlocui cu un sistem diferit de modul
lor de funcionare.
Din punct de vedere tehnic este evideniat o cretere a infrastructurii de telecomunicaii
globale. Aria cultural pe ct este de extins pe att este i de controversat cuprinznd rspndirea
multiculturalismului doar c marile culturi exportate pot nlocui uor culturile locale turism i
cltorii internaionale, imigrarea, rspndirea produselor locale n alte ri, evenimente sportive
precum Olimpiadele sau Campionatele Mondiale, formarea i dezvoltarea unui set de valori
universale.
Prerile privind globalizarea sunt mprite existnd deopotriv i susintori i contestatari
ai acestui fenomen, fapt care conduce, dup prerea mea, la un moment dat la o polarizare a
fenomenului n sine. La un anume punct, organizatiile globale ajung s fie combtute tot organizaii
la nivel internaional.
Prin urmare, ipotetic, dac imaginm o societate global, aceasta n mod cert nu este una
omogen.
Dac pornim de la afirmaiile lui J.J. Rosneau, putem concluziona asupra faptului c epoca
politicii dominate de statele-naiune este lsat n urm, acestea trebuind s mpart teatrul de
aciune cu organizaiile internaionale i concernele multinaionale, devenind evident c actorii
scenei globalizrii nu vor concorda niciodat.

14

PORTOFOLIU DE LECTURA

BIBLIOGRAFIE

- Tiberiu Brilean, Globalizarea Evenimentul evenimentelor, Suport de curs, Iai, 2006


- Tiberiu Brilean, Noua Economie sfritul certitudinilor, Institutul European, 2005
- Tiberiu Brilean, Grdinile lui Acatemos, Ed. Junimea Iai, 2005
- Jean-Francois Lyotard, Condiia postmodern, Ed. Babel, 1979
- Eugen Ovidiu Chirovici, Naiunea virtual. Eseu despre globalizare, Ed. Polirom,2001
- Beck Ulrich, Ce este globalizarea? Erori ale globalismului - rspusuri la globalizare, Ed. Trei,
2003
- Preda Marian, Politica social romneasc ntre srcie i globalizare, Ed. Polirom, 2002
- Marcel Moldoveanu, Mersul lumii la cumpna dintre milenii integrare regional i
globalizare, Ed. Expert, 2004
- David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformri globale.
Politic, economie i cultur, Ed. Polirom, 2004
- http://ro.altermedia.info/international/globalizarea-intre-libertate-i-dominaie-ii_5155.html
- http://www.dadalos.org/globalisierung_rom/grundkurs_2.htm

15

PORTOFOLIU DE LECTURA

12.NTRE IMPERIILE ANTICE I


IMPERIILE MODERNE

Madalina Virgnia Antonescu


Doctrina neo-machiavelista in contextul
provocarilor globaliste, (2005:91-169), Editura
Lumen, Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 

 


  
 
 
    

 
 
 


 

 
  
 

 
 
 
  
  
 


  
   
 
 
! "
 

  
  
  # 

   
 
   
$ 
 

  
 
!
% 
 
  

 
& 
 
 
!
   
  
 
   

"'

 


 
 &
 
! 
 
 
  
" (    
 
 
 
 
   &   
 !
 
  !# " )

   # 

 
 
  

 ! 
 
 " ' 

   & 
 
 

 
  "
*

 
  
 
 !
 

   
 
 
 ! 

   
 !   
 
  
     

 
 
     ! 
!
   
   # 
+#
+
&
 

  
   
 
%
 
 
 


 
 
 "
, 
 
   
 

 

 
# 
  

! 
  


 

 
"

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 


 
  

  
,
 
   #  
 
 

 ! / 

!
 0 12 


3 !
 
& 
 
 !

 

1


 

 # 
"

 
  
&   &
 
  !   
  
 


" 4
  
 
 !


 
& 
 !
  
 
 
 / !
   

  
!
 
 

"5"*"*"*2
 
1!
 
