Sunteți pe pagina 1din 18

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA BUCURESTI, SPECIALIZAREA DREPT > > EXAMEN DE LICENTA > > SESIUNEA IULIE

2012

DREPT CIVIL - Cunostinte fundamentale si de specialitate >> Iulie 2012


Au capacitate succesorala R: diparutii Au capacitate succesorala R: persoanele juridice Cnd este conditia rezolutorie pendente conditione? R: Cand actul juridic produce efecte ca si cand ar fi pur si simplu astfel incat obligatiile debitorului sunt valabile si exigibile, deci, trebuie sa se execute iar dobanditorul bunului devine proprietar si suporta riscul pieirii bunului. Cnd este necesara forma cerut pentru opozabilitate fat de terti? R: In cazul actelor juridice care constituie sau transmit drepturi reale care fiind drepturi absolute sunt opozabile erga omnes iar pentru a fi opozabile fata de terti si actele juridice ce au ca obiect drepturile reale, este necesara luarea masurii de publicitate. Cnd ncepe capacitatea de exercitiu restrns R: la mplinirea vrstei de 14 ani; Cnd nceteaz capacitatea de exercitiu restrns R: in momentul incetarii capacitatii de folosinta Cnd nceteaz capacitatea de folosint R: inceteaza la data mortii persoanei; Cnd inceteaza contractul de locatiune? R: n situatia desfiintarii titlului locatorului daca a trecut un an de la data desfiintarii titlului locatorului n situatia denuntarii contractului Cnd moartea a fost declarat prin hotrre judectoreasc, care este data mortii persoanei R: este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii, daca nu exista indicii indestulatoare; Cand mostenirea este legal? R: cand are loc n temeiul legii Cand mostestenirea este testamentar? R: cnd transmiterea patrimoniului defunctului are loc n temeiul vointei testatorului Cand opereaza tacita relocatiune? R: daca locatarul ramne n folosinta lucrului dupa expirarea contractului si fara ca locatorul sa-l mpiedice Cnd putem vorbi de donatia deghizat? R: cnd actul public este un act cu titlu oneros Cand se incheie donatia intre absenti: R: atunci cnd att oferta ct si acceptarea ofertei de donatie imbraca forma autentica. Cnd se poate cere anularea hotrrii declarative de moarte? R: oricand, daca se demonstreaza ca cel declarat mort este in viata Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice inceteaza: R: atunci cand inceteaza si capacitatea de folosinta Capacitatea succesorala reprezinta

28.06.2012 01:39

1 of 18

R: aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi si obligatii succesorale Care clauza este in acord cu principiul irevocabilittii donatiilor? R: rentoarcerea conventionala a bunurilor donate pentru cazul n care donatarul ar muri inainte de donator,precum si in situatia n care att donatarul ct si descendentii acestuia ar deceda naintea sa. Care clauza este incompatibila cu principiul irevocabilittii donatiile? R: plata datoriilor viitoare nedeterminate. Care din urmtoare acte juridice civile nu pot exista dect ca acte afectate de termen? R: Contractul de asigurare, contractul de imprumut. Care din urmtoarele afirmatii au valoare de adevr, raportate la conceptul de termen suspensiv? R: Transferul dreptului real nu se realizeaza concomitent cu ncheierea conventiei translative de drepturi reale, n cazul cnd partile au convenit sa amne transferul dreptului real dupa realizarea unei conditii Care din urmtoarele afirmatii cu privire la obiectul actului juridic civil sunt adevrate? R: Prin obiect al actului juridic civil se intelege conduita partilor, respectiv actiunile ori inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile. Obiectul actului juridic civil se identifica cu obiectul raportului juridic civil ce izvoraste din actul respectiv. Care din urmatoarele afirmatii privind confirmarea expresa a nulitatii relative sunt corecte? R: Sa provina de la cel indreptatit sa invoce nulitatea relativa si sa fie facut in cunostinta de cauza; Viciul cauza de nulitate relativa sa fi incetat in momentul confirmarii cand trebuie sa fie intrunite toate celelalte conditii de validitate; Confirmarea expresa sa cuprinda obiectul, cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in anulare si despre intentia de a repara viciul. Care din urmtoarele afirmatii sunt adevarate n materia cauzei false a actului juridic civil? R: daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat) Care din urmtoarele afirmatii sunt corecte cu privire la violent - viciu de consimtmnt? R: atunci cand amenintarea nu este justa; Care din urmatoarele caractere apartin capacitatii de folosinta: R: legalitatea Care din urmtoarele categorii nu au calitatea de avnzi-cauz? R: Reprezentantii conventionali ai partilor, toti cei care ulterior incheierii actului juridic, au contractat cu partile acestuia, tertii. Care din urmatoarele constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale? R: Testamentul, legatul, revocarea renuntarii la mostenire, promisiunea publicade recompensa, marturisirea poate fi revocata pentru eroare de fapt, Care din urmatoarele constituie o donatie indirecta? R: acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica,dar nfaptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie Care din urmtoarele constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda? R: Restrangerea fortei obligatorii- mandatul care inceteaza in cazul mortii sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului, in cazul pieirii bunului ce fomeaza obiectul contractului, cum este locatiunea; extinderea fortei obligatoriiprelungirea(prorogarea) contractelor de inchiriere. Care din urmtoarele constituie vicii de consimtmnt? R: violenta. Care din urmtoarele enunturi sunt corecte n cazul termenului n favoarea debitorului? R: Termenul este presupus intotdeauna ca s-a stipulat in favoarea debitorului, daca nu rezulta din stipulatie sau din circumstante ca este primit si in favoarea creditorului.

