Sunteți pe pagina 1din 3

Dumitru Constantin Dulcan - Wikipedia

Dumitru Constantin Dulcan

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Constantin_Dulcan

Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog și psihiatru, cu deschideri ample spre filosofia științei.

Cuprins

1 Biografie

1 Biografie

2 Lucr ă ri publicate

2 Lucrări publicate

3 Bibliografie

3 Bibliografie

4 Note

4 Note

5 Leg ă turi externe

5 Legături externe

Biografie

Practicând medicina în cadrul armatei, a avut posibilitatea să avanseze în cercetarea creierului și a importanței gândului asupra organismului și a mediului, iar șansa unei călătorii în China l-a orientat și spre aprofundarea acupuncturii. Dumitru Constantin Dulcan este membru al unor prestigioase societăți științifice naționale și internaționale, autor de brevete de invenții, deținător al multor premii științifice și literare obținute în țară și în străinătate.

Profesorul univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan este autor a numeroase monografii, tratate, lucrări și cărți de certă valoare științifică dar și eseistică, cu ample deschideri spre fascinantele domenii ale Filosofiei Științei. A studiat, lucrat și călătorit în spațiul occidental (Europa, SUA, Canada, Australia), dar și în cel oriental (China, Japonia, India). Profesorul univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan este membru al unor prestigioase societăți științifice naționale și internaționale, autor de brevete de invenții, titular al unor importante cursuri universitare, precum și deținător a numeroase premii științifice și literare obținute în țară și străinătate.

Cea mai celebră lucrare a sa, „Inteligența materiei“, a apărut prima dată în aprilie 1981 și a constituit un adevărat șoc atât în țară cât și printre românii din străinătate. La apariția sa, în 1981, lucrarea s-a bucurat de o primire de excepție, fiind considerată ca un best seller. A stârnit interesul unor categorii foarte largi de cititori - biologi, psihologi, fizicieni, informaticieni, filozofi, sociologi, clerici etc. A beneficiat de numeroase cronici în publicațiile de informare generală, cât și în cele de știință și cultură. Nu aceeași a fost și primirea "oficială" a lucrării. După ce este trecută prin "furcile caudine" ale unui control ideologic rigid, este imediat retrasă de la propunerile pentru premiul Academiei Române și i se impune tăcerea.

În 1992 apare ediția a doua revăzută și adăugită, cu care ocazie, „Inteligența materiei“ este distinsă cu premiul pentru filosofie „Vasile Conta“ al Academiei Române (1992). După 17 ani, apare ediția a treia, revăzută și adăugită a „Inteligenței materiei“.

Despre aceasta, Romulus Vulpescu, a spus următoarele: „Cartea «Inteligența materiei» este unică în literatura științifică românească prin cantitatea de informație prezentată într-o sinteză integratoare ce face cinste culturii românești.” (Scrisoare către autor, 13 iulie 1995).

Dumitru Constantin Dulcan -

Wikipedia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Constantin_Dulcan

Profesorul univ. dr. Petre Brânzei spunea că «Inteligența materiei» este un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră. Întreaga carte poate fi considerată ca o biografie a evoluției materiei pe acest lung și complicat drum al „inteligenței” și o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenței umane.

Revista Formula As spunea despre acestă lucrare că este: „O carte care a bulversat lumea științifică românească, pentru că avea curajul să aducă iî discuție o viziune asupra lumii și a universului ce părea pierdută pentru totdeauna. Erau timpurile materialismului dialectic, iar cuvinte precum "suflet" iși pierduseră orice semnificație. Lumea nu mai era decat o mașinărie, la fel și oamenii. Conștiinta nu mai era decât "produsul materiei superior organizate". Dumnezeu fusese izgonit din lumea oamenilor, în numele unei științe

restrictive și ai cărei ochi erau acoperiți cu ochelari de cal. (

)"

[1] .

Următoarea sa lucrare care s-a bucurat de o largă recunoaștere este „În căutarea sensului pierdut”. Primul volum al acesteia, „Întâlnirea cu destinul”, este autobiografic, autorul reflectând imaginea satului său de odinioară cu morala sa robustă, cu inteligențele sale neprelucrate dar reale, cu bogătia tradițiilor și cutumelor, cu visele și speranțele oamenilor. Copilăria, adolescența, plecarea de acasă, studenția, perioadele de formare, călătoriile, oamenii pe care i-a intâlnit, prețuit și iubit - sunt tot atatea prilejuri pentru amintiri.