 


 "
 
   
  & 
 
  
& 


 
 
& 
 

  

"
,
 
   
  ! 
&
 /*!% 
 5 6
 
 7
 #
 
*  2! & 

&
  
 / 
 &  
 8  
 
#
 2"
 
! ! !
 
 / 
4 
6
2# 
! 
   
   
 
" 

   
   &  1
 #
 
/  
 *   9
 51

  
 7
0 
 &  


2" (&
 
 
 


  

  
 
 # 
   


 
 
 
  
" 
 
#
  !
  % 
 ! 
 &
 
 #  
 

 
 & 

 !
 

  
 


&
"
,    
 
   
!  # 
  
 .

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


 " * 
 
 
# 
 


  
 
  


!  
#3 
  /
 !
 &

&12 ; 
 & 
!
  
  
  
 
  
 


<# 
 !


 # 
 

 
 
!

 

 
"
=
  
  " >>  
 
 
  
 
 
   
 
8'
 
 & 

 

 
 

 


&
 
 
 
 !
#

  


  < 
&
 
!

 
 
  
 &
 

 
 )
 8' 


 1


 
 
"
=
!
%
 

  
!

   
 %
  

&
 
 

  
&
 

  !
 
     
 
# #

 
 " 

 
 
  1 &   
 

 & 
  
 
&  
!
" 9   
 

  

 <
 
!   & 

   
  
 
  
 
 

  
 
 

 

 "
4
%
 

    
 
 

 
 

 
 
#


 
" 
  
 
& 
 
 

 

    
3 
 

  
    & 

 
"* >> ! 
 
 
 

 
  
 

 
   
 
 
!

" ,   >>
  
  
   
:

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 


% 

     
  
" ,

 * 
  <&  

 
 

& #  &
 & 
 

 

&   
& 

 !

"
 
!
 

   ? @ 

 #
  

% 
  
 
 !
 
"
=
 
 
 
 


3

 
     
 
 
  % &
 # !

 
 


  
  ! 
  

 


 
 
 !
 
 /& 2 

&?@
 
"
(  
  

 
 

1

  
 
 

 
 # 


& 
 

& 
 

 # 


 

 

   
3 
 

!
 
 
!
 

 
 $
 
 
 %
 

 

!
% 
"
)   
 #
 
3 & / 
 &  
 8  

!
 
 

A "2
   /6
2 
 
 /)1 
 
#
 
 & 2
  
 

&  / 
 )
 B 

C
&2 % !
/"5"*"*"*""2"

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
   


 
   

 
 !! 
&
 
 


& 
  


&
/2

 # 
 
"
    

 
 

   
 
  
 
  !) 
 /! 


   2" =
 
 
  
  &
 
 
 #
%

  
 

  
1 EDDF" *
 =


  
  
 
 !
3 
=
 
! 
& 
 
/&
 


 
 
  
 
2 

/"" "+ED.2

 

 #

 
 

 
 

 !
  "(

   

  


 

%  

/
+ED::2 
&   ! !
 

 "
  !/)

) 
 =
 7 )
 
 )   
) 2
 

# / &
 


2
<
 #

 

 

"
  ! 

 
 <
 

 /
)G) +ED.F-6HA 

  
<
 
 
 
 #  
 
 ! 

  
  
 
 
 
 


 
 

  
 
2 
 

& <
  
 
 / )G)  ED.I
) + 
 
 

& ! 
  
   
 
 

 

 
2"*
 
 D

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 

 
   )G) 3 *1+ED: 
 
< 

   
 
  
 
%  
  

 $ 
4
+EDDJ 
  < 

   
  
 & 

 
  
 1
 
&  
 
 
$ 4
 1 
7 !+EDDJ 
 
 
 
 

 
 
 
 
   &
 
"
, !
 

 
 
 
 
 
 &
  
 /
& 

2 
 

! 
&  

& 
 
 
 
 
    
!
 
 / 

 
  <

 
  K
 

L2
  

 
 


 
! 