28.06.2012 01:39

2 of 18

Care din urmtoarele pot fi cosecinte ale nerespectrii formei cerut pentru opozabilitatea actului juridic civil fat de terti? R: Inopozabilitatea. Care din urmtoarele prezumtii sunt corecte cu privire la minorul cu vrsta ntre 14 si 18 ani? R: Actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, adica cu capacitate de exercitiu restransa, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal pot fi anulate pentru leziune. Care din urmatoarele reprezinta obligatie pentru mandatar? R: acte de conservare ?i administrare Care din urmtoarele sunt aplicatii ale formei "ad validitatem"? R: Donatia, testamentul, revocarea expresa a unui legat, acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventor, renuntarea expresa la succesiune, ipoteca. Care din urmtoarele sunt aplicatii ale formei ad probationem? R: ipoteca conventionala; tranzactia; Care din urmtoarele sunt conditii ale obiectului actului juridic civil? R: un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative Care din urmtoarele sunt conditii generale de validitate ale obiectului actului juridic civil? R: Obiectul actului juridic civil: trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit si moral. Care din urmtoarele sunt diferente ntre nulitate si caducitate? R: efectele caducitatii nu retroactiveaza Care din urmatoarele sunt diferente ntre nulitate si inopozabilitate? R: Nulitatea presupune un act juridic valabil, inopozabilitatea presupune un act juridic incheiat cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate; La nulitate efectele privesc atat partile cat si tertii; la inopozabilitate efectele actului juridic se produc fata de parti dar drepturile si obligatiile nascute din actul respectiv nu pot fi opuse tertilor; Cauzele de nulitate exista in momentul incheierii actului juridic, inopozabilitatea presupune neiindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii actului juridic; Nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare; inopozabilitatea poate fi inlaturata, in materie de reprezentare, prin ratificare. Care din urmatoarele sunt diferente ntre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? R: poate fi confirmata Care din urmatoarele sunt exceptii aparente de la principiul relativitarii actului juridic civil? R: Avanzii-cauza, promisiunea pentru altul, simulatia, reprezentarea. Care din urmtoarele sunt exceptii de la irevocabilitatea actului juridic unilateral? R: revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar; Care din urmatoarele sunt exceptii de la principiul obligativitatii efectelor actului juridic -pacta sunt servanda? R: Incetarea mandatului din cauza falimentului mandatarului. Care din urmtoarele variante este corespunztoare formei cerute "ad validitatem" a actului juridic civil? R: este un element constitutiv a carui nerespectare atrage sanctiunea nulitatii absolute Care din urmtoarele variante este corespunztoare formei cerute "ad validitatem" a actului juridic civil? R: Intregul cuprins al actului juridic civil trebuie sa imbrace forma solemna, actele juridice aflate in raport de interdependenta cu un act solemn, trebuie sa imbrace obligatoriu forma solemna;actul juridic ce determina ineficienta unui act juridic solemn trebuie sa imbrace forma solemna.

28.06.2012 01:39

3 of 18

Care este caracterul efectelor conditiei? R: Conditia afecteaza insasi existenta actului juridic si isi produce efectele retroactiv(ex tunc). Care este consecinta nerespectarii de catre locatar a obligatiei de predare a lucrului? R: predarea silit? a lucrului ?i plata de daune interese. Care este corelatia dintre raspunderea parintilor si raspunderea comitentului n cazul prepusului minor? R: raspunderea comitentului inlatura raspunderea parintilor Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu descendentii defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil? R: din mostenire Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu att cu ascendentii ordinari, ct si cu colateralii ordinari ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil ? R: din mostenire Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu ascendentii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil? R: din mostenire Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu colateralii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil ? R: din mostenire Care este data deschiderea succesiunii? R: data mortii Care este data deschiderii succesiunii? R: este data rmnerii definitive a hotarrii declarative de moarte Care este domeniul de aplicare al raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori? R: raspunderea se aplica parintilor indiferent daca filiatia este din casatorie, din afara casatoriei sau ca efect al adoptiei copilului minor Care este ntinderea rezervei succesorale, pentru fiecare mostenitor rezervatar este? R: din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, daca defunctul nu ar fi facut liberalitati sau nu l-ar fi dezmostenit Care este izvorul proprietatii comune pe cote-parti obisnuite sau temporare? R: dintr-un contract translativ de proprietate avnd mai multi dobnditori Care este locul deschiderii succesiunii? R: ultimul domiciliu al defunctului Care este locul deschiderii succesiunii? R: acolo unde defunctul si avea locuinta principal Care este obiectul contractului de locatiune? R: lucrul inchiriat si pretul pe care locatarul l plateste. Care este obiectul contractului de mandate? R: incheierea de acte juridice,cu exceptia celor cu caracter strict personal. Care este obiectul dreptului de preemtiune? R: terenurile agricole situate n extravilan Care este obiectul material al actiunii n revendicare? R: bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate n posesia nelegitima a prtului

