Sunteți pe pagina 1din 6

Scenariu de siguranta la foc A) Caracteristicile constructilor 1) Datele de identificare Denumire: schimbare partiala a destinatiei locuintei in spatiu commercial, realizare

acces separate din strada, construire copertina la intrare spatiu, amplasare firma luminoasa Adresa: str. Fabricii de Zahar nr. 4, ap.21, Cluj Napoca Program de lucru: 2 schimburi 2) Destinatia Activitatea principala este: salon de coafura Activitatea secundara este: 3) Categoria si clasa de importanta Categoria de importanta: D Clasa de importanta: III 4) Particularitati specifice constructiilor a) tipul cladirilor, regim de inaltime Cladire cu destinatie de locuire , P+4E b) Aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor Aria parcelei Aria utila 69.83 mp Aria construita a apartamentului 75.00 mp c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora se considera un singur compartiment de incendiu intreaga arie construita d) numar maxim de personae Numar maxim angajati ce pot fi: 2 Numar maxim vizitatori: 15 Numar maxim personae: 15 e) Capacitati de autoevacuare a persoanelor Nu se normeaza f) Capacitati de depozitare Nu este cazul g) cantitati de substante periculoase Nu este cazul

h) numarul cailor de evacuare 2 cai de evacuare din imobil B) Nivelurile criteriilor de performanta si timpii de siguranta la foc 1) riscul de incendiu Nr. Crt Densitatea sarcinii termice sau categoria de pericol de incendiu 1 Sala coafor 12 Sub 420 MJ/mp 2 Grup sanitary 1.5 Sub 420 MJ/mp NOTA: Intreaga constructie este de risc mic de incendiu sursele potentiale de aprindere pot fi: a) Surse de aprindere cu flacara: - flacara (chibrit, lumanare) - flacari de aparate termice b) c) d) e) Surse de aprindere de natura termica Obiecte incandescente( tigari, becuri), surse de aprindere de natura electrica arcuri si scantei electrice scurtcircuit (echipamente si cabluri) electricitate statica Surse de aprindere spontana Nu este cazul Surse de aprindere de natura mecanica Nu este cazul surse de aprindere naturale caldura solara trasnet Spatiul Suprafata mp. Risc mic mic

f) Surse de aprindere datorate explozivilor si materialelor incendiare g) Surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu, flacara unui amestec explozivil, etc) imprejurarile preliminare care pot favoriza aprinderea: instalatii electrice defecte echipamente electrice improvizate aparate electrice sub tensiune sisteme de incalzire defecte mijloace de incalzire improvizate mijloace de incalzire nesupravegheate jocul copiilor cu focul

fumatul focul deschis aprinderea spontana (autoaprinderea) sau reactii chimice scurgeri (scapari) de produse inflamabile nereguli organizatorice defectiuni tehnice de exploatare explozie urmata de incendiu trasnet si alte fenomene naturale actiune intentionata (arson) alte imprejurari nedeterminate

2) Rezistenta la foc a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (a celor portante sau cu rol de compartimentare) stabilita conform criteriilor din reglementarile tehnice se indeplinesc urmatoarele conditii minime pt. elementele de constructie: pereti portanti, clasa de combustibilitate C0 ; limita de rezistenta la foc minim 2 ore pereti interiori sau spatii ocupate de alte societati, clasa de combustibilitate C0; limita de rezistenta la foc minim 3 ore pereti exteriori neportanti, clasa de combustibilitate C0 ; limita de rezistenta la foc minim 2 ore plansee clasa de combustibilitate C0 ; limita de rezistenta la foc 15 min. b) Gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu Toate caracteristicile prezentate mai sus ( la subcapitolul a) duc la incadrarea constructiei in gradul III de rezistenta la foc c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc golurile (usi de acces intre spatii) sunt protejate prins usi rezistente la foc de minute. Nu sunt plansee antifoc. masuri suplimentare de protectie la foc stabilite s justificate Nu este cazul 3) Preintampinarea propagarii incendiilor a) distante de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masuri thence compensatorii realizate Se asigura distantele de siguranta impuse de normele specifice b) masuri constructive Nu se impun