& 
"
 
 
 
 
   

/ 
&  "2 
%  
& 

 #
 

 
 !
%  " 
%   !  
 
 /
 

 

 
 

&

 


2 
  
 
 
 
 

#< 
 !
"
  
 &  
 
 
 

   


   
 
  # 
  & ! ;
) ;
 

 %
  ! "
=
 
 
   

 
 

! 
 <

  !

  
" ) 
 

 
 

   
 


  
 
  
 


DJ

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


 &

 
  /   
# 2"
 
 

  % IJJ  
 
  
 !
  
   

/  2 
 !


 

 / 
 
 
 
2 !
  


 
  !  
 
  

 
   
  

 
 

 
!
"
!
  #   
  
&

 
   
   


 /!

 
  
&
 
 
 
 !
!
 2
#  
  

 


"
 
! ! 

 # 

 
  
 / 
?!
@?@?&@2

! 

& %

 
 
!

&
#
!
!!% 
/ 
 
 

2"
 

  
&  
 
 
 
 /

     


2 % 
 

  

 
3 # 
 < 
 
 & 
 

 
 & 
 
 
 $
 


 


 
     
 & < 
 
  $ 

 %  
  1
  
   
  
 
 


"  

& !  
 
3 & 
  
 &

  
 
=
 
$
  
 
  
  &  
 $    
 
3


DE

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 


 
  

 

  

 <
 
  <

 
 

! 

 $ 1 

  
 $ 
 &
     
<  <

"
  
  
  & K  
 
 <L 


 
  &
 !  
  
 
< 

 
 
!
N
     
 
 
 
 
 


 &
/
! !


 #


2 

&
 &
/
 & 
 


  !   2 
  &

 

  
 /#  
 
 


 $  
 
  
 
 
 
 

 


2"
) 
    
 &
 
 
 
!
 
 

!

 /

<
 &
2"
(& 
!
 !
 

 

/ 9 #  

 
 2" )1
  
 
 

 <
    #  
K 
L %
&
 
 


!

 
   
 
 

 1+EDDF" 
  
       
 
 
&
 


     
 <
 

 / 
% 
!

A MJJ:2
  #  
 <
 

 <
 

 "


DM

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


(   !
 

 # 
 
<
  

 
 !
 %  
  
  
  / # 

 

 & !
2# 
 
& &
! 
!
 
#
 
 
 

   
 
!# 

 
"
 
 

 !
  ; !

!

;!
 


 
 !

 
&
 "  
     
 
  
 

 

" !
 
      
  
 <
 
 
"
 
!
 / <
2 

 
 !
  /!
 !
 

2 !

 / 
 
&
 2

  &

 "
!%* 
" "
 !


  
 
 !
   

& 
!
  &
 
 / ! 
 

 
 2"
K 
 
 
 L
  
  
 
# 
 #
   
 
 & 

 &  
 
!!

  
 

 

!
 
 

 
       #


< 

!

"
 

 

 

 


  
 / 
 

1 
 
 
 # 


2 

&"
) 
 
  !  


&
 
& 1 
 


 
&
&  
 DF

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 

/  & 
 <
 
  
 !  

&

 2"
 

&
  
/ 
   
 &
 
  ! #


$ 
&! 
&
 
 


 % & 
  2"
(  
 ! 
   
!
!
 
 /K 1 
 

L ; 
 

&
 5 O
 5** 
 8 2  

   #
 & 
 
& 
  

 
 /?   

 
@2  !    
 
 %& 


 % 
 
 
 
   

& "  


&  #

  
 
 
 
 
 & /
  
 

12#   
 /&<
 

 
 
 
 

   $
 &$
  
2"
( 

  1 ! & 
 &
" 

 & 
  
  /
 
 

 
2 %  !
 =
   / 
 
&
 & 
 
 )  

 . 
 
 =
2"
 
 
   
   
 


1

 "!
 
  #   %
!  
    
 
 


/ 

&
5**2"'!
 
&
  !  
 

