Sunteți pe pagina 1din 161

UNIVERSITATEAPOLITEHNICABUCURETI

CATEDRADEFIZIC

V.A.POPESCU

PROBLEMEREZOLVATEDEFIZIC
VOL.I

pentruuzulstudenilor

CUPRINS

NECANIC ANALITIC ................................................................ S


0SCILAII I 0NBE NECANICE ................................................. 9
TERN0BINANIC ........................................................................ 48
FIZIC STATISTIC ..................................................................... 11S
BIBLI0uRAFIE ............................................................................. 162


MECANICANALITIC

1. S se stuuieze cderea unui coip pe un plan nclinat folosinu ecuaiile


Lagiange ue spea Ia i a IIa.

R.: 0
t
= 0 sino = m g sino
F
]
= p 0
n
= p 0 coso = p m g coso

x
= m g sino - p m g coso
I =
mx
2
2

n cazul cueiii coipului pe planul nclinat, cnu lum n consiueiaie fiecaiea,


ecuaiile Lagiange ue spea Ia
J
Jt
_
oI
oq

] =

+
oI
oq

, i = 1, 2, ,
se ieuuc la o singui ecuaie
J
Jt
_
oI
ox
] =
x
+
oI
ox

Beoaiece
oI
ox
= u ,
oI
ox
= mx ,
J
Jt
(mx ) = mx
obinem:
mx = mgsin - mgcos
x =g(sin- cos) = o = constont
(micaie unifoim acceleiat).
Soluia acestei ecuaii este ue foima:
x =
ot
2
2
+C
1
t +C
2

unue C
1
i C
2
se ueteimin uin conuiiile iniiale.
Ecuaiile Lagiange ue spea a IIa sunt valabile n cazul n caie neglijm fiecaiea.
Beoaiece avem un singui giau ue libeitate, aceste ecuaii
J
Jt
_
oI
oq

] =
oI
oq

, i = 1, 2, ,
se ieuuc la o singui ecuaie
J
Jt
_
oI
ox
] =
oI
ox

I = I - u, I =
mx
2
2
, u = -_ 0
t
x
u
Jx = -_ m g sino Jx = - m g sino x
x
u

I =
mx
2
2
+m g sino x
oI
ox
= mx ,
oI
ox
= m g sino,
J
Jt
_
oI
ox
] = mx
nlocuinu n ecuaia Lagiange ue spea a IIa obinem:
mx = m g sino
x = g sino x =
gt
2
2
sino +C
1
t +C
2

Bac la t=0,x = x
0,
x = :
0
, iezult:
x = x
0
+:
0
t +
gt
2
2
sino.
2. S se aiate c pentiu cueiea libei a unui punct mateiial n cmp
giavitaional (z=gt
2
/2) aciunea Saie o valoaie mai mic uect pentiu o micaie viitual
z
1
= C
1
t, unue C
1
este o constant ce se va ueteimina uin conuiia ca la extiemitile
inteivalului ue timp |0,j ntie caie se calculeaz aciunea, micaiea viitual s coinciu cu
cea ieal.

R.:
u = -]F

Jz

= -] m g Jz = - m g z
z
0

I =
mz
2
2

I = I -u =
mz
2
2
+m g z
S = _ I Jt
:
0

z =
gt
2
2
z = gt S = _ _
mg
2
t
2
2
+mg
gt
2
2
_
:
0
Jt = _ mg
2
t
2
:
0
Jt =
mg
2

3
S

z
1
= C
1
t z
1
= C
1
S
1
= _ _
mC
1
2
2
+mgC
1
t_Jt =
:
0
mC
1
2
2
+
mgC
1

2
2

Pentiu t=iezult:
C
1
=
g
2
2
C
1
=
g
2

nlocuinu C
1
n S
1
obinem:
S
1
=
mg
2

3
8
+
mg
2

3
4
=
S
8
mg
2

3
= u,S7S mg
2

3

Beci S < S
1
, auic valoaiea aciunii coiespunztoaie miciii naturale este
minim.

3. S se stuuieze cueiea unui coip pe un plan nclinat folosinu ecuaiile lui


Bamilton.

R.:
I =
mx
2
2
, u = - m g sino x
I = I -u =
mx
2
2
+m g sino x
p =
oI
ox
= mx
E = p

-I = p x -
mx
2
2
- m g sino x = mx
2
-
mx
2
2
-m g sino x
E =
mx
2
2
-m g sino x = I +u
E =
p
2
2m
- m g sino x
Ecuaiile lui Bamilton sunt:

x =
oE
op


x =
p
m


p = -
oE
ox

p = m g sino
Eliminnu puin cele uou ecuaii obinem:

p = mx
mx = m g sino x = g sino
p = m g sino
Nicaiea este complet ueteiminat uac se cunoate cooiuonata i impulsul la
momentul iniial.
t = u x = :
0
=
p
0
m
; x = x
0
x = x
0
+
p
0
m
t +
gt
2
2
sino

4. S se aiate c pioblema miciii a uou paiticule ce inteiacioneaz se poate
ieuuce la aceea a miciii unui singui coip.

R.: Se uescompune micaiea sistemului n uou micii: cea a centiului ue
ineiie (centiul ue mas sau centiul ue gieutate) i cea a paiticuleloi n iapoit cu acesta.
vectoiul ue poziie al centiului ue ineiie al celoi uou paiticule este uefinit piin ielaia:
R

=
m
1
r
1
+m
2
r
2

m
1
+m
2

vectoiul
r = r
1
-r
2

expiim poziia ielativ a celoi uou paiticule.


Eneigia potenial ue inteiaciune a celoi
uou paiticule uepinue numai ue uistana uintie
ele r = |r
1
-r
2
|.
Beoaiece oiiginea 0 este aibitiai, putem
alege un sistem ue cooiuonate cu oiiginea n
centiul ue ineiie, auic
R

= u m
1
r
1
+m
2
r
2
= u
nlocuinu r
1
= r +r
2
n ultima ielaie obinem:
m
1
r +m
1
r
2
+m
2
r
2
= u r
2
= -
m
1
m
1
+m
2
r, r
1
=
m
2
m
1
+m
2
r
Funcia Lagiange a sistemului este uat ue ielaia:
I =
m
1
r
1

2
2
+
m
2
r
2

2
2
-u(|r
1
-r
2
|) =
m
1
2

m
2
2
(m
1
+m
2
)
2
r
2
+
m
2
2

m
1
2
(m
1
+m
2
)
2
-u(r) =
=
m
1
m
2
2(m
1
+m
2
)
2
(m
1
+m
2
)r
2
- u(r)
I =
mr
2
2
-u(r)
unue
m =
m
1
m
2
m
1
+m
2

se numete mas ieuus.
Funcia Lagiange obinut coinciue foimal cu funcia Lagiange a unui punct
mateiial ue mas m caie se mic ntiun cmp exteiioi ueteiminat ue u(r).

5. S se ueteimine tiaiectoiia unei paiticule caie se mic ntiun cmp cential
ue foie folosinu ecuaia Lagiange ue spea a IIa.

R.: Sistemul este conseivativ, ueoaiece eneigia potenial a unei paiticule caie
se mic ntiun cmp cential ue foie uepinue numai ue uistana i. n cooiuonate polaie,
funcia Lagiange este:
I = I -u =
m
2
(r
2
+r
2
0

2
) -u(r)
Bin ecuaia Lagiange ue spea a IIa:
J
Jt
_
oI
o0

] =
oI
o0
= u
iezult c impulsul geneializat asociat cooiuonatei ciclice 0 se conseiv:
p
0
=
oI
o0

= m r
2
0

= const.
Beoaiece eneigia total Ea unui sistem conseivativ este constant, putem sciie:
E =
m
2
(r
2
+r
2
0

2
) +u(r) = const.
Eliminnu 0

uin ultimele uou ielaii obinem:


E =
mr
2
2
+
p
0
2
2mr
2
+u(r) r =
_
2
m
(E -u) -
p
0
2
m
2
r
2

Bin ielaiile:
0

=
J0
Jt
, r =
Jr
Jt
, 0

=
p
0
mr
2

iezult:
J0 = 0

Jt =
p
0
mr
2

Jr
r

0 = _
p
0
r
2
Jr
_
2m(E -u) -
p
0
2
r
2
+0
0

Aceasta este ecuaia tiaiectoiiei punctului mateiial n cooiuonate polaie.
n cazul atiaciei univeisale:
u = - k
mH
r
= -
o
r
< u,
expiesia ue sub iauical se poate sciie astfel:
2m[E +
o
r
-
p
0
2
r
2
= 2mE +
m
2
o
2
p
0
2
-_
p
0
r
-
mo
p
0
]
2

Notnu

2
= 2mE +
m
2
o
2
p
0
2
, u =
p
0
r
-
mo
p
0

obinem:
Ju = -
p
0
r
2
Jr
0 = _-
Ju

2
-u
2
+0
0
= aiccos
u

+0
0

cos(0 -0
0
) =
p
0
r
-
mo
p
0
_2mE +
m
2
o
2
p
0
2
=
p
0
2
mor
-1
_
1 +
2Ep
0
2
mo
2


r =
p
1 +c cos(0 -0
0
)

unue
p =
p
0
2
mo
, c =
_
1 +
2Ep
0
2
mo
2

Astfel am obinut ecuaia unei conice cu focaiul n oiiginea cooiuonateloi, pi e
fiinu parametrul, iespectiv excentricitateaoibitei.
Pentiu E< u (e< 1) tiaiectoiia va fi o elips, pentiu E= u (e= 1) tiaiectoiia va
fi o parabol, iai pentiu E> u (e> 1) tiaiectoiia va fi o hiperbol.

6. S se aiate c pentiu un oscilatoi aimonic liniai caie oscileaz uup legea
q = A cos(t +)
volumul uin spaiul fazeloi se conseiv.

R.:
p = m q = - m A sin(t +)
Eliminnu timpul ntie expiesiile lui p i q iezult c tiaiectoiia punctului
figuiativ n spaiul fazeloi este elipsa
q
2
A
2
+
p
2
m
2

2
A
2
= 1
La momentul t= u avem
q
0
= A cos , p
0
= - m A sin
Astfel putem expiima pi qn funcie ue p
0
i q
0
:
q = A cost cos -A sint sin

q = q
0
cost +
p
0
sint
m


p = - mA sint cos -mA sincost p = -m sint q
0
+p
0
cost
Beteiminantul funcional (iacobianul) este:
=
o(p, q)
o(p
0
, q
0
)
=
_
_
op
op
0
oq
op
0
op
oq
0
oq
oq
0
_
_
= _
cost
sint
m
- m sint cost
_ = 1
Beoaiece
JI
i
= JI
iezult:
JI
i
= JI
auic pentiu un sistem conseivativ este valabil teoiema lui Liouville.


OSCILAIIIUNDEMECANICE

1. 0n cilinuiu ue seciune S, nlime h i uensitate
c
este intiouus veitical
ntiun lichiu cu uensitatea
l
, efectunu o micaie oscilatoiie aimonic. S se sciie legea
ue micaie tiinu c la momentul iniial t= u oscilatoiul se afl n poziia y
u
i aie viteza v
u
.

R.:La echilibiu static F
A
= G, auic
p
I
S Jg = p
c
S b g
p
c
b = p
I
J


Pentiu o poziie inteimeuiai, foia iezultant este ue natui elastic:
F
A
I
-0 = p
I
S (J +y) g -p
c
S b g = k y
p
I
S y g = k y = m
2
y = p
c
s b
2
y
=
_
p
I
g
p
c
b

Folosinu conuiiile iniiale pentiu ecuaiile:
y = A sin(t +)
: = A cos(t +)
obinem:
y
0
= A sin , :
0
= A cos
A =
_
y
0
2
+[
:
0

2
, tg =
y
0
:
0

y = A sin(t +) = _y
0
2
+:
0
2
p
c
b
p
I
g
sin_
_
p
I
g
p
c
b
t +aictg
y
0
:
0

_
p
I
g
p
c
b
_2. S se ueteimine soluia ecuaiei ue micaie a unui oscilatoi liniai aimonic cu
ajutoiul legii conseiviii eneigiei.

R.:Bin legea conseiviii eneigiei
1
2
mx
2
+
1
2
kx
2
= E
iezult:
x
2
=
2
m
_E -
kx
2
2
_ x =
Jx
Jt
= _
2
m
_E -
kx
2
2
_
t = _
Jx
_
2
m
_E -
kx
2
2
]
+t
0
t = _
m
2E
_
Jx
_
1 -
kx
2
2E
+t
0

Notnu
u = x
_
k
2E

i folosinu ielaia
(aicsin u)
i
=
u
i
1 -u
2

obinem:
t = _
m
2E

_
2E
k
aicsin x
_
k
2E
+t
0

_
k
m
(t -t
0
) = aicsin
_
k
2E
x sin_
_
k
m
(t -t
0
)_ =
_
k
2E
x
x =
_
2E
k
sin_
_
k
m
(t -t
0
)_
Notnu
o = x
mux
=
_
2E
k
, =
_
k
m
,
_
k
m
t
0
=
0

obinem:
x = o sin(t -
0
)


3. S se ueteimine ecuaia miciii unui penuul plan ue mas mi lungime lal
ciui punct ue suspensie execut oscilaii oiizontale ue foima x= cost. La momentul
iniial t = u unghiul uintie penuul i veitical este
0
, iai viteza coiespunztoaie este

0
. 0scilaiile penuulului se voi consiueia mici, iai masa fiiului neglijabil.

R.:Alegem uiept cooiuonat geneializat unghiul .

x = cost +l sin
y = l cos
x = - sint +l cos
y = - l sin
u = -_F

Jy

= -_mg Jy = - m g l cos

I =
m
2
(x
2
+y
2
) =
m
2
(
2
sin
2
t +l
2

2
cos
2
-2l sint cos +l
2

2
sin
2
)
I =
m
2
(l
2

2
+
2
sin
2
t -2l sint cos)
I = I -u =
ml
2

2
2
+
m
2
sin
2
t
2
-ml sint cos +mgl cos
oI
o
= ml
2
-ml sint cos
J
Jt
_
oI
o
] = ml
2
-m
2
l cost cos +ml sint sin
oI
o
= ml sint sin -mgl sin
nlocuinu n ecuaia Lagiange
J
Jt
_
oI
o
] -
oI
o
= u
obinem:
ml
2
+mgl sin = m
2
l cost cos l +g sin =
2
cost cos
n cazul miciloi oscilaii
sin , cos 1 ,
0
2
= gl
putem sciie
+
0
2
=

2
l
cost
Soluia geneial a acestei ecuaii neomogene se expiim ca suma uintie soluia
geneial a ecuaiei omogene

1
= A cos(
0
t +o)
i soluia paiticulai a ecuaiei neomogene, caie se alege ue foima membiului uiept

2
= B cost
Pentiu ueteiminaiea lui Bimpunem ca
2
s veiifice ecuaia ue mai sus. Avem:

2
= -B sint ,
2
= -B
2
cost
-B
2
cost +
0
2
B cost =

2
l
cost B =

2
l(
0
2
-
2
)

Astfel soluia ecuaiei este:
= A cos(
0
t +o) +

2
l(
0
2
-
2
)
cost
Constantele A i o se ueteimin uin conuiiile iniiale:
t = u
0
= A coso +

2
l(
0
2
-
2
)

0
= _-
0
A sin(
0
t +o) -

3
l(
0
2
-
2
)
sint_
t=0

0
= -
0
A sino
A coso =
0
-

2
l(
0
2
-
2
)

A sino = -

0

A =
_
_
0
-

2
l(
0
2
-
2
)
_
2
+

0
2

0
2

o = aictg
l
l
l
l
-

0

0
_
0
-

2
l(
0
2
-
2
)
]
1
1
1
1


4. S se ueteimine pulsaiile unui sistem foimat uin uou coipuii ue mas m,
cuplate la cte un iesoit ue constant elastic k. Coipuiile sunt legate mpieun piintiun
al tieilea iesoit ue constant ue elasticitate k.


R.:Eneigia cinetic T,eneigia potenial Ui funcia lui Lagiange Lsunt uate
ue ielaiile:
I =
mx
1
2
2
+
mx
2
2
2


u =
kx
1
2
2
+
k
i
(x
1
-x
2
)
2
2
+
kx
2
2
2


I = I -u =
1
2
m(x
1
2
+x
2
2
) -
1
2
k(x
1
2
+x
2
2
) -
1
2
k
i
(x
1
-x
2
)
2

Bin ecuaiile Lagiange
J
Jt
_
oI
ox
1
] -
oI
ox
1
= u ,
J
Jt
_
oI
ox
2
] -
oI
ox
2
= u
obinem:
oI
ox
1
= mx
1
,
oI
ox
2
= mx
2
,
J
Jt
_
oI
ox
1
] = mx
1
,
J
Jt
_
oI
ox
2
] = mx
2
,
oI
ox
1
= -kx
1
-k
i
(x
1
-x
2
) ,
oI
ox
2
= -kx
2
+k
i
(x
1
-x
2
)
mx
1
+kx
1
+k
i
(x
1
-x
2
) = u

x
1
+
k
m
x
1
+
k
i
m
(x
1
-x
2
) = umx
2
+kx
2
-k
i
(x
1
-x
2
) = u

x
2
+
k
m
x
2
-
k
i
m
(x
1
-x
2
) = u
Impunem soluii ue foima:
x
1
= A
1
cost , x
2
= A
2
cost
nlocuinu n ecuaii iezult:
x
1
= - A
1
sint , x
1
= -
2
A
1
cost , x
2
= - A
2
sint , x
2
= -
2
A
2
cost

-
2
A
1
cost +
k
m
A
1
cost +
k
i
m
(A
1
-A
2
)cost = u

_
k +k
i
m
-
2
_A
1
-
k
i
m
A
2
= u

-
2
A
2
cost +
k
m
A
2
cost -
k
i
m
(A
1
-A
2
)cost = u

-
k
i
m
A
1
+_
k +k
i
m
-
2
_A
2
= u
Pentiu a avea soluii nebanale tiebuie ca ueteiminantul coeficieniloi
necunoscuteloi A
1
i A
2
s fie nul.
_
k +k
i
m
-
2
-
k
i
m
-
k
i
m
k +k
i
m
-
2
_ = u _
k +k
i
m
-
2
_
2
-
k
i
2
m
2
= u
k +k
i
m
-
2
= _
k
i
m

k +k
i
m
-
1
2
=
k
i
m

1
=
_
k
m

k +k
i
m
-
2
2
= -
k
i
m

2
=
_
k +2k
i
m


5. Spotul unui galvanometiu oscileaz n juiul uiviziunii zeio. La uou oscilaii
succesive n acelai sens spotul ajunge la uiviziunile A
1
= 2u i A
2
= 17. Caie va fi ueviaia
spotului la a Sa oscilaie.

R.:Amplituuinea oscilaiiloi se mouific uup legea:
A
1
= A
0
c
-6t
1
, A
2
= A
0
c
-6t
2
= A
0
c
-6(t
1
+1)
= A
1
c
-61
,
A
3
= A
0
c
-6t
3
= A
0
c
-6(t
1
+21)
= A
1
c
-261
, , A
N
= A
1
c
-(N-1)61
,
A
2
A
1
= c
-61
c
61
=
A
1
A
2
, c
-N61
= _
A
2
A
1
]
N

A
N
= A
1
c
61
c
-N61
= A
1

A
1
A
2
_
A
2
A
1
]
N


A
N
= A
1
_
A
2
A
1
]
N-1

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
A
5
= 2u _
17
2u
]
4
= 1u,44

6. 0n penuul matematic ue lungime lefectueaz o micaie amoitizat. tiinu
c uup un timp tue oscilaie penuulul a pieiuut x% uin eneigia sa, s se ueteimine:
a) coeficientul ue amoitizaie o ;
b) peiioaua piopiie I
0
i pulsaia piopiie
0
;
c) pseuuopulsaia i pseuuopeiioaua I ;
u) ueciementul logaiitmic ;
e) iapoitul ntie amplituuinea iniial i amplituuinea uup noscilaii complete.
Aplicaie.
I. l = u,S m, t = 8 , x = 99 , n = 1uu , g = 9,8 ms
2
.
II. l = u,S m, t = 1 s , x = 99 , n = 1 , g = 9,8 ms
2
.

R.:a) Beoaiece uup timpul tpenuulul a pieiuut x% uin eneigia sa iezult c
E
t
E
0
= 1 -
x
1uu
=
1uu -x
1uu

Putem ueteimina iapoitul amplituuiniloi ntiuct eneigia este piopoiional cu
ptiatul amplituuinii:
A
t
A
0
=
1uu -x
1u

Coeficientul ue amoitizaie se ueteimin uin ielaia:
A
t
= A
0
c
-6t

A
0
A
t
= c
6t

1u
1uu -x
= c
6t
ln1u -ln 1uu -x = ot

o =
ln1u -ln 1uu -x
t

b) Peiioaua piopiie a penuulului I
0
i pulsaia piopiie
0
sunt uate ue ielaiile:

I
0
= 2n_
l
g

0
=
2n
I
0

0
= _
g
l

c) Pseuuopulsaia i pseuuopeiioaua I se ueteimin astfel:

= _
0
2
-o
2

I =
2n

I =
2n

0
2
-o
2

u) Beciementul logaiitmic se ueteimin astfel:

= o I
e) Rapoitul amplituuiniloi este:
A
0
A
n
=
A
0
A
0
c
-6n1

A
0
A
n
= c
n

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I.
o = 4,797uS22 1u
-3
s
-1
; I
0
= 1,4192269 s ;
0
= 4,4271887 roJs ;
= 4,4271861 roJs ; I = 1,4192277 s ; = 6,8u81u96 1u
-3
;
A
0
A
100
= 1,97S4791
Se constat c:
I -I
0
I
= S,9 1u
-7

auic oscilaia este foaite puin amoitizat.
II.
o = 2,S s
-1
; I
0
= 1,42 s ;
0
= 4,4S roJs ;
= S,78 roJs ; I = 1,66 s ; = S,82 ;
A
0
A
1
= 4S,6
n acest caz oscilaia este puteinic amoitizat.

7. 0scilaiile amoitizate ale unui punct mateiial sunt uesciise ue ecuaia
x = A
0
c
-6t
cos(t +)
S se ueteimine momentele ue timp la caie punctul mateiial atinge poziiile
extieme.

R.:Nomentele ue timp la caie punctul mateiial atinge poziii extieme sunt uate
ue conuiia ca dx/dt = u, auic
x = -A
0
oc
-6t
cos(t +) -A
0
c
-6t
sin(t +) = u
-A
0
c
-6t
|o cos(t +) + sin(t +)] = u
tg(t +) = -
o

+nn , n = u, 1, 2,
t + = aictg _-
o

+nn] t =
1

_aictg _-
o

+nn] -_

8. 0n coip cu masa m , suspenuat ue un iesoit cu constanta elastic k execut
oscilaii ntiun meuiu a ciui foi ue iezisten este piopoiional cu viteza. Cunoscnu
coeficientul ue amoitizaie o
1
<
0
, amplituuinea foiei aimonice peituibatoaie
F
0
, piecum conuiiile iniiale (x
0
, :
0
) s se ueteimine:
a) pulsaia piopiie
0
;
b) pseuuopulsaia ;
c) legea ue micaie a oscilatoiului amoitizat n absena foiei exteiioaie;
u) legea ue micaie a oscilatoiului ue la punctul c) pentiu o
2
>
0
;
e) pulsaia
A
coiespunztoaie iezonanei amplituuinii oscilatoiului foiat;
f) amplituuinea elongaiei A i valoaiea acesteia la iezonan A
A
.
Aplicaie.
m = S kg , k = Suu Nm , o
1
= 6 s
-1
, F
0
= 1u N , x
0
= 1u cm, :
0
= 2u cms ,
o
2
= = S o
1
= 18 s
-1
.

R.:
a)
k = m
0
2

0
=
_
k
m


b) =
0
2
-o
1
2

c) Beoaiece o
1
<
0
, ecuaia ue micaie aie foima
x = A
0
c
-6
1
t
cos(t +)
La momentul iniial t = u avem:
x
0
= A
0
cos
:
0
= -6 A
0
cos -8 A
0
sin :
0
= -6 x
0
- 8 A
0
sin
A
0
sin = -
:
0
8
-
S
4
x
0
tg = -
:
0
8x
0
-
S
4


= aictg _-
:
0
8x
0
-
S
4
]

,
A
0
=
x
0
cos

x =
x
0
cos
c
-6
1
t
cos ___
0
2
-o
1
2
_t +aictg _-
:
0
8x
0
-
S
4
]_
u) Beoaiece o
2
>
0
, ecuaia ue micaie aie foima:
x = C
1
c
-|
1
|t
+C
2
c
-|
2
|t

unue

1
= - o
2
+_o
2
2
-
0
2


,
2
= -o
2
-_o
2
2
-
0
2

Astfel
x = C
1
c

1
t
+C
2
c

2
t
= C
1
c
_-6
2
+_6
2
2
-o
0
2
_t
+C
2
c
_-6
2
-_6
2
2
-o
0
2
_t

La t= u:
x
0
= C
1
+C
2
-
1
C
1
-
2
C
2
= -
1
x
0


:
0
=
1
C
1
+
2
C
2

1
C
1
+
2
C
2
= :
0

Auunnu ielaiile obinem:
(
2
-
1
)C
2
= :
0
-
1
x
0
C
2
=
:
0
-
1
x
0

2
-
1
, C
1
= x
0
-C
2

e)
A
=
0
2
-2o
1
2

)
0
=
F
0
m
, A =

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
, A
A
=

0
2o
1

0
2
-o
1
2

Intiouucnu valoiile numeiice obinem:
a)

o
=
_
Suu
S
iaus = 1u iaus
b)
= 1uu -S6 iau s = 8 iau s
c)
= aictg _-
2u
8 1u
-
S
4
] = aictg(-1) = -
n
4
,
A
0
=
1u
2
2
= 1u2 cm , x = 1u2c
-6t
cos [8t -
n
4
|cm]
u)
o
2
= 18 s
-1
,
1
= - S s
-1
,
2
= - SS s
-1

C
2
=
2u +S 1u
- SS +S
= -
S
S
|cm] , C
1
=
2S
S
|cm]
n acest caz micaiea este apeiiouic:
x =
2S
S
c
-3t
-
S
S
c
-33t
|cm]
e)

A
= 1uu -72 iaus S,S iaus
f)

0
=
1u N
S kg
= 2
N
kg
, A =
2 m
(1uu -64)
2
+4 S6 64
= u,u19S m = 1,9S cm
A
A
=
2 m
2 6 8
= u,u2u8 m = 2,u8 cm

9. 0 suis punctifoim izotiop emite unue sfeiive ue fiecven . La uistana
r
0
fa ue suis, amplituuinea ue ueplasaie a paiticuleloi uin meuiu este o
0
i n
punctul Psituat la uistana r
1
fa ue suis este ue oii mai mic uect o
0
. S
se ueteimine coeficientul ue amoitizaie al unuei i amplituuinea ue oscilaie a
vitezei paiticuleloi n punctul P.
Aplicaie:
= 1,4S kBz; r
0
= S m , o
0
= S 1u
-5
m , r
1
= 1u m , = S.

R.:Funcia ue unu sfeiic amoitizat este:
V =
A
r
c
-6
c
(ot-k)

Paitea ieal a lui V este:
y =
A
r
c
-6
cos(t -kr)
La uistana r
0
fa ue suis amplituuinea unuei este:
o
0
=
A
r
0
c
-6
0

iai la uistana r
1

o
1
=
A
r
1
c
-6
1

ue unue:
=
o
0
o
1
=
r
1
r
0
c
-6(
0
-
1
)

Logaiitmnu ultima ielaie obinem:
ln
r
0
r
1
= -o(r
0
-r
1
) o =
ln
r
0
r
1
r
1
-r
0

Bin expiesia vitezei:
|:| = _
Jy
Jt
_ =
A
r
c
-6
sin(t -kr)
obinem:
|:
mux
| = 2n
A
r
1
c
-6
1
|:
mux
| = 2n o
1
|:
mux
| = 2n
o
0


nlocuinu valoiile numeiice obinem:
o = u,u8 m
-1
, |:
mux
| = 1,S2 1u
-3
ms

10. 0n coip execut oscilaii foiate. Pentiu uou valoii
1
i
2
ale pulsaiei
foiei peiiouice exteine, amplituuinea vitezei coipului este jumtate uin valoaiea maxim a
acestei amplituuini. S se ueteimine:
a) pulsaia piopiie ue oscilaie a coipului
0
;
b) coeficientul ue amoitizaie ;
c) factoiul ue calitate Q;
u) pseuuopulsaia n cazul unoi oscilaii amoitizate, n absena foiei exteine.
Aplicaie.
1
= 9 iaus ,
2
= 4 iaus .

R.:a) Bin expiesia elongaiei:
x = A cos(t -)
obinem viteza : i amplituuinea vitezei A

:
: = -A sin(t -) , A

= -A = -

0
_
_

0
2

-]
2
+4o
2

unue:
A =

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
,
0
=
F
0
m

valoaiea maxim a amplituuinii vitezei A

este ueteiminat ue conuiia:


JA

J
= u
J
J
_-

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
_ = u =
0

valoaiea maxim a amplituuinii vitezei este:
A

mcx
= -

0
(
0
-
0
)
2
+4o
2
= -

0
2o

Pulsaiile
1
i
2
ale foiei peiiouice exteine pentiu caie amplituuinea vitezei
este jumtate uin valoaiea maxim a acestei amplituuini se ueteimin uin conuiia:
A

=
A

mcx
2
-

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
= -

0
4o

(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
= 16o
2

2

0
2
-
2
= _ 2S o

2
_2S o -
0
2
= u = + S o __So
2
+
0
2

Beoaiece > u , o <
0
, vom alege soluiile:

+
=
1
= _So
2
+
0
2
+S o ,
-
=
2
= _So
2
+
0
2
-S o
Se constat c:

2
= So
2
+
0
2
-So
2
=
0
2

0
=
1

2

b) Beoaiece:

+
-
-
=
1
-
2
= 2So
iezult:
o =

1
-
2
2S

c) Factoiul ue calitate este:
=

0
2o

u) Pseuuopulsaia oscilaiiloi amoitizate este uat ue ielaia:

p
= _
0
2
-o
2

nlocuinu valoiile numeiice obinem:

0
= 6 iaus , o =
S
2S
s
-1
, =
6S
S
,
p
= S,82 iaus

11. S se ueteimine valoiile uefazajului uintie foia peiiouic extein i
elongaia coiespunztoaie conuiiei ue iezonan pentiu:
a) amplituuinea elongaiei;
b) eneigia potenial meuie;
c) amplituuinea vitezei;
u) puteiea uisipat meuie;
e) eneigia cinetic meuie;
f) puteiea total meuie.

R.:a)Befazajul este ueteiminat ue ielaia:
tg =
2o

0
2
-
2

Amplituuinea elongaiei este:
A =

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2

JA
J
= u
A
= _
0
2
-2o
2
tg
A
=

A
o

Am folosit pentiu elongaie expiesia x = A cos(t -).
b)
u =
kx
2
2
=
m
0
2
x
2
2
=
m
0
2
A
2
2
cos
2
(t -)
u

=
m
0
2
A
2
4

Ju

J
= u =
A
tg
A
=

A
o

c) : = -A sin(t -) , A

= -A
JA

J
= u =
0
tg

=
2o
0

0
2
-
0
2
=

=
n
2

u) P
d
= F
]
x = -rx x = -rx
2
= -r
2
A
2
sin
2
(t -)
P

d
= -
r
2
A
2
2
= -
rA

2
2

JP

d
J
= u =
0
=
n
2

e)
E
c
=
mx
2
2
=
m
2
A
2
2
sin
2
(t -) , E

c
=
m
2
A
2
4

JE

c
J
= u =
0
=
n
2

f)
P = F x = -AF
0
cost sin(t -) = -
AF
0
2
sin2t cos +AF
0
sin cos
2
t
Beoaiece
sn2t

= u , cos
2
t =
1
2

iezult:
P

=
AF
0
sin
2
, F
0
= m
0
, sin =
2oA

0
P

= mo
2
A
2
= moA

2

JP

J
= u =
0
=
n
2


12. S se ueteimine valoiile uefazajului
x
uintie ispunsul cinetic x (t) i
excitaia F(t) = F
0
cost coiespunznu conuiiei ue iezonan pentiu:
a) amplituuinea elongaiei;
b) eneigia potenial meuie;
c) amplituuinea vitezei;
u) puteiea uisipat meuie;
e) eneigia cinetic meuie;
f) puteiea total meuie.

R.:Bin expiesia elongaiei
x = A cos(t -)
obinem viteza x i uefazajul
x
:
x = -A sin(t -) = A cos [t - +
n
2
= A cos(t -
x
)

x
= -
n
2

a) , b) Bin pioblema anteiioai iezult:
tg
A
=

0
2
-2o
2
o

A
= aictg

0
2
-2o
2
o

x
= aictg

0
2
-2o
2
o
-
n
2

c) , u) , e) , f)
=
n
2

x
= u

13. S se sciie uiiect soluia ecuaiei oscilaiiloi electiomagnetice ntiun
ciicuit RLC seiie folosinu analogia uintie miimile electiice i mecanice.

R.:Ecuaia oscilaiiloi amoitizate este:
x +2ox +
0
2
x = u
unue:
r
m
= 2o ,
0
2
=
k
m

n cazul unui ciicuit RLC seiie, ecuaia coiespunztoaie este:
q +
R
I
q +
1
IC
q = u
Exist coiesponuenele
m - I , x - q , 2o -
R
I
,
0
2
-
1
IC
, k -
1
C
, r - R , : - I.
n cazul amoitiziiloi intense
o >
0
,
R
2I
>
1
IC

soluia ecuaiei este:
x = C
1
c

1
t
+C
2
c

2
t
,
1
= - o +_o
2
-
0
2
,
2
= - o -_o
2
-
0
2

q = C
1
c

1
t
+C
2
c

2
t
,
1
= -
R
2I
+
_
R
2
4I
2
-
1
IC
,
2
= -
R
2I
-
_
R
2
4I
2
-
1
IC

Pentiu iegimul ciitic
o =
0
,
R
2I
=
1
IC

putem sciie:
x = (o +bt)c
-6t
, q = (o +bt)c
-
R
2L
t

n cazul amoitiziiloi slabe
o <
0
,
R
2I
<
1
IC

obinem:
x = A
0
c
- 6t
cos(t +) , = _
0
2
-o
2

q = A
0
c
-
R
2L
t
cos(t +) , =
_
1
IC
-
R
2
4I
2

Beciementul logaiitmic , timpul ue ielaxaie
i
, constanta ue timp , factoiul
ue calitate Qi eneigia total Esunt uate ue ielaiile:
= o I =
2no

0
2
-o
2
, =
n R
I
_
1
IC
-
R
2
4I
2

i
=
1
o
,
i
=
2I
R
, =
1
2o
, =
I
R
, =

0
2o
, =
1
R
_
I
C

E =
mA
0
2
2
c
- 26t
|
2
sin
2
(t +) +
0
2
cos
2
(t +)] , = _
0
2
-o
2

E =
IA
0
2
2
c
-
R
L
t
_
2
sin
2
(t +) +
1
IC
cos
2
(t +)_ , =
_
1
IC
-
R
2
4I
2


14. S se sciie uiiect miimile caiacteiistice i soluia ecuaiei oscilaiiloi
electiomagnetice ntiun ciicuit RLC seiie alimentat ue o suis ue tensiune u
0
cost ,
folosinu analogia uintie miimile electiice i cele mecanice.

R.:Ecuaia oscilaiiloi foiate este:
x +2ox +
0
2
x =
0
cost
unue
r
m
= 2o ,
0
2
=
k
m
,
0
=
F
0
m

Pentiu un ciicuit RLC seiie, ecuaia coiespunztoaie este:
q +
R
I
q +
1
IC
q =
u
0
I
cost
n iegim staionai soluia ecuaiei este:
x = A cos(t -) , A =

0
(
0
2
-
2
)
2
+4o
2

2
, tg =
2o

0
2
-
2

q = A cos(t -) , A =
u
0
I
_
[
1
IC
-
2

2
+
R
2

2
I
2
, tg =
R
I [
1
IC
-
2


Pulsaia
A
a foiei exteiioaie pentiu caie amplituuinea oscilaiei foiate este
maxim (iezonana ue amplituuine) este:

A
= _
0
2
-2o
2
=
0
_1 -
1
2
2
,
A
=
_
1
IC
-
R
2
2I
2

n acest caz amplituuinea A i tg uevin:
A
A
=

0
2o
0
2
-o
2
, tg
A
=

0
2
-2o
2
o
;
A
A
=
u
0
R
_
1
IC
-
R
2
4I
2
, tg
A
=
2I
R
_
1
IC
-
R
2
2I
2

Rezonana cinetic a vitezei, a puteiii uisipate meuii, a eneigiei cinetice meuii i
a puteiii totale meuii aie loc pentiu:
=
0
=
1
IC


15. S se ueteimine amplituuinea, faza i ecuaia miciii iezultate uin
compuneiea uimtoaieloi uou oscilaii paialele:
x
1
= cos [1ut +
n
4

x
2
= 2 cos [1ut +
n
2


R.:
A
2
= A
1
2
+A
2
2
+2A
1
A
2
cos(
2
-
1
)
A
2
= 1 +4 +4 cos
n
4
= S +4
2
2

A =
_
S +22
tg =
A
1
sin
1
+A
2
sin
2
A
1
cos
1
+A
2
cos
2

tg =
1 sin
n
4
+2 sin
n
2
1 cos
n
4
+2 cos
n
2
=
2
2
+2
2
2
= 1 +22
= aictg(1 +22 )
x =
_
S +22 cos|1ut +aictg(1 +22)]

16. S se ueteimine amplituuinea, faza i ecuaia miciii iezultate uin
compuneiea a N oscilaii paialele ue amplituuini egale, caie uifei ntie ele piintio
uifeien ue faz constant .