d)

c) timp de propagare a incendiilor la constructiile vecine Minim 3 ore d) Sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti Evacuarea fumului si gazelor fierbinti se realizeaza prin geamuri amplasate in incaperi 4) Comportarea la foc Pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii peretii de separare a cailor de evacuare indeplinesc urmatoarele conditii de comportare la foc: La coridoare C0-30min. 5) Stabilitatea la foc a) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau compartimentului de incendiu Gradul de rezistenta la foc a corpurilor de cladire cat si a intregului compartiment de incendiu este de gradul II rezistenta la foc. b) Comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistenta ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice Au fost descries la capitolul Rezistenta la foc c) Timpi operative de interventie Vor fi stability de fortele de interventie d) Timp de incendiere totala 60 minute 6) Cai de acces, evacuare si interventie a) Dimensiuni: latime 1,50m pt. personae, b) Trasee: pentru evacuare. Direct in exterior c) Realizare si marcaje: nu se impun marcaje Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu: a) alcatuirea constructive a cailor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza: alcatuirea constructive s-a prezentat in tabelul de mai sus, golurile din peretii ce le delimiteaza sunt protejate prin usi pline avand rezistenta la foc corespunzatoare peretelui in care sunt practicate golurile respective b) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: scari exterioare deschise, trepte dreptunghiulare dispuse in rampe dreptunghiulare c) geometria cailor de evacuare( gabarite, inaltimi, pante), inaltime 2,10m, latime 0.90m: usi de acces in casele de scari, inaltime 2,10m, latime 1,50m: usi acces in incaperi latime 0,90m, inaltime 2m. d) timpi de evacuare: 58 sec. din incaperi pe nivele, e) numar fluxuri de evacuare: exista posibilitatea evacuarii a cate 2 fluxuri a cate 10 de persoane la parter La holuri C0-45min. La casa de scari C0-2 ore si 30min.

f) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa cu energie electrica de rezerva: este iluminat de siguranta pentru evacuare de tip IV g) marcarea cailor de evacuare: optional prin indicatoare STAS

C) Echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendilor


a) Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica: - tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective - timpi de alarmare si alertare asigurati - zone protejate Nu este cazul conform prevederilor I 18/2-02 b) Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor: - tip si parametric functionali (stingere cu apa, gaze, spuma, pulberi, actionare automata, manuala, precum si debite, presiuni, reserve - timp theoretic de functionare - zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace c) Stingatoare, alte aparate de stins incendii - tip si caractristici ale produselor asigurate: Sunt stingatoare portabile cu puberi de ip P6, dispuse astfel Nr.crt. Spatiile protejate cu stingatoare 1 Spatiu coafor Mod de functionare: manual Numar stingatoare 1

D) Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu


a) surse de alimentare cu apa, substante de stingere si rezervele aferente: rezerva de apa de incendiu a municipiului Cluj Napoca, hidrantii stradali b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze se va stabili in proiectele de specialitate c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili: nu este cazul ( art. 3.10.5 din normative cu indicator P 118/99) d) timpi operativi de interventie asigurati pentru alarmare: maxim 1min. e) zone, incaperi, spatii in care se gasesc materiale periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale: nu este cazul

E) Concluzii si masuri tehnico-organizatorice


A) se poate aprecia ca s-au asigurat conditiile privind: - protectia si evacuarea utilizatorilor - limitarea pierderii de bunuri - preintampinarea propagarii incendiului

protectia pompierilor si a altor forte de interventie pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia. privind estimarea consecintelor in caz de incendiu avand consecinte medii; probabiitatea de producere a unui incendiu fiind mica pentru spatiile cu risc mic de incendiu si semnificativa pentru cele cu risc mic de incendiu; privind ierarhizarea riscului de incendiu, se apreciaza ca find acceptabil.

Intocmit, Arh. Dan Stefan Domsa