28.06.2012 01:39

4 of 18

Care este persoana chemata sa raspunda pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general? R: persoanei care are paza juridica a lucrului Care este regimul juridic al nulittii absolute ? R: opereaza de drept, in principiu Care este regula dupa care se reduc legatele? R: legatele se reduc toate deodata si proportional, afara numai daca testatorul nu a dispus altfel Care este sanctiunea nerespectrii regulilor capacittii de exercitiu R: nulitatea relativa a actului incheiat Care este sanctiunea pentru nclcarea regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu a persoanei ? R: inopozabilitatea, daca actul este valabil incheiat, dar nu se respecta o conditie de opozabilitate fata de terti Care este semnificatia discernamntului n materia raspunderii R: discerntmntul reprezinta o stare de fapt, acesta din urma putnd exista izolat chiar si la o persoana incapabila dupa cum o persoana pe deplin capabila se poate gasi trecator ntr-o situatie n care nu are discernamnt. Care este semnificatia notiunii de paza n materia raspunderii pentru prejudicial produs de animale? R: proprietarul unui animal sau acela cxare se serveste cu dansul , in cursul serviciului este responsabil de prejudiciul cauzat de animal , sau ca animalul se afla in paza sa sau a scapat. Care este situatia majorului pus sub interdictie judecatoreasca R: nu are capacitate de exercitiu Care este structura capacitatii civile a persoanei juridice? R: capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu Care este valabilitatea clauzei de inalienabilitate in contractul de vanzarecumparare R: Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege ( art. 1652 noul Cod Civil ) Care principiu guverneaza forma actului juridic civil? R: Consensualismului. Care sunt actiunile pe care creditorul le poate exercita nainte de mplinirea termenului suspensiv? R: Creditorul ia masuri de conservare a dreptului sau; nu poate intenta actiunea pauliana si actiunea oblica. Care sunt asemanarile ntre proprietatea comuna pe cote parti si proprietatea n devalmasie R: Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti este dreptul de proprietate al carui obiect este indiviz din punct de vedere material dar divizat sub aspect ideal. Proprietatea comuna in devalmasie este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai nu sunt posesorii exclusivi ai unei fractiuni materiale(la fel ca si la proprietatea comuna pe cote-parti), dar difera de aceasta prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota-parte ideala din dreptul de proprietate, bunul apartine tuturor coproprietarilor. Care sunt caractere judidice ale contractul de locatiune? R: cu titlu oneros Care sunt caracterele capacittii de folosint a persoanei fizice R: legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea, Care sunt caracterele juridice al contractului de donatie? R: solemn Care sunt caracterele juridice ale contractul de locatiune? R: cu titlu oneros Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie?

28.06.2012 01:39

5 of 18

R: solemn Care sunt caracterele juridice ale dreptului de proprietate? R: Drept inalienabil, imprescriptibil si insesizabil. Care sunt categoriile de persoane care pot invoca nulitatea relativa? R: Persoana ocrotita prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic, reprezentantul legal, institutiile sau organul de stat chemate prin lege sa ocroteasca persoana respectiva, succesorii chirografari ai partii ocrotite pe calea actiunii oblice, autoritatea tutelara. Care sunt cauzele speciale de ncetare a contractului de mandate? R: punerea sub interdictie a uneia din partile contractului Care sunt cazurile n care parintii nu raspund pentru fapta copiilor lor minori? R: obiectul probei contrare il constituie faptul ca parintii si-au indeplinit in mod ireprosabil indatoririle ce le reveneau Care sunt clauzele compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor? R: termen,conditie cauzala sau mixta,stipulatie privind plata datoriilor prezente ale donatorului,reintoarcerea conventionala a bunurilor donate Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor? R: irevocabilitatea de gradul 2-priveste nu numai efectele contratului,fiind o conditie de validitate pentru formarea contractului.(esenta contracului). Care sunt conditiile cerute pentru admisibilitatea actiunii in rezolutiune? R: neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia Care sunt conditiile cerute pentru angajarea raspunderii civile delictuale pentru ruina edificiului? R: daca ruina este urmare a lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie Care sunt conditiile cerute pentru angajarea raspunderii civile delictuale? R: existenta unui prejudiciu,unei fapte ilicite,unui raport de cauzalitate,vinovatiei(neglijenta,imprudenta,intentia cu care a actionat) persoanei si nu n ultimul rand a capacitatii delictuale a celui care a savarsit fapta ilicita. Care sunt conditiile cerute pentru validitatea darului manual? R: traditiunea Care sunt conditiile generale ale platii lucrului nedatorat ? R: plata sa fie facuta din eroare Care sunt conditiile gestiunii de afaceri? R: obiectul, utilitatea si atitudinea partilor fata de actele de gestiune Care sunt conditiile n care opereaza jonctiunea posesiilor? R: Se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile; Care sunt conditiile juridice ale ale intentarii actiunii n cazul mbogatirii fara justa cauza? R: sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice Care sunt conditiile juridice cerute pentru intentarea actiunii in restituire in cazul imbogatirii fara justa cauza ? R: sa nu existe un temei legal al imbogatirii unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane Care sunt conditiile materiale ale intentarii actiunii n cazul mbogatirii fara justa cauza? R: sa se produca marirea unui patrimoniu prin dobandirea unei valori apreciabile Care sunt conditiile necesare pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului? R: obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract

28.06.2012 01:39

6 of 18

Care sunt conditiile pentru a beneficia de o mostenire legala? R: sa aiba vocatie succesorala legala Care sunt conditiile pentru a beneficia de o mostenire legala? R: sa nu aiba vocatie succesorala legala Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii neprecedat de declararea judectoreasc a disparitiei? R: persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se presupuna decesul Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii precedat de declararea judectoreasc a disparitiei ? R: de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani Care sunt conditiile platii nedatorate? R: solvensul este tinut sa restituie atat accipiensului de buna credinta, cat si celui de rea-credinta, cheltuielile necesare si utile efectuate Care sunt conditiile posesiei pentru a opera uzucapiunea de 10 pna la 20 de ani? R: Posesia sa se intemeieze pe just titlu, sa fie de buna-credinta si sa se execute neintrerupt de la 10 la 20 de ani. Care sunt conditiile raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R: savarsirea faptei ilicite de catre prepus trebuie sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent Care sunt conditiile reprezentrii, ca exceptie aparent de la relativitatea actului juridic civil? R: Reprezentarea presupune intrunirea cumulativa a trei conditii: imputernicirea de a reprezenta, intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului. Care sunt conditiile speciale ale raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R: comitentul are dreptul sa ceara prepusului sau restituirea in intregime a despagubirilor avansate victimei Care sunt efectele hotrrii judectoresti de declarare a mortii R: incetarea capacitatii de folosinta Care sunt efectele n cazul n care n contract s-a prevazut o conditie imposibila? R: Conditia imposibila, ilicita si imorala, desfiinteaza actul juridic numai atunci cand este suspensiva; cand conditia este rezolutorie, actul juridic se socoteste neafectat de aceasta si deci, este valabil. Care sunt efectele nedemnitatii succesorale? R: nedemnul va fi inlaturat atat de la mostenirea legala cat si de la cea testamentara Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice? R: exceptia de neexecutare, rezolutiunea si riscul contractului Care sunt incapacitati speciale de a vinde si a cumpara? R: vanzarea intre soti Care sunt incapacittile cu caracter de protective? R: incapacitatea tutorelui de a primi legate de la minorul de 16 ani aflat sub tutela sa Care sunt ngrdirile capacittii de folosint a persoanei fizice cu caracter de pedeaps Civil R: decaderea din drepturile parintesti si pedepsele civile in materie succesorala Care sunt limitele obligatiei de restituire a fructelor produse de un bun de catre prtul posesor? R: Restituirea fructelor produse de un bun in cazul in care posesorul a fost de buna credinta(retine fructele percepute pana la introducerea actiunii in revendicare de adevaratul proprietar); Care sunt modalitatile de reparare a prejudiciului?

28.06.2012 01:39

7 of 18

R: prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata Care sunt modurile de ncetare a dreptului de proprietate comuna pe cote parti obisnuita sau temporara R: In cazul in care toate cotele-parti din dreptul de proprietate sunt dobandite prin acte juridice sau prin uzucapiune, de unul dintre copartasi sau de o terta persoana. Care sunt mostenitori sezinari? R: descendentii Care sunt obligatiile accipiensului de buna credinta? R: sa restituie lucrul, dar are dreptul sa pastreze fructele, ca orice posesor de buna - credinta Care sunt obligatiile coproprietarilor? R: sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru ntretinerea curenta a bunului proprietate comuna; Care sunt obligatiile gerantului ? R: sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care geratul sau mostenitorii sai vor putea sa o preia Care sunt obligatiile gerantului? R: de a da socoteala geratului pentru gestiunea savarsita Care sunt obligatiile locatarului ? R: de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor Care sunt obligatiile locatorului? R: sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare Care sunt obligatiile mandantului? R: desp?gubirea pentru toate cheltuielile f?cute de mandatar,dac? e cu titlu oneros oblgatia de plat? a renumeratiei Care sunt obligatiile mandatarului ? R: este obligat s? execute mandatul sub sanc?iunea pl??ii de daune interese Care sunt obligatiile solvensului? R: sa restituie cheltuielile necesare si utile facute cu lucrul de accipiens, indifferent daca acesta este de buna credinta sau de rea - credinta Care sunt obligatiile vnzatorul? R: s? predea lucrul vndut Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restrnsa? R: minorii intre 14 si 18 ani Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu ? R: minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani Care sunt premisele capacittii de exercitiu a persoanei fizice R: capacitatea de folosinta, discernamantul necesar Care sunt principii devolutiunii legale? R: principiul chemarii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali Care sunt rudele defunctului chemate la mostenire in temeiul legii? R: pot fi si stranepotii de frate Care sunt subiectele dreptului de proprietate privata? R: Poate avea ca subiecte persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrative-teritoriale.

28.06.2012 01:39

8 of 18

Care sunt trasaturile caracteristice faptei ilicite? R: este contrara ordinii sociale si reprobata de societate Care sunt, de regul, efectele hotrrii declarative de moarte R: hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produce aceleasi efecte juridice ca si moartea fizic constatata Caror contracte li se aplica rezilierea? R: contractelor sinalagmatice cu executare succesiva Caror contracte li se aplica rezolutiunea? R: contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu Ct timp trebuie afisat hotrrea declarativ de disparitie, la usa instantei si primriei ultimului domiciliu al celui disparut R: 30 zile Ct timp trebuie s fi trecut de la data ultimelor stiri din care rezult c persoana disparut era n viat pentru a fi declarat judectoreste moartea acesteia precedat de declararea judectoreasc a disparitiei R: 4 ani Ct timp trebuie s fi trecut, de la data afisrii extrasului de pe hotrarea prin care s-a declarat disparitia, pentru a fi declarat judectoreste moartea unei persoane R: 6 luni Ce acte i sunt interzise minorului cu vrsta ntre 14-18 ani R: donatiile Ce acte ncheie minorul ntre 14 si 18 ani numai cu ncuviintarea prelabil a ocrotitorului legal R: acte de administrare; Ce acte poate ncheia minorul cu capacitate de exercitiu restrns personal, dar numai cu o dubl ncuviintare: R: acte de instrainare a unor bunuri cu anumite exceptii Ce acte poate ncheia minorul cu vrsta ntre 14-18 ani personal si singur R: acte de conservare Ce acte poate s ncheie singur tutorele minorului sub 14 ani, fr ncuviintarea autorittii tutelare R: acte de conservare Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul? R: invoce excep?ia de neexecutare sau s? solicite rezilierea contractului pentru neexecutare. Ce are n continut capacitatea de folosinta anticipata ? R: numai drepturi Ce are n continut capacitatea de folosinta anticipata ? R: numai drepturi Ce aspecte sunt avute n vedere la repararea prejudiciului? R: se repara atat paguba efectiva cat si castigul nerealizat Ce atrage nerespectarea formei actului juridic civil cerute Ad probationem? R: imposibilitatea dovedirii actului juridic civil cu alt mijloc de proba; Ce bunuri fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale? R: Bunuri din domeniul public de interes local. Ce bunuri fac parte din domeniul public?