 
 
 
 
    <


  !   
 # 
  
 )  
 


DI

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


=
" # 
 
  

  
 !
 &
 
   
  

    

 


 
 ! # 
 

 

 &
! "*

!%  
 
   /

 

&2"
 
  

 # 
!
 
K L
K

L" 8
 
 

    '+MJJJ
!

   &  
 )
   !

 


&
  
 
  !


!# "  !

   1  

 

 ! 
 

&

 
 ;  !  
  
 

K!

 
L"
(  
 

 
 
 !# 

! 
 
     

& 1 

 
 
 
 
 
  
 &
 & &
!

#
 / 
 
  

 
 

)
  
7 
 

 5

 9
2" -      
 
 
&  / !  
 &

 
  2"
 

 &


 D  %  
 /A#
&
*
 
& 7
#2 
  
  
  
   
   
 

  


 
 

  
    
 

 
 /?  
 

 
@2 
 / 
 

 
 
2"D

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
&  ! 

  
( !
1
 
%!
 !
 
  
    

 
  
   

  
    
   
<&
  
!  


! & !3
E" =
 
     
 ! 
 

 
 !
 
 
   
 
!  
/
  
 ) $  $ 
  
2"'! 
%  
 
 

  
 
&

 ? 
@"
M" 8  
  
  
  
 

  
 & 

? 
@

  
    
 


 
  
!

  
 
 
 
 
 

  

!

 

 
 
 


# 
 

  
 " ! ! 
 
? 
@
1 
    

 
!
 
" &
 

 
 


 
 
&

&  
 
 
  "    
 
 
 
 
  
   
&

 # 
 
 
  
 

  

  "
8
 
 # 
 !
 

 
 & 
  


 #&

 

 

 
" )1
   
 

   

   


D.

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


! 

 

 
 
"
F" *

 
  
 !  
  

 !   
  

 " 4   
 # !


 
  ! & /  
 &
 

!


 
 

 2  
  ! & /?

 !#   
 
 
 
 
& &
 
 
 2"
=


 
!
< % 
 &

  *1& " " 

  

 
 & 
!


" *
 
  ! & 
 !  &
&
 
!

 # 
&

"'!

 
  
!

!


 


 ! 
"
I" , 

  
! !
 
 

 !     
 
 "  
  
  

   
 
 <
  
 

 / %  
  A 
MJJ:2

 

) 

/

2
! 
&

 
 ! ",
 

 
    
 
 
 
 
 
 ! 
 

  <
   !%

  
 
  
 

 

 

 
 "
" A 

 
 
 
 
!  

& 
 1 

 
 
  
  
 
 / !
 
 
 
 

 !# 1 
D:

PORTOFOLIU DE LECTURA

."

:"

"

D"

 -
& 

  

 
 1
 

 
 
   
  !  

 
2    

  

 
<

 
  
  
  
!& 
"
4 
 
 
  
 
 
 
!
!
 !! 
 

/ 

  
! 
 
 
 !  2" 
 
 
 
  
 
& 
 
%

 

 

!  
 
 

" 
% 
 
&  

 
 
 
 
  <&
% 
"
 
 
 !  
&
&

 

 
&
!

 
 &

  
 
 
   
 
 "  !#       
 /

  
 <
  

 

   # 
 <
 
 2"&


 
!
 
 
 
 

1  


 "
=
    
 
 

 
 & 

 
    
 
&   

 


  # 
"
( 

 
 !! 

&   !  
! 
"
8     !   <

/!
 !
 
2 
 
 
D

PORTOFOLIU DE LECTURA

 
 
 


 
!
%  
 

  !
  
 
 !  
 " ,

  #  
% 

 # !
 /5** *2 
! 
 

&
&

/)1 & 5
4
2 
  

 # 

 "
4  
 #
   & 
 
  !
    &
 


 
"

( 5  5 
  !
  
 
    
 /  
 # 
#   !  
    
!
2 ! % 
 
 <
 
   
 
 
& "
  !   
 