R.:Consiueim oscilaiile:
x
1
= A
0
c
ot
, x
2
= A
0
c
(ot+q)
, x
3
= A
0
c
(ot+2q)
, , x
N
= A
0
c
|ot+(N-1)q]

0scilaia iezultant este uesciis ue elongaia:
x = x
1
+x
2
+ +x
N
= A
0
c
ot
|1 +c
q
+c
2q
+ +c
(N-1)q
]
x = A
0
c
ot
(1 +p +p
2
+ +p
N-1
) , p = c
q

x = A
o
c
ot
1 -p
N
1 -p
= A
0
c
ot
1 -c
Nq
1 -c
q
= A
0
c
ot
c
Nq
-1
c
q
-1
= A
0
c
ot
c

Nq
2
_c

Nq
2
-c
-
Nq
2
]
c

q
2
_c

q
2
-c
-
q
2
]

Folosinu foimulele:
sin
N
2
=
c

Nq
2
-c
-
Nq
2
2i
, sin

2
=
c

vq
2
-c
-
q
2
2i

obinem:
x = A
0
c
ot
c
(N-1)
q
2

sin
N
2
sin

2
x = A
0
sin
N
2
sin

2
c
jot+(N-1)
q
2
[

x = Ac

, A = A
0
sin
N
2
sin

2
, = t +(N -1)

2


17. S se sciie ecuaia miciii iezultate uin compuneiea uimtoaieloi uou
oscilaii peipenuiculaie
x = cos 1ut
y = 2 cos [1ut +
n
2

S se aiate c iaza vectoaie a punctului ce uesciie micaiea iezultant mtui
supiafee egale n inteivale egale ue timp.

R.:Ecuaia miciii iezultante este:
x
2
A
2
+
y
2
B
2
-
2xy
AB
cos = sin
2

x
2
1
2
+
y
2
2
2
-
2xy
2
cos
n
2
= sin
2
n
2

x
2
1
2
+
y
2
2
2
= 1
Tiaiectoiia este o elips iapoitat la axele sale. viteza aieolai este:
0 =
1
2
(xy -yx ) ,
x = -1u sin1ut , y = -2u sin[1ut +
n
2

0 =
1
2
j-cos 1ut 2u sin[1ut +
n
2
+2 cos [1ut +
n
2
1u sin1ut[ =
= 1ujsin1ut cos [1ut +
n
2
-sin[1ut +
n
2
cos1ut[ = 1u sin[1ut -1ut -
n
2

0 = 1u sin[-
n
2
0 = -1u
m
2
s


18. S se ueteimine amplituuinile maxim i minim, faza, fiecvena btiloi i
ecuaia miciii iezultante uin compuneiea uimtoaieloi uou oscilaii paialele ue pulsaii
foaite apiopiate
x
1
= 2 cos 1ut (cm)
x
2
= cos 11t (cm)

R.:
A
1
= 2 cm , A
2
= 1 cm ,
1
= 1u iaus,
2
= 11 iaus,
1
-
2
= u

o
2
= A
1
2
+A
2
2
+2A
1
A
2
cos(et +
2
-
1
) , e =
2
-
1
= 1 iaus
o
2
= 4 +1 +4 cos t o = S +4 cos t
o
mux
= S cm , o
mn
= 1 cm
tg =
A
1
sin[
1
-
e
2
t +A
2
sin[
2
+
e
2
t
A
1
cos [
1
-
e
2
t +A
2
cos [
2
+
e
2
t

tg =
2 sin[-
t
2
+sin
t
2
2 cos [-
t
2
+cos
t
2
= -
sin
t
2
S cos
t
2
= -
1
S
tg
t
2

= aictg _-
1
S
tg
t
2
]

b
=
2
-
1
=

2
-
1
2n

b
=
1
2n
Bz
Ecuaia miciii iezultante este:
x = o(t) cos|t +(t)] , =

1
+
2
2
=
21
2
iaus
x = S +4 cos t cos _
21
2
t +aictg _-
1
S
tg
t
2
]_

19. S se aiate c piin supiapuneiea a uou micii oscilatoiii polaiizate eliptic
n sensuii contiaie se poate obine o oscilaie liniai.

R.:Consiueim o oscilaie polaiizat eliptic uieapta
x
1
= o cos t ,
x
1
2
o
2
+
y
1
2
b
2
= 1
y
1
= b cos [t +
n
2
= -b sint ,
i o oscilaie polaiizat eliptic stnga
x
2
= o cos t ,
x
2
2
o
2
+
y
2
2
b
2
= 1
y
2
= b cos [t -
n
2
= b sint ,
Compunnu cele uou oscilaii obinem o micaie oscilatoiie caie se efectueaz
uup axa Oxi aie o amplituuine uubl celei iniiale:
x = x
1
+x
2
= 2o cos t
y = y
1
+y
2
= u


20. S se aiate c o micaie peiiouic neaimonic uesciis ue funciax(t) = {
-A ,
I
2
t u
A , u < t
I
2


poate fi expiimat ca o sum ue micii aimonice cu pulsaiile
n
= n
1
, unue
1
este
pulsaia funuamental, iai
n
(n = 1) sunt pulsaiile aimoniceloi.

R.:
Consiueim foima ieal a seiiei Fouiiei:
x(t) =
o
0
2
+ (o
n
cos n
1
t +b
n
sin n
1
t)

n=1

o
0
=
2
I
_ x(t)Jt , o
n
=
2
I
_ x(t) cos n
1
t Jt , b
n
=
2
I
_ x(t) sinn
1
t Jt
1
2
-
1
2
1
2
-
1
2
1
2
-
1
2

i foima ei complex
x(t) = c
n
c
no
1
t

n=-
,
c
n
=
1
I
_ x(t)c
-no
1
t
1
2
-
1
2
, c
0
=
o
0
2
, c
_n
=
1
2
(o
n
+ib
n
)
Calculm coeficienii Fouiiei:
o
0
=
2
I
_ (-A) Jt +
2
I
_ A Jt = -A +A = u
1
2
0
0
-
1
2

o
n
=
2
I
_ (-A) cos n
1
t Jt +
2
I
_ Acos n
1
t Jt =
1
2
0
0
-
1
2

= -
2A
I

1
n
1
_sinn
2n
I
u -sinn
2n
I
_-
I
2
]_ +
2
I
A
1
n
1
_sinn
2n
I

I
2
-sinn
2n
I
u_ = u
b
n
= -
2A
I
_ sin
0
-
1
2
n
1
t Jt +
2A
I
_ sinn
1
t Jt =
1
2
0

=
2A
I

1
n
1
_cos n
2n
I
u -cos n
2n
I
_-
I
2
]_ -
2A
I

1
n
1
_cos n
2n
I

I
2
-cos n
2n
I
u_ =
=
2AI
In2n
|1 -cos nn -cos nn +1] =
2A
nn
(1 -cos nn) =
2A
nn
2sin
2
nn
2
=
4A
nn
sin
2
nn
2

Rezult:

b
n
=
{
u, n pai
4A
nn
, n impai
x(t) =
4A
n

sinn
1
t
n
=
4A
n
_sin
1
t +
sinS
1
t
S
+
sinS
1
t
S
+ ]

n=1,3,

c
0
= u , c
n
= -
i
2
b
n
, |c
n
| =
b
n
2
=
2A
nn
, (n impai)
x(t) =
2A
n

1
n
c
no
1
t

n=-
(n impai)


21. Se consiuei o funcie aleatoaie x(t) = b sin(
1
t +) n caie amplituuinea
b este constant, iai faza iniial este o vaiiabil aleatoaie unifoim uistiibuit n
inteivalul (u, 2n). S se ueteimine:
a) valoaiea meuie x (t);
b) valoaiea ptiatic meuie x
2
(t)

;
c) funcia ue autocoielaie R
xx
() ;
u) uensitatea spectial ue puteie S
xx
() .

R.:a)
x (t) =
1
I
_ x(t) Jt =
1
I
_ b sin(
1
t +) Jt =
1
0
1
0

= -
b
I
1
_cos _
2n
I
I +] -cos _
2n
I
u +]_ =
= -
b
I
1
(cos 2n cos -sin2n sin -cos) = u
(valoaiea meuie nu poate caiacteiiza piocesele aleatoaie).
b)
x
2
(t)

=
1
I
_ x
2
(t) Jt =
b
2
I
_ sin
2
(
1
t +) Jt =
b
2
I

I
2
=
b
2
2
1
0
1
0

c)
R
xx
() = lim
1-
1
I
_ x
1
(t)x
1
(t +) Jt = lim
1-
b
2
I
_ sin(
1
t +)sin|
1
(t +) +] Jt =
1
2
-
1
2
1
2
-
1
2

lim
1-
b
2
I
_
cos(
1
t +
1
+ -
1
t -) -cos(
1
t +
1
+ +
1
t +)
2
Jt =
1
2
-
1
2

= lim
1-
b
2
I

I
2
cos
1
- lim
1-
b
2
2I
_ cos(2
1
t +
1
+2) Jt =
1
2
-
1
2

=
b
2
2
cos
1
- lim
1-
b
2
2I

1
2
1
_sin_2
1
I
2
+
1
+2] -sin_2
1
_-
I
2
] +
1
+2]_ =
=
b
2
2
cos
1
- lim
1-
b
2
4I
1
|sin(
1
I +
1
+2) +sin(
1
I -
1
-2)] =
b
2
2
cos
1

ueoaiece
lim
1-
sin
1
I

1
I
= u ,
iai
1
i 2 sunt factoii neglijabili fa ue
1
I pentiu I - .
u)
S
xx
() = _ R
xx
()c
-o:

-
J = lim
1-
_
b
2
2
1
2
-
1
2
cos
1
c
-o:
J =
=
b
2
2
lim
1-
_
c
o
1
:
+c
-o
1
:
2
1
2
-
1
2
c
-o:
J =
b
2
4
lim
1-
_ |c
(o
1
-o):
+c
-(o
1
+o):
] J =
1
2
-
1
2

=
b
2
4
lim
1-
_
c
(o
1
-o)
1
2
-c
(o
1
-o)[-
1
2

i(
1
-)
+
c
-(o
1
+o)
1
2
-c
-(o
1
+o)[-
1
2

-i(
1
+)
_ =
=
b
2
4
lim
1-
_
cos(
1
-)
I
2
+i sin(
1
-)
I
2
-cos(
1
-)
I
2
+i sin(
1
-)
I
2
i(
1
-)
+
+
cos(
1
+)
I
2
-i sin(
1
+)
I
2
-cos(
1
+)
I
2
-i sin(
1
+)
I
2
-i(
1
+)
_ =
=
b
2
4
lim
1-
_
2i sin(
1
-)
I
2
i(
1
-)
+
-2i sin(
1
+)
I
2
-i(
1
+)
_
S
xx
() =
nb
2
2
|o(
1
-) +o(
1
+)]


22. Se u funcia ue autocoielaie
R
xx
() = A
0
c
-6|:|
cos
1

S se ueteimine i s se iepiezinte giafic uensitatea spectial ue puteie S
xx
().

R.:
S
xx
() = _ R
xx
()c
-o:
J = _ A
0
c
-6|:|
cos
1
c
-o:
J =

-

= A
0
_ c
-6:

c
o
1
:
+c
-o
1
:
2
c
-o:
J = Rc A
0
_ c
-6:
(c
o
1
:
+c
-o
1
:
)c
-o:
J =

-

= Rc A
0
_ c
-6:
|c
(o
1
-o):
+c
-(o
1
+o):
]

0
J =
= A
0
_ c
-6:
cos(
1
-) J +A
0
_ c
-6:
cos(
1
+) J

0

S
xx
() = A
0
_
o
o
2
+(
1
-)
2
+
o
o
2
+(
1
+)
2
_

Am folosit o integial ue tipul
_ c
-ux
cosbx Jx =
o
o
2
+b
2

0


23. Bou unue aimonice plane se piopag pe aceeai uiiecie i n acelai sens
avnu vitezele ue piopagaie :
1
i :
2
i lungimile ue unu
1
i
2
. S se ueteimine
uistana duintie uou puncte succesive n caie oscilaiile celoi uou unue sunt n faz.
Caie este viteza ue ueplasaie a unoi astfel ue puncte.
Aplicaie.
:
1
= Suu ms; :
2
= 28u ms;
1
= u,4 m;
2
= u,S m.

R.:Consiueim uou unue uesciise ue funciile ue unu
V
1
= A
1
c
(o
1
t-k
1
x)
, V
2
= A
2
c
(o
2
t-k
2
x)

Piesupunem c la uistana J
1
se piouuce o concoiuan ue faz:

2
-
1
=
2
t -k
2
J
1
-(
1
t -k
1
J
1
) = u
Concoiuana ue faz imeuiat uimtoaie se piouuce la acelai moment ue timp n
punctul ue abscis J
2
pentiu

2
t -k
2
J
2
-(
1
t -k
1
J
2
) = 2n
Scznu cele uou ielaii obinem:

2
t -k
2
J
1
-
1
t +k
1
J
1
-
2
t +k
2
J
2
+
1
t -k
1
J
2
= -2n
k
2
(J
2
-J
1
) +k
1
(J
1
-J
2
) = -2n (k
2
-k
1
)(J
2
-J
1
) = -2n
J = J
2
-J
1
= -
2n
k
2
-k
1
=
2n
2n

1
-
2n

2
J =

1

2
-
1

Impunnu conuiia ca cele uou unue s fie n faz n punctul ue abscis J
1
la
momentul t i n punctul ue abscis J
1
i
la momentul t,obinem:

2
t -k
2
J
1
-(
1
t -k
1
J
1
) = u

2
t
i
-k
2
J
1
i
-(
1
t
i
-k
1
J
1
i
) = u
Scznu aceste uou ielaii obinem:

2
t -k
2
J
1
-
1
t +k
1
J
1
-
2
t
i
+k
2
J
1
i
+
1
t
i
-k
1
J
1
i
= u

2
(t -t
i
) +
1
(t
i
-t) +k
1
(J
1
-J
1
i
) +k
2
(J
1
i
-J
1
) = u
(
1
-
2
)(t
i
-t) = (J
1
i
-J
1
)(k
1
-k
2
)
: =
J
1
i
-J
1
t
i
-t
=

1
-
2
k
1
-k
2
=
k
1
:
1
-k
2
:
2
k
1
-k
2
=
2n

1
:
1
-
2n

2
:
2
2n

1
-
2n

2
=

2
:
1
-
1
:
2

2
(
2
-
1
)

2

: =

2
:
1
-
1
:
2

2
-
1

nlocuinu valoiile numeiice obinem d= 2 m, v= S8u ms.

24. ntio bai elastic ue lungime se piopag unue longituuinale. S se
ueteimine soluia ecuaiei ue piopagaie, lungimea ue unu a unueloi staionaie i ecuaiile
planeloi nouale i ventiale n uimtoaiele cazuii:
a) baia este fixat la ambele capete;
b) un capt al baiei este fix, iai cellalt libei;
c) ambele capete ale baiei sunt libeie.

R.:Ecuaia ue piopagaie a unueloi longituuinale este:
o
2
V
ox
2
-
1
:
2
o
2
V
ot
2
= u
unue
: = _
E
p
0

este viteza ue piopagaie a unuei.
Rezolvm aceast ecuaie piin metoua sepaiiii vaiiabileloi:
V(x. t) = X(x)c
ot

Impunnu ca aceast soluie s veiifice ecuaia, obinem:
o
2
V
ox
2
= c
ot
o
2
X
ox
2
,
o
2
V
ot
2
= -
2
xc
ot

c
ot
o
2
X
ox
2
+

2
:
2
Xc
ot
= u
o
2
X
ox
2
+k
2
X = u
unue k=: .
Soluia acestei ecuaii este:
X(x) = A sin kx +Bcos kx
a) n cazul cnu baia este fixat la ambele capete, soluia tiebuie s satisfac
conuiiile la limit X(u) = u , X() = u. n acest caz obinem B= u , sink = u.
k = n n , n= 1, 2, . . .
Rezult:
X(x) = Asin
nn

x , V
n
(x. t) = c
n
sin
nn

x c
o
n
t

unue

n
= k
n
: =
nn

:.
Pentiu un n uat, V
n
este o soluie paiticulai. Soluia geneial se obine
folosinu piincipiul supeipoziiei:
V(x, t) = V
n
(x, t) = c
n
sin
nn

x c

nn

_
L
p
0

n=1

n=1

Lungimea ue unu
n
a unuei staionaie iezult uin conuiia ue peiiouicitate
spaial:
sin
nn

x = sin
nn

(x +m
n
) = sin[
nn

x +2mn

n
=
2
n
, = n

n
2

Rezult c lungimea baiei se expiim ca un numi ntieg ue semiunue. Bin
conuiia ca funcia ue unu s se anuleze la oiice moment tse ueteimin ecuaia planeloi
nouale
sin
nn

X
N
= u X
N
= N

n
, N = u, 1, 2,
ueoaiece sinNn = u. nlocuinu n funcie ue lungimea ue unu obinem:
X
N
= N

n
2

Rezult c planele nouale sunt peipenuiculaie pe axa Oxi sunt uistanate ntie
ele cu
n
2.
Planele ventiale se ueteimin uin conuiia ca funcia ue unu s fie maxim n
oiice moment
sin
nn

X
v
= 1 X
v
= (2I +1)

2n
= (2I +1)

n
4
, I = u, 1, 2,
ueoaiece
sin(2I +1)
n
2
= 1.
b) La captul fix X(u) = u , iai la cel libei
X() = u , _
oX
ox
]
x=
= u
(uefoimaia fiinu nul). n acest caz iezult:
B = u , cos k = u k = (2n +1)
n
2
, n = u, 1, 2,
V(x, t) = c
n
sin(2n +1)
n
2
xc
(2n+1)
n
2
_
L
p
0

n=1

n
=
4
2n +1
, = (2n +1)

n
4
, X
N
=
2N
(2n +1)
, X
N
= N

n
2

X
v
= (2I +1)

(2n +1)
, X
v
= (2I +1)

n
4
N, I = u, 1, 2,
c) n cazul cnu ambele capete ale baiei sunt libeie conuiiile la limit sunt:
_
oX
ox
]
x=0
= u , _
oX
ox
]
x=
= u
Rezult A = u , sink = u k = nn , n = 1, 2,
V(x, t) = c
n
cos
nn

xc

nn

_
L
p
0

n=1

n
=
2
n
, = n

n
2
, X
N
= (2N +1)

2n
, X
v
= I

n
,
X
N
= (2N +1)

n
4
, X
v
= I

n
2
, N, I = u, 1, 2,

25. Fie un tub sonoi ue lungime . Cunoscnu viteza : a sunetului s se
ueteimine numiul mouuiiloi piopiii ue oscilaie a coloanei ue aei uin tub, a cioi
fiecvene sunt mai mici uect
m
. Se voi analiza uou cazuii:
a) tubul este nchis la un capt;
b) tubul este ueschis la ambele capete.
Aplicaie.= u,8S m; :=S4u ms;
m
= 12Su Bz.

R.:a)
= (2n +1)

4
= (2n +1)
:
4

n
= (2n +1)
:
4
, n = u, 1, 2,
Pentiu n= u iezult
=

4
,
0
=
:
4
.
Bifeiena fiecveneloi consecutive este:

n+1
-
n
= |2(n +1) +1]
:
4
-(2n +1)
:
4
=
:
2


Fiecvenele posibile se ueteimin uin conuiia

0
+p(
n+1
-
n
)
m
, p = u, 1, 2,
sau

0
+p
:
2

m
p (
m
-
0
)
2
:

nlocuinu valoiile numeiice obinem:

0
= 1uu Bz ,
n+1
-
n
= 2uu Bz , p S,7S p = u, 1, 2, S, 4, S.
Astfel avem 6 mouuii ue vibiaie ale cioi fiecvene nu uepesc 12Su Bz:
(1uu, Suu, Suu, 7uu, 9uu, 11uu) Bz
b)
= n

2
= n
:
2

n
=
n:
2
, n = 1, 2,
Pentiu n = 1 iezult:
=

2
,
1
=
:
2Bifeiena fiecveneloi a uou aimonice consecutive
este:

n+1
-
n
= (n +1)
:
2
-n
:
2
=
:
2


Fiecvenele posibile se ueteimin uin conuiia

1
+p(
n+1
-
n
)
m
, p = u, 1, 2,
sau

1
+p
:
2

m
p (
m
-
1
)
2
:

nlocuinu valoiile numeiice obinem:

1
= 2uu Bz ,
n+1
-
n
= 2uu Bz , p S,2S p = u, 1, 2, S, 4, S
astfel c avem tot 6 mouuii ue vibiaie (2uu, 4uu, 6uu, 8uu, 1uuu, 12uu) Bz ale cioi
fiecvene nu uepesc 12Su Bz.

26. S se ueteimine valoiile piopiii i funciile piopiii ale unueloi staionaie
foimate ntio membian uieptunghiulai ue latuii a i b , fixat pe contui. Biscutai
cazul uegeneiiii:

R.:ntiun spaiu biuimensional, ecuaia unueloi este
o
2
V
ox
2
+
o
2
V
oy
2
-
1
:
2
o
2
V
ot
2
= u
vom ueteimina soluia acestei ecuaii folosinu metoua sepaiiii vaiiabileloi
V(x, y, t) = X(x)(y)c
ot

Rezult:
o
2
V
ox
2
= c
ot
o
2
X
ox
2
,
o
2
V
oy
2
= Xc
ot
o
2

oy
2
,
o
2
V
ot
2
= -
2
Xc
ot

c
ot
o
2
X
ox
2
+Xc
ot
o
2

oy
2
+

2
:
2
Xc
ot
= u
mpiinu ecuaia cu Xc
ot
obinem:
1
X
o
2
X
ox
2
+
1

o
2

oy
2
+k
x
2
+k

2
= u
unue
k
2
=

2
:
2
= k
x
2
+k

2

Ecuaia obinut este echivalent cu uimtoaiele uou ecuaii:
1
X
o
2
X
ox
2
+k
x
2
= u
o
2
X
ox
2
+k
x
2
X = u
1

o
2

oy
2
+k

2
= u
o
2

oy
2
+k

2
= u
Soluiile acestoi ecuaii sunt:
X = A
1
sink
x
x +A
2
cos k
x
x ,
= B
1
sink

y +B
2
cos k

y
Nembiana fiinu fixat pe contui, uin conuiiile la limit obinem:
X(u) = (u) = u A
2
= B
2
= u
X(o) = (b) = u k
x
=
nn
o
, k

=
mn
b
; n, m = 1, 2,
Nu am luat n = u , m = u ueoaiece n aceste cazuii se obine soluia banal. Se
constat c vectoiul ue unu k

, pulsaia , fiecvena i lungimea ue unu sunt miimi


cuantificate:
k
n,m
= _k
x
2
+k

2
= n
_
n
2
o
2
+
m
2
b
2
,
n,m
= :k
n,m
,
n,m
=

n,m
2n
,
n,m
=
2n
k
n,m
, : = _
I
p
s

unue p
s
este uensitatea masic supeificial a membianei omogene, iai Teste uensitatea
liniai a foiei ue tensiune caie este inuepenuent ue uiiecie. Lungimile ue unu ale
unueloi staionaie foimate n membian se numesc valoii piopiii

n,m
=
2
_
n
2
o
2
+
m
2
b
2
, n, m = 1, 2,
iai funciile piopiii sunt
V
n,m
(x, y, t) = c
nm
sin
nn
o
x sin
mn
b
y c
o
nm
t

n cazul n caie o = b pioblema este neuegeneiat ueoaiece unei valoii piopiii
i coiespunue o singui funcie ue unu piopiie.
Bac o = b , membiana piezint o uegeneiaie ue oiuinul uoi, ntiuct unei
valoii piopiii i coiespunu uou funcii piopiii.
Ca exemplu consiueim cazul n caie

1,2
=
2,1
=
2
_
1
o
2
+
2
b
2

V
1,2
= c
12
sin
n
o
x sin
2n
o
y c
o
1,2
t
, V
2,1
= c
21
sin
2n
o
x sin
n
o
y c
o
2,1
t


27. S se obin soluia ecuaiei unueloi tiansveisale ntio coaiu n cazul n
caie se ine seama ue giavitaie.

R.:Acceleiaia n cmp giavitaional va fi:
o
2
y
ot
2
= :
2
o
2
y
ox
2
-g
Conuiiile iniiale sunt:
y(x, u) = (x) , _
oy(x, u)
ot
_
t=0
= u
Beoaiece coaiua este fixat la capete avem uimtoaiele conuiii la limit:
y(u, t) = u , y(, t) = u
Pentiu a nltuia teimenul -g caie mpieuic sepaiaiea vaiiabileloi se face
nlocuiiea
y(x, t) = z(x, t) +(x)
o
2
y
ox
2
=
o
2
z
ox
2
+
o
2

ox
2
,
o
2
y
ot
2
=
o
2
z
ot
2

o
2
z
ot
2
= :
2
o
2
z
ox
2
+:
2

ii
-g
Conuiiile la limit uevin
y(u, t) = u z(u, t) +(u) = u
y(, t) = u z(, t) +() = u
Se alege astfel ca :
2

ii
-g = u , (u) = u , () = u . Rezult:

ii
=
g
:
2

i
=
g
:
2
x +c
1
(x) =
gx
2
2:
2
+c
1
x +c
2

(u) = u c
2
= u , () = u
g
2
2:
2
+c
1
= u c
1
= -
g
2:
2

(x) =
g
2:
2
x
2
-
g
2:
2
x =
g
2:
2
(x
2
-x)
Conuiiile iniiale uevin
y(x, u) = (x) z(x, u) +(x) = (x) z(x, u) = (x) -(x)
_
oy(x, u)
ot
_
t=0
= _
oz(x, u)
ot
_
t=0
= u
Conuiiile la limit sunt:
z(u, t) = u , z(, t) = u
Beoaiece am ales astfel ca :
2

ii
-g = u iezult ecuaia
o
2
z
ox
2
-
1
:
2
o
2
z
ot
2
= u
caie aie foima ecuaiei ue piopagaie a unueloi tiansveisale n coaiu cnu nu se ine
seama ue giavitaie.
Soluia acestei ecuaii este:
z(x, t) = _
2

_ |(x) -(x)] sin


nn

x Jx

0
_ sin
nn

x cos
nn

:t

n=1

Astfel soluia final a ecuaiei n cmp giavitaional este:
y(x, t) = _
2

_ j(x) -
g
2:
2
(x
2
-x)[ sin
nn

x Jx

0
_

n=1
sin
nn

x cos
nn

:t +
g
2:
2
(x
2
-x)

28. Caie este timpul necesai unei unue sonoie s paicuig n aei uistana
uintie punctele A i B uac tempeiatuia aeiului vaiiaz liniai ntie aceste puncte ue la I
1

la I
2
.
Aplicaie.
= 1 m , I
1
= Suu K , I
2
= S1u K , y = 1,4 , R = 8S1u } mol K , H = 29 kg kmol.

R.:viteza sunetului n aei este:
: =
_
yRI
H
= oI
unue
o =
_
yR
H

Bepenuena liniai a tempeiatuiii cu uistana xfa ue punctul A este ue foima
I = ox +b
unue constantele ai bse ueteimin uin conuiiile:
I(u) = I
1
I
1
= o u +b b = I
1

I() = I
2
I
2
= o +I
1
o =
I
2
-I
1


Bin expiesia vitezei
: =
Jx
Jt

obinem
= _
Jx
:
= _
Jx
oI
= _
Jx
oox +b
=
2
oo
ox +b ]
0

0

=
2
oo
(o +b -b) =
2
(I
2
-I
1
)_
yR
H
(I
2
-I
1
)
nlocuinu valoiile numeiice obinem
= 2,86 1u
-3
s

29. 0 lentil acustic biconvex simetiic, uin oel, se afl n aei la tempeiatuia
t. Cunoscnu iaza uioptiiloi sfeiici r , mouulul ue elasticitate al lentilei E , uensitatea
lentilei p
0
, masa molai a aeiului M i exponentul auiabatic y pentiu aei, s se
ueteimine:
a) viteza sunetului n aei :
uc
;
b) viteza sunetului n lentila ue oel :
ocI
;
c) inuicele ue iefiacie acustic al lentilei n;
u) uistana focal a lentilei.
Aplicaie.
r = u,S m; E = 2 1u
11
N m
2
; p
0
= 78uu kg m
3
; t = 2u
0
C ; y = 1,4 ;
H = 29 kg kmol ; R = 8S1u } kmol K

R.:a)
:
uc
=
_
yRI
H

b)
:
ocI
= _
E
p
0

c)
n =
:
uc
:
ocI

u)
1

= (n -1) _
1
r
1
+
1
r
2
] =
2(n -1)
r
, =
r
2(n -1)

nlocuinu valoiile numeiice obinem
:
uc
= S42,9 m s ; :
ocI
= Su6S,7 m s ; n = 6,8 1u
-2
; = - u,S m
(lentil uiveigent).

30. 0 unu sonoi aimonic plan ue fiecven se piopag n aei. Cunoscnu
tempeiatuia aeiului t, piesiunea p
0
i amplituuinea supiapiesiunii P
d
mcx
s se ueteimine:
a) impeuana acustic Z;
b) intensitatea acustic I a unuei ;
c) amplituuinea u
m
a vitezei ue oscilaie a paiticuleloi ue aei;
u) amplituuinea Aue oscilaie a paiticuleloi ue aei;
e) piesiunea acustic eficace.
Aplicaie.
= 1uu Bz ; H = 29 kg kmol ; y = 1,4 ; R = 8S1u } kmol K ;
t = 2u
0
C ; p
0
= 1u1S2S N m
2
; P
d
mcx
= 1 N m
2


R.:a)
p
0
=
m
I
=
p
0
H
RI
, I = 17S,1S +t , : =
_
yRI
H

Z = p
0
: Z =
p
0
H
RI
:
b)
I =
P
d
mcx
2
2p
0
:
, I =
P
d
mcx
2
2Z

c)
|u
m
| = A ,
P
d
mcx
u
m
= p
0
: u
m
=
P
d
mcx
Z

u)
A =
u
m

A =
u
m
2n

e)
p
c]
=
P
d
mcx
2

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
: = S42,9 m s ; p
0
= 1,2 kg m
3
; Z = 411,S kg m
2
s ; I = 1,2 1u
-3
W m
2
;
u
m
= 2,4 1u
-3
m s ; A = S,8 1u
-6
m ; p
c]
= u,7 N m
2


31. 0n punct P se afl la uistana r fa ue o suis sonoi punctifoim
izotiop, cu fiecvena i puteiea P . Neglijnu amoitizaiea i consiueinu c viteza
sunetului n aei este :,s se ueteimine n punctul P:
a) amplituuinea oscilaiiloi piesiunii acustice p
d
mcx
;
b) amplituuinea oscilaiiloi paiticuleloi ue gaz A;
c) uefoimaia ielativ maxim e
mux
.
Aplicaie.
r = 1 m ; = Suu Bz ; P = 1 W ; : = S4u m s ; p
0
= 1,29S kg m
3


R.: a) Intensitatea unueloi sonoie poate fi expiimat n funcie ue piesiunea
uinamic maxim p
d
mcx
, viteza sunetului : i uensitatea aeiului p
0
:
I =
p
d
mcx
2
2p
0
:

Bai
I =
P
4nr
2

Egalnu cele uou expiesii obinem:
p
d
mcx
=
_
Pp
0
:
2nr
2

b)
p
d
mcx
= -p
0
:A |p
d
mcx
| = p
0
: 2n A
A =
|p
d
mcx
|
2n p
0
:

u) Befoimaia ielativ maxim este:
e
mux
=
A
:
e
mux
=
2n A
:

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
p
d
mcx
= 8,4 N m
2
; A = 6,1 1u
-6
m ; e
mux
= S,6 1u
-7


32. 0 suis ue oscilaii cu fiecvena este aezat n ap. Intensitatea unueloi
elastice emise ue suis este I.S se ueteimine amplituuinea Aa oscilaiiloi moleculeloi
ue ap, acceleiaia maxim o
mux
a acestoia i amplituuinea u
mux
a vitezei ue oscilaie. Se
cunoate viteza unueloi n ap : i uensitatea apei p
0
.
Aplicaie.
= 1 kBz , I = 1 W m
2
, : = 14Su m s ; p
0
= 1u
3
kg m
3


R.:Bin expiesia intensitii i a piesiunii uinamice maxime obinem:
I =
p
d
mcx
2
2p
0
:
, p
d
mcx
= -p
0
:A I =
p
0
2
:
2

2
A
2
2p
0
:
I =
p
0
:
2
A
2
2

A =
1

_
2I
p
0
:
, = 2n
viteza moleculeloi este:
u = -Asin[t -
x
:

iai acceleiaia se obine piin ueiivaie:
o = u = -
2
Acos [t -
x
:

Acceleiaia maxim a moleculeloi ue ap este:
o
mux
= -
2
A |o
mux
| = _
2I
p
0
:

Amplituuinea vitezei ue oscilaie este:
u
mux
= -A |u
mux
| = _
2I
p
0
:

nlocuinu uatele numeiice obinem:
= 2n 1u
3
iau s ; A = 1,87 1u
-7
m ;
|o
mux
| = 7,S8 m s
2
; |u
mux
| = 1,17 1u
-3
m s.

33. 0 locomotiv Biesel aie un claxon cu aei compiimat. Claxonul Biesel
piouuce un sunet ue nivel ue intensitate sonoi N
s
i ue fiecven . Cunoscnu
intensitatea acustic ue iefeiin I
0
, uensitatea aeiului p
0
i viteza sunetului n aei : , s
se ueteimine:
a) intensitatea acustic a sunetului emis I;
b) piesiunea acustic maxim p
d
mcx
;
c) viteza maxim a moleculeloi ue aei u
mux
;
u) amplituuinea oscilaiiloi moleculeloi ue aei A.
Aplicaie.
N
s
= 11u uB , = 2Su Bz ; I
0
= 1u
-12
W m
2
; p
0
= 1,29 kg m
3
; : = SS4 m s la 2u
u
C

R.:a)
N
s
= 1u log
I
I
0
I = I
0
1u
N
s
10


b)
I =
p
d
mcx
2
2p
0
:
p
d
mcx
= 2p
0
:I
c)
P
d
u
= p
0
:
p
d
mcx
u
mux
= p
0
: u
mux
=
p
d
mcx
p
0
:

u)
u = -Asin[t -
x
:
|u
mux
| = A A =
|u
mux
|
2n

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I = u,1 } m
2
s ; p
d
mcx
= 9,S N m
2
; p
0
: = 4S1 kg m
2
s ;
u
mux
= u,u2 m s , A = 1,4 1u
-5
m.
34. 0n iezonatoi Belmholtz este foimat uintio sfei metalic cu peieii subiii
avnu uou oiificii ue uiametie uifeiite aezate uiametial opus. Beschiueiea piincipal
seivete la ptiunueiea vibiaiiloi n inteiioiul iezonatoiului, iai ueschiueiea ue uiametiu
mai mic aie iolul ue a inuica piezena iezonanei cu ajutoiul uiechii sau a unui instiument
electioacustic. S se ueteimine fiecvena piopiie
0
a unui iezonatoi Belmholtz
cunoscnu volumul I
0
ocupat ue aei la echilibiu, uensitatea aeiului p
0
, piesiunea aeiului
p
0
, seciunea tubului cu uiametiu mai maie Si lungimea acestui tub l.
Aplicaie.
I
0
= 1u
-3
m
3
, p
0
= 1,29S kg m
3
; p
0
= 1u1S2S N m
2
,
S = 1u
-4
m
2
, l = 1u
-2
m , y = 1,4

R.:

La echilibiu (p = p
0
) pistonul A ue seciune Si mas mse afl n punctul 0.
Bac pistonul este ueplasat pe uistana x apaie o foi
F = S(p -p
0
) = Sp
caie tinue s ieauuc pistonul n poziia ue echilibiu. volumul vaiiaz cu
I = I -I
0
= Sx
Bac ueplasaiea pistonului aie loc iapiu, putem consiueia c gazul sufei o
tiansfoimaie auiabatic
p
p
0
= -y
I
I
0
p = -yp
0
I
I
0
F = -yp
0
S
I
I
0
F = -
yp
0
S
2
x
I
0

Ecuaia ue micaie a pistonului este:
mx +
yp
0
S
2
I
0
x = u x +
yp
0
S
2
I
0
m
x = u
0
= _
yp
0
S
2
I
0
m

Bac lungimea la tubului este suficient ue mic, putem s consiueim c masa
ue gaz cupiins n acest tub joac iolul unui piston ue mas m = p
0
lS. nlocuinu mn
expiesia lui
0
obinem:

0
= _
Syp
0
I
0
p
0
l
,
0
= 2n
0

0
=
1
2n
_
Syp
0
I
0
p
0
l

nlocuinu valoiile numeiice obinem
0
= 167 Bz.

35. S se ueteimine nivelul ue intensitate sonoi uac intensitatea sunetului
este ue 1u
-10
W m
2
(voibiiea n oapt).

R.:
N
s
= 1u log
I
I
0

I = 1u
-10
W m
2
, I
0
= 1u
-12
W m
2
, N
s
= 2u uB .

36. Zgomotul unui motoi aie nivelul ue intensitate sonoi ue 6u uB. Caie este
nivelul intensitii sonoie uac ai lucia zece asemenea motoaie.