28.06.2012 01:39

9 of 18

R: bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public Ce bunuri pot face obiectul dreptului de proprietate privata? R: Bunuri mobile si imobile aflate in circuitul civil. Ce caracter are hotrrea declarativ de moarte? R: are caracter constitutiv de drepturi Ce cheltuieli este ndreptatit prtul posesor sa pretinda de la adevaratul proprietar? R: Cheltuieli necesare; Ce conditie se cere pentru existenta capacitatii delictuale? R: in cazul persoanelor puse sub interdictie, raspunderea va fi angajata numai daca victima prejudiciului va dovedi ca la momentul savarsirii faptei ilicite, interzisul a actionat cu discernamant Ce conditie trebuie sa ndeplineasca posesorul n cazul uzucapiunii de 10 pna la 20 de ani spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani? R: Sa poata invoca in favoarea lor si un just titlu pe baza caruia au intrat cu buna-credinta in stapanirea imobilului. Ce conditii presupune uzucapiunea de 30 de ani? R: posesia sa fie exercitata nentrerupt timp de 30 de ani Ce conditii se cer ndeplinite pentru angajarea raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori? R: se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant Ce conditii trebuie s fie ndeplinite pentru a fi vorba de comorienti R: sa fie vorba de cel putin doua persoane, sa fi murit in aceeasi imprejurare, sa nu se poata stabili ca una a supravietuit alteia Ce constituie cauza exoneratoare de raspundere n materia raspunderii institutite de art. 1000 lin 1 Cod Civil? R: cazul fortuit nu exonereaza de raspundere Ce constituie conditie a gestiunii de afaceri? R: trebuie sa fie utila gerantului Ce constituie conditie a uzucapiunii de la 10 la 20 de ani? R: Posesia sa se intemeieze pe just titlu, sa fie de buna-credinta si sa se execute neintrerupt de la 10 la 20 de ani. Ce efecte produce admiterea actiunii n revendicare imobiliara? R: Restituirea lucrului revendicat; Ce efecte produce rezolutiunea contractului? R: intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat Ce este actiunea n revendicare? R: ac?iunea real?, petitorie, prin care reclamantul solicit? instan?ei de judecat? s?-I recunoasc? dreptul de proprietate asupra unui bun determinat ?i s?-l oblige pe prt la restituirea posesiei bunului Ce este capacitatea de exercitiu R: capacitatea persoanei de a-si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii savarsind acte juridice Ce este capacitatea de folosint R: capacitatea de a avea drepturi si obligatii Ce este conditia negativa? R: Inseamna nerealizarea unui eveniment viitor si incert.

28.06.2012 01:39

10 of 18

Ce este cotitatea disponibila? R: partea de care defunctul poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate Ce este mbogatirea fara justa cauza? R: fapt juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este m?rit pe seama patrimoniului altei persoane, far? ca pentru aceasta s? existe un temei juridic. Ce este mostenirea legala? R: poate exista si in cazul in care s-a intocmit un testament care cuprinde o exheredare Ce este pactul comisoriu? R: sunt clauze contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele; Ce este proprietatea comuna n devalmasie? R: este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate n materialitatea lor, bunurile apartinnd deopotriva tuturor coproprietarilor. Ce este rezolutiunea contractului? R: are ca efect principal desfiintarea retroactiva a contractului; Ce fel de act este testamentul? R: unilateral, personal si revocabil Ce fel de acte pot fi afectate de sarcin? R: Actele cu titlu gratuit. Ce fel de actiune este actiunea n revendicare? R: este o actiune reala si petitorie Ce fel de capacitate are copilul conceput dar nenscut R: are capacitate de folosinta, daca se naste viu Ce fel de contract este vanzarea? R: contract consensual Ce fel de contracte este contractul de mandate? R: contract cu titlu gratuit sau oneros, sinalagmatic, consensual, intuitu personae Ce fel de drept se transmite prin contractul de locatiune? R: drept de folosinta temporala,totala sau partiala n schimubul unei chirii Ce fel de efecte produce revocarea mandatului? R: numai pe viitor-ex nuncCe fel de ngrdire a capacittii de folosint este decderea din drepturile printesti R: cu caracter de pedeapsa civila Ce fel de ngrdire a capacitii de folosint este incapacitatea persoanei sub 18 ani de a disune de averea sa prin testament R: ingradire cu caracter de protectie Ce fel de mostenitori exista? R: Legali si testamentari Ce nu poate forma obiect al contractului de vanzare cumparare ? R: drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal

28.06.2012 01:39

11 of 18

Ce poate constitui titlu n materia uzucapiunii de la 10 al 20 de ani? R: Actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar; Ce prejudiciu se repara n materia raspunderii civile delictuale? R: se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil Ce presupune capacitatea, ca element al actului juridic civil? R: o parte a capacitatii civile de folosinta Ce presupune prezumtia timpului legal al conceptiunii? R: intervalul de 121 zile, cuprins intre a 300 si a 180 zi inaintea nasterii Ce reprezinta "legalitatea" ca si caracter juridic al capacitatii de folosinta a persoanei ? R: legea ii stabileste inceputul, incetarea si continutul Ce reprezinta cauza de ntrerupere naturala a cursului prescriptiei achizitive? R: Sistematizarea teritoriului si a localitatilor urbane si rurale; dobandirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale se face prin mostenire legala. Ce reprezinta conditia pur potestativa? R: Acea conditie a carei realizare depinde excusiv de vointa uneia din parti. Ce reprezinta dispozitia ca atribut al dreptului de proprietate? R: Dreptul de a dispune de lucru denumit si abusus ce are 2 componente: dispozitia juridica si dispozitia materiala. Ce reprezint dolul incident (dolus incidens)? R: acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii Ce reprezinta folosinta ca atribut al dreptului de proprietate? R: posibilitatea de a utiliza bunul in interes propriu, dobndind si dreptul de proprietate asupra veniturilor si fructelor produse de bun; Ce reprezinta justul titlu ca o conditie speciala a uzucapiunii de la 10 la 20 de ani? R: Reprezinta un act juridic translativ de proprietate, adica o operatiune juridica care are ca scop transferul proprietatii dar care, datorita unor imprejurari ce tin de actul respectiv, stramuta doar posesia bunului, nu si proprietatea. Ce reprezinta modalitatea juridica a dreptului de proprietate? R: Dreptul de proprietate afectat de modalitati este acel drept asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie apartin simultan la 2 sau mai multe persoane, fie ca existenta lui viitoare in patrimoniul titularului actual depinde de un eveniment sau o imprejurare prevazuta de lege sau stabilita prin vointa omului. Ce reprezinta posesia ca atribut al dreptului de proprietate? R: Dreptul de a folosi bunul denumit si usus este posibilitatea ce-i permite proprietarului sa-l stapaneasca efectiv si nemijlocit. Ce se ntmpla n cazul n care victima unei fapte ilicite are asigurare de persoane? R: indemnizatia de asigurare, primita de victima de la asigurator, in alitate de persoana asigurata, pentru o asigurare de persoane, se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite Ce se intelege prin edificiu n sensul raspunderii civile delictuale? R: bunul imobil a carui ruina cauzeaza prejudicii Ce se ntelege prin inalienabilitatea capacittii de folosint a persoanei fizice R: nu poate fi instainata in tot sau in parte Ce se naste prin efectuarea unei plati nedatorate?

28.06.2012 01:39

12 of 18

R: se na?te un raport juridic n temeiul c?ruia solvensul devine creditorul unei obliga?ii de restituire pentru ceea ce a pl?tit Ce solutie poate adopta instanta de judecata n cazul actiunii n revendicare imobiliara? R: Cand ambele titluri, ale reclamantuluii si paratului emana de la acelasi autor, instanta va examina daca partile au indeplinit sau nu formalitatile de publicitate imobiliara si daca s-a efectuat publicitatea, va avea castig de cauza partea care a transcris actul in cartea funciara sau cea care a transcris mai intai. Ce sunt cheltuielile necesare? R: acea categorie de cheltuieli care constau n sumele de bani sau munca depus? pentru conservarea bunului Ce sunt cheltuielile utile? R: Reprezinta suma de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii lucrului. Ce sunt donatiile deghizate sunt? R: dona?ii simulate Ce sunt donatiile indirecte sunt? R: renun?area la un drept,remiterea de datorie ,stipula?ia in favoarea altuia. Cine are calitatea de locator ntr-un contract de locatiune o poate avea? R: orice persoan? fizic? sau juridic? ce are capacitatea de a face acte de administrare. Cine are capacitate succesorala? R: copilul conceput nascut viu dar neviabil Cine este chemat, n temeiul legii, la mostenire? R: pot fi si stranepotii de frate Cine face parte din clasa a II-a de mostenitori legali? R: p?rintii defunctului Cine nu are capacitate succesorala? R: sotul care a decedat in aceeasi timp, dar nu si imprejurare cu sotia sa Cine poate avea vocatie succesorala R: fratii si surorile bunicilor Cine poate cere reductiunea liberalitatilor? R: mostenitorii rezervatari Cine poate cumpara si vinde? R: persoanele cu capacitate deplin? de exerci?iu Cine poate dispune declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice R: instanta de judecata, prin hotarare Cine poate fi autor n materia jonctiunii posesiilor? R: cel ce invoca jonctiunea este un succesor n drepturi al autorului Cine poate fi titular al dreptului de proprietate privata? R: Persoane fizice, juridice, statul si unitatile administrativ-teritoriale. Cine poate fi titular al dreptului de proprietate publica? R: statul Cine poate invoca nedemnitatea succesorala? R: de creditori; de mostenitorii legali subsecventi