 
 

  
 1 
   # 


!
  !

%

  
"
 
    


  
      
  
 / 
 
 
   
  

 
!
 
    

 
 !
!  


&"
  
 &

  ! 

" 
        " "  


& 
 "  

 
 
 


 !#
%  
 1
 #
 
 #!

 
"
'
    
 
 K   L 
 
 
 
 
 
  
 "  
 


   
  
 % 
% 
"' 
 
 

  
  
% DD

PORTOFOLIU DE LECTURA

 -
& 

  !#  

 # 
 

 
&


/ 
 & 2"
(  
! 
 
 
 %<    

  
 
 
 "4 

 
!  
 /=


 
) 
 
  && & 1 
 

 <


 &
 
 
 
=
 2" 

  
 

 
&
; 
&


/3
&
&

& 
2"
)

 
     
   !  
 
   
"
 

 


 !
!# 


"
 
  &
  

 ! ! 


 

!

 " 
1 /!
 !

2  %
 


 
     

"
(    <  

&  
&
 / #  

 
 &  !

 
 
 
 *2 
   

"
EJJ

PORTOFOLIU DE LECTURA

13.GLOBALIZAREA I SECURITATEA
COLECTIV
Vadim Cujba

Aspecte geopolitice si geoeconomice ale


formarii si destramarii sistemului colonial
englez (2009:107-136), Editura Lumen , Iasi

Pentru aprofundarea acestei teme se propun urmatoarele texte

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  

CAPITOLUL VII
Anul 1960 pentru sistemul
colonial britanic
 
 D 
 w35  
 XX se
     
     


   
  

  


  
 

  
   
 steme - 
  
capitalist.
<  
 
  
 
   

    
 
 
 
%3 
D %3 
 
sau eliberat de sub jugul colonial  
'5(%&55    33W     %&j5 
 
  TW (     
parte statele africane, c    

   w35#  
%&3Z   
   
 y 

   <  %&3j 
majoritatea statelor afri   

  %&j5      
K _
 
   
    
 
independente pe parcursul a u

H 
* >    
  
  

  + )  ; _ "
  
M{ >  >
   
     + < -Leone, Gambia, Camerunul
>   < y < 
   '
111

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
mil. km2 sau din suprafa 

    
%&'T 
 
  ZT 
 
 * >  
< #
 
_ > gia
  
     
 
      
  

   

     
 
   
   
 
 
 

  
     
 


  
   H 
 
   * >   
responsabilitatea asupra teritoriilor din jurul peninsulei Arabia:
Aden, Oman, Kuweit controlate cu sprijinul SUA.
<

 J55 /2 , aici se mai
      < <-E (insulele Maldive,
Singapoure, Hong-\
 >  >

 < 


    H
       

w'5 J
     "    
  *
>    
  -au putut determina sub

 -

 
  
 
   $  
 dentale ce
*>  

 
 
         
 

create: Goa, Duman, Irian.
   
 wj5
   


    stemelor coloniale mondiale s-a
  

   

 

   #  
   
 *
>  

  Hj
 
#
  F  
   H5
 

112

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  

VII.1 Aspecte economico-geografice ale


fostelor colonii engleze din Asia de Sud-Est
#   
 

   <-E
  

  y

Extremul F  F  
< yK F *   
asigurau de-    
  
de Sud-y        
coloni 
 
      
 
posibilitatea includerii regiunii n sistemul economic mondial.
,
 * { _    D
 -a
 
   
  

europene. Ex
 
     

  <-  


y
  <-Est.
 
 
  
 

 


  -  pra tuturor

 
 -

  

 ; 
  

  
 


   
impedimente pentru dezvoltarea statelor din Asia de Sud-Est iar

      dezvolta la


  
  
    

   
(
   <-Est au fost timp
    

   

  

 


 
#
    
      
     K
    
Asia de Sud-y   
 
 
eco
 
  (
 
 
industriale ea ceda celorlaltor regiuni din grupa statelor n curs de
113

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
dezvoltare, mai ales Americii Latine. Un rol nsemnat regiunea l
 K  
  cositor
, crom 20% din ponderea ce revine statelor occidentale, iar n
ponderea statelor lumii a treia, 70% din cositor, peste 45% titan,
30% cr
 %5W (    
1970.
  