R.:
I
10
= 1uI
1


N
s
1
= 1u log
I
1
I
0
= 6u
I
1
I
0
= 1u
6


}


N
s
10
= 1ulog 1u
7
= 7u uB
N
s
10
= 1ulog
I
10
I
0
= 1u log
1uI
1
I
0

37. S se ueteimine amplituuinea supiapiesiunii p
d
mcx
i intensitatea
sunetului uac nivelul ue intensitate sonoi este ue 1uu uB.

R.:
N
s
= 1u log
I
I
0
= 2u log
p
d
mcx
(p
d
mcx
)
0

I
0
= 1u
-12
W m
2
, (p
d
mcx
)
0
= 2 1u
-5
N m
2
, la 2u
0
C
1uu = 2u log
p
d
mcx
2 1u
-5
p
d
mcx
= 2 N m
2

1uu = 1u log
I
1u
-12
I = 1u
-2
W m
2


38. Cte peisoane ai tiebui s voibeasc n oapt pentiu a piouuce o senzaie
egal cu cea piouus ue o singui peisoan voibinu noimal uac pentiu voibiiea n oapt
nivelul ue intensitate auuitiv este ue 2u foni, iai pentiu voibiiea noimal este ue Su foni.

R.:

N
u
= 1u log
I
u
(1 kBz)
I
0

}
N
u
-N
u
1
= 1u log
I
u
I
0
I
u
1
I
0
= 1ulog
I
u
I
u
1

N
u
1
= 1u log
I
u
1
I
0

Su -2u = 1u log
I
u
I
u
1
I
u
= 1u
3
I
u
1

Rezult c intensitatea acustic n voibiiea obinuit este ue 1uuu ue oii mai
maie uect intensitatea acustic la voibiiea n oapt. Beci tiebuie ca 1uuu ue peisoane s
voibeasc n oapt pentiu a piouuce o senzaie egal cu cea piouus ue o singui
peisoan.

39. S se ueteimine uuiata t a unei oscilaii ue pulsaie
0
pentiu ca
abateiea s fie ue x% uin
0
. Ce ntinueie x aie pachetul ue unue uac viteza ue
giup a unuei este :
g
.
Aplicaie.

0
=
6n
S
1u
15
iau s , :
g
= S 1u
8
m s , x = 1u

R.:vom folosi ielaiile ue inceitituuine
t 2n , k x 2n
unue
=
x
1uu

0
, :
g
=

k

Rezult:
t =
2n

t =
2n
x
0
1uu
x =
2n
k
, k =

:
g
x =
2n

:
g

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
=
6n
S
1u
14
iau s , t =
S
S
1u
-14
s , x = S 1u
-6
m. ,

40. 0n obseivatoi imobil peicepe oscilaiile emise ue uou uiapazoane uintie
caie unul se apiopie, iai cellalt se nuepiteaz pe aceeai uiiecie i cu aceeai vitez.
0bseivatoiul niegistieaz bti ue fiecven
b
. S se ueteimine viteza :
s
a
uiapazoaneloi, cunoscnu fiecvena acestoia
0
i viteza sunetului n aei : .
Aplicaie.

b
= 2 Bz ,
0
= 68u Bz , : = S4u m s
-1


R.:Batoiit efectului Bopplei, obseivatoiul va peicepe fiecvenele

1
=

0
:
: +:
s

pentiu uiapazonul caie se nuepiteaz i

2
=

0
:
: -:
s

pentiu uiapazonul caie se apiopie.
Fiecvena btiloi este

b
=
2
-
1
=
0
: _
1
: -:
s
-
1
: +:
s
] =
0
:
: +:
s
-: +:
s
:
2
-:
s
2

b
=
2
0
::
s
:
2
-:
s
2

b
:
s
2
+2
0
::
s
-:
2

b
= u :
s
1,2
=
-
0
: _:
0
2
+
b
2

b

:
s
=
:

b
_-
0
+_
0
2
+
b
2
_
Am ales semnul + ueoaiece :
s
> u.
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
:
s
= u,499 m s u,S m s.

41. 0n ieceptoi i o suis ue fiecven
0
se afl pe axa 0x . Suisa efectueaz
oscilaii aimonice uea lungul axei cu pulsaia i amplituuinea o . Pentiu ce valoaie a lui
ligimea benzii ue fiecven peicepute ue ieceptoi este . viteza sunetului este :.
Aplicaie.

0
= 2uuu Bz , o = u,S m , = 2uu Bz , : = S4u m s.

R.: Cnu suisa se nuepiteaz ue obseivatoiul imobil, fiecvena minim
ieceptat este

1
=
0
:
: +:
s

iai cnu suisa se apiopie ue ieceptoi fiecvena maxim ieceptat este

2
=
0
:
: -:
s

unue
:
s
= o
este viteza maxim ue oscilaie a suisei.
Ligimea benzii iecepionate va fi
=
2
-
1
=
0
: _
1
: -:
s
-
1
: +:
s
] =
2
0
::
s
:
2
-:
s
2
=
2
0
:o
:
2
-:
s
2

o
2

2
+2
0
:o -:
2
= u
1,2
=
-
0
:o _
0
2
:
2
o
2
+:
2
()
2
o
2
o
2


=

0
:
o
_
_
1 +_

0
]
2
-1_
Am luat semnul + ueoaiece > u.
nlocuinu valoiile numeiice obinem
= SS,9 iau s S4iau s.
TERMODINAMIC

1. Folosinu ecuaia teimic ue staie a gazului iueal, s se ueteimine coeficienii


teimoelastici o , [ i
1
.

R.:Bin ecuaia teimic ue staie a gazului iueal
pI = nRI
obinem:
o =
1
I
_
oI
oI
]
p
=
1
I
nR
p
=
1
I

[ =
1
p
_
op
oI
]
v
=
1
p
nR
I
=
1
I

1
= -
1
I
_
oI
op
]
1
=
1
I
nRI
p
2
=
1
p


2. S se aiate c eneigia intein a unui gaz iueal este o funcie ue staie.

R.:Eneigia intein a unui gaz monoatomic iueal este:
u =
S
2
NkI
unue N este numiul ue molecule, iai k este constanta lui Boltzmann (k = 1,S8 1u
-23
} K).
Bac expiimm eneigia intein n vaiiabilele Ti V
u = u(I, I)
atunci
Ju = _
ou
oI
]
v
JI +_
ou
oI
]
1
JI =
S
2
NkJI +u JI
dU este o uifeienial total exact uac
o
2
u
oIoI
=
o
2
u
oIoI

Avem:
o
oI
(u)
v
= u ;
o
oI
_
S
2
Nk]
1
= u
Rezult c eneigia intein este o funcie ue staie ueoaiece dUeste o uifeienial
total exact.

3.S se aiate c luciul mecanic este o miime ue pioces.

R.:
I = -p JI = -p JI +u Jp
o
op
(-p)
v
= -1 ;
o
oI
(u)
p
= u
Beoaiece I nu este o uifeienial total exact, luciul mecanic este o miime
ue pioces, auic uepinue ue uium (ue stiile inteimeuiaie).

4.S se aiate c pentiu un mol ue gaz iueal cantitatea ue cluui este o miime
ue pioces. Se uau expiesiile cantitii ue cluui elementaie:
= C
v
JI +(C
p
-C
v
) _
oI
oI
]
p
JI
= C
p
JI -(C
p
-C
v
) _
oI
op
]
v
Jp
= C
v
_
oI
op
]
v
Jp +C
p
_
oI
oI
]
p
JI

R.:Folosim ielaia lui RobeitNeyei pentiu un mol ue gaz iueal:
C
p
-C
v
= R
i ecuaia teimic ue staie
pI = RI _
oI
op
]
v
=
I
R
, _
oI
oI
]
p
=
p
R

= C
v
JI +
RI
I
JI
= C
p
JI -
RI
p
JI
= C
v
I
R
Jp +C
p
p
R
JI
Impunnu conuiia ca s fie uifeienial total exact iezult:
o
oI
_
RI
I
] =
o
oI
(C
v
)
R
I
= u R = u (obsurJ)
o
oI
_-
RI
p
] =
o
op
(C
p
) -
R
p
= u R = u (obsurJ)
o
op
[C
p
p
R
=
o
oI
_C
v
I
R
]
C
p
R
=
C
v
R
C
p
= C
v
(obsurJ)
Se poate aita c numai n cazul apei la 4
u
C putem avea C
p
= C
v
.
Beci cantitatea ue cluui este o miime ue pioces.

5.Folosinu ecuaia teimic ue staie a gazului iueal s se aiate c tempeiatuia
este o funcie ue staie.

R.:Ecuaia teimic ue staie a gazului iueal este
pI = nRI
Bifeieniinu aceast ielaie obinem:
JI =
p
nR
JI +
I
nR
Jp
Rezult
o
op
[
p
nR
=
1
nR
;
o
oI
_
I
nR
] =
1
nR

Aauai dTeste o uifeienial total exact.

6.ntiun cilinuiu cu piston sunt I
1
litii ue ap la tempeiatuia I
0
. Cunoscnu
pentiu ap coeficientul ue uilataie teimic o i coeficientul ue compiimaie izoteim K
1

s se calculeze luciul mecanic efectuat ntio compiimaie izoteim n caie piesiunea ciete
ue la p
0
la p
1
, uimat ue o nclziie izobai n caie tempeiatuia ciete ue la I
0
la I
1
.
Aplicaie.
I
1
= 1u l , I
0
= Suu K , o = 2 1u
-4
K
-1
, K
1
= 4 1u
-10
m
2
N ,
p
0
= 1 atm , p
1
= 2 atm , I
1
= 6uu K.

R.:
o =
1
I
0
_
oI
oI
]
p
_
oI
oI
]
p
= oI
0

K
1
= -
1
I
0
_
oI
op
]
1
_
oI
op
]
1
= -I
0
K
1

Luciul mecanic elementai n vaiiabilele Ti paie expiesia
I = -pJI = -p __
oI
oI
]
p
JI +_
oI
op
]
1
Jp_ = -p(oI
0
JI -I
0
K
1
Jp) = -pI
0
(oJI -K
1
Jp)


La compiimaiea izoteim, JI = u:
I
1
= I
0
K
1
p Jp
I
1
= I
0
K
1
_ p Jp =
I
0
K
1
2
(p
1
2
-p
0
2
)
p
1
p
0

La nclziiea izobai, Jp = u:
I
p
= -op
1
I
0
JI
I
p
= -op
1
I
0
_ JI = -op
1
I
0
(I
1
-I
0
)
1
1
1
0

I = I
1
+I
p
I =
I
0
K
1
2
(p
1
2
-p
0
2
) -op
1
I
0
(I
1
-I
0
)

I
1
=
1u 1u
-3
4 1u
-10
2
(4 1u
10
- 1 1u
10
) } = 6 1u
-2
}
I
p
= -2 1u
-4
2 1u
5
1u 1u
-3
Suu } = -12u }
I = -119,94 }.

7. 0n fii ue aluminiu ue lungime l , mouul ue elasticitate E , seciune s ,
coeficient ue uilataie o este supus unei ntinueii izoteime piin cieteiea foiei ue la u la

0
uimat ue o iciie n caie tempeiatuia scaue ue la I
0
la I
1
. S se ueteimine luciul
mecanic efectuat n fiecaie uin aceste piocese.
Aplicaie.
l = 1 m , E = 1,2 1u
11
N m
2
, s = 1u
-7
m
2
, o = 2,S 1u
-5
K
-1
,

0
= 1u N , I
0
= Suu K , I
1
= 299,986 K.

R.:

Luciul mecanic este


I = Jx
unue
Jx = _
ox
o
]
1
J +_
ox
oI
]
]
JI , JI < u
Bai
o =
1
l
_
ox
oI
]
]
_
ox
oI
]
]
= ol i _
ox
o
]
1
=
l
Es

Rezult:
I =
l
Es
J +ol JI
I
1
=
l
Es
J I
1
=
l
Es

2
2
_
0
]
0
=
l
0
2
2Es

I
2
= ol
0
JI I
2
= ol
0
(I
1
-I
0
)
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I
1
= 4,2 1u
-3
} , I
2
= -S,2 1u
-6
}

8.S se ueteimine cooiuonatele punctului n caie izoteima ciitic aie un punct
ue inflexiune n planul (p, I) pentiu un gaz ieal a ciui ecuaie teimic ue staie este
ecuaia van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -ob) = nRI.

R.:n uiagiama (p, I) izoteima ciitic aie iepiezentaiea uin figui:

Pentiu I > I
c
izoteima este
asemntoaie cu aceea a unui gaz peifect.
n punctul ue inflexiune tangenta este
oiizontal. n punctul ciitic avem
uimtoaiele ielaii:
_
op
oI
]
p
c
,v
c
,1
c
= u
_
o
2
p
oI
2
_
p
c
,v
c
,1
c
= u
Bin ecuaia van uei Waals i uin conuiiile ue mai sus iezult:
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
, -
nRI
c
(I
c
-nb)
2
+
2n
2
o
I
c
3
= u ,
2nRI
c
(I
c
-nb)
3
-
6n
2
o
I
c
4
= u
sau
RI
c
(I
c
-nb)
2
=
2no
I
c
3
,
RI
c
(I
c
-nb)
3
=
Sno
I
c
4

mpiinu ultimele ielaii membiu cu membiu obinem:
I
c
-nb =
2
S
I
c
I
c
= Snb
I
c
i p
c
se obin uoi uin ielaiile ue mai sus:
I
c
=
8o
27Rb
, p
c
=
o
27b
2

Constantele o , b i R pot fi expiimate n funcie ue cooiuonatele punctului
ciitic:
o =
Sp
c
I
c
2
n
2
, b =
I
c
Sn
, R =
8p
c
I
c
SnI
c

nlocuinu o , b i Rn ecuaia van uei Waals obinem:
_p +
Sp
c
I
c
2
I
2
__I -
I
c
S
] =
8
S
p
c
I
c
I
I
c

mpiinu ecuaia cu p
c
I
c
iezult ecuaia ieuus
_p

+
S
I

2
] _I

-
1
S
] =
8
S
I


unue
p

=
p
p
c
, I

=
I
I
c
, I

=
I
I
c

Ecuaia ieuus este ue aceeai foim cu ecuaia van uei Waals uai aie
avantajul c nudepindedenaturagazuluireal.

9. S se expiime coeficientul ue uilataie teimic la piesiune constant o ,
coeficientul teimic al piesiunii [ i coeficientul ue compiimaie izoteim K
1
pentiu un gaz
van uei Waals i s se veiifice ielaia o = [K
1
p.

R.:Bifeieniinu ecuaia van uei Waals la piesiune constant obinem:
_p +
n
2
o
I
2
_JI -
2n
2
o
I
3
(I -nb)JI = nRJI
_
oI
oI
]
p
=
nR
p +
n
2
o
I
2
-
2n
2
o
I
3
(I -nb)
=
nR
nRI
I -nb
-
2n
2
o
I
3
(I -nb)

sau
_
oI
oI
]
p
=
RI
3
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2

Coeficientul ue uilataie teimic
o =
1
I
_
oI
oI
]
p

uevine
o =
RI
2
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2

Bifeieniinu ecuaia van uei Waals la volum constant iezult:
(I -nb)Jp = nRJI _
op
oI
]
v
=
nR
I -nb

Coeficientul teimic al piesiunii
[ =
1
p
_
op
oI
]
v

uevine
[ =
1
p

nR
I -nb
=
nR
_
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
] (I -nb)

sau
[ =
RI
2
RII
2
-no(I -nb)

Bifeieniinu ecuaia van uei Waals le tempeiatui constant obinem
_Jp -
2n
2
o
I
3
JI_(I -nb) +_p +
n
2
o
I
2
_JI = u
(I -nb)Jp +_p +
n
2
o
I
2
-
2n
2
o(I -nb)
I
3
_ JI = u
_
oI
op
]
1
= -
(I -nb)
2
I
3
nRII
3
-2n
2
o(I -nb)
2

Coeficientul ue compiimaie izoteim
K
1
= -
1
I
_
oI
op
]
1

uevine
K
1
=
I
2
(I -nb)
2
nRII
3
-2n
2
o(I -nb)
2

Relaia o = [K
1
p se veiific uoi.

10.S se aiate c ntie susceptibilitatea izoteim

1
= _
oH
oE
]
1
,
susceptibilitatea auiabatic (izentiop)

S
= _
oH
oE
]
S
,
capacitatea caloiic la magnetizaie constant
C
M
= _

JI
]
M
= I _
oS
oI
]
M

i capacitatea caloiic la cmp magnetic constant
C
H
= _

JI
]
H
= I _
oS
oI
]
H

exist ielaia

S
=
C
M
C
S

1


R.:Folosim ielaia ciclic coiespunztoaie unui numi pai ue factoii
_
oS
oI
]
M
_
oH
oE
]
1
_
oI
oS
]
H
_
oE
oH
]
S
= 1
n caie se constat o simplificaie foimal a lui oS , oH , oI i oE. Rezult:
_
oH
oE
]
S
= _
oS
oI
]
M
_
oH
oE
]
1
_
oI
oS
]
H

S
=
C
M
I

1

I
C
H

S
=
C
M
C
S

1

Aceast ielaie poate fi obinut i n alt mou:

S
= _
oH
oE
]
S
=
o(H, S)
o(H, I)

o(H, I)
o(E, I)

o(E, I)
o(E, S)
=
[
oS
oI

M
[
oH
oE

1
[
oS
oI

H
=
C
M
I

1

I
C
H
=
C
M
C
1

1


11. S se ueteimine luciul efectuat la magnetizaiea izoteim a unui coip
paiamagnetic uac magnetizaia Msatisface legea lui Cuiie
H

=
CE

I
,
unue E

este intensitatea cmpului magnetic, iai Ceste constanta lui Cuiie.R.:Luciul elementai necesai magnetiziii coipului se expiim astfel:
I = p
0
E

J(IH

)
unue Veste volumul sistemului, iai p
0
este peimeabilitatea magnetic a viuului. Rezult:
I
12
= _
p
0
II
C
H

JH

=
p
0
II
2C
(H
2
2
-H
1
2
)
M
2
M
1

unue Va fost piesupus constant.
Bac magnetizaiea se face ntiun cmp magnetic constant, atunci
I
12
= p
0
IE(H
2
-H
1
)

12. S se ueteimine luciul efectuat ue un cmp electiic pentiu a mouifica
polaiizaiea electiic a unui uielectiic.

R.:vectoiul ue polaiizaie P

se expiim astfel:
P

= e
0

c
E

= e
0
(e

-1)E


unue
c
este susceptibilitatea electiic a uielectiicului, e
0
este peimitivitatea electiic a
viuului, e

este peimitivitatea ielativ a uielectiicului sau constanta uielectiic, iai E

este
intensitatea cmpului electiic.
Luciul tiansfeiat ue la cmpul electiic la uielectiic este:
I
12
= _E

J(IP

) = e
0
(e

-1)I _ E

JE

=
e
0
(e

-1)I
2
(E
2
2
-E
1
2
)
L
2
L
1

13. S se aiate n ce caz un gaz iueal caie sufei o tiansfoimaie auiabatic
uimat ue o tiansfoimaie izocoi aie staiea final pe aceeai izoteim cu staiea iniial. S
se compaie panta auiabatei cu panta izoteimei.

R.:


Ecuaia piimului piincipiu al
teimouinamicii pentiu tiansfoimiile 12 i
2S este:
u
2
-u
1
= I
12
+
12
_
0

I
12
= u
2
-u
1
< u |I
12
| = u
1
-u
2

u
3
-u
2
= I
23
_
0
+
23

23
= u
3
-u
2
> u u
3
> u
2

Beoaiece eneigia intein a gazului iueal uepinue numai ue tempeiatui, uin
inegalitatea u
3
> u
2
iezult c I
3
> I
2
.
Stiile 1 i S se afl pe aceeai izoteim I
1
= I
3
uac u
1
= u
3
, auic
|I
12
| +u
2
=
23
+u
2
|I
12
| =
23

Beoaiece I
3
> I
2
, uin ielaia
p
2
I
2
=
p
3
I
3

Rezult p
3
> p
2
auic auiabata se afl sub izoteim n uiagiama (p, I) .

14.Se compiim izoteim un volum I
1
ue gaz iueal ue la piesiunea p
1
pn la
piesiunea p
2
. S se ueteimine luciul mecanic i cantitatea ue cluui schimbate ue gaz cu
exteiioiul. Cum se mouific aceste miimi n cazul unei uetente izoteime n caie piesiunea
iniial este p
2
, iai piesiunea final este p
1
.
Aplicaie.
I
1
= 2u l , p
1
= 1 atm , p
2
= 1uu atm.

R.:La compiimaiea izoteim
p
1
I
1
= p
2
I
2
= pI
I = -_ pJI = -p
1
I
1
_
JI
I
v
2
v
1
= p
1
I
1
ln
I
1
I
2
v
2
v
1

I
12
= p
1
I
1
ln
p
2
p
1

ntio tiansfoimaie izoteim a gazului iueal, eneigia intein nu se schimb:
u
1
= u
2

ueoaiece eneigia intein a gazului iueal uepinue numai ue tempeiatui.
Bin ecuaia piimului piincipiu al teimouinamicii
u
2
-u
1
_____
0
= I
12
+
12

iezult:

12
= -I
12

Astfel gazul ceueaz o cantitate ue cluui meuiului nconjuitoi, egal cu luciul
mecanic piimit.
n cazul uetentei izoteime:
I
21
= -I
12

21
= -
12

auic gazul piimete o cantitate ue cluui egal cu luciul mecanic ceuat.
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I
12
= 1 1u
5
2u 1u
-3
ln_
1uu 1u
5
1 1u
5
_ = 9,21 1u
3
} = 9,21 k}

12
= -9,21 k} , I
21
= -9,21 k} ,
21
= 9,21 k}

15.0n gaz iueal monoatomic ue mas mi volum I
1
este compiimat auiabatic
ue la piesiunea p
1
la piesiunea p
2
. S se calculeze luciul mecanic i vaiiaia tempeiatuiii
gazului. Be cte oii este mai maie luciul mecanic la compiimaiea auiabatic uect la
compiimaiea izoteim.
Aplicaie.
m = 4 g , H = 4 g mol , I
1
= 2u l , p
1
= 1 atm , p
2
= 1uu atm , R = 8,S1 } mol K

R.:Eneigia intein a unui mol ue gaz peifect monoatomic este:
u =
S
2
RI
Cluuia molai la volum constant se ueteimin astfel:
(
v
= _
ou
oI
]
v
=
S
2
R
Bin ielaia lui RobeitNayei
(
p
-(
v
= R
iezult:
(
p
=
S
2
R , y = (
p
(
v
=
S
S
,
Bin ecuaia auiabatei
p
1
I
1
y
= p
2
I
2
y
= pI
y

se obine:
I
2
= I
1
_
p
1
p
2
]
1
y

Luciul mecanic piimit ue gaz la compiimaiea auiabatic este:
I
12
= -_ pJI = -p
1
I
1
y
v
2
v
1
_
JI
I
y
=
p
1
I
1
y
y -1
I
-y+1
_
v
1
v
2

v
2
v
1

I
12
=
p
1
I
1
y -1
__
I
1
I
2
]
y-1
-1_
sau
I
12
=
pI
y
I
-y+1
y -1
_
v
1
v
2
=
pI
y -1
_
v
1
v
2
I
12
=
p
2
I
2
-p
1
I
1
y -1

vaiiaia eneigiei inteine se obine uin ecuaia piimului piincipiu al
teimouinamicii
u
2
-u
1
= I
12
+
12
_
0
, u
2
-u
1
= I
12

Bin ecuaia auiabatei
I
1
I
1
y-1
= I
2
I
2
y-1

iezult:
I
12
=
p
1
I
1
y -1
_
I
2
I
1
-1] =
nRI
1
y -1

(I
2
-I
1
)
I
1
=
nR
y -1
(I
2
-I
1
)
I
2
-I
1
=
y -1
nR
I
12

sau
I
12
=
p
2
I
2
-p
1
I
1
y -1
=
nR(I
2
-I
1
)
y -1

Numiul ue moli se ueteimin pe baza ielaiei:
n =
m
H

La compiimaiea izoteim
I
z
= p
1
I
1
ln
p
2
p
1

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I
2
= 2u 1u
-3
_
1 1u
5
1uu 1u
5
_
3
5
m
3
= 1,26 1u
-3
m
3
, I
12
= 1S,9 k} ,
u
2
-u
1
= 1S,9 k} , n = 1 mol , I
2
-I
1
= 128u K , I
z
= 9,2 k}
I
12
I
z
= 1,7

16.S se compaie cieteiea tempeiatuiii gazului iueal monoatomic cu a gazului
iueal biatomic ntio compiimaie auiabatic.

R.:Bin expiesiile cluuiiloi molaie
(
v
=
i
2
R , (
p
=
i +2
2
R , ((
p
-(
v
= R)
iezult:
y =
(
p
(
v
=
i +2
i
, y =
i +2
i

unue iiepiezint numiul ue giaue ue libeitate ale moleculeloi gazului i aie valoiile:
i = S pentiu gazele monoatomice, i = S pentiu gazele biatomice i i = 6 pentiu gazele
poliatomice.
Astfel, pentiu gazul monoatomic
(
v
=
S
2
R , (
p
=
S
2
R , y
m
=
S
S

iai pentiu gazele biatomice:
(
v
=
S
2
R , (
p
=
7
2
R , y
b
=
7
S

Pentiu un mol ue gaz iueal i pentiu acelai luciu mecanic
(I
2
-I
1
)
m
=
y
m
-1
R
I , (I
2
-I
1
)
b
=
y
b
-1
R
I
(I
2
-I
1
)
m
(I
2
-I
1
)
b
=
y
m
-1
y
b
-1
=
S
S


17. S se ueteimine vaiiaia eneigiei inteine a unui gaz iueal, luciul mecanic
efectuat ue gaz i cantitatea ue cluui piimit la o tiansfoimaie izocoi uimat ue una
izobai.
Aplicaie.
p
0
= 1u
5
N m
2
, I
0
= 27S K , I
0
= 1 m
3


R.:

Sciiinu ecuaiile ue staie coiespunztoaie


pentiu punctele maicate n figui, avem:
pI = nRI =
m
H
RI
(1) p
0
I
0
=
m
H
RI
0
I
0
=
Hp
0
I
0
mR

(2) np
0
I
0
=
m
H
RI
2
I
2
=
nHp
0
I
0
mR

(S) np
0
kI
0
=
m
H
RI
3
I
3
=
nHkp
0
I
0
mR

ntiuct
Ju =
m
H
iR
2
JI ,
vaiiaia eneigiei inteine n uima celoi uou tiansfoimii este:
u =
m
H
iR
2
(I
3
-I
0
) =
miR
2H
_
nHkp
0
I
0
mR
-
Hp
0
I
0
mR
] =
i
2
p
0
I
0
(nk -1)
n tiansfoimaiea izocoi (JI = u) luciul mecanic efectuat este zeio, I
12
= u. n
tiansfoimaiea izobai luciul mecanic efectuat este:
I
23
= -p
2
I = -p
2
(I
3
-I
2
) = -np
0
(kI
0
-I
0
) = -np
0
I
0
(k -1)
Cantitatea ue cluui piimit ue gaz n cuisul celoi uou tiansfoimii este:
=
1
+
2
=
m
H
(
v
(I
2
-I
0
) +
m
H
(
p
(I
3
-I
2
) =
p
0
I
0
2
|i(nk -1) +2n(k -1)]
unue sau folosit expiesiile pentiu cluuiile molaie n funcie ue numiul giaueloi ue
libeitate ii ue constanta R.
La acelai iezultat se poate ajunge i pe calea uimtoaie:
J = Ju +pJI
= u -p
2
I =
i
2
p
0
I
0
(nk -1) +np
0
I
0
(k -1)
nlocuinu valoiile numeiice pentiu cazul n = S , k = 2 se obine:
u = 2,2 1u
6
} , I
23
= -S 1u
5
} , = 2,7 1u
6
}

18. Consiueim o tiansfoimaie ciclic ieveisibil a unui mol ue gaz peifect,
iepiezentat piintiun tiiunghi n uiagiama (p, I).


S se ueteimine luciul mecanic i
cantitatea ue cluui n tiansfoimiile
1 - 2 , 2 - S i S - 1 n funcie ue y i ue
cooiuonatele puncteloi 1, 2 i S n cazul
paiticulai I
2
= 2I
1
, p
2
= 2p
1
. S se aiate c
luciul mecanic i cantitatea ue cluui
uepinu ue uium, fiinu miimi ue pioces.

R.:
I
12
= -p
1
(I
2
-I
1
) I
23
=
(p
1
+p
2
)(I
2
-I
1
)
2
I
31
= u
I
23
sa evaluat uin aiia tiapezului ue baze p
1
i p
2
i ue nlime I
2
-I
1
.
Bin ielaia lui RobeitNayei (
p
-(
v
= R iezult:
y -1 =
R
(
v
(
v
=
R
y -1
, (
p
= y(
v
, (
p
=
yR
y -1

Ecuaiile teimice ue staie sunt:
p
1
I
1
= RI
1
, p
1
I
2
= RI
2
, p
2
I
1
= RI
3

12
= (
p
(I
2
-I
1
) =
yR
y -1
(I
2
-I
1
)
12
=
yp
1
y -1
(I
2
-I
1
)

31
= (
v
(I
1
-I
3
) =
R
y -1
(I
1
-I
3
)
31
=
I
1
y -1
(p
1
-p
2
)
Pentiu un ciclu ieveisibil este valabil piincipiul ue echivalen
(I +)
ccIu
= u
I
12
+I
23
+I
31
_
0
+
12
+
23
+
31
= u

23
= -(I
12
+I
23
+
12
+
31
)
n cazul paiticulai I
2
= 2I
1
, p
2
= 2p
1
obinem:
I
12
= - p
1
I
1
, I
23
=
S
2
p
1
I
1
, I
31
= u ,

12
=
y
y -1
p
1
I
1
,
23
= -
S
2
p
1
I
1
,
31
= -
p
1
I
1
y -1

Beoaiece
I
13
= u = I
12
+I
23
=
p
1
I
1
2

13
=
p
1
I
1
y -1
=
12
+
23
=
(S -y)
2(y -1)
p
1
I
1

iezult c Li Qsunt miimi ue pioces. Cazul y = 1 este exclus, ueoaiece y > 1.

19.Se u ciclul uin figui:


Substana ue luciu este un mol ue gaz
iueal cu i giaue ue libeitate. S se
ueteimine tempeiatuia I
2
n funcie ue
tempeiatuia I
1
i ue iapoitul o al
volumeloi. S se expiime ianuamentul
ciclului n funcie ue tempeiatuia I
1
i ue
miimea o.

R.:Cantitatea ue cluui schimbat pe poiiunea ABa ciclului este uat ue:

AB
= _ __
ou
oI
]
p ___
0
+p_ JI =
B
A
_ p JI = nRI
1
_
JI
I
= nRI
1
ln
I
B
I
A
= nRI
1
lno > u
B
A
B
A

Ecuaiile ue staie n punctele Bi Csunt:
(B): p
1
I
2
= nRI
1
(C): p
1
I
1
= nRI
2

I
2
I
1
= o =
I
1
I
2
I
2
=
I
1
o
I
2
< I
1

Cantitatea ue cluui schimbat pe poiiunea ABa ciclului este uat ue:

BC
= C
p
(I
2
-I
1
) = n(
p
(I
2
-I
1
) = n
i +2
2
R(I
2
-I
1
) < u
(sistemul ceueaz cluui exteiioiului, iai gazul se icete).
n fine, cantitatea ue cluui schimbat pe poiiunea CAa ciclului este uat ue:

CA
= C
v
(I
1
-I
2
) = n(
v
(I
1
-I
2
) = n
i
2
R(I
1
-I
2
) > u
(sistemul piimete cluui uin exteiioi, astfel c gazul se nclzete).
Ranuamentul ciclului este:
= 1 -
|
2
|

1

unue

1
=
AB
+
CA
> u

2
=
BC
< u , |
2
| = n
i +2
2
R(I
1
-I
2
)
Intiouucnu aceste expiesii n foimula pentiu ianuamentul ciclului obinem:
= 1 -
n
i +2
2
R(I
1
-I
2
)
nRI
1
lno +n
i
2
R(I
1
-I
2
)
= 1 -
i +2
2
(I
1
-I
2
)
I
1
lno +
i
2
(I
1
-I
2
)

ntiuct I
2
= I
1
o iezult:
= 1 -
i +2
2
I
1
[1 -
1
o

I
1
ln o +
i
2
I
1
[1 -
1
o20.S se aiate c entalpia ieaciei chimice
C0 +
1
2
0
2
- C0
2

vaiiaz puin cu tempeiatuia n inteivalul (2981uuu) K.
Capacitatea caloiic molai a gazeloi la piesiune noimal vaiiaz cu
tempeiatuia uup legea
(
p
= o +bI +cI
2
|} mol K ]
Pentiu tempeiatuia stanuaiu, vaiiaia entalpiei n cuisul ieaciei este:
E
298K
= -284 k} mol
Se uau:
pentiu 0
2
:
o = 2S,7 } mol K , b = 1,S 1u
-2
} mol K
2
, c = -S,86 1u
-6
} mol K
3

pentiu CO:
o = 26,9 } mol K , b = 7 1u
-3
} mol K
2
, c = -8,2 1u
-7
} mol K
3

pentiu C0
2
:
o = 26 } mol K , b = 4,SS 1u
-2
} mol K
2
, c = -1,48 1u
-5
} mol K
3


R.:Reacia chimic este ue foima:
A - B
n caie
A = C0 +
1
2
0
2
, B = C0
2

vom folosi foimula lui Kiichhoff:
E
1
2
= E
1
1
+_ |(
p
B
(I) -(
p
A
(I)]
1
2
1
1
JI
unue:
(
p
B
(I) = 26 +4,SS 1u
-2
I -1,48 1u
-5
I
2

(
p
A
(I) = 26,9 +7 1u
-3
I -8,2 1u
-7
I
2
+
1
2
(2S,7 +1,S 1u
-2
I -S,86 1u
-6
I
2
)
(
p
B
(I) -(
p
A
(I) = -1S,7S +S 1u
-2
I -1,2 1u
-5
I
2

nlocuinu n foimula lui Kiichhoff i integinu obinem:
E
1
2
= E
1
1
-1S,7S(I
2
-I
1
) +
S 1u
-2
2
(I
2
2
-I
1
2
) -
1,2 1u
-5
S
(I
2
3
-I
1
3
)
unue:
I
2
= 1uuu K , I
1
= 298 K
Avem:
E
1000K
-E
298K
= (-96S2,S +1S667,9 -S894,1) } mol = 121,S } mol
Bifeiena ielativ
E
1000K
-E
298K
|E
298K
|
=
121,S
284uuu
= 4,S 1u
-4

este foaite mic, ceea ce aiat c entalpia ue ieacie uepinue puin ue tempeiatui.

21. Cluuia molai a unui gaz la piesiunea ue o atmosfei, n inteivalul ue
tempeiatui (27S1Suu) K, vaiiaz cu tempeiatuia uup legea empiiic
(
p
= o +bI +cI
2

S se ueteimine cluuia molai meuie i vaiiaia entalpiei uac tempeiatuia
ciete ue la I
1
la I
2
.
Aplicaie.
I
1
= Suu K , I
2
= 4uu K , o = 29,1 } mol K , b = -8,S7 1u
-4
} mol K
2

c = 2,u1 1u
-6
} mol K
3


R.:Cluuia molai meuie este uefinit piin ielaia:
(
p

=
1
I
2
-I
1
_ (
p
JI
1
2
1
1

nlocuinu (
p
uin foimula empiiic obinem:
(
p

=
1
I
2
-I
1
_o(I
2
-I
1
) +
b
2
(I
2
2
-I
1
2
) +
c
S
(I
2
3
-I
1
3
)_
(
p

= o +
b
2
(I
2
+I
1
) +
c
S
(I
2
2
+I
1
I
2
+I
1
2
)
Bin uefiniia capacitii caloiice la piesiune constant
C
p
= _
oE
oI
]
p

obinem:
JE = C
p
JI = n(
p
JI
Integinu aceast ielaie iezult:
E = n _ (
p
JI
1
2
1
1

E = n _o(I
2
-I
1
) +
b
2
(I
2
-I
1
)(I
2
+I
1
) +
c
S
(I
2
-I
1
)(I
2
2
+I
1
I
2
+I
1
2
)_
Pentiu un mol ue gaz:
E = o(I
2
-I
1
) +
b
2
(I
2
-I
1
)(I
2
+I
1
) +
c
S
(I
2
-I
1
)(I
1
2
+I
1
I
2
+I
2
2
)
Pentiu uatele uin pioblem, caie coiespunu hiuiogenului gazos, obinem:
(
p

= (29,1 -29,4 1u
-2
+24,67 1u
-2
) } mol K = 29,uS } mol K
E = (I
2
-I
1
)(
p

= 29uS } mol .

22. S se stabileasc ielaia ntie coeficientul ue compiimaie izoteim,
coeficientul ue compiimaie auiabatic i inuicele auiabatei.

R.:
K
1
= -
1
I
0
_
oI
op
]
1
, K

= -
1
I
0
_
oI
op
]


K
1
K

=
_
oI
op
]
1
_
oI
op
]

=
_
op
oI
]

_
op
oI
]
1
= y
K
1
K

= y
Aceasta este relaia lui Reech caie aiat c inuicele auiabatei este egal cu
iapoitul ntie coeficientul ue compiimaie izoteim i coeficientul ue compiimaie
auiabatic.
23.S se expiime viteza sunetului
: =
_
_
op
op
]
p=p
0

n funcie ue:
a) coeficientul ue compiimaie auiabatic (izentiopic) K

i ue uensitatea p
0
;
b) coeficientul auiabatic y , piesiunea p
0
i uensitatea p
0
coiespunztoaie
stiii ue echilibiu.