28.06.2012 01:39

13 of 18

Cine poate solicita restrngerea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor ? R: mostenitori, dac? locuinta nu este necesar? n ntregime sotului supravietuitor Cine raspunde n materia raspunderii reglementate de art. 1001 Cod Civil? R: paza juridica a animalului Cine sunt titularii dreptului de preemtiune? R: vecinii Cine suporta riscul contractului n contracte translative de proprietate? R: partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite Cine trebuie sa faca dovada ndeplinirii conditiilor raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R: victima prejudiciului Cui se comunic hotrrea declarativ de moarte, dup rmnerea definitiv, pentru a fi inscris R: serviciului de stare civila pentru a fi inscrisa in registrul actelor de stare civila Cum nceteaza coproprietatea obisnuita sau temporara? R: In cazul in care toate cotele-parti din dreptul de proprietate sunt dobandite prin acte juridice sau prin uzucapiune de unul dintre copartasi sau de o terta persoana; Cum nceteaza coproprietatea obisnuita sau temporara? R: Prin pieirea totala a bunului sau prin expropriere; Prin imparteala sau partaj. Cum opereaz nedemnitatea? R: de drept Cum opereaza renuntarea la efectele uzucapiunii? R: Renuntarea nu produce efecte erga omnes ci doar in raporturile dintre posesor si adevaratul proprietar; creditorii uzucapantului pot invoca uzucapiunea pe calea actiunii oblice chiar daca beneficiarul a renuntat la ea. Cum poate fi capacitatea de exercitiu a persoanei fizice R: lipsa capacitatii de exercitiu Cum poate fi mandatul? R: oneros sau gratuit,cu reprezentare sau f?r? reprezentare,general sau special Cum poate fi stabilit sarcina? R: In favoarea dispunatorului, in favoarea gratificatului, in favoarea unui tert. Cum poate minorul, care a mplinit vrsta de 15 ani s ncheie acte juridice de dispozitie R: personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare Cum poate reclamantul sa dovedeasca titlul sau n materia actiunii n revendicare imobiliara? R: un act translativ, constitutiv sau declarativ de drepturi care poate fi opus cu succes paratului; Cum se calculeaza termenul uzucapiunii? R: Uzucapiunea de 30 ani sau lunga pentru implinire careia este suficienta o posesie obisnuita de 30 ani, neintrerupta, utila si neviciata; Cum se clasifica prejudiciul? R: patrimonial ?i nepatrimonial(moral) Cum se clasifica proprietatea n functie de titular? R: proprietate publica si proprietate privata Cum se face interpretarea, potrivit regulii prevazute de art. 982 din Codul civil?

28.06.2012 01:39

14 of 18

R: Clauzele unui act juridic se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecareia intelesul din intregul act. Cum se face interpretarea, potrivit regulii prevazute de art. 984 din Codul civil? R: Oricat de generali ar fi termenii intrebuintati, efectele actului juridic trebuie sa fie numai acelea care pot fi presupuse ca partile le-au voit. Cum se face proba dreptului de proprietate n cadrul unei actiuni n revendicare imobiliara? R: se poate baza numai pe un titlu translativ. Cum se face proba n materia gestiunii de afaceri? R: actele materiale se pot dovedi cu orice mijloc de proba Cum se imparte mostenirea intre descendenti atunci cnd vin la mostenire prin reprezentare? R: pe tulpin? Cum se justifica actiunea n regres a comitentului? R: Dupa despagubirea victimei , subrogandu-se in drepturile acesteia , prin actiunea inregres comitentul poate pretinde de la prepus restituirea sumei platite victimei cu titlu despagubire. Cum se numeste dispozitia testamentara prin care testatorul nlatura de la mostenire pe unul sau mai multi dintre mostenitori legali ? R: dezmostenire Cum se poate transmite mostenirea? R: pe calea mostenirii legale Cum se produce efectul uzucapiunii? R: Se produce retroactiv; uzucapiunea se poate invoca pe cale de actiune sau pe cale de exceptie. Cum se stinge contractul de mandate? R: prin revocare Cum trebuie s fie ncuviintarea ocrotitorului legal ce se cere pentru ncheierea actelor juridice civile de ctre minorul cu vrsta intre 14-18 ani R: prealabila Cum trebuie sa fie lucrul vndut? R: propietatea v?nzatorului. Cum trebuie sa fie pretul? R: sa fie sincer, serios, determinat si determinabil De cnd este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata? R: conceptie, daca se naste viu De cnd este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata? R: conceptie, daca se naste viu De cnd ncepe capacitatea de folosint R: incepe de la nasterea persoanei; De cnd produce efecte hotrrea declarativ de moarte R: produce efecte si retroactiv De cte feluri este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice? R: lipsa capacitatii de exercitiu, capacitatea de exercitiu restransa, capacitate de exercitiu deplina De la ce data curge termenul de prescriptie al actiunii n restituirea platii nedatorate? R: din momentul in care solvensul a cunoscut sau trebuia s? cunoasc?faptul c? plata era nedatorat?(ter. Pres.3ani)