  K n cadrul

  %5W
!   

   

  y

  

   
  
  
 

    
 


 
 
 
  wH5
ai secolului XX n Asia de Sud-Est au fost create cteva
    
  
    K
 
  
  
    
Sud-y  

 
 %&H&-1933,
   
   
m  K
  

  K
  $ 

 
  

   K
      <-Est,


 
 K
     

D      
    
   
 
    
 


 
  
 

 
n special s- 
 
  
    
D   
 

  
 

   

       
  


 
 
 
   
 
 
 
  
    
     

 

114

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  
spre deosebire de ntreprinderile indu   
 
       
 
 
   

 
 

  


   
 
 
 
 
industrializare a coloniilor, cu t
  
  
pe departe problemele social-economice cu care se confruntau
statele din Asia de Sud-y #    
     
   

   

 
  $  
s- 
 
  
   
K   K 
 
  
   

   

 r aceasta ar contrazice interesele !

  


  
Asia de Sud-y

 

   =
  
  deri
      
 
   
   D    

  <-y -o
  
  K  
       K  

 
  
 yK  
 
   %J 

 wJ5 
 , %35 %&'5
an s- 
K K 
 or din Malaysia.
K

    <Est au fost create mari monopoluri industriale Royal-dutch< !

  


 > 
 { 
  
-K  
  Al doilea

 
  
   <-y  
 D
      

 

        
materiei prime destinate exportului.
115

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
(
   <-Est
 
 
 

 
   
evenimentele petrecute n cel de- 

 
  
 
        
 

distruse sau deteriorate p  
  

 

 
     
 
 
 e exemplu n Birmania la 1948 n cadrul industriei
K   Z
     
 
%3
   
 

 
    

  
   

 
 

 

 

  
   

schimbarea coraportul   K  
 
 
 

   (

   


   -est

 
   
 
    

  
    
 
  
 
   
 

      K  

 
           
   K 
  
  
cele textile.
n anii 50-60 ai secolului XX s-   
grele, optndu-se pe industria de prelucrare a petrolului, industria

  -asemenea s- 
   
    
 
   
   
    2* { _ 
Thailanda) s-au construit uzine metalurgice cu ciclu comple

 
    -o Singapoure, aici
s-  
  
 
       


 K   < 
  ilor 60 s-au
116

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  

 
  
precizie (ceasurilor, optice, aparate de fotografiat).
(  
   <-Est de regimul


 
     

 
acestor state de capitalul european transformndu-le n furnizori
    
    K  
    
 
  
K     

  
  
prime.
< 
  =
   
 D

  
 <-Est, participnd direct la
 
   


  # D


  
 

 

din Asia de Sud-y

 
  
 
  
   

   
!    
    


   
   

   
  
  

 
    
 

   -a dovedit a fi una din principalele
   

 
  
   
 

   D

     

calificate ncadrate n procesul d
 
 
 

 
       
# 
  
     
 K
   


artizanat foarte originale c  
 
 
statele dezvoltate.

     
dezvoltarea sectorului industrial, mai ales n Birmania, acreditarea
    
 K  < 
117

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
Banca de dezvoltare a Singapourului Malaysia-$

 
 
   * {  
  
 
    <  
a 

    
 
 
  
 K* { 
< 
 K 
    

   
 
 r fi investit
   
 <    
 

  
 
 

 
 
    
  
 K  

  
 
   
 
< 
%&3T %&T5 

H
 
 * { %3
  -au produs
    
  
 
 
   
 
  K
  

   
K    D    
 
   
area ramurilor destinate pentru
 
  
Un rol aparte n dezvoltarea economiei l- 

-a caracterizat printr-
 
 
   