R.: a)
K

= -
1
I
0
_
oI
op
]

= -
p
0
m
_
o [
m
p

op
_

= -p
0
_-
1
p
0
2
__
op
op
]

=
1
p
0
_
op
op
]


_
op
op
]

=
1
p
0
K

:
2
=
1
p
0
K


Am consiueiat c masa fluiuului este constant.
b) Bin ecuaia teimic ue staie a gazului iueal
pI = nRI
pentiu un pioces izoteim iezult
pJI +IJp = u _
op
oI
]
1
= -
p
I

Bin legea lui Reech
y =
_
op
oI
]

_
op
oI
]
1

obinem:
_
op
oI
]

= y _
op
oI
]
1
= -
yp
I

:
2
=
1
p
0
K

= -
I
p
0
_
op
oI
]

= -
I
p
0
[-
yp
0
I
:
2
=
yp
0
p
0

Aceeai ielaie se obine uifeieniinu ecuaia auiabatei:
pI
y
= const.
I
y
Jp +pyI
y-1
JI = u IJp +ypJI = u
Jp
p
= -y
JI
I

Bin I = m p n caie masa fluiuului este constant, obinem:
JI
Jp
= -
m
p
2
= -
Ip
p
2
= -
I
p

JI
I
= -
Jp
p

Jp
p
= y
Jp
p

Jp
Jp
=
yp
p
: =
_
_
Jp
Jp
]
p=p
0
=
_
yp
0
p
0


24. S se ueteimine viteza unui sunet ce se piopag ntiun gaz ieal uesciis ue
ecuaia van uei Waals.

R.:
: = __
op
op
]
S
= __
op
oI
]
S
_
oI
op
]
S
= _y _
op
oI
]
1
_
oI
op
]
S
= _y _
op
oI
]
1
_-
m
p
2
] = I_-
y
m
_
op
oI
]
1

Am folosit foimula lui Reech i ielaia I = m p n caie meste constant.
Pentiu un gaz van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
, _
op
oI
]
1
= -
nRI
(I -nb)
2
+
2n
2
o
I
3

: = I_
y
H
_
RI
(I -nb)
2
-
2no
I
3
_
unue Meste masa molai a gazului (n = m H ).

25.0n caloiimetiu uin cupiu ue mas m
1
i cluui specific c
1
este stibtut
ue o eav goal uin aluminiu ue mas m
2
i cluui specific c
2
. n caloiimetiu se afl o
cantitate m
3
ue ap cu cluuia specific c
3
la tempeiatuia I
0
. La un moment uat piin
eav tiece ap la tempeiatuia I
1
> I
0
cu un uebit ue d kilogiame pe secunu. S se
ueteimine tempeiatuia ue echilibiu Tuup un timp t.
Aplicaie.
m
1
= 1u kg , m
2
= u,2 kg , m
3
= 2u kg , J = u,u2 kg s , I
0
= Suu K ,
I
1
= S7u K , c
1
= S9u } kg K , c
2
= 91u } kg K , c
3
= 418S } kg K , t = 6u s.

R.: ntiun inteival ue timp dt , tempeiatuia caloiimetiului ciete cu dT . La
echilibiu, cantitatea ue cluui ceuat ue apa uin eav este egal cu cantitatea ue cluui
piimit ue eav, caloiimetiu i apa uin caloiimetiu:
(m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3
)JI = J Jt c
3
(I
1
-I)
unue J Jt este masa ue ap ce tiece piin eav n timpul dt. Rezult:
J(I -I
1
)
I -I
1
= -
Jc
3
Jt
m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3

Piin integiaie obinem:
ln(I -I
1
) = -
Jc
3
t
m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3
+C
unue C este constanta ue integiaie, caie se ueteimin uin conuiia ca la t = u
tempeiatuia caloiimetiului s fie I
0
. Rezult:
ln(I
0
-I
1
) = u ln
I -I
1
I
0
-I
1
=-
Jc
3
t
m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3

I -I
1
= (I
0
-I
1
)c
-
dc
3
t
m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3

I = I
1
-(I
1
-I
0
)c
-
dc
3
t
m
1
c
1
+m
2
c
2
+m
3
c
3

Piactic echilibiul se obine n fiecaie moment ue timp uac eava aie foima unei
seipentine. nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I Su4 K .

26. S se ueteimine pentiu un gaz peifect ianuamentul ciclului uin figui,
foimat uin tiei piocese: izobai, auiabatic i izoteim.

S se aiate c vaiiaia entiopiei pe uiumul ABC este egal cu vaiiaia entiopiei
pe uiumul AC.

R.:Pe izobaia AB sistemul piimete cantitatea ue cluui

1
=
AB
= n(
p
(I
1
-I
2
) > u
Pe izoteima CA sistemul ceueaz cluuia

2
=
CA
= nRI
2
ln
I
1
I
3
< u ,
CA
= -I
CA

Ranuamentul ciclului este:
= 1 -
|
2
|

1
= 1 -
RI
2
ln
I
3
I
1
(
p
(I
1
-I
2
)
= 1 -
I
2
I
1
-I
2
ln_
I
3
I
1
]
R
(
p

Bin ielaia lui RobeitNayei
(
p
-(
v
= R
obinem:
R
(
p
=
y -1
y
, (
p
=
yR
y -1
, (
v
=
R
y -1

= 1 -
I
2
I
1
-I
2
ln_
I
3
I
1
]
y-1
y

Pe izobaia AB avem:
I
2
I
1
=
I
1
I
2

iai pe auiabata BC
I
1
I
2
y-1
= I
2
I
3
y-1

Bin ultimele ielaii obinem:
_
I
3
I
1
]
y-1
y
=
I
1
I
2

= 1 -
I
2
I
1
-I
2
ln
I
1
I
2

Pe izobaia AB:
JS
AB
= C
p
JI
I
S
AB
= C
p
_
JI
I
= C
p
ln
I
1
I
2
= n(
p
ln
I
1
I
2

1
1
1
2

Pe auiabata BC:
S
BC
= u
Pe izoteima CA:
S
CA
=

CA
I
2
=
nRI
2
I
2
ln
I
1
I
3
= nR ln
I
1
I
3

S
AB
+S
BC
= n(
p
ln
I
1
I
2

S
AC
= -S
CA
= nR ln
I
3
I
1

Relaia
S
AB
+S
BC
= S
AC

este veiificat, ueoaiece:
n(
p
ln
I
1
I
2
= nR ln
I
3
I
1
(
p
ln
I
1
I
2
= R ln
I
3
I
1

yR
y -1
ln
I
1
I
2
= R ln
I
3
I
1

y
y -1
ln
I
1
I
2
= ln
I
3
I
1

ln_
I
1
I
2
]
y
y-1
= ln
I
3
I
1
_
I
1
I
2
]
y
y-1
=
I
3
I
1

_
I
3
I
1
]
y-1
y
=
I
1
I
2

Astfel am veiificat c entiopia este o funcie ue staie.

27.S se ueteimine ianuamentul unui ciclu foimat uin uou izoteime i uou
politiope. S se paiticulaiizeze expiesia ianuamentului pentiu cazuiile n caie n locul
politiopeloi se folosesc auiabate, izobaie sau izocoie.

R.:

Sistemul piimete cantitatea ue cluui

1
=
23
+
34
= n((I
1
-I
2
) +nRI
1
ln
I
4
I
3
> u
i ceueaz cantitatea ue cluui

2
=
41
+
12
= n((I
2
-I
1
) +nRI
2
ln
I
2
I
1
< u
Ranuamentul ciclului este:
= 1 -
|
2
|

1
= 1 -
((I
1
-I
2
) +RI
2
ln
I
1
I
2
((I
1
-I
2
) +RI
1
ln
I
4
I
3

Bin ecuaiile politiopeloi
I
2
I
2
x-1
= I
1
I
3
x-1

I
2
I
1
x-1
= I
1
I
4
x-1

iezult:
I
2
I
1
=
I
3
I
4

I
4
I
3
=
I
1
I
2

i piin uimaie
= 1 -
((I
1
-I
2
) +RI
2
ln
I
1
I
2
((I
1
-I
2
) +RI
1
ln
I
1
I
2
=
R(I
1
-I
2
) ln
I
1
I
2
((I
1
-I
2
) +RI
1
ln
I
1
I
2

=
I
1
-I
2
I
1
+
((I
1
-I
2
)
R ln
I
1
I
2

Pentiu cazul n caie n locul politiopeloi se folosesc auiabate, atunci (= u i

c
= 1 -
I
2
I
1

Pentiu un ciclu foimat uin uou izoteime i uou izocoie, (= (
v
i

v
=
I
1
-I
2
I
1
+
(
v
(I
1
-I
2
)
R ln
I
1
I
2

iai pentiu un ciclu foimat uin uou izoteime i uou izobaie, (= (
p
i

p
=
I
1
-I
2
I
1
+
(
p
(I
1
-I
2
)
R ln
I
1
I
2


28.Se consiuei un motoi cu explozie caie funcioneaz uup un ciclu 0tto caie
este foimat uin uou izocoie i uou auiabate, substana ue luciu fiinu un gaz peifect. S se
ueteimine ianuamentul ciclului 0tto uin figui.R.:Ranuamentul ciclului este:
= 1 -
|
2
|

1

unue:

1
= n(
v
(I
2
-I
1
) ,
2
= n(
v
(I
0
-I
3
)
Astfel:
= 1 -
I
3
-I
0
I
2
-I
1

Bin ecuaiile auiabateloi AB i CB
I
0
I
1
y-1
= I
1
I
2
y-1

I
3
I
1
y-1
= I
2
I
2
y-1

iezult
I
0
I
3
=
I
1
I
2

i piin uimaie
= 1 -
I
0
[
I
3
I
0
-1
I
1
[
I
2
I
1
-1
= 1 -
I
0
I
1
, = 1 -
I
3
I
2

sau
= 1 -_
I
2
I
1
]
y-1


29.0n ciclu Biesel iueal este foimat uin uou auiabate, o izobai i o izocoi. S
se ueteimine ianuamentul acestui ciclu n funcie ue iapoaitele I
2
I
1
, I
1
i
I
1
i ue
exponentul auiabatic y .

R.:Ranuamentul ciclului este uefinit ca iapoitul ntie luciul mecanic efectuat i
cluuia piimit
= -
I

1
=

1
+
2

1
= 1 +

2

q
= 1 -
|
2
|

1

unue

1
= n(
p
(I
2
-I
1
) ,
2
= n(
v
(I
0
-I
3
)
nlocuinu
1
i
2
n expiesia lui obinem:
= 1 -
(
v
(I
3
-I
0
)
(
p
(I
2
-I
1
)
= 1 -
1
y

I
3
-I
0
I
2
-I
1

Pe izobaia BC avem
I
1
i
I
2
=
I
1
I
1

iai pe auiabatele AB i CB avem:
I
0
I
2
y-1
= I
1
I
1
y-1

I
3
I
2
y-1
= I
2
I
1
i
y-1

Rezult:
= 1 -
1
y

I
0
[
I
3
I
0
-1
I
1
[
I
2
I
1
-1
= 1 -
1
y

I
2
I
1
_
I
1
i
I
1
]
y-1
-1
[
I
2
I
1

y-1
[
I
2
I
1
-

= 1 -
1
y

_
I
1
i
I
1
]
y
-1
[
I
2
I
1

y-1
_
I
1
i
I
1
-1]

Ciclul este numit iueal ntiuct substana ue luciu este un gaz peifect.

30.0n ciclu }oule uup caie funcioneaz o tuibin cu gaz sau un pulsoieactoi
este foimat uin uou izobaie i uou auiabate. S se ueteimine ianuamentul ciclului }oule
uin figui n funcie ue iapoitul volumeloi I
1
I
2
i ue exponentul auiabatic y . Substana
ue luciu este un gaz peifect.R.:Ranuamentul ciclului este:
= 1 -
|
2
|

1

unue

1
= n(
p
(I
2
-I
1
) ,
2
= n(
p
(I
0
-I
3
)
Rezult:
= 1 -
I
3
-I
0
I
2
-I
1

Bin ecuaiile auiabateloi AB i CB obinem:
I
1
I
0
= _
p
1
p
0
]
y-1
y
,
I
2
I
3
= _
p
1
p
0
]
y-1
y

I
1
I
0
=
I
2
I
3

I
3
I
0
=
I
2
I
1

= 1 -
I
0
[
I
3
I
0
-1
I
1
[
I
2
I
1
-1
= 1 -
I
0
I
1

sau
= 1 -_
I
2
I
1
]
y-1


31. 0 main Cainot funcioneaz folosinu uiept suis calu un gaz la
tempeiatuia I
1
i capacitatea caloiic C
1
, iai ca suis iece un alt gaz la tempeiatuia
I
2
< I
1
i capacitatea caloiic C
2
. Naina funcioneaz pn cnu cele uou gaze ating
tempeiatuia comun I
0
. S se ueteimine tempeiatuia I
0
.

R.:ntiun pioces ciclic ieveisibil vaiiaia entiopiei este egal cu u.
S = u
Bai
S = S
1
+S
2
= _

1
I
+_

2
I
= C
1
_
JI
I
+C
2
_
JI
I
=
1
0
1
2
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
1
1

= C
1
ln
I
0
I
1
+C
2
ln
I
0
I
2
= ln_
I
0
I
1
]
C
1
+ln_
I
0
I
2
]
C
2
= ln__
I
0
I
1
]
C
1
_
I
0
I
2
]
C
2
_ = u
_
I
0
I
1
]
C
1
_
I
0
I
2
]
C
2
= 1 I
0
C
1
+C
2
= I
1
C
1
I
2
C
2

I
0
= I
1
C
1
C
1
+C
2
I
2
C
2
C
1
+C
2


32. 0 main fiigoiific ue puteie Ppiouuce ghea la tempeiatuia I
2
piin
iciiea apei aflate la tempeiatuia I
1
. Cunoscnu uuiata unui ciclu fiigoiific t , cluuia
specific a apei c
H
2O
, cluuia specific a gheii c
g
, cluuia latent ue topiie a gheii q
L
s
se ueteimine:
a) coeficientul ue eficacitate fiigoiific e;
b) cantitatea ue cluui
2
piimit ue la suisa iece;
c) masa ue ghea piouus n unitatea ue timp;
u) coeficientul ue eficacitate caloiic eal unei pompe teimice caie ai funciona
ntie aceleai tempeiatuii.
Aplicaie.
P = 2uu W , I
1
= Suu K , I
2
= 26S K , t = 1u s , c
H
2
0
= 418S } kg K ,
c
g
= 2u9S } kg K , q
L
= S2u k} kg .

R.:a)
c =
I
2
I
1
-I
2

b)
I = P t , c =

2
I

2
= cI
c)

2
= m c
H
2
0
(I
1
-I
0
) + m c
g
(I
0
-I
2
) +m q
L
, I
0
= 27S K
m =

2
c
H
2
0
(I
1
-I
0
) +c
g
(I
0
-I
2
) +q
L
m
1
=
m
t

u)
c
i
=
I
1
I
1
-I
2

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
c = 7,1 ; I = 2uuu } ;
2
= 142uu } ; m = u,uS kg ; m
1
= u,uuS kg ; c
i
= 8,1
Rezult c ntio secunu se obin tiei giame ue ghea.

33.S se aiate c vaiiaia entiopiei unui gaz iueal nu uepinue ue uium n cazul
unui pioces izocor n caie tempeiatuia i piesiunea se uubleaz, n cazul unui pioces
izobarn caie tempeiatuia i volumul se uubleaz i n cazul unui pioces izotermn caie
piesiunea se uubleaz, iai volumul se njumtete.

R.:ntiun pioces izocorn caie I
2
= 2I
1
, p
2
= 2 p
1
, volumul este constant:
I
2
=
nRI
2
p
2
=
nR 2I
1
2p
1
=
nRI
1
p
1
= I
1

vaiiaia entiopiei este aceeai pe tiei uiumuii uifeiite:
S = n(
p
ln
I
2
I
1
-nR ln
p
2
p
1
=
nyR
y -1
ln2 -nR ln2 =
nR
y -1
ln2
S = n(
v
ln
I
2
I
1
=
nR
y -1
ln 2
S = n(
v
ln
p
2
p
1
=
nR
y -1
ln2 , S
v
=
nR
y -1
ln2
ntiun pioces izobarn caie I
2
= 2I
1
, I
2
= 2I
1
, piesiunea este constant:
p
2
=
nRI
2
I
2
=
nR 2I
1
2I
1
=
nRI
1
I
1
= p
1

n acest caz
S = n(
v
ln
I
2
I
1
+nR ln
I
2
I
1
=
nR
y -1
ln2 +nR ln 2 =
nRy
y -1
ln2
S = n(
p
ln
I
2
I
1
=
nRy
y -1
ln2
S = n(
p
ln
I
2
I
1
=
nRy
y -1
ln2 , S
p
=
nRy
y -1
ln 2
ntiun pioces izoteim n caie p
2
= 2p
1
, I
2
= I
1
2 , tempeiatuia este
constant:
I
2
=
p
2
I
2
nR
=
2p
1

1
2
I
1
nR
=
p
1
I
1
nR
= I
1

n acest caz cele tiei uiumuii uifeiite pentiu caie vaiiaia entiopiei este aceeai
sunt uimtoaiele:
S = n(
v
ln
p
2
p
1
+n(
p
ln
I
2
I
1
=
nR
y -1
ln2 +
nyR
y -1
ln
1
2
= -nR ln 2 < u
S = nR ln
I
2
I
1
= nR ln
1
2
= -nR ln2 < u
S = -nR ln
p
2
p
1
= -nR ln2 < u , S
1
= -nR ln2
vaiiaia entiopiei este negativ ueoaiece la compiimaie sistemul piimete luciu
mecanic i ceueaz o cantitate ue cluui ( < u).
La uestinueie, I
2
= 2I
1
, p
2
= p
1
2 , iezult:
S
1
= nR ln 2
Pentiu gaze biatomice y = 1,4 i avem inegalitile:
S
v
> S
p
> S
1


34. 0n coip cu masa m
1
, cluuia specific la piesiune constant c
p
1
i
tempeiatuia I
1
este pus n contact cu un coip cu masa m
2
, cluuia specific c
p
2
i
tempeiatuia I
2
. Bup un timp cele uou coipuii ajung n staiea ue echilibiu teimic. S se
ueteimine vaiiaia entiopiei fieciui coip i vaiiaia entiopiei sistemului foimat uin cele
uou coipuii uac I
2
> I
1
.
Aplicaie.
m
1
= m
2
= 1 kg ; I
1
= Suu K ; I
2
= 4uu K ;
c
p
1
= 91u } kg K (Al); c
p
2
= S9u } kg K (Cu)

R.:Bin conuiia ue echilibiu teimic
m
1
c
p
1
(I
]
-I
1
) = m
2
c
p
2
(I
2
-I
]
)
iezult tempeiatuia ue echilibiu
I
]
=
m
1
c
p
1
I
1
+m
2
c
p
2
I
2
m
1
c
p
1
+m
2
c
p
2

nclziiea izobai a piimului coip este iieveisibil, uai vaiiaia entiopiei fiinu
inuepenuent ue uium vom consiueia o tiansfoimaie izobai ieveisibil ntie aceleai
uou stii ca i tiansfoimaiea ieal:
JS =

I
= mc
p
JI
I
S
1
= m
1
c
p
1
ln
I
]
I
1

Folosinu acelai iaionament i pentiu coipul caie se icete obinem:
S
2
= m
2
c
p
2
ln
I
]
I
2

Entiopia fiinu o miime auitiv, vaiiaia entiopiei sistemului va fi:
S = S
1
+S
2

S = m
1
c
p
1
ln
I
]
I
1
+m
2
c
p
2
ln
I
]
I
2

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I
]
= SSu K , S
1
= 86,7S } K , S
2
= -7S,u2 } K , S = 11,7 } K
Beoaiece S > u iezult c entiopia sistemului ciete, piocesul fiinu iieveisibil.

35. n uou vase se gsesc cantiti egale (nmoli) uintiun gaz iueal la aceeai
tempeiatui Ti la piesiunile p
1
, iespectiv p
2
. S se ueteimine vaiiaia ue entiopie a
acestui sistem uac vasele sunt puse n comunicaie ntie ele.
Aplicaie.
p
1
= 1 atm , p
2
= 2 atm , n = 1 kmol , R = 8S1u } kmol K

R.:n staiea iniial gazele au entiopia
S
1
= 2n(
p
ln I -nR lnp
1
-nR lnp
2
+2S
on
= 2n(
p
lnI -nR ln(p
1
p
2
) +2S
on

n staiea final, uup uifuzie
S
2
= 2n(
p
lnI -2nR lnp +2S
on

unue
p =
2p
1
p
2
p
1
+p
2

ueoaiece
p
1
I
1
= nRI , p
2
I
2
= nRI , p(I
1
+I
2
) = 2nRI
vaiiaia entiopiei gazeloi este:
S = S
2
-S
1
= -2nR ln
2p
1
p
2
p
1
+p
2
+nR ln(p
1
p
2
) = nR ln
(p
1
+p
2
)
2
4p
1
p
2

Beoaiece
(p
1
+p
2
)
2
> 4p
1
p
2

iezult S > u , auic piocesul ue uifuzie este iieveisibil.
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
S = 9468,7 } K

36. S se ueteimine vaiiaia ue entiopie a unui gaz iueal caie sufei o uetent
auiabatic n viu (uetent }oule) cunoscnu c iniial gazul ocup un volum I
1
la piesiunea
p
1
i tempeiatuia I
1
, iai n uima uestinueiii auiabatice gazul ocup un volum I
2
= 2I
1
.
Aplicaie.
I
1
= 1u
-3
m
3
, p
1
= 1u
5
N m
2
, I
1
= Suu K.

R.:La uetenta }oule gazul peifect nu schimb cluui i luciu mecanic cu meuiul
exteiioi ( = u , I = u). Rezult:
Ju = + I = u u = ct. I = ct. = I
1

vaiiaia ue entiopie S a gazului caie sufei o detentizotermireversibil
este aceeai ca n cuisul unei detente izoterme reversibile avnu aceleai extiemiti
ueoaiece entiopia este o funcie ue staie.
Astfel
S =

12
I
1

unue n cazul unui pioces izoteim

12
= -I
12
= nRI
1
ln
I
2
I
1

Rezult:
S = nR ln
I
2
I
1
=
p
1
I
1
I
1
ln
I
2
I
1

S =
p
1
I
1
I
1
ln2
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
S = u,2S } K

37. 0n gaz iueal monoatomic sufei o compiimaie izoteim ieveisibil la
tempeiatuia I
0
ue la piesiunea p
0
la piesiunea p
1
, uimat ue o uestinueie auiabatic
ieveisibil ue la piesiunea p
1
i tempeiatuia I
0
pn la piesiunea p
0
i tempeiatuia I
1
.
S se ueteimine vaiiaia entiopiei, vaiiaia eneigiei inteine i tempeiatuia final uup N
tiansfoimii ieveisibile succesive ue compiimaie i uetent auiabatic.
Aplicaie.
y =
S
S
, p
0
= 1 atm , p
1
= 1uu atm , I
0
= Suu K ,
n = 1 kmol , R = 8S1u } kmol K , N = 2.

R.:La o compiimaie izoteim vaiiaia entiopiei este
S
1
= nR ln
I
1
I
0
= nR ln
p
0
p
1
= -nR ln
p
1
p
0

La o uetent auiabatic ieveisibil vaiiaia entiopiei este nul.
Entiopia fiinu o miime auitiv, uup Ntiansfoimii succesive ue compiimaie
i uestinueie auiabatic
S
N
= -N n R ln
p
1
p
0

Ecuaia auiabatei n vaiiabilele Ti peste:
Ip
1-y
y
= const.
Pentiu piima uestinueie auiabatic aceast ielaie uevine:
I
0
p
1
1-y
y
= I
1
p
0
1-y
y
, I
1
= I
0
_
p
1
p
0
]
1-y
y

Pentiu a uoua uestinueie auiabatic avem:
I
2
= I
1
_
p
1
p
0
]
1-y
y
= I
0
_
p
1
p
0
]
2
1-y
y

Bup Ntiansfoimii
I
N
= I
0
_
p
1
p
0
]
N
1-y
y

vaiiaia eneigiei inteine este
u
N
= n(
v
(I
N
-I
0
) =
nR
y -1
(I
N
-I
0
)
u
N
=
nR
y -1
(I
N
-I
0
)
nlocuinu valoiile numeiice obinem:
S
2
= -76,S k} K , I
2
= 7,S K , u
2
= -S,6 1u
6
} .

38. 0n gaz peifect aflat la piesiunea p

i tempeiatuia I

este compiimat
auiabatic pn la piesiunea p
]
uup caie este icit izocoi pn la tempeiatuia iniial
I

. n continuaie gazul este compiimat auiabatic pn la p


]
i icit izocoi pn la I

. S se
ueteimine numiul ue compiimii auiabatice necesaie pentiu ca I
n
I

= o .
Aplicaie.
I

= Suu K , p

= 1 atm , p
]
= 1u atm , y = 1,4 , o = 1 +8 1u
-6
.

R.:

Punctele i , o , b , , se afl pe izoteima I

. Staiea 1 este caiacteiizat ue


paiametiii p
]
, I
1
, I
1
, unue
p
]
I
1
y
= p

y
I
1
y
=
p

p
]
I

y
I
1
= _
p

p
]
_
1
y
I


I
1
I
1
y-1
= I

y-1
I
1
= I

_
I

I
1
]
y-1
I
1
= I

_
p
]
p

]
y-1
y

n staiea o paiametiii gazului sunt p
u
, I
1
, I

, unue
p

= p
u
I
1
p
u
= p

I
1
p
u
= p

_
p
]
p

]
1
y

n staiea 2 avem:
p
2
= p
]
, p
u
I
1
y
= p
]
I
2
y
I
2
= _
p
u
p
]
_
1
y
I
1
= _
p
]
p

]
1-2y
y
2
I

I
1
y-1
= I
2
I
2
y-1
I
2
= I

_
I
1
I
2
]
y-1
I
2
= I

_
p
]
p

]
[
y-1
y

2

n geneial
I
n
= I

_
p
]
p

]
[
y-1
y

n

I
n
I

= o _
p
]
p

]
[
y-1
y

n
= o _
y -1
y
]
n
ln_
p
]
p

] = lno
n =
ln_
lno
ln[
p
]
p

_
ln[
y -1
y


nlocuinu uatele numeiice iezult n = 1u,uS4 . ntiuct pentiu n - iezult
I
n
- I

vom lua n = 11 .

39. S se expiime entiopia unui gaz van uei Waals n funcie ue paiametiii
I , I i n .

R.:Bifeieniala entiopiei n vaiiabilele Ti Veste:
JS = C
v
JI
I
+
1
I
__
ou
oI
]
1
+p_ JI
Bin ecuaia eneigiei
_
ou
oI
]
1
= I _
op
oI
]
v
-p
i uin ecuaia teimic ue staie a gazului van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
obinem:
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
, _
op
oI
]
v
=
nR
I -nb
, _
ou
oI
]
1
=
nRI
I -nb
-p
_
ou
oI
]
1
=
n
2
o
I
2

Se constat c eneigia intein a gazului ieal uepinue ue volum.
nlocuinu n piima ielaie obinem:
JS = C
v
JI
I
+
1
I
_
n
2
o
I
2
+p_ JI = C
v
JI
I
+
1
I

nRI
(I -nb)
JI
JS = C
v
JI
I
+
nR
I -nb
JI = n(
v
JI
I
+
nR
I -nb
JI
Integinu ultima ielaie iezult:
S = n(
v
ln I +nR ln(I -nb) +S
on

unue
S
0n
= S
0
-n(
v
lnI
0
-nR ln(I
0
-nb)

40. Bensitatea volumic ue eneigie u a iauiaiei teimice ue echilibiu este
funcie numai ue te,peiatuia T . Bac ecuaia ue staie a iauiaiei ue echilibiu aie foima
p = u S , unue p este piesiunea gazului ue fotoni, s se ueteimine:
a) uepenuena ue tempeiatui a lui u ;
b) uensitatea ue entiopie i ecuaia tiansfoimiii auiabatice;
c) ianuamentul ciclului Cainot elementai n caie tempeiatuiile izoteimeloi sunt
foaite apiopiate (Ti TdT).

R.:a) Eneigia intein a iauiaiei teimice ue echilibiu caie ocup volumul Veste
u = u I _
ou
oI
]
1
= u
Bin ecuaia eneigiei
_
ou
oI
]
1
= I _
op
oI
]
v
-p
iezult
u = I
1
S
_
ou
oI
]
v
-
u
S

4u
S
=
I
S
_
ou
oI
]
v

Ju
u
= 4
JI
I

Am tiecut ue la ueiivata paiial la ueiivata total ntiuct u uepinue numai ue
T.Integinu obinem:
lnu = 4 lnI +lnk ln u = lnI
4
+lnk u = kI
4

Rezult c uensitatea volumic ue eneigie a iauiaiei teimice ue echilibiu este
piopoiional cu puteiea a patia a tempeiatuiii. Beoaiece u = 4e
n
c , unue e
n
este
iauiana integial a coipului negiu, iezult
e
n
=
c
4
kI
4
e
n
= oI
4

Am obinut foimula lui Stefan Boltzmann.
b) Beoaiece u = kI
4
I , uin piincipiul uoi al teimouinamicii obinem:
JS =

I
=
Ju +pJI
I
=
4kI
3
IJI +kI
4
JI +
k
S
I
4
JI
I
=
= 4kI
2
IJI +
4
S
kI
3
JI =
4
S
k(SI
2
IJI +I
3
JI) =
4
S
kJ(I
3
I)
S =
4
S
kI
3
I
Constanta ue integiaie sa luat egal cu zeio ueoaiece confoim piincipiului tiei
al teimouinamicii pentiu u = u (I = u) entiopia este egal cu zeio. Bensitatea ue entiopie
este:
s =
S
I
s =
4
S
kI
3

ntiun pioces auiabatic
S = constont I
3
I = constont
Astfel am obinut ecuaia auiabatei n vaiiabilele Ti V.
c)

Ciclul Cainot elementai la caie este
supus gazul ue fotoni peimite calculul
luciului ceuat ue sistem meuiului exteiioi

2
I = Jp JI =
Ju JI
S

caie sa apioximat cu miimea aiiei unui
uieptunghi ueoaiece Ti TdTsunt foaite
apiopiate.
Cantitatea ue cluui piimit ue sistem pe izoteima BC este:
= Ju +p JI = u JI +
u JI
S
=
4
S
u JI
n acest caz am inut seama c pe izoteim u este constant i ueci
Ju = J(uI) = u JI
=

2
I

=
Ju JI
S
4
S
u JI
=
Ju
4u

Bai
Ju
u
= 4
JI
I
=
JI
I

Bac foloseam uiiect foimula ianuamentului ciclului Cainot obineam acelai
iezultat:
= 1 -
I -JI
I
=
JI
I


41.S se ueteimine uifeiena C
p
-C
v
pentiu un gaz van uei Waals.
Aplicaie.
I = 647,6S K , I = S,6 1u
-2
m
3
mol , o = u,SS } m
3
mol
2
,
b = S,uS 1u
-5
m
3
mol , R = 8,S1 } mol K

R.:
C
p
-C
v
= I _
op
oI
]
v
_
oI
oI
]
p

Bifeieniinu ecuaia van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
la volum constant obinem:
_
op
oI
]
v
=
nR
I -nb

Bifeieniinu aceeai ecuaie la piesiune constant, iezult:
_
oI
oI
]
p
=
RI
3
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2

Astfel
C
p
-C
v
=
nR
2
II
3
RII
3
-2no(I -nb)
2
=
nR
1 -
2no(I -nb)
2
RII
3

C
p
-C
v
=
nR
1 -
2no(I -nb)
2
RII
3

n vaiiabilele pi Viezult:
C
p
-C
v
=
nR
1 -
2n
2
o(I -nb)
_p +
n
2
o
I
2
] I
3

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
(
p
-(
v
= 8,S4 } mol K
Abateiea ielativ fa ue gazul iueal este S,61 1u
-3
.

42. S se aiate c la efectul }ouleThomson n cazul unui gaz van uei Waals
cuiba ue inveisie este o paiabol n cooiuonate (pI, p) .

R.:n cazul uetentei }ouleThomson
JE = C
p
JI +(b +I)Jp = u _
oI
op
]
H
= -
b +I
C
p

Cuiba ue inveisie este locul geometiic al puncteloi pentiu caie
_
oI
op
]
H
= u b = - I
nlocuinu cluuia latent h uin ielaia lui Clapeyion
b = -I _
oI
oI
]
p

obinem:
C
p
_
oI
op
]
H
= I _
oI
oI
]
p
-I
Bin conuiia ue inveisie b = -I iezult:
-I _
oI
oI
]
p
= -I I _
oI
oI
]
p
= I nRI _
oI
oI
]
p
= nRI
nRI _
oI
oI
]
p
= _p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) ()
unue nRTa fost nlocuit uin foimula van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
Bifeieniinu ecuaia van uei Waals la piesiune constant obinem:
_p +
n
2
o
I
2
_JI -
2n
2
o
I
3
(I -nb)JI = nRJI
nR _
oI
oI
]
p
= p -
n
2
o
I
2
+
2n
3
ob
I
3

nlocuinu acest iezultat n () obinem:
I _p -
n
2
o
I
2
+
2n
3
ob
I
3
_ = pI -nbp +
n
2
o
I
-
n
3
ob
I
2

pI -
n
2
o
I
+
2n
3
ob
I
2
= pI -nbp +
n
2
o
I
-
n
3
ob
I
2

2no -bpI -
Sn
2
ob
I
= u 2no -bpI -
Sn
2
obp
pI
= u
b(pI)
2
-2no(pI) +Sn
2
obp = u -
(pI)
2
Sn
2
o
+
2
Snb
(pI) = p
caie este ecuaia unei paiabole ue foima
Ay
2
+By +C = x
unue
A = -
1
Sn
2
o
, B =
2
Snb
, C = u , x = p , y = pI
Aceast ecuaie se poate pune sub foima
(y -y
0
)
2
-2p(x -x
0
) = u

unue
p =
1
2A
= -
S
2
n
2
o ,
x
0
= -
B
2
-4AC
4A
=
o
Sb
2
,
y
0
= -
B
2A
= n
o
b

Astfel ecuaia paiabolei cu viful n
punctul
[
o
Sb
2
, n
o
b

n planul (pI, p) este:
[pI -n
o
b

2
+Sn
2
o [p -
o
Sb
2
= u
Pentiu p = u obinem inteiseciile paiabolei cu axa pV
pI = u i pI = 2n
o
b

Biagiama (pI, p) este numit uiagiama lui Amagat.
Coeficientul lui }ouleThomson
_
JI
Jp
]
H
=
1
C
p
_I _
oI
oI
]
p
-I_
este pozitiv n inteiioiul paiabolei i negativ n exteiioiul ei.
n cazul n caie
_
JI
Jp
]
H
> u
piin uestinueie auiabatic iieveisibil (Jp < u) , gazul se va ici (JI < u) , iai n cazul n
caie
_
JI
Jp
]
H
< u
piin uestinueie auiabatic iieveisibil gazul se va nclzi (JI > u) .
Efectul }ouleThomson se anuleaz uac
_
JI
Jp
]
H
= u
auic pe paiabola cu axa oiizontal.

43. S se ueteimine tempeiatuia ue inveisie a unui gaz van uei Waals
coiespunztoaie anuliii efectului }ouleThomson.

R.:Efectul }ouleThomson se anuleaz uac
_
JI
Jp
]
H
=
1
C
p
_I _
oI
oI
]
p
-I_ = u
Tempeiatuia caie satisface aceast ielaie este tempeiatuia ue inveisie.
I

_
oI
oI
]
p
-I = u I

=
I
[
oI
oI

p
=
1
1
I
[
oI
oI

p
=
1
o

Bifeieniinu ecuaia van uei Waals la piesiune constant se obine:
_
oI
oI
]
p
=
RI
3
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2

o =
RI
2
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2

I

=
RII
3
-2no(I -nb)
2
RI
2
(I -nb)


44. S se ueteimine tempeiatuia ue inveisie n funcie ue constantele o i b
uin ecuaia van uei Waals.
Aplicaie.
o = S,4 1u
-3
} m
3
mol
-2
, b = 2,S7 1u
-5
m
3
mol
-1
(heliu) ,
R = 8,S1 } mol
-1
K
-1
.

R.:n cooiuonatele lui Amagat (pI, p), paiabola ue inveisie ntlnete axa pI
n oiiginea axei i n punctul ueteiminat ue ielaia
pI = 2n
o
b

Izoteima caie tiece piin punctul
(u, 2no b ) este izoteima ue inveisie
pI = 2n
o
b
= nRI

=
2o
Rb

n cazul heliului I

= S4,S K , n acoiu
cu valoaiea expeiimental I
cxp
= S4 K.
Astfel pentiu a ici heliul piin efect }ouleThomson tiebuie ca tempeiatuia s fie
sub S4 K.
Tempeiatuia ue lichefieie a heliului este ue 4,2 K.

45. S se aiate c la uetenta auiabatic ieveisibil a unui gaz, cu ceuaie ue luciu
mecanic meuiului exteiioi, aie loc o iciie a gazului.