28.06.2012 01:39

15 of 18

De la ce data este uzucapantul considerat proprietar? R: Din momentul cand a intrat in posesia bunului. Impotriva cui se poate declara nedemnitatea judiciara? R: persoanei care a falsificat testamentul celui pe care il mosteneste; persoana care prin dol sau violenta l-a impiedicat pe cel care lasa mostenire sa revoce un testament n care din urmtoarele cazuri intervine nulitatea relativ? R: lipsa consimtamantului, cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant n care din urmtoarele situatii este necesara forma ceruta pentru opozabilitatea fat de terti? R: Publicitatea imobiliara prin sistemul cartilor funciare, publicitatea constituirii gajului, notificarea cesiunii de creanta, inregistrarea in materia inventiilor. n care din urmatoarele situatii intervine nulitatea absoluta? R: Frauda legii. n care din urmatoarele situatii poate interveni nulitatea totala? R: Cand se desfiinteaza actul juridic in intregime. n cazul contractului de vnzare cumparare care sunt obligatiile vnzatorului? R: s? predea lucrul vndut n ce caz se poate intenta o actiune n revendicare mobiliara? R: Revendicarea bunului mobil de la un posesor de rea-credinta(hot,gasitor); n ce cazuri este angajata raspunderea parintilor pentru fapta copiilor lor minori? R: pentru copilul minor n ce cazuri nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate? R: in cazul obligatiilor civile imperfecte achitate de buna voie de debitor n ce conditii concubinajul creeaza vaocatie succesorala? R: creaza doar vocatie succesorata testamentara n ce conditii mandatarul rspunde de obligatiile rezultnd din substituirea unei terte persoane? R: va r?spunde daca nu a avut un asemenea drept prev?zurt prin contract, precum si in cazul in care i-a fost acordat un asemenea drept dar a ales o persoan? notoriu, incapabil? sau insolvabil? In ce conditii mostenirea legal si cea testamentar pot coexista? R: cnd defunctul a dispus, prin testament, numai de o parte a mo?tenirii l?sat n ce consta proba dreptului de proprietate n actiunea n revendicare? R: Reclamantul trebuie sa dovedeasca ca este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.Paratul posesor are o situatie pasiva deoarece in favoarea lui opereaza o prezumtie relativa de proprietate dedusa din faptul posesiei. n ce const sanctiunea nerespectrii formei cerute "ad probationem"? R: imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de proba. n ce const scopul imediat? R: in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil n ce situatii devine incidenta nulitatea relativa? R: Lipsa consimtamantului, cand acesta se datoreaza lipsei de discernamant, consimtamant viciat prin eroare, dol, violenta sau leziune; nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu. In ce situatii este valabil testamentul olograf ?

28.06.2012 01:39

16 of 18

R: este scris, semnat si datat de mna testatorului n ce situatii nceteaz capacitatea civil de exercitiu restrns R: prin deces n ce situatii, persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu, au nevoie de ncuviintarea Printilor R: in ceea ce priveste administrarea bunurilor n materia raspunderii civile delictuale ce consecinte are lipsa discernamntului? R: Lipsa discernamantului echivaleaza cu absenta factorului intelectiv , respectiv lipsei vinovatiei. Incapacitatile reglementate de Codul civil sunt urmatoarele: R: incapacitatea minorului sub 16 ani de a dispune de averea sa prin testament La ce categorii de persoane se refera incapacitatile de a primi donatii? R: minorii si interzisii La ce se refera incapacitatile de a dispune prin donatie. R: minorii ?i persoanele puse sub interdic?ie sunt incapabili absolut de a dispune prin dona?ii La ce se refera nedemnitatea ? R: atat mostenirea legala cat si mostenirea testamentara La ce se refera simetria formei in ceea ce priveste contractul de mandate? R: Cnd actul juridic la care este mputernicit mandatarul s?-l ncheie n numele mandantului urmeaz? s? fie ncheiat n form? autentic? ( forma autentic? fiind o conditie prev?zut? de lege ca o conditie de validitate a actului juridic ce se va ncheia), atunci procura trebuie dat? si ea n aceast? form?, ntruct mandatul ( procura) formeaz? un tot unitar cu actul n vederea c?ruia a fost dat. Nedemnitatea de drept priveste R: persoana condamnata penal pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa mostenire Pe cine nu inlatura de la mostenire descendentii? R: so?ul supravie?uitor al defunctului Pentru a putea mosteni o persoana trebuie sa aiba R: vocatie succesorala Pentru a se antrena garantia vnzatorului pentru viciile lucrului vndut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca viciul? R: s? fi existat n momentul ncheierii contractului Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vnzatorului? R: pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vnz?torului Pentru ce fel de lucruri este angajata raspunderea civila delictuala, n temeiul art. 1000 alin.1 Cod Civil? R: bunurilor pentru ca nu este instituita o forma distincta de raspundere civila delictual Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica? R: este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila? R: Prin dobandirea dreptului de proprietate in temeiul unui act juridic translativ de proprietate afectat de o cauza de nulitate relativa. Prin ce se caracterizeaza proprietatea comuna pe cote-parti ca modalitate juridica a dreptului de proprietate? R: fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material

28.06.2012 01:39

17 of 18

Prin ce se caracterizeaza proprietatea devalmasa? R: Titularii administreaza, folosesc si dispun impreuna de bunurile comune; daca unul dintre ei exercita atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor comune, se presupune ca actioneaza atat in nume propriu cat si ca reprezentant al celuilalt sot. Prin ce se deosebeste rezilierea contractului de rezolutiunea contractului? R: are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de exceptia de neexecutare a contractului? R: raportul contractual presupune o executare simultana a obligatiilor celor doua parti sau, cel putin obligatia partii careia i se opune exceptia sa fie exigibila la data invocarii exceptiei. Prin ce se face dovada ultimului domiciliu al defunctului? R: prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte Prin expresia comorienti se desemneaza: R: persoanele care au incetat din viata in aceeasi imprejurare Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori: R: se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant Rezolutiunea: R: are ca efect principal desfiintarea retroactiva a contractului. Sub ce forma se intalneste simulatia in materia de donatie ? R: donatie deghizata Testamentul prin care 2 sau mai multe persoane dispun una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui tert este? R: nul absolut
TOTAL NTREBRI REDACTATE >> 306 NTREBRI DREPT CIVIL> > SESIUNEA IULIE 2012

28.06.2012 01:39

18 of 18