   
   

 
 
  -au stabilit mai
        $  
  
  ,  
 
  
    <-y  D 
 
 ( K 
 
  
m 
  
 
 
din Asia de Sud-y 
   

 
 * { ,
 ! 
anilor 30 ai secolului XX n Asia de Sud-Est ponderea chinezilor
       
  
118

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  
#
   - 
 
 
  
regiunile de litoral, iar statele n care s-a nregistrat ponderea cea
   
 
+ ) * { < gapoure,
Indonezia. n aceste state locuiau peste 80% din totalul chinezilor
    <-y   < 
 

 

 T3W 
 
  * { Z3W
n Thailanda 10% iar n Indonezia n jur de 3%. Printre alte
 
       <-Est pot fi

   /  

 
DH


* {  D
%5W  < 
 &W y 
  
 
  <-y -  

 
    
 

 

VII.1.1 " ! #


! $ 
!

naturale n Asia de Sud-Est
Aproape toate statele din Asia de Sud-Est se caracterizau
printr-
  
  
  
 
tehnologic de prelucrare a materiei prime, deoarece majoritatea
 

 
 eriei
 
 
 K

   
    <-Est
 
      
 K       
extrase erau prelucrate n statele nalt industrializate fapt ce a
determina   
    

 
precare.
Minereurile metalifere extrase din regiune erau supuse doar

 
  K 
   
    ( 
  
 
 
m        K
 
        
119

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
   
 
  
yK 
 
wT5 
 de 50
 
     D  

 


  
    
 [    

 
     K cu

   
     
presiunii din sondele petrogazifere.
! 
wT5
,
 K 

 J5W'H 
 K
Zj 

 
 
duse petroliere, Brunei exporta ntreaga

 
K <-Est asigura cea mai mare
  
      
 
 
 
 +

  
  
  
  
$       
 
  

   K 
 
prelucrarea acestuia se rezuma numai la decorticare.
;    
 K   + 
         
ntreprinderile produceau n mare parte semifabricate care erau
transformate n produse finite doar n statele industrializate.
$ 
 
 
Sud-y 

       
 
K
<; =
 (  
de ulei se producea doar ulei   
  
=
 
   

 
(  K       
  
    
 -o

 K
 statele nalt industrializate.
#  
 
  <-y -au
 
   
120

PORTOFOLIU DE LECTURA

 

  


 
 
   

  
n perioada regimului colonial aproape toate ntreprinderile
      n, iar ntreprinderile
   
 
  
 
       D
   
     $  
  

 
statelor din Asia de Sud-y -au avu
 ( 
     -   
2
  
 
    
     
  
 e au

   
 
   
  

 

    -au produs careva
   
   
     
  
   

 
regiunii.
n perioada 
  
 

 
   
 <- 
   

  K  
 K  
   
  
 i
   
      
       $ 
  
    -     - 
 
 ! D
 
 wj5  
  sia de
Sud-y 3 
 * { 
Singapoure erau concentrate 2,2 mlrd., Indonezia 1,2 mlrd.,
Filipine 1 mlrd., Thailanda 300 mln., Cambogia- 120 mil.,
Vietnamul de Sud- 250 mil..
 
 D 
 w60 s- 
 
         K  

wT5y     
 
    
  

acestuia n ramurile priorita  

   
posibilitatea de participare n activitatea diverselor ntreprinderi
    
 $   

 &5W
 K 
35W K 
 
121

PORTOFOLIU DE LECTURA

Vad $;=>?
35W K K 
K &JW  
      K    
         J5W 

        35W 

    
  
   
statelor din Asia de Sud-yK >    

 D 


  +  K  
 \ K
Stanvac, Shell; n prelucrarea petrolului: Kaltex, Shell,
Esso, >  
 *
 
{  K 
minereurilor de staniu; London-tin-Corporation; n prelucrarea
  < )  > 
 K  

 + ;
  K K + 
Aluminium.
Capital  D 
 
  
 
    
"  
       


 -