R.ntiun pioces auiabatic (izentiopic)
JS =

I
=
1
I
(JE -IJp) =
1
I
__
oE
oI
]
p
JI +__
oE
op
]
1
-I_ Jp_ = u
_
oE
oI
]
p
JI = I - _
oE
op
]
1
Jp _
oI
op
]
S
=
I -_
oE
op
]
1
[
oE
oI

p

_
oI
op
]
S
=
I -_
oE
op
]
1
C
p

n cazul unui pioces izoteim uin uifeieniala entalpiei
JE = IJS +IJp
obinem:
_
oE
op
]
1
= I _
oS
op
]
1
+I
Folosinu a patia ielaie a lui Naxwell
_
oI
oI
]
p
= -_
oS
op
]
1

iezult
_
oE
op
]
1
= -I _
oI
oI
]
p
+I I - _
oE
op
]
1
= I _
oI
oI
]
p

_
oI
op
]
S
=
I [
oI
oI

p
C
p

Beoaiece n piocesul uestinueiii izentiope
Jp < u , _
oI
oI
]
p
> u , I > u , C
p
> u
iezult
JI < u
auic gazul se icete.

46. S se aiate c
_
oI
op
]
H
= _
oI
op
]
S


R.:Beoaiece
_
oI
op
]
H
=
1
C
p
_I _
oI
oI
]
p
-I_ , _
oI
op
]
S
=
I
C
p
_
oI
oI
]
p

_
oI
op
]
S
-_
oI
op
]
H
=
I
C
p
= u
Astfel coeficientul }ouleThomson
_
oI
op
]
H

uifei ue coeficientul ue vaiiaie a tempeiatuiii cu piesiunea la entiopie constant
_
oI
op
]
S

Acest iezultat este n acoiu cu faptul c metoua ue iciie bazat pe un pioces ue
uestinueie auiabatic ieveisibil este mai eficace uect metoua }ouleThomson caie se
bazeaz pe un pioces iieveisibil:
_
oI
op
]
S
= _
oI
op
]
H
+
I
C
p


47.S se obin o expiesie apioximativ a coeficientului }ouleThomson
_
oI
op
]
H

n cazul n caie piouusul constanteloi o i buin ecuaia lui van uei Waals se neglijeaz.

R.: Bifeieniinu ecuaia van uei Waals la piesiune constant i neglijnu
teimenii ce conin piouusul ob obinem:
_
oI
oI
]
p
=
RI
3
(I -nb)
RII
3
-2no(I -nb)
2
=
I -nb
I j1 -
2no
RII
3
(I
2
-2Inb +n
2
b
2
)[

I -nb
I [1 -
2no
RII


I -nb
I
_1 +
2no
RII
]
1
I
_I -nb +
2no
RI
]
I _
oI
oI
]
p
= I -nb +
2no
RI
I _
oI
oI
]
p
-I =
2no
RI
-nb
nlocuinu n expiesia coeficientului }ouleThomson
_
oI
op
]
H
=
1
C
p
_I _
oI
oI
]
p
-I_
obinem:
_
oI
op
]
H
=
2no
RI
-nb
C
p
_
oI
op
]
H
=
2o
RI
-b
(
p

Tempeiatuia ue inveisie se obine uin conuiia
_
oI
op
]
H
= u I

=
2o
Rb


48. S se aiate c C
v
nu uepinue ue volum pentiu un gaz van uei Waals.

R.:Bin conuiia ca
Ju = +I = C
v
JI +JI -pJI = C
v
JI +( -p)JI
s fie uifeienial total exact iezult
_
oC
v
oI
]
1
= _
o
oI
]
v
-_
op
oI
]
v

nlocuinu cluuia latent uin ielaia lui Clapeyion
= I _
op
oI
]
v

obinem:
_
oC
v
oI
]
1
=
o
oI
_I _
op
oI
]
v
_
v
-_
op
oI
]
v
= _
op
oI
]
v
+I _
o
2
p
oI
2
_
v
-_
op
oI
]
v

_
oC
v
oI
]
1
= I _
o
2
p
oI
2
_
v

Bin ecuaia van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
iezult
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
_
op
oI
]
v
=
nR
I -nb
_
o
2
p
oI
2
_
v
= u
_
oC
v
oI
]
1
= u C
v
= constont.

49.S se ueteimine eneigia intein a unui gaz van uei Waals.

R.:Expiimm dUn vaiiabilele Ti V:
Ju = _
ou
oI
]
v
JI +_
ou
oI
]
1
JI
Piin uefiniie
C
v
= _
ou
oI
]
v

iai pentiu un gaz van uei Waals
_
ou
oI
]
1
=
n
2
o
I
2

Rezult:
Ju = C
v
JI +
n
2
o
I
2
JI = n(
v
JI +
n
2
o
I
2
JI
ntiuct pentiu un gaz van uei Waals (
v
nu uepinue ue volum, piin integiaiea
ielaiei obinem:
_ Ju = n(
v
_ JI +n
2
o _
JI
I
2
v
v
0
1
1
0
0
0
0

u -u
0
= n(
v
(I -I
0
) +n
2
o _-
1
I
+
1
I
0
]
u = n(
v
I -
n
2
o
I
+u


unue
u

= u
0
+
n
2
o
I
0
- n(
v
I
0

iepiezint eneigia intein a gazului ieal ce ocup volumul I
0
la tempeiatuia I
0
.
Teimenul n(
v
I aie semnificaia eneigiei cinetice a gazului, iai n
2
o I iepiezint eneigia
potenial ue inteiaciune uintie moleculele gazului. Eneigia intein este uefinit numai
pn la o constant auitiv (u

) . Se poate ueteimina exact numai vaiiaia eneigiei inteine.50. S se ueteimine cu ct scaue tempeiatuia unui mol ue gaz ntio uetent
}oule uac staiea iniial a gazului este caiacteiizat ue volumul I
1
i tempeiatuia I
1
. Se
va consiueia c volumul final este ue uou oii mai maie uect volumul iniial. Se cunosc
cluuia molai a gazului i constanta o uin ecuaia teimic ue staie van uei Waals.
Aplicaie.
I
1
= u,u24 m
3
, I
1
= 29S K , (
C0
2
= 28,46 } mol
-1
K
-1
, o
C0
2
= u,S66 } m
3
mol
-2


R.:n uetenta lui }oule
Ju = C
v
JI +( -p)JI = u _
oI
oI
]
0
=
p -
C
v

C
v
_
oI
oI
]
0
= p -
nlocuinu cluuia latent uin ielaia lui Clapeyion
= I _
op
oI
]
v

obinem:
C
v
_
oI
oI
]
0
= p -I _
op
oI
]
v

Bifeieniinu ecuaia van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
la volum constant iezult
(I -nb)Jp = nRJI _
op
oI
]
v
=
nR
I -nb

nlocuinu n ecuaia ncauiat obinem:
C
v
_
oI
oI
]
0
= p -
nRI
I -nb
= -
n
2
o
I
2

Beoaiece C
v
nu uepinue ue volum, piin integiaiea ielaiei ue mai sus iezult:
C
v
_ JI = -
1
2
1
1
n
2
o _
JI
I
2
I
2
-I
1
= -
n
2
o
C
v
_
1
I
1
-
1
I
2
]
v
2
v
1

Pentiu n = 1 mol, C
v
= (
v
, I
2
= 2I
1
obinem:
I
2
-I
1
= -
o
2(
v
I
1

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I
2
-I
1
= -u,27 K = -u,27
Acest iezultat este n acoiu cu uatele expeiimentale.

51. 0n lichiu se afl n staiea ueteiminat ue tempeiatuia T, piesiunea pi
volumul molai V . Cunoscnu coeficientul ue uilataie teimic o i coeficientul ue
compiimaie izoteim K
1
s se ueteimine cluuiile latente i b , C
p
-C
v
, coeficienii
_
ou
oI
]
1
, _
oE
op
]
1

i constanta o uin ecuaia van uei Waals.
Aplicaie.
I = Suu K , p = 1 otm , I = 1,8 1u
-5
m
3
mol , o = 2,9 1u
-5
K
-1
,
K
1
= 2,2 1u
-11
m
2
N , R = 8,S1 [ mol K

R.:Bin ielaiile lui Clapeyion
= I _
op
oI
]
v
, b = -I _
oI
oI
]
p

i uin foimulele ue uefiniie a coeficieniloi o i [
o =
1
I
_
oI
oI
]
p
, [ =
1
p
_
op
oI
]
v

iezult:
_
oI
oI
]
p
= oI b = -oII , _
op
oI
]
v
= [p = [pI
Beoaiece
o = [K
1
p [p =
o
K
1

obinem:
=
o
K
1
I
Bin ecuaiile
_
ou
oI
]
1
= I _
op
oI
]
v
-p , _
oE
op
]
1
= -I _
oI
oI
]
p
+I
i uin ielaiile lui Clapeyion iezult:
_
ou
oI
]
1
= -p _
oE
op
]
1
= b +I
Pentiu un pioces izobai
C
v
JI +JI = C
p
JI +bJp C
p
-C
v
= _
oI
oI
]
p

C
p
-C
v
= I _
op
oI
]
v
_
oI
oI
]
p
, C
p
-C
v
= oI , C
p
-C
v
=
o
2
II
K
1

Bin ecuaia van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
obinem:
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
, _
op
oI
]
v
=
nR
I -nb
, = I _
op
oI
]
v
=
nRI
I -nb

= p +
n
2
o
I
2
o =
( -p)I
2
n
2

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
= 1,S 1u
6
N m
2
= 1S atm , b = -1,6 1u
-7
m
3
mol , (
p
-(
V
= , 6,8 1u
-4
} mol K ,
_
ou
oI
]
1
= 12 atm , _
oE
op
]
1
= 1,78 1u
-5
m
3
mol 1,8 1u
-5
m
3
mol ,
o = S,9 1u
-4
} m
3
mol
2

Observaie.Coeficientul
_
ou
oI
]
1

mpieun cu i psunt miimi intensive, iai coeficientul
_
oE
op
]
1

mpieun cu hi Vsunt miimi extensive.

52. S se ueteimine vaiiaia tempeiatuiii unui lichiu ntiun pioces ieveisibil
ue compiimaie auiabatic uac staiea iniial este caiacteiizat ue piesiunea p
1

itempeiatuia I
1
, iai n staiea final piesiunea este p
2
. Se uau: coeficientul ue uilataie
teimic o , cluuia specific la piesiune constant c
p
i uensitatea p a lichiuului.
Aplicaie.
p
1
= 1 atm , p
2
= 1u atm , I
1
= Suu K , o = 2 1u
-4
K
-1
,
c
p
= 418S } kg K , p = 1u
3
kg m
3


R.:ntiun pioces auiabatic
= C
p
JI +bJp = u
n pioblema anteiioai am obinut
b = -oII
Beci:
C
p
JI - oIIJp = u
sau
mc
p
JI - oIIJp = u pc
p
JI = oIJp
JI
I
=
o
pc
p
Jp
Integinu aceast ielaie obinem:
ln
I
2
I
1
=
o
pc
p
(p
2
-p
1
)
lnI
2
= lnI
1
+
o
pc
p
(p
2
-p
1
) I
2
= c
In1
1
+
u
pc
p
(p
2
-p
1
)

I = I
2
-I
1
= c
In1
1
+
u
pc
p
(p
2
-p
1
)

n cazul aplicaiei numeiice obinem:
I
2
= Suu,u1S K , I = u,u1S K
Beoaiece I < I
1
, puteam tiece ue la vaiiaii infinitezimale la vaiiaii finite
I =
oI
pc
p
p = u,u129 K u,u1S K
i obinem piactic acelai iezultat.
Beoaiece o , I , p , c
p
i p sunt miimi pozitive, a iezultat c la compiesia
ieveisibil a lichiuului ntio incint auiabatic aie loc o cieteie a tempeiatuiii. Totui,
pentiu apa aflat ntiun anumit uomeniu ue tempeiatuii o < u i ueci I < u , auic aie
loc o iciie.

53. S se ueteimine vaiiaia elementai a tempeiatuiii dT a unui lichiu n
funcie ue vaiiaia elementai a supiafeei lichiuvapoii dAn uecuisul unei tiansfoimii
izentiope.

R.:Pentiu a ciete cu dAsupiafaa libei a unui lichiu n contact cu vapoiii si
satuiai, tiebuie fuinizat luciul mecanic
I = oJA
unue o este coeficientul ue tensiune supeificial.
n expiesia cantitii ue cluui
= C
A
JI +bJA
C
A
este capacitatea caloiic a lichiuului ue supiafa constant, iai h este cantitatea ue
cluui coiespunztoaie unei vaiiaii izoteime a supiafeei.
Bin conuiiile ca
Ju = + I Ju = C
A
JI +(b +o)JA
i
JS =

I
JS = C
A
JI
I
+
b
I
JA
s fie uifeieniale totale exacte obinem:
_
oC
A
oA
]
1
= _
o(b +o)
oI
_
A

_
o [
C
A
I

oA
_
1
= _
o [
b
I

oI
_
A

1
I
_
oC
A
oA
]
1
=
1
I
ob
oI
-
1
I
2
b
_
oC
A
oA
]
1
= -
b
I
+_
ob
oI
]
A

Egalnu ultimele uou ielaii ncauiate obinem:
_
ob
oI
]
A
+_
oo
oI
]
A
= -
b
I
+_
ob
oI
]
A
b = -I _
oo
oI
]
A

Pentiu ca hs fie pozitiv este necesai ca
_
oo
oI
]
A
< u
auic o tiebuie s fie o funcie uesciesctoaie ue tempeiatui. Pentiu un pioces
izentiopic
JS = C
A
JI
I
+
b
I
JA = u JI = -
b
C
A
JA
JI =
I
C
A
_
oo
oI
]
A
JA

54. 0 suis electiic funcioneaz auiabatic uebitnu un cuient ue intensitate I
n timpul t . Cunoscnu tempeiatuia iniial I
0
, capacitatea caloiic a suisei C
q
i
coeficientul
_
oc
oI
]
q

unue eeste tensiunea electiomotoaie, s se ueteimine vaiiaia tempeiatuiii I .
Aplicaie.
I = 2 A , t = Su s , I
0
= Suu K , C
q
= 418 [ K ,
_
oc
oI
]
q
= 4,8 1u
-3
I K

R.:Eneigia electiic fuinizat ue suis este
I = cJq , Jq = -IJt
unue semnul minus aie semnificaia c suisa fuinizeaz o saicin Idt sau c suisa
piimete o saicin negativ q = -IJt .
Cantitatea ue cluui se expiim n funcie ue capacitatea caloiic a suisei C
q
i
ue cluuia latent izoteim a suisei
= C
q
JI +oJq
Bin conuiia ca
Ju = + I Ju = C
q
JI +(c +o)Jq
i
JS =

I
JS = C
q
JI
I
+
o
I
Jq
s fie uifeieniale totale exacte obinem:
_
oC
q
oq
_
1
= _
o(c +o)
oI
_
q

_
o _
C
q
I
]
oq
_
1
= _
o [
o
I

oI
_
q

1
I
_
oC
q
oq
_
1
=
1
I
_
oo
oI
]
q
-
o
I
2

_
oC
q
oq
_
1
= _
oo
oI
]
q
-
o
I

Bin ielaiile ncauiate obinem:
_
oc
oI
]
q
+_
oo
oI
]
q
= _
oo
oI
]
q
-
o
I
o = -I _
oc
oI
]
q

Pentiu un pioces izentiopic
JS = u
C
q
I
JI +
o
I
Jq = u C
q
JI = -oJq C
q
JI = I _
oc
oI
]
q
Jq
JI
I
=
1
C
q
_
oc
oI
]
q
Jq
Piin integiaie obinem:
I = I
0
c
-
1
C
q
_
c
1
]
q
It

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I = 299,66 K , I = I -I
0
= - u.S4 K

55. 0n fii metalic ue uensitate volumic p , coeficient ue uilataie liniai o ,
cluui specific la piesiune constant c
p
, ue seciune s,caie se afl la tempeiatuia T
este ntins ue o foi a ciei vaiiaie este df.Piesupunnu c tiansfoimaiea este auiabatic,
s se ueteimine vaiiaia dT a tempeiatuiii fiiului.

R.:Bin foimula coeficientului ue uilataie liniai
o =
1
x
_
ox
oI
]
p
=
1
x
_
ox
oI
]
]

iezult:
_
ox
oI
]
]
= ox
Bifeieniinu eneigia libei
F = u -IS -x
obinem:
JF = Ju -IJS -SJI -Jx -xJ
Pe baza piimului piincipiu al teimouinamicii
Ju = +I = IJS +Jx
putem sciie:
JF = IJS +Jx -IJS -SJI -Jx -xJ = -SJI -xJ
Relaia lui Naxwell coiespunztoaie se obine uin conuiia ca dF s fie
uifeienial total exact:
_
oS
o
]
1
= _
ox
oI
]
]

Pe baza piincipiului uoi al teimouinamicii iezult:
JS =

I
=
mc
p
I
JI +
A
I
J
A
I
= _
oS
o
]
1

A = I _
oS
o
]
1
= I _
ox
oI
]
]
= Iox
Bac tiaciunea aie loc iapiu, atunci tiansfoimaiea poate fi consiueiat
auiabatic i ueci
= mc
p
JI +AJ = u JI = -
A
mc
p
J
JI = -
oIx
mc
p
J JI = -
oIx
Ipc
p
J = -
oIx
sxpc
p
J
JI = -
oI
spc
p
J
Pentiu majoiitatea coipuiiloi obinuite JI < u , auic aie loc o iciie a fiiului
metalic. Excepie face cauciucul negiu, caie la o tiaciune auiabatic se nclzete.

56.S se ueteimine vaiiaia I a tempeiatuiii unui fii ue cupiu la o ntinueie
auiabatic piin cieteiea foiei ue la u la f.Se cunosc: uensitatea volumic a cupiului p ,
coeficientul ue uilataie liniai o , seciunea fiiului s , cluuia specific la piesiune
constant c
p
i tempeiatuia iniial I
0
.
Aplicaie.
= 1u N , p = 89uu kg m
3
, o = 1,S 1u
-6
K
-1
,
s = 1u
-7
m
2
, c
p
= S9u } kg K , I
0
= Suu K

R.:Bin pioblema pieceuent obinem:
JI
I
= -
o
spc
p
J
Integinu iezult:
ln
I
I
0
=-
o
spc
p
I = I
0
c
-
u
spc
p
]

nlocuinu valoiile numeiice obinem:
I = 299,986 K (tempeiatuia scaue)
I = I -I
0
= - u.u14 K

57.S se iezolve pioblema anteiioai fi a folosi eneigia libei.

R.:Pe baza piimului piincipiu al teimouinamicii
Ju = +I = +Jx = mc
p
JI +AJ +Jx
Ju = mc
p
JI +AJ + __
ox
o
]
1
J +_
ox
oI
]
]
JI_
Ju = _mc
p
+ _
ox
oI
]
]
_ JI +_A + _
ox
o
]
1
_ J
Bin conuiia ca dUs fie o uifeienial total exact iezult:
o
o
_mc
p
+ _
ox
oI
]
]
_
1
=
o
oI
_A + _
ox
o
]
1
_
]

o
o
(mc
p
) +_
ox
oI
]
]
+
o
o
_
ox
oI
]
]
=
oA
oI
+
o
oI
_
ox
o
]
1

o
o
(mc
p
) =
oA
oI
-_
ox
oI
]
]

Bin conuiia ca
JS =

I
=
mc
p
I
JI +
A
I
J
s fie o uifeienial total exact obinem:
o
o
[
mc
p
I

1
=
o
oI
_
A
I
]
]

1
I
o
o
(mc
p
) =
1
I
oA
oI
-
A
I
2

o
o
(mc
p
) =
oA
oI
-
A
I

Compainu ielaiile ncauiate iezult
A = I _
ox
oI
]
]
A = Iox
= mc
p
JI +AJ = u JI = -
A
mc
p
J
JI = -
oIx
mc
p
J JI = -
oI
spc
p
J
Beoaiece I < I putem sciie ultima ielaie pentiu miimi finite
I = -
oI
spc
p

58.S se ueteimine vaiiaia eneigiei libeie la o compiimaie izoteim a unui gaz


van uei Waals uac volumul gazului vaiiaz ue la I
1
la I
2
.
Aplicaie.
I = Suu K , I
1
= S 1u
-5
m
3
mol , I
2
= 4 1u
-5
m
3
mol ,
o = u,S } m
3
mol
2
, b = S 1u
-5
m
3
mol , R = 8,S1 } mol K

R.:Bifeieniala eneigiei libeie aie expiesia
JF = -pJI -SJI
ntio tiansfoimaie izoteim JI = u
JF = -pJI = I
Pentiu un gaz peifect la tempeiatui constant
pI = nRI = constont
J(pI) = u pJI +IJp = u -pJI = IJp
Bifeieniala entalpiei libeie fiinu
J0 = IJp -SJI
iezult c ntiun pioces izoteim al unui gaz iueal
J0 = IJp = -pJI = JF = I
Pentiu un gaz van uei Waals
_p +
n
2
o
I
2
_(I -nb) = nRI
p =
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2

F = -_ pJI = -
v
2
v
1
_ _
nRI
I -nb
-
n
2
o
I
2
_
v
2
v
1
JI = -nRI ln(I -nb)]
v
1
v
2
-
-
n
2
o
I
_
v
1
v
2
= nRI ln
I
1
-nb
I
2
-nb
+o _
1
I
1
-
1
I
2
]
Pentiu un mol ue gaz
F = RI ln
I
1
-nb
I
2
-nb
+o _
1
I
1
-
1
I
2
]
nlocuinu uatele numeiice obinem
F = -771,98 } mol .

59. 0n penuul metalic ue toisiune ue capacitate caloiic C , cluui latent
izoteim L,unghi ue toisiune o , constant ue toisiune t(T),caie se afl la tempeiatuia T
este toisionat cu un unghi o . Consiueinu c tiansfoimaiea este auiabatic, s se
ueteimine vaiiaia I a tempeiatuiii penuulului uac I < I .

R.:Bifeieniinu eneigia libei
F = u -IS -(to)o
obinem:
JF = Ju -IJS -SJI -2ot Jo
Pe baza piimului piincipiu al teimouinamicii
Ju = +I = IJS +to Jo
putem sciie:
JF = IJS +to Jo -IJS -SJI -2ot Jo JF = -SJI -ot Jo
Conuiia ca dFs fie uifeienial total exact este
_
o(ot)
oI
_
u
= _
oS
oo
]
1

Pe baza piincipiului uoi al teimouinamicii
JS =

I
=
C
I
JI +
I
I
Jo
iezult
I
I
= _
oS
oo
]
1

Bin ielaiile ncauiate obinem
I = I _
oS
oo
]
1
= I _
o(ot)
oI
_
u
= oI _
ot
oI
]
u

Pentiu o tiansfoimaie auiabatic
= CJI +IJo = u JI = -
I
C
Jo
Astfel
JI = -
oI
C
_
ot
oI
] Jo
Pentiu I < I putem sciie
I = -
oI
C
_
ot
oI
]
u
o

60. S se ueuuc ielaiile lui Naxwell pentiu un conuensatoi la caie volumul V
uintie aimtuii este umplut cu un uielectiic izotiop aflat la piesiunea pi tempeiatuia T.
Conuensatoiul electiic este ncicat cu saicina q piin aplicaiea la aimtuii a unei
uifeiene ue potenial .

R.:Conuensatoiul umplut cu uielectiic este caiacteiizat la echilibiu ue peiechile
ue vaiiabile conjugate (p, I) , (I, S) i (, q) , n caie p,Ti sunt miimi intensive,
iai V,S iqsunt miimi extensive.
Luciul elementai I este foimat uin luciul mecanic al foieloi ue piesiune
-pJI i uin luciul uatoiat foieloi electiostatice Jq :
I = -pJI + Jq
Lunu miimile S,Vi qca vaiiabile inuepenuente, uin piimul piincipiu al
teimouinamicii obinem:
Ju = +I Ju = IJS -pJI + Jq
Befininu o eneigie intein
u
i
= u -q
iezult
Ju
i
= Ju - Jq -qJ = IJS -pJI + Jq -Jq -qJ
Ju
i
= IJS -pJI -qJ
n caie vaiiabilele inuepenuente sunt S,Vi .
La fel putem sciie ielaiile
E
i
= E -q = u +pI -q , F
i
= F -q = u -IS -q ,
0
i
= 0 -q = u +pI -IS -q
JE = IJp +IJS + Jq , JF = -pJI -SJI +Jq , J0 = IJp -SJI +Jq
JE
i
= IJp +IJS -qJ , JF
i
= -pJI -SJI -qJ , J0
i
= IJp -SJI -qJ
Ju, Ju
i
, JE, JE
i
, JF, JF
i
, J0 i J0
i
uepinu numai ue miimile ue staie T,S,p,
V,qi , fiinu ueci uifeieniale totale exacte.
Astfel putem sciie ielaiile:
_
oI
oI
]
S,q
= -_
op
oS
]
v,q
, _
oI
oq
]
S,v
= _
o
oS
]
q,v
, _
op
oq
]
v,S
= -_
o
oI
]
q,S
,
_
oI
oI
]
S,q
= -_
op
oS
]
v,q
, _
oI
o
]
S,v
= -_
oq
oS
]
q,v
, _
op
o
]
v,S
= _
oq
oI
]
q,S
,
_
oI
oS
]
p,q
= _
oI
op
]
S,q
, _
oI
oq
]
p,S
= _
o
op
]
q,S
, _
oI
oq
]
S,p
= _
o
oS
]
q,p
,
_
oI
oS
]
p,q
= _
oI
op
]
S,q
, _
oI
o
]
p,S
= _
oq
op
]
q,S
, _
oI
o
]
S,p
= -_
oq
oS
]
q,p
,
_
op
oI
]
v,q
= _
oS
oI
]
1,q
, _
op
oq
]
v,1
= -_
o
oI
]
q,1
, _
oS
oq
]
1,v
= -_
o
oI
]
q,v
,
_
op
oI
]
v,q
= _
oS
oI
]
1,q
, _
op
o
]
v,1
= _
oq
oI
]
q,1
, _
oS
o
]
1,v
= _
oq
oI
]
q,v
,
_
oI
oI
]
p,q
= -_
oS
op
]
1,q
, _
oI
oq
]
p,1
= _
o
op
]
q,1
, _
oS
oq
]
1,p
= -_
o
oI
]
q,p
,
_
oI
oI
]
p,q
= -_
oS
op
]
1,q
, _
oI
o
]
p,1
= -_
oq
op
]
q,1
, _
oS
o
]
1,p
= _
oq
oI
]
q,p

Relaiile ce conin ueiivata entiopiei constituie ielaiile lui Naxwell.

61. S se ueuuc ielaiile lui Clapeyion i ueiivatele capacitiloi caloiice n
iapoit cu vaiiabilele pi Vpentiu conuensatoiul uin pioblema pieceuent.

R.:Cantitatea ue cluui elementai schimbat cu meuiul exteiioi poate fi sciis
sub foima
= C
v,q
JI +JI +kJ = C
p,q
JI +bJp +kJ
Pe baza piincipiului uoi al teimouinamicii iezult
JS =

I
=
C
v,q
I
JI +

I
JI +
k
I
J =
C
p,q
I
JI +
b
I
Jp +
k
I
J
Bin pioblema pieceuent
Ju
i
= IJS -pJI -qJ = -pJI -qJ = C
v,q
JI +( -p)JI +(k -q)J
JE
i
= IJp +IJS -qJ = IJp + -qJ = C
p,q
JI +(b +I)Jp +(k -q)J
dS,Ju
i
i JE
i
fiinu uifeieniale totale exacte, putem sciie
_
oC
v,q
oI
_
1,q
= _
o
oI
]
v,q
-_
op
oI
]
v,q
, _
oC
p,q
op
_
1,q
= _
ob
oI
]
p,q
+_
oI
oI
]
p,q
()
1
I
_
oC
v,q
oI
_
1,q
=
o
oI
_

I
]
v
,
1
I
_
oC
p,q
op
_
1,q
=
o
oI
_
b
I
]
p.q
()
1
I
_
oC
v,q
oI
_
1,q
=
1
I
_
o
oI
]
1,q
-

I
2
,
1
I
_
oC
p,q
op
_
1,q
=
1
I
_
ob
oI
]
p,q
-
b
I
2

_
oC
v,q
oI
_
1,q
= _
o
oI
]
v,q
-

I
, _
oC
p,q
op
_
1,q
= _
ob
oI
]
p,q
-
b
I
()
Compainu ielaiile () i () obinem ielaiile lui Clapeyion
= I _
op
oI
]
v,q
, b = -I _
oI
oI
]
p,q
()
Bin () i () iezult
1
I
_
oC
v,q
oI
_
1,q
=
o
oI
_
op
oI
]
v.q
= _
o
2
p
oI
2
_
v.q

_
oC
v,q
oI
_
1,q
= I _
o
2
p
oI
2
_
v.q

1
I
_
oC
p,q
op
_
1,q
=
o
oI
_-
oI
oI
]
p.q
= -_
o
2
I
oI
2
_
p.q

_
oC
p,q
op
_
1,q
= -I _
o
2
I
oI
2
_
p.q


62. S se obin capacitile caloiice C
v,q
i C
p,q
n funcie ue ueiivatele ue
oiuinul uoi ale eneigiei inteine i ale entalpiei n iapoit cu entiopia pentiu conuensatoiul
electiic.

R.: C
v,q
se obine uin ielaiile
IJS = C
v,q
JI + JI +kJ = C
v,q
_
oI
oS
]
v.q
JS +C
v,q
_
oI
oI
]
S.q
JI +JI +kJ
Pentiu un pioces la volum constant i la o uifeien ue potenial constant
IJS = C
v,q
_
oI
oS
]
v.q
JS C
v,q
=
I
[
oI
oS

v.q

Beoaiece
Ju
i
= IJS -pJI -qJ
iezult
I = _
ou
i
oS
_
v.q

C
v,q
=
I
_
o
2
u
i
oS
2
]
v.q

C
p,q
se obine pe baza ielaiiloi
IJS = C
p,q
JI +bJp +kJ = C
p,q
_
oI
oS
]
p,q
JS +C
p,q
_
oI
op
]
p,q
Jp +kJ
Pentiu un pioces la p = const., = const., obinem
IJS = C
p,q
_
oI
oS
]
p,q
JS C
p,q
=
I
[
oI
oS

p,q

Bin ielaia
JE
i
= IJp +IJS -qJ
iezult
I = _
oE
i
oS
_
p,q

Astfel
C
p,q
=
I
_
o
2
E
i
oS
2
]
p.q


63. S se aiate c la cieteiea uifeienei ue potenial uintie aimtuiile unui
conuensatoi electiic aie loc o contiacie a volumului uielectiicului (fenomenul ue
electiostiiciune).

R.: Expiimnu elementul ue volum dV n funcie ue vaiiabilele , p i I
obinem
JI = _
oI
o
] J +_
oI
op
] Jp +_
oI
oI
] JI
La piesiune i tempeiatui constant
JI = _
oI
o
]
p,1
J
Pentiu
0
i
= u +pI -IS -q
iezult
J0
i
= IJp -SJI -qJ
_
oI
o
]
p,1
= -_
oq
op
]
q,1

Astfel
JI = -_
oq
op
]
q,1
J
Bin ielaia
q = C = e

C
0

obinem
_
oq
op
]
q,1
= C
0
_
oe

op
]
q,1
JI = -C
0
_
oe

op
]
q,1
J
Integinu ( vaiiaz ue la u la ) obinem
I = -_
oe

op
]
q,1
C
0

2
2

vaiiaia volumului este un efect ptiatic caie nu uepinue ue semnul lui .
_
oe

op
]
q,1
ueci _
oq
op
]
q,1

sunt miimi pozitive, ueoaiece la cieteiea piesiunii uielectiicului ciete numiul ue
molecule polaiizabile pe unitatea ue volum, caie conuuce la o cieteie a constantei
uielectiice a meuiului i ueci a capacitii conuensatoiului. Beoaiece q = C , acest luciu
conuuce la o cieteie a saicinii q. Rezult c qi pvaiiaz n acelai sens.
Astfel, uac potenialul ciete, atunci aie loc o micoiaie a volumului
uielectiicului i inveis, la o micoiaie a uifeienei ue potenial, volumul meuiului uintie
aimtuii ciete (fenomenul ue electiostiiciune).

64. S se aiate c n conuiii noimale (2u
u
C, 1 atm), eneigia mecanic i
cantitatea ue cluui au valoii mici n compaiaie cu eneigia electiic fuinizat ue
geneiatoi unui conuensatoi electiic.
Aplicaie(pentiu CS
2
):
_
oe

op
]
1
= 1,7 1u
-9
m
2
N , _
oe

oI
]
p
= -2,4 1u
-3
K
-1
, ,
e

= 2,6S , p = 1u1S2S N m
2
, I = 29S,1S K .
R.:Bin pioblema pieceuent
I = -
C
0
2
_
oe

op
]
1

2

Pentiu un lichiu vaiiaia volumului este mic, astfel c luciul mecanic piimit este
I = -pI =
pC
0
2
_
oe

op
]
1

2

Eneigia electiic uat ue geneiatoi la p = const., I = const., este
w
c
=
1
2
e

C
0

2

Astfel
I
w
c
=
p
e

_
oe

op
]
1

Bin expiesia lui dS
JS =
C
p,q
I
JI +
b
I
Jp +
k
I
J
iezult
k
I
= _
oS
o
]
p,1

Bin
J0
i
= IJp -SJI -qJ
se obine
_
oS
o
]
1,p
= _
oq
oI
]
q,p

Astfel
k
I
= _
oq
oI
]
q,p
k = I _
oq
oI
]
q,p

Cantitatea ue cluui schimbat ue sistem cu exteiioiul la ncicaiea
conuensatoiului la piesiune i tempeiatui constante este
= kJ = I _
oq
oI
]
q,p
J = IC
0
_
oe

oI
]
q,p
J
Piin integiaie iezult
=
IC
0
2
_
oe

oI
]
p

2

Astfel

w
c
=
I
e

_
oe

oI
]
p

nlocuinu valoiile numeiice obinem I w
c
= 6,S 1u
-5
, w
c
= -u,27.
Semnul minus uin ultimul iapoit aiat c la ncicaiea izoteim a
conuensatoiului sistemul ceueaz cluui meuiului exteiioi. Eneigia mecanic piimit la
ncicaie este o mic fiacie uin eneigia intein. vaiiaia eneigiei inteine iepiezint 7S%
uin eneigia uat ue geneiatoi. Eneigia nmagazinat poate fi iecupeiat la uescicaiea
izoteim a conuensatoiului.

65. S se stabileasc ielaia:
C
M
= C
H
-p
0
II
[
oH
oI

H
2
[
oH
oE

1

i s se paiticulaiizeze la cazul n caie magnetizaia Msatisface legea lui Cuiie
H = E =
C
I
E
n ielaiile ue mai sus
C
M
= I _
oS
oI
]
M

este capacitatea caloiic la magnetizaie constant,
C
H
= I _
oS
oI
]
H

este capacitatea caloiic la cmp magnetic constant, p
0
este peimeabilitatea magnetic a
viuului, este susceptibilitatea magnetic, Ceste constanta lui Cuiie, iai Veste volumul.

R.:
C
M
= I _
oS
oI
]
M
= I
o(S, H)
o(I, H)
= I
o(S, H)
o(I, E)
o(I, H)
o(I, E)
=
I
o(I, H)
o(I, E)
_
_
_
oS
oI
]
H
_
oS
oE
]
1
_
oH
oI
]
H
_
oH
oE
]
1
_
_
=
=
I
[
oH
oE

1
__
oS
oI
]
H
_
oH
oE
]
1
-_
oS
oE
]
1
_
oH
oI
]
H
_ = I _
oS
oI
]
H
-I
[
oS
oI

H
[
oH
oI

H
[
oH
oE

1

C
M
= C
H
-I
[
oS
oI

H
[
oH
oI

H
[
oH
oE

1

Bifeieniala eneigiei inteine se expiim astfel
Ju = +I = IJS -pJI +p
0
E

J(IH

)
unue p
0
E

J(IH

) este luciul ue polaiizaie magnetic.


Bifeieniala eneigiei libeie i cea a entalpiei libeie se obin uoi
JF = -pJI -SJI +p
0
E

J(IH

)
J0 = IJp -SJI +p
0
E

J(IH

)
Intiouucnu
F
i
= F -p
0
E

IH

, 0
i
= 0 -p
0
E

IH


obinem:
JF
i
= -pJI -SJI -F -p
0
IH

JE

, J0
i
= IJp -SJI -p
0
IH

JE


JF
i
i J0
i
sunt uifeieniale totale exacte ueoaiece uepinu numai ue miimi ue
staie. Bin conuiia ca JF
i
sau J0
i
s fie uifeienial total exact obinem
_
oS
oE
]
1,p
= p
0
I _
oH
oI
]
H,p

nlocuinu n expiesia pentiu C
M
iezult
C
M
= C
H
-Ip
0
I
[
oH
oI

H,p
[
oH
oE

1
C
M
= C
H
-p
0
II
[
oH
oI

H
2
[
oH
oE

1

Paiticulaiiznu pentiu
H =
C
I
E
obinem
_
oH
oI
]
H
= -
C
I
2
E , _
oH
oE
]
1
=
C
I
C
H
-C
M
= p
0
II
C
2
E
2
I
4

I
C

C
H
-C
M
=
p
0
CIE
2
I
2


66. S se aiate c la cieteiea intensitii cmpului magnetic aie loc o vaiiaie a
volumului meuiului aflat n acest cmp (fenomenul ue magnetostiiciune).