În 11 octombrie 2010, la ediția a XIII-a Premiilor Oscar Românesc, profesorul univ. dr. Dumitru Constantin- Dulcan primește trofeul pentru excelență în medicină [2] .

În aprilie 2011, în cadrul Galei decernării premiilor Bussines Press, care vizează premierea unor personalități din domenii de activitate importante, el primește Premiul de de Excelență Business Press pentru întreaga sa activitate [3] .

Lucrări publicate

Inteligenț a materiei ; edi ț ia a I-a, 1981; edi ț ia a II-a ța materiei ; ediția a I-a, 1981; ediția a II-a revăzută și adăugită , Editura TEORA, 1992; Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Eikon, 2009;

În cautarea sensului pierdut, două volume, (vol.I „Întâlnirea cu destinul” , vol.II „Creierul ș i noua spiritualitate”), Editura Eikon, ă volume, (vol.I „Întâlnirea cu destinul” , vol.II „Creierul și noua spiritualitate”), Editura Eikon, 2009;

Că tre noi în ș ine, 2012:O schimbare ce vine? Dumitru Constantin-Dulcan în dialog cu ătre noi înșine, 2012:O schimbare ce vine? Dumitru Constantin-Dulcan în dialog cu Stela-Maria Ivanes și Constantin Ivanes (Editura Eikon, 2010).

Bibliografie

Inteligenț a materiei (1981) ța materiei (1981)

Oglinda conș tiin ț ei (2003) științei (2003)

În că utarea sensului pierdut (2008). ăutarea sensului pierdut (2008).

Note

1. ^ Libris Brașov (http://www.facebook.com/plugins/activity.php?site=www.libris.ro&width=720&

height=300&header=true&colorscheme=light&recommendations=true)

2. ^ Ceremonia decernării trofeului OSCAR ROMANESC - PENTRU EXCELENȚĂ, Ediția a XIII-a, 11 Octombrie 2010 (http://www.oscar-romanesc.ro/ultima-editie.html)

Dumitru Constantin Dulcan - Wikipedia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Constantin_Dulcan

3. ^ Galei decernării premiilor Bussines Press (http://www.businesspress.ro/v3/wp-content/uploads/2011/01 /gala-business-press.jpg)

Legături externe

- Revista Tribuna Cluj (http://www.revistatribuna.ro//gala-business-press.jpg) Leg ă turi externe Codul lui Oreste B1tv/18 iunie 2010 - Inteligen ț a

Codul lui Oreste B1tv/18 iunie 2010 - Inteligenț a materiei, invitat prof. dr. Dumitru Constantin-Dulcan ța materiei, invitat prof. dr. Dumitru Constantin-Dulcan

/tribuna/4c68e37ecb647189_189.pdf)

(http://www.youtube.com/watch?v=NCG5ywsBpLE&feature=player_detailpage#t=12s)

N24 Plus tv, Conspiratia Tacerii - Inteligenț a Materiei (http://www.youtube.com ța Materiei (http://www.youtube.com

/watch?v=COJkme1qosQ&feature=player_detailpage#t=57s)

N24 Plus tv, Conspiraț ia T ă cerii - Problematica Con ș tiin ț ei (http://www.youtube.com ția Tăcerii - Problematica Conștiinței (http://www.youtube.com

/watch?v=FZvYgg749_M&feature=player_detailpage#t=157s)

Faț ă în fa ț ă cu profesorul Dulcan la Drobeta Turnu Severin (http://www.youtube.com ță în față cu profesorul Dulcan la Drobeta Turnu Severin (http://www.youtube.com

/watch?v=0WixVAaHVc0&feature=player_detailpage#t=25s)

Premiile OSCAR Româneș ti (http://www.catena.ro/) ști (http://www.catena.ro/)

Adus de la http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dumitru_Constantin_Dulcan&oldid=5331486

Categorii: Articole despre subiecte cu notabilitate incertă din iunie 2010

Pagini de categorizat din iunie 2010

Ultima modificare efectuată la 23:58, 28 aprilie 2011. ă la 23:58, 28 aprilie 2011.

Acest text este disponibil sub licenț a Creative Commons cu atribuire ș i distribuire în condi ț ii identice; pot ța Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.