R.: Expiimnu elementul ue volum dV n funcie ue vaiiabilele p , I i E
obinem
JI = _
oI
op
] Jp +_
oI
oI
] JI +_
oI
oE
] JE
La piesiune i tempeiatui constant
JI = _
oI
oE
]
p,1
JE
Lunu entalpia libei ue foima
0
i
= u +pI -IS -p
0
E

IH


iezult
J0
i
= IJp -SJI -p
0
IH

JE


_
oI
oE
]
p,1
= -_
o(p
0
IH)
op
_
H,1

JI = -p
0
I _
oH
op
]
H,1
JE
La o substan paiamagnetic
H =
C
I
E
i ueci I = u .
La o substan feiomagnetic putem sciie
H = E
unue susceptibilitatea uepinue ue Hi p.
Astfel
JI = -p
0
I _
o
op
]
H,1
EJE
Integinu ( Hvaiiaz ue la u la H) obinem
I = -p
0
I _
o
op
]
H,1
E
2
2

Nouificaiea foimei unui coip feiomagnetic n timpul piocesului ue magnetizaie
se numete magnetostiiciune. Bimensiunea liniai a coipului pe uiiecia magnetizaiei
piopiii sufei o vaiiaie ue oiuinul a 1u
-6
- 1u
-5
.

67. S se aiate c viteza sunetului ntiun gaz moleculai biatomic paiamagnetic
uepinue ue intensitatea cmpului magnetic H. Se va piesupune c gazul este un gaz iueal
caie veiific legea lui Cuiie
H =
C
I
E.

R.:Bifeieniala entalpiei libeie
0
i
= u +pI -IS -p
0
E

IH


este
J0
i
= IJp -SJI -p
0
IH

JE


Bin aceast ielaie iezult
S = -_
o0
i
oI
_
p,H

La p = ct. i I = ct. obinem
J0
i
= -p
0
IH

JE


0
i
= -_p
0
IH

JE

+0
0
(I, p)
nlocuinu
H

=
C
I
E


iezult
0
i
= -
p
0
ICE
2
2I
+0
0
(I, p)
S = -_
o0
i
oI
_
p,H
= -
p
0
ICE
2
2I
2
+S
0
(I, p)
Capacitatea caloiic la I = ct. i E = ct. este obinut astfel
C
v,H
= _

JI
]
v,H
= I _
oS
oI
]
v,H
=
p
0
ICE
2
I
2
+C
v,0
= C
v,0
_1 +
p
0
ICE
2
I
2
C
v,0
_
Analog se obine capacitatea caloiic la p = ct. i I = ct.
C
p,H
= I _
oS
oI
]
p,H
= C
p,0
_1 +
p
0
ICE
2
I
2
C
p,0
_
Bin uefiniia inuicelui auiabatei obinem
y
H
=
C
p,H
C
v,H
y
H
= y
0
1 +
p
0
ICE
2
I
2
C
p,0
1 +
p
0
ICE
2
I
2
C
v,0

Rezult c viteza sunetului
: =
_
y
H
p
0
p
0

uepinue ue intensitatea cmpului magnetic H.
Pentiu un gaz paiamagnetic biatomic iueal,
y
0
= 1,4 , C
p,0
=
7
2
R , y
0
= 1,4 , C
v,0
=
S
2
R .

68. S se ueteimine vaiiaia entiopiei la piesiune constant a unui coip chimic
pui ue mas m, ue la u K pn la tempeiatuia ue vapoiizaie I

,cunoscnu tempeiatuia
ue topiie I
t
, cluuia latent ue topiie q
t
, cluuia latent ue vapoiizaie q

, cluuia
specific la piesiune constant a coipului n staie soliu c
ps
i cluuia specific la piesiune
constant a coipului n staie lichiu c
p
.
Aplicaie(pentiu ap).
m = 1 kg , I
t
= 27S,1S K , I

= S7S,1S K , q
t
= S,S48 1u
5
} kg ,
q

= 2,2SS 1u
6
} kg , c
ps
= 2u9S } kg K , c
p
= 418S } kg K , p = 1 atm .

R.:Confoim piincipiului tiei al teimouinamicii, entiopia unui coip chimic pui la
u K este u . Astfel vaiiaia ue entiopie ceiut este chiai entiopia la piesiunea pi la
tempeiatuia ue vapoiizaie I

.
S(p, I

) = _ mc
ps
JI
I
+
mq
t
I
t
+_ mc
p
JI
I
1

1
t
1
t
0
+
mq


S(p, I

) = mc
ps
lnI
t
+
mq
t
I
t
+ mc
p
ln
I

I
t
+
mq


Am folosit faptul c la u K , c
ps
= u .
nlocuinu valoiile numeiice obinem
S(p, I

) = 2,uS2 1u
4
} kg .

69. S se aiate c
lim
1-0 K
_
oH

oI
_
H

,p
= u
unue Meste magnetizaia, iai Heste intensitatea cmpului magnetic.

R.: Luciul ue polaiizaie magnetic este p
0
E

J(IH

) , unue Veste volumul, iai


p
0
este peimeabilitatea viuului.
Luciul elementai total este
I = -pJI +p
0
E

J(IH

)
Bifeieniala eneigiei inteine se expiim astfel
Ju = +I = IJS -pJI +p
0
E

J(IH

)
Bifeieniinu eneigia libei
0 = u +pI -IS -p
0
E

IH


obinem
J0 = IJS -pJI +p
0
E

J(IH

) +pJI +IJp -IJS -SJI -p


0
E

J(IH

) -p
0
IH

JE


sau
J0 = IJp -SJI -p
0
IH

JE


Beoaiece dGuepinue numai ue miimi ue staie, iezult c este o uifeienial
total exact i ueci
_
oS
oE
]
1,p
= _
o(p
0
IH

)
oI
_
H

,p

Confoim piincipiului tiei al teimouinamicii la u K entiopia nu uepinue ue nici
un paiametiu, auic
lim
1-0 K
_
oS
oE
]
1,p
= u
Rezult c
lim
1-0 K
_
oH

oI
_
H

,p
= u

70. S se ueteimine vaiiaia tempeiatuiii ue tianziie a staniului cenuiu n
staniu alb la piesiunea puac la piesiunea p
0
tempeiatuia ue tianziie este I
0
. Se uau:
uensitile staniului cenuiu p
c
i a staniului alb p
u
, masa atomic a staniului Mi cluuia
latent ue tianziie q
L
.
Aplicaie.
p = 1uu atm , p
0
= 1 atm = 1u1S2S N m
2
, I
0
= 291 K ,
p
c
= S,7S 1u
3
kg m
3
, p
u
= 7,S 1u
3
kg m
3
, H = 118,7 kg kmol ,
q
L
= 2,24 1u
6
} kmol .

R.:vaiiaia volumului este
I = I
u
-I
c
= H_
1
p
u
-
1
p
c
]
Bin ecuaia lui Clausius Clapeyion
Jp
JI
=
q
L
I
0
[
1
p
u
-
1
p
c


obinem
I =
I
0
q
L
p I
nlocuinu valoiile numeiice obinem
I = - 4,S8 1u
-3
m
3
kmol , I = - S,8 K .

71. 0n lichiu aflat la tempeiatuia I
1
i piesiunea p
0
este compiimat la
tempeiatui constant. S se ueteimine piesiunea la caie aie loc soliuificaiea lichiuului
uac la piesiunea atmosfeiic p
0
topiiea aie loc la tempeiatuia I
0
, iai cluuia latent ue
topiie este q
L
. Se cunosc uensitile p

i p
s
pentiu coipul lichiu i pentiu coipul soliu n
conuiii noimale. Se piesupune c piesiunea ue echilibiu este o funcie liniai ue
tempeiatui.
Aplicaie(la benzen)
I
1
= 279 K , p
0
= 1u1S2S N m
2
, I
0
= 278.4 K , q
L
= 1,S 1u
5
} kg ,
p

= 88u kg m
3
, p
s
= 1uS1 kg m
3
.

R.:Ecuaia lui Clausius Clapeyion este
Jp
JI
=
q
L
I
0
[
1
p

-
1
p
s

, : =
I
m
=
1
p

p =
q
L
I
0
[
1
p

-
1
p
s

I
p = p
0
+p
Soliuificaiea lichiuului aie loc la o piesiune mai maie uect piesiunea noimal,
ueoaiece i tempeiatuia este mai maie uect cea ue topiie noimal. (Excepie face gheaa,
la caie piesiunea i tempeiatuia au vaiiaii opuse i ueci p = p
0
-p) .
nlocuinu uatele numeiice obinem
p = 16,8 1u
5
N m
2
, p = 17,8 1u
5
N m
2


72. 0n lichiu aflat la tempeiatuia I
1
i piesiunea p
0
este compiimat la
tempeiatui constant. S se ueteimine piesiunea la caie aie loc vapoiizaiea lichiuului
uac la piesiunea atmosfeiic p
0
vapoiizaiea aie loc la tempeiatuia I
0
, iai cluuia latent
ue vapoiizaie este q
L
. Se cunosc uensitile p
1
i p
2
pentiu coipul lichiu i pentiu vapoiii
lichiuului n conuiii noimale. Se piesupune c piesiunea ue echilibiu este o funcie liniai
ue tempeiatui.
Aplicaie(la ap)
I
1
= S74 K , p
0
= 1u1S2S N m
2
, I
0
= S7S K , q
L
= 2,26 1u
6
} kg ,
p
1
= 9S8,8 kg m
3
, p
2
= u,6u kg m
3
.

R.:Bin ecuaia lui Clausius Clapeyion
Jp
JI
=
q
L
I
0
[
1
p
2
-
1
p
1

, : =
1
p

obinem
p =
q
L
I
0
[
1
p
2
-
1
p
1

I
p = p
0
+p
Tempeiatuia ue fieibeie ciete cu cieteiea piesiunii (JI Jp > u ). nlocuinu
uatele numeiice obinem
p = S6S8 N m
2
, p = 1,uS 1u
5
N m
2


73. S se ueteimine cluuia latent q
L
coiespunztoaie tempeiatuiii T
cunoscnu tempeiatuia ciitic I
c
ue tieceie a unui metal uin staiea noimal n staiea
supiaconuuctoaie i cmpul magnetic ciitic E
0
la u K.
Aplicaie(pentiu aluminiu)
I
0
= 1,18 K , B
0
= 1,uS 1u
-2
T , I = u,2 K , p = 27uu kg m
3
.

R.: Intensitatea cmpului magnetic ciitic E
c
vaiiaz cu tempeiatuia T uup
legea
E
c
= E
0
_1 -_
I
I
c
]
2
_
Inuucia magnetic B

, intensitatea cmpului magnetic E

i magnetizaia
H

(momentul magnetic al metalului pe unitatea ue volum) sunt legate piin ielaia


B

= p
0
(E

+H

)
Luciul ue polaiizaie magnetic este p
0
E

J(IH

) , unue V este volumul, iai


p
0
este peimeabilitatea viuului.
Luciul elementai total este
I = -pJI +p
0
E

J(IH

)
vaiiaia eneigiei inteine este
Ju = +I = IJS -pJI +p
0
E

J(IH

)
Consiueinu o unitate ue mas uin metalul ce sufei tiansfoimaiea obinem
Ju = IJs -pJ: +p
0
E

J(:H

)
unue :H

este momentul ue uipol pe unitatea ue mas. Bifeieniinu eneigia libei a


unitii ue mas
g = u +p: -Is -p
0
E

:H


obinem
Jg = IJs -pJ: +p
0
E

J(:H

) +pJ: +:Jp -IJs -sJI -p


0
E

J(:H

) -p
0
:H

JE


Jg = :Jp -sJI -p
0
:H

JE


La piesiune constant
Jg = -sJI -p
0
:H

JE


Pentiu o vaiiaie a tempeiatuiii cu dT coiespunztoaie vaiiaiei dE
c
a
intensitii cmpului magnetic ciitic, conuiia ue continuitate a entalpiei libeie la tieceiea
uin staiea noimal n staiea supiaconuuctoaie este
Jg
N
= Jg
s
-s
N
JI -p
0
:H

N
JE

c
= -s
S
JI -p
0
:H

S
JE

c

unue inuicele Ncoiespunue stiii noimale, iai inuicele Sstiii supiaconuuctoaie.
Rezult
s
N
-s
S
= p
0
:(H

S
-H

N
)
JE

c
JI

Cluuia latent a unitii ue mas este q
L
= I(s
N
-s
S
). nlocuinu s
N
-s
S
n
ielaia ue mai sus se obine o expiesie analoag foimulei lui ClausiusClapeyion
q
L
= p
0
I:(H

S
-H

N
)
JE

c
JI

n staiea noimal, magnetizaia H

N
= u , iai n staiea supiaconuuctoaie B

=
u (efectul Neissnei).
B

= p
0
(E

c
+H

S
) = u H

S
= -E

c

Beci
q
L
= -p
0
I:E

c
JE

c
JI

Bai
JE
c
JI
= -
2IE
0
I
c
2
q
L
= 2p
0
E
0
2
: _
I
I
c
]
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
Pentiu I = I
c
iezult q
L
= u , auic la schimbaiea stiii nu aie loc un tiansfei
ue cluui. Beoaiece
: =
I
m
=
1
p

ielaia ue mai sus uevine
q
L
=
2p
0
E
0
2
p
_
I
I
c
]
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
Lunu p p
0
, B
0
= p
0
E
0
iezult
q
L
=
2B
0
2
pp
0
_
I
I
c
]
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
nlocuinu valoiile numeiice obinem
q
L
=
2 (1,uS)
2
1u
-4
27uu 4n 1u
-7
_
u,2
1,18
]
2
_1 -_
u,2
1,18
]
2
_ = 1,81 1u
-3
} kg

74. Tempeiatuia ciitic ue tieceie a unui metal uin staiea noimal n staiea
supiaconuuctoaie este I
c
. S se ueteimine tempeiatuia Tla caie cluuia specific nu se
schimb la aceast tianziie ue faz.
Aplicaie(la aluminiu): I
c
= 1,18 K .

R.:Pentiu unitatea ue mas putem sciie
Js =
q
I
= c
JI
I
, c = I
Js
JI
, c
N
= I
Js
N
JI
, c
S
= I
Js
S
JI

unue c,c
N
ic
S
sunt cluuii specifice.
Bin foimula cluuiii latente
q
L
= I(s
N
-s
S
) =
2p
0
E
0
2
p
_
I
I
c
]
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
obinem
s
N
-s
S
=
2p
0
E
0
2
p
I
I
c
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
Bin conuiia ue continuitate a cluuiii specifice
c
N
= c
S

iezult
I
Js
N
JI
= I
Js
S
JI

J
JI
(s
N
-s
S
) = u
J
JI
_I _1 -_
I
I
c
]
2
__ = u 1 -
I
2
I
c
2
-
2I
2
I
c
2
= u 1 -
SI
2
I
c
2
= u
I
i
=
I
c
S

nlocuinu valoaiea numeiic a lui I
c
obinem
I
i
= u,68 K
75. La tempeiatuia I
i
, entiopia stiii supiaconuuctoaie s
S
= u .S se
ueteimine entiopia coiespunztoaie stiii noimale pentiu aceeai tempeiatui i vaiiaia
c
N
-c
S
a cluuiiloi specifice pentiu I = I
c
cunoscnu cmpul magnetic ciitic E
0
la u K .
Aplicaie(la aluminiu):
I
c
= 1,18 K , B
0
= 1,uS 1u
-2
T , I
i
= u,2 K , p = 27uu kg m
3
, H = 27 kg kmol .

R.: Cluuia latent ue tiansfoimaie a unitii ue mas este
q
L
= I(s
N
-s
S
)
Pentiu I
i
, s
S
= u
s
N
=
q
L
I
i

s
N
=
2p
0
E
0
2
p
I
i
I
c
2
_1 -_
I
i
I
c
_
2
_
Beoaiece
c
N
-c
S
= I
J
JI
(s
N
-s
S
)
uai
s
N
-s
S
=
2p
0
E
0
2
p
I
I
c
2
_1 -_
I
I
c
]
2
_
iai
J
JI
_I _1 -_
I
I
c
]
2
__ = 1 -
I
2
I
c
2
-
2I
2
I
c
2
= 1 -
SI
2
I
c
2

Astfel
c
N
-c
S
=
2p
0
E
0
2
p
I
I
c
2
_1 -S
I
2
I
c
2
_
Pentiu I = I
c
obinem
c
N
-c
S
= -
4p
0
E
0
2
pI
c

n acest caz, q
L
= u . Tianziia ue la staiea noimal la staiea supiaconuuctoaie
este o tianziie ue faz ue oiuinul uoi, ueoaiece cluuia latent este nul, iai cluuiile
specifice sufei o uiscontinuitate. Bescieteiea entiopiei uatoiit iciiii ue la staiea
noimal la staiea supiaconuuctoaie ne aiat c staiea supiaconuuctoaie este mai
oiuonat uect staiea noimal, ueoaiece entiopia este o msui a uezoiuinii sistemului. 0
paite sau toi electionii (excitai teimic n staiea noimal) sunt oiuonai n staiea
supiaconuuctoaie. Lunu p p
0
, B
0
= p
0
E
0
iezult
s
N
=
2B
0
2
pp
0
I
i
I
c
2
_1 -_
I
i
I
c
_
2
_ =
q
L
I
i
, c
N
-c
S
= -
4B
0
2
pp
0
I
c

nlocuinu valoiile numeiice obinem
s
N
= 9.uS 1u
-3
} kg K = u,24 } kmol K
c
N
-c
S
= -u,11 } kg K
FIZICSTATISTIC

1. Consiueim un sistem izolat, alctuit uin uou subsisteme la tempeiatuiile


apiopiate I
1
i I
2
, uespiite piintiun peiete auiabatic i caie conin cte un mol ue gaz
iueal. S se ueteimine ue cte oii este mai maie piobabilitatea teimouinamic P
0
ca
tempeiatuia subsistemeloi s uevin aceeai, uect piobabilitatea teimouinamic P
1
ca
subsistemele s imn la tempeiatuiile avute iniial, n uima nuepitiii peietelui
izolant. volumele celoi uou compaitimente sunt egale.

R.:Rapoitul celoi uou piobabiliti se obine astfel
S
0
= k lnP
0
, S
1
= k lnP
1

P
0
P
1
=
c
S
0
k
c
S
1
k
= c
S
0
-S
1
k


T T I
1
I
2

S
0
i
S
0
ii
S
1
i
S
1
ii

S
0
i S
1
sunt entiopiile sistemului n staiea ue echilibiu, iespectiv ue uezechilibiu.
S
0
= S
0
i
+S
0
ii
= 2(
v
lnI +2R lnI +2S

, I =
I
1
+I
2
2

S
1
= S
1
i
+S
1
ii
= (
v
lnI
1
+R lnI +S

+(
v
ln I
2
+R ln I +S


S
1
= (
v
lnI
1
I
2
+2R lnI +2S


S
0
-S
1
= 2(
v
lnI -(
v
lnI
1
I
2
= (
v
(2 lnI -lnI
1
I
2
) = (
v
(ln I
2
-lnI
1
I
2
)
S
0
-S
1
= (
v
ln
I
2
I
1
I
2

Rezult
P
0
P
1
= c
(
v
k
In
(1
1
+1
2
)
2
41
1
1
2
, (
v
=
S
2
R =
S
2
kN
A

P
0
P
1
= c
3
2
N
A
In
(1
1
+1
2
)
2
41
1
1
2
= c
In_
(1
1
+1
2
)
2
41
1
1
2
_
3
2
N
A
= _
(I
1
+I
2
)
2
4I
1
I
2
_
3
2
N
A

Rezult c P
0
> P
1
ntiuct N
A
= 6,u2S 1u
26
paitkmol.

2. La tempeiatuia ue u K , atomii unui soliu sunt peifect oiuonai ntio ieea
ciistalin. 0uat cu cieteiea tempeiatuiii o paite uin atomi pisesc poziiile ue echilibiu
i migieaz spie supiafaa ciistalului. Aceste uefecte se numesc uefecte Schottky. S se
ueteimine uepenuena ue tempeiatui a concentiaiei n N ue uefecte Schottky,
consiueinu c n ciistal se afl Natomi i c eneigia ue foimaie a unui uefect este e .

R.:Eneigia ciistalului cu nuefecte este
E = E
0
+ne
unue E
0
este eneigia ciistalului iueal, iai neste numiul ue uefecte.
Entiopia ciistalului se expiim astfel
S = S
0
+S
dc]

S
dc]
se ueteimin pe baza foimulei lui Boltzmann
S
dc]
= k lnP
unue Peste piobabilitatea teimouinamic i iepiezint numiul ue configuiaii uistincte
compatibile cu maciostaiea n caie exist nuefecte.
Bin totalul ue N +n poziii se obin toate configuiaiile posibile piin
peimutaiea acestoi poziii, ueci (N +n)! , uai caie nu sunt toate uistincte. Piin peimutaiea
uefecteloi ntie ele i piin peimutaiea atomiloi uin nouuiile ieelei nu se obin configuiaii
uistincte. Beci
P =
(N +n)!
n! N!

S
dc]
= k|ln(N +n)! -lnn! -lnN!] =
= k|(N +n) ln(N +n) -(N +n) -n lnn +n -NlnN +N]
S
dc]
= k|(N +n) ln(N +n) -n lnn -Nln N]
Am folosit foimula lui Stiiling ueoaiece am piesupus c Ni nsunt numeie
foaite maii.
Staiea ue echilibiu e aceea pentiu caie entiopia S este maxim, iai eneigia
libei Feste minim.
F = E -IS = E
0
+ne -IS
0
-IS
dc]

F = E
0
+ne -IS
0
-kI|(N +n) ln(N +n) -n lnn -NlnN]
Punnu conuiia ue minim al eneigiei libeie n iapoit cu numiul nue uefecte
obinem
oF
on
= u e -kI _ln(N +n) +(N +n)
1
N +n
-lnn -n
1
n
_ = u
e
kI
= ln
N +n
n

N
n
+1 = c
s k1

N
n
=c
s k1
-1
n
N
=
1
c
s k1
-1


3. S se ueteimine eneigia meuie a unui oscilatoi folosinu uistiibuia canonic
uac eneigia cuantificat a oscilatoiului este
E
n
= _n +
1
2
] b , n = u , 1 , 2 , . . .

R.:Pe baza uistiibuiei canonice, piobabilitatea ca o paiticul s se afle n staiea
eneigetic E
n
este
P
n
=
c
-
L
n
k1
c
-
L
n
k1

n=0
=
c
-[L
n
c
-[n
n=0
, [ =
1
kI

Eneigia meuie a oscilatoiului este
E

= E
n
P
n
=
E
n
c
-[n
n=0
c
-[n
n=0

n=0
=
[n +
1
2
b c
-[n+
1
2
[h

n=0
c
-[n+
1
2
[h

n=0
=
=
nb c
-[nh
+
b
2
c
-[nh
n=0

n=0
c
-[nh
n=0
=
b
2
+
nb c
-[nh
n=0
c
-[nh
n=0
=
=
b
2
-
J
J[
ln c
-[nh

n=0
=
b
2
-
J
J[
ln
1
1 -c
-[h
=
=
b
2
+
J
J[
ln(1 -c
-[h
) =
b
2
+
bc
-[h
1 -c
-[h

E

=
b
2
+
b
c
[h
-1
E

=
b
2
+
b
c
h
k1
-1

La I - u K
b
kI
- c
h k1
> 1 c
h k1
-1 c
h k1

b
c
h
k1
- u E

=
b
2

Beci la zeio absolut nceteaz micaiea ue tianslaie a oscilatoiului imnnu o
eneigie ue vibiaie nenul b 2 numit eneigie ue zeio.

4. S se expiime eneigia intein Ucu ajutoiul funciei ue paitiie
z = _ _c
-H k1
J0

R.:
u =< E >=
] ]Ec
-H k1
J0
] ]c
-H k1
J0
=
] ]Ec
-H k1
J0
z

Jz
JI
=
1
kI
2
_ _Ec
-H k1
J0 _ _Ec
-H k1
J0 = kI
2
Jz
JI

u = kI
2
Jz
JI

1
z

Bai
J(lnz)
JI
=
Jz
JI
z

Astfel
u = kI
2
J(ln z)
JI

Pentiu un sistem ue Npaiticule
u = N kI
2
J(lnz)
JI


5. Consiueim un gaz moleculai caie satisface legea iepaitiiei Naxwell. S se
ueteimine pentiu o molecul:
a) eneigia cinetic meuie < E
c
> ;
b) eneigia cinetic ptiatic meuie < E
c
2
> ;
c) abateiea ptiatic meuie a eneigiei < E
c
2
> -< E
c
>
2
.

R.:a)
p(:) = 4n [
m
2nkI

3 2
c
-
m
2
2k1
:
2

< E
c
>=
m
2
< :
2
>=
m
2

SkI
m
< E
c
>=
S
2
kI
b)
< E
c
2
>=
m
2
4
< :
4
>=
m
2
4
4n [
m
2nkI

3 2
_ :
6
c
-
m
2
2k1

0
J:
Bin ielaia ue iecuien
I
n
=
n -1
2o
I
n-2
, n 2
obinem
I
6
= _ :
6
c
-
m
2
2k1

0
J: =
S
2o
I
4
=
S
2o

S
2o
I
2
=
1S
4o
2

1
2o
I
0

unue
o =
m
2kI
, I
0
=
1
2
_
n
o

Rezult
< E
c
2
>=
1S
4
k
2
I
2

c)
< E
c
2
> -< E
c
>
2
=
1S
4
k
2
I
2
-
9
4
k
2
I
2

< E
c
2
> -< E
c
>
2
=
S
2
k
2
I
2


6. Bou molecule ue gaz iueal caie au masele m
1
i m
2
se mic cu vitezele :
1

i :
2
. S se ueteimine viteza meuie ue micaie ielativ.

R.:Ecuaiile ue micaie pentiu cele uou molecule sunt
F

1
= m
1
J
2
r
1
Jt
2

J
2
r
1
Jt
2
=
F

1
m
1

F

2
= m
2
J
2
r
2
Jt
2

J
2
r
2
Jt
2
=
F

2
m
2

Confoim legii a tieia a uinamicii F

2
= - F

1
.
J
2
r
1
Jt
2
-
J
2
r
2
Jt
2
=
F

1
m
1
-
F

2
m
2
= _
1
m
1
+
1
m
2
] F

1

J
2
(r
1
-r
2
)
Jt
2
= _
1
m
1
+
1
m
2
] F

1

Notnu
r = r
1
-r
2
,
1
p
=
1
m
1
+
1
m
2

iezult
J
2
r
Jt
2
=
1
p
F

1

Aceast ielaie aiat c micaiea ielativ poate fi stuuiat cu o ecuaie ue acelai
tip ca aceea pentiu micaiea unei singuie paiticule ue mas p (masa ieuus) i ue
cooiuonat egal cu cooiuonata ielativ.
n micaiea ielativ una uin paiticule poate fi consiueiat n iepaus, iai cea uea
uoua n micaie (uai cu masa p ) cu viteza :
cI
.
Bac moleculele sunt iuentice (m
1
= m
2
= m) atunci

1
p
=
1
m
+
1
m
=
2
m
p =
m
2

viteza meuie ielativ < :
cI
> se obine uin foimula pentiu viteza meuie < : >
n caie n loc ue mse pune m 2 . Beci
< :
cI
>=
_
8kI
n
m
2
< :
cI
>= 2 < : > .
Astfel viteza meuie ielativ este mai maie uect viteza meuie ue agitaie teimic.

7. S se ueteimine numiul ielativ ue molecule ue oxigen a cioi vitez este
cupiins n inteivalul : , : +: , la tempeiatuia T. Se u masa molai a oxigenului M.
Aplicaie.
I = Suu K , : = 2uu m s , : +: = 21u m s , H = S2 kg kmol , R = 8S1u } kmol K

R.:
JN
N
= 4n [
m
2nkI

3 2
c
-
m
2
2k1
:
2
J:
N
N
= 4n _
H
2nN
A
kI
]
3 2
c
-
M
2
2kN
A
1
:
2
:
N
N
= 4n _
H
2nRI
]
3 2
c
-
M
2
2R1
:
2
:
nlocuinu uatele numeiice obinem
N
N
= u,u11

8. Fie un catou metalic plan avnu seciunea si tempeiatuia T. Consiueinu
c electionii uin inteiioiul metalului se supun statisticii Naxwell, s se ueteimine
intensitatea cuientului teimoelectionic piin supiafaa s . Se u luciul ue extiacie al
electioniloi uin metal W.

R.: Pentiu apaiiia emisiei teimoelectionice este necesai ca eneigia cinetic a
electioniloi s fie mai maie sau cel puin egal cu luciul mecanic ue extiacie. viteza iniial
:
0
se obine uin ielaia
m:
0
2
2
= w :
0
=
_
2w
m

unue meste masa unui election. Intensitatea cuientului caie tiece piin supiafaa sn
unitatea ue timp este egal cu saicina cupiins ntiun cilinuiu ue supiafa si nlime
egal cu :
x
, unue :
x
este componenta vitezei electioniloi peipenuiculai pe supiafaa
catouului. volumul acestui cilinuiu fiinu s:
x
,iezult
I = n
0
cs:
x

unue eeste saicina unui election, iai n
0
este numiul ue electioni uin unitatea ue volum.
Intensitatea meuie a cuientului teimoelectionic este
< I >= n
0
cs < :
x
>
unue
< :
x
>= _ :
x
(:
x
)J:
x

0

(:
x
)J:
x
= [
m
2nkI

3 2
c
-
m
x
2
2k1
J:
x
_ c
-
m
j
2
2k1
J:

-
_ c
-
m
z
2
2k1
J:
z
,

-

_ c
-ux
2

-
Jx = _
n
o
(:
x
)J:
x
= [
m
2nkI

3 2

2nkI
m
c
-
m
x
2
2k1
J:
x

< I >= n
0
cs [
m
2nkI

1 2
_ :
x
c
-
m
x
2
2k1
J:
x
=

_
2w
m
n
0
cs [
m
2nkI

1 2
_-
1
2
m
2kI
c
-
m
x
2
2k1
__
_
2w
m


< I >= n
0
cs _
kI
2nm
]
1 2
c
-w k1

Aceasta este foimula lui Richaiuson. Pentiu metale aceast foimul este
inaplicabil n piactic. n cazul semiconuuctoiiloi, aceast ielaie este n concoiuan cu
iezultatele expeiimentale.

9. S se ueteimine numiul meuiu ue ciocniii < N > ale moleculeloi unui gaz
n unitatea ue timp cunoscnu uiumul libei meuiu < > i viteza ptiatic meuie
< :
2
> .
Aplicaie.
< > = 4 1u
-6
m ,

< :
2
> = 9uu m s .

R.: Biumul libei meuiu este uistana meuie paicuis ue o molecul uat ntie
uou ciocniii succesive cu alte molecule.
< > =
< : >
< N >
< N > =
< : >
< >
=
1
< >
_
8kI
nm
=
_
8
Sn

1
< >
_
SkI
m
=
=
_
8
Sn

1
< >

< :
2
> < N > =
_
8 < :
2
>
Sn

1
< >

< N > = 2 1u
8
s
-1


10. S se ueteimine masa minim ce poate fi msuiat cu o balan cu fii ue
cuai, la tempeiatuia T, cunoscnu constanta elastic ka iesoitului.
Aplicaie.
I = Suu K , k = 6 1u
6
N m , k
B
= 1,S8 1u
-23
} K , g = 9,8 m s
2
.

R.:vaiiaiile piesiunii aeiului nconjuitoi i micaiea teimic a mecanismului
balanei fac ca masa msuiat s vaiieze haotic n juiul unei valoii meuii. Nasa cea mai
mic caie poate fi msuiat cu ajutoiul balanei este cea pentiu caie alungiiea fiiului nu
este mai mic uect abateiea ptiatic meuie < x
2
> .
mg = k

< x
2
>
Piobabilitatea ca lungimea fiiului s vaiieze cu dxeste dP.
< x
2
>= _ x
2
JP , JP = C c
-
L
p
k
B
1
Jx , E
p
=
kx
2
2

-

_ JP = 1 C _ c
-
kx
2
2k
B
1
Jx

-
= 1 , _ c
-ux
2
Jx = _
n
o
, o =

-
k
2k
B
I
,
C
_
2nk
B
I
k
= 1 C = _
k
2nk
B
I

< x
2
> = _
k
2nk
B
I
_ x
2

-
c
-
kx
2
2k
B
1
Jx , I
2
= _ x
2
c
-ux
2
Jx =
1
2o

-
_
n
o

< x
2
>= _
k
2nk
B
I

2k
B
I
2k
_
2nk
B
I
k
< x
2
>=
k
B
I
k

mg = k
_
k
B
I
k
m =
k k
B
I
g

nlocuinu valoiile numeiice obinem
m = 1,6 1u
-8
kg .

11. 0 oglinu suspenuat ue un fii ue cuai sufei oscilaii aleatoiii n caie
unghiul aie abateiea ptiatic meuie <
2
> . S se ueteimine mouulul ue toisiune D.
Aplicaie.
<
2
> = 4,18 1u
-6
, I = Suu K , k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:n cazul miciloi oscilaii, pe baza piincipiului echipaitiiei eneigiei pe giaue
ue libeitate
< E > =
<
2
>
2
=
kI
2
=
kI
<
2
>

nlocuinu uatele pioblemei obinem = 9,9 1u
-16
Nm .

12. Folosinu iepaitiia la echilibiu n statistica NaxwellBoltzmann
N

0
=
N
z
g

c
-[L
i
, z = g

c
-[L
i
, [ =
1
kI

s se sciie expiesiile pentiu uimtoaiele miimi teimouinamice: eneigia intein,
capacitatea caloiic la volum constant, entiopia, eneigia libei, piesiunea, entalpia i
entalpia libei. Piobabilitatea teimouinamic n statistica NaxwellBoltzmann este
P = N! _
g

N
i
NR.:Eneigia intein este
u = N

0
E

=
N
z
E


c
-[L
i
,
oz
o[
= -E

g
c
-E
i


u = -
N
z

oz
o[

o lnz
o[
=
oz o[
z

oz
o[
= z
o lnz
o[
u = -N
o lnz
o[

J[ = J _
1
kI
] = -
JI
kI
2
u = -N
o lnz
-
1
kI
2
oI

u = NkI
2
o ln z
oI

Capacitatea caloiic la volum constant este
C
v
= _
ou
oI
]
v
C
v
= 2NkI
o ln z
oI
+NkI
2
o
2
lnz
oI
2

C
v
= NkI _2 _
o lnz
oI
]
v
+I _
o
2
ln z
oI
2
_
v
_
Entiopia se ueteimin cu ajutoiul ielaiei lui Boltzmann
S = k lnP = k lnN! _
g

N
i
N

= k _ln N! +N

lng

-ln N

!

_ =
= k _NlnN -N +N

lng

-(N

lnN

-N

)

_ =
= k _NlnN -N +N

lng

-N

lnN

+N

_ = k _NlnN +N

ln
g

_
N

0
g

=
N
z
c
-[L
i
,
g

o
=
z
N
c
[L
i
, ln
g

0
= ln
z
N
+[E


S = k [Nln N +Nln
z
N
+[u = k(NlnN +Nlnz -NlnN +[u)
S = kNlnz +k
1
kI
u S = kNlnz +
u
I
, IS = kNI ln z +u
Eneigia libei este
F = u -IS F = -NkI lnz
Cunoscnu funcia ue paitiie z = z(I, I) putem obine teoietic toate miimile
teimouinamice.
Piesiunea
p = -_
oF
oI
]
1
p = NkI _
o lnz
oI
]
1

Entalpia
E = u +pI E = NkI
2
o lnz
oI
+NkII _
o lnz
oI
]
1

E = NkI _I _
o lnz
oI
]
v
+I _
o ln z
oI
]
1
_
Entalpia libei este
0 = E -IS = u +pI -IS = u -IS +pI = F +pI = -NkI lnz +NkII _
o lnz
oI
]
1

0 = NkI _-lnz +I _
o lnz
oI
]
1
_

13. S se ueteimine funcia ue paitiie, eneigia intein, entiopia i capacitatea
caloiic la volum constant a unui gaz moleculai n caie fiecaie molecul aie uou nivele ue
eneigie electionice ue aceeai uegeneiescen.

R.:
z = gc
-L
1
k1
+gc
-L
2
k1

Notnu cu
0 =
E
2
-E
1
k

tempeiatuia caiacteiistic i alegnu ca eneigie ue iefeiin E
1
= u , obinem
z = g(1 +c
-L
2
k1
) z = g(1 +c
-0 1
)
Eneigia intein este
u = NkI
2
o lnz
oI
= NkI
2
0
I
2

c
-0 1
1 +c
-0 1
u = Nk0
c
-0 1
1 +c
-0 1

Entiopia se ueteimin pe baza foimulei
S = kNlnz +
u
I
= kN_lnz +I
o(lnz)
oI
_ = kN_lng(1 +c
-0 1
) +I
g
0
I
2
c
-0 1
g(1 +c
-0 1
)
_
S = kN_lng(1 +c
-0 1
) +
0
I

c
-0 1
1 +c
-0 1
_
Capacitatea caloiic la volum constant este
C
v
= _
ou
oI
]
v
= Nk0
0
I
2
c
-0 1
(1 +c
-0 1
) -
0
I
2
c
-0 1
c
-0 1
(1 +c
-0 1
)
2
=
=
Nk0
2
I
2

c
-0 1
+c
-20 1
-c
-20 1
(1 +c
-0 1
)
2

C
v
= Nk _
0
I
]
2
c
-0 1
(1 +c
-0 1
)
2


14. S se ueteimine piobabilitile ue ocupaie a niveleloi ue eneigie, funcia ue
paitiie zi eneigia intein Upentiu un sistem moleculai ce conine Nmolecule n caie
fiecaie molecul aie uou nivele ue eneigie E
1
i E
2
(E
1
< E
2
) ue ponueii statistice g
1
i,
iespectiv g
2
. Acest sistem este n echilibiu cu un teimostat la tempeiatuia Ti ascult ue
statistica NaxwellBoltzmann.
Aplicaie.
N = 6,u2S 1u
26
molec. kmol , E
2
-E
1
= 2,21 1u
-21
} , E
1
= u } ,
g
1
= S , g
2
= 1u , I = Suu K , k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:
N

=
N
z
g

c
-L
i
k1
, z = g

c
-L
i
k1


P
1
=
N
1
N
=
g
1
z
c
-L
1
k1
P
1
=
g
1
c
-L
1
k1
g
1
c
-L
1
k1
+g
2
c
-L
2
k1

P
1
=
1
1 +
g
2
g
1
c
-(L
2
-L
1
) k1

P
2
=
N
2
N
=
g
2
z
c
-L
2
k1
P
2
=
g
2
c
-L
2
k1
g
1
c
-L
1
k1
+g
2
c
-L
2
k1

P
2
=
1
1 +
g
1
g
2
c
(L
2
-L
1
) k1

z = g
1
c
-L
1
k1
+g
2
c
-L
2
k1

u = NkI
2
o lnz
oI
u =
NkI
2
z

1
kI
2
(g
1
E
1
c
-L
1
k1
+g
2
E
2
c
-L
2
k1
)
u =
N(g
1
E
1
c
-L
1
k1
+g
2
E
2
c
-L
2
k1
)
g
1
c
-L
1
k1
+g
2
c
-L
2
k1
=
N(g
1
E
1
+g
2
E
2
c
-(L
2
-L
1
) k1
)
g
1
+g
2
c
-(L
2
-L
1
) k1

u =
N_E
1
+
g
2
g
1
E
2
c
-(L
2
-L
1
) k1
]
1 +
g
2
g
1
c
-(L
2
-L
1
) k1

nlocuinu valoiile numeiice obinem
P
1
= u,46 ; P
2
= u,S4 ; P
1
+P
2
= 1 ; u = 7,2 1u
5
} kmol = 72u } mol .
Pentiu I - u K u = NE
1
= u , iai pentiu I -
u =
NE
2
g
1
g
2
+1
= 8,9 1u
5
} kmol .

15. S se ueteimine capacitatea caloiic la volum constant C
v
pentiu un sistem
moleculai n caie fiecaie molecul aie tiei nivele ue eneigie E
1
, E
2
, E
3
echiuistante
(E
1
< E
2
< E
3
) ue ponueii statistice g
1
, g
2
, g
3
.
Aplicaie.
N = 6,u2S 1u
26
molec. kmol , I = Suu K , E = E
2
-E
1
= E
3
-E
2
= 1 ev ,
g
1
= 1 , g
2
= 2 , g
3
= 1 , k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:
z = g
1
c
-
L
1
k1
+g
2
c
-
L
2
k1
+g
3
c
-
L
3
k1
= c
-
L
2
k1
_g
1
c
L
2
-L
1
k1
+g
2
+g
3
c
L
2
-L
3
k1
]
z = c
-
L
2
k1
_g
1
c
L
k1
+g
2
+g
3
c
-
L
k1
]
Pentiu a obine o expiesie mai simpl pentiu zalegem oiiginea eneigiiloi n
E
2
= u .
z = g
1
c
L k1
+g
2
+g
3
c
-L k1

Eneigia intein este
u = NkI
2
o lnz
oI
= NkI
2

E
kI
2

g
3
c
-L k1
-g
1
c
L k1
g
1
c
L k1
+g
2
+g
3
c
-L k1

C
v
= _
ou
oI
]
v
= NE
E
kI
2

_
_g
3
c
-
L
k1
+g
1
c
L
k1
] _g
1
c
L
k1
+g
2
+g
3
c
-
L
k1
] -_g
3
c
-
L
k1
-g
1
c
L
k1
] _g
3
c
-
L
k1
-g
1
c
L
k1
]
(g
1
c
L k1
+g
2
+g
3
c
-L k1
)
2
_
C
v
=
N(E)
2
kI
2

_4g
1
g
3
+g
2
_g
3
c
-
L
k1
+g
1
c
L
k1
]_
(g
1
c
L k1
+g
2
+g
3
c
-L k1
)
2

Pentiu g
1
= g
3
= 1 , g
2
= 2 iezult
C
v
=
N(E)
2
kI
2
_
4 +2(c
-L k1
+c
L k1
)
(c
L k1
+2 +c
-L k1
)
2
_
Notnu cu x = E kI i folosinu foimulele
ch x =
c
x
+c
-x
2
, 1 +ch x =2ch
2
x
2

obinem
C
v
=
N(E)
2
kI
2
_
4 +2 2 chx
(2 +2 ch x)
2
_ =
N(E)
2
kI
2

4(1 +ch x)
4(1 +ch x)
2
=
N(E)
2
kI
2

1
1 +ch x

C
v
=
N(E)
2
2kI
2
ch
2
x
2
C
v
=
N(E)
2
2kI
2
ch
2
E
2kI

Pentiu I - u K iezult
E
2kI
- , ch
E
2kI
=
c
L
2k1
+c
-
L
2k1
2
-
c
L
2k1
2
, ch
2
E
2kI
-
c
2L
2k1
4
=
c
L
k1
4

C
v
=
N(E)
2
kI
2
c
L k1
=
N(E)
2
kI
2
c
-
L
k1
=
Nk
I
2
_
E
k
]
2
c
-
L
k1

Pentiu N = N
A
obinem
C
v
= R _
0
I
]
2
c
-
0
1
, R = kN
A

unue 0 = E k este tempeiatuia caiacteiistic.
Pentiu I - obinem
E
2kI
- u , ch
2
E
2kI
- 1
C
v
=
N(E)
2
2kI
2
=
Nk
2I
2
_
E
k
]
2

Pentiu N = N
A
iezult
C
v
=
R
2

0
2
I
2
C
v
vaiiaz ca
1
I
2
.
valoaiea maxim a lui C
v
se obine uin conuiia
oC
v

oI
= u
N(E)
2
2k

2Ich
2
E
2kI
+I
2
2ch
E
2kI

E
2k
[-
1
I
2
sh
E
2kI
I
4
ch
4
E
2kI
= u

Numitoiul este nul uac
2Ich
E
2kI
= 2
E
2k
sh
E
2kI

coth
E
2kI
=
E
2kI

Aceast ecuaie aie soluia
E
2kI
= 1,2
0
2I
= 1,2
0
I
= 2,4
I
0
u,42.
Repiezentaiea giafic a lui C
v
R n funcie ue I 0 este cea ue mai sus.
nlocuinu valoiile numeiice n foimula ncauiat obinem
C
v
= S,9 1u
-10
} K .

16. ntiun vas cilinuiic ue iaz Ri lungime caie se iotete n juiul axei sale
Ozcu o vitez unghiulai , se gsete un gaz peifect la tempeiatuia T. Numiul ue
molecule uin cilinuiu este N. S se ueteimine:
a) iepaitiia concentiaiei moleculeloi ue gaz n funcie ue uistana pn la axa
ue iotaie r;
b) iepaitiia piesiunii gazului n funcie ue r;
c) piesiunea pe axa ue iotaie i piesiunea pentiu r = R .

R.: a) Numiul ue molecule ue gaz aflate ntiun cilinuiu elementai avnu
volumul dVeste
JN = C c
-
L
p
k1
JI
unue Ceste o constant, iai E
p
este eneigia potenial caie se ueteimin innu cont c
foia centiipet a unei molecule ue mas mueiiv uintiun potenial.
F
c
= m
2
r = -
JE
p
Jr
JE
p
= - m
2
r Jr E
p
= - m
2
_ r Jr

0E
p
= -
m
2
r
2
2

Expiimm dVn cooiuonate cilinuiice
x = r cos 0
y = r sin0
z = z
JI = Jx Jy Jz
JI =
_
_
ox
or
oy
or
oz
or
ox
o0
oy
o0
oz
o0
ox
oz
oy
oz
oz
oz
_
_
Jr J0 Jz = _
cos 0 sin0 u
-r sin0 r cos 0 u
u u 1
_ Jr J0 Jz = r Jr J0 Jz
JN = C c
mo
2

2
2k1
r Jr J0 Jz = n(r) r Jr J0 Jz
unue n(r) ueteimin iepaitiia concentiaiei moleculeloi la uistana r.
n(r) =
JN
JI
= C c
mo
2

2
2k1

Constanta Cse ueteimin uin conuiia ue noimaie
_JN = N C _ r c
mo
2

2
2k1
Jr _ J0 _ Jz = N

0
2n
0
R
0

2nC _ r c
mo
2

2
2k1
Jr = N
R
0

C =
N
2n

1
1
2m
2
2kI
c
mo
2

2
2k1
_
0
R
=
Nm
2
2nkI

1
_c
mo
2
R
2
2k1
-1]

Rezult
n(r) =
Nm
2
2nkI

c
mo
2

2
2k1
c
mo
2
R
2
2k1
-1
n(r) = n
0
c
mo
2

2
2k1

b) Pentiu un gaz peifect piesiunea este
p = nkI
Beci p(r) = n(r) kI
p(r) =
Nm
2
2n

c
mo
2

2
2k1
c
mo
2
R
2
2k1
-1

p(r) = p
0
c
mo
2

2
2k1

c)
p
0
=
Nm
2
2n

1
c
mo
2
R
2
2k1
-1

p(r) = p
0
c
mo
2

2
2k1
, = 2n

17. 0n gaz se afl n cmp giavitaional, consiueiat omogen. S se ueteimine:
a) iepaitiia concentiaiei moleculeloi ue gaz n funcie ue nlimea zfa ue
supiafaa pmntului;
b) iepaitiia piesiunii gazului n funcie ue z;
c) nlimea o la caie piesiunea scaue ue eoii;
u) eneigia potenial a unei molecule i contiibuia sa la capacitatea caloiic la
volum constant pentiu cazul cnu nlimea coloanei ue gaz heste mult mai maie uect o .

R.: a) Numiul ue molecule ue gaz aflate ntiun cilinuiu veitical elementai ue
volum JI = Jx Jy Jz este
JN = C c
-
mgz
k1
Jx Jy Jz
Concentiaia moleculeloi ue gaz este ueteiminat ue
n(z) =
JN
JI
= C c
-
mgz
k1

Consiueinu un cilinuiu veitical ue nlime hcaie conine Nmolecule putem
obine constanta Castfel
_JN = N C _ c
-
mgz
k1
Jz = N , Jx Jy = 1 m
2
h
0

I = _ c
-uz
Jz = -
1
o
c
-uz
_
0
h
=
1
o
(1 -c
-uh
) , o =
mg
kI
h
0

C =
No
(1 -c
-uh
)
C =
Nmg
kI _1 -c
-
mgh
k1
]

JN =
Nmgc
-mgz k1
Jz
kI(1 -c
-mgh k1
)

n(z) =
Nmgc
-mgz k1

kI(1 -c
-mgh k1
)

n(z) = n
0
c
-mgz k1
, n
0
=
Nmg
kI(1 -c
-mgh k1
)

b) Pentiu un gaz iueal
p = nkI = n
0
kIc
-mgz k1

p = p
0
c
-mgz k1
, p
0
= n
0
kI =
Nmg
(1 -c
-mgh k1
)

c) Pentiu z = o tiebuie s avem
p =
p
0
c

p
0
c
= p
0
c
-mg6 k1
c
-1
= c
-mg6 k1
o =
kI
mg

u) Eneigia potenial meuie a unei molecule este
< u >= _ u P Jz
h
0
, u = mgz , P Jz =
c
-mgz k1
Jz
] c
-mgz k1
Jz
h
0

< u >= _ mgz
h
0
c
-mgz k1
Jz
] c
-mgz k1
Jz
h
0
=
mg ] z
h
0
c
-mgz k1
Jz
] c
-mgz k1
Jz
h
0

Pentiu b > o putem lua b -
< u >=
mg ] z

0
c
-mgz k1
Jz
] c
-mgz k1
Jz

0

_ z c
-uz
Jz =
1
o
2
, o =
mg
kI
, _ c
-uz
Jz =
1
o

0

Rezult
< u >= mg
1
o
2
1
o
=
mg
o
=
mg
mg
kI < u >= kI
< u >= N < u >= NkI
C
v
=
o < u >
oI
= Nk

18. 0n atom ue aigint se ueplaseaz n lungul axei Oxcu viteza : . Pe o uistan
acioneaz un cmp magnetic neunifoim ue inuucie B ale ciui linii ue cmp sunt
oiientate n lungul axei Ozi al ciui giauient este o|B

| oz . Nomentul magnetic ue spin


tianspoitat ue electionul optic (ue valen) al atomului ue aigint este egal cu magnetonul
BohiPiocopiu p
B-P
. Nasa atomic a aigintului este A . S se ueteimine ueviaia pe
veitical a atomului ue aigint la ieiiea uin cmpul magnetic.
Aplicaie.
: = 6uu m s , = 6 1u
-2
m , B = 1 T ,
o|B

|
oz
= 1u
3
T , A = 1u7,87 kg kmol , ,
p
B-P
= 9,27 1u
-24
A m
2
, N
A
= 6,u2S 1u
26
atomi kmol .

R.:Eneigia potenial Uue inteiaciune uintie momentul magnetic piopiiu p
al electionului optic i cmpul magnetic ue inuucie B

este
u = -p B

= -pB cos(p , B

)

Foia caie acioneaz asupia atomului
ue aigint este
F = -
ou
oz
= p
oB
oz
cos(p , B

)
Sub aciunea acestei foie, atomul sufei
o ueviaie uea lungul axei z.
z =
ot
2
2
=
1
2

F
m
t
2
=
t
2
2m
p
oB
oz
cos(p , B

)
nlocuinu t = x : obinem
z =
x
2
2m:
2
p
oB
oz
cos(p , B

)
Beoaiece n expeiiena lui Stein i ueilach se obin uou uime uistincte
simetiice fa ue axa Oxiezult cos(p , B

) = _ 1 (valoaiea +1 coiespunue oiientiii


momentului magnetic ue spin p n aceeai uiiecie i acelai sens cu B

pentiu caie zeste


pozitiv).
Pentiu x = iezult z = z
0
.
z
0
=

2
2m:
2
p
B-P
oB
oz

Nasa unui atom ue aigint este m = A N
A
, unue N
A
este numiul lui Avogauio.
Rezult
z
0
=

2
N
A
p
B-P
2A:
2

oB
oz

Beviaia va fi cu att mai maie cu ct i oB oz sunt mai maii. nlocuinu
valoiile numeiice obinem z
0
= 2,6 1u
-4
m .

19. S se ueteimine entiopia unui sistem foimat uin n atomi ue aigint pe
metiu cub aflai ntiun cmp ue inuucie Bla tempeiatuia T.
Aplicaie.
n = N
A
I = 6,u2S 1u
26
atomi kmol m
3
, B = 1 T , I = Suu K ,
p
B-P
= 9,27 1u
-24
A m
2
, k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:Bin cei natomi, n
1
atomi voi avea eneigia
u
1
= - p
B-P
B
cnu momentele magnetice p se oiienteaz paialel cu B

i n
2
atomi voi avea eneigia
u
2
= p
B-P
B
cnu momentele magnetice p sunt antipaialele cu B

.
Poininu ue la o iepaitiie oaiecaie a celoi n atomi, se pot obine alte n!
iepaitiii piin peimutaiea atomiloi ntie ei. Bai uac peimutm uoi atomi ue pe nivelul ue
eneigie u
1
nu obinem o configuiaie uistinct. Beci vom mpii n! la n
1
! . La fel uac
peimutm oiicaie uin cei n
2
atomi aflai pe nivelul ue eneigie u
2
nu vom obine o nou
iepaitiie. Beci vom mpii i la n
2
! .
Astfel numiul configuiaiiloi uistincte la echilibiu este uat ue ielaia
P =
n!
n
1
! n
2
!

Folosinu foimula lui Boltzmann
S = k lnP
obinem
S = k(lnn! -ln n
1
! -lnn
2
!)
Beoaiece n, n
1
i n
2
sunt numeie foaite maii, putem folosi foimula lui Stiiling
lnn! = n ln n -n
lnn
1
! = n
1
ln n
1
-n
1

lnn
2
! = n
2
ln n
2
-n
2

nlocuinu n Si innu seama c n = n
1
+n
2
obinem
S = k(n lnn -n -n
1
lnn
1
+n
1
-n
2
lnn
2
+n
2
)
S = k(n lnn -n
1
ln n
1
-n
2
lnn
2
)
Bin pioblema pieceuent avem
n
1
= n
c
-0
1
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1
= n
c

B-P
B k1
c

B-P
B k1
+c
-
B-P
B k1

n
2
= n
c
-0
2
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1
= n
c
-
B-P
B k1
c

B-P
B k1
+c
-
B-P
B k1

Notnu cu
o =
p
B-P
B
kI

obinem
n
1
= n
c
u
c
u
+c
-u
, n
2
= n
c
-u
c
u
+c
-u

S = kn _lnn -
c
u
c
u
+c
-u
ln _n
c
u
c
u
+c
-u
] -
c
-u
c
u
+c
-u
ln _n
c
-u
c
u
+c
-u
]_
S = kn _lnn -
c
u
c
u
+c
-u
lnn -
c
u
c
u
+c
-u
ln
c
u
c
u
+c
-u
-
c
-u
c
u
+c
-u
lnn -
c
-u
c
u
+c
-u
ln
c
-u
c
u
+c
-u
]
S = kn _lnn _1 -
c
u
c
u
+c
-u
-
c
-u
c
u
+c
-u
] -
c
u
c
u
+c
-u
lnc
u
+
c
u
c
u
+c
-u
ln(c
u
+c
-u
)
-
c
-u
c
u
+c
-u
lnc
-u
+
c
-u
c
u
+c
-u
ln(c
u
+c
-u
)_

S = kn _lnn _1 -
c
u
+c
-u
c
u
+c
-u
] -
c
u
-c
-u
c
u
+c
-u
_______
ln c
u
+
thu
c
u
+c
-u
c
u
+c
-u
ln(c
u
+c
-u
)_
S = kn|ln(c
u
+c
-u
) -o tho]
La tempeiatuii foaite joase I - u , o -
ln(c
u
+c
-u
) = ln c
u
(1 +c
-2u
) = lnc
u
+ln(1 +c
-2u
) o +c
-2u

o - c
-2u
- u , ln(c
u
+c
-u
) - o , o tho = o
1 -c
-2u
1 +c
-2u
- o
Beci
S - kn(o -o) = u , n
1
n , n
2
= u
Acest iezultat este n acoiu cu piincipiul III al teimouinamicii. La tempeiatuii
foaite maii I - , o - u
c
u
+c
-u
- 2 , o tho - u
S - kn ln2 S - k ln2
n

Compainu ielaia S = k lnP cu iezultatul n cazul tempeiatuiiloi maii iezult
P = 2
n
. Bai
P
1
P
2
=
n
1
n
2
= c
2
B-P
B k1
= c
2u

Pentiu I - , o - u P
1
= P
2
, auic exist aceeai piobabilitate ue
apaiiie a ambeloi stii posibile (cu p paialel cu B

i cu p antipaialel cu B

).
nlocuinu valoiile numeiice obinem S = S,76 1u
3
} K . n cazul tempeiatuiiloi
foaite maii se obine piactic acelai iezultat ntiuct o este foaite mic (la Suu K ,
o = 2,24 1u
-3
).

20. S se ueteimine eneigia intein n funcie ue tempeiatui pentiu un sistem
foimat uin natomi ue aigint pe metiu cub aflai ntiun cmp ue inuucie B . Caie sunt
populaiile celoi uou nivele ue eneigie.
Aplicaie.
n = N
A
I = 6,u2S 1u
26
atomi kmol m
3
, B = 1 T , I = Suu K ,
p
B-P
= 9,27 1u
-24
A m
2
, k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:Eneigia intein Ui numiul ue atomi ue aigint nsunt uate ue ielaiile
u = n
1
u
1
+n
2
u
2
, u
1
= - p
B-P
B , u
2
= p
B-P
B
n = n
1
+n
2

Bin aceste uou ielaii putem ueteimina complet n
1
i n
2
.
n
1
= n -n
2
u = nu
1
-n
2
u
1
+n
2
u
2

n
2
=
u -nu
1
u
2
-u
1
, n
1
= n -
u -nu
1
u
2
-u
1

Aceste expiesii nu sunt funcii explicite ue tempeiatui. Bin pioblema pieceuent
S = k(n lnn -n
1
ln n
1
-n
2
lnn
2
)
nlocuinu n
1
i n
2
n Sobinem
S = k _n lnn -_n -
u -nu
1
u
2
-u
1
] ln_n -
u -nu
1
u
2
-u
1
] -
u -nu
1
u
2
-u
1
ln_
u -nu
1
u
2
-u
1
]_
Tempeiatuia teimouinamic ue echilibiu este uat ue ielaia
1
I
= _
oS
ou
]
v,N

1
I
=
k
u
2
-u
1
ln_n -
u -nu
1
u
2
-u
1
] -k _n -
u -nu
1
u
2
-u
1
]
-
1
u
2
-u
1
n -
u -nu
1
u
2
-u
1
-
-
k
u
2
-u
1
ln_
u -nu
1
u
2
-u
1
] -k _
u -nu
1
u
2
-u
1
]
1
u
2
-u
1
u -nu
1
u
2
-u
1

1
I
=
k
u
2
-u
1
ln
n -
u -nu
1
u
2
-u
1
u -nu
1
u
2
-u
1

1
I
=
k
u
2
-u
1
ln
nu
2
-u
u -nu
1

u
2
-u
1
kI
= ln
nu
2
-u
u -nu
1

nu
2
-u
u -nu
1
= c
0
2
-0
1
k1

u = n
u
2
+u
1
c
(0
2
-0
1
) k1
1 + c
(0
2
-0
1
) k1

sau
u = n
u
2
1 +c
(0
2
-0
1
) k1
+
nu
1
c
(0
2
-0
1
) k1
1 +c
(0
2
-0
1
) k1

u = n
u
2
1 +c
(0
2
-0
1
) k1
+
nu
1
1 +c
-(0
2
-0
1
) k1
n
1
u
1
+n
2
u
2

n
1
=
n
1 +c
-(0
2
-0
1
) k1
n
2
=
n
1 +c
(0
2
-0
1
) k1

Aceste ielaii au fost ueuuse n pioblema pieceuent pe baza uistiibuiei
Boltzmann
n
1
= n
c
-0
1
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1
=
n
1 +c
-(0
2
-0
1
) k1

n
2
= n
c
-0
2
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1
=
n
1 +c
(0
2
-0
1
) k1

nlocuinu uatele numeiice obinem
u = -12,S6 } m
3
, n
1
= S,u18S 1u
26
atomi kmol m
3
,
n
2
= S,uu47 1u
26
atomi kmol m
3

Se constat c n
1
> n
2
.

21. S se ueteimine magnetizaia Mi susceptibilitatea magnetic a atomiloi
ue aigint caie se ueplaseaz ntiun cmp ue inuucie Bla tempeiatuia cameiei T. Se uau:
numiul ue atomi ue aigint pe metiu cub ni magnetonul BohiPiocopiu p
B-P
.
Aplicaie.
n = N
A
I = 6,u2S 1u
26
atomi kmol m
3
, B = 1 T , I = Suu K ,
p
B-P
= 9,27 1u
-24
A m
2
, k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:Nomentele magnetice p se pot oiienta paialel sau antipaialel cu B

. Astfel,
eneigia potenial ue inteiacie u = -p B

este
u
1
= -pB
pentiu atomii caie au momentul magnetic p paialel cu B

i
u
2
= pB
pentiu atomii caie au momentul p antipaialel cu B

. Pe baza uistiibuiei Boltzmann putem


sciie
P

= ct. c
-
0
i
k1
, P

= 1 ct. c
-
0
i
k1
= 1 ct. (c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1
) = 1


P

=
c
-0
i
k1

c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1

Piobabilitatea ue a gsi un atom cu momentul magnetic ue spin paialel cu B

la
tempeiatuia Teste
P
1
=
n
1
n
=
c
-0
1
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1

iai piobabilitatea ue a gsi un atom cu momentul magnetic ue spin antipaialel cu B

la
tempeiatuia Teste
P
2
=
n
2
n
=
c
-0
2
k1
c
-0
1
k1
+c
-0
2
k1

Rezult
n
1
P
1
=
n
2
P
2

sau
n
1
n
2
=
P
1
P
2
= c
(0
2
-0
1
) k1

n
1
n
2
= c
2B k1

Nagnetizaia este uefinit ca momentul magnetic al substanei pe unitatea ue
volum
H =
N
I
< p > = n < p >
unue < p > este momentul magnetic meuiu al unui atom
< p > = P
1
p
B-P
+P
2
(-p
B-P
) = p
B-P
(P
1
-P
2
) = p
B-P
c

B-P
B k1
-c
-
B-P
B k1
c

B-P
B k1
+c
-
B-P
B k1

Beoaiece
p
B-P
B kI < 1
iezult
c

B-P
B k1
1 +
p
B-P
B
kI
, c
-
B-P
B k1
1 -
p
B-P
B
kI

< p >= p
B-P

2p
B-P
B
2kI
< p >=
p
B-P
2
B
kI

Astfel magnetizaia este
H =
p
B-P
2
nB
kI

Susceptibilitatea magnetic a substanei este
=
H
B
=
np
B-P
2
kI

Se constat c susceptibilitatea magnetic a unei substane paiamagnetice este
inveis piopoiional cu tempeiatuia absolut a substanei (legea lui Cuiie).
I =
np
B-P
2
k
= constont
Bac tempeiatuia ciete, i M scau (agitaia teimic se opune oiientiii
momenteloi magnetice).
nlocuinu valoiile numeiice obinem
2pB
kI
= 4,S 1u
-3
,
n
1
n
2
= 1,uu4S , H = 12,S A m , = 12,S A m T
Rezult c la tempeiatuia ue Suu K numiul ue momente magnetice paialele cu
B

este puin mai maie uect numiul momenteloi antipaialele cu B

.

22. 0n gaz iueal foimat uin Natomi ue substan paiamagnetic, fiecaie atom
avnu un moment magnetic p , este plasat ntiun cmp magnetic extein unifoim ue
inuucie B

. S se ueteimine uepenuena momentului magnetic total M al gazului n


funcie ue tempeiatuia T.

R.: Piesupunem c inuucia B

este oiientat n lungul axei Oz . Eneigia unui


atom n cmp magnetic este
u = -p B

= -pB cos 0
Confoim uistiibuiei canonice, iepaitiia atomiloi la echilibiu este uat ue ielaia:
JN
N
=
c
-0 k1
z
J0
unue funcia ue paitiie zeste
z = _c
-0 k1
J0
iai J0 este elementul ue unghi soliu, J0 = sin0 J0 J .
Calculnu funcia ue paitiie obinem
z = _c
u cos 0
sin0 J0 J = _ c
u cos 0
n
0
sin0 J0 _ J =
2n
0

= -2n _ c
u cos 0
J(cos 0) = 2n _ c
u cos 0
J(cos 0) =
2n
o
c
u cos 0
_
-1
1
=
1
-1
-1
1

=
2n
o
(c
u
+c
-u
) =
4n
o
sh o , o = pB kI
Rezult
JN
N
=
c
u cos 0
sin0 J0 J
4n
o
sh o

Piobabilitatea ca un atom s aib momentul magnetic oiientat uup o uiiecie
cupiins ntie 0 i 0 +J0 fa ue axa Ozeste
JN
z
N
=
c
u cos 0
sin0 J0
2
o
sh o

unue am integiat uup . [] J = 2n
2n
0

Nomentul magnetic al substanei paiamagnetice H
z
= H este suma
momenteloi magnetice ale atomiloi
H = _p cos 0 JN
z

unue p cos 0 este pioiecia lui p pe axa Oz.
Rezult
H =
] p cos 0 N
n
0
c
u cos 0
sin0 J0
2
o
sho
=
pNo
2sho
_ cos 0
1
-1
c
u cos 0
J(cos 0)
Beiivnu z = 2n ] c
u cos 0
J(cos 0)
1
-1
n iapoit cu aobinem
oz
oo
= 2n _ cos 0
1
-1
c
u cos 0
J(cos 0)
Rezult
H =
pNo
2 sh o

1
2n

oz
oo
,
oz
oo
=
o
oo
_
4n
o
sh o] =
4n
o
2
(o ch o -sho )
H =
pNo
2 sh o

1
2n

4n
o
2
(o ch o -sh o ) = pN_coth o -
1
o
]
H = pN_coth
pB
kI
-
kI
pB
]

Pentiu o > 1 (tempeiatuii joase sau
inuucie maie),
coth o - 1 ,
1
o
- u
iezult H = pN . n acest caz toate
momentele magnetice ale atomiloi sunt
aliniate n lungul inuuciei magnetice
(fenomenul ue satuiaie).
n cmpuii magnetice slabe i la tempeiatuii obinuite o < 1 ,
coth o
1
o
+
o
S

iezult
H =
Npo
S
=
Np
2
B
SkI
= C
B
I
, C =
Np
2
Sk

Susceptibilitatea este
=
H
E
= C
B
IE
= C
p
0
E
IE
= C
p
0
I

Aceasta este legea lui Cuiie, unue Ceste constanta lui Cuiie.

23. S se ueteimine inuucia magnetic Baplicat unoi atomi ue aigint pentiu
ca tempeiatuia caiacteiistic a momenteloi magnetice ale atomiloi s fie egal cu unitatea.
Se cunoate magnetonul BohiPiocopiu p
B-P
.
Aplicaie.
p
B-P
= 9,27 1u
-24
A m
2
, k = 1,S8 1u
-23
} K .

R.:Rapoitul
u
2
-u
1
kI

este o miime auimensional. Rezult c miimea
0 =
u
2
-u
1
k

iepiezint o tempeiatui numit tempeiatui caiacteiistic.
Beoaiece u
1
= - p
B-P
B , u
2
= p
B-P
B , iezult
0 =
2p
B-P
B
k
B =
0 k
2p
B-P
B

Pentiu 0 = 1 K iezult
B =
k
2p
B-P

nlocuinu valoiile numeiice obinem B = u,7 I .
Bac tempeiatuia sistemului este ieuus (I < 0) piactic toate momentele
magnetice ale atomiloi se afl pe nivelul ue eneigie infeiioi E
1
. n acest caz nu exist
eneigie suficient pentiu a excita atomii pe nivelul supeiioi. Bac tempeiatuia este maie
(I > 0) , atunci n
1
n
2
= n 2 .

24.S se ueteimine funcia ue paitiie zpentiu micaiea ue tianslaie a unui
gaz peifect aflat ntio incint paialelipipeuic ue uimensiuni a , b , c , cunoscnu
tempeiatuia T , masa unei molecule m i valoiile piopiii peimise ale eneigiei ue
tianslaie a unei molecule
E
n
x
n
j
n
z
=
n
2

2
2m
_
n
x
2
o
2
+
n

2
b
2
+
n
z
2
c
2
_ ; n
x
, n

, n
z
= 1 , 2 ,

R.:Pentiu un ansamblu n
x
, n

, n
z
uat, ponueiea statistic g

este egal cu 1.
z = exp_-
E
n
x
n
j
n
z
kI
_ =

n
x
,n
j
,n
z
=1

= exp_-
n
2

2
n
x
2
2mo
2
kI
_

n
x
=1
exp_-
n
2

2
n

2
2mb
2
kI
_

n
j
=1
exp_-
n
2

2
n
z
2
2mc
2
kI
_

n
z
=1

ntiuct
A =
n
2

2
2mo
2
kI
< 1 , B =
n
2

2
2mb
2
kI
< 1 , C =
n
2

2
2mc
2
kI
< 1
putem apioxima fiecaie sum cu o integial.
Astfel pentiu un kilomol ue B
2
, H = 2 kg kmol , lunu o = 1u
-1
m obinem o
tempeiatui caiacteiistic
0
1
=
n
2

2
2mo
2
k
=
b
2
8nmo
2
k
=
b
2
N
A
8nHo
2
k
=
(6,6S 1u
-34
)
2
6,u2S 1u
26
8n 2 (u,1)
2
1,S8 1u
-23
= S,8 1u
-17
K
Beci 0
1
< I .
Putem sciie
z = _ exp|-An
x
2
] Jn
x

0
_ exp|-Bn

2
] Jn

_ exp|-Cn
z
2
] Jn
z

0

Bai
_ exp|-An
x
2
] Jn
x

0
=
1
2
_
n
A
, _ exp|-Bn

2
] Jn

0
=
1
2
_
n
B

_ exp|-Cn
z
2
] Jn
z

0
=
1
2
_
n
C

Rezult
z =
1
2
3
_
n
3
ABC
z = _
mkI
2n
2
]
3 2
I =
I
b
3
(2nmkI)
3 2

unue I = obc .

25. S se ueteimine funcia ue paitiie pentiu micaiea ue iotaie a unui gaz
peifect biatomic.

R.:a) Cazul clasic.

Legtuia uintie cooiuonatele caiteziene
i cele sfeiice este
x = r sin0 cos
y = r sin0 sin
z = r cos
unue r este iaza tiaiectoiiei pe caie se
iealizeaz iotaia ( r=constant).
Beiivnu n iapoit cu timpul aceste
cooiuonate i innu seama c iaza
tiaiectoiiei este constant (coiespunue
stiii ue echilibiu) obinem
x = 0

r cos 0 cos - r sin0 sin


y = 0

r cos 0 sin + r sin0 cos


z = -0

r sin0
Eneigia cinetic a miciii ue iotaie este
E
ot
=
p
2
(x
2
+y
2
+z
2
)
unue
p =
m
1
m
2
m
1
+m
2

este masa ieuus.
Rezult
E
ot
=
pr
2
2
(0

2
cos
2
0 cos
2
-20

sin0 cos 0 sin cos +


2
sin
2
0 sin
2
+
+0

2
cos
2
0 sin
2
+
2
sin
2
0 cos
2
+20

sin0 cos 0 sin cos +0

2
sin
2
0 ) =
=
pr
2
2
(0

2
cos
2
0 +
2
sin
2
0 +0

2
sin
2
0)
E
ot
=
pr
2
2
(0

2
+
2
sin
2
0)
Expiimnu E
ot
n funcie ue momentul ue ineiie I = p r
2
i ue componentele
momentului cinetic p
0
= I 0

= pr
2
0

i p
q
= I sin0 = pr
2
sin0 obinem
E
ot
=
p
0
2
+p
q
2
2 I

Funcia ue paitiie este
z =
1
b
2N
_c
-L
rct
k1
J0
unue
J0 = Jp
0
1
Jp
0
N
Jp
q
1
Jp
q
N
J
1
J
N
sin0
1
J0
1
sin0
N
J0
N

Beoaiece
_ sin0 J0 = - cos 0]
0
n
= 2 , _ J = 2n , _ c
-ux
2

-
Jx = _
n
o
2n
0
n
0

iezult
_ J
1
_ J
N
_ sin0
1
J0
1
_ sin0
N
J0
N
= (4n)
N

n
0
n
0

2n
0
2n
0

_ c
-
p
0
1
2
2Ik1

-
Jp
0
1
_ c
-
p
0
N
2
2Ik1

-
Jp
0
N
_ c
-
p
q
1
2
2Ik1

-
Jp
q
1
_ c
-
p
q
N
2
2Ik1

-
Jp
q
N
=
= (2nIkI)
2N
= (2nIkI)
N

z
cIusc
=
(4n)
N
b
2N
(2nIkI)
N
z
cIusc
=
(8n
2
IkI)
N
b
2N

b) Cazul cuantic. n mecanica cuantic eneigia ue iotaie a unei molecule
biatomice este
E
]
= ](] +1)

2
2I
, =
b
2n
, ] = u , 1 , 2 , ,
unue jeste numiul cuantic ue iotaie, iai heste constanta lui Planck. Nivelele ue eneigie
ue iotaie sunt uegeneiate, ponueiea statistic a unui nivel fiinu g
]
= 2] +1 .
Funcia ue paitiie cuantic este
z = g
]
c
-
L
]
k1
z = (2] +1)c
-
](]+1)
2
2Ik1

]=0

]=0

Intiouucnu tempeiatuia caiacteiistic 0 =
2
2Ik i consiueinu un gaz
biatomic nehiuiogenoiu pentiu caie 0 < I , putem nlocui suma cu o integial
z _ (2] +1)c
-
](]+1)0
1
J]

0

Notnu
x = ](] +1) Jx = (2] +1) J]
iezult
z = _ c
-
0
1
x
Jx = -
I
0
c
-
0
1
x
_
0

=
I
0

0

z =
2IkI
2
=
8n
2
IkI
2

Bac n z
cIusc
lum N = 1 obinem acelai iezultat. Pentiu Cl
2
, 0 = u,SS K , iai
pentiu K
2
, 0 = u,u8 K n timp ce pentiu B
2
, 0 = 8S,S K , ceea ce aiat c pentiu hiuiogen
apioximaia ue mai sus nu este valabil.

26. S se ueteimine eneigia libei i entiopia pentiu micaiea ue iotaie a unui
gaz biatomic.

R.:a) Cazul clasic. Bin pioblema anteiioai iezult
z
cIusc
=
(8n
2
IkI)
N
b
2N
= _
8n
2
IkI
b
2
_
N
= _
I
0
]
N
, 0 =

2
2Ik
, =
b
2n

F
cIusc
= -kI ln z
cIusc
F
cIusc
= -NkI ln
I
0

S
cIusc
= -_
oF
oI
]
v
= Nk ln
I
0
+NkI
1
0
I
0

S
cIusc
= Nk _1 +ln
I
0
]
b) Cazul cuantic. Bin pioblema pieceuent iezult
z = (2] +1)c
-](]+1)
0
1

]=0

F
cuuntc
= -kI ln_(2] +1)c
-](]+1)
0
1

]=0
_
S
cuuntc
= k _ln(2] +1)c
-](]+1)
0
1

]=0
+
0
I
(2] +1)](] +1)c
-](]+1)
0
1

]=0
(2] +1)c
-](]+1)
0
1

]=0
_
Pentiu molecule nehiuiogenoiue, tempeiatuia caiacteiistic 0 este mai mic
uect tempeiatuia ue lichefieie a gazului i ueci 0 < I astfel c n acest caz
z
cuuntc

I
0

F
cuuntc
= -kI ln
I
0

S
cuuntc
= -_
oF
oI
]
v
= k ln
I
0
+kI
1
0
I
0


S
cuuntc
= k _1 +ln
I
0
]
Pentiu Nmolecule iezult
S
cuuntc
= Nk _1 +ln
I
0
]
Beci n acest caz limit entiopia
cuantic aie aceeai expiesie cu entiopia
clasic. uiaficul entiopiei n acest caz aie
foima uin figuia altuiat.

27. S se ueteimine tempeiatuia ue echilibiu i s se expiime eneigia intein
n funcie ue tempeiatui pentiu un ciistal foimat uin Natomi iuentici aezai ntio ieea
tiiuimensional. Fiecaie atom poate executa oscilaii aimonice uup fiecaie uin cele tiei
uiiecii, inuepenuent ue atomii vecini. Se va folosi foimula lui Boltzmann i statistica Bose
Einstein.

R.:0nui atom i coiespunu S oscilatoii uniuimensionali ue eneigie
u
1
= (n
1
+n
2
+n
3
)b +S
b
2

Pentiu cei Natomi eneigia ue vibiaie este
u = (n
1
+n
2
+n
3
+ +n
3N
)b +SN
b
2

0 staie a sistemului este caiacteiizat ue SN numeie cuantice n
1
, n
2
, , n
3N

caie pot lua valoiile u, 1, 2, . . . Numiul stiiloi cuantice este ueteiminat ue numiul ue
mouuii n caie se poate foima numiul ntieg n
1
+n
2
+ + n
3N
cu ajutoiul celoi SN
numeie cuantice. Numiul ue moualiti ue a iepaitiza N

= n
1
+ + n
3N
paiticule
inuisceinabile n g

= SN compaitimente este uat ue piobabilitatea teimouinamic uin


statistica BoseEinstein
P =
(N

+g

-1)!
N

! (g

-1)!
=
(n
1
+ + n
3N
+SN -1)!
(n
1
+ + n
3N
)! (SN -1)!

Pentiu un numi maie ue atomi putem neglija unitatea fa ue SNastfel c
P =
(n
1
+ + n
3N
+SN)!
(n
1
+ + n
3N
)! (SN)!

nlocuinu Pn foimula lui Boltzmann S = k ln P i folosinu foimula lui Stiiling
obinem
S = k|ln(n
1
+ + n
3N
+SN)! -ln(n
1
+ + n
3N
)! -ln(SN)!] =
= k|(n
1
+ + n
3N
+SN) ln(n
1
+ + n
3N
+SN) -(n
1
+ + n
3N
+SN) -
-(n
1
+ + n
3N
) ln(n
1
+ + n
3N
) +(n
1
+ + n
3N
) -SNln(SN) +SN]
nlocuinu
n
1
+ + n
3N
=
u
b
-
SN
2

iezult:
S = k __
u
b
+
SN
2
] ln _
u
b
+
SN
2
] -_
u
b
-
SN
2
] ln_
u
b
-
SN
2
] -SNln(SN)_
S = k _
u
b
ln
u
b
+
SN
2
u
b
-
SN
2
+
SN
2
ln_
u
b
+
SN
2
] _
u
b
-
SN
2
] -SNln(SN)_
S = k _
u
b
ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2
+
SN
2
ln_
u
SNb
+
1
2
] _
u
SNb
-
1
2
] (SN)
2
-SNln(SN)_
S = k _
u
b
ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2
+
SN
2
ln _
u
SNb
+
1
2
] _
u
SNb
-
1
2
]_
Tempeiatuia teimouinamic ue echilibiu este uat ue ielaia:
1
I
= _
oS
ou
]
v,N

1
I
= k
l
l
l
l
l
l
l
l
1
b
ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2
+
u
b
[u -
SNb
2
-[u +
SNb
2

[u -
SNb
2

2
u +
SNb
2
u -
SNb
2
+
+
SN
2
1
SNb
[
u
SNb
-
1
2
+[
u
SNb
+
1
2

1
SNb
[
u
SNb
+
1
2
[
u
SNb
-
1
2

_ =
=
k
b
ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2
+k
u
b

-SNb
[u +
SNb
2
[u -
SNb
2

+
+k
SN
2

1
SNb

2u
SNb
[u +
SNb
2
[u -
SNb
2

1
(SNb)
2

1
I
=
k
b
ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2

b
kI
= ln
u +
SNb
2
u -
SNb
2

u +
SNb
2
u -
SNb
2
= c
h
k1
_u +
SNb
2
] = _u -
SNb
2
] c
h
k1

u =
SNb
2

c
h
k1
+1
c
h
k1
-1
=
SNb
2
_1 +
2
c
h
k1
-1
_
u = SN
b
2
+
SNb
c
h
k1
-1


28. S se ueteimine capacitatea caloiic la volum constant a unui kilomol ue
cupiu la tempeiatuia T.
Aplicaie.
I = Suu K , = 4,8 1u
12
Bz , R = 8S1u } kmol K , b = 6,6S 1u
-34
} s

R.:Eneigia intein a unui kilomol ue ciistal este
u = SN
A
b
2
+
SN
A
b
c
h
k1
-1

C
v
= _
ou
oI
]
v
= SN
A
b
-1
_c
h
k1
-1]
2
_-
b
kI
2
] c
h
k1

C
v
=
SN
A
k [
b
kI

2
c
h
k1
_c
h
k1
-1]
2
, N
A
k = R
nlocuinu valoiile numeiice obinem o valoaie caie concoiu cu uatele
expeiimentale.
C
v
= 2,S68 1u
4
} kmol K

29. Rezolvnu ecuaia lui Schiouingei pentiu o paiticul aflat ntio gioap ue
potenial paialelipipeuic ue uimensiuni a , b , c cu peieii infinii se obin valoii
cuantificate ale vectoiului ue unu
k
1
=
n
1
n
o
, k
2
=
n
2
n
b
, k
3
=
n
3
n
c

unue n
1
, n
2
, n
3
e N
+
auic n
1
, n
2
, n
3
= 1 , 2 ,
S se ueteimine uensitatea stiiloi n spaiul impulsuiiloi g(p)Jp , uensitatea
stiiloi n spaiul eneigiei g(E)JE i numiul ue oscilatoii uin unitatea ue volum a cioi
fiecven este cupiins n inteivalul , +J . Se voi paiticulaiiza iezultatele pentiu
fotoni.

R.: n paialelipipeuul ue uimensiuni Jk
1
, Jk
2
, Jk
3
exist Jn
1
Jn
2
Jn
3
stii
cuantice
Jk
1
Jk
2
Jk
3
= Jn
1
Jn
2
Jn
3
n
3
obc

Jn
1
Jn
2
Jn
3
=
obc
n
3
Jk
1
Jk
2
Jk
3
=
I
n
3
Jk
1
Jk
2
Jk
3

Relaia uintie impulsul p i vectoiul ue unu k


p = k

(Jp
1
= Jk
1
, Jp
2
= Jk
2
, Jp
3
= Jk
3
)
ne peimitem s sciiem
Jn
1
Jn
2
Jn
3
=
I
n
3

Jp
1
Jp
2
Jp
3

3
=
8I
b
3
Jp
1
Jp
2
Jp
3
, =
b
2n

Numiul ue stii fiinu pozitiv vom lua numai o optime uin spaiul p
1
> u ,
p
2
> u , p
3
> u . Beoaiece eneigia uepinue numai ue p
2
vom avea
Jp
1
Jp
2
Jp
3
= 4np
2
Jp
g(p)Jp =
I
b
3
4np
2
Jp
Aceast expiesie este foaite geneial, fiinu valabil i pentiu paiticule
ielativiste.
Beoaiece pentiu un impuls uat un foton poate avea uou stii posibile ue
polaiizaie (uou uiiecii inuepenuente ue polaiizaie)
g(p)Jp = 2
I
b
3
4np
2
Jp g(p)Jp =
8nI
b
3
p
2
Jp
Pentiu foton E = pc , unue ceste viteza luminii n viu. Rezult:
g(E)JE = g(p)Jp =
8nI
b
3

E
2
c
2

JE
c
g(E)JE =
8nIE
2
JE
b
3
c
3

nlocuinu E = b obinem
g()J = g(E)JE =
8nI
b
3
c
3
b
2

2
bJ
g()
I
=
8n
2
c
3
J
Pentiu un inteival ue fiecvene ( , +J ) egal cu unitatea iezult
n =
g()
IJ
=
8n
2
c
3

Observaie.g(p)Jp poate fi ueteiminat uiiect ca iapoitul uintie volumul unui
uomeniu I 4np
2
Jp i volumul unei celule elementaie b
3
.

30. S se ueteimine uensitatea ue eneigie spectial volumic a coipului negiu
pe baza statisticii BoseEinstein a unui numi neueteiminat ue fotoni.

R.: 0nuele electiomagnetice uintio incint aflat la tempeiatuia T sunt
echivalente cu un ansamblu ue fotoni caie ascult ue statistica BoseEinstein. Numiul ue
fotoni nefiinu constant, iepaitiia la echilibiu este uat ue ielaia
N

0
=
g

c
L
i
k1
-1
, E

= b

= cp


Bac piesupunem c eneigia vaiiaz continuu atunci n locul ielaiei pieceuente
vom sciie
JN
L
=
g(E)JE
c
L
k1
-1

unue uensitatea stiiloi n spaiul eneigiei a fost ueteiminat n pioblema anteiioai
g(E)JE =
8nIE
2
JE
b
3
c
3

Rezult
JN
L
=
8nIE
2
JE
b
3
c
3
(c
L k1
-1)

nlocuinu E = b obinem
JN

=
8nI
c
3

2
J
c
h k1
-1

Eneigia fotoniloi pe unitatea ue volum a cioi fiecven este cupiins ntie i
+J este
EJN

I
=
bJN

I
=
8n
2
c
3

bJ
c
h k1
-1
w
,1
J
unue w
,1
este uensitatea ue eneigie spectial volumic
w
,1
=
8n
2
c
3

b
c
h k1
-1

Aceasta este foimula lui Planck.

31. S se ueteimine entiopia i piesiunea iauiaiei ntio incint aflat la
tempeiatuia T.

R.: Entiopia se expiim n funcie ue piobabilitatea teimouinamic Bose
Einstein
P
B-L
= _
(N

+g

-1)!
N

! (g

-1)!

_
(N

+g

)!
N

! g


0tiliznu foimula lui Boltzmann
S = k ln P
B-L

iezult
S = k |ln(N

+g

)! -ln g

! -ln N

!] =


= k |(N

+g

) ln(N

+g

) -(N

+g

) -g

lng

+g

-N

lnN

+N


S = k _N

ln
N

+g

+g

ln
N

+g


Repaitiia la echilibiu n statistica BoseEinstein este uat ue ielaia
N

= N

0
=
g

c
L
i
-
k1
-1
, p = u
N

+g

= 1 +
g

= 1 +c
L
i
k1
-1 = c
L
i
k1

N

+g

=
N

+1 =
1
c
L
i
k1
-1
+1 =
1 +c
L
i
k1
-1
c
L
i
k1
-1
=
1
1 -c
-L
i
k1

nlocuinu n Sobinem
S = k _N

ln c
L
i
k1
+g

ln
1
1 -c
-L
i
k1
_

=
= k _
N

kI
-g

ln(1 -c
-L
i
k1
)_


Eneigia total a iauiaieieste
u = N


Rezult:
S =
u
I
-k g

ln(1 -c
-L
i
k1
)


ntiuct nivelele ue eneigie sunt foaite apiopiate, putem apioxima eneigia cu o
miime caie vaiiaz continuu astfel c vom putea nlocui suma cu o integial
S =
u
I
-k _ g(E) ln(1 -c
-L k1
)

0
JE
Bai uensitatea ue stii n spaiul eneigiei este
g(E)JE =
8nIE
2
JE
b
3
c
3

Rezult
S =
u
I
-k
8nI
b
3
c
3
_ E
2
ln(1 -c
-L k1
) JE

0

S =
u
I
-
8nkI
b
3
c
3
(kI)
3
_ _
E
kI
]
2
ln(1 -c
-L k1
) J

0
_
E
kI
] =
=
u
I
-
8nkI
b
3
c
3
(kI)
3
_ ln(1 -c
-L k1
)
___________
u

0
J _
1
S
_
E
kI
]
3
_ =
_________
d

=
u
I
-
8nkI
b
3
c
3
(kI)
3

1
S
_
E
kI
]
3
ln(1 -c
-L k1
)
_______________
0
_
0

+
+
8nkI
b
3
c
3
(kI)
3
_
1
S

0
_
E
kI
]
3
1
kI
c
-L k1
1 -c
-L k1
JE =
=
u
I
+
8nkI
b
3
c
3

(kI)
3
S
_
[
E
kI

3
c
-L k1
1 -c
-L k1
J _
E
kI
]

0
_________________
n
4
15
=
u
I
+
8nkI(kI)
3
b
3
c
3
S

n
4
1S

Eneigia total Ueste
u = I _ w
,1
J =

0
8nbI
c
3
_

3
J
c
h k1
-1
=

0
8nbI
c
3
_
kI
b
]
4
_
[
b
kI

3
J [
b
kI

c
h k1
-1

0
___________
n
4
15
=
=
8nbI
c
3

(kI)
4
b
4

n
4
1S
=
8n
5
Ik
4
I
4
1Sc
3
b
3

nlocuinu Un Sobinem
S =
8n
5
Ik
4
I
3
1Sc
3
b
3
+
8n
5
k
4
II
3
S 1Sb
3
c
3
=
8n
5
Ik
4
I
3
1Sb
3
c
3
_1 +
1
S
] =
4
S

u
I
=
S2n
5
Ik
4
I
3
4Sc
3
b
3

Eneigia libei este
F = u -IS = u -I
4
S

u
I
= u -
4
S
u = -
u
S
= -
8n
5
Ik
4
I
4
4Sc
3
b
3

Piesiunea iauiaiei n incint este
P = -_
oF
oI
]
1
=
8n
5
k
4
I
4
4Sc
3
b
3
=
1
S

u
I

Entalpia libei este
0 = u +pI -IS = F +pI = -
u
S
+
1
S

u
I
I = u
Acest luciu iezult i uiiect uin ielaia 0 = Np , unue N este numiul ue
paiticule, iai p este potenialul chimic, caie este piopoiional cu un multiplicatoi
Lagiange ce apaie n cazul cnu numiul ue paiticule este fix. Beoaiece pentiu fotoni acest
numi este neueteiminat, se ia p = u i ueci iezult c 0 = u .

32. S se ueteimine eneigia libei Fpentiu un numi ue bozoni ueteiminat.

R.:n pioblema anteiioai sa obinut entiopia
S = k _N

ln
N

+g

+g

ln
N

+g


nlocuinu
N

= N

0
=
g

c
L
i
-
k1
-1
, p = u
n Sobinem
N

+g

= 1 +
g

= c
(L
i
-) k1

N

+g

=
N

+1 =
1
1 -c
-(L
i
-) k1

S = k _N

ln c
(L
i
-) k1
+g

ln
1
1 -c
-(L
i
-) k1
_ =


= k _
N

(E

-p)
kI
-g

ln(1 -c
-(L
i
-) k1
)_


Bai
u = N

, N

= N


Rezult
S =
u
I
-
pN
I
-k g

ln(1 -c
-(L
i
-) k1
)


IS = u -pN -kI g

ln(1 -c
-(L
i
-) k1
)


F = u -IS = pN + kI g

ln(1 -c
-(L
i
-) k1
)


nlocuinu g

cu g(p)Jp , suma cu o integial, E

cu E = p
2
2m obinem:
F = pN + kI _g(p) ln_1 -c
-_
p
2
2m
-] k1 ,
_Jp =
= pN + kI _
I 4np
2
b
3

0
ln_1 -c
-_
p
2
2m
-] k1 ,
_Jp =
= pN +
4nIkI
b
3
_ p
2

0
ln_1 -c
-_
p
2
2m
-] k1 ,
_Jp =
= pN +
4nIkIm2m
b
3
_ E

0
ln(1 -c
-(L-) k1
) JE =
= pN +
4nIkIm2m
b
3
kIkI _
_
E
kI
ln_1 -c
-
L
k1
c

k1
]

0
J _
E
kI
]
Notnu
x =
_
E
kI
, o =
p
kI

iezult
I = _ x ln(1 -c
(u-x)
) Jx

0

JI
Jo
= _ x
-c
(u-x)
1 -c
(u-x)
Jx = -_
x Jx
c
-(u-x)
-1

0

N = N

=
g

c
(L
i
-) k1
-1
_
g(E)JE
c
(L-) k1
-1

0

=
I 4n2m
b
3
m _
EJE
c
(L-) k1
-1

0
=
=
I 4nm2m
b
3
kIkI _
x Jx
c
(x-u)
-1

0

_
x Jx
c
-(u-x)
-1

0
=
b
3
N
I 4nm2m kIkI
= -
JI
Jo

F = pN -NkI
I
JI
Jo
= NkI _
p
kI
-
I
JI
Jo
_
Calculele se fac n funcie ue valoiile lui a.

33. S se ueteimine numiul ue fotoni pe unitatea ue volum uintio incint
aflat la tempeiatuia T.
Aplicaie.
I = Suu K , k = 1,S8 1u
-23
} K , b = 6,6S 1u
-34
} s , c = S 1u
8
m s .

R.:Repaitiia fotoniloi la echilibiu n statistica BoseEinstein este
N

= N

0
=
g

c
L
i
k1
-1

Asimilnu factoiul ue uegeneiescen cu uensitatea ue stii
g(p)Jp =
8nIp
2
Jp
b
3
= g(E)JE =
8nIE
2
JE
b
3
c
3

putem ueteimina numiul ue fotoni uin unitatea ue volum
n =
N
I

1
I
_
g(p)Jp
c
L k1
-1

0
=
1
I
_
g(E)JE
c
L k1
-1
=

0
8n
b
3
c
3
_
E
2
JE
c
L k1
-1

0
=
=
8n(kI)
3
b
3
c
3
_ _
E
kI
]
2

0
J(E kI )
c
L k1
-1

Notnu cu x = E kI obinem
I = _
x
2
Jx
c
x
-1

0
= _
x
2
c
-x
Jx
1 -c
-x

0
= _ x
2
c
-x
c
-nx
Jx

n=0
= _ x
2
c
-nx
Jx

n=1
=
= _
J
2
Jn
2
_ c
-nx
Jx

0
_

n=1
=
J
2
Jn
2
_
1
n
] =
2
n
3
= 2

n=1

n=1

1
n
3
2,4

n=1

n = 2,4 8n _
kI
bc
]
3

nlocuinu valoiile numeiice obinem
n = S 1u
14
fotoni m
3


34. S se ueteimine capacitatea caloiic la volum constant aunui soliu aflat la
tempeiatuia T cunoscnu viteza unueloi acustice longituuinale c

i viteza unueloi
acustice tiansveisale c
t
.
Aplicaie.
I = 1u K , c

= S,7S 1u
3
m s , c
t
= 1,64 1u
3
m s , b = 6,6S 1u
-34
} s ,
k = 1,S8 1u
-23
} K , N
A
= 6.u2S 1u
26
fononi kmol ,
p = 1,uSS 1u
4
kg m
3
, H = 1u7,87 kg kmol .

R.:Expiesia geneial a uensitii stiiloi n spaiul impulsuiiloi este
g(p)Jp =
I
b
3
4np
2
Jp
Pentiu fonon, la fel ca i pentiu foton, p = E c .
Bensitatea stiiloi unueloi longituuinale este
g

(E)JE =
I
b
3
4n
E
2
c

2
JE
c

=
4nIE
2
JE
b
3
c

3

iai uensitatea stiiloi unueloi tiansveisale este
g
t
(E)JE = 2
I
b
3
4n
E
2
c
t
2
JE
c
t
=
8nIE
2
JE
b
3
c
t
3

unue factoiul 2 se uatoieaz faptului c pentiu un vectoi ue unu k

exist uou unue


tiansveisale. Bensitatea ue stii a fononiloi este
g(E)JE = g

(E)JE +g
t
(E)JE =
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_E
2
JE
Numiul ue stii cuantice uifeiite fiinu egal cu numiul giaueloi ue libeitate ale
sistemului SN,iezult c eneigia unui fonon n mouelul Bebye aie o limit supeiioai E

.
_ g(E)JE = SN
L
D
0
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
__ E
2
JE = SN
L
D
0

4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_
E

3
S
= SN E

= b
`

9N
4nI _
1
c

3
+
2
c
t
3
_
/

1 3


Se uefinete tempeiatuia caiacteiistic
0

= E

k astfel c
0

=
b
k
`

9N
4nI _
1
c

3
+
2
c
t
3
_
/

1 3

Funcia
g(E) =
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_E
2

este o paiabol pentiu E E

i este nul pentiu E > E

.
Beoaiece numiul ue stii este ueteiminat, iai numiul ue fononi este
neueteiminat (ca la fotoni) iezult c piobabilitatea ue ocupaie a unei stii este uat ue
foimula BoseEinstein
N

0
g

=
1
c
L
i
k1
-1

Tiecnu ue la uistiibuia uiscontinu uup eneigii la cea continu vom
ueteimina eneigia intein Ui capacitatea caloiic C
v
.
u = _ E g(E)
1
c
L k1
-1
JE =
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
__
E
2
JE
c
L k1
-1

L
D
0

L
D
0

C
v
= _
ou
oI
]
v
=
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_
1
kI
2
_
E
4
c
L k1
JE
(c
L k1
-1)
2

L
D
0

Notnu x = E kI obinem
C
v
=
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_k
4
I
3
_
x
4
c
x
Jx
(c
x
-1)
2
0
D
1
0

La tempeiatuii joase I < 0

, iai 0

I tinue la infinit. n acest caz vom nlocui


limita supeiioai a integialei cu .
_
x
4
c
x
Jx
(c
x
-1)
2

0
= 4 _
x
3
c
x
-1

0
Jx =
4n
4
1S

C
v

16n
5
k
4
I
1Sb
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_I
3

La tempeiatuii nalte I > 0

, c
x
1 +x
_
x
4
c
x
Jx
(1 +x -1)
2
0
D
1
0
_ x
2
Jx =
1
S
_
0

I
]
3
, C
v
= SNk
0
D
1
0

Pentiu N = N
A
iezult C
v
= SR (legea lui Bulong i Petit).
nlocuinu valoiile numeiice obinem
0

=
b
k
`

9N
A
p
4nH_
1
c

3
+
2
c
t
3
_
/

1 3
21S K
(
v
=
12n
4
S
N
A
k _
I
0

]
3
= 19S,S } kmol K

35. S se ueteimine abateiea ptiatic meuie ielativ a eneigiei
o
L
=
_
< E
2
> -< E >
2
< E >
2

pentiu un uielectiic aflat la tempeiatuia I < 0

, unue 0

este tempeiatuia Bebye.R.:Bin pioblema pieceuent iezult
< E >= u =
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_(kI)
4
_
(E kI )
3
J(E kI )
c
L k1
-1

L
D
0

Fcnu schimbaiea ue vaiiabil
x = E kI , E = E

= E

kI =
0

I
,
i innu seama c I < 0

(0

I - ) obinem
< E >=
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_(kI)
4
_
x
3
Jx
c
x
-1
=

0
4nI
b
3
_
1
c

3
+
2
c
t
3
_(kI)
4

n
4
1S

nlocuinu
1
c

3
+
2
c
t
3
=
9Nb
3
4nIk
3
0

3

iezult
< E >=
Sn
4
S
NkI _
I
0

]
3

C
v
= _
o < E >
oI
]
v
=
< E
2
> -< E >
2
kI
2
, C
v
=
12n
4
S
Nk _
I
0

]
3

o
L
=
_
kI
2
< E >
2
C
v
o
L
=
1
n
2
_
2u
SN
_
0

I
]
3

ntiuct pentiu aigint 0

= 21S K iezult c pentiu eantioane mici la


tempeiatuii sczute fluctuaiile sunt impoitante.

36. S se ueteimine impulsul i eneigia coiespunztoaie nivelului Feimi n
funcie ue numiul ue electioni uin unitatea ue volum.
Aplicaie.
m = 9,1u8 1u
-31
kg , b = 6,6S 1u
-34
} s ,
H
Cu
= 6S,SS kg kmol , p
Cu
= 9 1u
3
kg m
3
.

R.:Electionii au spinul 1 2 , iai ponueiea statistic este 2 ueoaiece pioiecia
spinului pe axa Ozeste _1 2 . Bup piincipiul lui Pauli fiecaie nivel ue eneigie poate fi
ocupat ue cel mult uoi electioni cu spinii opui (un election aie pioiecia spinului 1 2 , iai
cellalt aie pioiecia spinului egal cu -1 2 ). Nivelul Feimi este ultimul nivel ocupat la
tempeiatuia ue u K.
Nouulul impulsului electionului este limitat ue valoaiea eneigiei Feimi E
P

E
P
=
p
P
2
2m

unue m este masa electionului. Numiul ue stii cuantice pentiu caie electionii au
impulsul cupiins ntie pi p +Jp este
2g(p)Jp = 2I
4np
2
Jp
b
3

unue factoiul 2 se uatoieaz multiplicitii spinului electionului. Numiul ue electioni cu
impulsul ntie u i p
P
va fi
N = _2 g(p)Jp = _ 2I
4np
2
Jp
b
3
=
8nI
b
3
_ p
2
Jp =
p
F
0
p
F
0
8nI
Sb
3
p
P
3

p
P
=
b
2

_
SN
nI
3
p
P
=
b
2
_
S
n
n]
1 3

unue n = N I este numiul ue electioni uin unitatea ue volum.
La acelai iezultat se ajunge calculnu n uou mouuii uifeiite volumul uin
spaiul fazeloi ocupat ue Nelectioni. Acest volum este egal cu piouusul uintie volumul uin
spaiul obinuit Vi volumul sfeiei Feimi uin spaiul impulsuiiloi, auic
I
4np
P
3

S

Pe ue alt paite, volumul unei celule uin spaiul fazeloi este b
3
i pe baza
piincipiului ue excluziune al lui Pauli nu pot exista uect uoi electioni pe celul, uai caie au
spinii antipaialeli. La u K toate nivelele ue eneigie pn la nivelul Feimi fiinu ocupate,
iezult c volumul uin spaiul fazeloi pcupat ue cei Nelectioni este
N
2
b
3

Egalnu cele uou volume obinem
I
4np
P
3

S
=
N
2
b
3
p
P
=
b
2
_
S
n
n]
1 3

Eneigia nivelului Feimi este
E
P
=
p
P
2
2m
=
1
2m

b
2
4
_
S
n
n]
2 3
E
P
=
b
2
8m
_
S
n
n]
2 3

nlocuinu valoiile numeiice obinem
n =
N
A
I
moI
=
N
A
p
H
=
6,u2S 1u
26
9 1u
3
6S,SS
= 8,S 1u
28
electioni kmol
p
P
=
6,6S 1u
-34
2
_
S
4
8,S 1u
28
]
1 3
= 1,S 1u
-24
kg m s
E
P
=
(6,6S 1u
-34
)
2
8 9,1u8 1u
-31
_
S
n
8,S 1u
28
]
2 3
= 1,1S 1u
-18
} = 7,1 ev

37.S seueteimine eneigia total a electioniloi unui metal la u K .

R.:Eneigia total a gazului electionic la u K este
E = _
p
2
2m

p
F
o
2g(p)Jp = _
p
2
m

p
F
o
I
4np
2
Jp
b
3
=
4nI
mb
3
_ p
4
Jp =
p
F
0
4nI
Smb
3
p
P
5

Bin pioblema pieceuent avem
p
P
=
b
2
_
S
n
N
I
]
1 3

Rezult
E =
S
4u

b
2
m
_
S
nI
]
2 3
N
5 3


38. S se ueteimine impulsul meuiu, eneigia meuie i viteza meuie a
electioniloi unui metal la u K .

R.: Numiul ue electioni avnu impulsul ntie p i p +Jp se ueteimin ca
iapoitul ntie volumul uin spaiul fazeloi cupiinse ntie p i p +Jp i volumul unei
jumti ue celul uin spaiul fazeloi caie coiespunue unui election cu o anumit oiientaie
a pioieciei spinului.
N(p)Jp =
I 4np
2
Jp
b
3
2
= 2
I 4np
2
Jp
b
3
= 2g(p)Jp
Impulsul meuiu este
< p >=
] pN(p)Jp
p
F
0
] N(p)Jp
p
F
0
=
] p
3
Jp
p
F
0
] p
2
Jp
p
F
0
=
S
4
p
P
4
p
P
3
=
S
4
p
P

< p >=
Sb
8
_
S
n
n]
1 3

Numiul ue electioni avnu eneigia ntie E i E +JE se obine pe baza
ielaiiloi
p
2
= 2mE , Jp =
mJE
2mE

N(E)JE = N(p)Jp = 2
I 4np
2
Jp
b
3
=
2 I 4n 2mE
b
3

mJE
2mE

N(E)JE =
82 nIm
3 2
E
1 2
JE
b
3
g(E)JE
Eneigia meuie este
< E >=
] EN(E)JE
L
F
0
] N(E)JE
L
F
0
=
] E
3 2
JE
L
F
0
] E
1 2
JE
L
F
0
=
S
S
E
P

< E >=
Sb
2
4um
_
S
n
n]
2 3

Bin ielaia
p = m:
iezult
< : >=
< p >
m
< : >=
Sb
8m
_
S
n
n]
1 3

Se constat c
E = N < E >
unue Ea fost calculat n pioblema anteiioai.
Expiesia lui N(E) = g(E) poate fi obinut i uin ielaia
E
P
=
b
2
8m
_
S
n
n]
2 3

coiespunztoaie eneigiei Feimi.
g(E
P
) =
oN
oE
P
= I
on
oE
P
= I
n
S

S
2
_
8mE
P
b
2
]
1 2

8m
b
2

g(E
P
) =
82 nIm
3 2
E
P
1 2
b
3


39. S se ueteimine piesiunea unui gaz electionic la u K .
Aplicaie.
E
P
= 1,1S 1u
-18
} , n =
N
I
= 8,S 1u
28
electioni kmol

R.:Piesiunea se poate ueteimina pe baza eneigiei libeie F
p = -_
oF
oI
]
1
, F = u -IS
La u K , F = u , ueci
p = -_
ou
oI
]
1

Bai Ula u K este
u = N < E >=
S
S
E
P
=
Sb
2
N
4um
_
S
n

N
I
]
2 3

p = -_-
2
S
]
S
4u

b
2
N
m
_
S
n
N]
2 3
I
-5 3
=
1
2u

b
2
N
mI
_
S
n

N
I
]
2 3
=
1
2u

N
I
8E
P

p =
2
S
n E
P

nlocuinu valoiile numeiice obinem
p = S,8 1u
10
N m
2
= S,79 1u
5
atm .
Acest calcul nu ine seama ue iepulsia coulombian a electioniloi i nici ue
faptul c electionii se afl n giopi ue potenial finite caie ai conuuce la o piesiune
potenial negativ. Altfel piesiunea foaite maie obinut ai peimite electioniloi s
piseasc metalul.

40. S se ueteimine piimele uou ueiivate ale funciei Feimi
(E) =
N
g
=
1
1 +c
(L-L
F
) k1

pentiu E = E
P
.

R.:

i
(E) =
o
oE
= -
1
kI

c
(L-L
F
) k1
|1 +c
(L-L
F
) k1
]
2

i
(E
P
) = -
1
4kI

''(E) =
c
(L-L
F
) k1
(kI)
2
|1 +c
(L-L
F
) k1
]
2
_-1 +
2c
(L-L
F
) k1
1 +c
(L-L
F
) k1
_
''(E
P
) = u
Rezult c E = E
P
este un punct ue inflexiune al funciei Feimi.

41. S se ueteimine uensitatea ue satuiaie a cuientului teimoelectionic emis
ue o supiafa metalic omogen, uac gazul electionic uin metal se supune statisticii
FeimiBiiac.

R.:Confoim legii ue uistiibuie FeimiBiiac
N

= N

0
=
g

c
(L
i
-L
F
) k1
+1

Tiecnu ue la uistiibuia uiscontinu uup eneigii la cea continu, tiebuie s
nlocuim giauul ue uegeneiaie g

al nivelului E

cu J b
3
, unue J este elementul ue
volum uin spaiul fazeloi, iai b
3
este volumul unei celule elementaie uin spaiul fazeloi.
ntiuct volumul uin spaiul obinuit este unifoim, vom integia uup acest volum i astfel
n locul lui g

vom pune (2 I b
3
)Jp
x
Jp

Jp
z
, unue factoiul 2 a fost intiouus pentiu a
lua n consiueiaie cele uou oiientii ale spinului electionului (uegeneiaiea ue spin).
Beoaiece E

va fi nlocuit cu E = p
2
2m , iezult c numiul ue electioni ale cioi
componente ale impulsului sunt cupiinse ntie p
x
, p
x
+Jp
x
, p

, p

+Jp

, p
z
, p
z
+Jp
z

este
JN
p
x
,p
j
,p
z
=
2I
b
3

Jp
x
Jp

Jp
z
c
-
L
F
k1
c
1
2mk1
(p
x
2
+p
j
2
+p
z
2
)
+1

Numiul ue electioni caie au componenta x a impulsului cupiins ntie
p
x
i p
x
+Jp
x
se obine integinu JN
p
x
,p
j
,p
z
uup toate valoiile posibile ale lui p

i
p
z
. Tiecnu la cooiuonatele polaie, n spaiul componenteloi p

i p
z
ale impulsului
obinem
p

= p cos 0 , p
z
= p sin0 , p

2
+p
z
2
= p
2
, Jp

Jp
z
= p Jp J0
JN
p
x
=
2I
b
3
Jp
x
_ J0 _
p Jp
c
-L
F
k1
c
p
x
2
2mk1
c
p
2
2mk1
+1

0
2n
0

Fcnu substituiile
y =
p
2
2mkI
Jy =
p Jp
mkI
, [ = c
1
k1
_
p
x
2
2m
-L
F
]

obinem
JN
p
x
=
2I
b
3
Jp
x
2n _
mkI Jy
[c

+1
=

0
4nImkIJp
x
b
3
_
c
-
Jy
[ +c
-
=

0

=
4nImkIJp
x
b
3
|-ln([ +c
-
)]_
0

= -
4nImkI
b
3
|ln[ -ln([ +1)]Jp
x
=
=
4nImkI
b
3
ln
[ +1
[
Jp
x
=
4nImkI
b
3
ln_1 +
1
c
(p
x
2
-L
F
) k1
] Jp
x

Numiul ue electioni caie stibat o supiafa Speipenuiculai pe axa x nti
un timp dt i caie au viteza :
x
este egal cu piouusul uintie volumul cilinuiului ue
seciune Si nlime :
x
Jt i numiul ue electioni uin unitatea ue volum JN
p
x
I , auic
S :
x
Jt
JN
p
x
I

Intensitatea cuientului coiespunztoi este
J
Jt
= cS:
x
JN
p
x
I

unue eeste saicina electionului. Bensitatea cuientului va fi
J]
x
=
J
SJt
=
c
m
p
x
JN
p
x
I
=
4nckI
b
3
p
x
ln(1 +c
(L
F
-p
x
2
) k1
) Jp
x

Punnu E
x
= p
x
2
2m iezult
JE
x
=
p
x
m
Jp
x
p
x
Jp
x
= mJE
x

J]
x
=
4nmckI
b
3
ln(1 +c
(L
F
-L
x
) k1
) JE
x

Bensitatea cuientului ue satuiaie se obine integinu uup E
x
, innu seama c
E
x
> w .
]
sut
=
4nmckI
b
3
_ ln(1 +c
(L
F
-L
x
) k1
) JE
x

wBeoaiece electionii nu ies uin metal la
tempeiatuia cameiei iezult c w > E
P
. n
piactic se consiuei c w > E
P
.
Beci
c
(L
F
-L
x
) k1
c
(L
F
-w) k1
< 1
|ln(1 +x) x , x < 1]
]
sut
=
4nmckI
b
3
_ c
(L
F
-L
x
) k1

w
JE
x
=
=
4nmckI
b
3
(-kI)c
(L
F
-L
x
) k1
]
w


]
sut
=
4nmc(kI)
2
b
3
c
(L
F
-w) k1

Aceasta este foimula lui Bushman. n cazul metaleloi vom folosi aceast foimul
i nu expiesia lui Richaiuson.
BIBLIOGRAFIE

1. I. N. Popescu, u. F. Cone, u. A. Stanciu Culegeie ue piobleme ue fizic, Euituia
Biuactic i Peuagogic, Bucuieti, 1982.
2. u. F. Cone Piobleme iezolvate ue fizic, vol. I, II, III, Litogiafia Institutului
Politehnic Bucuieti, 1974, 197S,1976.
S. N. Stan, t. Tuuoiache Culegeie ue piobleme ue fizic, vol. I i II, Litogiafia
Institutului Politehnic Bucuieti, 1972.
4. I. Becliu Culegeie ue piobleme ue fizic, vol. I, Litogiafia Institutului Politehnic
Bucuieti, 1979.
S. C. Chahine, P. Bevaux Theimouynamique statistique paitii ue pioblemes et ue
isums ue couis, Bunou, Paiis, 197u.
6. C. Chahine, P. Bevaux Theimouynamique statistique, Paiis, 1976.
7. N. Ignat ntiebii i exeiciii ue teimouinamic i fizic statistic, Euituia
tiinific i Enciclopeuic, Bucuieti, 1981.